Základní škola v ulici Bratranců Veverkových je dynamicky neustále se rozvíjející školou uprostřed města Pardubic. Ve škole jsou moderní učebny informatiky, interaktivní tabule a projektory najdeme téměř ve všech učebnách. Žáci mohou navštěvovat nově zmodernizované odborné učebny chemie, fyziky, informatiky, kuchyňku, dílnu, knihovnu, výtvarný ateliér, terapeutický ateliér, dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště přímo v areálu školy. V současné době se ve škole nachází 28 tříd, školu navštěvuje přes sedm stovek žáků.

Inovovaný školní vzdělávací program umožňuje žákům získat široký všeobecný přehled a připravit je do života. Výchovné a vzdělávací aktivity jsou součástí našeho vlastního školního projektu „Trendy & In“.

Velkou péči věnují vyučující práci s nadanými a talentovanými žáky. Vzděláváme samozřejmě žáky sociálně či zdravotně znevýhodněné, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky handicapované. Jako jedna z mála pardubických škol máme bezbariérový přístup. Žákům jsou k dispozici komplexní poradenské služby (školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence) a dyslektické asistentky. Škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích.

S děním ve škole seznamují zájemce pravidelně aktualizované internetové stránky. Informace o prospěchu a chování žáků získávají rodiče kromě třídních schůzek a konzultací také využíváním elektronických žákovských knížek a mají možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím mobilních telefonů a e-mailových adres.

Od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku (formou kroužku), od 7. ročníku rozšiřují své jazykové znalosti v hodinách německého nebo ruského jazyka. Od roku 2013 škola spolupracuje s hokejovým klubem v Pardubicích na výchově budoucích hokejistů. Můžeme se také pyšnit titulem "první pilotní škola kin-ballu v ČR". Žákům nabízíme kurzy plavání a bruslení.

Čas před vyučováním i po něm tráví žáci nižších ročníků ve školní družině, žákům druhého stupně je v době poledních přestávek k dispozici školní klubovna. V době mimo vyučování poskytuje škola žákům pestrou nabídku zájmových kroužků.

Škola pořádá mnoho zajímavých tradičních i netradičních akcí jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a další zájemce. Mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější patří bezesporu tajuplná noční hra s názvem Tajemství Mystéria. Žáci každoročně vyjíždějí do škol v přírodě, na adaptační a teambuildingové kurzy, výlety a exkurze. Pro budoucí prvňáčky je v posledním prázdninovém týdnu nachystán dvoudenní adaptační kurz Škola nanečisto. Žáci prostřednictvím těchto akcí získávají silnější pouto ke škole a v pozdějších letech na ni rádi vzpomínají.