O nás

Naše škola se kromě výuky podle školního vzdělávacího programu zaměřuje na několik základních priorit, které považuje za klíčové:

 • učíme interaktivně
 • zdokonalujeme vzdělávací proces v souladu s výsledky dosaženými ve vědě
 • uplatňujeme moderní pedagogické přístupy
 • chceme zvýšit finanční gramotnost žáků
 • klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků
 • zabýváme se multikulturní, mediální a polytechnickou výchovou
 • angličtinu vyučujeme již od 1. ročníku
 • druhý cizí jazyk (německý nebo ruský) vyučujeme od 7. ročníku
 • podporujeme projektové vyučování
 • ve škole pracuje psycholog a sociální pedagog
 • nabízíme plavecký výcvik od 1. ročníku s doprovodem dětí do plaveckého areálu
 • neustále vybavujeme školu nejnovějšími informačními  technologiemi
 • nabízíme množství zájmových kroužků
 • připravujeme oblíbené originální akce pro děti i jejich rodiče
 • organizujeme množství výletů, pobytů v přírodě, prázdninových táborů a lyžařský výcvik
 • otevřeně komunikujeme a přistupujeme vstřícně ke všem
 • zakládáme si na rodinné atmosféře školy a úzké spolupráci s rodinou
 • pracujeme s talentovanými a nadanými žáky
 • zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží
 • individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Naši učitelé a ostatní zaměstnanci se snaží vytvářet příjemnou tvořivou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy, což jsou velice důležité podmínky pro kvalitní činnost školy a neustálé zvyšování její prestiže.