Školní časopis

Počátkem roku 2013 se sešla redakční rada složená z několika žáků a učitelů za účelem vydávání školního časopisu. Prvním úkolem rady bylo vymyslet jeho název. Po týdenním přemýšlení byl název na světě! BrVe times! První číslo na sebe nenechalo dlouho čekat, vyšlo téhož roku, a to 26. března. Doposud jsme čtěnářům nabídli více než 30 čísel. Časopis obvykle vychází 4x ročně - soudě dle reakcí - časopis se líbí! Pravidelně jich distribuujeme mezi žáky a učitele kolem 200 kusů. 

Na stránkách BrVe times si mohou čtenáři přečíst zajímavý fejeton, v rubrice "Na slovíčko s..." také rozhovory se zajímavými osobnostmi ze školy i mimo ni. Časopis nabízí reportáže z uskutečněných akcí, dále rubriku ze školní družiny "Družíme se ve družině", sportovní rubriku "Veverky sportují" a zábavnou stránku s křížovkami, kvízy, přesmyčkami, osmisměrkami atd. V neposlední řadě také informuje o akcích, které se chystají. Velký prostor se věnuje ukázkám z prací našich žáků...

S časopisem se v soutěži „O nejlepší školní časopis“ umisťujeme na předních místech v kraji, často jsme se úspěšně probojovali i do celorepublikového finále.

Stále se snažíme zlepšovat jeho kvalitu, čtivost, hravost i aktuálnost. Diskutujeme o tom, co by udělalo náš časopis zajímavějším a originálním. Víme, že je ve škole mnoho šikovných a kreativních žáků, kteří rádi píší, kreslí a fotografují. A vás všechny, kteří byste se chtěli podílet na vytváření časopisu, zveme ke spolupráci.

Přejeme příjemnou zábavu při jeho čtení. Budeme rádi za Vaše náměty, postřehy, rady a konstruktivní kritiku. Vytvořili jsme pro Vás novou e-mailovou adresu brvetimes@seznam.czVaše příspěvky nezapomeňte podepsat, na anonymní příspěvky nebudeme brát zřetel...

Jsme skvělí! V soutěži O nejlepší časopis Pardubického kraje v roce 2021 jsme obsadili 3. místo!