Operační program J. A. Komenský

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Tento projekt je spolufinancován EU.

 • Registrační číslo projektu:                                 CZ.02.02.XX/00/22_002/0002826-01
 • Výše podpory:                                                   4 492 148,00 Kč
 • Předpokládané datum zahájení projektu:         1. 1. 2023
 • Předpokládané datum ukončení projektu.        31. 12. 2024
 • Předpokládaná doba trvání (v měsících):         24
 • Informace o projektu ke stažení

PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA KOMBINACI NÁSLEDUJÍCÍCH TÉMAT:

 • Personální podpora
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
 • Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ
 • Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

STRATEGIE:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

CÍL PROJEKTU:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

VYBRANÉ AKTIVITY:

 • Školní psycholog ZŠ
 • Kariérový poradce ZŠ
 • Školní asistent ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK