Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866

 • IČ: 60159154
 • DIČ: škola není plátcem DPH
 • IZO: 060159154
 • REDIZO: 600096386

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 78/V-11/94 ze dne 2. 11. 1994 podle § 14, odst. 2, zákona ČNR č. 564 / 1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ke dni 1. 1. 1995. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866, ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice

4.2   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866, ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice

4.3   Úřední hodiny

 • Pondělí:       7:30 – 14:30 hodin
 • Úterý:          7:30 – 14:30 hodin
 • Středa:        7:30 – 14:30 hodin
 • Čtvrtek:       7:30 – 14:30 hodin
 • Pátek:         7:30 – 12:00 hodin

4.4   Telefonní kontakt

 • Mobilní telefon: 734 169 000 (hlavní)

4.5   Adresa internetové stránky

4.6   Adresa e-podatelny

4.7   Další elektronické adresy

4.8   Datová schránka

 • wwchkue

4.9   Poukazování plateb

Platby probíhají bezhotovostně na účet číslo (GE Money Bank, pobočka Pardubice).

 • úplata za školní družinu: 970 1024 524 / 0600
 • platby různé (po domluvě s pracovníkem školy) 970 1024 524 / 0600
 • platby na AKCE pořádané školou: 258 715 687 / 0600
 • platby za stravování ve školní jídelně: 30007 - 970 032 0524 / 0600

Složení hotovosti v kanceláři školy je možné pouze ve výjimečných a předem daných případech.

5. DOKUMENTY

5.1   Seznamy hlavních dokumentů

5.2   Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok. Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

 • Finanční plán, Výsledovka, Rozvaha

6. ŽÁDOSTI O INFORMACE

6.1   Způsoby žádání o informace

Informace lze získat vyplněním formuláře Žádost o poskytnutí informace na základě:

 • a)  písemné žádosti směrované k rukám vedení školy (doporučený dopis, osobní doručení)
 • b)  e-mailové žádosti s platným elektronickým podpisem
 • c)  přes datovou schránku

6.2   Pracovníci pověření poskytováním informací:

 • ředitel školy
 • zástupci ředitele školy
 • vedoucí školní družiny (v záležitostech týkajících se školní družiny)
 • vedoucí školní jídelny (v záležitostech týkajících se stravování)
 • účetní (v záležitostech týkajících se účetnictví)

7. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

8. FORMULÁŘE

Formuláře jsou ke stažení na školním webu v sekci „Organizace – Formuláře ke stažení“ 

9. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

10. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

11. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

12. GDPR

pověřenec pro oblast GDPR je p. Jiří Kodeda (e-mail: jkodeda@gmail.com)

13. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací platný od 1. 11. 2021

 

Kopie 1 stránky A4 formátu - černobílá

2,- Kč

 

Oboustranná kopie A4 formátu - černobílá

4,- Kč

 

Kopie 1 stránky A3 formátu - černobílá

4,- Kč

 

Oboustranná kopie A3 formátu - černobílá

8,- Kč

 

Kopie 1 stránky A4 formátu - barevná

2,- Kč

 

Oboustranná kopie A4 formátu - barevná

4,- Kč

 

Kopie 1 stránky A3 formátu - barevná

4,- Kč

 

Oboustranná kopie A3 formátu - barevná

8,- Kč

 

Černobílý tisk 1 strany textu

6,- Kč

 

Barevný tisk 1 strany textu

12,- Kč

 

Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - opis vysvědčení, přihláška na střední školu, další dokumenty ze školní dokumentace 

100,- Kč za 1 ks

 

Poskytnutí požadovaných výstupů na jiném nosiči (CD, DVD, USB disk - vlastní)

50,- Kč + cena média

 

Zpracování dat – hodinová sazba

300,- Kč

13. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.