Absolventské práce žáků 9. ročníku

KRITÉRIA ZADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Závěrečná absolventská práce prověřuje úroveň nabytých znalostí, dovedností a schopností žáků, kteří se nacházejí na konci základního vzdělání. Hlavním cílem práce je zpracovat, představit a prezentovat téma dle zadaných kritérií. Její vypracování je pro žáky 9. ročníků povinné.

KE STAŽENÍ:

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • nahlášení předběžného tématu: v týdnu od13. do 17. 2. 2023 na předmětu KD
 • nahlášení tématu (po domluvě s garantem): v týdnu od 27. 2. do 3. 3. 2023 na předmětu KD
 • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): nejpozději do pátku 28. 4. 2023 garantům
 • odevzdání kompletní práce ke korektuře: nejpozději do pátku 19. 5. 2023 garantům
 • odevzdání opravené práce po korektuře: nejpozději do pátku 2. 6. 2023 garantům
 • obhajoba práce: od 7. do 14. 6. 2032
 • seznámení s výsledky obhajoby: nejpozději ve čtvrtek 15. 6. 2023
 • náhradní obhajoba práce (pouze 2. termín): pátek 23. 6. 2023

CÍLE PRÁCE:

 • komplexní zpracování textu na vybrané téma za pomocí informačních technologií (formálně, stylisticky, gramaticky, graficky) a prokázání schopnosti samostatné a systematické práce
 • vyhledávání a zpracování informací z více zdrojů, vyhledávání souvislostí mezi nabytými poznatky a jevy, spojování informací z více různých oblastí vědy
 • prezentace hlavních myšlenek práce a reflexe na dotazy ohledně jejího obsahu, kultivované ústní a písemné vyjadřování (případně i v cizím jazyce)

ÚROVNĚ PRÁCE:

 • úroveň A: pro žáky hlásící se na maturitní obory
 • úroveň B: pro žáky hlásící se na nematuritní obory