Absolventské práce žáků 9. ročníku

KRITÉRIA ZADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Závěrečná absolventská práce prověřuje úroveň nabytých znalostí, dovedností a schopností žáků, kteří se nacházejí na konci základního vzdělání. Hlavním cílem práce je zpracovat, představit a prezentovat téma dle zadaných kritérií. Dle zadaných pravidel lze používat i umělou inteligenci. Její vypracování je pro žáky 9. ročníků povinné.

KE STAŽENÍ:

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • nahlášení tématu (po domluvě s garantem): v týdnu 11. - 18. 12. 2023 na předmětu KD
 • zaslání anotace práce vyučujícím KD: do 27. 2. 2024
 • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): do pátku 26. 4. 2024 garantům
 • odevzdání kompletní práce ke korektuře: do pátku 17. 5. 2024 garantům
 • odevzdání opravené práce po korektuře: do pátku 31. 5. 2024 garantům
 • obhajoba práce: v týdnu od 10. do 14. 6. 2024
 • seznámení s výsledky obhajoby: nejpozději v pátek 14. 6. 2024
 • náhradní obhajoba práce (pouze opravný termín): pátek 24. 6. 2024

CÍLE PRÁCE:

 • komplexní zpracování textu na vybrané téma za pomocí informačních technologií (formálně, stylisticky, gramaticky, graficky) a prokázání schopnosti samostatné a systematické práce
 • vyhledávání a zpracování informací z více zdrojů, vyhledávání souvislostí mezi nabytými poznatky a jevy, spojování informací z více různých oblastí vědy
 • prezentace hlavních myšlenek práce a reflexe na dotazy ohledně jejího obsahu, kultivované ústní a písemné vyjadřování (případně i v cizím jazyce)

ÚROVNĚ PRÁCE:

 • úroveň A: pro žáky hlásící se na maturitní obory
 • úroveň B: pro žáky hlásící se na nematuritní obory