Absolventské práce žáků 9. ročníku

ZÁVĚREČNÝ PROJEKT – KRITÉRIA ZADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020 

Důležité termíny:

 • nahlášení tématu: 17. – 28. 2. 2020 (na předmětu KD)
 • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): nejpozději do 30. 4. 2020 svým garantům
 • odevzdání práce: nejpozději do 10. 5. 2020 svým garantům
 • obhajoba práce: nekoná se
 • seznámení s výsledky obhajoby: 2. 6. 2020

 

 • žák zpracuje závěrečnou odbornou práci na libovolné odborné téma v rozsahu 2000 slov a více vlastního textu (viz pokyny)
 • téma musí být jedinečné (nikdo jiný jej nemůže zpracovávat)
 • na předmětu KD žák předloží téma a strukturu (předběžný obsah) práce + seznam literatury
 • literárních zdrojů musí být min. 5 (Wikipedia není povolený zdroj)
 • dále si žák zvolí garanta (z řad všech učitelů celého druhého stupně)
 • žák konzultuje práci se svým garantem (má právo nejméně na 3 konzultace – lze osobně nebo po mailu) - obsah konzultací si nechá zapsat na průvodní list (viz dokumenty výše)

Formát stránky:

Velikost A4 na výšku, okraje 25 mm, typ písma: Cambria, řádkování 1.5, automatické dělení slov, velikost textu: 12 bodů (nadpisy 14, resp. 16 bodů), čísla stránek v zápatí, zarovnání do bloku, text černý, zvýraznění pouze ztučnění, kurziva, kapitálky, VELKÉ PÍSMO a jejich kombinace