Absolventské práce žáků 9. ročníku

KRITÉRIA ZADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-22

Závěrečná absolventská práce prověřuje úroveň nabytých znalostí, dovedností a schopností žáků, kteří se nacházejí na konci základního vzdělání. Hlavním cílem práce je zpracovat, představit a prezentovat téma dle zadaných kritérií.

KE STAŽENÍ:

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • nahlášení tématu: čtvrtek 19. 2. 2022 (na předmětu KD)

 • odevzdání 1. části práce (min. 50 %): nejpozději do pátku 29. 4. 2022 garantům
 • odevzdání práce ke korektuře: nejpozději do pátku 27. 5. 2022 garantům
 • odevzdání opravené práce po korektuře: nejpozději do pátku 3. 6. 2022 garantům
 • obhajoba práce: 8. – 15. 6. 2022
 • seznámení s výsledky obhajoby: čtvrtek 16. 6. 2022
 • náhradní obhajoba práce (pouze 2. termín): pátek 24. 6. 2022

CÍLE PRÁCE:

 • komplexní zpracování textu na vybrané téma za pomocí informačních technologií (formálně, stylisticky, gramaticky, graficky) a prokázání schopnosti samostatné a systematické práce
 • vyhledávání a zpracování informací z více zdrojů, vyhledávání souvislostí mezi nabytými poznatky a jevy, spojování informací z více různých oblastí vědy
 • prezentace hlavních myšlenek práce a reflexe na dotazy ohledně jejího obsahu, kultivované ústní a písemné vyjadřování (případně i v cizím jazyce)

ÚROVNĚ PRÁCE:

 • úroveň A: pro žáky hlásící se na maturitní obory
 • úroveň B: pro žáky hlásící se na nematuritní obory