Uskutečněné akce

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Na konci školní docházky čekalo žáky opět psaní absolventských prací. Závěrečné práce měly prověřit úroveň získaných znalostí a schopností. V lednu vyučující seznámili žáky devátých tříd s náplní absolventské práce. Sdělili jim všechny důležité termíny. Pak došlo na vybírání témat společně s garanty, kteří byli žákům po celou dobu k dispozici a pomohli jim práce zpracovat. Téma práce muselo být jedinečné. Po přijímacích zkouškách se všichni vrhli do už rozepsané práce. Práce byly na dobré úrovni. Mnozí si vybrali zajímavá témata, například K čemu je matematika, Co čtou dnešní deváťáci, Přístup učitelů k žákům, Sedm divů světa, Dopad užívání drog na lidskou psychiku, Vliv cukru na člověka, Kyberšikana a mnoho dalších. Žáci museli pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích, kterých muselo být nejméně pět. Povinnou součástí práce bylo dotazníkové šetření, anketa, rozhovor, výzkum, grafy, tabulky a další. Obhajobu prací před komisí všichni bez větších problémů zvládli.

DEN DĚTÍ 2. STUPNĚ

Při oslavě Dne dětí se žáci 2. stupně dozvěděli mnoho zajímavostí z historie Pardubic a o osobnostech v Pardubicích žijících. Zjistili například, jaký příběh je zobrazen na velké erbovní desce na Zelené bráně. Na Bělobranském náměstí se dozvěděli, jak se jmenovala jedna z bran, kterou se do města vcházelo. Na Pernštýnském náměstí zjistili, jak se jmenoval významný egyptolog pocházející z Pardubic. Dozvěděli se, jaké je jméno biblické postavy, kterou polyká velryba. Připomněli si rod, který vlastnil pardubický zámek. „Pozdravili“ sochu prvního českého aviatika. Dopoledne bylo plné dalších zajímavých informací. Dětem se líbilo.

SBĚROVÁ AKCE

Dne 19. června se na naší škole konala tradiční sběrová akce. Žáci, rodiče, prarodiče, nebo každý, kdo chtěl před létem doma uklidit sklepy, sklady, v práci kancelář a zároveň podpořit ekologické smýšlení žáků, se mohl dostavit se svou troškou nebo i tunou k nám na hřiště. Sehraný tým složený z našich budoucích absolventů a pedagogů se postaral o vážení a přesun do připravených kontejnerů. Všichni jako bonus získali lehký bronzový nádech od sluníčka, které nás provázelo celým dnem. Všem děkujeme za podporu této akce a už se těšíme na vyhlášení nejlepších sběračů. Vítězná třída se vydá na hezký výlet a nejlepší jednotlivci získají hodnotné ceny.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝHRY

Naše škola je zapojena v Sazka olympijském víceboji od jeho vzniku. V letošním roce se na nás usmálo štěstí. Ze škol celé republiky, které jsou zapojeny v tomto projektu, jsme byli mezi pětatřiceti školami, které splnily podmínky pro losování a byly vylosovány. Získali jsme 40 000,- Kč. Přišli nás podpořit také sportovci, šermíři Jiří Beran a Martin Čapek a bronzová olympijská medailistka v trojskoku Šárka Kašpárková. Slavnostní předání cen proběhlo 17. června v Praze v budově Allianz pojišťovny.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Naši prvňáčci před školou v přírodě pilně nacvičovali na „Pasování prvňáčků“, které se konalo 12. června ve společenském sále na radnici. Nejprve je přivítal král Písmenkového království, který přednesl projev a následně zhlédl společně s rodiči vystoupení, které si žáci připravili. Žáci z 1. A zarecitovali básničky s pohybem, poté vytvořili písmenkový vláček, který přivezl slovo „mazurka“, a nakonec tento taneček zatančili. Žáci z 1. C zase panu králi zazpívali písničku Pět minut v Africe a poté zarecitovali krásnou báseň o tom, co vše se za ten rok naučili. Pan král pak každého jednotlivě pasoval na rytíře řádu čtenářského. Nechyběla ani odměna v podobě nádherné knihy, pamětního listu a ročního vstupu do knihovny. Nakonec se se všemi pan král hezky rozloučil a vrátil se zpět do svého Písmenkového království.

DĚTSKÝ DEN

Z pohádky do pohádky cestovali žáci prvního stupně při oslavě Dne dětí v parku na Vinici. Na stanovištích, která pro ně připravili žáci devátých tříd, navštívili večerníčkové pohádkové postavičky. Plnili různé úkoly, například navlékali korálky pro vílu Amálku, telefonovali utrženým sluchátkem Macha a Šebestové, házeli míčky do králičího klobouku, v tatře vozili materiál pro krtečka, sbírali oříšky pro veverky i mnoho dalších. Po úspěšném absolvování celé pohádkové cesty na ně na konci čekala odměna. Celé dopoledne bylo prima.

BESEDA S BRANKÁŘEM ROMANEM WILLEM

Hokejisté ze 6. A si připravili otázky pro brankáře hokejového týmu Dynamo Romana Willa a navštívili ho na stadionu. Roman se chlapcům věnoval, velmi ochotně odpovídal na jejich dotazy. Na závěr úžasné besedy Roman ukázal chlapcům šatny a celé zázemí extraligových hokejistů. O besedě se žáci více dozvěděli ve školním časopise.

REGIONÁLNÍ KOLO OLYMPIJSKÉHO ODZNAKU

Z okresního kola soutěže jsme se probojovali do regionálního kola, které se konalo 21. května v Moravské Třebové za účasti dvaceti škol. V soutěži družstev nás reprezentovali Tereza Horáčková, Nikol Schejbalová, Svitlana Shtets, Thea Čiháková, Vendelín Kočnar, Daniel Mach, Jan Bažant. Za jednotlivce soutěžily Klára Lukášková a Elen Adamírová. Soutěžilo se v disciplínách: sprint 60 m, skok do dálky, shyby na šikmé lavičce, běh na 1 000 m nebo dribling. Výkony se přepočítávaly na body podle tabulek Odznaku všestrannosti. Ze všech škol jsme vybojovali výborné 10. místo z celého kraje. Ve své kategorii získal Daniel Mach 2. místo. Všem patří velké poděkování za bojovnost a plné nasazení sil do všech disciplín.

 EXKURZE NA DLOUHÉ STRÁNĚ

 Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Stavba se v roce 2005 zařadila mezi sedm největších divů České republiky. Navíc je to největší rezervní vodní turbína v Evropě. Žáci se k elektrárně dopravili autobusem, cesta trvala asi dvě a půl hodiny. Při příjezdu byli rozděleni do dvou skupin, jedna skupina prvně navštívila virtuální prohlídku (mini film) elektrárny a poté podzemní pracoviště, kde si mohli prohlédnout dvě velké vodní turbíny. Pak se skupiny vyměnily. Poté jeli autobusem nejprve k malé vodní nádrži a pak k velké, kterou si dokola obešli. Kolem třinácté hodiny jeli zpět do Pardubic s novými zážitky.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

Konečně jsme se dočkali! Toužebně očekávaný den nastal! Je pátek 26. dubna 2024 11 hodin a autobus se 47 účastníky zájezdu se vydal na 1300 kilometrů dlouhou cestu do Londýna. Cesta byla úmorná, vítané rozptýlení přinesl pouze trajekt přes kanál La Manche z francouzského Calais do anglického Doveru. Anglie nás přivítala tradičním nevlídným deštivým počasím. Po téměř 21 hodinách jsme konečně dorazili do Londýna k O2 aréně. Počasí se naštěstí krátce po výstupu z autobusu umoudřilo, a tak jsme zmokli jen trochu. V osm hodin jsme se nalodili na vodní taxi Uber Boats, které nás dovezlo po řece Temži až do samého centra Londýna, kam jsme dorazili krátce před devátou hodinou. Ze stanice Embankment jsme se svižným tempem vydali s paní průvodkyní Pavlou směr Houses of Parliament, kde jsme obdivovali známou věž Královny Alžběty II (známější spíše pod názvem Big Ben) a Westminsterské opatství. Po nezbytném focení u tradičních červených telefonních budek jsme se vydali k sídlu britského premiéra na 10 Downing Street a přes jízdárnu pokračovali do St. James´s parku, kde nás překvapilo množství velice přítulných veverek, se kterými se mnozí z nás vyfotografovali.

Následně jsme se vydali před Buckinghamský palác. Čas už ale nakročil a my jsme se museli rychlým krokem přesunout přes bulvár The Mall k další velké atrakci - Eye of London, kde jsme museli vystát velmi dlouhou frontu. Pohled na Londýn z „oka“ byl však úchvatný a rozhodně stál za to. Další zastávkou byla umělecká čtvrť Soho a na Leicesterském náměstí jsme konečně dostali rozchod, který jsme využili k nákupu občerstvení a rozličných „cetek“, někteří navštívili i proslulý China Town. Trochu komplikovaný byl příchod na Trafalgar Square, na němž se konalo hned několik demonstrací najednou. Byl to pěkný mumraj. Dlouho jsme se nezdrželi a navštívili jsme National Gallery, kde jsme si mohli prohlédnout díla Rembrandta, van Gogha, da Vinciho, Caravaggia, Gaudího a mnohých dalších malířů. Po cestě na Oxford Street, kde jsme opět mohli nakupovat, jsme rychle proběhli přes Picadilly Circus a vydali se na stanici metra Bond Street, která se nachází na „jubilejní“ trase. Autobusem jsme se pak vydali do hotelu Ibis, který se na další dvě noci stal naším domovem. Po chutné večeři jsme toho měli plné zuby a většina z nás šla brzy spát.

Druhý den jsme se po vydatné tradiční anglické snídani vydali za drobného deště do přímořského letoviska Sheerness, kde jsme si nakoupili občerstvení na celý den a vydali se na starobylý Leeds Castle, kde jsme nejprve absolvovali prohlídku a pak šli bloudit do místního bludiště. V pořadí třetí nedělní zastávkou bylo městečko Maidstone, kde jsme se prošli po historickém centru, navštívili místní hrad a šli se podívat do místních doků na ruskou ponorku z doby studené války. Na jedné z uliček jsme si našli nejstarší britskou poštovní schránku. Poslední zastávku jsme si udělali v rodišti slavného spisovatele Charlese Dickense – ve městečku Rochester. Zde jsme viděli překrásný kostel s hřbitovem, Dickensovu chatu a pak už jsme se vydali se na zasloužený odpočinek do hotelu. Poslední den našeho poznávacího zájezdu jsme strávili opět v centru Londýna. Nejprve jsme ve zběsilém tempu prošli Docklands, ikonický most Tower Bridge a vydali se na prohlídku Tower Castle, kde jsme si vystáli „brutální“ frontu. Vevnitř nás však čekala odměna v podobě překrásných korunovačních klenotů různých britských panovníků a také jsme si vyslechli legendu o havranech na Toweru.

Po prohlídce jsme pokračovali k monumentální katedrále St. Paul´s, dále následovala přestávka na občerstvení a cesta přes Millenium Bridge k Shakespearovu divadlu Globe, nezbytné fotografování před Tower Bridge u London City Hall. Pak už jsme se vydali na zastávku lodě a vydali se po Temži do Northern Greenwich, kde nás čekaly nejprve poslední nákupy, poté krátká zastávka na Greenwich Observatory, kde se nachází nultý poledník. Ten jsme málem minuli. Úplně poslední zastávkou byl Greenwich Park, kde jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu domů. Na trajektu jsme utratili poslední peníze. Po nástupu do autobusu jsme všichni únavou brzy usnuli. Za tři dny jsme mohli na vlastní oči vidět a zažít „to nejlepší z Londýna a okolí“, nachodili jsme přes 60 kilometrů, společně utratili tisíce liber, snědli spoustu nezdravých pokrmů, navštívili mnoho kaváren a fastfoodů. Akce byla super. Tak zase někdy příště, Londýne!

 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

 Ve středu a čtvrtek 17. a 18. dubna  se v naší škole konal zápis dětí do prvních tříd. Zúčastnily se ho všechny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky. Děti zavítaly k zápisu se svými rodiči, prarodiči i sourozenci. Každý rok je zápis tematicky zaměřen, letošní byl ve znamení vesmíru. Po vstupu do školy si mohly děti s rodiči odložit věci, občerstvit se  a vyčkat na příchod paní učitelky, která je provedla úžasně vyzdobenými třídami, kde pro ně byly nachystány různé úkoly a dovednosti. Vše bylo hravou formou, aby děti nebyly zbytečně vystresovány. Všichni si mohli připadat jako v kosmu. Dívali se do vesmíru jakoby z kosmické rakety, poznávali geometrické tvary, kreslili dráhu kosmických lodí. Pokoušeli se vypustit raketu různými směru, ukázali matematické dovednosti. Vystříhali papírovou kosmickou loď, seskládali tangram a sestavili obrázek s rozlišením pravé a levé strany. Kosmonautově botičce zavázali tkaničky. Zkoušeli házet míčkem, proběhli slalomem přichystanou dráhu. Po splnění všech úkolů si mohli na památku vybrat odměnu. Na zápis se naše škola připravovala už velmi dlouho. Příprav se zúčastnili nejen učitelé a pan ředitel, ale i děti, které při výtvarných výchovách a pracovních činnostech vymýšlely a kreslily nejrůznější obrázky a vyráběly předměty, které souvisely s vesmírem. Děti byly spokojené a zdálo se, že se do školy těší.

LIGA ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

Také tento školní rok se naše škola zapojila do již tradiční soutěže, 54. ročníku Ligy škol v orientačním běhu. Liga má ve školním roce čtyři kola, dvě na podzim a dvě na jaře. Konečné hodnocení škol je dáno součtem všech bodových hodnot školy ve čtyřech kolech. Třetí kolo se uskutečnilo ve svítkovském lese. Na bodovaných místech se umístili Jirásková Jasmína, Jirásková Julie, Kmochová Laura, Klímová Tereza, Müller Zdeněk. Čtvrté kolo proběhlo v lese ve Studánce. Na bodovaných místech doběhli a nejlepší výkony podali Jirásková Julie, Kocová Annemarie, Hostinská Barbora, Jirásková Jasmína, Kmochová Laura. Obě kola se běžela  pomocí čipů. Po vyhodnocení celé soutěže všech čtyř kol se ze 16 škol naše škola umístila na krásném 8. místě.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ŠPLHOUNA

V letošním roce uplyne 100 let od získání první zlaté olympijské medaile pro Československo. Vybojoval ji gymnasta Bedřich Šupčík (1898 – 1957) v roce 1924 na OH v Paříži ve šplhu na osmimetrovém laně (čas 7,2 s). Naši žáci si tuto událost připomněli prakticky. Šplhalo se na laně i na tyči. Mezi nejlepšími „šplhouny“ ve šplhu na laně 1. místa získali Klímová Terezie (8,22), Voříšek Petr (4,24), 2. místa Mayerová Leona (8,91), Hradecký Maxim (5,27), 3. místa Viťuk Oleksandra (15,06), Hrabaň Jakub (5,65), ve šplhu na tyči obsadili 1. místa Horáčková Tereza (3,51), Hradecký Maxim (2,95), 2. místa Römerová Mia (4,76), Nedbal Petr (3,51), 3. místa Maroulová Anna (6,12), Vodička Jan (4,11). Nejlepší „šplhouni“ byli odměněni diplomem a sladkostí, všem patří velká gratulace.

NOC S ANDERSENEM

Dne 5. dubna se někteří žáci v 18 hodin s karimatkami, spacákem a mnoha dobrotami sešli před školou a těšili se na společně strávenou noc ve škole s pohádkami pana Andersena.  Ve třídách (a bylo jich tentokrát 11) si připravili „ležení“. Paní učitelky pro ně měly přichystanou prezentaci a pracovní listy o spisovateli. Následovaly různé kvízy a soutěže za odměny. Největší odměnou pro všechny byla úžasná pizza. Uprostřed večera se odehrála noční hra na půdě nebo v suterénu školy podle ročníků. V další části večera se už všichni s vyčištěnými zuby a v pyžamech dívali na pohádky a postupně usnuli. Ráno se nasnídali, oblékli, vyčistili si zuby, všechno pořádně uklidili a těšili se na rodiče.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 26. března se ve školní jídelně opět uskutečnilo velikonoční tvoření s veverkami. Děti si vybraly misku se zeleným obilím, tu si ozdobily. Společně s rodiči nebo prarodiči si do misky vytvořily zápichy s motýlkem, ozdobeným vajíčkem nebo zajíčkem. Vyráběly se ovečky z popcornu, zajíčci z polystyrénových míčků. Navíc si všichni odnášeli věneček z proutí na dveře. Samozřejmě nechyběly dobroty ze školní jídelny. Příjemně strávené odpoledne bylo přípravou na velikonoční prázdniny.

PROJEKT CESTA ZA KAPKOU VODY

Den vody je svátek, který se slaví každý rok, ani letos to nebylo výjimkou, akce byla pro žáky naší školy od páté třídy. Zajímavé úkoly plnili žáci v rámci projektového dne Cesta za kapkou vody. Všichni byli rozděleni do skupin, ve kterých celý den pracovali. Před školou se žáci setkali s třídními učiteli, dostali do každé skupiny igelitový sáček s různými pomůckami, například teploměr, odměrku atd. a společně odcházeli. Samozřejmě každá třída šla jinam, aby se žáci nemačkali. Dostali pracovní listy, kde bylo zadání. Za úkol měli například změřit průhlednost vody pomocí černobílého kolečka na provázku, které pomalu spouštěli dolů, dokud mohli odlišit, kde je bílá barva a kde černá. Dále měřili teplotu vody za pomoci teploměru. Poté zkoumali ve vodě živočichy tak, že do odměrky nalili rozvířenou vodu a pod lupou zjišťovali, jestli nenašli nějakého živočicha. Pak hráli živé scrabble. Byl to výborný program, žákům se líbil.

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA MĚSTA

Třídy 9. A, 7. B a 6. C se zapojily do akce oddělení kultury a cestovního ruchu, odbor školství, kultury a sportu – výroby kraslic, které byly navěšeny na strom na náměstí Republiky (vpravo od kostela sv. Bartoloměje). Jedná se o první ročník velikonoční výzdoby města.

LIGA ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

Tento rok se naše škola zapojila do již tradiční soutěže, Ligy škol v orientačním běhu. Liga má ve školním roce čtyři kola, dvě na podzim a dvě na jaře. Konečné hodnocení škol je dáno součtem všech bodových hodnot školy ve čtyřech kolech. Třetí kolo závodu proběhlo za krásného slunečného počasí ve svítkovském lese 20. března. Z naší školy bylo přihlášeno 30 závodníků. Na bodovaných místech doběhli a nejlepší výkony podali: Jirásková Julie, Hostinská Barbora, Jirásková Jasmína, Kmochová Laura, Klímová Tereza, Müller Zdeněk. I další závodníci si trať v lese užili a všichni se již těší na 4. kolo.

VÍTÁNÍ JARA

Dne 22. března žáci 1. – 4. ročníků oficiálně přivítali jaro na hřišti školy. Úvodem si děti zahrály „lístečkovanou“, pořádně se protáhly a zasportovaly si. Jásali a fandili úplně všichni, dokonce ani paní učitelky nezůstaly v klidu. První místo si vysoutěžila třída 3. B, žáci našli na hřišti nejvíce lístečků s požadovanými písmeny. Poté si všichni společně zazpívali písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Jaro dělá pokusy“ a nakonec křídami pokreslili jarními motivy celé hřiště.

VETEŠNICTVÍ

Vetešnictví je vlastně charitativní akce školy. Žáci si z domova donesli drobnosti, hračky, které již nepotřebují, ale které by mohly ještě posloužit a udělat radost někomu dalšímu. Některým žákům upekly maminky na prodej nejrůznější dobroty. Zároveň si žáci přinesli drobné mince, za které si od spolužáků zakoupili věci, které do školy přinesli oni. Byl to takový výměnný obchod, ale drobné, které žáci za své hračky navzájem utržili, šly do speciální kasičky. Výtěžek byl totiž věnován nemocné dívce, která je žákyní naší školy. Děti si tak domů penízky nepřinesly, ale možná získaly skoro novou zajímavou hračku a hlavně dobrý pocit, že pomohly.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 20. března opět pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od patnácti a pak od šestnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem, paní zástupkyní a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačové učebny, učebnu robotiky, výtvarný a hudební ateliér, úžasné jazykové učebny, ateliér paní psycholožky i historickou třídu. Všechny zaujaly zrekonstruované pracovny přírodovědných předmětů. Některé pomůcky si děti vyzkoušely, malovaly, hrály na hudební nástroje, pracovaly s tablety, zkusily si sluchátka, dozvěděly se informace o virtuální realitě, zkusily programovat robotické myšky. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny, dílny, cvičná kuchyňka, kde si děti pochutnaly na ovoci s čokoládou, a samozřejmě školní jídelna. Prostorná škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila.

OKRESNÍ KOLO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

Dne 7. března se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti. Každý účastník soutěžil ve čtyřech disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, švihadlo, lehy-sedy). Výkony se přepočítaly na body a stanovilo se pořadí. Školu reprezentovalo 31 závodníků. Okresního kola odznaku všestrannosti se v letošním ročníku účastnil rekordní počet škol, celkem sedm. Náš tým obsadil 3. místo. (Tereza Horáčková, Nikol Schejbalová, Svitlana Shtets, Thea Čiháková, Tomáš Haas, Matouš Friml, Daniel Mach, Jan Bažant). Ve svých kategoriích obsadili 1. místo Tereza Horáčková, Svitlana Shtets, Klára Lukášková, Daniel Mach, Vendelín Kočnar, 2. místo Elen Adamírová, 3. místo Kateřina Sirůčková, Tobiáš Tulis, Michael Čáp. Celou soutěž koordinovali Petr Marinčič (manažer projektu OV), Petr Obdržálek (koordinátor a organizátor projektu OV). Podle postupového klíče vybojovali start v krajském kole, které se koná v květnu v Moravské Třebové, Tereza Horáčková, Svitlana Shtets, Klára Lukášková, Elen Adamírová, Daniel Mach, Vendelín Kočnar, Tomáš Haas, Matouš Friml.

SCHOOL MATCH

Dne 8. února se v Enteria areně odehrál School Match mezi Sokoly Pardubice a Sokoly Královské Vinohrady.  Žáci naší školy  se oblékli do červených barev nebo alespoň červených doplňků a vyrazili fandit domácímu florbalovému týmu. O přestávkách nechyběl doprovodný program. Všichni fandili o sto šest, a to hlavně při prodloužení a při nájezdech. Florbalisty podporovalo 3 667 diváků. Domácí tým nakonec zvítězil 7:6. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 7. února pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od patnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem, paní zástupkyní a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačové pracovny, robotickou učebnu, výtvarný a hudební ateliér, jazykové učebny, ateliér paní psycholožky a historickou učebnu. Všechny zaujaly zrekonstruované pracovny přírodních věd. Některé pomůcky si děti vyzkoušely, programovaly robotické myšky, malovaly, hrály na hudební nástroje, v jazykové učebně si vyzkoušely kahoot. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny, cvičná kuchyňka, kde na děti čekaly pamlsky, líbily se dílny, tělocvičny a prostorná jídelna. Škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila.

OKRSKOVÉ KOLO V BASKETBALU DÍVEK

Dne 5. února  2024 organizovala naše škola okrskové kolo ZŠ v basketbale dívek „O pohár bratranců Veverkových“. Přihlášeno bylo deset  týmů. Hrálo se ve dvou skupinách. Náš tým bojoval s velkým nasazením až do poslední minuty, ovšem štěstí nám nepřálo. Dívky  nepostoupily ze skupiny. Pohár vybojoval tým ZŠ Polabiny 1.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

V neděli 21. ledna žáci sedmých a osmých tříd odjeli od pardubického Ideonu na lyžařský kurz do Krkonoš. Po vybalení lyží začínali večeří a rozřazením do skupin, ve kterých zůstali celý týden. V pondělí ráno po snídani se oblékli a vyrazili na lyže. První skupina začínala sjezdováním a druhá běžkováním. Chodili sjezdovat na červenou sjezdovku se sedačkovou lanovkou nebo také na černou s vlekem. Kdo se bál, mohl i na modrou sjezdovku s vlekem. Na běžkách se pokaždé jel jiný okruh. Po poledním klidu vždy zase vyrazili na lyže. Vyměnili si pouze sjezdovky za běžky a zase dvě hodiny lyžovali. Po návratu si ještě chvilku odpočinuli, než začala večeře. Po večeři byl každý den vymyšlený zajímavý program, ve kterém se žáci dozvídali zajímavosti o horách. Podobně to vypadalo i v úterý, pouze se změnou, že první skupina začínala běžkováním na kopec Žalý, kde se mohli i občerstvit, a druhá sjezdováním. Počasí dětem celý týden moc nepřálo, protože byla pořád mlha a foukal silný vítr, proto i program se musel počasí přizpůsobit. Jako třeba ve středu, kdy dopoledne žáci zhlédli  zajímavý film „Poslední závod“ o tragické smrti Hanče a Vrbaty. Odpoledne šli na procházku dolů do města. Večer přišel člen z horské služby udělat přednášku o tom, jak se správně chovat na horách, a o první pomoci. Pro zpestření se ve středu odpoledne konal závod ve sjezdovém slalomu na čas. Sněhové podmínky ale nebyly nejlepší, a tak se jezdilo těžce. Večer pak proběhlo vyhlášení nejlepších lyžařů. Kromě toho dělali žáci i kvíz ve skupinách o všech informacích, které si zapamatovali z celého týdne. V pátek  přišli na snídani už v běžkařském oblečení, protože měli před odjezdem poslední aktivitu, závod na běžkách. Po obědě proběhlo vyhlášení nejlepších běžkařů. Poté společně sešli kopec dolů k autobusu a vyrazili zpět do Pardubic.

PRACOVNÍ POHOVORY NANEČISTO

V druhém lednovém týdnu se žáci devátých ročníků účastnili pracovních pohovorů nanečisto. Měli na výběr z jedenácti povolání. Celý projekt probíhal v takzvaném Assessment centru, to znamená, že najednou ve skupince na pohovoru bylo více žáků. Každé povolání mělo jiné zadání. Součástí pohovorů bylo představení a týmová, ale i samostatná práce. Po celou dobu na pohovorech byla paní personalistka, která žáky zpovídala, a jeden vyučující. Na pohovory se žáci museli pečlivě připravit. Předem si měli například vytvořit životopisy tak, aby odpovídaly požadavkům firmy, do které se hlásí. Tato zkušenost byla podle vyjádření žáků velice přínosná.

VÁNOČNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Vánoční turnaj v přehazované se hrál tradičně poslední vyučovací den před Vánocemi 22. prosince 2023. Druhý stupeň byl rozdělen na kategorie 6. – 7. třídy a 8. – 9. třídy. Žáci žili turnajem již několik dní před samotnou akcí. Při přehazované nebyla nouze o pěkné zákroky, legrační situace i napětí až do úplného konce. V první skupině vyhrál tým 7. C, druhá byla třída 6. B a třetí 7. B. Mezi staršími žáky se na prvním místě umístila 9. A, druhé místo obsadil tým 9. C a třetí místo získala 8. B.

ZPÍVÁNÍ KOLED NA SCHODIŠTI

Poslední školní den 22. prosince se malé děti po delší době opět sešly na schodišti a společně si zazpívaly nejznámější vánoční písně a koledy. Tentokrát přibyla i úžasná výzdoba a děti se před ní vyfotily. Dětský zpěv zpestřil hrou na trubku Zdeněk Müller z 9. A. Pak až do oběda probíhaly ve třídách vánoční besídky.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 18. prosince se na naší škole uskutečnil vánoční jarmark, který společně s vonícím perníkem připomněl blížící se kouzelné zimní svátky. Konal se opět ve školní jídelně. Za zvuků vánočních písní a koled si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby. Nejprve si připravily papírové taštičky, do kterých si dávaly výtvory. Velký zájem byl tradičně o výrobu vonících svícnů z ovoce. Dále si děti vytvářely novoroční přáníčka, andělíčky, stromečky, hvězdy a další ozdoby z papírů a z ořechů. Nikdo nepohrdl občerstvením, domácím perníkem a čajem. V 17 hodin se všichni sešli v atriu, zhlédli vystoupení dramatického kroužku a poslechli si nejznámější koledy v podání žáků 2. C a 3. C.

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ a ČERTI MEZI DĚTMI

Dne 5. prosince děti ve škole opět navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Děti od brzkých ranních hodin netrpělivě očekávaly jejich příchod. Hned první hodinu bylo na chodbách slyšet řinčení řetězů. Najednou někdo zabušil na dveře, které se ihned rozletěly. Do třídy vtrhli čerti, za nimi přišel Mikuláš a nádherní andělé. Čerti běhali po třídě a sháněli hříšné duše. V každé třídě by jistě nějakého zlobila našli, ale děti se vždy vykoupily písničkou nebo básničkou a slibovaly, že budou hodné. Nikoho nemuseli čerti odnést.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN

V pátek 1. prosince všichni přihlášení žáci vyrazili na školní zájezd do Drážďan. Cílem výletu nebylo se jen něco nového přiučit, ale i načerpat vánoční atmosféru, která je pro Drážďany v tento čas typická. Ráno se odjíždělo v 5:45 od Ideonu v Pardubicích. Cesta trvala asi tři hodiny. Aby cesta rychleji ubíhala, jela s žáky paní průvodkyně, která poutavě vyprávěla o různých německých vánočních tradicích a pokrmech. Po příjezdu do Drážďan jako první navštívili manufakturu Volkswagen, kde žáky paní průvodkyně provedla výrobnou aut a ukázala nejnovější modely. Po prohlídce výstavních prostor paní průvodkyně provedla žáky celým centrem Drážďan, kde mohli vidět nejznámější památky jako např. nejproslulejší barokní stavbu Zwinger, Brühlovu terasu, největší nástěnný obraz na světě zvaný Fürstenzug a Královský palác. Došli až k největším vánočním trhům Striezelmarkt, které jsou zároveň nejstaršími trhy v celém Německu. Poté ještě společně navštívili jeden menší trh a pak se hned vydali k autobusu a vyrazili zpátky do Pardubic.

TAJEMSTVÍ MYSTÉRIA – CESTA ZA POKLADEM TEMPLÁŘŮ

S příchodem páteční noci se nádvořím naší školy začalo ozývat krev mrazící řinčení mečů. To se rytíři-templáři jali bránit svůj urputně střežený poklad před zbojníky, kteří ho chtěli rozdat mezi živořící lid. Po úvodním souboji se banditům podařilo proniknout do ztemnělé budovy školy, kde započali pátrání po bájném templářském pokladu. Čelili při tom mnohým nástrahám samotného krále a královny, rytířů-templářů, jejich služebnictva, mnichů, alchymistů, katů i nepřátelských Turků, aby prokázali svůj důvtip, odvahu a obratnost. Musili si poradit s nalezením správného klíče a odemknutím zámku, nejednou šifrou, házením kroužků na meč, vyvažováním zlata, bludištěm, překážkovou dráhou, poznáváním píce pro koně, trefováním se na terč, zametáním smetí, s rozvazováním provazů, katovou smyčkou, s nalezením správného hradu a několika dalšími překážkami. Neohrožení pátrači nakonec svého cíle dosáhli, templářskou pevnost dobyli a odnesli si každý svůj sladký kousek pokladu. A ten hledalo přes 700 bojovníků.

PODZIMNÍ SBĚROVÝ DEN

Podzimní  sběrový den se uskutečnil 24. října. Na hřišti školy byly už brzy ráno přistaveny dva kontejnery, které se brzy naplnily. Opět se soutěžilo o úžasné ceny, a to o poukázky do Alzy. cz pro tři nejlepší sběrače, dále o poukázky do Mc Donald´s a o účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Nejlepšími sběrači byli Šimon Kohoutek z 2. B, Monika Sobíšková z 2. A a bratři Machovi z 5. C a 7. C. Nejvíce sběru donesla třída 2. B, druhá byla 2.  a třetí 7. B.

PROJEKTOVÝ DEN „JEDEN DEN SPOLU“

Ve středu 25. října, den před podzimními prázdninami, byla v rámci projektového dne s názvem „Jeden den spolu“ pro žáky v parku Na Špici připravena stanoviště, která organizovali žáci pátého ročníku s pomocí paní učitelek. Žáci z 6. – 9. tříd ráno strávili ve škole hodinu s dětmi z 1. – 4. tříd, aby se vzájemně poznali, zahráli různé hry a zároveň se rozdělili do dvojic. V každé dvojici byl vždy jeden žák z druhého stupně, který doprovázel žáka z prvního stupně a pomáhal mu se zvládnutím jednotlivých disciplín. V devět hodin všichni vyrazili do parku Na Špici, kde se každá třída ještě rozdělila na dvě skupiny, aby za dopoledne všichni stihli obejít všech dvanáct stanovišť. Na stanovištích se plnily nejen sportovní disciplíny, jako například sprint, skákání přes švihadlo, hra na hlídače, ale i vědomostní disciplíny, jako například hledání vlajek států nebo skládání puzzle. Po splnění úkolů každého stanoviště děti obdržely písmeno. Po splnění všech úkolů a získání 12 písmen děti měly vyluštit tajenku. Za její uhodnutí čekala na všechny odměna v podobě opékání vuřtů. Potom se všechny děti společně odebraly do školy na oběd.

TRÉNINK S OLYMPIONIKEM MARKEM ŠVECEM

Odměnou za projekt Olympijský víceboj byl pro naši školu olympijský trénink s olympionikem zápasníkem Markem Švecem, medailistou z mistrovství Evropy a světa, držitelem bronzové olympijské medaile. Akce proběhla 19. října v tělocvičně a učebně. Po zahájení a besedě s Markem Švecem byly děti rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina absolvovala povídání a kvíz o olympijských hodnotách, kterou vedla poutavým způsobem Šárka Kašpárková (je bronzovou medailistkou z olympijských her v trojskoku). Druhá skupina sportovala v tělocvičně, zde působil Marek Švec. Po časovém limitu se skupiny vystřídaly. Poté následovalo zhodnocení celé akce a autogramiáda. Děti měly možnost nejen si zasportovat s našimi úspěšnými sportovci, zeptat se na cokoli, vidět „naživo“ olympijské medaile Marka i Šárky, ale i dovědět se něco z historie olympijských her, připomenout si naše nejúspěšnější olympioniky Danu a Emila Zátopkovi, Věru Čáslavskou a zamyslet se nad hodnotami, které olympijské hry představují.

ADAPTAČNÍ KURZ ŠESTÝCH TŔÍD

Vážení, bylo to super. Klidně bychom tady ještě týden zůstali! Úplně nejlepší zážitek bylo vaření guláše v přírodě, pro některé to bylo poprvé a nebyla to vůbec žádná sranda. Další výborná soutěž bylo Safari, honili jsme po lese zvířata a za každý zásah papírovou koulí jsme od nich dostali peníze. Finská stezka (běh terénem a přes řeku s žebříkem) se líbila jenom některým, ale minové pole, stavění Eiffelovky nebo posílání vzkazů na dálku písmeny vytvořenými našimi těly byly parádní. Moc dobře tam vařili, pokoje v poho a byl tam i bar, kde jsme si mohli dokoupit sladkosti. Co nám ale všem vadilo, byla večerka, byla už v deset a to bylo moc brzo. Navrhovali bychom aspoň 22:30. Jinak byl ale adapťák boží zážitek, děkujeme skvělému panu řediteli a všem učitelkám, budeme na Běleč ještě dlouho vzpomínat. Žáci 6 .A, 6. B, 6. C dne 6. října 2023

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Letos proběhl už 14. ročník Česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy = Záložka do knihy spája školy. Z naší školy se do projektu zapojili žáci z 3. C a žáci z 5. B. Tématem letošního ročníku byla „pohádka, pověst, báje". Žáci  3. C tvořili záložky s tématikou postav českých pověstí,  s kterými se během výuky literatury seznámili z knihy Yveta to ví  spisovatelky Ivony Březinové. Všechny záložky budou po dokončení odeslány přidělené škole na Slovensko a my se budeme těšit na záložky od slovenských kamarádů.

PO STOPÁCH SVATÉHO VÁCLAVA

Naši žáci si během dvou týdnů připomněli, proč 28. září nechodí do školy. Napříč třídami i ročníky se seznamovali se střípky ze života knížete Václava. Třída 9. B vytvářela při hodině výtvarné výchovy informační letáky a při hodině hudební výchovy si poslechla Svatováclavský chorál. Žáci 9. A vymýšleli vtipný komiks o životě sv. Václava. Třídy 7. C a 6. B v rámci hodiny českého jazyka psaly knížeti Václavovi své vzkazy a přání. Žáci 6. C plnili během výchovy k občanství rozmanité úkoly se svatováclavskou tematikou. Třída 7. C nakreslila mnoho pěkných obrázků českého knížete a patrona našeho národa. Výsledky společného snažení si pak všichni mohli  prohlédnout na panelech ve 2. patře školy, kde byla pro žáky připravena také svatováclavská stezka s tajenkou.

DEN JAZYKŮ

Ve středu 27. září vybraní žáci sedmých tříd společně s paní učitelkou Kulhánkovou u příležitosti Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví 26. září, zavítali do Evropského domu na Pernštýnském náměstí. Smyslem této události je podporovat a udržovat bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy.  Během dopoledne žáci měli možnost ověřit si znalosti dvou jazyků, angličtiny a němčiny, které se učíme na naší škole, a poznat dva nové jazyky, francouzštinu a španělštinu. V každém jazyce bylo připraveno plno soutěží a her, a to i pro úplné začátečníky, takže nikdo se nemusel bát, že něco nebude umět. Vždy za absolvování daného jazyka žáci obdrželi samolepku s vlajkou státu, a když posbírali všechny čtyři vlajky, tak měli splněno a vrátili se zpátky do školy.

LIGA ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU

Tento rok se naše škola zapojila do již tradiční soutěže, 54. ročníku Ligy škol v orientačním běhu. Liga má ve školním roce čtyři kola, dvě na podzim a dvě na jaře. Konečné hodnocení škol je dáno součtem všech bodových hodnot školy ve 4 kolech. První kolo závodu proběhlo za krásného slunečného počasí ve studáneckém lese dne 20. září. Z naší školy bylo přihlášeno 38 závodníků. Na bodovaných místech doběhli a nejlepší výkony podali: Jirásková Julie, Hostinská Barbora, Jirásková Jasmína, Nedbal Petr, Paroulková Beata a Randáková Tereza. Druhé kolo ligy  škol v orientačním běhu se uskutečnilo 4. října. Z naší školy se zúčastnilo 31 dětí. Na bodovaných místech se umístila Jirásková Jasmína, Jirásková Julie, Randáková Tereza, Bláhová Valerie,  Römerová Mia, Řehůřek Alex.

DĚTSKÝ MARATON

Ve čtvrtek 14. září v 8 hodin ráno 30 dětí z naší školy ve věku do 13 let společně s paní učitelkou Lukáčovou a panem učitelem Kumstátem odjelo autobusem od zimního stadionu do Hradce Králové. Na stadionu TJ Sokol Hradec Králové se konal dětský maraton, kdy se štafetovým způsobem běžela maratonská vzdálenost 42 195 m. Do letošního ročníku se celkem přihlásilo 6 škol. Každá škola dostala tričko určité barvy, aby se školy mezi sebou odlišily. Naše škola měla žlutou barvu. Nejlepšího výsledku dosáhla ZŠ Štefcova z Hradce Králové s časem 1:53:11. Naše škola se umístila na šestém místě s výsledným časem 2:16:12. I když naše škola skončila na posledním místě, nikdo z dětí nebyl zklamaný. Domů si všichni odvezli sladkosti a tričko s logem maratonu jako vzpomínku na zaběhnutý závod.

ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Žáci čtvrtých a pátých tříd  se postupně vypravili na dopravní hřiště na Duklu. Na dopravním hřišti čekal pan Hylmar, člen Městské policie Pardubice. Připomněl dětem základní pravidla silničního provozu a předpisy pro pohyb na komunikacích. Vysvětlil průjezd křižovatkami, připomenul nejdůležitější značky. Pak si postupně po skupinkách nasadily děti helmy a vyrazily „do ulic“. Pan Hylmar děti pozoroval a nebyl příliš spokojený, takže na dopravní hřiště se vydají ještě jednou.

SPORTOVNÍ DNY

Naše škola je opět zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice 7. září 2023. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, sedu - lehu,  v T- běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem, v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Pro žáky 2. stupně byl připravený sportovní den 8. září také na hřišti Sokola Pardubice. Za krásného počasí plnili disciplíny: běh na 60 metrů, hod míčkem a plným míčem, skok do dálky, trojskok a na závěr běh na 1 kilometr.  I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Za krásného počasí jsme 4. září v atriu před školou přivítali prvňáčky.  Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Jsou opět tři první třídy. Škola se rozrostla, ve škole se nyní učí 730 žáků. Do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Všechny přítomné pozdravili Mgr. Miluše Horská, členka Senátu Parlamentu České republiky, a člen Zastupitelstva Pardubického kraje pan René Živný. Z partnerského hokejového klubu HC Dynamo Pardubice přišel žáky přivítat generální ředitel pan Ivan Čonka a legendy klubu Petr Sýkora, Dušan Salfický a Tomáš Rolinek. Hokejisté prvňáčky ošerpovali a paní učitelky předaly dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. 

ŠKOLA  NANEČISTO

Ve dnech 30. a 31. srpna 2023 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz Škola nanečisto, který byl určen budoucím prvňáčkům. Za velmi deštivého počasí žáčci společně s rodiči již od půl osmé před školní bránou netrpělivě čekali na příchod vyučujících. Paní učitelky si je vyzvedly a společně si začali zkoušet školu nanečisto. Během těchto dvou dní se děti seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí školy, navštívit pana ředitele a vyzkoušet si několik aktivit a úkolů. Nejvíce je bavila práce s interaktivní tabulí. Ve školní jídelně ochutnaly vynikající jídla, která si pro ně připravily paní kuchařky, odpoledne si ve školní družině a v tělocvičně zahrály hry a vyrobily si papírové motýlky na špejli. Dětem se ve škole moc líbilo.

ZÁŽITKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Od 14. srpna se na naší škole konal zážitkový příměstský tábor. Třicet holek a kluků nejen z naší školy se vydalo na pirátskou cestou za nejrůznějšímu zážitky. V pondělí se hned po seznamovací hře pustili do výroby keramického sluníčka, které si dle fantazie nabarvili a v pátek si ho odnesli na památku vypálené. Odpoledne táborníci vyrazili do Lanového centra, kde se dosyta vyřádili na lanech, trampolíně i lodičkách. Úterý bylo zaměřeno vědecko-technicky, protože se celý tábor přesunul do IQ Landie v Liberci. Cesta autobusem uběhla rychle a stejnou rychlostí ubíhala i jednotlivá patra s nejrůznějšími pokusy. Vyzkoušeli bubliny, vysílali počasí v televizi, hráli na hudební nástroje, vyzkoušeli trenažer auta, poznali funkce lidského těla na modelech a mnoho dalšího.

Ve středu se táborníci přesunuli do Čenkovic, kde přespali do čtvrtka. Během toho pobytu sehráli několik her, včetně vodní bitvy. Pak následovalo oblíbené vaření v kotlíku. Guláš se opět povedl. Večer před spaním byl ještě svíčkový fotbal a noční hra se svítícími pásky. Po výborné snídani byl čas vyrazit na celodenní výlet na rozhlednu Suchý vrch a na dělostřeleckou tvrz Bouda s prohlídkou podzemí. V pátek se účastníci tábora naučili pár kouzelnických triků v Muzeu kouzel a celý tábor zakončili v IQ parku v Ideonu na virtuální realitě, fotbálku, motorce, vajíčku nebo horolezecké stěně. Nechyběly ani odměny a diplomy na památku. Zážitků bylo dost a celý týden byl provázen sluníčkem nejen z keramiky, ale i na obloze a v neposlední řadě také v náladě táborníků.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZA KRÁSAMI ČECH

Hned první den jsme dostali táborová trička limetkové barvy a Cestovatelský deník, ve kterém byl na každý den připraven jeden úkol související s tématikou výletu. Hned potom jsme vyrazili směr Liberec – IQ landia. Společně jsme navštívili interaktivní expozice Člověk, Geolab, Překonané vynálezy, Smysly a mnoho dalších. V úterý jsme se vydali do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Během prohlídky jsme vyplňovali pracovní listy „V létě na safari“. Kromě toho jsme si poslechli zajímavá povídání chovatelů a dozvěděli jsme se nejen to nejdůležitější o zvířatech, ale i zajímavosti ze zákulisí zoologické zahrady. Středa byla nejnáročnější. Naším cílem byla návštěva Punkevní jeskyně a plavba v lodích po řece Punkvě. Cestou jsme navštívili Dům přírody Moravského krasu a vyhlídky na propast Macochu, na horní můstek jsme se svezli lanovkou. Ve čtvrtek jsme si zařádili ve Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou. Každý si našel, co ho bavilo, trampolíny, autíčka, loďky střílící proud vody nebo vynikající langoše. V pátek jsme odpočívali na Seči a po hladině sečské přehrady jsme se proháněli na šlapadlech. Už teď ale vymýšlíme táborové cíle pro příští rok.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TVOŘIVÝ

V týdnu od 7. do 11. srpna  se na naší škole uskutečnil Tvořivý příměstský tábor. Již z názvu tábora vyplývá, že po celou dobu jeho konání se děti věnovaly tvořivým činnostem.  Celý týden tvořily pomocí lidských smyslů. Jelikož jich je pět, každý den byl zaměřen na jeden z nich. Ještě před realizací programu proběhlo seznámení s programem tábora, poučení o bezpečnosti, seznámení jednotlivých účastníků navzájem, sestavení pracovních skupin podle věku, schopností a rolí v nich, rozdání triček. První den jsme se zaměřili na to, jak je důležitý sluch. Děti nejdříve čekala didaktická hra Jak nám pomáhají smysly, poté výroba ručního papíru, poznávání předmětů podle sluchu, výroba papírových modelů smyslových orgánů 3D. Venku si děti zahrály hru Bystři smysly venku, Zeptej se Chytrolína apod. Aktivitu celého dne si každý den děti zaznamenávaly do smyslové květiny. Na závěr každého dne proběhlo vyhodnocení, rozdávání odměn, seznámení s programem na následující den.

            Druhý den byl zaměřen na hmat. Děti se staly součástí detektivního případu, přebraly role detektivů, kteří se pomocí splnění úkolů snaží získat indicie, díky kterým dopadnou pachatele a vyřeší tak celý případ. Taktéž si vyrobily vlastní otisky. Odpoledne je čekala výroba sádrových fosilií.  Venku si zahrály hmatové pexeso, bosýma nohama objevovaly pocity při chůzi po dlažbě, po písku, štěrku, po hlíně, trávníku, kreslily křídami na různý podklad, skládaly části lidského těla. Třetí den byl věnován celodennímu výletu do Nasavrk. Zde jsme navštívili Keltský archeopark Nasavrky, ve kterém se děti seznámily se životem a prací našich předků všemi smysly. Vyrobily si vlastní keramickou misku a náramek, svou zručnost předvedly střelbou na terč, zdatnost různými pohybovými aktivitami.

            Ve čtvrtek jsme se zaměřili na čich a chuť. Pomocí smyslové hry Čichej, čichej a ochutnávej si děti zahrály na degustátory, vyrobily si papírový kornout se zmrzlinou, chrup z modelíny a fazolí, upekly si perníkové zuby. Odpoledne je čekala strategická hra Dáme jídlo, vědomostní kvíz a odměnou byla vycházka na skutečnou zmrzlinu. Páteční den byl věnován zraku. Prostřednictvím Kimovy hry se děti přesvědčily o jeho nenahraditelnosti. Vyrobily si ozdobný věnec, dokončily práci s ručním papírem vyráběným první den, upletly si věneček z lučního kvítí. Odpoledne děti čekalo zhodnocení tábora, předání diplomů, odměn. Na základě zpětné vazby mohu konstatovat, že si děti tábor užily a moc se jim líbil.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU

Anglický tábor vedla paní učitelka Tomášková a paní učitelka Nádvorníková. Tábor měl své jméno, a to ,,V zajetí stroje času“. Začínal 7. srpna  a končil 11. srpna. Na anglickém táboře byli žáci rozděleni do tří skupin, které měly různé barvy, žlutou, modrou a červenou.  V průběhu týdne táborníci plnili různé úkoly, aby mohli vrátit ukradené předměty (náhrdelník Srdce oceánu, dýmku Sherlocka Holmese, korunu Rudolfa II. a světelný meč) do muzea. Předměty byly z různých časových období, která proto museli navštívit. Za navrácené předměty pak dostali šek na 1000 liber.  Jedním z úkolů bylo např. brčkem přenést papírek z potápějícího se Titaniku na záchranný člun nebo lovili píšťalku z vody a  přivolávali pomoc. Byli v Praze na virtuální realitě, kde museli oživit Golema. V Praze také byli v Hamleys. Za týden zvládli ještě mnoho dalších aktivit.

 

POBYTOVÝ TÁBOR S VEVERKAMI

Pobytový tábor s veverkami se uskutečnil v chatě Energetik v Krkonoších od 8. do 15. července. Probíhal v duchu příběhů z knihy J. K. Rowlingové Harry Potter. Hned první večer se táborníci rozdělili do kolejí a po krátkém průzkumu okolí si každá kolej vyráběla svou vlajku. Bohatý švédský stůl nabízel každé ráno množství dobrot. První dopoledne se děti vypravily do okolí chaty a hledaly na lístečcích napsané jednotlivé body táborového řádu, pak vyráběly Dobbyho ponožky. Odpoledne se hrála soví pošta, předávala se moudra z knihy Harry Potter. V lese pak čekala ukrytá hadí vejce s překvapením, ve vajíčku totiž byla nejen čokoláda, ale i figurka z knihy. Ještě se také vyráběly kouzelnické hůlky.

            Na další den hůlky „vykouzlily“ deštivé počasí, aktivity, například souboj kouzelníků, probíhaly v klubovně. V chatě byly ukryté Dobbyho ponožky, které táborníci hledali. V pondělí děti využily bazén, který byl přímo v chatě. Kouzelnické hůlky zafungovaly lépe, na celodenní výlet bylo objednáno příjemné počasí. Děti vyrazily do Janských Lázní, prošly stezkou korunami stromů, vyjely lanovkou na Černou horu a pěšky se vrátily zpět ke stezce. Do Pece je odvezl autobus. Středa odpoledne byla ve znamení vaření kotlíkového guláše, který všem moc chutnal. Mezitím koleje soutěžily v různých sportovních aktivitách. Ve čtvrtek dopoledne hledaly děti „viteály“, což vlastně v knize Harry Potter byly duše Voldemorta. V táboře je představovaly velké sáčky plné dobrot a různých drobností. Procházka nad Pecí směrem k Liščí jámě byla příjemná, skvělý den pak zakončila relaxace v bazénu. Páteční den překypoval  aktivitami  směřujícími k získání „ohnivého“ poháru. Koleje usilovně sbíraly body i hrou v lacrosu. Před spaním si děti promítaly fotografie a hodnotily průběh celého týdne, který byl skvělý.

JARNÍ SBĚROVÁ AKCE

Jarní sběrový den se uskutečnil 21. června. Na hřišti školy byly už brzy ráno přistaveny dva kontejnery, které se brzy naplnily. Opět se soutěžilo o úžasné ceny, a to o poukázky do Alzy. cz pro tři nejlepší sběrače, dále o poukázky do Mc Donald´s a o účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Nejvíce sběru donesl Šimon Kohoutek z 1. B, na druhém místě se umístil Vendelín Kočnar z 3. B, třetí byli Gabriel Mach z 4. C a Daniel Mach z 6. C. Sběrově nejlepší byla třída 1. B, druhá 3. B a třetí 4. C, všechny díky svým nejlepším sběračům. 

OSLAVA DNE DĚTÍ

Oslava Dne dětí se uskutečnila pod názvem „Letem cestujeme světem“ dne 27. června u pardubického zámku na valech. Děti „cestovaly“ mnoha zeměmi světa, plnily nejrůznější úkoly, za jejich splnění získaly samolepky vlaječek států a ty si lepily do cestovního „pasu“.  Tak například skákaly v jutových pytlích jako klokani, skládaly puzzle se zvířaty žijícími v Antarktidě, učily se tancovat sambu jako na karnevalu v Brazílii, stavěly z kostek mrakodrapy a ze špejlí Eiffelovky, tvořily obrazce z fazolí, poznávaly indická koření, zkoušely přenášet zrnka rýže pomocí hůlek, anglická slůvka přiřazovaly k obrázkům, střílely šípy, poznávaly sošky zvířat hmatem, v písku hledaly „diamanty“ a snažily se plnit mnoho dalších zajímavých úkolů, celkem 23. Před odchodem do školy dostaly sladkou odměnu.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Ve středu a ve čtvrtek 19. a 20. dubna 2023 proběhl na Základní škole Bratranců Veverkových zápis do prvních tříd s tématem Letem podmořským světem. Budoucí prvňáčci procházeli s paními učitelkami úžasně vyzdobenými třídami a mohli si připadat jako v moři nebo v oceánu. Dívali se do vody jakoby z ponorky, vystřihovali hvězdice a lastury, poznávali geometrické tvary, kreslili mořské vlny. Počítali diamanty z objeveného pokladu, ukázali tak matematické dovednosti, s pokladem pak procházeli slalomovou dráhou. Pokoušeli se umlčet žraloka a  zavázat tkaničky na botách chobotnice, s nadšením lovili rybičky a plnili i další úkoly. Na závěr procházky podmořským světem si mohli vybrat odměnu. Paní učitelky se na žáčky už těší.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Dne 4. dubna se ve školní jídelně uskutečnilo velikonoční tvoření s veverkami. Děti si vybraly misku se zeleným obilím, tu si ozdobily. Společně s rodiči nebo prarodiči si do misky vytvořily zápichy s motýlkem, ovečkou, zajíčkem, s ptáčkem z makovic, s obarveným vajíčkem a přidaly si ozdobný plůtek. Navíc si všichni vyrobili věneček na dveře. Samozřejmě nechyběl perník ze školní jídelny. Příjemně strávené odpoledne bylo přípravou na velikonoční prázdniny.

NOC S ANDERSENEM

Dne 31. března přespali někteří žáci ve škole. V šest hodin večer se sešli u školy s karimatkou, spacákem a s mnoha dobrotami. Ve třídě si připravili „ležení“. Paní učitelky jim pustily video o životě H. Ch. Andersena a o jeho pohádkách. Mnoho dalšího se pak dozvěděli z rozhlasu. Následovaly různé kvízy a soutěže týkající se pohádek. Pak bylo velké překvapení v podobě pizzy. A tak uprostřed večera si postupně jednotlivé třídy vzaly baterky a šly do podkroví a tam hledaly papírky. Když všichni našli všech 40 lístečků, vrátili se do tříd a poskládali obrázky. V další části večera se dívali na pohádky. Vyčistili si zuby, převlékli se do pyžama a šli spát. Ráno se vzbudili okolo půl sedmé. Nasnídali se, vyčistili zuby a všechno uklidili. Když to všechno zvládli, začala zábava, hráli si písničky. Pak šli vesele domů.

ŠKOLA HROU S JANEM AMOSEM KOMENSKÝM

V duchu myšlenek Jana Amose Komenského se 28. března na naší škole konal projektový den. Tento den se nezkoušelo, všichni si hráli a u toho se učili. Přesně tak, jak si to Komenský představoval. Žáci se ve třídách většinou rozdělili do skupinek a stříhali, lepili, kreslili, hledali v knihách, encyklopediích i v časopisech. Vymýšleli křížovky, kvízy a hádanky. Někteří se byli podívat v historické učebně. Vzniklo ten den mnoho zajímavých výtvorů z nejrůznějších oblastí. Opakovalo se probrané učivo pomocí her, kartiček, skupinových prací, stanovišť a názorných pomůcek. Celé dopoledne bylo zábavné.

VÍTÁNÍ JARA

První jarní den se na naší škole neobešel bez jarních oslav. Nejprve se pořádala akce Vetešnictví aneb jarní úklid. Někteří žáci prvního stupně tuto akci zažili poprvé, a tak samou nedočkavostí nemohli ani dospat. Již doma si připravili různé hračky a předměty, které by jinak skončily v popelnici, někteří napekli dobroty a další si dali tu práci a předměty vyrobili. Akce se těšila velkému úspěchu. Po vydařeném obchodování se žáci přesunuli na školní hřiště. Následovala hra Závod s časem. A to doslova. Třídy v jednotlivých barevných formacích vytvořily týmy, které mezi sebou soupeřily. Vyhráli samozřejmě všichni, ale jen ti nejrychlejší, a to 3. A, 3. B a 1. B, se mohli radovat z prvních míst. Po sportovním výkonu přišlo na řadu společné zpívání Svěrákovy písně Jaro dělá pokusy, kterou žáci přivítali jaro. Bylo to velice příjemné dopoledne.

CHARITATIVNÍ AKCE – VETEŠNICTVÍ

Vetešnictví je vlastně charitativní akce školy. Žáci si z domova donesli drobnosti, hračky, které již nepotřebují, ale které by mohly ještě posloužit a udělat radost někomu dalšímu. Zároveň si přinesli drobné mince, za které si od spolužáků zakoupili drobnosti, které do školy přinesli oni. Byl to takový výměnný obchod, ale drobné, které žáci za své hračky navzájem utržili, šly do speciální kasičky. Výtěžek byl totiž věnován postiženému Honzíkovi, který je žákem naší školy. Děti si tak domů penízky nepřinesly, ale možná získaly novou zajímavou hračku a hlavně dobrý pocit, že pomohly.

DRUHÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 15. března opět pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od patnácti a pak od šestnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačové učebny, novou učebnu robotiky, výtvarný a hudební ateliér, úžasné jazykové učebny, ateliér paní psycholožky a historickou učebnu. Všechny zaujaly zrekonstruované pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Některé pomůcky si děti vyzkoušely, malovaly, hrály na hudební nástroje, pracovaly s tablety, zkusily si sluchátka, dozvěděly se něco o virtuální realitě. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny, dílny, cvičná kuchyňka, kde si děti připravily pamlsky, a samozřejmě školní jídelna. Prostorná škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila.

OKRSKOVÉ KOLO V BASKETBALU DÍVEK

Dne 14. března 2023 organizovala naše škola okrskové kolo ZŠ v basketbale dívek „O pohár bratranců Veverkových“. Přihlášeno bylo osm týmů. Hrálo se ve dvou skupinách. Náš tým bojoval s velkým nasazením až do poslední minuty, ovšem štěstí nám nepřálo a vždy o 1 bod dívky prohrály a nepostoupily ze skupiny. Velká pochvala za nasazení a bojovnost patří Adéle Studničkové, Amálii Ondráčkové, Markétě Velínské, Tereze Horáčkové, Kateřině Antlové, Veronice Bezouškové, Nikole Schejbalové, Vendule Duškové, Lucii Bydžovské, Anně Hlavaté, Petře Ivančákové. Pohár vybojoval tým ZŠ Ohrazenice.

PROJEKT ČESKO VESLUJE

Naše škola se již podruhé zapojila do projektu Česko vesluje. Žáci druhého stupně v rámci hodin tělesné výchovy jeli na veslařském trenažeru tzv. individuální šampionát pro jednotlivce na 200 m. Byl sestaven žebříček TOP 10 nejlepších z každého ročníku v kategorii dívek a kategorii chlapců. První tři nejlepší v každé kategorii byli odměněni diplomem a sladkostí.

PROJEKTOVÝ DEN – DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Během projektového dne, který se uskutečnil před jarními prázdninami,  se žáci seznámili s povinnou výbavou kola, prostřednictvím aktivizačních her si zopakovali pravidla silničního provozu. Zamysleli se nad významem značek a vymysleli nové značky, které by mohly zvýšit bezpečnost na silnicích a cyklostezkách. Ve skupinkách použili reálnou mapu a naplánovali výlet na kolech. Trasu výletu přizpůsobili kulturním památkám a jiným zajímavým místům, zohlednili i svou bezpečnost.

OKRESNÍ KOLO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

Dne 1. března se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti. Každý účastník soutěžil v pěti disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, kliky, švihadlo, driblink). Výkony se přepočítaly na body a stanovilo se pořadí. Školu reprezentovalo 24 závodníků a jedno družstvo složené ze 4 dívek a 4 chlapců. Náš tým obsadil 1. místo, tvořili ho Tereza Horáčková, Nikol Schejbalová, Kristiana Barvíková, Svitlana Shtets, Štěpán Svozil, Miroslav Kot, Gabriel Mach, Maksym Hrytsak. Ve svých kategoriích obsadili jednotlivci 1. místo Tereza Horáčková, Nikol Schejbalová, Svitlana Shtets, Kristiana Barvíková, Elen Adamírová, Klára Lukášková, Maxim Hradecký, Lukáš Pešek, Vendelín Kočnar, 2. místo Sofie Rohlíková, Petr Nedbal, Maksym Hrytsak, Filip Schejbal, 3. místo Illina Habor, Jakub Šmid, Gabriel Mach. Celou soutěž koordinovala Šárka Kašpárková, medailistka z olympijských her v Atlantě a mistryně světa v trojskoku. Naše škola postoupila  do krajského kola, které se bude konat v květnu v Moravské Třebové.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE                                                                

Dne 22. února 2023 se konalo školní kolo anglické olympiády, ze kterého se postupovalo do okresního kola. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, nižší (6. a 7. třída) a vyšší (8. a 9. třída). Olympiády se zúčastnilo 34 žáků. Do nižší skupiny se přihlásilo 16 žáků a ve vyšší bylo 18 žáků. Toho dne se všichni sešli v 14:15 v jazykových učebnách ve škole. Pod bedlivým dohledem paní učitelek Benešové, Jiráskové (nižší skupina), Kulhánkové, Nádvorníkové (vyšší skupina) se rozdaly testy. Začalo se tedy psát. Test obsahoval čtyři poslechy a cvičení na gramatiku a slovní zásobu. Každý žák měl na vyplnění testu tolik času, kolik potřeboval. Olympiáda skončila přibližně v 15:30. Výherci a postupujícími se stali Jiří Mervo ze 7. C a Nela Blažková z 9. D. Jako druhé se umístily Nikol Valentová ze 6. A a Valerie Bláhová z 8. A, i když nepostupují, staly se náhradnicemi.

EXKURZE DO AUTOMOBILKY ŠKODA V MLADÉ BOLESLAVI

Je to jedna z mála evropských automobilek s rostoucími prodeji vozů a má v Čechách více než stoletou tradici. Továrnu založili dva nadšení průkopníci. Navštívili ji žáci devátých tříd 13. února Nejdříve šli do muzea automobilů, kde viděli počátky prvních automobilů. Poté pokračovali do depozitáře, kde bylo i auto z filmu Upír z Feratu. Toto auto je jen jediné svého druhu a ze začátku bylo bílé. Díky filmu se ale přebarvilo na černo. Po prohlídce depozitáře se vydali do jednotlivých hal automobilky, konkrétně do tří, do motorárny, lisovny a svařovny. Pak už byl oběd a jelo se zpátky do Pardubic.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKÉM JAZYCE

V pátek 10. února proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v ruském jazyce pro žáky osmých a devátých ročníků.  Celkem se zúčastnilo 16 žáků, kteří své znalosti prověřili v několika částech – ústní část, poslech, práce s textem a krátký sloh. Vzhledem k rozdílným znalostem ukrajinských a českých žáků byli žáci rozděleni do dvou samostatných skupin.  Absolutními vítězi se stali Maksym Hrytsak z 8. C a Tomáš Blažek z 9. C.  V krajském kole bude školu reprezentovat Tomáš Blažek, jeho náhradníky jsou Patrik Šimonek a Karolína Paprskářová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 1. února pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od patnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačové pracovny, novou robotickou učebnu, výtvarný a hudební ateliér, úžasnou jazykovou učebnu, ateliér paní psycholožky a historickou učebnu. Všechny zaujaly zrekonstruované pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Některé pomůcky si děti vyzkoušely, malovaly, hrály na hudební nástroje, v jazykové učebně si zkusily sluchátka a zahrály si Kahoot. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny, cvičná kuchyňka, líbily se dílny, dvě tělocvičny a prostorná jídelna. Škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila.

OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM

Ozdravný pobyt s lyžováním se uskutečnil v termínu 22. – 27. ledna 2023 na chatě Karolínce v Krkonoších na Benecku. Zúčastnilo se ho 42 žáků ze 7. a 8. tříd pod pedagogickým dohledem čtyř vyučujících a jednoho zdravotníka. I přes obecně nepříznivé podmínky na našich horách měli lyžaři štěstí. O víkendu napadl nový sníh. Pohybovali jsme se v nadmořské výšce kolem 1000 m n. m. a ozdravný pobyt s lyžováním mohl proběhnout na běžeckých, sjezdových lyžích a pro zájemce i na snowboardu. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. V pondělí, úterý a ve čtvrtek dopoledne dvě družstva absolvovala výcvik na běžeckých lyžích a dvě družstva měla program na sjezdových tratích u vleků HSK a Kejnos. Odpoledne se program družstev vyměnil. Ve středu dopoledne jsme všichni zdolali na běžeckých lyžích trasu na Žalý. Byla inverze, o to byl pohled z rozhledny „krásnější“, jak z letadla, ocitli jsme se nad mraky. Odpoledne jsme podnikli pěší výpravu do centra Benecka. V pátek, po zabalení zavazadel, proběhl závod na běžeckých lyžích v areálu upravených běžeckých stop. Po obědě následoval návrat autobusem do Pardubic. Večerní program byl veden v duchu zábavných a vědomostních kvízů, žáci pracovali ve skupinkách. Ze závěrečného hodnocení dětí vyplynulo, že většina byla velice spokojena se stravováním, ubytováním, programem a pobyt by doporučili svým kamarádům.

 

SCHOOL MATCH 2023

Dne 18. ledna se v Enteria areně odehrál School match mezi Sokoly Pardubice a FBC Česká Lípa. Žáci druhého stupně se oblékli do červených barev nebo alespoň červených doplňků a vyrazili fandit domácímu florbalovému týmu. O přestávkách nechyběl ani doprovodný program – kahoot a florbalový turnaj ve slalomu, kdy se z každé školy zúčastnil jeden žák a jeden učitel. Všem se akce líbila a jsme rádi, že domácí tým zvítězil 7:6 za podpory 4 175 diváků.

PRACOVNÍ POHOVORY NANEČISTO

V prvním lednovém týdnu se žáci devátých ročníků účastnili pracovních pohovorů. Žáci měli na výběr ze čtrnácti povolání a dle toho měli pohovory ve skupinách. Součástí pohovorů bylo představení a týmová, ale i samostatná práce. Po celou dobu na pohovorech byla paní personalistka, která žáky zpovídala, a pan ředitel, který na celý proces dohlížel a fotil účastníky jednotlivých pohovorů. Na samotný pohovor se museli žáci řádně připravit. Předem si měli vytvořit životopisy tak, aby odpovídaly požadavkům firmy, do které se hlásí. Tato zkušenost byla velice přínosná. Pohovory byly samozřejmě fiktivní.

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ

Předvánoční zpívání koled pokazily chřipky a virózy, a tak děti nejznámější koledy zpívaly až 5. ledna 2023. Sešly se v atriu. Vystoupení zahájila Tea Čiháková, potom předvedli vystoupení žáci z dramatického kroužku a pak se nádvořím linuly koledy, které společně s přítomnými rodiči a známými zpívali žáci 4. A a 4. B.

VÁNOČNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Vánoční turnaj v přehazované se hrál tradičně poslední vyučovací den před Vánocemi 22. prosince 2022. Druhý stupeň byl rozdělen na kategorie 6. – 7. třídy a 8. – 9. třídy. Žáci žili turnajem již několik dní před samotnou akcí. Při přehazované nebylo nouze o pěkné zákroky, legrační situace i napětí až do úplného konce. Kategorie 6. – 7. třídy dopadla takto: 1. místo tým třídy 7. C, 2. místo tým třídy 6. B, 3. místo třída 7. B. V kategorii 8. – 9. tříd vyhráli žáci 9. D, druhá byla 9. B, třetí 8. A.

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Poslední školní den 22. prosince se po dvou letech opět malé děti sešly na schodech a společně si zazpívaly nejznámější vánoční koledy. Dětí už je tolik, že se musely rozdělit na dvě skupiny.  Starší spolužáci závistivě poslouchali za dveřmi. Je to totiž příjemná vánoční atmosféra. Pak až do oběda si všichni nadělovali dárky a ve třídách probíhaly vánoční besídky.

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ

Díky spolupráci s hokejovým klubem Dynamo Pardubice si žáci naší školy mohli 20. prosince zkrátit čekání na vánoční svátky a na dárky dopoledním bruslením na zimním stadionu. Ledovou plochu nejdříve zaplnili žáci prvního stupně, od deseti hodin si stadionu užívali starší žáci. Na pořadu byly vláčky, piruety a některé děti si bruslily jen tak. Dopoledne bylo bez učení moc příjemné.

MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ MEZI DĚTMI

Rok se s rokem sešel a děti ve škole navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Děti od brzkých ranních hodin netrpělivě očekávaly jejich příchod. Hned první hodinu bylo na chodbách slyšet řinčení řetězů. „Už jdou!‘‘ ozvalo se slabým chvějícím se hláskem. Najednou někdo silně zabušil na dveře, které se ihned rozletěly. Do třídy vtrhli čerti, za nimi přišel Mikuláš a nádherní andělé. Čerti zběsile běhali po třídě a sháněli hříšné duše. V každé třídě jistě nějakou našli, kterou by si odnesli do pekla. Nicméně Mikuláš a andělé byli natolik hodní, že se za hříšníky přimluvili s tím, že své chování zlepší. A tak nám ze školy nikoho neodnesli.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE A V DĚJEPISE

Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se žáci a žákyně 8. a 9. ročníků zúčastnili školního kola Olympiády v českém jazyce. Olympioniků se nakonec sešlo tolik, že museli být rozděleni do dvou skupin. Deváťáci, kteří měli možnost se zúčastnit loňského školního kola, již tušili, co mohou očekávat, ale pro osmáky to byla premiéra. A pro některé to byla premiéra vskutku pekelná! Po příchodu do terapeutického ateliéru se všichni pustili do řešení zapeklitých a rafinovaných úloh, které měly prověřit jejich jazykový cit i hloubku jejich znalostí mateřského jazyka. Své snažení nakonec završili tvorbou slohové práce. Soudě podle míry vyčerpání, která byla na tvářích většiny z účastníků viditelná, bylo větrání mozkových závitů úspěšné.Také letos se žáci 8. a 9. tříd pokusili zodpovědět záludné otázky dějepisné olympiády. Tentokrát se museli vypořádat s tématem, které ještě ve škole neprobírali – Československo a rozdělení světa v letech 1945 až 1992. I přes obtížné zadání se přihlásil velký počet zájemců a všichni se se zadanými úkoly vypořádali velmi dobře. Do okresního kola mohou postoupit ale jen první tři nejúspěšnější řešitelé, jsou jimi Anna Hlavatá z 9. D, Dominik Šetina z 9. A a Jakub Morawetz z 9. C.

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

Koncem prvního čtvrtletí děti v prvních třídách netrpělivě očekávaly, že dostanou Slabikáře. Pečlivě se na tento den připravovaly. Uspořádaly besídky a předvedly rodičům i prarodičům všechno, co se od počátku roku ve škole naučily. Četly písmenka, slabiky i celá slova, říkaly písmenkové básničky, luštily křížovky, zpívaly písničky, pracovaly na interaktivní tabuli. Paní učitelky děti pochválily a slavnostně jim předaly Slabikáře.

EXKURZE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební a společností Enteria jsme absolvovali velice přínosnou exkurzi pro žáky 9. ročníků. Jednalo se primárně o představení a ukázku stavebních oborů. Žáci navštívili veškeré prostory na střední škole včetně truhlářských a kovářských dílen a učeben pro teoretickou výuku. Po návštěvě střední školy jsme navštívili Dopravní fakultu Jana Pernera, byla nám představena budova a nahlédli jsme do prostor pro praktickou výuku. Třetí v pořadí byla návštěva staveniště v prostoru hlavního nádraží Pardubice. Žáci nahlédli pod pokličku velké rekonstrukce, která v současnosti v našem krajském městě probíhá. Na závěr dne jsme se naobědvali a aktivně odpočali při bowlingu a tenisu v H-Centru ve Starém Hradišti, což bylo příjemným zakončením velmi povedeného a příjemně stráveného dne. Žáci si uskutečněnou exkurzi velmi pochvalovali.

TAJEMSTVÍ MYSTÉRIA

Dlouho očekávané Mystérium bylo odstartováno 11. listopadu 2022. Stovky nedočkavých žáků s rodiči a prarodiči čekaly před školou už dávno před otevřením brány. A pak se objevili učitelé převlečení za mágy, věštce, mudrce, astrology, astronomy a šílené alchymisty. Všichni se společně nechali přenést do 17. století. Na devatenácti stanovištích žáci plnili úkoly a pronikali tak do tajemství kamene mudrců, objevovali sílu kořene mandragory, zkoušeli účinky lektvarů a vzácných bylin, snažili se zjistit, jak může vzniknout elixír života. Nahlédli do horoskopů, počítali hvězdy, pokusili se odhalit svůj osud. Hledali kouzelnou elektřinu, prozkoumávali tajuplné světlo, skládali atomy, aby se jim podařilo vyrobit zlato. Po splnění alespoň dvanácti úkolů dostali za odměnu klíč jako symbol k pravému bohatství lidského života.

BESEDY S HOKEJISTY DYNAMA PARDUBICE

Vybraní hokejisté 9. C a D navštívili Zimní stadion v Pardubicích mimo své tréninky a besedovali s hokejistou Petrem Sýkorou, který velmi ochotně odpovídal na jejich otázky. Chlapci se dozvěděli, kdy a kdo ho přivedl k hokeji, za které týmy hrál, na jaké pozici, kdo byl jeho hokejovým vzorem. Pan Sýkora hovořil o tom, jaký byl jeho největší hokejový úspěch, připomněl, že hokej je však týmová hra. Sdělil i další zajímavosti z hokejového světa. Také malí hokejisté ze 4. A a z 5. A se 9. listopadu vydali na Zimní stadion v Pardubicích, byli pozváni na besedu s hokejisty týmu A a bývalými žáky naší školy Filipem Kofferem a Ondřejem Rohlíkem. Ještě před stadionem získali podpisy brankářů D. Frodla a M. Kloučka a obránce D. Musila. Beseda s bývalými žáky, dnes výbornými hokejisty, byla úžasná, chlapci ze čtvrté a páté třídy měli připravenu spoustu otázek, na které hokejisté velmi ochotně odpovídali. Obrovským zážitkem pro chlapce bylo, že mohli nahlédnout do kabiny A týmu, prohlédnout si oblečení a hokejky hráčů. Po ukončení besedy kluci říkali, že to bylo super.

EKOLOGICKÉ PROJEKTOVÉ DNY

V pondělí 24. a v úterý 25. října proběhly ve škole ekologické projektové dny. Pondělní projekt byl rozdělen do několika bloků, které plnili všichni žáci školy. Prvním blokem byla interaktivní beseda s lektory z Tonda obalu. Žáci si vyzkoušeli, do jaké míry umí třídit odpad, co do tříděného odpadu nepatří, a také, jak problematické jsou skládky odpadů. V dalším bloku se žáci stali ilustrátory a pokusili se co nejlépe ztvárnit zadané téma „Živá -  mrtvá Země“. V následujících blocích pracovali žáci v badatelských skupinách. Společně se zamýšleli nad tématy, jak nejlépe šetřit potravinami, energií a vodou, jak dlouho se odpadky v přírodě rozkládají nebo jak chránit naši přírodu. Posledním blokem byl badatelský pokus, při kterém si žáci vyzkoušeli rozklad látek v přírodě. Zkoumali žvýkačku, vaječnou skořápku a barevné podzimní listí. Své pozorování porovnali s ostatními skupinami. V úterý vyráběli žáci na prvním stupni „Strom Odpadkovník“. Snažili se tak dát použitelným odpadkům druhou šanci a také si uvědomili, že takové stromy v naší přírodě mít nechceme. Žáci druhého stupně společně vyráběli komiks na téma „Třídění odpadů“. Na komiksu se podílel každý žák třídy.

DEN CIZÍCH JAZYKŮ NA GYMNÁZIU DAŠICKÁ

Ve čtvrtek 20. října 2022 se vydalo deset žáků devátých ročníků na Gymnázium Dašická reprezentovat naši školu na každoroční akci, na Den cizích jazyků. Tato akce se konala ve sportovní hale gymnázia, kde bylo jedenáct škol z Pardubic a okolí. Jelikož každá škola měla deset zástupců, byli po pěti rozděleni do družstev a každému družstvu byl přidělen „anděl“. Andělé byli žáci gymnázia, kteří po celou dobu zapisovali body „svého“ týmu do tabulky. V celé hale bylo 25 stanovišť, na které bylo 105 minut. V hale byl i foto koutek, který se koncem akce stal také stanovištěm. Na stanovištích byly různé aktivity, například někde se hádala francouzská slovíčka a někde pro změnu italská. Celou akci hodnotili žáci kladně.

ADAPTAČNÍ KURZ 6. B, 6. C

Žáci 6.B a 6.C společně absolvovali 2. – 7. října adaptační kurz v Bělči nad Orlicí. Byli ubytováni v Táboře Jana Ámose Komenského, který byl obklopen lesy. Žáky čekal bohatý program, který vedla paní psycholožka a pan ředitel. Cílem pobytu bylo stmelení třídního kolektivu. Během tohoto týdne se žáci měli naučit spolu vycházet, tolerovat se navzájem, spolupracovat, pomáhat si a naučit se řešit problémové situace. Úkoly ve formě her byly velmi zajímavé a někdy i náročné. Žáci se jich nezalekli a úspěšně vše zvládli. Během týdne se všichni poznali v jiné rovině a navázali i nová přátelství a sympatie. Všichni odjížděli s novými zážitky a s košíky plnými hub, které nasbírali v okolních lesích. Adaptační kurz se vydařil a splnil svůj účel. Byl to nezapomenutelný týden.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

U příležitosti oslav Evropského dne jazyků, jenž se každoročně slaví již od roku 2001, vyrazili žáci 2. stupně dne 26. září 2022 s paní učitelkou Mgr. Silvií Benešovou do Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. V jeho prostorách sídlí mimo jiné jazyková centra: britské centrum British Council, francouzský institut Alliance Francaise a německé centrum Goethe-Zentrum. Ta si na tento den připravila cca dvouhodinový zajímavý program. Vybraní žáci 7. a 8. tříd měli příležitost se seznámit i s jazyky, které se na naší škole nevyučují. Návštěva jim také nabídla konverzovat s rodilými mluvčími, vyzkoušeli si dosavadní znalosti ve formě kvízů, tajenek a her. V neposlední řadě navštívili bohatě vybavenou knihovnu anglické literatury a fotokoutek. Akce byla pěkně připravená, proběhla v dobré náladě a hlavně připomněla, že bez znalosti cizích jazyků se člověk v dnešní době neobejde. Na instagramovém profilu @europe_direct_pardubice probíhala pro zpestření soutěž o nejlepší fotografii pořízenou při návštěvě akce konané u příležitosti Evropského dne jazyků.  Skupinové foto (ve složení Nikol Schejbalová, Anna Gutwirthová, Nikola Kalhousová, Tomáš Haas a Jan Vodička) obdrželo nejvyšší počet „lajků“ a s velkým odstupem od ostatních soutěžících zvítězilo. Toto vítězství výše jmenovaným vyneslo odměnu v podobě poukázek do knihkupectví Kosmas v Pardubicích. Výhru si převzali od pana Michala Mikulce z informačního střediska Evropské unie Europe Direct Pardubice. 

DĚTSKÝ MARATON

Naše škola se účastnila již tradiční akce „Dětský maraton“. Maraton se běžel na atletickém stadionu Hvězda na Dukle v Pardubicích. Počasí běžcům přálo, sluníčko svítilo, a tak 42 195 metrů zdolalo 31 reprezentantů naší školy štafetovým způsobem, kdy si štafetový kolík předávali po 200 m, a to v čase 2:07:40. Jde o nejrychlejší čas naší školy od roku 2013, kdy se této akce účastníme. Školu reprezentovali: Tereza Horáčková, Beata Paroulková, Klára Rokytová, Nikol Schejbalová, Nikola Kalhousová, Leona Mayerová, Ema Horáková, Adéla Studničková, Petra Ivančáková, Anna Cempírková, Vanessa Žáková, Tereza Adamová, Amélie Nevolová, Illina Habor, Patricie Gombárová, Nela Pivokonská, Dominik Sadílek, Tomáš Brtek, Alex Řehůřek, David Jaroš, Jakub Hladík, Lukáš Andrejs, Lukas Andrejko, Tomáš Hájek, Štěpán Hašek, Matyas Kubát, Richard Čihák, Jan Alex Herynk, Matěj Kašpar, Jan Vodička, Nicolas Novák, Matouš Pospíchal, Šimon Procházka.

SPORTOVNÍ DNY

Naše škola je opět zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice v pátek 2. září 2022. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, sedu - lehu,  v T- běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem, v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Pro žáky 2. stupně byl připravený sportovní den 5. září také na hřišti Sokola Pardubice. Za krásného počasí plnili disciplíny: běh na 60 metrů, hod míčkem a plným míčem, skok do dálky, trojskok a na závěr běh na 1 kilometr.  I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky. Nejlepší sportovci byli odměněni.  

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Prvního září 2022 bylo krásné slunečné počasí, a tak zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo v atriu před školou. Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Jsou opět tři první třídy. Škola se rozrostla, ve škole se nyní učí 730 žáků. Dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil, a tak do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Všechny přítomné pozdravili Mgr. Miluše Horská, členka Senátu Parlamentu České republiky, poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Marek Výborný a člen Zastupitelstva Pardubického kraje pan René Živný. Pardubičtí hokejisté Petr Sýkora a bratři Musilové,  kteří se dostavili s Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou představenstva hokejového klubu Dynama Pardubice, prvňáčky ošerpovali a paní učitelky předaly dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. 

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 29. a 30. srpna 2022 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz Škola nanečisto, který byl určen budoucím prvňáčkům. Ti společně s rodiči již od půl osmé před školní bránou netrpělivě čekali na příchod vyučujících. Paní učitelky si je vyzvedly a společně si začali zkoušet školu nanečisto. Během těchto dvou dní se děti seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí školy, navštívit pana ředitele a vyzkoušet si několik aktivit a úkolů. Nejvíce je bavila práce s interaktivní tabulí. Ve školní jídelně ochutnaly vynikající jídla, která si pro ně připravily paní kuchařky, odpoledne si ve školní družině zahrály hry a vyrobily si papírové motýlky na špejli. Dětem se ve škole moc líbilo.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZA KRÁSAMI ČESKA

Děti, které se přihlásily na tábor Za krásami Česka, procestovaly během jednoho týdne blízké i vzdálenější okolí Pardubic. V pondělí  jely do Josefova, kde se staly „Vojáky v pevnosti Josefov“. Plnily nejrůznější úkoly, za které dostaly části mapy pokladu. Tu úspěšně složily a poklad v podobě zlatých čokoládových mincí všem moc chutnal. Úterý bylo ve znamení koní.Táborníci jeli vlakem do Slatiňan, kde navštívili Muzeum kladrubského koně a rozhlednu Bára. Pohráli si i na kočičím hrádku. Ve středu se šlo pěšky na hrad Kunětická hora, na zpáteční cestě se všichni občerstvili zmrzlinou. Předposlední den byl výlet do nedaleké Seče. Tady dobývali hrad Oheb a prošli se kolem sečské přehrady. Na závěr tábora v pátek vyrazili do zoologické zahrady v Praze.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU

Letos se děti vydaly s panem Phileasem Foggem a jeho sluhou Passepartoutem na cestu kolem světa. Aby mohly děti navštívit různé země, musely si nejprve vyrobit pas, do kterého dostávaly za splněné úkoly razítka a vlaječky. Vyjížděly z Londýna. První zastávkou byla nedaleká Francie, kde hledaly poklad. Druhý den navštívily děti Turecko, Egypt a Indii. V Turecku se nachází bájné město Troja, k němuž se váže příběh o trojském koni a krásné Heleně. V tomto státě si děti vyzkoušely, jak dobře umí v angličtině popsat lidské a zvířecí tělo. V Egyptě si vyzkoušely mumifikaci, a aby to neměly mumie tak jednoduché, musely plnit různé úkoly. Jako odpočinkovou aktivitu měly děti vytvořit svoji vlastní mandalu, kterou vysypávaly barevným pískem.Třetí den se pan Fogg vydal s dětmi do Afriky (Zoo Dvůr Králové nad Labem). Společně si tam všichni připomněli, jak se jednotlivá zvířata nazývají v anglickém jazyce. Největší oblibě se těšili tučňáci a surikaty. Čtvrtý den se děti s panem Foggem a jeho věrným sluhou Passepartoutem přesunuly do Ameriky, kde si vyzkoušely zahrát lakros, který se stal velmi oblíbeným, a petanque. Poslední den výpravy byl věnován Austrálii. Děti si vyzkoušely, jaké to je u „protinožců¨, jelikož se Austrálie nachází na jižní polokouli Země. Vzhůru nohama musely plnit další úkoly (do brambory zapíchat špendlíky, namalovat Big Bena a anglickou vlajku nebo chodit po rukách). Odpoledne se pak všichni vrátili do Londýna.

ZÁŽITKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tábor plný zážitků se letos uskutečnil od 9. do 15. srpna částečně v prostorách naší školy, ale nechybělo ani přespání ve Stříbrnici. Tábora se zúčastnilo 26 dětí a vedoucími byly Leona Abrahamová a Martina Kapustová. Po celou dobu tábora s dětmi byli také dva skvělí praktikanti Natka a David, které na výlet doplnil ještě Bóďa a pan ředitel. V pondělí proběhlo seznamování pomocí několika her. Během dopoledne se táborníci vydali do půdních prostor školy, kde je od loňska keramická pec. Ve výtvarném ateliéru vytvořili z hlíny šnečky, po zaschnutí je namalovali barvou a přidali sklíčka. Po výborném obědě a poledním klidu táborníky čekala další tvůrčí dílna. Tentokrát se ale vydali do cvičné kuchyňky, kde si podle receptu v jednotlivých týmech udělali výborné pomazánky. Úterní dopoledne se neslo v duchu chemických a fyzikálních pokusů. Táborníci vytvořili sopku z citronu, jaru, jedlé sody a dalších tajných surovin běžně dostupných doma. Vyzkoušeli si, jak funguje těžiště v praxi a jak se projevuje hustota různých kapalin. Vytvořili krásné ornamenty ve sklenicích, které pak pozorovali, jak se po jejich dalším zásahu postupně mění. Odpoledne se všichni vydali na procházku historickým centrem s cílem objevit superhrdiny, kteří se schovávají v ornamentech budov, kolem kterých často prochází. Ve středu se táborníci sešli na nádraží a vydali se vlakem do Stříbrnice v Olomouckém kraji. Po odložení zavazadel, prozkoumání pokojů a obědě si táborníci zahráli netradiční hry (pétanque, Kubb, sbírání vajíček podle čísel, házení podkov, kroket). Mezitím se v jejich blízkosti objevily indicie a po jejich vyluštění všichni pochopili, že budou vařit v kotlíku bramboračku. Večer nechyběla noční hra. Druhý den ve Stříbrnici táborníky přivítala snídaně, po které se vydali na Štvanici, rozhlednu na Kralickém Sněžníku. Cesta byla obtížná, většinou do kopce. Výhled byl nádherný, oběd ve stínu lanovky chutnal. Pak táborníci popošli ještě na chatu na Návrší, kde dotankovali vodu a vydali se zpět rozloučit se s chatou, kde jednu noc přespali. V pátek se všichni sešli ve třídě, aby si vysypali mandaly pískem, zasportovali v tělocvičně, uviděli své vypálené šnečky. Nechyběla ani zmrzlina a odměny za celotýdenní snažení.

TVOŘIVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

V rámci tvořivého tábora si děti vyzkoušely různé metody tvoření, zahrály si spousty her a užily si čas spolu. Vyrobily si například lapače snů, sádrové odlitky, náramky a zvířátka z korálků. Odhalily tajemství akrylových barev a jejich přenesení na plátno. Vyrobily si vlastní mýdlo a koupelovou sůl. Naučily se pracovat s Fimo hmotou a ozdobily si lžičky. Pomocí sypané batiky si obarvily plátěné tašky, které dozdobily razítky. Ve středu čekal děti celodenní výlet do Botanicusu v Ostré u Lysé nad Labem. Zde si vyzkoušely spoustu řemesel, například rýžování zlata, výrobu ručního papíru, drátkování, výrobu provazu, knihtisk, ražbu mincí, výrobu měšců, práci s hlínou a hrnčířský kruh, mohly si opracovat obrázek ze dřeva, vytvořily si vlastní loutku a užily si spoustu zábavy. K odpočinku a občerstvení jim posloužil park a rozlehlá zahrada s bylinkami, arboretem a zeleninovou zahrádkou. Ve čtvrtek si děti připravily večeři, upekly si slaný a sladký štrúdl. Večer se společně podívaly na film a přespaly ve škole. V pátek je čekalo dokončení některých výrobků, zhodnocení tábora a zasloužené odměny. 

EKO-LOGICKÝ DĚTSKÝ DEN

Dne 24. června se žáci celé školy vydali do parku na Špici a zúčastnili se Eko-logického dětského dne. Po příchodu do parku museli splnit podle věku 15 – 20 úkolů, vyluštit tajenku a pak získali sladkou odměnu. Poznávali rostliny a živočichy na kartičkách, pokoušeli se plížit pralesem a hasit požár v pralese, zdolávali visutý most v „oblacích“, krmili hliníkožrouta, pomocí hokejky stříleli do branky sešlápnutou plechovku, snažili se zachránit vajíčka ptáků a mravenců, překonávali ostrovy s odpadky, snažili se pomoci zebrám, stavěli pyramidy z kamenů, přenášeli  „zraněného“ kamaráda na stoličce z rukou, plnili testy strážce rezervace  a absolvovali mnoho dalších úkolů.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Na konci školní docházky opět již osmým rokem přišel čas psaní absolventských prací. Závěrečné práce měly prověřit úroveň získaných znalostí a schopností. V lednu vyučující  seznámili žáky devátých tříd s náplní absolventské práce. Sdělili jim všechny důležité termíny. Pak došlo na vybírání témat společně s garanty, kteří byli žákům po celou dobu k dispozici a pomohli jim práce zpracovat. Téma práce muselo být jedinečné. V dubnu nadešel i čas přijímacích zkoušek a velkých příprav na ně, proto neměla většina moc času na psaní absolventské práce. Po přijímacích zkouškách se ale museli opět rychle vrátit k psaní, jelikož za pár dní už měla být garantům odevzdána první půlka rozepsané práce. Práce žáků byly na dobré úrovni. Mnozí si vybrali zajímavá témata, například  Drogové kartely, Masožravé rostliny, Historie videoherního průmyslu, Totalitní režimy, Vývoj dechových nástrojů a mnoho dalších.  Žáci museli pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích, kterých muselo být nejméně pět. Obhajobu prací před komisí všichni bez větších problémů zvládli.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Ve středu a ve čtvrtek 20. - 21. dubna proběhl na Základní škole Bratranců Veverkových zápis do prvních tříd s tématem Letem veverčím světem. Při procházce úžasně vyzdobeným veverčím světem budoucí prvňáčci plnili různé úkoly. Ukázali veverkám, že umí zavazovat tkaničky, poznat barvy, geometrické tvary, zdolávat překážkovou dráhu a házet na cíl. Pomohli veverkám s oříšky a přesvědčili se tak o svých matematických dovednostech. Vystříhali papírovou houbu, nakreslili veverce obloučky, jak má skákat, seskládali tangram a sestavili obrázek s rozlišením pravé a levé strany. Po splnění všech úkolů si mohli na památku vybrat svou odměnu. Na všechny prvňáčky se vyučující těší 1. září 2022.

NOC S ANDERSENEM

Neuběhl ani rok a některé děti čekalo spaní ve škole. Sraz měly s paními učitelkami v pátek 1. dubna v šest hodin před školou. Rodiče předávali své ratolesti s radostí a myšlenkami na příjemný večer bez dětí. I děti se na tento večer velice těšily. Po příchodu do školy se šly převléci do šatny a následně se odebraly do svých tříd, kde pro ně měly paní učitelky připravený program. Nejprve si děti připomněly, kdo to byl pan Andersen a jaké krásné knihy napsal, také si vyluštily křížovku, která jim řekla, že je čeká setkání s panem Andersenem. Vzhledem k tomu, že je pan Andersen skoro 150 let po smrti, zkusily si ho děti vyvolat. Ovšem pan Andersen se nedostavil. Asi měl „moc práce“. ,,Snad nás nepřijde strašit v noci!‘‘ znělo z dětských úst. Byť se děti těšily, že uvidí ducha pana Andersena, možná ještě víc se těšily na pizzu, kterou měly k večeři. Po večeři si děti zahrály na Sherlocka Holmese. Do ruky dostaly baterku a plánek, který jim napovídal, ve kterých místnostech na ně čekají detektivní záhady, které musely rozluštit. Za každý vyřešený úkol dostaly děti kousek odstřižku. Když už je měly všechny, odebraly se do svých tříd, kde je měly složit dohromady. Na jedné straně se jim zjevil Artur Conan Doyle, anglický spisovatel detektivek, proslulý především příběhy o Sherlocku Holmesovi, na straně druhé na ně čekal dopis od pana Doyla. Máme splněno! A teď už si můžeme připravit spinkání, převléci se do pyžámek a hrát si?‘‘ ptaly se děti. Jelikož se děti na tuto část večera těšily asi nejvíce, nechaly jim paní učitelky volnou zábavu. Někteří hráli hry, někteří si četli a jiní sledovali pohádku. Kolem půlnoci se všude zhaslo, škola utichla a děti se odebraly ke spánku. Ráno je probudila pohádka. Následovala ranní hygiena, vydatná snídaně, nepříjemné balení a rozloučení se s „Nocí s Andersenem“.

BESEDA S PANEM POSLANCEM MARKEM VÝBORNÝM

Několik žáků osmých tříd navštívilo dne 1. dubna pana poslance Mgr. Marka Výborného v jeho regionální kanceláři a pan poslanec jim ochotně odpověděl na otázky, které si připravili. Na otázku „Jak se přihodí, že se učitel a ředitel stane politikem“ pan poslanec odpověděl, že jsou to vlastně rodinné kořeny. I jeho otec byl politikem a on sám se přirozeně zajímal o dění kolem sebe, stal se zastupitelem v Heřmanově Městci a uvědomoval si, že nestačí jen věci kritizovat. Pokud se chce něco změnit, lze ovlivňovat věci jako zákonodárce. Na práci poslance ho příjemně překvapila  zajímavá pestrost, každý týden vypadá jinak, je možné potkat se s řadou lidí, zajímavých osobností, může načerpat vědomosti, zkušenosti. Práce poslance ho těší, když se podaří vyřešit nějaký úkol. Nyní se poslanci zabývají zařazováním ukrajinských dětí do škol. Jako poslanec komunikuje pan Výborný i v regionu, navštěvuje školy a učiliště, protože kontakt s učiteli i žáky je velmi důležitá zpětná vazba, aby věděl, co je možné udělat jinak, lépe. Vzpomínal na návštěvu v naší škole, diskutovali s panem ředitelem o školství, například o potřebě školních psychologů. V českém školství jsou ke kvalitním školám potřeba kvalitní učitelé. Dobrý učitel je osoba zásadní a ředitel modeluje školu. Problémem škol je, že chceme naučit co nejvíce, kvantita převyšuje kvalitu. Nyní se mění rámcové vzdělávací programy, budou se revidovat po 20 letech. Řeší se problém druhého cizího jazyka, asi nebude povinný pro všechny, ale škola ho bude mít povinnost nabídnout těm dětem, které budou mít zájem. Na svá léta na základní škole v Heřmanově Městci i na studijní léta na Gymnáziu v Pardubicích vzpomínal pan poslanec v dobrém, vzpomněl na několik učitelů, kteří ho ovlivnili. Koníčkem pana Výborného je cyklistika, jezdí se skupinou kamarádů, byli i ve Francii, jeli ve stopách Tour de France. Spolu se svými dětmi je členem pěveckého souboru v Heřmanově Městci. Samozřejmě fandí pardubickému hokeji. V politice se snaží měnit věci k lepšímu, chtěl by z politiky odejít s vědomím, že jeho práce měla nějaký smysl. Další zajímavosti o práci pana poslance se dozvíte z našeho časopisu.

VÍTÁNÍ JARA

Dne 21. března žáci 1. - 4. ročníků oficiálně přivítali jaro na zahradě školy. Akce s názvem „Vítání jara“ byla obnovena po dvou letech, kdy se z důvodu pandemických opatření nemohla konat. O to větší byla radost všech účastníku, a to od těch nejmenších, našich prvňáčků, až po ty největší „mazáky“ čtvrťáky. Úvodem byla obměna hry „Člověče, nezlob se“, kdy se děti pořádně protáhly a zasportovaly si. Jásali a fandili úplně všichni, dokonce ani paní učitelky nezůstaly v klidu a nadšeně povzbuzovaly své svěřence. První místo si vysoutěžila třída 4. B, na druhém místě se umístila 2. B a o třetí místo se podělily třídy 3. C a 4. A. Poté si všichni společně ruku v ruce zazpívali písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Jaro dělá pokusy“ a nakonec křídami pokreslili jarními motivy celé hřiště. Na zahradě školy tak vykvetla zahrada plná květin všech různých barev a velikostí. Sluníčko ten den hřálo a na všech tvářích vykouzlilo úsměvy od ucha k uchu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 16. března opět naše škola pořádala Den otevřených dveří. Od patnácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s panem ředitelem a s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačové učebny s roboty, výtvarný a hudební ateliér, úžasnou jazykovou učebnu, ateliér paní psycholožky a historickou učebnu. Všechny zaujaly zrekonstruované pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Některé pomůcky si děti vyzkoušely, malovaly, hrály na hudební nástroje, v jazykové učebně si zkusily sluchátka. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny, cvičná kuchyňka a samozřejmě školní jídelna. Prostorná škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila. Rodiče i děti odcházeli spokojeni, vyučující se na ně prvního září už těší.

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 14. února proběhla písemná část školního kola Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii ZŠ 1 soutěžili žáci 6. a 7. ročníku. Do soutěže se přihlásilo 10 žáků, nejúspěšnější dva žáci – Anna Gutwirthová ze 6. ročníku a Eliáš Ibrahim ze 7. ročníku postoupili do druhé ústní části Olympiády, která proběhla 21. února. Na základě ústního projevu a plného počtu bodů z písemné části postupuje do okresního kola Eliáš Ibrahim. V kategorii ZŠ 2 soutěžili žáci 8. a 9. ročníku. Do soutěže se přihlásilo 19 žáků. Nejúspěšnější tři žáci, tentokrát chlapci – Alessandro Shamshom, Marek Švehlík a Huy Hoang Nguyen se rovněž účastnili i ústní části olympiády. S ne úplně lehkými tématy se nejlépe ústně vypořádal Alessandro Shamshom, a tím si zajistil postup do okresního kola, které se uskuteční v polovině měsíce března.

DOBRODRUŽSTVÍ V TĚLOCVIČNĚ

V týdnu před jarními prázdninami se malá tělocvična proměnila v krajinu močálů, skal, strží a potoků, žáci překonávali tuto oblast přes úzké lávky, „kameny“, skály zdolávali pomocí lan. Nejrůznější nerovnosti bylo třeba zdolat ne rychlostí, ale s rozmyslem. Uvědomili si, že i „na první pohled“ jednoduché překážky dají tělu pořádně zabrat.

PROJEKT „ČESKO VESLUJE“

Naše škola se zapojila do projektu školní ligy ve veslování na trenažerech „Česko vesluje“. Žáci a žákyně 5. – 9. tříd se zúčastnili soutěže jednotlivců na 500 m. V devátých třídách dosáhli nejlepších časů David Forejt a Veronika Dubinová, v osmých třídách Jakub Pátek a Anežka Kotková, v sedmých třídách Michael Škoda a Viktorie Kvasničková, v šestých třídách Tomáš Haas a Sára Kašparová, v pátých třídách Jaroslav Mokříž a Viktorie Machatá. Na veslařských trenažerech veslovaly také čtyřčlenné týmy. Do akce se zapojili i „dospěláci“.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 27. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.  Žáci 8. a 9. ročníků se v počtu 23 sešli v učebně hudební výchovy, kde první dvě vyučovací hodiny usilovně přemýšleli nad sedmi náročnými gramatickými úlohami.  Součástí zadání byla i slohová práce na téma U nás na návsi/ náměstí.  Atmosféra soutěže byla po celou dobu klidná a přátelská, žáci pracovali pilně a snaživě, i přestože jejich pocity prý byly z těžkých úkolů spíše smíšené.  Nakonec se ale všichni shodli na tom, že to byla dobrá zkušenost před přijímacími zkouškami na střední školy.  Do okresního kola postoupili jako vítěz Bohumil Čapek z 9. A,  jako náhradnice Věra Vaňásková z 9. B.  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu dne 2. února byla naše škola opět otevřena všem zájemcům. Od patnácti hodin přicházeli do školy s dětmi rodiče budoucích prvňáčků i dětí vyšších ročníků, od sedmnácti hodin pak rodiče s malými hokejisty. S panem ředitelem i s vyučujícími si společně prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si všechny nově zrekonstruované učebny, dvě perfektně vybavené počítačové pracovny, úžasný hudební a výtvarný ateliér, kde si mohly děti i kreslit, jazykové učebny, překvapila je historická třída, v níž si některé děti zkusily chvíli posedět. Všechny zaujala skvěle vybavená odborná pracovna přírodovědných předmětů, děti se mohly podívat do mikroskopů. Všechny nadchla nová cvičná kuchyňka, v níž si budoucí prvňáčci připravili pamlsky s nutelou. Líbily se dílny, dvě tělocvičny a prostorná jídelna. Ve třídách všichni oceňovali interaktivní tabule. Rodiče se zajímali o to, které se učí jazyky a jaké nabízíme zájmové kroužky. Zdálo se, že se dětem bude škola i vyučování líbit.

OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM – 7. ROČNÍKY

Ozdravný pobyt s lyžováním pro žáky sedmých tříd se uskutečnil v Krkonoších na Benecku na chatě Karolínce v termínu 23. – 28. ledna 2022. Vzhledem k PCR testování, které bylo podmínkou pro účast na této akci, nebylo do poslední chvíle jasné, kolik osob se výpravy zúčastní. Pobyt absolvovalo nakonec 41 dětí pod pedagogickým působením pěti vyučujících. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Vždy dvě skupiny absolvovaly dopoledne výcvik na běžeckých tratích a dvě družstva na sjezdových tratích u vleků HSK a Kejnos. Odpoledne se program družstev vyměnil. Večerní zábava byla vedena v duchu různých kvízů či soutěží, žáci pracovali ve skupinkách. Celý pobyt provázely  vynikající sněhové podmínky. V pondělí a úterý proběhl výcvik na snowboardu, sjezdových i běžeckých lyžích. Ve středu dopoledne se žáci vydali na běžkách na rozhlednu Žalý. Odpoledne se děti vydováděly na snowtubingu a navštívily centrum Benecka. Ve čtvrtek byla celý den mlha a chumelilo. Uskutečnil se  závod ve slalomu. Nejlépe trať projeli Dominik Sadílek a Natálie Vojtěchová, na druhém místě se umístili Zdeněk Müller a Amálie Ondráčková a třetí místo obsadili Matěj Kropáč a Lilien Kantorová. Na běžkách tento den žáci projeli běžkařské okruhy a zahřáli se u čaje „U piráta“. V pátek po snídani nazuli lyžaři běžky a vydali se na závod v běhu na lyžích. Přes noc nachumelilo, a tak si stopy prošlapávali.  Na prvních místech se v běžeckém závodu umístili Beata Paroulková a Dominik Sadílek, druhá místa vybojovali Zuzana Drobná a Šimon Landsmann, třetí doběhli Alžběta Stejskalová a Petr Voříšek. Po obědě následoval návrat autobusem do Pardubic. Ze závěrečného hodnocení žáků vyplynulo, že většina byla velice spokojena a pobyt by doporučili svým kamarádům nebo by raději jeli na lyžařský kurz znovu.

PRACOVNÍ POHOVORY NANEČISTO

Ve dnech 12. a 14. ledna 2022 se žáci devátých tříd zúčastnili fiktivních přijímacích pohovorů do zaměstnání. Jako první si vybrali inzerát, na který následně napsali odpovídající životopis s motivačním dopisem. Vše odeslali paní personalistce na e-mailovou adresu pana ředitele. Celý projekt probíhal v takzvaném Assessment centru, to znamená, že žáků najednou ve skupince bylo víc. Každé povolání mělo jiné zadání. V den pohovorů šli na řadu první kuchaři a číšníci, následovali konzultanti na pobočce telefonního operátora. Dále absolvovali pohovor operátoři call centra, učitelé a zdravotní sestry. V pátek se pohovorů zúčastnily další profese, automechanik, elektrikář, kadeřnice nebo třeba nutriční specialista a fitness trenér. V rámci pohovoru byla minuta představení. Následovaly skupinové aktivity, aby se zjistilo, zda jsou uchazeči schopní spolupracovat i s ostatními. Zájemci o práci museli odpovídat na otázky týkající se pozice, na kterou se hlásí. I když  byli  všichni malinko nervózní, byla to super zkušenost do budoucna. Zkusili si něco jiného, co se bude hodit i do příštích let.

OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM – 8. ROČNÍKY

Ozdravný pobyt s lyžováním, přesunutý z minulého roku, a to i přes současnou nejednoduchou situaci kolem neustále se měnících podmínek před odjezdem kvůli covidové pandemii, se uskutečnil. Akce proběhla v termínu 2. – 7. ledna 2022 na chatě Karolínce v Krkonoších na Benecku. Zúčastnilo se ho 40 žáků z 8. tříd pod pedagogickým dohledem pěti vyučujících. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Vždy dvě skupiny absolvovaly dopoledne výcvik na běžeckých tratích a dvě družstva na sjezdových tratích u vleků HSK a Kejnos. Odpoledne se program družstev vyměnil. Večerní program byl veden v duchu zábavných a vědomostních kvízů či soutěží, žáci pracovali ve skupinkách.

I přes obecně nepříznivé podmínky na našich horách měli lyžaři štěstí. V pondělí byl možný výcvik na snowboardu, sjezdových i běžeckých lyžích.

V úterý celý den drobně pršelo, sníh mizel před očima. Žáci zvládli pěší okruh přes Žalý, Benecko a Rovinku. Odpoledne si mohli účastníci vybrat program na chatě (deskové hry či film) nebo výpravu do centra Benecka. Přes noc se ochladilo a připadl nový sníh, dopoledne byla mlha, ale i přesto se žáci na sjezdovku i běžecké tratě vydali. Odpoledne se vyjasnilo, opět proběhl výcvik na sněhu. Ve čtvrtek se probudili do slunečného dne a nového „prašanu“. Výprava na běžkách na rozhlednu Žalý s nádherným rozhledem a občerstvením ve vyhřáté chatě se všem líbila. Také podmínky na sjezdovce s pěkným výhledem si každý užil.

V pátek po snídani se uskutečnil závod v běhu na lyžích, sněhové podmínky byly výborné. Na prvních místech se umístili David Šprync a Lucie Bažantová, druhá místa vybojovali Hynek Müller a Jana Fuchsová, třetí doběhli Daniel Martínek a Vendula Dušková. Po obědě následoval návrat autobusem do Pardubic. Ze závěrečného hodnocení dětí vyplynulo, že většina byla velice spokojena se stravováním, ubytováním, programem a pobyt by doporučili svým kamarádům.

ADAPTAČNÍ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD

Šesté ročníky vyrazily v termínu 3.- 8. října 2021 na adaptační kurz do hotelu Stella u Špičáku na Šumavě. Čekal je zajímavý program v podobě několika bloků. Po snídani se třídy vystřídaly u pana ředitele a paní psycholožky, následoval oběd, odpolední klid, venkovní program, vycházky po okolí, na Špičák, k Černému i Čertovu jezeru, na vrchol Pancíř, navštívily i město Železná Ruda, poté následovala večeře a po ní individuální večerní program s třídním učitelem. K danému programu vždy byla ještě i přidaná bonusová celodenní aktivita na téma dne: poznáváme se, umíme řešit konflikty, spolupracujeme, důvěřujeme si a je nám spolu fajn. Cílem pobytu bylo, aby se děti naučily dodržovat pravidla, vycházet spolu, řešit problematické situace, pomáhat si a také si spolu užít čas mimo třídu. Určitě  si všichni kurz užili, hry byly nejen zábavné, ale i poučné.

NOC S ANDERSENEM

Ze čtvrtka 14. na pátek 15. října proběhla na naší škole Noc s Andersenem. Netradičně na podzim byla z toho důvodu, že v dubnu nebylo možné akci uspořádat. Pro loňský rok byla tato událost zaměřená na podporu čtenářství věnována Václavu Čtvrtkovi. A tak se žáci seznámili nejen s patronem projektu, dánským autorem pohádek, Hansem Christianem Andersenem, ale také s naším pohádkářem. Do čtenářské akce se zapojilo několik tříd: 2.A, 2.C, 3.B, 4.C, 5.A, 5.C. Každá třída měla pod vedením třídní učitelky svůj program zaměřený na knihy, čtenářství, pohádky. Žáci při pohledu na knížky Václava Čtvrtka zavzpomínali na maminčino (samozřejmě nejen maminčino) předčítání nebo filmové zpracování oblíbených pohádek, představili svou rozečtenou knihu a užili si společný čas. Postupně se pak jednotlivé třídy pod rouškou tmy s baterkou v ruce vydaly na půdu, kde je čekalo překvapení zakódované do Morseovy abecedy. Po splnění náročného úkolu čekala na odvážlivce schovaná odměna, mimo jiné ve formě ovocné kapsičky s postavičkami z večerníčků Václava Čtvrtka. Nechyběla ani do poslední chvíle těžce utajovaná pizza. Pak už nezbývalo čtenářům nic jiného než poslední bojovka večera, a sice připravit spacák a usnout v prostoru třídy. Někomu se závěrečný úkol povedl hned, někomu až později. Přece jen v osm ráno se zvonilo na vyučování jako každý pátek. Navíc do začátku vyučování se musela třída připravit, žáci zkulturnit a nasnídat. Celkově se akce podařila.

KURZY BRUSLENÍ

Páté třídy se vždy ve čtvrtek ráno vydaly na zimní stadion, aby po roce vyzkoušely brusle. Někteří žáci byli zpočátku nejistí a pomáhali si hrazdičkou, ale pak mezi ně přišli hokejoví trenéři a nejistota zmizela. Hrály se různé hry a nebo se jen tak bruslilo. Někteří byli docela unavení, dlouho totiž neměli brusle na nohou, snažili se odpočívat na lavičce, ale vyučující je často „zvedli“, muselo se bruslit, aby se z hodiny kurzu využila každá minuta. Dětem se bruslení moc líbilo, nemuseli se totiž učit. Kurzů bruslení se zúčastnily i další třídy prvního stupně.

KURZY PLAVÁNÍ

Žáci 2. B, 3. A, C si trochu alespoň částečně prodloužili léto a vyrazili do plaveckého areálu. Každý pátek dvě hodiny pilovali plavecké styly a dováděli v bazénu. I když se někteří klepali  zimou, voda jim připadala studená, plavání se jim moc líbilo. V jednotlivých lekcích se v plavání zdokonalovali, ale nejlepší byla lekce, v níž navštívili aquapark a mohli naprosto libovolně využívat skluzavky, tobogány, vířivku a skokánek.

SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

Ve středu 29. září 2021 se uskutečnilo setkání školních časopisů. Této akce, která se konala na radnici města Pardubice, se zúčastnili i vybraní žáci 9. A.  Prezentovali náš školní časopis BRVE times stejně jako další dvě školy. Na akci byl připravený pestrý program, do kterého se zapojili i žáci jiných škol, kteří zde byli jen poslouchat prezentace. S pozvánkou na setkání souhlasil Filip Apple, který se věnuje novinařině a publicistice. Ten zpestřil program tím, že žáci hráli různé hry. Ty vyzkoušel již na svém kroužku v Srchu. Byly to hry, např. zvláštní tichá pošta a také hra, u které každý řekl jednu větu, a nakonec vznikl krátký příběh. Akce byla výborně zorganizována a všichni si ji užili.

ADAPTAČNÍ KURZ SEDMÝCH TŘÍD

V polovině září se sedmé ročníky vypravily na adaptační kurz na Šumavu do hotelu Stella. Dlouhou cestu vlakem všichni bez problémů zvládli. V rámci pobytu žáci absolvovali hry na stmelení kolektivu, aby se lépe poznali, uměli spolu komunikovat, pomáhat si a řešit konflikty. Chodili na vycházky, například na horu Špičák, na Pancíř, k Čertovu jezeru. Na celodenní výlet jeli do Klatov, proběhli se ve stromové stezce a navštívili katakomby. Kurz se dětem líbil, umožnil jim lépe se poznat.

DĚTSKÝ MARATON

Již po sedmé se naše škola účastnila celosvětové akce Dětský maraton. Maraton se běžel na stadionu TJ Sokol v Hradci Králové. Počasí běžcům přálo, bylo pod mrakem, na chvíli vykouklo sluníčko a pršet začalo při vyhlášení výsledků, 42 195 metrů zdolalo 31 reprezentantů naší školy štafetovým způsobem, kdy si štafetový kolík předávali po 200 metrech, a to v čase 2:15:07. Školu reprezentovali: Veronika Bezoušková, Lucie Bažantová, Ally Skřivánková, Anna Marie Doubková, Nikol Schejbalová, Nikola Kalhousová, Leona Mayerová, Tereza Salfická, Sára Kašparová, Adéla Studničková, Eliška Škrhová, Bára Sotonová, Eliška Holubová, Petra Ivančáková, Anna Cempírková, Vanessa Žáková, Tomáš Haas, Jakub Hladík, Lukáš Andrejs, Lukas Andrejko, Mirek Faško, Tomáš Hájek, Štěpán Hašek, Matyas Kubát, Nicolas Novák, Matouš Pospíchal, Šimon Procházka, Marek Jiroušek, Jakub Moravec, Hynek Müller, Petr Vojíř. Za pěkný výkon jim patří velký dík.

FINÁLE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

Republikové finále Odznaku všestrannosti se konalo za slunečného počasí 2. – 4. září 2021 v areálu VUT v Brně, organizátorem akce byl Český olympijský výbor. Do finále se probojovalo 72 škol, soutěžilo 287 dívek, 287 chlapců a součástí byl i závod učitelů. Závodníci absolvovali 10 disciplín. První den to byly shyby, skákání přes švihadlo, běh na 60 m, skok do dálky, hod medicinbalem, druhý den trojskok, kliky, leh-sed, hod míčkem, vytrvalost (běh 1000 m, driblink nebo plavání). Výkony byly přepočteny na body a dle bodů získali soutěžící odznak. Naši školu reprezentovali a odznaky získali: bronzový odznak Filip Ondráček, Alex Řehůřek, stříbrný odznak Nikol Schejbalová, Tomáš Horáček, zlatý odznak Adéla Hašková, Tereza Horáčková, Daniel Mach, diamantový odznak pan učitel Ondřej Doktor. Panu učiteli Doktorovi se podařil pěkný „kousek“, když v běhu na 1000 m vytvořil nejlepší výkon dne, a to časem 2:56.Závody měly velmi vysokou úroveň, už účast na této akci byla velkým úspěchem. Náš tým se umístil na 51. místě. Na programu byly kromě závodů i doprovodné akce, např. autogramiády olympioniků, program Armády ČR, Policie ČR, exhibiční závod v disciplínách Odznaku všestrannosti za účasti známých sportovců, pro všechny účastníky zumba na ploše stadionu. V doprovodné soutěži – veslování na trenažeru štafetovým způsobem – se náš tým umístil na 2. místě. Všem našim reprezentantům patří velký dík za jejich úsilí a přístup, udělali vše pro to, aby byly výkony co nejlepší.

SPORTOVNÍ DNY

Naše škola je opět zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice v pondělí 6. září 2021. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, sedu - lehu,  v T-běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem, v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Pro žáky 2. stupně byl připravený sportovní den 10. září také na hřišti Sokola Pardubice. Za krásného počasí plnili disciplíny: běh na 60 metrů, hod míčkem a plným míčem, skok do dálky, trojskok a na závěr běh na 1 kilometr.  I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky. Nejlepší z nich byli odměněni. video z akce, olympijský magazín

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo za slunečného počasí v atriu před školou. Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Jsou opět tři první třídy. Škola se rozrostla o další žáky, ve škole se nyní učí 709 žáků. Dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil, a tak do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Všechny přítomné pak pozdravili Mgr. Miluše Horská, členka Senátu Parlamentu České republiky, Bc. Alena Stehnová, starostka prvního pardubického obvodu, a poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Marek Výborný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté, kteří se dostavili s Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou představenstva hokejového klubu Dynama Pardubice, předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. V devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. - 9. ročníku. Všichni šli do své třídy, kde se otestovali. Přivítali je třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel do nového školního roku všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů.

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 26. a 27. srpna 2021 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz Škola nanečisto, který byl určen budoucím prvňáčkům. I když počasí ráno bylo velmi ošklivé, choulili se budoucí prvňáčci společně s rodiči před osmou hodinou pod stromy u školy a čekali na příchod vyučujících. Paní učitelky si je vyzvedly a po nezbytném testování si společně začali zkoušet školu nanečisto. Během těchto dvou dní se děti seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí školy, navštívit pana ředitele, paní psycholožku a vyzkoušet si několik aktivit a úkolů. Nejvíce je bavila práce s interaktivní tabulí. Ve školní jídelně ochutnaly výborná jídla, která si pro ně připravily paní kuchařky, odpoledne si ve školní družině zahrály hry a vyrobily si papírové motýlky na špejli. Dětem se ve škole moc líbilo. Na slavnostní zahájení školního roku tak přišly bez obav a s úsměvem.

VĚDA NÁS BAVÍ - MALÝ OBJEVITEL

V týdnu od 9. do 13.8.2021 byl na naší škole příměstský tábor Věda nás baví - Malý objevitel. Celý týden byl ve znamení pokusů (například model pyramidy, výroba pravoúhlého trojúhelníku z brček, model trakaře, vrstev Země pomocí obarveného písku, tančící rozinky a mnoho dalšího). V úterý se jelo vlakem do Botanicusu v Ostré nad Labem. Je to krásné místo, kde si děti mohou vyrobit svíčky, náhrdelník, vydlabat něco ze dřeva, vyrobit ruční papír, loutku, mýdlo a dát si výborné palačinky. Za vše se platí grošem. Vedle historického městečka je také překrásná zahrada. Ve čtvrtek účastníky čekal výlet za zvířátky do Apolenky. Na táboře a pokusech se podílely paní učitelky Kapustová a Abrahamová a paní vychovatelka Blažková.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU 

Program tábora nesl název ,,Pardubice v obrazech‘‘ a děti se mohly každý den pomocí her naučit spoustu nových slovíček. První den byly Pardubice kulturní a táborníci se seznámili s programem i mezi sebou. Dopoledne batikovali táborová trička a odpoledne dělali pěkné keramické kachle v podobě domečků na Pernštýnském náměstí. Druhý den ráno všichni dostali nová slovíčka a ta šla společně s těmi předešlými procvičit pomocí zábavných venkovních her. Odpoledne se vydařilo ve sportovním parku plném zábavných úkolů. Přesně v polovině týdne byly Pardubice turistické, paní učitelky nachystaly výlet do Archeoparku ve Všestarech, kde se žáci dozvěděli něco o pravěku, zkusili si očistit zvířecí kůži, opekli si špekáčky, s průvodcem házeli šípem a spoustu dalšího. Známý průmysl Pardubic je potravinářský, tak se vše točilo kolem kuchyně. Nejdříve pomocí her, ale později i na vlastní kůži. Všichni před sebe dostali suroviny a měli 25 minut na nalezení receptu. Poté se přesunuli do kuchyňky a dostali 1 a ½ hodiny na upečení sušenek. Nakonec porota určila skupinu nejtalentovanějších kuchařů. Poslední den byl zahájen rozcvičkou v tělocvičně, po které následoval běh s patnácti úkoly. Mezi nimi byly úkoly jako například popis příšerky, postup dvou receptů, názvy obchodů a jiné. Odpoledne se již neslo v rozlučkovém duchu. Každý dostal certifikát a ceny za zvládnutý týden. Všem bylo celý týden moc fajn. Poděkování patří paní učitelce Tomáškové a praktikantce Magdě. 

VŠEOBECNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Na naší škole se v termínu 16.-20.8.2021 uskutečnil všeobecný příměstský tábor s veverkami pod vedením paní učitelky Kapustové a Abrahamové, ke kterým se letos přidala paní vychovatelka Blažková. V pondělí si účastníci vyrobili veverčí tričko pomocí šablonky a savování. Odpoledne je čekala lekce veverčí sebeobrany s lektory Karate Lions.V úterý proběhl přesun na Duklu, kde se účastníci tábora seznámili se softbalem na profesionálním hřišti a poté si zahráli frisbee na atletickém stadionu. Ve středu se jelo autobusem na Medlov. Je to kousek od Fryšavy pod Žákovou horou. Po příjezdu a zabydlení bungalovů si účastníci tábora uvařili kotlíkový guláš. Dostali recept, suroviny a vařili a moc si na něm také pochutnali. Následovalo několik her včetně nočního přenášení svíček. Po medlovské snídani se batohy naložily do auta a hurá na Devět skal. Procházka to byla slušná, vyhlídka shora o to lepší. Autobus čekal v Křižánkách. Ve čtvrtek už všichni spali ve své posteli a načerpávali sílu na pátek. Poslední den proběhl ukázkový trénink florbalu a předávání cen. Nechyběla diskotéka a pizza.

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Ve stejném termínu jako všeobecný tábor probíhal na škole také sportovně turistický příměstský tábor. Vedoucími byly paní učitelky Lukáčová a Čiháková a Martin Lukáč. V pondělí si účastníci tábora vyrobili trička pomocí sava. Vyzkoušeli si kin-ball a hokejbal. Odpoledne se vydali na procházku městem a u Chrudimky si zahráli nejen seznamovací hry. V úterý jeli autobusem na Lichnici, kde prověřili své turistické schopnosti. Ve středu se sportovní a všeobecný tábor sloučil a společně všichni odjeli na Medlov. I sportovci tedy uvařili výborný kotlíkový guláš, ukázali týmového ducha, detektivní schopnosti i to, že mají pro strach uděláno během noční hry. Ve čtvrtek vystoupali na Devět skal a spokojení odjeli domů načerpat síly na pátek. Poslední den tábora se sportovci proháněli po lanovém parku. Užili si obří trampolíny, lanové stezky i skákací hrad. Páteční odpoledně strávili ve škole, kde slavnostně uzavřeli celý tábor a užili si diskotéku i zmrzlinové poháry. Na památku jim zůstane vyrobený kamínek a táborový deníček.

ŠKOLNÍ TURNAJ V KOPANÉ „O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY“

Školní turnaj v kopané „O putovní pohár ředitele školy“ se uskutečnil za slunečného počasí  28. června 2021 na hřišti Sokola Pardubice. Hrálo se ve dvou skupinách, první skupina byla 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B. Třída 6. A vybojovala tři vítězství a vstřelila sedm branek, tím si získala 1. místo v této skupině. Tým 6. A tvořil Zetek, Kumpán, Chorey, Juhas, Kropáč, Tamchyna, Škoda, Ibrahimová. Druhé místo získal tým 7. B (Mičulek, Dvořák, Müler, Jiroušek, Karas, Derner), třetí místo vybojovala 7. A (Holeček, Křivka, Straka, Nermuť, Záleský, Miška). Ve druhé skupině se utkaly týmy 7. C, 7. D, 8. A, 8. B. Nejlepší skóre vydobyl a putovní pohár ředitele školy vlastní tým 8. B ve složení Shamshom, Kadlec, Vokolek, Jansa, Valkoun, Bartok, Flégr, Úlehla. Druhé místo obsadil tým 7. C (Koudelka, Blažek, Katzer, Kačírek, Netušil, Šimonek, Matýs) a třetí místo tým 7. D (Vojíř, Tvrdík, Novosad, Korec, Hrubý, Stodola, Bezpalec, Rolinek).

JARNÍ SBĚROVÁ AKCE

Jarní sběrová akce se uskutečnila 24. června. Tentokrát byly už brzy ráno přistaveny dva kontejnery na školním hřišti. Některé třídy i paní učitelky se hodně snažily a už měly balíky papíru i kartony připravené, protože se akce konala více než po půl roce. Ve hře byly totiž opět úžasné ceny, a to poukázky do Alzy.cz pro tři nejlepší sběrače, dále poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Celkem jsme nasbírali 16.169 kg. Žáci na prvních třech místech obdrželi poukázky do Alza.cz, dalších 30 žáků dostalo poukázky do McDonald´s na třídě Míru v Pardubicích. Vítězná třída (2.C) vyhrála zážitkovou akci, která se uskuteční v září 2021, pokud to epidemická situace dovolí. Veškerý výtěžek (po odečtení cen a provozních nákladů pořádající firmy) byl vložen na účet spolku rodičů.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY NANEČISTO

Dne 14. června v 8 hodin ráno vyrazila první skupina deváťáků do neznáma. Kam? No přece na školní pohovory nanečisto.  Nikdo nevěděl, co od toho čekat. Všichni slavnostně oblečení čekali na osudný pokyn pro vystoupení schodů do nejvyššího patra, kde v ateliéru paní psycholožky čekal pan ředitel, paní učitelka Kapustová a paní personalistka Kamila. Ti nás překvapili různými moderními druhy pohovorů. Celý projekt probíhal v takzvaném Assessment centeru, to znamená, že najednou ve skupince bylo více žáků. Každé povolání mělo jiné zadání. Osobní trenéři se představovali v planku, učitelky vymýšlely program pro tábor a bankéři řešili imaginární problém. Celý proces byl dost stresující, ovšem lepší si to zkusit teď, když o nic nejde, než potom, co tu práci opravdu budou studenti chtít.

OBHAJOBY ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Již sedmým rokem žáci devátých tříd na naší škole v závěru školního roku zpracovávali odbornou práci na libovolné téma. Absolventská práce prověřovala úroveň získaných znalostí a schopností v závěru školní docházky. Téma práce muselo být jedinečné a práce musela mít rozsah nejméně 2000 slov. Hlavním cílem bylo zpracovat, představit a prezentovat vybrané téma podle zadaných kritérií. Témata si žáci volili podle svých zájmů, byla z různých oblastí života, například Postavení mužů a žen ve společnosti, Historie tance, Mobilní telefony, Fotografické žánry, Vliv informačních technologií, Nacismus, Terorismus, Historie a vývoj skautingu, Stravovací návyky, Drogy, Prostituce v České republice, Šikana, Schizofrenie, Polymyozitida a mnoho dalších.  V hodině komunikativních dovedností žáci nahlásili vybraná témata, předložili strukturu práce a seznam zdrojů. Komise vše schválila. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Během psaní práce museli žáci pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích, kterých muselo být alespoň pět, informace třídili, psali si výpisky, výtah, osnovy. Práci měli ztíženou, protože knihovny byly po určitou dobu zavřené z důvodu koronavirální  krize. Ale všichni se zdokonalovali  v práci s počítačem, s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci odevzdali komisi, v níž bylo vedení školy a některý z vyučujících.  Práci museli s pomocí prezentace obhájit. Na prezentace se všichni pečlivě připravili, snažili se jasně a srozumitelně vyjadřovat, formulovat své myšlenky a někteří museli překonat trému. Byla to pro ně velmi dobrá zkušenost. 

PASOVÁNÍ ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD NA ČTENÁŘE

Čtení rozvíjí, čtení vzdělává, čtení motivuje, čtení baví. A není nic lepšího, než si přečíst nějakou hezkou knížku. O tom ví již své i naši prvňáčci, kteří byli v průběhu května  pasováni na čtenáře. Nejprve ale na ně čekaly  úkoly, které pro ně připravil král Ota I. nebo písmenková princezna. Všichni se snažili rozluštit šifry, domalovat písmenka, přeříkat básničku. Každý žáček musel tedy předvést,  co se za první rok ve škole naučil a jak pěkně umí číst. Nakonec všichni složili čtenářský slib, aby  mohli být pasováni na rytíře Řádu čtenářů. Za odměnu dostali čtenářský diplom, něco dobrého na zub a knihu plnou básniček a krátkých povídek.

ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Online Den otevřených dveří se uskutečnil 24. března 2021. Postupně se na prohlídku školy přihlásilo 35 zájemců. Pan ředitel Mgr. Leoš Šebela všechny přivítal a prostřednictvím perfektně připravené prezentace seznámil účastníky se školou a s tím, co pracovníci školy dětem nabízejí. Kompletně zrekonstruovaná budova poskytuje vzdělání už 110 let, v současné době se díky online výuce učí téměř 700 žáků. Škola se kromě výuky podle inovovaného programu zaměřuje na několik zásadních priorit, uplatňuje moderní pedagogické přístupy, učí interaktivně, podporuje projektové vyučování, zvyšuje funkční, informační a finanční gramotnost žáků, anglický jazyk se vyučuje od 1. třídy, od 7. ročníku přibývá druhý jazyk. Třídy a pracovny jsou vybavovány moderními informačními technologiemi, v současné době je na škole přes 200 počítačů, knihovna disponuje asi 4000 svazky. Vyučující intenzivně pracují s talentovanými a nadanými žáky, připravují je na vědomostní, kulturní a sportovní soutěže, v nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků, pedagogové individuálně pečují o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Na škole funguje poradenské pracoviště. Škola připravuje oblíbené originální akce pro děti a rodiče, organizuje množství výletů, adaptačních kurzů, pobytů v přírodě, příměstský tábor, lyžařské soustředění. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s HC Dynamo Pardubice, vynikající je spojení školy se sportem při výchově a vzdělávání mladých hokejistů. V rámci tělesné výchovy nabízí škola dětem kurzy plavání a bruslení. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat různé zájmové kroužky. Prostřednictvím prezentace mohli rodiče nahlédnout do některých tříd a učeben, například do jazykové učebny, do učebny přírodních věd, fyziky, do učeben informatiky, do dílny, tělocvičen, do cvičné kuchyňky, jídelny, do hudebního a výtvarného ateliéru, do ateliéru paní psycholožky, v němž probíhají skupinové aktivity, a do historické učebny, která vznikla při oslavách 100 výročí otevření školy. V plánu je vybudování venkovní učebny a učebny 3D modelů. Ve školní jídelně se vaří podle zásad zdravé výživy, děti si vybírají ze dvou jídel a ze tří nápojů, z různých zeleninových  salátů, objednat si mohou i svačinky, které v kuchyni pracovníci sami připravují. Děti mají k dispozici Mlékomat a pravidelně dostávají ovoce. Rodiče od vedoucí vychovatelky Petry Dvořáčkové získali informace o školní družině. Paní zástupkyně Mgr. Sabina Cejnarová hovořila o zápisu do prvních tříd. Zájemci získali i mnoho dalších informací a navíc jsou jim k dispozici webové stránky naší školy.

PRVŇÁČCI A JEJICH PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

"To to letí, milé děti! Máme za sebou 1. pololetí.“ "Paní učitelko, a co je to to vysvědčení?“ ptali se někteří prvňáčci týden před slavnostním dnem. "To je takové shrnutí toho, jak jsi hezky pracoval první půlrok své školní docházky,“ odpověděla paní učitelka. "Aha! To já pracoval hezky, takže budu mít hezké vysvědčení.“ Týden uběhl jako voda a nastal den D. Naši malí prvňáčci se od brzkých ranních hodin těšili na slibované první vysvědčení. Někteří nemohli radostí dospat, jiní se báli toho, co jim paní učitelka dá za známky. Den proběhl jako každý jiný. První dvě hodiny si procvičili, co se během  půl roku naučili, třetí hodinu si povídali s paní učitelkou o tom, jak se jim pracovalo, co se jim ve škole líbí, co naopak ne, proč chodí rádi do školy nebo co jim škola dává. Poslední hodinu dostali vysvědčení. Samozřejmě, že se všichni prvňáčci těšili ze samých jedniček. Paní učitelka je moc chválila.

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI VE ŠKOLE

Rok se s rokem sešel a nastal prosinec. A kdo chodí začátkem prosince navštěvovat hodné děti, ale i zlobivce? Mikuláš, čert a anděl. A tak se jedna takováhle banda vydala 4. prosince i k nám, navštívit žáky prvních až třetích tříd. Děti je již od rána  netrpělivě vyhlížely. Hned první hodinu se školou nesly pekelné zvuky. A když zařinčel za dveřmi čertův řetěz, kde se vzali, tu se vzali, ve dveřích stáli Mikuláš, čerti i andělé. Pěkně se s dětmi pozdravili, vyhledali hříšné duše, poslechli si básničku, dali dětem něco sladkého na zub a zase se vrátili tam, odkud přišli. I ti největší zlobivci slíbili, že se polepší, a tak se čerti vraceli do pekla s prázdnou. Ale pozor! Čert nikdy nespí!

PODZIMNÍ SBĚROVÁ AKCE

Podzimní sběrová akce se uskutečnila 13. října, tedy těsně před tím, než byla zakázána přítomnost žáků ve škole. Přesto rodiče i děti už od šesté hodiny přiváželi hory papírů. Soutěžilo se  totiž opět o úžasné ceny, a to poukázky do Alzy.cz pro tři nejlepší sběrače, dále o poukázky do McDonald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Přistaveny byly dva kontejnery, které se rychle naplnily. Nejvíce sběru přinesli žáci 5. A, další se umístily třídy 5. C a 2. C. Nejlepším sběračem se stal opět Adam Luděk Král z 5. A, druhý byl Matyáš Netušil ze 7. C a třetí Martin Neruda z 9. A. Akce byla jako obvykle úspěšná.

ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Na začátku roku čekala na všechny 4. a 5. ročníky návštěva dopravního hřiště. Po sportování na atletickém ovále, kde děti poměřovaly síly v disciplínách olympijského víceboje, se tak mohly předvést při zcela odlišné pohybové aktivitě. V pátek 11. 9. „patřil“ areál pardubického dopravního hřiště žákům ze třídy 4. A. Děti zde měly možnost ukázat, jak ovládají pravidla silničního provozu a jízdu na kole, a ve volných chvílích také využít areál hřiště se všemi jeho zábavními prvky a atrakcemi. Pro každou školní skupinu je na hřišti vyhrazeno 90 minut. Po příchodu si děti s panem instruktorem nejprve prošly celou trasu, ukázaly si jednotlivé křižovatky, na kterých si připomněly význam konkrétních značek, předvedly si, jak na kole správně zastavovat, jak ukazovat změnu směru nebo také jak reagovat na nenadálou situaci.  Po krátkém proškolení se rozdělily do 3 skupin, nasadily helmy a postupně se vydaly na trasu ověřit své dosavadní znalosti i prokázat své praktické dovednosti v terénu. Děti jezdily s nadšením, kola řídily bez sebemenších potíží, a i když se některé zprvu trochu ostýchaly, nakonec byly také rády, že si tuto činnost mohly vyzkoušet. Na konci svého výcviku děti poděkovaly, a i když trochu znaveny odcházely zpátky do školy zvesela, osvěženy pohybem i radostí z něj. Při jaké další příležitosti budou moci žáci opět projevit v rámci školy svého sportovního ducha, nám současná situace nedovoluje příliš předvídat, ale doufejme, že děti budou alespoň samy nebo s rodiči ve sportovních aktivitách pokračovat i nadále a že někteří třeba právě díky dopravnímu hřišti objeví, že jízda na kole může být také zábava. 

BESEDA S PANEM PETREM DĚDKEM

Pro dopisovatele do školního časopisu BrVe Times si vyšetřil ve svém akcemi nabitém programu čas pan Petr Dědek, většinový majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice. Setkal se s dětmi v knihovně, která se mu velmi líbila, a ochotně odpovídal na jejich často všetečné otázky. Ty se týkaly jeho osobního a profesního života, ale hlavně hokejového klubu Dynamo Pardubice. Žáci se dozvěděli, že pan Dědek chodil do sportovní školy ve Vrchlabí, měl rád matematiku a hudební výchovu, na školní léta vzpomínal rád. Začínal jako elektrikář, což pomohlo nastartovat jeho podnikatelskou kariéru. Dynamu začal fandit před patnácti lety, kdy se stal jeho sponzorem. Děti se samozřejmě dozvěděly, jaké jsou cíle pana Dědka s Dynamem pro příští sezóny a jaké investice plánuje vložit na podporu mládeže. Beseda byla velmi příjemná. Více se dozvíte v našem školním časopise.

SPORTOVNÍ DNY

Opět je naše škola zapojena do projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Pro žáky 2. stupně byl na hřišti Sokola Pardubice připravený na 3. září sportovní den. Za krásného počasí plnili disciplíny: běh na 60 metrů, hod míčkem a plným míčem, skok do dálky, trojskok a na závěr běh na 1 kilometr.  I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže také na hřišti Sokola Pardubice v pátek 4. září. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, v sedu - lehu,  v T-běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem,  v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Nejlepší sportovci byli odměněni.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo i letos 1. září v tělocvičně, protože počasí nebylo dětem vůbec příznivě nakloněno, ale i tak bylo šerpování úžasné. Děti, rodiče, prarodiče i pedagogy přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Máme opět tři první třídy. Pro naše nejmenší žáčky je to zcela nový začátek. Naučí se základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Naše škola se rozrostla o další žáčky, ve škole se nyní učí 703 žáci, dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil, a tak do pedagogického sboru přibyli noví členové, které pan ředitel představil. Všechny přítomné pak pozdravily Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, a Bc. Alena Stehnová, starostka prvního pardubického obvodu. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté, kteří se dostavili v hojném počtu s Mgr. Ivanem Čonkou, místopředsedou představenstva hokejového klubu Dynama Pardubice, předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. V devět hodin nastoupili po prázdninách do školy žáci 2. – 9. ročníku, někteří dokonce téměř po šesti měsících. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 26. a 27. srpna 2020 se na naší škole uskutečnil adaptační kurz Škola nanečisto, který byl určen budoucím prvňáčkům. Během těchto dvou dní se děti seznámily se svou třídní paní učitelkou, paní vychovatelkou i se spolužáky. Měly možnost poznat prostředí naší krásné školy, navštívit pana ředitele, paní psycholožku a vyzkoušet si několik aktivit a úkolů. Nejvíce je bavila práce s interaktivní tabulí. Ve školní jídelně ochutnaly výborná jídla, která si pro ně připravily paní kuchařky, a odpoledne si ve školní družině zahrály hry a vyrobily si papírové zápichy do květináčů. Dětem se ve škole moc líbilo. Na slavnostní zahájení školního roku tak přišly bez obav a s úsměvem.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S VEVERKAMI

V týdnu od 17. do 21. srpna proběhl v prostorách naší školy první ročník příměstského tábora. Zúčastnilo se ho dvacet dětí nejen z naší školy. Vedoucími byly Mgr. Martina Kapustová a Mgr. Leona Abrahamová, které skvěle doplnila studentka pedagogické školy a naše bývalá žákyně Leona Dašková. V pondělí se děti proměnily ve veverky a byly seznámeny s programem tábora. Během dopoledne se rozdělily do tří skupin - Veverky, Oříšci a Skvirelové. Jednotliví členové se spolu seznámili během několika her za účasti táborového maskota - jak jinak než veverky.  Po výborných palačinkách k obědu začali všichni pracovat na veverčím totemu. Odpoledne Veverky, Oříšci a Skvirelové hledali zakutálené oříšky v Tyršových sadech. Po úspěšném lovu nacvičili pravé veverčí skákání z lana na kládu na místním hřišti. Po návratu do kmenové třídy dostaly jednotlivé skupiny první wořechy, ty si musely celý týden střežit před ostatními veverkami. Úterní výlet do Fajnparku byl kvůli deštivému počasí přesunut na středu, a tak nastal čas na výzdobu doupátka. Dopoledne se neslo v duchu výroby veverek z papíru a vaty. Totem se již zbarvil do zelené a hnědé barvy, začaly na něm poskakovat první veverky. Po řízku a poledním klidu se veverky přesunuly do tělocvičny, kde je čekala veverčí dráha na body, které se později proměnily v další wořechy. Nesměla chybět ani vybíjená a další oblíbené hry. Ve středu se počasí umoudřilo, a tak veverky sbalily tousty a vyrazily za zábavou do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Autobus s milým panem řidičem je zavezl až před bránu a veverky mohly začít skákat na obřích trampolínách. Následovala procházka Dinoparkem, Bosovem (hezky bosky), Hmyzovem a také Koukálkovem. Po procházce chvíle odpočinku u krátkého 3D filmu byla příjemná, ale pěkně dobrodružná. Děti si vyzkoušely mnoho stanovišť, včetně výstupu na Kilimandžáro a sjezd po skluzavce dolů. Dále se projely na Safari v autíčkách a narážely do sebe v UFO aréně. Cestou střílely z luku nebo navštívily pravé indiánské obydlí. Čtvrtek začal sportovně, neboť si trenéři a trenérka z HAGY Pardubice pro děti připravili ukázkový trénink florbalu. Děti se naučily ovládat florbalku a zlepšily přesnost nahrávky, vše využily během miniturnaje i na jednotlivých stanovištích. Odpoledne bylo horko, a tak se veverky vydaly na koupaliště, aby se osvěžily. Letní pláž se tak stala veverčím doupětem na celé odpoledne. Poslední den příměstského tábora se nesl v duchu nácviku sebeobrany, neboť tábor navštívili trenéři z Karate Lions. Děti si vyslechly praktické rady a v praxi si vyzkoušely, jak se ubránit, pokud je napadne nějaká zlá veverka. Děti trénovaly obranu rukou i kopy nohama a nakonec si zahrály několik učenlivých her. Odpoledne byli vyhlášeni vítězové celotáborového klání. Všichni dostali na památku veverku, oříšek, pytlík marshmellouwnů a diplomy. Nechyběly ani upečené veverky a oříšky od jedné hodné maminky. Po vyhlášení se strhla vodní bitva na hřišti. Bojovalo se vodními pistolkami a balónky s vodou. Na závěr celého tábora si veverky pochutnaly na pizze a odešly domů s pomalovanými obličeji dle jejich přání. Byl to fajn veverčí týden!

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Již pátým rokem žáci devátých tříd na naší škole v závěru školního roku zpracovávali odbornou práci na libovolné téma. Téma muselo být jedinečné a práce musela mít rozsah nejméně 2000 slov. Témata si volili podle svých zájmů, některá byla skutečně velice zajímavá, například Hooligans, Pražské metro včera, dnes a zítra, Velký bariérový útes, Parkour, Čtyřkomponentová teorie lásky, Leonardo da Vinci, Hiphop a Rap, Oko a oční vady, Poruchy srdce a krevního oběhu Černobylská katastrofa a další. V hodině komunikativních dovedností žáci nahlásili vybraná témata, předložili strukturu práce a seznam zdrojů. Komise vše schválila. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Během psaní práce museli žáci pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích a třídili, psali si výpisky, výtah, osnovy. Tentokrát si museli vystačit s vlastní knihovničkou a internetem, protože knihovny byly z důvodu koronavinární  krize zavřené. Ale zdokonalovali se v práci s počítačem, s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci poslali svému garantovi, který ji společně s ustavenou komisí ohodnotil.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 9. března se na naší škole v úžasné knihovně sešlo čtyřicet recitátorů z prvních až devátých tříd. Příjemným odpolednem se nesly jen samé verše. Oblíbenými básníky byli Jaroslav Seifert, Jaroslav Vrchlický, Jiří Žáček a Jiří Ryšánek. Porota samozřejmě hodnotila a nejlepším recitátorům předala zajímavé knihy a sladkosti. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První místo mezi nejmladšími obsadila Barbora Podlesná, na dalších místech se umístili Sofie Rohlíková a Gabriel Mach. Matúš Karas byl nejlepším recitátorem ve druhé kategorii, Lukáš Machatý a Karolína Dvořáková obsadili druhé a třetí místo. Mezi nejstaršími žáky se nejlépe umístila Klára Janků, druhá byla Anna Palmeová a třetí Vladislav Pecina, jediný z devátých tříd. Odpoledne bylo pro žáky i pro porotu docela milou relaxací.

ZÁJEZD DO OSVĚTIMI

Dne 2. března se vybraní žáci sedmých až devátých tříd vypravili brzy ráno do Polska, konkrétně do Osvětimi. Samozřejmě si informace o místě, kam jedou, přečetli, věděli, že je čeká „hrůza“. Po pětihodinové cestě vystoupili z autobusu, byla jim přidělena průvodkyně a vydali se do prvního baráku. Zachovalo se zde 45 zděných a 22 dřevěných stavení.  Pochopitelně neprošli všechny. Hned první dům jim připadal starý, ošklivý a zapáchající. Druhý barák byl ještě horší, dvě tuny lidských vlasů, v další místnosti tisíce párů bot, a to i dětské. Děti viděly zbytky plynových komor a kremačních jam, dozvěděly o zvěrstvech, která zde nacisté páchali. Po dvouhodinové prohlídce se přesunuly do nedaleké Březinky. Cestou domů bylo v autobuse naprosté ticho, děti byly zdrcené, smutné, některé si kladly otázku „Proč?“

OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM

Ozdravný pobyt s lyžováním se uskutečnil v termínu 19. – 24. ledna 2020 na chatě Karolínce v Krkonoších na Benecku. Zúčastnilo se ho 40 žáků z 6. – 9. tříd pod pedagogickým dohledem čtyř vyučujících. I přes obecně nepříznivé podmínky na našich horách měli lyžaři štěstí. O víkendu napadl poprašek nového sněhu, pohybovali se v nadmořské výšce kolem 1000 m n. m a ozdravný pobyt s lyžováním mohl proběhnout na běžeckých, sjezdových lyžích a pro zájemce i na snowboardu. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. V pondělí, úterý a ve čtvrtek dopoledne dvě družstva absolvovala výcvik na běžeckých lyžích a dvě družstva měla program na sjezdových tratích u vleků HSK a Kejnos. Odpoledne se program družstev vyměnil. Ve středu se dopoledne uskutečnil závod na běžeckých lyžích. Odpoledne žáci podnikli pěší výpravu do centra Benecka. V pátek dopoledne balili věci a prošli pěší okruh částí Benecka. Po obědě následoval návrat autobusem do Pardubic. Večerní program byl veden v duchu zábavných a vědomostních kvízů, žáci pracovali ve skupinkách. V pondělí navštívil kurz člen horské služby a velice poutavým vyprávěním všechny zúčastněné seznámil s historií a prací horské služby, počasím či skutečnými událostmi, které se v Krkonoších staly. Ze závěrečného hodnocení dětí vyplynulo, že většina byla velice spokojena se stravováním, ubytováním, programem, pobyt by doporučili svým kamarádům.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY NANEĆISTO

V lednu se všichni žáci z 9. ročníků zúčastnili fiktivního přijímacího pohovoru v Národním institutu pro další vzdělávání s paní personalistkou. Zkoušeli se ucházet o vybrané pracovní místo, které bylo veřejně uvedeno v nabídce skutečných inzerátů volných pracovních míst. S vytištěným inzerátem a se svým životopisem se dostavili na schůzku s paní personalistkou. Ta si žáky postupně předvolávala k sobě a hovořila s nimi o tom, proč si vybrali právě toto pracovní místo. Mohli si tak vyzkoušet, jak bude probíhat reálný přijímací pohovor, až se v budoucnu opravdu budou ucházet o nějakou práci.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu dne 15. ledna byla naše škola opět otevřena všem zájemcům. Od čtrnácti hodin přicházeli do školy s dětmi rodiče budoucích prvňáčků i dětí vyšších ročníků.  S panem ředitelem i s vyučujícími si společně prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si nově zrekonstruované učebny, počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, jazykovou pracovnu, překvapila je historická třída, v níž si některé děti zkusily i nepohodlně sedět. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny fyziky a chemie, nová cvičná kychyňka, kde si právě dívky připravovaly těstovinový salát, i úžasné dílny. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule. Rodiče se zajímali o to, jaké písmo se děti učí, jaké metody používáme při výuce čtení, které se učí jazyky a jaké nabízíme zájmové kroužky. Zdálo se, že se dětem bude škola i vyučování líbit. 

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH A BESÍDKY

Poslední školní den 20. prosince se opět malé děti sešly na schodech a společně si zazpívaly nejznámější vánoční koledy Nesem vám noviny, Štěstí, zdraví, pokoj svatý, pochopitelně Rolničky, rolničky a další. Starší spolužáci závistivě poslouchali za dveřmi. Je to totiž příjemná vánoční atmosféra. Pak až do oběda si všichni nadělovali dárky a ve třídách probíhaly vánoční besídky.

ŠKOLNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Dne 20. prosince 2019 se uskutečnil tradiční školní turnaj v přehazované. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 6. – 7. třídy a 8. – 9. třídy. V nižší kategorii zvítězila třída 7. A ve složení Hašková, Poková, Hátle, Ondráček, Koblížek, Čapek, na dalších místech byly 6. C a 6. B. Mezi osmými a devátými třídami si nejlépe vedla 9. A, kterou reprezentovali Široká, Schejbalová, Brož, Skála, Slavík, další místa obsadily 8. A a 9. B.

VÁNOČNÍ JARMARK A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Dne 18. prosince se jako tradičně na naší škole uskutečnil vánoční jarmark, který opět společně s vonícím trdelníkem připomněl blížící se nádherné zimní svátky. Konal se tentokrát ve školní jídelně. Za zvuků vánočních písní a koled si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby. Nejprve si připravily taštičky, do kterých si dávaly ozdobičky a přáníčka. Největší zájem byl opět o výrobu vonících svícnů z ovoce, tentokrát si jich děti ozdobily sto. Rádi si všichni připravili svícínky s čajovou svíčkou, andělíčky, sněhuláčky, barevné kouličky a samozřejmě novoroční přáníčka. Nikdo nepohrdl občerstvením, domácím perníkem, čajem a rodiče kávou. Po skončení vánočního jarmarku se všichni společně přesunuli do kostela svatého Jána. V zaplněném kostele si pásmem veršů, písní a koled společně připomněli vánoční čas a příjemně naladěni se rozešli do svých domovů.

SCHOOL MATCH

Žáci 5. až 8. tříd se v úterý 10. prosince vydali na zimní stadion a svým fanděním podpořili florbalový tým Sokol Pardubice v souboji se soupeřem z Liberce. Celkem se akce zúčastnilo 4 850 žáků z pardubických základních a středních škol. Za bouřlivou podporu se publikum dočkalo zasloužené výhry Sokolů nad Libercem 5:3. Někteří z nejhlasitějších fanoušků pak byli maskotem domácích odměněni drobnými dárky s logem týmu. Pro naši školu byly velmi úspěšné přestávky mezi třetinami. Během první z nich se hrdinou stal žák Marek Koblížek ze 7. A, který dokázal nejrychleji snožmo přeskákat hrací plochu s míčkem mezi koleny. Během druhé přestávky proběhlo vyhlášení vítěze o nejkrásnější transparent. Ze všech 23 transparentů byl jako nejkrásnější vybrán právě transparent naší školy. Jeho vyhotovení si na starost vzala paní učitelka Skalická, a tak právě jí mohou naši malí sportovci poděkovat za výhru florbalového vybavení v hodnotě přesahující částku 10 000 korun.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

V prosinci se někteří žáci 2. stupně vydali na výlet do hlavního města Rakouska, do Vídně. Sraz měli už brzy ráno ve 4:30, což pro některé žáky muselo být velice nepříjemné. Ale potom se mohli dospat v autobusu během čtyřhodinové cesty. Cesta se zdála být dlouhá, ale utekla rychle bez potíží i kolon na dálnici. Když se blížili k Vídni, řidič se už orientoval podle značek, které ho vedly k baroknímu zámku Schönbrunn, kde byla první zastávka. Už před zámkem byly menší trhy, takže se žáci mohli trochu nadýchat té vánoční atmosféry. Měli krátký rozchod, aby si prohlédli zámek a mohli si něco koupit na trzích. Potom znovu nasedli do autobusu a ten už jel do samého srdce Vídně. Prošli se kolem Hofburgu, kolem katedrály sv. Štěpána a nakonec došli k vídeňské radnici. Zde čekaly na účastníky zájezdu obrovské trhy, na které se jezdí dívat skoro celá Evropa. Žáci dostali asi dvě hodinky času na to, aby si prošli trhy, něco dobrého si koupili a hlavně, aby nadýchali tu hustou vánoční atmosféru. A v tuhle chvíli už byli všichni nedočkaví a těšili se na to, až konečně pojedou do slibovaného Primarku. Když přijeli k obchodnímu centru, u všech propukla nákupní horečka a nakupovali ve velkém. Někteří si odnášeli dokonce tři plné tašky. A pak už hurá domů.

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI VE ŠKOLE

Dne 5. prosince byly malé děti od první hodiny jako na drátkách. Ve třídách totiž netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, andělů a samozřejmě i čertů. Čerti, kteří vyhledávali hříšníky a zlobivce mezi žáky, z některých tříd odcházeli do pekelného světa s nepořízenou, děti byly moc hodné, předvedly návštěvě, co se naučily, písně, básně i tance. V některých třídách se ale zlobivci se zápisem v „knize hříchů“ našli. Museli slíbit, že se polepší, a tak se většinou neocitli v černém pytli. Shovívavý byl určitě Mikuláš. Ten rozumně promluvil s hříšníky a zapsal jejich příslib o polepšení. Celou delegaci doprovázeli hodní a krásní andělé, kteří dětem předali sladkou nadílku, v prvních třídách dokonce pera. Celý den se nesl v duchu čertovských rejů, pekelného počínání, ďábelských úkolů či andělského čtení.

BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB A OBLEČENÍ

Dne 4. prosince se na naší škole uskutečnil již čtvrtý bazar sportovních potřeb a oblečení. Bylo to v den, kdy se konaly třídní schůzky, takže rodiče spojili „příjemné s užitečným“. Mohli si předem na formulář, který byl k dispozici na recepci, sepsat seznam nabízených věcí. A tak byly k mání lyže, brusle, přílby, boty, bundy, kalhoty, rukavice a další. Z každé prodané věci bude věnováno 5 Kč na nákup cen pro žáky na Mezinárodní den dětí.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Ve středu 27. listopadu se v prostorách nové školní knihovny sešlo 17 žáků osmých a devátých tříd, aby poměřili nejen znalost svého mateřského jazyka, ale i své tvůrčí schopnosti. Nejednu češtinářku potěšily výsledky všech účastníků, kteří prokázali, že se ve svém rodném jazyce vskutku orientují a nedělá jim problém ho správně používat. Příjemné počtení nabídly i slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“. Nejvyšší počet bodů nakonec získal Lukáš Dašek z 8. A. Hned za ním se se ztrátou pouhých dvou bodů umístila Tereza Matějková, taktéž z 8. A. Oba jmenovaní postupují do okresního kola, které proběhne v lednu. Budeme jim oběma držet palce.

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE V 1. A A 1. C

Dne 21. listopadu navštívili děti z prvních tříd rytíři krále Oty I. z Písmenkového království i se šaškem. Děti už je netrpělivě očekávaly, pečlivě se na tento den připravovaly. Předvedly rodičům, prarodičům i rytířům všechno, co se od počátku roku ve škole naučily. Měly už přečtenou Živou abecedu, a tak četly písmenka, slabiky i celá slova, říkaly písmenkové básničky, luštily křížovky, zpívaly písničky, pracovaly na interaktivní tabuli. Rytíři byli spokojeni, společně s paními učitelkami děti pochválili, pasovali je na čtenáře a společně se šaškem jim předali slabikáře, na které se děti moc těšily, a některé si ho hned pečlivě prohlížely.

SBĚROVÁ AKCE

I letos na podzim se uskutečnila sběrová akce. V úterý 12. listopadu se začaly plnit kontejnery, které byly u školy k dispozici již od půl sedmé ráno. Do nich putovaly nejen zásoby sběru, které se za několik týdnů poctivého shromažďování nakupily ve třídách, ale také papír a karton, který v tento den od rána přinášeli buď žáci, nebo přiváželi jejich rodiče. Přestože počasí venkovním aktivitám příliš nepřálo, učitelé i žáci vytrvale rozbalovali balíky papíru. Ve hře opět byly zajímavé ceny, a to poukázky na nákup do ALZA.cz, do McDonald´s a účast na zážitkové akci pro celou třídu. Nejvíce sběru přinesla třída 4. A díky nejlepšímu sběrači Adamu Luďku Královi. Medailové pozice by obsadily i třídy 5. C a 4. C. Z dětí přinesly po Adamovi nejvíce sběru Jakub Bolech z 8. A a Barbora Sotonová ze 4. B.

 

TAJEMSTVÍ MYSTÉRIA

Skvělou zábavu na páteční večer přineslo svým návštěvníkům osmé Tajemství mystéria. Datum 8. listopadu se stalo pro všechny návštěvníky nezapomenutelným, protože se jen v tento jeden jediný den mohli přenést o sto let do minulosti. Děti, rodiče, prarodiče i bývalí absolventi se po úvodní show, kdy zhlédli povedená divadelní představení, vydali do potemnělých útrob školy  časů našich prababiček. Tam už na ně čekalo sedmnáct rozmanitých úkolů, za něž je o poznání přísnější učitelé a pracovníci školy odměnili patřičnou známkou do žákovské knížky. Ze čtení pomocí zrcátka zkoušely nepříjemné češtinářky. V počtech s měřičstvím zase profesoři každého podusili obrázkovým sčítáním a zamotali tak hlavu nejednomu malému i velkému. I na určování letopočtů v dějepravě pohořel každý druhý student. Podobně dopadl překlad vět v lingvistice. Od těžkých předmětů si všichni na chvíli oddechli při zeměpravě, když měli poskládat puzzle významných světových staveb. Rozpoznat orgány a kosti vyžadovaly po svých studentech pedagožky přírodozpytného praktika. Profesorky lučby se svými žáky laborovaly na téma zásaditost a kyselost. V silozpytu se prováděly pokusy s vytvářením statické elektřiny pomocí tření ebonitové tyče. Umělecké duše dostaly prostor při hodině kreslení, v níž malovaly obrázky pejska, kočičky či prezidenta Masaryka, a při lekci zpěvu si pak pěkně zamuzicírovaly. Ten, kdo takzvaně nemá v hlavě, si přišel na své při rukodělných pracích. Děvčata si ověřila svoji zručnost při navlékání korálků a chlapci při šroubování matic. Nejen zdravého ducha, ale i zdravé tělo pěstovali během náročné opičí dráhy u svých svěřenců tělocvikáři. A protože profesoři měli práce nad hlavu se závěrečnými zkouškami, studenti s přebytkem času byli vysláni na pomoc do kanceláře sboru, aby přepsali na stroji důležité dokumenty. Pokud si chtěli rodiče a prarodiče při tom všem shonu na chvíli odpočinout od svých ratolestí, odložili je do zaopatřovny dětí a milé vychovatelky jim alespoň na chvíli neposedná dítka zabavily. Chování žáků po celou dobu závěrečného zkoušení sledoval pan ředitel, procházející se se svou vycházkovou holí po škole. Nejeden výrostek pak po setkání s ním odcházel s pětkou, ba dokonce s šestkou z mravů v žákovské. Nepřijatelné chování samozřejmě nemohlo zůstat bez trestu, a tak byli všichni poškoláci posláni na práce úklidové. Na šatních skříňkách nezůstalo jediné smítko. I pan školník učil nezdary, jak se správně trefit papírem do odpadkového koše.  Kdo už splnil vše, co měl, šel najít hodné paní kuchařky, které mu nabídly pohoštění v podobě bramborových knedlíků a mandarinky. Na konci večera po úspěšném i neúspěšném absolvování zkoušek se každý musel dostavit do ředitelny, kde obdržel ručně psané vysvědčení a perníček za odměnu. Ti, co prošli, ale i ti, co propadli, si celý večer náramně užili.

PROJEKTOVÝ DEN

Hned po návratu do školních lavic po podzimních prázdninách se na naší škole konal projektový den. Letos jsme se zaměřili na třetí největší kontinent světa – Afriku.  V jednotlivých třídách se děly nejrůznější věci – přednášky o Africe, diskuze nad životem dětí v zemích třetího světa, výroba afrických šperků, soutěže zaměřené na informace o Africe, výuka svahilštiny, tvoření typických afrických masek nebo výroba dešťových holí.

K tomu všemu probíhala v tělocvičně speciální akce, díky které se po celé škole rozléhaly tóny afrických bubnů. Žáci z 6. a 7. ročníků se navíc zúčastnili interaktivní besedy Mopedem po Africe, kterou vedl cestovatel Vojtěch Hlásný.

DEN S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA MGR. JAKUBEM RYCHTECKÝM

Pan náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký pozval několik žáků, přispěvovatelů do školního časopisu, na pardubickou radnici. Děti s ním strávily více než půl dne. Nejprve se společně vydaly na nádraží, kde stál protidrogový vlak, v němž se seznámily se skutečným příběhem o drogové závislosti. Nad akcí převzal pan náměstek záštitu, a tak ji zahajoval. Jednotlivými vagóny a kinosály provázel přítomné autor příběhu. Pak se děti společně s panem náměstkem přesunuly k Univerzitě Pardubice. Tam probíhaly Dny dopravní bezpečnosti. Děti si zkusily resuscitovat raněného a jízdu s opileckými brýlemi, mohly si nechat zkontrolovat zrak, prohlédly si i další zajímavé stánky. Měly připravené otázky, na něž jim pan náměstek ve své kanceláři na počátku návštěvy i na závěr velmi ochotně odpovídal. Celé dopoledne bylo velice příjemné, děti poznaly zajímavou a časově náročnou práci pana náměstka.

ADAPTAČNÍ KURZY ŠESTÝCH TŘÍD

V září odjely šesté třídy na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Čekaly je nejrůznější aktivity, hrály zajímavé hry. Společně ve třídách se měli žáci lépe poznat, naučit se naslouchat druhému, vzájemně se respektovat, spolupracovat v týmu. Hned po příjezdu se od paní psycholožky dozvěděli program na necelé tři dny. Třídy se v aktivitách střídaly, vždy jedna hrála zajímavé hry venku, druhá uvnitř a pak se vyměnily. Hned první den je čekala hra na spolupráci. Všichni kromě jednoho z týmu museli mít zavázané oči šátkem. Ten, který oči zavázané neměl, ostatní navigoval a vodil po celé zahradě. Večer děti paní psycholožka rozdělila do skupin, každá skupina dostala velký papír, na který měla nakreslit ostrov svých snů. Všechny vypadaly skvěle! Druhý den byli žáci opět rozděleni na dvě skupiny. První skupina dostala žebřík, se kterým musela oběhnout vytyčenou trasu, a druhá dvě dlouhá prkna a provázky. Provázky museli žáci na prkna navázat tak, aby je mohli držet a manipulovat s nimi dlouhými prkny. Jako tým museli s prkny obejít chatu. Zahráli si ještě spoustu dalších zajímavých her. Třetí den zhodnotili pobyt. Shodli se na tom, že by jeli znovu.

 

NÁVŠTĚVA EVROPSKÉHO DNE JAZYKŮ

Co je vlastně Evropský den jazyků? Je to den podpory jazykového vzdělávání v Evropě. Od roku 2001 se slaví každoročně 26. září. A dne 26. září 2019 se naši žáci z druhého stupně zúčastnili Evropského dne jazyků v britském centru v Pardubicích. Vyzkoušeli si francouzštinu, španělštinu, portugalštinu, ale také již dobře známou angličtinu a němčinu. Poznali nové jazyky, ale také se dozvěděli něco nového. Prohlédli si knihovnu, která nabízí knížky, testy a různé časopisy a filmy v angličtině. Všichni si to náramně užili.

CVIČÍ (TÉMĚŘ) CELÁ RODINA

Dne 25. září se na naší škole uskutečnila velice zajímavá akce „Cvičí (téměř) celá rodina“. Když si rodiče a prarodiče odpoledne vyzvedávali děti ze školní družiny, nešli rovnou domů, ale do tělocvičny, aby si společně zacvičili. A tak se pokoušeli chodit na chůdách, hrát fotbal mezi terčíky, házeli na cíl molitanovou raketou, cvičili s obručí a skákali se svázanýma nohama. Počasí nedovolilo, aby se akce konala na hřišti, ale i v tělocvičně bylo veselo.

DĚTSKÝ MARATON

Ve čtvrtek 12. září se vybraní žáci druhého stupně vydali do Hradce Králové na dětský maraton, celosvětovou akci, během které tým 27 dětí zdolává po dvousetmetrových štafetových úsecích maratonskou vzdálenost (42 195 m).  Kromě naší školy se závodu zúčastnilo pět sportovních škol z Pardubic a Hradce Králové. Úvodní úsek otestoval fyzické zdatnosti učitelů, poté již štafetový kolík putoval od jednoho nabuzeného dětského závodníka k druhému. Postupem času naši běžci začali ztrácet své síly, ale i přes obrovské vyčerpání s tratí statečně bojovali. I přesto však jejich síly nestačily na trénovanou konkurenci a obsadili tak poslední místo s časem 2 hodiny a 14 minut.

ČTVRTÉ A PÁTÉ TŘÍDY NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

Hned se začátkem školního roku zavítali žáci čtvrtých a pátých ročníků na dopravní hřiště na Dukle. Nejdříve pan policista zopakoval pravidla silničního provozu a upozornil na všelijaké nebezpečné situace, do kterých by se děti mohly dostat. Poté se děti rozdělily na několik menších skupinek a na řadu přišly praktické dovednosti. Vybraná skupina osedlala bílé či modré bicykly a s větrem pod cyklistickou helmou předvedla, jak umí teorii zasadit do praxe. Ostatní žáci sledovali své spolužáky, jedli svačinky nebo zkoumali krásné dětské průlezky, které jsou kolem dopravního hřiště. To všechno se dělo v doznívajících dnech babího léta, i proto si to všichni řádně užili.

SPORTOVNÍ DNY

Opět je naše škola zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice ve středu 4. září 2019. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, sedu - lehu,  v T-běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem,  v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Pro žáky 2. stupně byl připravený sportovní den 5. září také na hřišti Sokola Pardubice. Za krásného počasí plnili disciplíny: běh na 60 metrů, hod míčkem a plným míčem, skok do dálky, trojskok a na závěr běh na 1 kilometr.  I když pro některé žáky bylo dopoledne náročné, odcházeli spokojeni, bojovali sami se sebou a poměřovali síly se svými vrstevníky. Nejlepší z nich byli odměněni.

ŠERPOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Pro nejmenší žáčky je první školní den začátkem úplně něčeho nového. Postupně se naučí základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Naše škola se rozrostla o další děti, nyní máme na škole celkem 705 žáků, budou se učit v 27 třídách. Do pedagogického sboru přibyli noví členové, kteří se dětem i rodičům představili. Zahájení školního roku probíhalo tentokrát v tělocvičně, protože počasí nebylo dětem vůbec příznivě nakloněno, ale i tak bylo šerpování úžasné. Prvňáčky přivítal pan ředitel Leoš Šebela a radní Pardubického kraje pan René Živný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté, kteří se dostavili v hojném počtu i s maskotem, předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušeli a poznali tak prostředí, kam budou chodit devět let. Pak si vyučující odvedli své žáky do tříd. Děti si vybraly svá místa v lavicích, kde na ně čekaly dárky a už i některé pomůcky. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, některé nové i staré tváře spolužáků a pan ředitel. Rozhlasovým uvítacím proslovem popřál pan ředitel všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

ŠKOLA NANEČISTO

V průběhu středy 28. srpna a čtvrtka 29. srpna proběhl na naší škole opět adaptační kurz s názvem Škola nanečisto. Budoucí prvňáčci se seznamovali se školou, aklimatizovali se na nové prostředí ještě před začátkem školního roku. Během těchto dvou dní poznali svou paní učitelkou i vychovatelku, seznámili se se spolužáky, se třídou, zjistili, kde je ředitelna, šatna, jídelna i tělocvična. V pondělí se ve škole zkrátka neztratí. Oba dny probíhaly obdobně. Ráno byli budoucí prvňáčci s paní učitelkou, seznamovali se s novými kamarády a lehce nasávali zajímavé informace. Po výborném obědě v jídelně se děti odebraly do svých družin, kde  si s paní vychovatelkou hrály ve třídě i na hřišti. Určitě se dětem podařilo setřást nervozitu i obavy a v pondělí přijdou s úsměvem a sebejistě rovnou do své třídy a možná i ke svému novému kamarádovi. 

TÁBOR S VEVERKAMI

Po třech letech opět na tábor s veverkami odjely děti do hotelu Stella v blízkosti jednoho z nejvyšších vrcholů Šumavy, hory Špičák. První večer se všichni představili a čekali na další den, kdy bude odstartována celotáborová hra. Každé ráno děti budily písně Rednex Cotton Eye a Spirit of the Hank. První den dopolední oddílové programy rychle uběhly a o půl třetí za zvuků skladby Comanchero Moonray nastoupili do jídelny v indiánských kostýmech vedoucí jako rada moudrých. Aby měli komu radit, vytvořily se z táborníků kmeny v čele s náčelníky a šamankami. Celotáborová hra „Putování indiánů k Černému jezeru“ byla zahájena. První etapou byla výroba totemů, které náčelníci a šamanky vytvářeli za špalků a malé děti z roliček toaletního papíru. V úterý vyrazili všichni společně na Špičák. Cesta do kopce se některým zdála nekonečná, několikrát odpočívali a litovali, že nemohli jet lanovkou. Malé děti překonaly samy sebe, zvládli cestu všichni a dívali se na Šumavu z výšky 1202 metrů. Někteří táborníci se posilnili párkem v rohlíku a vyšplhali se na rozhlednu. Bylo to zajímavé, nahoře fučelo a zdálo se, že se rozhledna hýbe.

     Jedno odpoledne kmeny jako správní indiáni vyráběli kánoe z přírodních materiálů a pak s nimi na čas závodili nikoliv na vodě, ale běželi v nich vytyčenou cestou v lese. Byl to legrace, soutěžili totiž i vedoucí, kteří skončili druzí. Jedna etapa celotáborové hry byla ve znamení postřehu a paměti. Indiáni běželi podle značek, cestou hledali ukryté obrázky zvířat, a když doběhli do cíle, museli napsat, která zvířata na obrázcích viděli. Zajímavou etapou byla hra na indiány a bizony, která se pro úspěch opakovala dvakrát. Víkendové počasí nebylo dětem příznivě nakloněné, a tak kmeny dostaly za úkol vyhledat v budově „střípky indiánské vázy“ a složit je dohromady. Lepší počasí umožnilo, aby si kmeny v lese budovaly indiánské vesnice. Rada moudrých měla problémy s hodnocením, protože všechny osady byly skvělé a plné úžasných nápadů. Zajímavá byla etapa s vodonosiči. V plastové nádobě připevněné na provázcích, které drželi členové týmu, přenášeli vodu, kterou „načepoval“ nejmenší, a opatrně ji přelévali do kbelíku. Zvítězil nejrychlejší kmen. Etapa s luštěním kvízových otázek trvala celé odpoledne, nikdo se neztratil, protože byla perfektně značena. V jedné etapě celé týmy oblékaly náčelníky a šamanky.

     Dvakrát se děti během pobytu na Stelle rozdělily na velké a malé oddíly. Jedna skupina jela na celodenní výlet do Klatov, kde kromě velmi hezkého náměstí navštívila park s cestou v korunách stromů a se skvělými průlezkami, druhá vyrazila do národního parku Bayerischer Wald v Ludwigsthalu, kde se společně seznámili s imitovaným podzemím a prohlédli si zajímavou jeskyni jakoby z doby kamenné s interaktivním výhledem proměn zvířat a lidstva od roku 1970 do roku 2300. Je to kopie originální francouzské jeskyně, do níž je zakázaný přístup. V dalším týdnu se skupiny vyměnily. Táborníci absolvovali i další půldenní výlety, kromě Špičáku k Čertovu jezeru, k sedlu pod Špičákem, na Pancíř, do Železné Rudy a do Alžbětína. Všechny kmeny se velice snažily, a tak při závěrečném hodnocení celotáborové hry dostaly nádherné dorty a mnoho dalších odměn. Pro většinu dětí byly zážitkem všechny aktivity, zaujaly je i noční hry, úžasně se bavily při třech diskotékách, jejichž program připravili a režírovali chlapci z nejstaršího oddílu. Tábor poskytl dětem mnoho nevšedních zážitků a těší se na další.             

ŠKOLNÍ TURNAJ V KOPANÉ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Již tradiční turnaj v kopané se uskutečnil 26. června v tělocvičně naší školy. Soutěžilo se ve dvou skupinách. V první si poměřily své síly týmy šestých a sedmých ročníků. Ve druhé skupině hrály osmé a deváté třídy.  Nejúspěšnějšími  týmy se staly 7. A a 9. A. Na druhá místa se probojovala 7. B a 8. C a třetí stupínek obsadila 6. B a 8. B.

FINÁLE ŠKOLNÍ BOWLINGOVÉ LIGY

Dne 24. června si zástupci naší školy v bowlingu, kteří se probojovali do republikového finále, změřili síly se sedmnácti nejlepšími týmy z celé republiky. Soutěžilo se u nás v Pardubicích. Reprezentoval nás tým 6. A (Ondráček Filip, Koblížek Marek, Jarmarová Tereza, Hašková Adéla, Hátle Luboš, Čapek Bohumil) a tým 4. B (Bydžovská Lucie, Horáčková Tereza, Džuganová Anna, Sadílek Dominik, Simon Filip, Panchártek Antonín). V základním kole se hrálo ve třech skupinách, každý s každým, celkem pět her. Dle výkonů z prvního kola se vytvořily skupiny, ve kterých se hrálo o poháry. Po napínavých bojích obsadil tým 6. A krásné 12. místo a tým 4. B vybojoval místo v první top desítce v naší republice, a to 9. místo! Všem hráčům a hráčkám patří velké poděkování za bojovnost a za týmové nasazení.

DEN DĚTÍ LETEM DOPRAVNÍM SVĚTEM

Den dětí pod názvem „Letem dopravním světem“ pod záštitou Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky, a Aleny Stehnové, starostky Městského obvodu Pardubice I, oslavili žáci naší školy s dětmi za Svítání 24. června v Bubeníkových sadech. Během dopoledne zvládaly smíšené týmy úkoly, za jejichž splnění získávaly samolepky, které si lepily do karty. Po splnění posledního úkolu zjistily tajenku „Na silnici pozor dej, bez úrazu bude hej“ a za odměnu dostaly nanuk. Úkoly, které děti plnily, byly nejrůznější. Běhaly s terčíky, hrály dopravní domino, spojovaly druhy dopravy a osobnosti Pardubického kraje, četly v jízdních řádech, řešily krizové situace v dopravě a kvíz s dopravními značkami, projížděly autíčky labyrintem, musely prokázat znalosti z první pomoci, na vozíčkách řešily křižovatky, dokazovaly, že znají dopravní značky a telefonní čísla IZS, pokoušely se předvést hovor na tísňovou linku. Úkolů bylo celkem třicet, v týmech se perfektně spolupracovalo. V Bubeníkových sadech bylo příjemně, oslava se vydařila.

SMETÁČKOVA STEZKA PRO DRUHÉ TŘÍDY

Technické služby města Pardubic pro nás připravily zajímavé, poučné a zábavné dopoledne v Tyršových sadech. Ve čtvrtek 14. června jsme vyrazili plni očekávání na uvedené místo. Už z dálky nás vítal a mával nám maskot – slon Smetáček. Čekalo na nás sedm stanovišť, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a poučného. Zároveň jsme si ověřili své vědomosti a dovednosti. Prohlédli jsme si nejmodernější osvětlení ve městě, osadili jsme si květináč kytičkami. Řídili jsme vozítko s kamerou, které monitoruje kanalizaci. Divize údržby komunikací nám umožnila nasednout do nejmenšího čistíciho vozu, který udržuje pardubické ulice a chodníky v čistotě. Třídili jsme odpady do barevných sběrných nádob a na sběrný dvůr. U Městské policie jsme zodpověděli na výbornou záludné otázky. Proběhli jsme se na čas překážkovou dráhou a řešili zapeklité problémy s výrobou, spotřebou a šetřením elektrické energie. Na závěr jsme obdivovali, co všechno umí koně, které používá Městská policie Pardubice. A také jsme sledovali policejní psy v akci při zadržení nebezpečných pachatelů trestné činnosti. Při odchodu jsme každý dostali pozornost, malý batůžek. Smetáček nás bavil celé dopoledne. Ani nám nevadilo, že jsme přetáhli konec vyučování.

ŠKOLNÍ VÝLET 1. A, 2. C

Ve středu 12. června třídy 1. A a 2. C navštívily jeden z nejkrásnějších renesančních zámků Častolovice. Hned po příjezdu se děti občerstvily a napily v zámecké oboře, aby měly sílu zúčastnit se historických her. Některé z nich se projevily jako zdatní provazochodci, jiné zase skvěle zasáhly střed terče kuší. Za svoje úspěchy i snahu byly děti po zásluze odměněny. Po hrách následovala prohlídka zámku s názvem „Po komnatách paní hraběnky“. Děti velmi pozorně sledovaly paní průvodkyni, což se také projevilo při vyplňování listu s kontrolními otázkami, které jsme obdrželi od paní průvodkyně. Za správné odpovědi dostaly odměnu. Pro někoho byla největším zážitkem návštěva zámeckého zvěřince, pro jiného zase kejklířské představení. Celý den nám počasí přálo a děti po návratu do Pardubic vyprávěly rodičům, jak se jim na výletě líbilo a co pěkného zažily.

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍD

Dne 21. června 2019 se v Kulturním domě v Hronovické ulici rozloučili se školou žáci 9. A a 9. B. Nejprve na pódium po projevu pana ředitele Mgr. Leoše Šebely s veselými scénkami nastoupili žáci 9. B, žáci 9. A pak zazpívali píseň, kterou si sami složili. Obě třídy měly připravené zajímavé prezentace, aby si společně připomněly uplynulých devět let. Na žáky budou jistě vzpomínat i třídní učitelé paní Semerádová a pan Čepek. Oba dětem popřáli, aby se jim vždy dařilo a aby měly kolem sebe dobré a spolehlivé přátele.

ZÁVĚREČNÉ PROJEKTY

Již čtvrtým rokem se na naší škole žáci devátých tříd v závěru školního roku někteří úspěšně, jiní méně pokoušeli vytvářet zajímavé absolventské projekty. Zpracovávali závěrečnou „odbornou“ práci na libovolné, avšak jedinečné téma. Témata si volili podle svých zájmů, některá byla skutečně velice zajímavá, většinou zeměpisná a dějepisná. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Během psaní práce museli žáci pracovat s informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích a třídili, psali si výpisky, výtah, osnovy. Zdokonalovali se v práci s počítačem, s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci odevzdali komisi, v níž bylo vedení školy a některý z vyučujících.  Práci museli s pomocí prezentace obhájit. Na prezentace se všichni pečlivě připravili, snažili se jasně a srozumitelně vyjadřovat, formulovat své myšlenky a také někteří museli překonat trému. Byla to pro ně velmi dobrá zkušenost. 

UKÁZKA DRAVCŮ

V pondělí 10. června v dopoledních hodinách jsme se vydali na ukázku dravců a sov od Seiferos do Tyršových sadů. Celá prohlídka byla výborně připravená, viděli jsme kolem padesáti druhů dravců a sov, například sokola, orla, krahujce, káně, luňáka, poštolku, raroha, výra, kalouse a puštíka. Nechyběly ani unikáty v České republice orel královský a sup bělohlavý. Dokonce nám někteří dravci připomněli pohádky, ve kterých se objevili. Sovice sněžní alias Hedvika z Harryho Pottera, sova pálená z Legendy o sovích strážcích, puštík obecný jako sova Rozárka ze Tří oříšků pro Popelku a krkavec velký ze Sedmero krkavců. Program byl zpestřen zábavnou formou výkladu v brněnském nářečí. Zhlédli jsme imitace lovu, do kterých se zapojili i někteří ze žáků.

TŘÍDA 6. A V EKOCENTRU PALETA

Ve čtvrtek 15. června jsme navštívili ekocentrum Paleta. Měli pro nás připravený program: lovení malého bezobratlého hmyzu. Na začátku jsme se rozdělili do výzkumných týmů a pak přímo na zahradě Palety začali lovit. Nalezené potvůrky jsme přendávali do velké plastové nádoby a pak si z ní vybrali ty, které nás nejvíce zaujaly. V kelímku jsme je přenesli na stůl a zkoumali je pod lupou. Měli jsme určit, jaký je to druh hmyzu a jeho název. Pomohla nám k tomu příručka, která nás správnými otázkami dovedla až k názvu zkoumaného živočicha. Když už všechny týmy zařadily a pojmenovaly své úlovky, tak je nakreslily, aby je viděli i ostatní. Po hledání, zkoumání a kreslení přišel čas, abychom se něco dozvěděli o drobných zvířatech a jejich životě. Když nám paní, která nás prováděla, vše ukázala a vysvětlila, vypustili jsme všechny malé potvůrky zpátky do jezírka. Odcházeli jsme s novými vědomostmi o vodním hmyzu a s hezkým loveckým zážitkem. Bylo to fajn! Příště půjdeme klidně lovit něco většího.

TŘÍDY PRVNÍHO STUPNĚ NA GYMNYSTICKÉM VYSTOUPENÍ

V pátek 14. června 2019 se vybrané třídy prvního stupně zúčastnily velmi krásné akce v TJ Sokol Pardubice. Ve více než hodinovém představení jim mladí sportovci z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol Pardubice předvedli svá vystoupení ve vzdušné akrobacii – cvičení na šálách. Přítomným divákům se často až tajil dech nad náročnými gymnastickými cviky, které mladí cvičenci předváděli zavěšení vysoko u stropu v barevných šálách v krásných choreografiích za rytmu známých písní a filmových melodií.  V představení jsme mohli vidět i žákyně naší školy Leonu Mayerovou, která je ve své kategorii dokonce mistryní světa v párové akrobacii, a Terezii Klímovou, která, přestože se vzdušné akrobacii věnuje teprve půl roku, předvedla moc pěknou sestavu. Za pozvání na akci, která se nám moc líbila, děkujeme jedné z trenérek oddílu - paní Leoně Mayerové.

ODMĚNA ZA SBĚR PRO 3. A – NÁVŠTĚVA MIRAKULA

Hurá! Vyhráli jsme sběr! Kam vyrazíme na zážitkovou akci? Jednoznačně jsme se shodli, že někam, kde většina z nás ještě nebyla. Mirakulum! Největší zábavně-naučný park v České republice. Nemohli jsme se dočkat 6. června a přáli jsme si, hlavně, ať máme krásné počasí a neprší nám, to bychom si to neužili. Všechno vyšlo a my jsme si to mířili pohodlným autobusem do Milovic u Prahy. U vchodu jsme dostali mapky Mirakula a papírové řemínky na ruce, kde jsme měli telefonní číslo na paní učitelky pro případ, že bychom se ztratili. Ještě nezbytné poučení o bezpečnosti a jdeme na to! Trampolíny a tobogány – od obřích až po malé, rozsáhlé bludiště s délkou cest 1, 2 kilometru, dominantní hrad s množstvím chodeb, prolézaček a prolézací věží uprostřed nádvoří, bezpočet originálních herních prvků rozvíjejících pohybové dovednosti u dětí a fantastický naklápěcí kolotoč. Do korun stromů jsme se podívali z věží Lesního města. Hradní věže nám zase nabídly výhled na celý park. Protože byl horký letní den, nejvíce nás nadchl Vodní svět. Tam jsme se všichni vydováděli. Někteří z nás, unaveni vodními hrátkami, vyndali deky a ani nebyla potřeba pikniková loučka a občerstvení mohlo začít. Jiní si šli koupit třeba nanuk nebo studený nápoj. Náš odpolední čas odjezdu se naplnil, ani jsme si nestihli všechno projít a užít, takže na kontaktní zoo, lesní naučnou stezku a naučné zahrady či tankodrom se budeme těšit, třeba až vyhrajeme příště.

TŘETÍ TŘÍDY NA DNI ZDRAVÍ

V druhém červnovém týdnu jeli všichni třeťáci do Střední zdravotnické školy v Pardubicích na edukační dopoledne v rámci projektu Výchovou ke zdravému způsobu života. Zážitkovou formou výuky ve skupinách na jednotlivých stanovištích se žáci blíže seznámili s těmito tématy: 1. Správná výživa a prevence obezity 2. Životospráva a volný čas 3. Chráníme své srdce 4. Preventivní prohlídky 5. Prevence žloutenky 6. Nebát se pomoci druhých 7. Prevence zubního kazu a péče o chrup. Strávili jsme moc příjemné dopoledne.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1. B a 1. C

Vysoké nad Jizerou patří do krkonošského podhůří. Je to nejvýše položené město v České republice s nadmořskou výškou 700 m. Kdo tady už byl, rád se sem vrací za krásnými výhledy do okolí. Jsou odtud vidět Kozí hřbety, Luční hora, Jizerské hory, Lysá hora a další. Prostě dokonalý výhled všemi směry, který se jen tak neokouká. V neděli 2. června jsme vyrazili směr Krkonoše. Ubytovali jsme se v penzionu Aktiv. Čekaly na nás tady nepovlečené postýlky, které skoro všem dětem musely povléknout paní učitelky. Hned první den jsme prošli městečkem do nádherného parku básníků a kochali se výhledem na vrcholy hor, které byly ještě místy zasněžené. Naším průvodcem školou v přírodě byli skřítkové. Chtěli jsme se s nimi setkat osobně a pořádně si je prohlédnout. Každý skřítek má prý jinou povahu, přizpůsobuje se svému domácímu člověku. Jedno prý mají všichni skřítci společné. Hrozně rádi si dělají z lidí dobrý den. To se nám také stávalo. Stále něco vyváděli a trápili nás, a to hned od začátku našeho pobytu. Například nám schovávali ponožky, pastelky, mýdlo a jiné potřebné věci. Některé věci nám naopak přibyly, ale naše určitě nebyly. Posléze jsme ale všechny naše věci našli. V lese nám skřítkové zanechávali tajné zprávy, připravili skřítkův lesní slalom, překážkovou dráhu, orientační a postřehový běh podle značek, kde jsme si na konci museli vzpomenout a zapsat co nejvíc obrázků, které jsme cestou viděli. Pro skřítky jsme postavili v lese útulné domečky. Jednou jsme dokonce našli jejich sladkosti, které měli ukryté ve ztrouchnivělém pařezu. Stále jsme doufali, že někde skřítky uvidíme. Asi chodí v noci, a tak nás napadlo, že bychom si na ně počíhali po setmění. Ale po každodenní námaze jsme večer usnuli jako zabití a spali až do rána. Když jsme usínali, stále bylo ještě dost světla, a když jsme se probudili, už zase svítilo. To bylo asi tím, že se blížil letní slunovrat a dny byly velmi dlouhé. Proto jsme se nedočkali ani noční hry, jelikož jsme usnuli dřív, než nastala tma. Mnohé z těchto činností probíhaly na sportovním hřišti za budovou penzionu a v krásném podkrkonošském okolí. Celý pobyt nás doprovázelo teplé počasí, jednou jsme ale pořádně zmokli. Na cestě k Dykově skále se náhle zatáhla obloha a začalo vydatně pršet. Z malých loužiček se staly hluboké kaluže, které se propojily v tekoucí potoky. Ty jsme nejprve překračovali a pak už ne. Jen jsme nepochopili, proč jsme se měli předem namazat krémem proti sluníčku! Tento den jsme zakončili karnevalem v rytmech španělského tance Macarena a dalšími divokými tanci. Jak jinak než na hřišti. Bylo totiž opět nádherné počasí. Za některé soutěže jsme obdrželi pěkné skřítkovské diplomy. Měli jsme spoustu různých činností a zábavy a nezbýval nám čas na smutnění po rodičích. Někomu se ale přeci jen trochu stýskalo. Domů jsme odjížděli spokojeni a plni zážitků.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 1. A, 2. C

V neděli 2. června  se třídy 1. A a 2. C vydaly do Krkonoš na pohádkovou cestu s Krakonošem. Zavazadla nám na chatu z Pece pod Sněžkou vyvezl zaměstnanec chaty, ale do prudkého kopce jsme museli šlapat po svých. Výstup na Husovu boudu děti zvládly skvěle. Odměnou nám všem byl překrásný výhled na Sněžku a okolní kopce, na kterých se třpytily poslední zbytky sněhu. Na uvítanou v Krkonoších poslal Krakonoš dětem dopis a také jim uložil první úkol. V tom děti sestavovaly zprávu z ústřižků papíru. Splněním úkolu získaly deníček, do kterého si zapisovaly zážitky z jednotlivých dnů a kreslily obrázky. V pondělí dětem napsala Ančí a prosila je o pomoc při shánění koření. Děti musely běžet k bábě Ponikelské v sukni a paruce. Byla to velká legrace. V úterý děti hledaly ve smíšených týmech (prvňáci a druháci) po lese kartičky zvířátek. Těm také postavily nápadité domečky v lese. Ve středu družstva dětí poměřovala síly v Trautenberkově závodě. Nejvíce se líbily disciplíny Trautenberk honí zajíce a Trautenberk couvá před divočákem. Ve čtvrtek se konala diskotéka pro Krakonoše a jeho přátele. Někteří si pro své kamarády připravili taneční, hudební, a dokonce kouzelnické vystoupení. Svou odvahu každý předvedl  ve hře Kubova noční cesta. V pátek dopoledne jsme zabalili věci a ještě si šli chvíli ven pohrát. Po obědě následovala cesta k autobusu do Pece pod Sněžkou. Celý týden jsme si užívali krásné počasí, paní správcová výborně vařila a děti si domů vezly spoustu cen. Také Krakonoš dětem po splnění všech úkolů udělil celoživotní právo na vstup a jeho ochranu všude tam, kde je Krakonošovo.

TŘÍDY 2. A, 2. B VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Od 27. do 31. května se třídy 2. A a 2. B vydaly do Krakonošova království. Pro většinu z nich to byl první výlet do Krkonoš. A hned pěkně vysoko, neboť Husova bouda je 1065 metrů nad mořem a poskytuje opravdu nádherný výhled na hory. Vládce Krkonoš si pro druháky z Pardubic připravil několik soutěží, ale také pravidel chování. Plnili všechny Krakonošovy úkoly poctivě, a tak se mohli pohybovat po jeho revíru. Během svých vycházek prošli kolem Pražské a Kolínské boudy až k rašeliništi. Pokochali se nově zrekonstruovanou chatou Helenou, šli kolem sídla samotného vládce- Krakonoše. Nad zdatnými turisty držela stráž sojka, aby všichni dodržovali krkonošské zákony pohybu v přírodě, a tak se nikomu nic na cestách nestalo. Kromě přírodních krás a plnění Krakonošových úkolů si druháci užili také hodně her a zábavy. Jednoho dne se vládce Krkonoš opravdu naštval a seslal takový déšť, že museli dělat inventuru jeho květinových zásob na chalupě. Objevili tak zákoutí Husovy boudy, kterých by si normálně ani nevšimli. Během tohoto týdne prověřili svoji paměť, pozornost, bystrost, ale i týmovost při lesních hrách. Mnohdy ukázali i fyzickou zdatnost a šikovnost, neboť po dešti byl les mokrý, a tak bylo potřeba přemýšlet, kam šlápnout Krakonoš zanechával ráno po snídani v jídelně dopis, kde druhákům sdělil, co je ten den čeká. Seznámil je tak se svými povinnostmi správce horského revíru. Pomáhali mu mapovat Krkonoše, chránit přírodu, hledali krmelce, běhali na čas doslova od stromu ke stromu, luštili jeho vzkazy. Večer mu museli dokázat, co si z lesního průzkumu zapamatovali. Druhý den zase hledali nové úkoly, aby je mohli splnit, a tak to bylo celý týden, až jim Krakonoš jednoho dne vydal poklad. Za každou splněnou disciplínu navíc získali žáci korálek, který si navlékali k pamětní kartě. A protože je navlékání korálků opravdu bavilo, korálky navlékali také jako krkonošské dárečky například pro maminky. Ve čtvrtek večer se konal tradiční karneval a závěrečná diskotéka. 

TŘETÍ TŘÍDY (A, D) VE SVRATCE

„Milí človíčci, vítám vás ve vodnickém světě, pořádně se nadechněte. Rybky získat musíte, tajemství vodnického světa odhalíte. Štěstí vám přeji, lidičky, ať vám zůstanou vaše dušičky.“  Tento vzkaz, který jsme našli zastrčený za dveřmi směřujícími k nedaleké řece Svratce, nám odhalil téma naší školy v přírodě. Naše pozornost se zaměřuje na plakát, na němž je vyobrazen vodník, který sedí na vrbě nad, zatím prázdným, rybníkem. Pokud budeme všechny úkoly a požadavky správně plnit, v našem rybníku bude spousta ryb. Bylo tedy třeba vymyslet, napsat a stvrdit podpisem Vodnický slib. Nejprve jsme prozkoumali okolí. Dostáváme se do zdejších nádherných lesů, ideální místo pro hru a především pro stavění domečků. Pondělní dopoledne rychle uteklo, a jelikož bylo hezké počasí, vypravili jsme se k prameni Chrudimky. Pěšinou mezi loukami vcházíme do lesa a ocitáme se u malé studánky – pramene Chrudimky. Následující den jsme strávili na ubytovně kvůli vydatnému dešti. Ale rozhodně jsme se nenudili. Ponořili jsme se do soutěže Ikebarův vzkaz. Co bylo naším úkolem? Napsat krátký příběh, který obsahuje slova vodník, hokej, prázdniny, hudba. Vzkaz jsme nejprve museli vyluštit podle daného klíče a na jeho základě vymyslet příběh. Po náročné hře jsme se naobědvali, odpočinuli si a odpoledne jsme zpívali s doprovodem kytary. I letos, jako každý rok, jsme se naučili novou písničku, samozřejmě byla vodnická. Čeká nás další den. Déšť ustal a my jsme konečně mohli vyrazit ven. V plánu byla, mimo jiné, návštěva muzea. Vůbec by nás nenapadlo, jaké je to uvnitř hezké. Máte dojem, že procházíte malým městečkem v době 1. republiky, tedy před 2. světovou válkou. Odtamtud jsme se vypravili koupit nějaké upomínkové předměty a samozřejmě dobroty. Večer jsme měli táborák. Probudili jsme se do slunečného dne. Čekal nás výlet na Karlštejn. Tak je nazván původně lovecký zámek v blízkosti Svratky. Naše společné pobývání na Svratce se chýlilo ke konci. Ještě jsme si zahráli nějaké hry a na závěr jsme si užili volbu miss a misáka. A už je tady balení, uklízení, rozdávání diplomů a odměn. Nastává loučení se Svratkou, s vodníkem.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ PÁTÉ TŘÍDY (A, B)

V neděli 26. května jsme vyrazili na školu v přírodě, tentokrát na kouzelné Vébrovy boudy v Krkonoších. Hned v pondělí jsme dali na radu místních domorodců a podnikli celodenní výlet na Černou horu a do Janských Lázní.  Cestou jsme absolvovali stezku rašeliništi pod Černou horou, vodopády Modrého potoka, nákup suvenýrů v Janských Lázních a zpět jsme vyjeli lanovkou.  Druhý den pršelo, vyráběli jsme přívěsky na klíče a uspořádali vlastní kouzelnické představení.  V dalších dnech se počasí umoudřilo a poskytovalo nám dostatek prostoru pro různé výšlapy do okolí. Změřili jsme si síly v Krkonošském pětiboji, postřehovém závodě a nezapomeneme ani na stezku odvahy, kterou až na výjimky všichni statečně zvládli. Celým pobytem nás provázel ředitel Bradavické školy Albus Brumbál. Za úspěšně splněné úkoly každý dostal viteály, za které si na konci školy v přírodě mohl nakoupit zboží v Příčné ulici. Všichni jsme se vrátili domů zdraví a obohacení o mnoho společných zážitků.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 7. A, B

V neděli 12. května jsme my, sedmáci, vyrazili na školu v přírodě. Jeli jsme na chatu Deštná v Deštné v Orlických horách. Výborně nám tam vařili, ale nejlepší byly dezerty, hlavně zmrzlina hned první den po večeři. Za náš pobyt jsme šli na spoustu výletů, na celodenní výlet přes Luisino údolí na Velkou Deštnou, Masarykovu chatu a Šerlich, nebo v úterý pak do úžasnou atmosférou dýchajícího kostela svatého Matouše v Jedlové. Ve čtvrtek nás čekala procházka do Šedivin ke kapli Sv. Josefa. Velice se nám líbil i výstup na Špičák, odkud se nám naskytl krásný výhled do nížiny. Když pršelo, paní učitelky pro nás měly připravené různé hry a soutěže. I přes nepříznivé počasí jsme si školu v přírodě moc užili.

VÝLET DRUHÝCH TŘÍD NA KOST

Paní učitelka nám na podzim 2018 objednala výlet na kost. Správně řečeno na Kost, na státní hrad. Moc a moc jsme se těšili. Na květen není právě přívětivé počasí, a tak jsme si nachystali teplé oblečení. Byla zima, ale pláštěnky zůstaly nerozbalené. Zato řízky jsme si rozbalili již po výjezdu z Pardubic. Cesta nám rychle utíkala. Na hradě nás už čekali a hned jsme se šli podívat na dravce. Sokolník nám předvedl v akci rarocha a káně Herrisova. Létali kousek od nás i nad našimi hlavami. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého z jejich života a také to, k čemu se dnes dravci používají. Na závěr jsme si pohladili velkého výra. Pak jsme absolvovali prohlídku hradu s paní průvodkyní. Zaujaly nás zbraně, skleněné vitráže, starý nábytek, oblečení a také příběhy z historie hradu. Navštívili jsme divadelní představení a hlavně hradní trojboj. Zastříleli jsme si z luku, házeli železnou sekerou a pak se přetahovali silným lanem. Na závěr jsme si koupili něco dobrého na zub a navštívili prodejnu suvenýrů. Cesta domů rychle uběhla. Výlet se nám vydařil a těšíme se na další.

TŘÍDA 3. A NA VÝSTAVĚ KAKTUSŮ

V cizině i u nás jsou spolky kaktusářů, kteří již tradičně na jaře pořádají výstavu kaktusů a sukulentů. Vystavují zde své výpěstky členové klubů, je zde i prodej kaktusů a sukulentů. U nás v Pardubicích se již tradičně tato výstava uskutečnila v Evropském domě, kam jsme se již třetím rokem vypravili. Získali jsme zde opět plno informací od zkušených pěstitelů, dozvěděli jsme se něco málo o Bolívii, kde rostou kaktusy tak jako u nás sedmikrásky nebo pampelišky. A snad každý si domů odnesl kaktus.

DEN OTCŮ V 2. B

Naše děti přesně vědí, kdy mají všechny děti svátek. A je to zcela praktické. Vždyť dostanou od rodičů a prarodičů nějaké dárky. Všichni vědí, kdy mají maminky svátek. A tak každou druhou květnovou neděli za nimi spěcháme s voňavou kytičkou, nějakou dobrotou a milým překvapením. A co tatínkové? Ti mají svátek každou třetí červnovou neděli. A ruku na srdce, kdo jim chodí blahopřát? A tak jsme si ve 2. B pro tatínky a dědečky vymysleli pěkný dárek. Přívěsek na klíče. Ten se hodí vždycky. Nejprve jsme požádali rodiče, aby si zakoupili lahev vína. Rodiče tuto tajnou část úkolu splnili na jedničku. A velice brzo jsme měli hromadu korkových špuntů. Přidali jsme očko se závitem, kroužek na klíče a starý klíč. Určitě uděláme tatínkům a dědečkům tento rok velkou radost.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PARDUBICKÉ NEMOCNICI

V pátek 31. května navštívila naše třída 9. A nemocnici, kde se právě konal Den otevřených dveří. V prostorách nemocnice bylo několik stánků, ve kterých jsme se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc, jak správně pečovat o zuby a mnoho dalších. Byly zde zastoupeny i složky záchranného systému i policie na koních. My jsme navštívili tři oddělení. Na oddělení magnetické rezonance nás zaujalo moderní vybavení i účinky přístroje na kovový předmět. Druhého oddělení jsme se báli. Navštívili jsme totiž zubní pohotovost. Nástroje vypadaly strašlivě a při vzpomínce na bolavý zub jsme se všichni rozklepali. Poslední návštěva patřila videoprojekci z operačních sálů. Zde jsme viděli nástroje potřebné k operaci, seznámili jsme se i s přípravnou lékařů a samotným operačním sálem. Až tady na místě jsme si uvědomili, jak náročná je práce lékařů naší nemocnice.

TŘETÍ TŘÍDY (B A C) VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

V neděli 2. června se třetí třídy (B a C) vydaly společně s Machem a Šebestovou do školy v přírodě do Svratky. Mach a Šebestová (paní učitelky) dětem připravili pět dní naplněných zajímavými výlety a akčními hrami. První den si všechny pokoje pro Macha a Šebestovou namalovaly na dveře vizitky, aby mohli pravidelně hodnotit pořádek. Počasí bylo úžasné, a tak se hned v pondělí všichni vypravili na nedaleký zámeček Karlštejn. Některým dětem se cestou do kopce zdálo, že jdou až do sídla Otce vlasti Karla IV. Zpět dolů odhopkovaly bez problémů. I další den byla připravená túra, tentokrát k prameni Chrudimky. V lese si děti zahrály zajímavou hru ve dvojicích, které vytvořili jeden člen z třídy B, druhý z třídy C. Hledala se rodová a druhová jména rostlin a živočichů, spolupráce fungovala na sto procent. Na středu odpoledne Mach a Šebestová zařídili návštěvu svrateckého muzea. Povídání pana průvodce o životě před devadesáti lety bylo velmi zajímavé, všichni pozorně poslouchali a prohlíželi si exponáty. Nejvíce je zajímala historická třída s rákoskou. Čtvrtek se nesl ve znamení mezitřídní vybíjené, poražená třída B porážku nesla velmi těžce. Poslední odpoledne se hlavně děvčata oblékla do parádních šatů, vyrobila si složité copánky, protože vrcholem dne byla volba miss a misáka.  V průběhu týdne si děti užily i další zajímavé soutěže, závod s časem, hru na náhodu, několik postřehových her a kvízů, stavěly lesní domečky, házely na cíl, chlapci samozřejmě hráli fotbal. V pátek dopoledne se nejen balilo a uklízelo, ale hrálo se i bingo a děti si vybíraly ceny v bohaté tombole. Týden utekl rychleji než voda a některým se ani nechtělo domů. Odváželi si příjemné zážitky, mnoho diplomů a cen.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ŠESTÝCH TŘÍD

V neděli 26. května jsme přijeli do Zdobnice na chatu Šajtavu v Orlických horách. Než jsme se mohli rozejít na pokoje, museli jsme dát všechny kufry na takový vozík, který potom paní z chaty odvezla za čtyřkolkou do kopce. Ten jsme pak museli vyjít, abychom se dostali na naši chatu, kde byly ale jen pokoje, jídelna byla jinde. Po ubytování a vybalení osobních věcí začal zábavný týden plný her, výletů a dobrodružství. V pondělí hned po snídani jsme vyrazili na zámeček. Místy jsme šli i blátivou cestou. Když jsme nakonec dorazili k cíli, trochu nás překvapilo, že zámeček vypadá spíš jako stodola. Ale mohli jsme si tam koupit nějaké pochoutky a pití, tak byla většina výpravy spokojená. Do chaty jsme se vrátili na oběd a na polední klid. Po odpočinku nás čekal orientační závod, při kterém jsme prozkoumali okolí chaty, plnili různé úkoly a proběhli se. V úterý nám celý den pršelo, tak nezbylo nic jiného než se dopoledne učit, naopak odpoledne jsme i přes déšť odjeli do muzea hraček do Rychnova nad Kněžnou a vrátili se až večer. Na středu jsme měli naplánovaný celodenní výlet do skanzenu Villa Nova u Uhřínova, kde se nacházela středověká vesnice. Tam nám ukázali, jak se tehdy žilo, jak se stavěly domy a vyráběly různé věci. Když jsme se vrátili, šli jsme rovnou na večeři, protože jsme z celého dne byli unaveni a vyčerpáni. I po takto namáhavém výletu jsme měli ještě společný večerní program. Další den, to už byl čtvrtek, jsme zvládli ještě do oběda nachodit osm km po okolí. Vydali jsme se až do Luisina údolí. Po obědě nám paní učitelky dovolily hrát venku hry a celé odpoledne jsme měli volno. Po večeři byla diskotéka, která byla moc zábavná, a po ní nás už čekala poslední noc na Šajtavě. V pátek jsme měli trochu volnější den, hráli jsme hry, ale především jsme balili věci a připravovali se na odjezd domů. Po obědě jsme se rozloučili s chatou a odjeli do Pardubic.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 5. C A 5. D

Letos třídy 5. C a 5. D vyrazily na školu v přírodě do Jestřábí v Krkonoších na chatu Koniklec. Pobývali jsme tam pět dní a zažili jsme moc zážitků. Chata byla hezká, měla vlastní klubovnu s kulečníkem a ping pongem, mini posilovnu a odpočinkovou zónu s televizí. Venku u chaty byl bazén, hřiště, prolézačky i travnatá plocha, kde jsme hráli fotbal a vybíjenou. Pan kuchař vařil výborně a dobře se o nás staral. Podnikali jsme hodně výletů, například do sousední vesnice Poniklá, kde jsme byli v Muzeu krkonošských řemesel a ve firmě Rautis, která vyrábí vánoční ozdobičky. Sami jsme si i jednu vánoční hvězdičku vyrobili. Na celodenní výlet jsme vyrazili na túru na hřebeny Krkonoš. Jako cíl jsme měli pramen Labe, kvůli sněhové vánici jsme ale došli jen k Mohyle Hanče a Vrbaty, kde jsme se vyfotili a poslechli si příběh o těchto dvou přátelích. Cestou dolů do údolí jsme se zastavili ohřát na horské chatě Dvoračky. Měli jsme spoustu dalších akcí, například 1,5 kilometrů dlouhý štafetový běh, vědomostní soutěž, sportovní vědomostní soutěž, tombolu se spoustou hezkých věcí i sladkostí, výpravu na Křížovou cestu, kde jsme viděli krásnou kapličku a dozvěděli jsme se hodně informací o Kristově smrti. Poslední večer jsme opékali vuřty, dokonce jsme dostali k opečení i bonbóny marsmallow. Večer jsme všichni společně fandili hokejistům, atmosféra byla super, fandili jsme skoro všichni jako diví. Byla to jedna z nejlepších škol v přírodě.

OSMÉ TŘÍDY VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Předposlední týden v květnu se žáci osmých tříd zúčastnili školy v přírodě v Jestřábí v Krkonoších na chatě Koniklec. Chata byla starší, staral se o nás tříčlenný personál. Příroda v Krkonoších byla uchvacující a my nevěděli, kam dříve. Na celodenní výlet jsme se vydali do Vrchlabí, odkud jsme dále pokračovali na rozhlednu Žalý. Počasí nám sice nepřálo, ale stejně jsme si výlet užili. Jako další jsme navštívili Bozkovské dolomitové jeskyně. Pokud jste ještě tamější sbírku krápníků neviděli, tak mohu vřele doporučit. Také jsme navštívili firmu Rautis v Poniklé, která se už více jak 100 let zaměřuje na výrobu skleněných ozdobiček. Na exkurzi jsme byli seznámeni s celým procesem výroby. Bohužel nám nezbyl čas na návštěvu Muzea krkonošských řemesel. Přesto jsme si však celou školu v přírodě užili.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE V 1. B

S blížícím se koncem školního roku se děti z 1. B připravovaly na návštěvu Krajské knihovny. Čekalo je vyvrcholení projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. V průběhu 2. pololetí děti dvakrát navštívily knihovnu. S knihovnicemi absolvovaly informační lekce o knihovně i knihách a pozvány byly také na besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili i rodiče a prarodiče dětí. Za zvuku slavnostní fanfáry přišel král Vendelín a usedl na trůn. Poté knihovnice představila paní učitelku, děti a jejich rodiče panu králi a vyzvala děti, aby předvedly svoje vystoupení. Děti měly připravené divadelní představení Domeček pod mezí, v němž zpívaly a hru doprovázely na flétny a další hudební nástroje. Král děti pochválil za pěkné představení, obdivoval také bicí sekci, která zároveň držela celý příběh. Pak pronesl slib, který se děti zavázaly dodržovat: „Ve jménu pohádek, románů a básní, ve jménu literárních hrdinů a světů, spisovatelů, knihovníků, ilustrátorů, pasuji tě na rytíře krásného slova a jmenuji tě členem malé rady. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“ Každý pak předstoupil, poklekl a byl pasován mečem na rytíře nebo rytířku krásného slova. Dostal pamětní list, knihu a průkazku do knihovny. Na závěr se král rozloučil a za zvuků fanfár odešel.

ČTVRTÉ TŘÍDY VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Čtvrté třídy se 12. května vydaly na „cestu do pravěku“, a to do penzionu Vápenka v Krkonoších, odkud alespoň v představách virtuálně vyrážely do jeskyní, za pravěkými zvířaty a na lov mamutů. Hned první večer se rozdělily do tlup, které si pojmenovaly například Pravěké lamy, Šavlozubí tygři, Pralidé, Unicorni, Kameňáci, Mamuťáci, Aligátoři. Celých pět dní tlupy mezi sebou soutěžily, plnily zajímavé úkoly, za které získávaly body, jež vyučující pravidelně zapisovaly na přehlednou tabuli. Druhý den ráno si členové tlup vytvořili malby a znaky. Pak stříleli na běžící zvíře, snažili se šiškami trefit cíl. Odpoledne se tlupy vydaly po stopách mamuta, samozřejmě ho „ulovily“, aby večer nebyly o hladu. Po večeři společně skládaly obrázky z „nalezených střepů z nádob pravěkých lidí“. V úterý vládl Krakonoš pevnou rukou a seslal na pralidi déšť a sníh. Čtvrťáci se nenechali vyvést z pohody a i v dešti a vichru vyluštili vzkazy pravěkých lovců v nedalekém lomu. I v dávnověku se lidé chtěli líbit, a tak si členové tlup vytvářeli náhrdelníky, které ovšem nevyráběli z kostí, ale stačila jim pouze samotvrdnoucí hlína. Předvečerní zaměstnání oživil pravěký kvíz a vyhlašování výsledků prvních soutěží. Po večeři si všichni stihli zahrát pravěkou formu fotbalu. Ve středu hned ráno lilo jako z konve, a tak lovci mamutů získávali i obvyklé školní vědomosti a luštili tajenky. Ani odpoledne se počasí neumoudřilo, proto tlupy hledaly „pazourky“ ukryté v budově. Pak přišel na řadu film Cesta do pravěku. Do večeře zbyl čas na průzkumnou výpravu a ta s luštěním kvízových otázek pokračovala i ve čtvrtek, protože vládce hor přestal trápit lovce deštivým počasím. Odpoledne vyplnil úžasný závod s časem, pak pravěká vybíjená. Večer se všichni vyřádili na přehlídce masek a na diskotéce, kterou ukončil přípitek dětským šampaňským. Poslední den se uklízelo a balilo a po vynikajícím řízku se jelo domů. Všechny tlupy byly aktivní, a tak si odvážely diplomy a mnoho odměn.

PARDUBICKÝ DĚTSKÝ PARLAMENT NA NAŠÍ ŠKOLE

Dne 29. dubna navštívili naši školu členové Dětského pardubického parlamentu. Děti školou úžasně s přehledem provázel Patrik Nešetřil, žák osmého ročníku. Prohlídku společně začali ve stupňovitě upravené pracovně fyziky. Děti z parlamentu úplně nadchla učebna jazyků s perfektními mapami anglicky mluvících států, s jejich dominantami i s trasou londýnského metra. Paní učitelka Tomášková jim dokonce předvedla, jak se v takové pracovně vyučuje. Společně pak obdivovali nově vybavené učebny informatiky. V nejvyšším podlaží navštívili ateliér výtvarné výchovy a pracovnu, kde se děti scházejí s paní psycholožkou. Nejvíce všichni obdivovali historickou učebnu se starými lavicemi, s obrazem Jana Amose Komenského, s rákoskou a  se skvělými pomůckami ze 17. století. Při prohlídce školy děti dále čekala učebna přírodovědných předmětů, v níž byly na stolech připraveny mikroskopy a žáci si mohli prohlédnout trepku, krásnoočko a jiné zajímavosti nejen pod mikroskopem, ale i ve vitrínách. V dalších podlažích děti navštívily nově zrekonstruovanou cvičnou kuchyňku, dílny a samozřejmě jídelnu, kde je zajímal vyvěšený jídelníček. Úplně nejvíce členy dětského parlamentu udivilo, jak taková historická budova může být perfektně vybavena všemi nejmodernějšími technologiemi, a to s úžasným vkusem.

VELIKONOČNÍ VEVERKOVSKÉ TVOŘENÍ

Velikonoční veverkovské tvoření se letos uskutečnilo 16. dubna 2019 ve školní jídelně. Děti si vybraly misku se zeleným obilím, tu si ozdobily stužkami a malými symboly jara. Společně s rodiči nebo prarodiči si do misky vytvořily různé zápichy. Vyrobily si zajíčka z vlny, kterého vložily do skořápky. Z vlny si vytvořily i maličkou ovečku. Vajíčka si zdobily netradičně, zdobily si je hedvábnými papírky nebo je natřely lepidlem a obalily v ovesných vločkách nebo v jáhlech. Nejvíce se dětem líbil zajíček.  Samozřejmě nechyběl úžasný perník ze školní jídelny, káva a čaj. Veverkovské tvoření navštívilo přes sto dětí. Příjemně strávené odpoledne bylo přípravou na velikonoční prázdniny.

BESEDA O ENERGETICKÉ BUDOUCNOSTI LIDSTVA

Dne 4. dubna 2019 přijel mezi žáky devátých ročníků ředitel divize Temelín ČEZ Ing. Jiří Tyc a jeho spolupracovník Tomáš Hejl. Ve velmi neformální besedě diskutovali se žáky o tom, jaká je energetická budoucnost lidstva. Společně přemýšleli, jaké energetické zdroje by lidé měli v budoucnu přednostně využívat, jak by mělo lidstvo rostoucí spotřebu energie řešit. Žáky zajímalo, zda by se měl zvýšit podíl jaderné energie na světě. Beseda byla doplněna mnoha grafy a statistickými údaji.  Žákům se líbila.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 se na naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. Vítal je samozřejmě pana ředitel spolu s vyučujícími. I tentokrát mohli rodiče svých dětí využít rezervační systém, který se loni velmi osvědčil. Nikdo nemusel čekat a zápis probíhal v pohodové a příjemné atmosféře.  Děti procházely světem a postupně poznávaly, co je typické pro jednotlivé světadíly. V Antarktidě se všichni seznámili s tučňákem a jeho miminkem, které museli z papíru vystřihnout, v Americe počítali pera indiánů a poznávali barvy. V Evropě potkali kocoura, kterému museli zavázat tkaničku na botě, žralok a klokan je překvapili v Austrálii, žraloka museli dokonce přelstít, klokanovi ukazovali, jak se skáče. V Africe navlékali korálky a přitom poznávali barvy, z kostek se pokoušeli postavit pyramidy. Oblíbené pandy  uviděli v Asii a museli je seřadit podle velikosti. Všechny děti se uměly představit, dokázaly se podepsat tiskacími písmeny, říkaly básničky a zpívaly písničky. Za splnění úkolů dostávaly samolepky s obrázky toho, co je pro každý světadíl zajímavé, a lepily si je do kartiček. Všichni říkali, že se do školy těší, a paní učitelky se samozřejmě těší na děti.

NOC S ANDERSENEM

O tom, že se naše škola stává po setmění kouzelným a tajuplným místem, se přesvědčili žáci prvního stupně během Noci s Andersenem. Noc s Andersenem je celorepubliková akce, jež se každoročně koná u příležitosti narozenin nejznámějšího pohádkáře všech dob, Hanse Christiana Andersena. Jelikož je naše škola plná čtenářů a milovníků literatury, není divu, že se někteří učitelé rozhodli tuto příležitost využít a přespat se svými žáky v noci z 29. na 30. března v budově školy. Žáci zažili během večera spoustu krásných společných i tajuplných chvilek. Překvapení byla beseda s duchem pana Andersena na půdě školy. Paní učitelka Rybecká pokládala panu „duchovi“ všelijaké otázky, které se týkaly jeho života, a on nám za svitu svíce zodpověděl vše, co nás zajímalo. V pozdních hodinách se konala „půdní hra“, během které děti pomocí nápověd luštily pohádkové bytosti. Celá hra probíhala pouze s baterkami, a tak občas i těm největším odvážlivcům běhal mráz po zádech. Nakonec se všichni zachumlali do svých spacáků a během filmové pohádky usnuli. Všem se Noc s Andersenem líbila. Určitě se příští rok sejdeme opět v hojném počtu.

ŠKOLA HROU S JANEM AMOSEM

Dne 29. března 2019 probíhalo vyučování podle Jana Amose Komenského. Hlavní bylo, že se učilo zábavnou formou, jinak než obvykle. A tak se vyráběly zajímavé projekty, žáci si hledali informace, stříhali, lepili, měřili, prováděli netradiční pokusy, doplňovali křížovky, luštili tajenky, hledali po třídě ukryté obrázky, skládali je, aby si mohli přečíst zajímavé informace nejen o škole a vzdělávání. Některé děti se učily v historické učebně, kde nechyběla rákoska, obrázek osla i jiné „zajímavé věci“ ze 17. století. Všechny hodiny byly zábavné, děti učení zážitkovou metodou bavilo. Kéž by to takhle probíhalo stále!

PŘÍPRAVA OBYVATELSTVA K OBRANĚ STÁTU

V rámci Přípravy obyvatelstva k obraně státu se žáci 1. – 7. tříd na školním hřišti seznámili s obrněným vozidlem České armády. Nejprve si prohlédli prostor určený pro přepravu vojáků. Byli překvapeni, že do malého prostoru se vměstná 26 dospělých mužů i s výzbrojí. Zkusili si po dvojicích z vozidla rychle vyskákat. Pak jim velitel vozidla vysvětlil funkce obrněného transportéru. Mohli si ho prolézt, posadit se na místo řidiče a nanečisto vyzkoušet dalekohled a některé ovladače. Fantazie chlapců pracovala na plné obrátky.

VÍTÁNÍ JARA

V pátek 22. března 2019 již tradičně žáci 1. – 4. tříd vítali jaro. Počasí nám opravdu přálo, svítilo jarní sluníčko a děti odkládaly přebytečné teplé bundy, kulichy i šály. Třináct tříd v různobarevných tričkách nastoupilo na hřiště a netrpělivě čekaly na zahájení hry „Jarní člobrdo“. Po vysvětlení pravidel se žáci jednotlivých tříd vyrovnali jako figurky „Člověče, nezlob se“ a hra byla odstartována. První soutěžící z každé třídy házel kostkou do té doby, než hodil číslo 6. Potom hodil znovu a číslo, které padlo, určilo, kolik kol poběží. Zvítězilo to družstvo, které nejrychleji vystřídalo 26 žáků. Vítězem se stalo družstvo bílých 3. C, na druhém místě skončili růžovofialoví z 3. A a na třetím místě se umístili žáci 4. B.  Na závěr si všichni spojeni v řetězu zazpívali písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Jaro dělá pokusy. Veliký potlesk sklidila třída 4. C, která doprovodila písničku dokonce vlastním tancem. Byla to paráda!

VETEŠNICTVÍ ANEB JARNÍ ÚKLID

V pátek 22. března se na naší škole konala akce, která nese název Vetešnictví aneb jarní úklid. Uspořádat tuto akci je skvělá myšlenka. Někteří z nás mají doma spoustu věcí, které již nepotřebují, leží mu jen tak ve skříni či na poličkách a práší se na ně. Většinou tyto věci skončí v odpadkovém koši. Ale co kdyby se hodily někomu jinému? Spoustu z nás nenapadne tyto věci nabídnout někomu dalšímu. Letošní rok prodávali žáci hlavně plyšáky, časopisy, DVD, domácí výrobky, naušnice, přívěsky, náramky, ale i koláče a muffiny, drobnosti z Kinder vajíček apod. Výtěžek z akce jde na charitativní účely. Letos se peníze vybíraly pro Adámka, jehož příběh jistě všichni dobře známe. Adámek je v současné době upoután na lůžko a jeho léčba je velmi nákladná.

ŠKOLNÍ BOWLINGOVÁ LIGA

Dne 20. března se výběr žáků a žákyň třetích až šestých tříd zúčastnil prvního kola školní bowlingové ligy.  Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupině A se nejlépe dařilo týmu „Nejhodnější veverky“, což byl Jakub Mikula, Jakcob Mandel, Daniel Martínek, Lenka Pecháčková, Václav Kocourek, Lukáš Korec. Nejlepší  hráčkou se stala Ally Skřivánková  z 5. C a nejlepším hráčem Tadeáš Valkoun z 6. B. Ve skupině B vybojoval první místo tým „Sloni“, tedy Lucas Andrejko, Anna Cempírková, Jáchym Čermák, Sára Kašparová, Matyas Kubát, Nicolas Novák.  Nejlepší hráčkou prvního kola se stala Anna Džuganová ze 4. B a nejlepším hráčem Dominik Sadílek také ze 4. B. Už se těšíme na druhé kolo, které se uskuteční 15. dubna. Podrobnější informace naleznete na www.bowlingovaliga.cz

PERNŠTEJNI VE ŠKOLE

O tom, že Staré pověsti české nejsou žádná nuda, přesvědčili žáky čtvrtých a pátých tříd v pátek 15. března herci pardubické umělecké skupiny Pernštejni. Herci zážitkovou formou seznámili děti s příchodem praotce Čecha na Říp, s příběhem o udatném Bivojovi, pověstí o kněžně Libuši i s bojem Čestmíra s divokými a krutými Lučany. Představení bylo velmi zábavné, ale i plné napětí, při kterém skoro tuhla krev v žilách. Herci sklidili velký potlesk od žáků i učitelů a společně doufáme, že opět zavítají do školy s dalším příběhem z naší zajímavé historie.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Příjemné poetické odpoledne se uskutečnilo na naší škole 12. března 2019. Sešlo se na něm 45 recitátorů z prvních až devátých tříd. Tentokrát zněly třídou jen samé verše. Oblíbenými spisovateli byli Jaroslav Seifert, Jaroslav Vrchlický, Jiří Žáček a paní učitelka Dana Lambertová. Porota samozřejmě hodnotila a nejlepším recitátorů předávala zajímavé knihy. První místo za třetí třídy obsadili Adam Kořínek a Maxmilián Polák, ve čtvrtých třídách byla nejlépe hodnocena Sára Bauchnerová, mezi žáky pátých tříd byla absolutně nejlepší Markéta Velínská, mezi dětmi šestých tříd Ema Kašparová. Sedmé třídy reprezentovala pouze Klára Janků, která recitovala skvěle, nejlépe z 8. C přednášel Máchovy verše Vladimír Pecina, Marie Zozuláková si odnesla knihu za deváté třídy. Nejlepší recitátoři si cestou domů pochutnávali na sladkostech. Odpoledne bylo pro žáky i pro porotu velice příjemné.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 6. března pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od třinácti hodin přicházeli do školy s budoucími prvňáčky rodiče i prarodiče. Společně s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli dvě úplně nově vybavené počítačové učebny, líbil se jim ateliér výtvarné výchovy. Rodiče i děti byli překvapeni historickou učebnou, kterou se podařilo vybudovat při oslavách stého výročí otevření školy. Všechny zaujaly úžasně zrekonstruované pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Některé pomůcky si děti vyzkoušely. Všichni oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi. Rodiče se zajímali, jaké písmo se děti učí, jaké používáme metody při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny a samozřejmě školní jídelna. Prostorná škola s výbornou polohou v parku se rodičům velmi líbila. Rodiče i děti odcházeli spokojeni, vyučující se na ně prvního září už těší. 

EDISON

V třetím únorovém týdnu se již počtvrté na naší škole uskutečnil projekt Edison, který zajišťuje mezinárodní studentská organizace AIESEC. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Zahraniční stážisté po celý týden oživovali výuku a motivovali žáky ke studiu cizích jazyků. Všichni byli na prezentaci před žáky velice dobře připraveni, děti poznaly, co je pro každou zemi typické. Ukrajinu a její kulturu i zvyky představila dětem Ludmila Tymkiv. Do daleké Indonésie se žáci přenesli s Medinou Azahare, která je učila i tančit. Qixuan Li přiletěl z Číny a seznámil děti s reáliemi, se zvyky, stravováním svého státu. Někteří dostali i hůlky a pokoušeli se s nimi jíst. Děti se samozřejmě zajímaly o pandy, které patří Číně. Brazílii představil dětem mladý student Gabriel Miguel Do Nascimento, jehož video s karnevalem bylo úžasné. Jordánsko prezentovala skvělá Loor Abu Salamen, děti zaujala svým vystupováním a milým přístupem. Kyrgyzstán se zajímavým jménem hlavního města Biškek přiblížil dětem Kairat Kuttubaev. Uprostřed týdne se všichni stážisté prezentovali v tělocvičně. Žáci si v imrovizovaných stáncích prohlédli ukázky toho, co je pro jednotlivé země typické, hračky, peníze, ozdoby, kostýmy, hudební nástroje a ochutnali také nějaké sladké i slané dobroty. Dětem se celý týden velice líbil, ve vyšších třídách říkaly, že angličtina byla velmi srozumitelná a téměř všemu i bez překladatelů rozuměly. Projekt byl pro ně velmi přínosný.

OKRSKOVÉ KOLO V BASKETBALU DÍVEK

Okrskové kolo v basketbalu dívek „O pohár bratranců Veverkových“ se uskutečnilo 14. února 2019 v tělocvičně naší školy. Školu reprezentovala Eliška Musílková, Karolína Mišková, Denisa Farkašová, Michaela Košťálová, Karolína Lukáčová, Kateřina Topičová, Kateřina Jonášová a Tereza Pecinová. Do okresního kola postoupily čtyři školy. Přes velkou bojovnost a nasazení se nám do postupující skupiny proniknout nepodařilo. Dívkám patří velký dík za snahu.

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V KIN-BALLU

Ve čtvrtek 29. ledna 2019 proběhl v naší škole turnaj žáků 1. – 5. tříd základních škol v kin-ballu. Zúčastnila se i družstva hráčů z Hradce Králové a Liberce. Naše dvě družstva „Veverek“ se moc snažila a vybojovala 6. a 7. místo. Všem velice děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Na turnaji nás reprezentovali: Nerudová Katka, Wasserbauerová Klárka, Herman Martin, Mokříž Jára, Bednář Filip, Dvořáková Kája, Hostinská Barča, Macáková Tonička, Kollmanová Šárka a Gutwirthová Anička.

TEAMBUILDINGOVÝ KURZ HOKEJISTŮ

Teambuildingový kurz hokejistů druhé až osmé třídy se uskutečnil v termínu 20. 1. – 25. 1. v Krkonoších na Benecku na chatě Karolínce. Žáci si zdokonalovali své dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích. Využívali sjezdové tratě Sychrov, Kejnos a HSK. Areál běžeckých tratí se nachází hned za chatou s perfektně upravenými stopami na klasiku i bruslení. Všichni vystoupali na rozhlednu Žalý, odměnou pak byly nádherné výhledy. Pobyt byl zakončen závody ve sjezdu. Využita byla trať s fotobuňkou na sjezdovce HSK. Běžecké závody se uskutečnily v areálu běžeckých tratí. Nejlepší lyžaři získali diplom a sladkosti. Všichni byli odměněni za snahu a pokroky v lyžování palačinkou, horkými malinami a zmrzlinou. Žáci se projeli sněhovým korytem na gumových kruzích a vychutnali si tak snowtubing. Využitý byl i kopec přímo před chatou, kde chlapci stavěli různé stavby, jezdili na bobech. Celý pobyt lyžaře provázelo nádherné slunečné počasí s teplotou kolem – 10 °C.  Strava byla v domácí kvalitě, pestrá a velice chutná. Celý pobyt si všichni náležitě užili.

PRACOVNÍ POHOVOR NANEČISTO

Ve druhém lednovém týdnu 2019 se uskutečnil fiktivní pracovní pohovor, kterého se zúčastnily všechny deváté ročníky naší školy a který byl součástí předmětu komunikativní dovednosti. Na tento pohovor se žáci připravovali a shromažďovali podklady celé pololetí. Vytvořili si strukturovaný životopis, motivační dopis, našli si inzerát na zvolenou pozici a vytvořili SWOT analýzu. Po těchto přípravách konečně byli připraveni na samotný pohovor. V den konání se v osm hodin sešli žáci 9. C před budovou Národního institutu dalšího vzdělávání za Machoňovou pasáží. Společně s panem ředitelem vešli dovnitř. V prvním patře vkročili do dlouhé místnosti s velkým stolem. Všichni si sedli co nejvíce dozadu v domnění, že čím dál budou, tím déle půjdou na řadu. Do místnosti vešla mladá paní personalistka. Po jednom si žáky náhodně volala a pokládala otázky. Ve všech stoupala nervozita. Někteří zvládli pohovor na výbornou a paní personalistka je pochválila, ale bohužel se našli i slabší jedinci, kteří se špatně připravili. Všichni dostávali otázky jednoduché, složité, ale i jakoby zákeřné. Paní personalistka se snažila některé nachytat, ale většina se nenechala zahnat na úskalí. Po skončení si všichni hlasitě oddechli, že to mají za sebou. Po návratu do školy se dozvěděli známkové ohodnocení a mohli jít konečně domů. Byla to pro ně velice důležitá zkušenost. Obdobně proběhly pohovory žáků ostatních devátých tříd.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 16. ledna byla naše škola otevřena všem zájemcům. Od třinácti hodin přicházeli do školy s dětmi rodiče i prarodiče budoucích prvňáčků i dětí vyšších ročníků.  S panem ředitelem i s vyučujícími si společně prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si nově úžasně zrekonstruované učebny, počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, jazykovou učebnu, překvapila je historická učebna, která vznikla při oslavách stého výročí školy. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny fyziky a chemie, nová cvičná kychyňka i dílny. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule, které si některé děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali o to, jaké písmo se děti učí, jaké metody používáme při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. Zdálo se, že se dětem bude škola i vyučování líbit. 

BRUSLENÍ ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ

V úterý 8. ledna opět po roce někteří oprášili brusle na společném bruslení žáků druhého stupně. Tentokrát se proháněli v malé hale, i přesto si akci užili a trochu po vánočních prázdninách protáhli tělo. Zpátky do školy se vraceli příjemně unaveni a těší se na příští ročník.

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Po odpoledním čarování plném nápadů a zábavy, samozřejmě také po dobrém občerstvení se většina návštěvníků Vánočního čarování přemístila do kostela svatého Jána, kde si žáci druhých a čtvrtých tříd pod taktovkou paní učitelek Lambertové, Eliášové a Bajarové od pěti hodin připravili adventní koncert, na němž zazněly nádherné, někdy i méně známé, české vánoční písně. Četné obecenstvo se zájmem a mnohdy i se slzami dojetí v očích naslouchalo tradičním koledám, ale třeba i Vůni Vánoc od skupiny Olympic, Purpuře od Jiřího Suchého či Prosinci od Jaroslava Uhlíře. Po závěrečné nejstarší české koledě Narodil se Kristus pán, při které se publikum mělo ke sboru přidat, všem, kteří ty výšky prostě nevyzpívali, nezbylo nic jiného, než jen smeknout pomyslný klobouk nad tím, jak jsou ty děti šikovné a jak umějí pěkně zpívat. Vánoce se prostě přiblížily.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ

I letos jsme se poslední středu před Vánoci sešli, abychom si všichni společně začarovali. Jen co se z reproduktorů začaly linout vánoční písně, které navodily tu správnou sváteční atmosféru, a chodby provoněl čerstvě upečený perník, dostavili se první šikulové. Plni chuti popustit uzdu své kreativitě a udělat ještě před svátky radost maminkám, babičkám i tetám se pustili do vytváření krásných, nevšedních a jedinečných dekorací, které nikde jinde nejsou k dostání. Jejich kroky vedly k výrobně dárkových taštiček, přičemž svá dílka mnozí ihned využili na cestě po ostatních dílnách, kde si mohli vytvořit hezká vánoční přáníčka pro své nejbližší, kouzelné stromkové zápichy k vánočním hvězdám, omamně vonící pomerančové svícny na štědrovečerní tabuli, roztomilé skřítky s perfektně padnoucími čepicemi, nádherné anděly na okno, originální ozdobičky na stromeček i svíčky z pravého včelího vosku tak, jak je vyráběli naši předkové v časech minulých. Prostě super.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN

Dne 7. prosince 2018 se někteří žáci sedmých, osmých a devátých tříd zúčastnili zájezdu do Drážďan na vyhlášené drážďanské trhy s nákupy v Primarku. Cesta začínala brzy ráno v 6 hodin za zimním stadionem. V autobuse dostali žáci informace od průvodkyně a prostřednictvím pořadu, na který se dívali v autobuse. Po příjezdu do města vedla cesta kolem Albertina, u kterého vyslechli od průvodkyně historii a nějaké informace k Albertinu. Po krátké prohlídce Albertina se společně vydali ke katedrále Nejsvětější Trojice. Bohužel katedrála byla zavřená, tak se přesunuli do nedalekých zahrad Zwingeru. V zahradách se pokochali krásnými barokními budovami. Cesta z Zwingeru pokračovala kolem krásného a známého hotelu Kempinski. Další zastávkou byly středověké vánoční trhy na nádvoří zámecké stáje Stallhof. Tyto vánoční trhy byly zajímavé tím, že celá výzdoba trhů byla ve středověkém stylu. Pak žáci s průvodkyní pokračovali na vyhlášené vánoční trhy na náměstí Altmarkt. Cestou na náměstí navštívili barokní protestantský kostel. Při zastávce na trzích si někteří koupili pravou drážďanskou štolu a zastavili se v nákupním centru. Pak cesta směřovala do posledního nákupního centra Primark, kde si děti nakoupily dárky pod stromeček i módní doplňky a oblečení. Po celém dni v Drážďanech byli všichni spokojeni, a když už se den chýlil k večeru, odjížděli příjemně unaveni a nadšeni z krásného dne plného vánoční atmosféry.

MIKULÁŠ, ANDĚLÉ A ČERTI VE ŠKOLE

V průběhu dopoledne 5. prosince se naší školou nesly pekelné zvuky. Žáci byli vyrušeni děsivým řinčením řetězů a nelidským řevem rozzuřených čertů. Strašidelní pekelníci procházeli školou a hledali nezbedné děti, které se během uplynulého roku provinily proti zásadám slušného chování. Život některých zlobidel skutečně visel na vlásku, nejedno dokonce i skončilo v pytli na ramenou rozezleného čerta! Dotyční mohou děkovat za záchranu především laskavým andělům a moudrému Mikuláši, který jim dal další rok na odstranění ošklivého chování a dalších nedostatků. V lavicích však neseděly pouze děti zlobivé. Většina žáčků byla odměněna sladkou dobrotou, od andělů dostali nejrůznější cukrátka a pamlsky. Na oplátku se Mikuláš se svojí družinou dočkal od dětí krásných vánočních básní a písní.

SPORT BAZAR

Ve středu 28. listopadu se prostory našeho školního klubu proměnily v jeden obrovský bazar. Proběhl zde již třetí ročník úspěšné akce Sport bazar. Rodiče i učitelé již od poledních hodin plnili prostory klubu nejrůznějším sportovním vybavením a oblečením. K mání byly mimo jiné lyže, běžky, lyžařské přilby, hokejové vybavení, cyklistická kola, vybavení na florbal a nepřeberné množství sportovního oblečení a obuvi. Akce se tradičně ujaly paní učitelky Lukáčová a Kohoutová. Opět ji skvěle naplánovaly a výborně načasovaly. Konala se totiž ve stejný den jako třídní schůzky. I díky tomu se ve školním klubu vystřídaly zástupy rodičů a třetí ročník Sport bazaru tak můžeme hodnotit jako velmi zdařilý. Akci jistě dodatečně ocení i naši žáci, z každé prodané věci totiž poputuje pět korun na nákup odměn na Mezinárodní den dětí.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Dne 20. listopadu navštívil děti z prvních tříd rytíř krále Oty I. z Písmenkového království tentokrát i se šaškem. Děti už je netrpělivě očekávaly, pečlivě se na tento den připravovaly. Rytíři předvedly všechno, co se od počátku roku ve škole naučily. Četly písmenka, slabiky i celá slova, říkaly písmenkové básničky, luštily křížovky, zpívaly písničky, v 1. B dokonce zahrály na flétničky. Rytíř byl spokojen, společně s paními učitelkami děti pochválil, pasoval je na čtenáře a společně se šaškem jim předal slabikář, na který se děti moc těšily, a některé si ho hned pečlivě prohlížely. Děti, rodiče i prarodiče, kteří se slavnostní akce zúčastnili, odcházeli spokojeni.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Dvacet žáků z osmých a devátých tříd se 13. listopadu sešlo v úžasné a slohově podnětné učebně jazyků. Dvě hodiny zápolili s obtížnými úkoly Olympiády v českém jazyce.  Doplňovali a vysvětlovali přísloví a rčení, hledali synonyma a antonyma k daným slovům, určovali větné členy i slovní druhy, bojovali s interpunkcí. Ve slohové části se zamýšleli nad tím „Co všechno umí světlo“. Nejlépe si s úkoly poradili žáci Brožové, Filip z 9. A obsadil 1. místo, Dominik z 9. B 2. místo, oba postupují do okresního kola, Eliška Musílková z 9. C vybojovala 3. místo, Denisa Machovcová z 9. B  4. místo, o 5. – 6. místo se podělili Marie Zozuláková z 9. A a Martin Křivka z 9. B. Dále se soutěže zúčastnili K. Dudková a M. Schejbalová z 8. A, K. Došková a A. Simonová z 8. B, V. Vašíček, V. Tvrdík, M. Bažant, M. Navrátilová z 9. A, K. Beránková, K. Havel, J. Beranová z 9. B, D. Machura, D. Votava, J. Jakubec z 9. C. Někteří odcházeli po soutěži zpocení, ale spokojení, že to prostě s češtinou umí.

TAJEMSTVÍ MYSTÉRIA VII

Tajemství Mystéria VII aneb Cesta za poselstvím olympských bohů byla odstartována 9. listopadu 2018 v 18 hodin. Davy zájemců o tajemné poselství řeckých bohů za hezkého podzimního počasí čekaly před bránou školy už před osmnáctou hodinou. Napětí ještě zvýšilo představení na pódiu, kde se za úžasné hudby nejprve ve skvělých kostýmech objevili učitelé jako bohové a bohyně v čele s vládcem hromovládným Diem. Po krátké ohňové show vběhli všichni natěšení do tmavých školních chodeb, aby postupně plnili zajímavé tradiční i netradiční úkoly a získali samolepky pro rozluštění tajenky. Na jednotlivých stylově vyzdobených stanovištích je vítali bohové a bohyně. U Athény musely děti prokázat svůj důvtip a vyluštit nejznámější kreslená přísloví. Afrodita je vítala v růžové a na jejím stanovišti hledaly srdíčka lásky. Bůh slunečního svitu Apollón měl připravený obraz a stín, který se musel spojit. Artemis, bohyně lovu, místo luku nabídla šipky a úkolem bylo trefit se do terče. U bohyně rodinného krbu se děti snažily přebalit miminko v zavinovačce. Bohyně plodnosti na dalším stanovišti rozdávala jablíčka, která děti házely do košíku. Pak musely přelstít Poseidona, boha moří a vod, a přefoukat  malou lodičku z mušličky na druhý břeh. Podkovy se modelovaly u Hefaista, zbraně byly u Árese, boha války. Dionýsos nabízel ochutnávku nápojů, u Hébé se nápoje přenášely na podnose, protože bohyně byla číšnicí olympijských bohů. Úkoly děti ještě plnily u posla bohů, to stavěly pyramidky z kamínků. Na závěr, někdy za pomoci rodičů, vyluštily tajenku „Moudro je dar“ a zamířily do závěrečné komnaty pro sladkou odměnu. Byla to opět úžasně napínavá noční hra, na kterou se všichni moc těšili a kterou navštívil tradičně velký počet zájemců.

PROJEKTOVÝ DEN

Na projektový den se všechny děti vždy těší. Učí se totiž trochu zajímavěji, pracuje se v týmech a hlavně se nezkouší. Ale všichni se musí o to pečlivěji připravit. Učitelé i žáci se předem zásobí informacemi, fotografiemi, obrázky, které při jednotlivých hodinách zpracovávají a prezentují. Projektový den před podzimními prázdninami byl věnován 100 letům od vzniku republiky. Ve třídách si žáci připomínali jednotlivé historické mezníky v historii, významné osobnosti, státní symboly. Vyráběli sborníky, brožurky, mapky, psali životopisy osobností. Vznikly i zajímavé texty na téma „Co bych přál své republice“.  Některé třídy si připravily ankety, vyrazily do města a zjišťovaly znalosti obyvatel o dějinách republiky. Výsledky ankety zpracovaly. V hodinách jazyků se někteří snažili s pomocí vyučujících a slovníků informace překládat. Předprázdninový projektový den se všem líbil.

PODZIMNÍ SBĚROVÁ AKCE

Podzimní sběrová akce se v tomto školním roce uskutečnila 25. října  za velmi nepříznivého počasí, které jsme si nepřáli. Zima, déšť, příšerný vítr. Přesto rodiče i děti už od šesté hodiny přiváželi hory papírů. Některé třídy i paní učitelky se hodně snažily a už měly balíky papíru i kartony připravené několik dní. Ve hře byly totiž opět úžasné ceny, a to poukázky do Alzy. cz  pro tři nejlepší sběrače, dále poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu. Přistaveny byly dva kontejnery, později i třetí, které se rychle naplnily. Velkými pomocníky byli Vojta Pozdník, Marek Bažant a Jirka Mayer. Sběrová akce byla opět velmi úspěšná.

KURZ SEBEOBRANY

Žáci 2. stupně se zúčastnili workshopu sebeobrany vedeného dvěma zkušenými trenéry z pardubického klubu Karate Lions. K obraně vlasti jejich na tatami nabyté zkušenosti zřejmě nepostačí, zato se však během intenzivní dvouhodinovky naučili, jak se vyvarovat nebezpečným situacím, jak se vyhnout násilnému řešení sporu (např. využít systém dvou peněženek), ale i jak se ubránit případnému útočníkovi bez toho, aby si sami ublížili. Vyzkoušeli si, jak během přepadení odvést útočníkovu pozornost a jak se dostat ze sevření člověka, který je obtěžuje, dále co dělat při napadení přesilou a jak si bránit nejdůležitější části těla. Simulace různých krizových situací dětem nepřiblížila pouze to, jak se v daných případech zachovat a pohybovat, ale také si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se člověk v takovém vypjatém momentě cítí, přestože musí být schopen logicky uvažovat a jednat, aby se zachránil. Žáky zábavný a akční program pod vedením skvělých instruktorů nadchl a odnesli si z něj cenné zkušenosti i nové dovednosti.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE ČTVRTÝCH A PÁTÝCH TŘÍDÁCH

Zábava, adrenalin, ale zejména bezpečnost. To jsou slova vystihující akci „Dopravní výchova“, kterou uspořádala Městská policie Pardubice, a to na Dětském dopravním hřišti v Pardubicích na Dukle. Během pár prosluněných podzimních dnů si žáci čtvrtých a pátých tříd měli možnost osvojit základní pravidla silničního provozu, a dokonce si i vyzkoušet různé dopravní situace v praxi. Žáci se vydali na dopravní hřiště hned s prvním ranním zvoněním. Cesta byla sice pro některé jedince příliš dlouhá, ale po příchodu se jim ihned objevil úsměv na tváři. Čekal na ně totiž milý pan policista, který je vlídně přivítal a následně jim vysvětlil všechna důležitá pravidla silničního provozu. Posléze si žáci půjčili kola a proháněli se na nich po celém dopravním hřišti.Akce se všem žákům moc líbila a stala se tak důkazem toho, že i bezpečnost může být velká zábava.

ADAPTAČNÍ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD       

V pondělí 24. září odjely šesté třídy na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Hned po příjezdu začal zajímavý program. Třída 6. A zahájila akci v klubovně s paní psycholožkou a 6. B na hřišti se sociální pedagožkou. Pak se prostřídaly. V klubovně je čekaly různé aktivity, třeba hra na mrkanou, čísla nebo  se žáci museli srovnat se zavázanýma očima podle velikosti. Venku také hráli hry, např. bažinu, molekuly a další. Měli se zkrátka za celý pobyt naučit vzájemně respektovat, spolupracovat, lépe se poznat a naslouchat si. První den po večeři ve skupinkách měli za úkol namalovat „Ostrov snů“, jak by chtěli, aby vypadal podle jejich představ. Druhý den ráno po budíčku a po snídani začaly opět celý den zábavné, zapeklité i docela jednoduché aktivity trvající až do večeře. Večerní progam byl společný. Ve vybraných skupinkách měli hodinu na to, aby si vymysleli a pak předvedli scénku z filmu, který si vylosovali na lístečku. Byla to velká legrace. Středa byla pohodová, hodnocení, balení a pak cesta domů. Během aktivit se děti lépe poznávaly, začaly se kamarádit i s těmi, s nimiž se obyčejně příliš nebaví, a v neposlední řadě pochopily, že k vymyšlení účinné strategie u jakékoli činnosti je třeba vyslechnout a respektovat každého člena skupiny.

SCHOOL MATCH 

Žáci naší sportovně založené školy se v pondělí 17. září proměnili z hokejových fanoušků v příznivce florbalu. Společně s dětmi dalších pardubických škol podpořili tým Sokol Pardubice v bitvě proti Znojmu v rámci Florbal festivalu. Celkem 5 108 diváků vytvořilo nový rekord v návštěvnosti florbalové Tipsport Superligy. Celé utkání pardubické hráče hnalo kupředu bouřlivé fandění publika, za které se mu domácí odměnili pěti góly. Nakonec to však na vítězství nestačilo a Pardubice podlehly hostujícímu týmu 5:6. Hráči ovšem bojovali až do poslední sekundy a divákům tak zajistili pěknou dávku adrenalinu. Ke skvělé atmosféře na stadionu významně přispíval i neunavitelný maskot domácích, který nejhlučnější fandy odměňoval drobnými dárky. Někteří naši žáci pak zpět do lavic odcházeli s gumovými náramky, odznáčky, šálami či dresy. Úžasným zážitkem pro děti bylo i to, že se často mohly vidět na kostce. Hrdinou naší školy se stal Honza Jakubec z 9. C, který v konkurenci zdatných střelců ze všech škol dokázal dvakrát trefit od středové čáry branku a stal se jedním ze tří vítězů přestávkové soutěže. Pro mnoho dětí byla návštěva florbalového zápasu novou a zajímavou zkušeností, pro ostřílenější fanoušky příjemným zpestřením začátku školního roku.

SPORTOVNÍ DEN PRO 1. – 5. TŘÍDY

I tento rok je naše škola zapojena do projektu „Sazka Olympijského víceboje“. Žáci 1. – 5. tříd plnili disciplíny této soutěže na hřišti Sokola Pardubice ve středu 19. září 2018. Soutěžilo se v běhu na 60 m, hodu basketbalovým míčem, sedu - lehu,  v T-běhu, předklonu, skoku z místa, v hodu míčkem,  v udržení rovnováhy a v běhu na 500 m. Příjemné dopoledne za krásného letního počasí děti strávily sportováním na hřišti, bojovaly samy se sebou a poměřovaly síly se svými vrstevníky. Nejlepší žáci z každého ročníku budou odměněni. Každý účastník získá olympijský diplom, kde se dozví, jak si stojí se svými výkony mezi vrstevníky a na který sport by se mohl zaměřit.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Ve školním roce 2018 – 2019 si žáci na první den školy díky rekonstrukci některých odborných učeben počkali. Tento výjimečný den, zvlášť významný pro prvňáčky, byl posunut na 10. září. Bylo nádherné počasí, a tak zahájení školního roku probíhalo v atriu před školou. Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně senátu, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík, radní Pardubického kraje pan René Živný a bývalý vynikající hokejový útočník a trenér a několikanásobný mistr světa pan Vladimír Martinec. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože měli možnost si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušet a poznat tak prostředí, kam budou chodit devět let. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly, hokejisté Dynama Pardubice jim předali pamětní listy. Pak si vyučující odvedli žáky společně s jejich rodiči do tříd. Děti si vybraly svá místa v lavicích, kde na ně čekaly dárky a už i některé školní pomůcky. Máme tři první třídy, v nichž bude 73 žáků. Naše škola se tedy rozrostla o další děti, nyní máme 681 žáků, učí se v 27 třídách. V devět hodin nastoupili i starší žáci, kteří se na svou školu po prázdninách těšili. Nejen žáky a učitele oslovil pan ředitel i rozhlasovým uvítacím proslovem, v němž popřál všem mnoho zdraví, úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.  

ŠKOLA NANEČISTO

V průběhu středy 5. a čtvrtka 6. září proběhl na naší škole adaptační kurz s názvem Škola nanečisto. Budoucí prvňáčci měli školu jen pro sebe, aklimatizovali se na nové prostředí ještě před začátkem nového školního roku.  Během těchto dvou dní se seznámili se svou paní učitelkou i vychovatelkou, se spolužáky, se třídou, ředitelnou, šatnou, jídelnou i tělocvičnou. V pondělí z nich už budou ostřílení znalci školních chodeb, kteří se zkrátka neztratí. Oba dny probíhaly obdobně. Ráno byli budoucí prvňáčci s paní učitelkou, seznamovali se s novými kamarády a lehounce nasávali informace, o čem že ta škola je. Po výborném obědě v jídelně se děti odebraly do svých družin, kde s paní vychovatelkou vyrobily nejrůznější předměty, a pak si hrály na hřišti. Věříme tomu, že se podařilo setřást nervozitu i obavy a v pondělí přijdou prvňáčci s úsměvem a sebejistě rovnou do své třídy a možná i ke svému novému kamarádovi do oblíbené lavice.

TÁBOR S VEVERKAMI

Školní tábor s veverkami se tentokrát uskutečnil v Krkonoších na chatě Vápenka. Hned druhý den byla vyhlášena celotáborová hra „Záchrana planety SQ – 09“. Děti byly rozděleny do sedmi družstev, která byla pojmenována podle planet, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Uran, Saturn, Neptun. Každé družstvo si svou planetu vyrobilo pomocí balonu, ubrousků, lepidla a barev. To byla první etapa celotáborové hry. Jednotlivé etapy vedoucí hodnotili, výsledky byly členům týmů zapisovány do vesmírných průkazů, kam se lepily i penízky. Po celou dobu družstva cestovala po mapě oblohy s planetami, hvězdami, kometami, snažila se dostat k cíli a zachránit planetu SQ – 09. Děti pravidelně budila píseň skupiny Mirei Když nemůžeš, tak přidej víc, den začínal rozcvičkou. Jednotlivé soutěže a aktivity vyplývaly z virtuálního celotáborového putování hvězdnou oblohou. Úžasný byl například galaktický fotbal, kdy si družiny z papírů a izolepy vytvořily míče, které pak musely vykopat na obrovský kopec. K úspěšným soutěžím patřil galaktický turnaj ve hře Scrabble, což je nejpopulárnější hra na světě, která pomáhá rozvoji slovní zásoby. Do celotáborové hry patřilo vytváření raket, kterými by sedalo doletět na planety. Zajímavé bylo získávání indicií na vytvoření mimozemšťana, kdy členové týmů museli odpovědět na osmnáct otázek týkajících se Sluneční soustavy. Jednoho člena družiny pak podle návodu jako mimozemšťana oblékli. V dalších dnech děti skládaly galaktické puzzle, vytvářely projekty planet, hrály galaktický víceboj. Jedno odpoledne bylo věnováno trifidům, což byly rostliny z knihy Den trifidů, které škodily lidem, zasahovaly jim obličej a jiné nepokryté části těla. Lidé pak oslepli a pronásledovaly je i další problémy. V družinách viděli pouze kapitáni, ale ti zase měli svázané ruce. Ostatní měli na očích šátky, a tak je kapitáni při plnění nesnadných úkolů navigovali. Všichni se snažili kopnout míč do brány, trefit se do basketbalového koše, třídit kameny, společně přenést raněného, pokusit se zvládnout slalom mezi terčíky a další. Soutěžilo se na čas, byla to dost honička. Výlet do polských Kowar neměl chybu, přálo i počasí. Malé děti do Parku miniatur dovezl autobus, tři velké oddíly cestu tam absolvovaly pěšky. V parku děti obdivovaly úžasných šedesát modelů architektonických památek především dolního Slezska, vypracovaných do nejmenších detailů. Táborníci, kteří neměli pasy, navštívili muzeum a farmapark ve Svobodě nad Úpou. K jedné z etap celotáborové hry patřilo i galaktické kasino. Na závěr pobytu se družiny vrhly na tribal planet, což znamenalo vymyslet pozdrav, tanec a společné oblečení obyvatel každé planety. Prezentovali se i vedoucí, kteří spolu s táborníky „planetu SQ – 09 zachránili“. Celým virtuálním putováním od planety k planetě prolínaly různé sportovní soutěže, kvízy, oblíbené Safari a diskotéka. I když počasí příliš nepřálo, zažily děti mnoho skvělých a zajímavých aktivit a už se těší na další tábor.

ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI

Ve středu 27. června 2018 proběhlo v hudebním sále pardubické radnice závěrečné rozloučení žáků devátých tříd nejen se školním rokem, ale i s celou školní docházkou. Jsou z nich tedy skuteční absolventi. Obě deváté třídy postupně nastoupily na podium, od třídních učitelek dostaly šerpy a drobné dárky. Obě třídy měly připravené zajímavé prezentace. Žáci 9. B zazpívali několik písní. Ve svých proslovech třídní učitelky připomněly zajímavé momenty, které se ve třídách během let udály, žáci poděkovali vyučujícím.  Závěrečného rozloučení se zúčastnily také paní učitelky, které od prvních tříd s dětmi začínaly mravenčí práci. Žáky pozdravil ředitel školy Mgr. Leoš Šebela.

DĚTSKÝ DEN

Dětský den se tentokrát odehrál 25. června v parku Na Špici. I když víkend byl deštivý, počasí se umoudřilo a oslava Dne dětí v ekologickém duchu se vydařila. Děti většinou běhaly po parku a plnily nejrůznější úkoly. Třídily připravené odpadky, určovaly, co patří do živé a neživé přírody, popisovaly koloběh vody v přírodě, poznávaly vybrané zástupce rostlin a živočichů, vytvářely potravní řetězce, přiřazovaly obrázky živočichů ke stopám, rozlišovaly jedlé a nejedlé houby, podle čichu určovaly vůně, řadily živočichy podle rychlosti, makety vybraných nápojů dávaly k sáčkům s kostkami cukru, aby viděly, kolik sladkého vypijí. Také se snažily sportovat, pokoušely se udržet rovnováhu při přechodu lana, zvládaly račí slalom, opičí dráhu, zkoušely, jak jsou odvážné, musely vložit ruku do sáčku a určit podle hmatu jeho obsah, lovili „škodnou“, trefovaly se do obrázku živočichů. Malé děti stihly také vyzkoušet prolézačky a houpačky, velcí hráli míčové hry. Za splněné úkoly si děti vybraly odměny. Dětský den byl skvělý.

BESEDA O DROGÁCH PRO ŽÁKY OSMÝCH TŘÍD

Žáci osmých tříd se 18. června zúčastnili zajímavé besedy o nebezpečí drog. Přednášejícím byl pracovník občanského sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí. Vlastně všechny drogy jsou jedy. A jedy ve velké dávce působí jako sedativum. Když to opravdu přeženeme, dochází k totálnímu selhání orgánů a k smrti. Nejčastější návykovou látkou je káva, která nás nabudí, nakopne, je to stimulant. Pokud ale vypijeme káv deset, bude nám špatně. Další nejvíce konzumovanou drogou je alkohol, který je snadno dostupný a levný, ale poškozuje játra, ledviny, sliznice, mozek a periferní nervy. Drogy v lidském těle spalují vitamíny a minerály. Pokud nejsou dlouhodobě doplňovány, působí na celý organismus. Děti se dozvěděly, že lidé berou drogy, aby se zbavili nechtěných pocitů, jako je nuda, hněv, skryté nepřátelství, strach, žal, apatie a další. V další části dvouhodiny pracovník občanského sdružení informoval o nebezpečí marihuany, extáze, pervitinu a dalších. Připomněl dětem i osobnosti, které zemřely v důsledku předávkování drogami. V závěru besedy dostali žáci brožurky a snad dokážou říkat NE drogám.

VÝLET ŽÁKŮ DRUHÉHO STUPNĚ NA DLOUHÉ STRÁNĚ

V úterý 12. června se sedmé, osmé a deváté třídy vydaly na výlet do Jeseníků. Hlavním cílem exkurze byla domácí výrobna papíru a vodní elektrárna. Po dlouhé cestě do hor se zastavili v místním bufetu. Všichni se najedli a vyrazili do lázní, protože měli spoustu času. Ale pak už jeli na elektrárnu. Vešli dovnitř a viděli velkou halu. V promítací místnosti jim pán pustil krátký film. Vyrazili na horní nádrž. Po cestě potkali spodní nádrž, s kterou se pojí příběh, že jednou pracoval jeřáb u vody a spadl tam. Přijeli nahoru, ale předtím ještě byli ve výrobní hale. Obešli si nádrž, udělali pár fotek, měli rozchod a jeli dolů. Pak už je čekala jenom prohlídka papíren, která byla krátká, ale zajímavá. Dorazili domů a tam už čekali rodiče. Výlet se zdařil.

ZÁVĚREČNÉ PROJEKTY

Již třetím rokem se na naší škole žáci devátých tříd v závěru školního roku úspěšně pokoušeli vytvářet zajímavé absolventské projekty. Zpracovávali závěrečnou „odbornou“ práci na libovolné, avšak jedinečné téma. Témata si volili podle svých zájmů, některá byla skutečně velice zajímavá, například Řecká mytologie, Alzeihmerova choroba, Protektorát Čechy a Morava, Sushi, Waguy, Osvětim, Manga a další. K práci si každý žák vybral svého garanta z řad učitelů druhého stupně, s nímž práci průběžně konzultoval.  Během psaní práce museli žáci pracovat se informacemi, vyhledávali je v různých zdrojích a třídili, psali si výpisky, výtah, osnovy. Zdokonalovali se v práci s počítačem, s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci odevzdali komisi, v níž bylo vedení školy a některý z vyučujících.  Práci museli s pomocí prezentace obhájit. Na prezentace se všichni pečlivě připravili, snažili se jasně a srozumitelně vyjadřovat, formulovat své myšlenky a také někteří museli překonat trému. Byla to pro ně velmi dobrá zkušenost. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ TŘETÍCH TŘÍD

Žáci třetích tříd se na školu v přírodě vydali do Krkonoš a necelý týden v době od 3. do 8. června se toulali Krakonošovým revírem, poznávali faunu i flóru národního parku. Hned po příjezdu jim Krakonoš připravil překvapení v podobě povlékání lůžkovin. Dívky se při povlékání představily jako víly, chlapci se vznášeli jako duchové zabalení do prostěradel, ale všem se podařilo, i když někde pomohly paní učitelky. Druhý den ráno vstávali všichni před budíčkem, protože byli zvědaví na aktivity, které je čekají. Nejprve děti upoutaly bohatě prostřené švédské stoly. Pak si vytvářely ozdobné desky, do nichž si celý týden ukládaly své výtvory. Po svačině navštívily děti Bosorky, byla to výtvarná dílna z Janských Lázní. Děti si namalovaly hrnečky a vázičky nebo vyráběly lapače snů. Odpoledne seslal Krakonoš na Vébrovy boudy déšť, ale dětem to nevadilo, paní učitelky měly připravený kvíz, děti musely poznávat rostliny a živočichy. Pak přišla na řadu Krakonošova šifra, děti vyluštily rčení a přísloví, dozvěděly se, co naši předkové při svém pozorování zjistili. Tak například „Práce kvapná, málo platná“ nebo „Bez práce nejsou koláče“ a další.  Těsně před večeří běželi všichni za Krakonošovým pokladem, který schoval pan učitel Bidlo. Děti si vymyslely názvy pokojů, své heslo, hymnu, nakreslily znak, to vše po večeři prezentovaly, nejlepší ukázky byly odměněny. Názvy pokojů i znaky byly docela zajímavé, například Přírodní víly, Popkorňáci, Madriďáci vs juventusáci, Turbošneci, Tři otrávení chameleoni. V úterý se uskutečnil sportovní víceboj. Po něm děti navštívily Krakonošovu zahrádku, kde sbíraly léčivé byliny a přinášely je vyučujícím. Odpoledne se všichni vydali do Trautenbergova území, u Kolínské boudy nakrmili ovce a kozy, u Pražské boudy využili venkovní hřiště, houpačky a prolézačky. Středeční celodenní výlet směřoval ke Kolínské boudě, k hotelu Černá bouda, k lanovce.  U bystra paní Trautenbergová velice draze prodávala „vzácné“ kameny, které si děti nakoupily. Po návratu z výletu pokračoval sportovní turnaj. V noci Krakonoš překvapil děti stezkou odvahy. Zvládli ji všichni, i když se někteří klepali. Ve čtvrtek byl po náročné noci budíček později, ale přesto se některým nechtělo vylézt z vyhřáté postýlky. Čekal je Krakonošův závod s časem a Krakonošova šifra. Děti musely na louce vyhledat písmenka a sestavit šifru „Vébrovy boudy v Krakonošově revíru“. Odpoledne začalo turnajem tříd ve vybíjené, což byl skutečný boj, který vyhrála 3. A. Po něm zavítal mezi děti člen Horské služby, který je seznámil s nebezpečím na horách, hovořil o důležitost správného oblečení, o helmě, o cykloturistice. Závěrečný Krakonošův rej ukončil předposlední den. Rozdováděné děti pomalu usínaly. V pátek po snídani paní učitelky rozdaly diplomy a odměny, zhodnotily pobyt. A už se všichni těšili na další skvělou školu v přírodě.

BESEDA S HOKEJISTOU MARKEM TRONČINSKÝM

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s hokejovým klubem Dynamo Pardubice. Chlapci osmých tříd, kteří pravidelně sledují všechny hokejové zápasy, 30. května v dopoledních hodinách v třicetistupňovém vedru došli na zimní stadión a bylo to velmi příjemné. Besedovali s Markem Trončinským, nejproduktivnějším obráncem minulé sezony Tipsport extraligy. Pro úspěšného zadáka si už s předstihem připravili pětadvacet otázek, další vyplynuly v průběhu interview. Chlapci se dozvěděli, kde a kdy Marek s hokejem začínal, kdo byl jeho první trenér, kdo je jeho hokejový vzor, jak vzpomíná na základní i střední školu, jaké vlastnosti musí mít úspěšný obránce, v kterých klubech hrál, kterému klubu ve fotbale i v NHL fandí a mnoho dalších zajímavostí. Marek sdělil chlapcům, čeho by chtěl v osobním i profesním životě dosáhnout. Na závěr dostali chlapci fotografie s podpisem a samozřejmě se s Markem Trončinským vyfotili.

VÝLET 8. A

Blíží se konec školního roku, a tím i období výletů. Na jeden takový vyrazila i 8. A, to přímo do Prahy. Po cestě k první zastávce, kterou byla Werichova vila, procházeli okolo spousty kostelů, historických staveb, muzeí, chrámů, ale i obchodních domů. Jeden rozchod byl u Stavovského divadla. O jeho historii pověděla zajímavosti paní učitelka dějepisu. Pak míjeli největší hračkářství a největší Foot Locker v Česku. Když dorazili zmoklí ke Karlovu mostu, tak opět o historii vyprávěla paní učitelka. Na konci Karlova mostu slezli po schodech dolů a vešli do malého parčíku, ve kterém se nacházela Werichova vila. Ve vile bylo několik místností s hercovými věcmi, jako například psací stroj či rybářské náčiní. Po prohlídce šli na lanovku na Petřín. Po cestě se zastavili u Lennonovy zdi. Po výjezdu a sjezdu lanovkou na Petřín se vydali do zrcadlového bludiště. Cestou zpět šli přes Staroměstské náměstí do cílové destinace, do Muzea čokolády. V čokoládovně dětem ukázali, jak se zpracovávají čokoládové boby nebo jak se vyrábí belgické pralinky. Mohli si i čokoládu ochutnat. Před čokoládovnou byl i malý obchůdek s čokoládou. Cestou na nádraží potkali známého youtubera Baxtrixe s babičkou. Pak vyrazili zpět do Pardubic.

SPORT BAZAR

Ve čtvrtek 10. května se na naší škole odehrála kromě sběru i další akce – Sport bazar. Pod organizačním vedením paní učitelky Lukáčové se začaly přízemní chodby v odpoledních hodinách pomalu, ale jistě plnit nejrůznějším sportovním vybavením. Rodiče, žáci i učitelé přinesli k prodeji kolečkové brusle, cyklistické přilby, kompletní hokejové výstroje, bundy, holínky a další. Z prodeje věcí se mohou těšit nejen prodávající a spokojení zákazníci, ale radost mohou mít i naše děti. Z každé prodané věci poputuje 5 Kč na nákup odměn ke Dni dětí, který se uskuteční před koncem školního roku. Ačkoli jarní bazarová akce nedosáhla úspěchu bazaru podzimního, svůj účel splnila. Paní učitelky si navíc již nyní lámou hlavy s dalším organizačním vylepšením a těší se na příští školní rok, kdy se opět sejdeme na podzimním bazaru, který bude tentokrát zaměřen na sporty zimní.

JARNÍ SBĚROVÁ AKCE

Dne 10. května se uskutečnila další sběrová akce v tomto školním roce.   Peníze získané při sběrových akcích byly použity na modernizaci školy, do tříd byly instalovány interaktivní tabule a datoprojektory a byla vybavována tělocvična. A tak se opět všichni, děti i rodiče snažili. Ve hře byly úžasné ceny, a to poukázky do Alzy. cz  pro tři nejlepší sběrače, dále poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu.  Počasí tentokrát přálo, a tak začali děti i rodiče vozit sběr již brzy ráno před půl sedmou. Přistaveny byly hned dva kontejnery, které se rychle naplnily. Sběrová akce byla opět úspěšná.

HOKEJBALOVÝ TURNAJ NEJSTARŠÍCH ŽÁKŮ

Na konci dubna se vydala nejstarší kategorie našich žáků bojovat o postup do krajského kola v hokejbalu do Svítkova. Tým poskládaný ze žáků osmých a devátých tříd vstoupil do turnaje na novém umělém povrchu výborně a porazil všechny tři soupeře ve skupině bez jediného inkasovaného gólu. Osudným se nám stalo semifinále proti týmu ze Základní školy Polabiny 2. Ač jsme byli v zápase lepším a aktivnějším týmem, překonat kvalitně chytajícího gólmana soupeře se nám nepodařilo. Jediný obdržený gól pohřbil naše šance na úspěch. Systém turnaje je nekompromisní a do dalších bojů posílá jen vítěze celého turnaje. Prohra 0:1 znamenala pouze boj o 3. místo. To naši kluci vyhráli 2:0 a s turnajem se rozloučili bronzově.

EXKURZE SEDMÝCH TŘÍD DO BOTANICKÉ ZAHRADY

Ve středu 24. dubna se sedmé třídy v čele s paní učitelkou Konířovou vydaly do botanické zahrady v Praze. Na místo určení jely vlakem a později metrem. Po krátké cestě společně všichni dorazili před botanickou zahradu. Jelikož to byla exkurze, dostali pracovní listy na vyplnění. Všude bylo plno květin, stromů a keřů. Prohlédli si Japonskou zahradu a skleník Fata Morgana. Ve skleníku nebyly jen rostliny, ale také krásní pestrobarevní motýli. Před skleníkem si mohli žáci koupit úžasnou masožravou rostlinu, nějaký druh kaktusu nebo cokoliv jiného. Exkurze se všem líbila.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KIN-BALLU

Ve středu 18. dubna se vybraní žáci zúčastnili Mistrovství České republiky v Kin-ballu v Praze - Chodově. Konkurence byla veliká. Sešla se zde družstva z celé republiky. Naše škola měla zastoupení v obou kategoriích - mladší 6., 7. třída  a starší 8., 9. třída. V této konkurenci se našim družstvům podařilo vybojovat 5. a 4. místo. Jako nejužitečnější hráč turnaje byl v kategorii 6. - 7. tříd vyhlášen Vojta Ouřecký. Na příští rok plánujeme založit Klub Kin-ball Veverky Pardubice, a tak by do boje o medaile mohli zasáhnout i naši nejmladší, současná 3. třída. Za skvělou reprezentaci děkujeme Vojtovi Ouřeckému, Karolině Lukáčové, Pavlíně Široké, Sabině Duškové, Martině Schejbalové, Lukáši Šťastnému, Denise Farkašové, Marušce Zozulákové, Karolíně Miškové, Vojtovi Vašíčkovi, Vojtovi Pozdníkovi a Marku Bažantovi.

 HOKEJBALOVÉ TURNAJE

Dne 3. dubna se naše škola zúčastnila okresního kola 1. až 3. tříd v hokejbale. Našimi soupeři byly ZŠ Polabiny 1, ZŠ Ohrazenice a ZŠ Závodu míru. Hrálo se systémem každý s každým. V souboji o vítězství v turnaji jsme podlehli ZŠ Závodu míru a obsadili tak druhé místo. Na turnaji nás reprezentovali Andrejko Lucas, Novák Nicolas, Pospíchal Matouš (všichni II. A), Panchártek Antonín, Pithart Jakub (oba III. B), Dubovči Samuel, Hrabaň Jakub (oba III. C). Chlapcům děkujeme za reprezentaci naší školy. Ve středu 11. dubna proběhlo v rámci Olympiády dětí a mládeže okresní kolo v minihokejbalu žáků 4. a 5. tříd. Účastnilo se celkem sedm družstev. Hra se našim chlapcům dařila a spoustu soupeřů porazili. Nakonec skončili na krásném 3. místě. Turnaj 6. a 7. tříd v hokejbale se konal 18. dubna na hřišti Svítkov Stars. Naši školu reprezentovali Samuel Bárta, František Formánek, Adam Korec (všichni VII. B), Vladislav Pecina, Marek Straka, Jan Bulis, Fabrizio Novák, Ondřej Vrba (všichni VII. C), Vojtěch Růžička (VI. B), Erik Macák (V. B). Ve skupině jsme se postupně utkali s týmy ZŠ Polabiny I, ZŠ Polabiny II. a ZŠ Benešovo náměstí. S posledně jmenovanou školou jsme z naší skupiny postoupili do semifinále. Zde naši chlapci neponechali nic náhodě a celkem snadno postoupili do finále. Dominovali jsme a ZŠ Polabiny porazili jasně 7 : 1. Jako vítěz okresního kola jsme tak postoupili do kola krajského. Všem chlapcům děkujeme za reprezentaci naší školy a věříme, že při této formě nemusí být krajské kolo pro náš tým konečnou stanicí.

OSLAVA DNE ZEMĚ

Několik tříd se 20. dubna vypravilo na Pernštýnské náměstí, kde se konala oslava Dne Země. Hned po příchodu si každý mohl vyzvednout soutěžní kartu, do které se zaznamenávaly splněné úkoly. Na náměstí mohly děti navštívit rukodělné dílny, vyrobit amulety, hádat piktogramy, shazovat kuželky pomocí hasicího přístroje nebo poznávat keltské předměty. Na pódiu mohly zhlédnout různá taneční vystoupení. Počasí bylo nádherné a zmrzlina pěkně osvěžila.

ZAJÍMAVÝ VÝLET 7. A

Dne 17. dubna se 7. A vydala na dvě exkurze do Prahy. Celý výlet začínal cestou z pardubického nádraží směrem na hlavní nádraží Praha. Po příjezdu do Prahy vedla cesta do Muzea čokolády Choco Story. Cestou si žáci zahráli malou poznávací soutěž ve znalosti památek. V muzeu děti viděly, kde poprvé vznikla čokoláda, a film, jak se vyrábí čokoláda a odkud pochází. Nejvíc se všem líbily automaty na neomezenou konzumaci čokolády. Po prohlídce muzea čekal průvodce, který dětem názorně ukázal, jak se čokoláda vyrábí. Po ukázce překvapila děti samotná ochutnávka vyrobené čokolády. Všichni se neradi loučili, ale čekala je další exkurze. Cestou z muzea čokolády šli přes Václavské náměstí. Na náměstí byl rozchod po různých krámcích. Když se čas chýlil k odchodu, vyrazili na další plánovanou exkurzi na Neviditelnou výstavu, kde si všichni zkusili život nevidomých. Při čekání na vstup na výstavu si mohli vyzkoušet různé pomůcky, které pomáhají při každodenním životě nevidomého. Po vstupu se vydali do tmavých chodeb, kde nebylo nic vidět. Vše už záviselo jen na hmatu. Při průchodech chodili různými místnostmi. Náhle se třeba ocitli v kuchyni nebo na ulici. Na konci výstavy čekal bar, v kterém si zkusili nápoje zaplatit potmě. Po celé výstavě už každý věděl, jaký je život nevidomého. Všichni byli rádi, že se v pořádku vrátili domů, a vzpomínali na celý výlet po Praze.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V letošním školním roce mohli rodiče při zápisu svých dětí využít rezervační systém, který se velice osvědčil. Nikdo nemusel čekat a zápis probíhal v úžasně příjemné atmosféře. Budoucí prvňáčci ve dnech 18. a 19. dubna spolu se svými rodiči procházeli „námořnickým světem“. Poznávali život námořníků, jejich cesty po světě spojené s radostmi i problémy, ale setkali se i s piráty. Při vstupu do školy je vítal pan ředitel a paní učitelky. V zajímavě úžasně vyzdobených třídách, které připomínaly moře, lodě i vraky, světadíly, cesty, námořníky, ztracené poklady, plnily děti nejrůznější úkoly. Ukázaly, že se nebojí krokodýlů, pustily se s nimi do boje pomocí jednoduché koule, snažily se přejít úzkou lávku přes řeku, vybíraly barevné korále z lodního kufru, v němž našly i perly, které uměly spočítat. Podle velikosti řadily záchranné kruhy na internetové tabuli, což se jim velmi líbilo. Při procházce třídami poznávaly písmenka, číslice, geometrické tvary, tvořily zajímavé útvary.  Děti bez problémů komunikovaly, uměly se představit, znaly své bydliště, nebály se vzdálit od rodičů. Přeříkaly básničku nebo zazpívaly písničku. Za splněné úkoly dostávali budoucí prvňáčci zajímavé samolepky související s námořnickým světem, které si lepili do obrázků. Všichni říkali, že se do školy těší, a paní učitelky se samozřejmě těší na děti. K zápisu přišlo 93 dětí.

PYTHAGORIÁDA

Dne 6. dubna 2018 se žáci 5. – 8. tříd zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Během hodiny měli vyřešit 15 více či méně složitých úloh. Soutěž si zkusili všichni žáci příslušných ročníků., nejenom vybraní žáci, jak tomu bylo v minulých letech. Úspěšnými řešiteli se stali z 5. A Barbora Hronová, Adéla Hašková, Eliška Nová, Ema Kašparová, z 5. B Marek Švehlík, z 6. A Lukáš Dašek, ze 7. B Jan Pecina, Tadeáš Karásek a ze 7. C Vladislav Pecina. O postupu do okresního kola, které se bude konat 28. -29. května, rozhodne okresní komise soutěže. Postupujícím žákům přejeme mnoho úspěchů v dalších kolech.

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Poslední školní den před velikonočními prázdninami naše škola uspořádala sportovní dopoledne vyhrazené turnaji ve vybíjené. Jako vždy se proti sobě postavily týmy z 6. a 7. ročníků a poté 8. a 9. třídy. Vybíjená patří mezi oblíbené sporty, při kterých není nouze o napínavé a mnohdy velmi vypjaté situace. První místo v mladší kategorii vyhrála třída 7. A, která dlouhodobě patří mezi favority sportovních soutěží na škole. Ve vyšší kategorii si zaslouženě odnesla ceny za první místo třída 9. B, pro kterou to byla jedna z posledních možností, jak uplatnit své sportovní dovednosti a přednosti.

BOULDER POHÁR 2018

Dne 27. března se naši nejlepší lezci účastnili meziškolního závodu v boulderingu v sokolovně Na Olšinkách. Závodníci zdolávali tzv. bouldery, což jsou lezecké cesty různé obtížnosti, sestavené z určitého počtu chytů. Cílem bylo vylézt celý boulder  a dosáhnout posledního chytu (topu) na co nejmenší počet pokusů. Zdolávalo se osm cest v časovém limitu 80 minut. Během dubna probíhá kvalifikace přihlášených škol, pak bude vybráno 20 nejlepších dívek a 20 nejlepších chlapců z celého kraje, kteří postoupí do velkého finále v červnu v Praze. Nejlepších školních výkonů dosáhla děvčata Eliška Nová, Eliška Musílková, Karolína Mišková, Pavlína Široká, Patricie Krňoulová. Z chlapců byli nejlepší Antonín Müller, Jindřich Klíma, Dominik Vrba, Adam Paleček a Marek Bažant. Naši další lezci, kteří objevovali krásu tohoto sportu, byli Vojtěch Pozdník, Jiří Müller, Patrik Hájek, David Horák, Štěpán Klíma, Barbora Katzerová, Martina Schejbalová, Anna Wasserbauerová, Monika Horváthová, Aneta Spejchalová.

VELIKONOČNÍ JARMARK

V úterý 27. března zavítalo do naší školy jaro. V odpoledních hodinách se zde totiž odehrál tradiční velikonoční jarmark. Jak již samotný název akce Osmero zastavení jara napověděl, mohli žáci se svými rodiči i prarodiči navštívit osm stanovišť, osm výtvarných dílen. Všechna stanoviště nabízela možnost vytvořit si zajímavý výrobek s velikonoční tematikou. Děti si  domů odnášely zápichy se zajíčky, vajíčky, ptáčky a kuřátky, krásné velikonoční kraslice, zajímavé ptáčky z kolíčků na prádlo s barevnými pírky, jarní přáníčka pro své blízké a věnečky z cibulek. Všichni zúčastnění si mohli k tvoření dopřát čaj a výborný perník z naší školní jídelny. 

NOC S ANDERSENEM

Letošní Noc s Andersenem strávily děti 2. A a 4. C ve škole již v pátek 23. března, neboť 2. dubna, kdy se pohádkář Andersen narodil, vychází na Velikonoční pondělí. Většina z dětí se už od rána nemohla dočkat večera, tak moc byly natěšeny. A s kým vlastně letošní noc bude? Komu je věnována? V tomto roce 2018 to bude 80 let od doby, kdy H. Ch. Andersen napsal svou pohádku Statečný cínový vojáček, a 90 let od svého vzniku slaví krásná knížka Povídání o pejskovi a kočičce. V šest hodin večer děti spolu se svými rodiči netrpělivě očekávaly příchod paní učitelky a začátek akce. Všichni byli řádně připraveni a vybaveni karimatkou, spacákem a jídlem. Nejprve si ve třídě rozbalili svá provizorní lůžka a celá akce začala. Následovala řada zajímavých soutěží, úkolů, luštění tajenek. Jméno autora knihy Povídání o pejskovi a kočičce vyšlo v tajence křížovky druháčkům, pak si zopakovali většinu názvů Andersenových pohádek. Na pohádku Císařův slavík se podívali. A pak je čekaly pohádkové dvojice. Některé je pěkně potrápily, ale zvládli to všichni. Žáci 4. C věnovali svou pozornost také významnému českému spisovateli Jaroslavu Foglarovi a především jeho dílu Rychlé šípy, které patří mezi oblíbenou četbu převážně chlapců. Večer se nesl v duchu plnění úkolů a soutěžení mezi třemi družstvy. Nechyběla ani noční hra. Žáci neplnili jenom vědomostní úkoly, ale vyzkoušeli si, stejně jako hrdinové Foglarovy knihy Hoši od Bobří řeky, lovit bobříky. Na dobrou noc si děti pustily pohádky a podařilo se jim postupně pohádkově usnout.

VÍTÁNÍ JARA

V pátek 23. března se žáci prvního stupně proměnili v prodavače a nakupující zároveň. Nejprve doma důkladně probrali skříně, poličky a zásuvky, aby našli hračky, časopisy, plyšáky i další věci, s kterými si nehrají nebo které už nepotřebují. V pátek pak vystavili své zboží a s chutí se dali do prodeje. Někteří i smlouvali, zlevňovali na polovinu nebo nabízeli množstevní slevičky. Maminky také napekly, a tak se prodávala i výborná bábovka, perník, buchty i velikonoční cukroví. Částky se nejčastěji pohybovaly v řádu desítek korun. Výtěžek z prodeje poputuje Vojtovi, který má nemoc motýlích křídel. Snad bude mít z vybraných penízků alespoň takovou radost jako žáci z nových hraček. Po jarním úklidu mělo nastat vítání jara formou sportovního klání tříd na školním hřišti. Letos nám ovšem počasí nepřálo, a tak jsme jaro o to intenzivněji vítali ve třídách. Snad se zadařilo a brzy vysvitne sluníčko a jaro bude moci začít v plné síle.

TURNAJ ŽÁKŮ 1. 4. TŘÍD V KIN-BALLU

Ve středu 7. března 2018 proběhl v naší škole turnaj žáků 1. – 4. tříd základních škol Pardubického kraje v kin-ballu. Naše dvě družstva „Veverek“ předvedla velice zdařilou hru. Vybojovala krásné druhé a třetí místo, porazil je pouze klub Kin-ball Pardubice. Družstvo mladších žáků je velice nadějné a doufáme, že v kin-ballu vytrvají, aby za nějaký rok zazářili na mistrovství ČR v kin-ballu stejně jako jejich starší spolužáci. Na turnaji nás reprezentovali: Bydžovská Lucie, Drobná Zuzana, Džuganová Anna, Nerudová Katka, Korolus Filip, Řehůřek Alex, Lengál Václav a Culka Teodor.

GYMNASTIKA DO ŠKOLY

Naše škola se zapojila do projektu „Gymnastika pro děti “. Tento program je založen na zásadách pohybové gramotnosti, přináší nové vybavení. Je připraven ve spolupráci s vysokými školami i tělovýchovnými organizacemi. Smyslem projektu je doplnit standardní vybavení tělocvičen o nářadí, které svou konstrukcí lépe vyhovuje dětem a jejich bezpečnosti při cvičení. Dne 5. března 2018 se v naší tělocvičně uskutečnil seminář dětské gymnastiky Akademie Rinosport  pro učitele tělesné výchovy základních škol. Celá akce proběhla pod patronací pana Martina Paura (ředitele firmy JIPAST) a pana Mgr. Miroslava Zítka (metodika tohoto programu).  Po teoretické části následovala část praktická. Třída 3. C předvedla ukázkovou vyučovací hodinu na tomto novém nářadí pod vedením paní Gabriely Machové, trenérky gymnastiky, a pana Miroslava Zítka. Pevně doufáme, že toto náčiní budeme moci v brzké době využívat v hodinách tělesné výchovy.

TEAMBUILDINGOVÝ KURZ ŽÁKŮ 5. - 8. TŘÍD

V letošním školním roce probíhal teambuildingový pobyt žáků 5. – 8. tříd na Náchodské boudě v Krkonoších. Díky skvělé poloze nebylo daleko na sjezdovky a na běžky vyjížděli sportovci rovnou od chaty.  Běžky a sjezdovky se pravidelně střídaly. Zatímco na sjezdovkách si žáci užívali prašan a do tváří jim šlehal neúnavný vítr, na běžkách podnikli několik výletů, na které budou ještě dlouho vzpomínat.  Například Lyžařská bouda vyzkoušela, jak zvládají sjezd po zmrzlých plotnách, při výletu na Dvorskou boudu si užívali krásnou cestu lesem a zvládli téměř krosovou trať po hřebeni, Tetřeví boudy svým náročným terénem připravily o život běžkařské boty pana Bažanta. Jen výstup na Černou horu se bude muset příští rok zopakovat – aby se společně všichni vyfotili u vysílače. Kromě sjezdovek a běžek připravili trenéři i zimní olympiádu – trojboj, ve kterém byl slalom, skoky na lyžích a běžecký závod. I když se všichni moc snažili, nejlepším akrobatickým skokem zvítězil trenér Martin Koudelka. Za svůj výkon sklidil obdiv od všech svých svěřenců.  Naši hokejisté jsou však neúnavní, tak po všem tom lyžování zvládli i turnaj ve stolním tenise. Nejlepší z nich byli vyhodnoceni a za každou disciplínu dostali sladkou odměnu.

TEAMBUILDINGOVÝ KURZ HOKEJISTŮ 2. – 4. TŘÍD

Teambuildingový kurz malých hokejistů se uskutečnil 19. – 24. února 2018 na horském penzionu Náchodská bouda v Krkonoších. Žáci zdokonalovali své dovednosti na sjezdových lyžích na svahu přímo před chatou. Velké sjezdové tratě nebyly využity pro nepříznivé povětrnostní podmínky. Snažení všech vyvrcholilo absolvováním závodů ve slalomu. V upravených stopách krkonošské magistrály probíhal trénink na běžeckých lyžích. Své schopnosti si účastníci kurzu porovnali v běžeckém závodě i v biatlonu. Na sněhu se odehrávaly i další aktivity – závody spřežení, jízdy na bobech a lopatách, stavění nejrůznějších sněhových drah apod. Po večeři se žáci bavili při kvízech či hrách. Navštívil nás i člen horské služby, který svým poutavým vyprávěním a názorným předvedením pomůcek, které horská služba používá, zaujal všechny posluchače. Nechybělo ani sledování olympijských přenosů, zejména hokeje. Celý kurz se odehrával za slunečného počasí. Konec pobytu poznamenal vítr, důsledně se dbalo na vhodné oblečení při venkovních aktivitách a pečlivě byly vybírány vhodné lokality pro venkovní činnosti. Program kurzu byl pestrý, sluníčko dětem přálo, chlapci se zdokonalili nejen v lyžování, ale i v pohledu na „týmové chování“ při nejrůznějších aktivitách.

PERNŠTEJNI NA ŠKOLE

V pátek 23. února opět na naši školu zavítali Pernštejni. Žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd zhlédli tentokrát představení o Karlu IV. a jeho rodině. Dozvěděli se mnoho zajímavého i o době, v níž žil jeden z našich nejvýznamnějších panovníků. Viděli, jak se například rytíři oblékali, jak byla plná zbroj těžká a jak obtížně se v ní dalo pohybovat. Tři malí zbrojnoši se dokonce zúčastnili rytířského turnaje, vítěz byl pak pasován na rytíře. Děti se seznámily i s Karlovým otcem Janem Lucemburským, který nevynechal žádnou evropskou bitvu. Všem se samozřejmě líbilo řinčení mečů a rytířské souboje. Na další podobné představení se těší.

OKRSKOVÉ KOLO BASKETBALU DÍVEK

Dne 14. února 2018 uspořádala naše škola okrskové kolo v basketbalu dívek. V naší tělocvičně se sešlo šest týmů základních škol. Turnaj vyhrála základní škola Polabiny 3. Naši školu reprezentovala děvčata sedmých a osmých tříd, Michaela Košťálová, Jana Brandejsová, Eliška Musílková, Karolína Mišková, Denisa Farkašová, Eliška Richterová, Monika Lidmilová, Kristýna Beránková, Tereza Zadinová. I přes velkou snahu našich děvčat se objevovaly chyby v obraně a v nepřesných přihrávkách. Obsadili jsme šesté místo. Děvčatům patří dík za nasazení a bojovnost.

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 14. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se i přes chřipkovou epidemii 22 žáků z druhých až osmých tříd. Porota vyslechla poezii i prózu, malé děti si k přednesu vybraly básně, starší děti zkusily prózu, a to hlavně texty Jana Wericha. V jednotlivých kategoriích si knihy a sladkosti odnesli Klára Vamberská a Jan Vodička mezi nejmenšími, Markéta Velínská a Viola Vlachová za čtvrté a páté třídy, Anastázie Dušková a Kateřina Jonášová v kategorii šestých a sedmých tříd, z 8. A, která jediná reprezentovala nejstarší kategorii a zaslouží si pochvalu, byli úspěšní Viktória Gombárová a Igor Horák. Všichni zúčastnění žáci i porota strávili příjemné odpoledne s knihami i sladkostmi.

EXKURZE DO TRANSFORMU

Dne 7. února navštívili žáci 9. B v rámci ekologicky zaměřené exkurze firmu Transform a. s. v Lázních Bohdaneč. V tomto zařízení probíhá recyklace plastů. Na úvod paní průvodkyně ukázala a popsala jednotlivé kroky procesu zpracování plastů. Je to dlouhá cesta, na jejímž konci však nezbyde žádný „odpad". Úplně vše se zpracuje. Žáci viděli celý proces. Na začátku se plast musel roztřídit, pak následovala „suchá pračka“, tavení a nalévání do forem. Formy se postupně měnily, tomu se říká kolotoč.  Z plastů lze vyrobit hodně věcí, například lavičky do parků, přepravní palety, zatravňovací dlažbu, obrubníky, plotový základ, palubky apod. Řadu hotových výrobků si mohli žáci prohlédnout venku, ještě než zavítali do výrobní budovy. Asi nejvíce děti zaujal zvláštní pach provázející zpracování plastů, který byl kupodivu intenzivnější vně budovy než uvnitř. Exkurze byla zajímavá.

TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V KIN - BALLU

Ve středu 30. ledna 2018 proběhl v naší škole turnaj základních škol Pardubického kraje v kin-ballu. Naše družstva obou kategorií to měla v konkurenci pardubických klubů velice těžké. Nakonec se nám i z celkového 4. místa podařilo postoupit do republikového finále. V následujících týdnech je nutné vylepšovat techniku hry, abychom 18. dubna na republikovém finále v Praze opět zazářili. Na turnaji nás reprezentovali v 6. – 7. třídě Lukáčová Karolina, Spilková Nikola, Dušková Sabina, Schejbalová Martina, Široká Pavlína, Ouřecký Vojtěch, Netolický Maxim, Šťastný Lukáš, za 8. – 9. třídu bojovali Mišková Karolína, Farkašová Denisa, Bažant Marek, Pozdník Vojtěch.

LEDNOVÉ DISCOBRUSLENÍ

V závěru prvního pololetí se 3. – 9. třídy vypravily na tradiční discobruslení. Dvě hodiny se děti proháněly po ledě ve velké hale, kterou jim pronajal hokejový klub. K exhibici po celou dobu hrála příjemná hudba, v jednom okamžiku zhasla bílá světla a ledovou plochu ozářila světla barevná. Děti měly pocit, že se ocitly na opravdové diskotéce. Hezky si zabruslily, hrály na honěnou, samozřejmě i padaly. Prostě byla to parádní ledová show na ukončení pololetí a pochopitelně se dětem nechtělo do školy.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S LYŽOVÁNÍM

Měsíc leden už tradičně patří škole v přírodě, která je věnována především lyžování. Do kurzu byl letos zařazen i běžecký výcvik, tak někteří žáci měli možnost vyzkoušet si tento populární sport. Místem konání byly Čenkovice v Orlických horách, které nabízejí ideální podmínky pro zimní sporty.

Předposlední lednovou neděli tak 33 žáků z pátých až devátých tříd vyrazilo na týdenní pobyt na hory. Kurz garantoval čtyřdenní lyžování, kterého si všichni užili dosyta. Odpolední výcvik patřil běžeckému výběhu na Bukovou horu a Suchý vrch. Večery byly věnovány společenským hrám, sportovním kvízům a poslední večer se uskutečnil turnaj ve stolním tenise, který ovládl žák 8. A Marek Bažant. Celý týden žáci a jejich vedoucí ohodnotili jako velice vydařený a povedený. Celkově kurz probíhal v přátelské atmosféře, která je pro takovéto akce velmi důležitá.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR NANEČISTO

Škola by měla být přípravou pro život. Pod tímto heslem se vydali žáci devátých tříd vyzkoušet pracovní pohovory nanečisto, třída 9. A do budovy Národního institutu dalšího vzdělávání, třída 9. B na Úřad práce Pardubice. Čekalo je praktické završení jejich teoretické přípravy z předmětu komunikativní dovednosti. Měli zvládnout přijímací pohovor s profesionálními personalisty, a to v neznámém prostředí. Samotnému pohovoru předcházela důkladná domácí příprava. Žáci si museli vybrat inzerát, který je zaujal, a připravit si životopis tak, aby splňoval požadavky na vybrané pracovní místo. Už den před tím některým nebylo úplně veselo a dobře. Ale nakonec přišli všichni, někteří připraveni hodně, jiní méně, ale dokonale upraveni a oblečeni. Už cestou stoupala nervozita. Jak bude pohovor vypadat? Personalisté si vybírali připravené žáky a zajímali se o jejich vzdělání, o znalost jazyků, o schopnost pracovat s počítačem, nechyběly otázky týkající se informací o vybrané firmě.

Naši deváťáci – uchazeči o zaměstnání – dostávali záludné otázky, na které se snažili pohotově odpovídat. Museli například zkusit nanečisto řešit modelové situace, které by mohly v jejich práci nastat. Třeba: „Jak se zachováš, když ti zákazník v autoservise odmítne zaplatit a chce s vozem ujet?“  Někteří dokonce museli reagovat na dotazy v angličtině. Z pohovorů odcházeli většinou s úsměvem, jiní přiznávali, že byli dost nervózní, ale na jednom se shodli všichni, že jako životní zkušenost to bylo velmi dobré, zvláště když každému personalisté hned řekli, v čem je dobrý, ale v čem jsou i jeho slabiny.

My všichni, kteří jsme akce zúčastnili, bychom rádi poděkovali celému týmu Úřadu práce v Pardubicích pod vedením ing. Žemličkové za dokonalou přípravu a provedení celé akce a také za to, že byli vůči nám hodně laskaví a mnohé nám pro život poradili. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 17. ledna byla naše škola otevřena všem zájemcům. Už během dopoledne si školu prohlédly děti z mateřské školy. Od třinácti hodin pak přicházeli do školy s dětmi rodiče i prarodiče budoucích prvňáčků. S vyučujícími si společně prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, překvapila je historická učebna, která vznikla při oslavách stého výročí školy. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule, které si některé děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali o to, jaké písmo se děti učí, jaké metody používáme při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. Zdálo se, že se dětem bude škola i vyučování líbit. 

BESEDA S ONDŘEJEM KACETLEM, BRANKÁŘEM HC DYNAMO PARDUBICE

Někteří členové redakční rady školního časopisu navštívili 11. ledna Tipsport arénu v Pardubicích. Nejprve se téměř zúčastnili tréninku, neboť ředitel marketingu pan Jan Hrabal jim perfektně vysvětloval, co se děje na ledě. Seznámili se s některými hokejisty, například s Martinem Kloučkem, s Martinem Kautem a samozřejmě s Ondřejem Kacetlem, který se dětem věnoval na besedě, jež je uveřejněna na facebooku. Od Ondřeje se děti dozvěděly, jak se dostal k hokeji, proč je brankář, děvčata zajímalo, co vše musí brankář zvládat, aby byl úspěšný, kolik váží výstroj brankáře. Ondřej vzpomněl i na základní a střední školu a na neoblíbenou fyziku a dějepis. Vyprávěl, v kterých klubech působil, jakých úspěchů dosáhl, jaká je nálada v kabině, když mužstvo prohrává, jakým způsobem se hráči povzbuzují, jak vnímá fanoušky, jak se cítí při východočeském derby. Jednou z posledních otázek, na kterou Ondřej Kacetl odpověděl, bylo, čeho by chtěl v životě dosáhnout. Odpověděl samozřejmě jako pravý muž. Beseda byla velmi příjemná, Jan Hrabal i Ondřej Kacetl byli velice vstřícní. Tak si představujeme jednu z forem vzájemné spolupráce mezi školou a hokejovým klubem.

STONOŽKA POMÁHÁ

Před Vánocemi se žáci opět zapojili do práce pro Stonožku, která pomáhá všem, kteří se ocitli v nouzi. V dvou uplynulých letech se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže na podporu výzkumu Crohnovy choroby. Získali významná ocenění a obrázky zdobí interiéry Lékařské fakulty v Plzni a některá oddělení tamní nemocnice. Po několika letech půstu se ozvaly významné osobnosti a společnosti a požádaly stonožkové děti o vánoční a novoroční blahopřání. Děti se činily. Vždyť požadavek a prosba zněla  na 2000 kusů. Mnozí se tak vraceli k tradičním blahopřáním, která se zasílají poštou. V 1. B si připomněli blížící se svátky, zvyky a tradice. Do školy si žáci přinesli pohlednice, časopisy, knihy s vánoční tématikou. Pustili se do výtvarné práce a výsledky se dostavily. Dostalo se dětem i osobního poděkování od paní Běli Gran Jensen.

CHARITA 7. C

Letos před Vánocemi se třída 7. C zapojila do projektu Ježíškova vnoučata. Šlo o charitativní program pro opuštěné seniory v domovech důchodců, kteří už nikoho nemají, nebo se o ně jejich rodina nezajímá. Senioři si před Vánocemi napsali přání, které se poté objevilo na internetové stránce projektu. Lidé pak mohli seniorům jejich přání vyplnit.

Do tohoto projektu se zapojila také třída 7. C. S nápadem přišla paní učitelka Mgr. Anna Drápalíková v hodině literatury při recitaci básně Dědova mísa od Jana Nerudy. Během dvou týdnů celá třída vybrala krásnou finanční částku.  O pomoc byl takový zájem, že na internetu zbyly jen dárky, na které se bohužel žáci nedokázali složit. Přesto vybrané peníze darovali. Nakoupili za ně speciální tekutou výživu, kterou těsně před vánočními prázdninami zanesli do pardubického Domova pro seniory U Kostelíčka. Návštěva to byla opravdu zajímavá. Děti pomohly osamělým seniorům.

NÁVŠTĚVY LABSKÉ STŘEDNÍ HOTELOVÉ ŠKOLY

Žáci devátých tříd se musí už rozhodnout, na kterou střední nebo učňovskou školu podají přihlášku. Někdo stále ještě váhá, proto se byli žáci podívat na Střední hotelové škole Labská v Pardubicích. Tato střední škola má obory maturitní i učňovské, jak se žáci dozvěděli z výkladu tamější paní zástupkyně. Provedla je po škole a představila i galerii úspěchů studentů, budoucích kuchařů, číšníků, cukrářů, barmanů i baristů. Například barmani předvedli míchání studených nápojů, které ladily očím. Samozřejmě jejich výtvory všichni i ochutnali. Pak děti budoucí servírky poučily o různých druzích příborů a o skleničkách používaných na slavnostní tabuli. Například viděly i otvírání tolik obávaných „mořských potvor ve skořápce“.

Ale žáci se jen nebavili, byl i připraven test z oblasti státní správy, kterou lze jako maturitní obor zde vystudovat. Cukrářky mezitím připravily základy pro vlastní vyzdobení muffinů. Čekal na děti i slavnostní tříchodový oběd. Pro ilustraci – drůbeží vývar s nudlemi, vepřová panenka v kabátku s bramborovo-hrachovým pyré a smetanový moučník s omáčkou z lesních plodů. Celou návštěvu hodnotili všichni velmi dobře, protože se dověděli další důležité informace o studiu na střední škole. 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Poslední školní den 22. prosince již tradičně probíhaly ve třídách besídky a rozdávaly se dárečky. Žáci prvního stupně se ráno sešli na schodišti u vánočního stromečku a společně si zazpívali nejznámější koledy. Už jich je tolik, že zpívají dvakrát. Velké děti pouze závistivě poslouchaly, vánoční atmosféra s koledami je přece neopakovatelná.

ŠKOLNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Poslední týden před vánočními prázdninami naše škola uspořádala turnaj v přehazované pro druhý stupeň. Všech deset tříd se sešlo v tělocvičně školy. Turnaj byl rozdělen na dvě skupiny – skupina šestých a sedmých tříd a skupina tříd osmých a devátých. Z nižších ročníků se nejlépe předvedla třída 7. A, která dlouhodobě podává velmi slušné sportovní výsledky, a z vyšších ročníků třída 8. A, která od začátku turnaje dominovala.

VÁNOČNÍ JARMARK A ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Dne 20. prosince se opět uskutečnil tradiční vánoční jarmark, který navodil velmi příjemnou adventní atmosféru. Již brzy odpoledne nádherně voněl v celé škole trdelník a perníčky. Ve vyzdobených výtvarných dílnách si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby. Největší zájem byl o výrobu  svícnů z ovoce, děti si jich vyrobily sedmdesát, a o ozdoby ze sušených pomerančů a jablek.  V dalších dílničkách si děti malovaly  vánoční přání, vyráběly si dárkové taštičky se zajímavými potisky a jmenovky k dárkům. Většinu děti zaujalo vytváření voskových svíček. Po  ukončení  jarmarku se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána. V úplně zaplněném kostele se všem líbilo pásmo koled a veršů připomínajících nejkrásnější svátky v roce. Společně si zazpívali Štěstí, zdraví, pokoj svatý, Jak jsi krásné, neviňátko, Narodil se Kristus pán a další koledy a příjemně naladěni se rozešli do svých domovů.

ZAJÍMAVÝ VÝLET TŘÍDY 7. B

Dne 14. prosince 2017 se třída 7. B vydala na celodenní výlet do Prahy. Sešli se ráno na vlakovém nádraží v Pardubicích, nasedli na vlak a vyrazili. První zastávka byla na Staroměstském náměstí, kde je překvapil nádherně ozdobený stromeček a spousta vánočních stánků s občerstvením. Potom se vydali na exkurzi do čokoládovny. Tam se ujal dětí průvodce, který jim ukázal, jak se vyrábí čokoláda, a povídal o její historii. Na závěr měli možnost ochutnat spoustu vzorků čokolády. To se všem líbilo nejvíce. Po exkurzi vyrazili k chrámu svatého Víta, nahlédli i dovnitř. Zastihli výměnu stráží na Pražském hradě.  Pak se vydali k Rudolfinu, kde navštívili výstavu se zvláštním jménem „Nervous trees“. Instalace byla velmi zajímavá a všichni se při ní bavili.  Byl tam například jukebox, hora praček nebo hýbající se stromy. Cestou na nádraží měly děti možnost vidět nádherně rozsvícenou vánoční Prahu. Celý výlet byl moc pěkný.

 

ČERT A MIKULÁŠ VE ŠKOLE

I letos se po naší škole 5. prosince prohnalo stádo čertů, kteří vyhledávali hříšníky a zlobivce mezi žáky. V každé třídě se našel alespoň jeden se zápisem v Knize hříchů, všichni se však vykoupili básničkou nebo písničkou a slibem, že se polepší. Stav žáků se tedy nezměnil. Pekelníci odešli s nepořízenou zpátky do horkého podzemí, aby za rok prověřili polepšení hříšníků. Velký vliv na shovívavost čertů měl určitě Mikuláš. Ten rozumně promluvil s hříšníky a zapsal jejich příslib o polepšení. Celou delegaci doprovázeli hodní a krásní andělé, kteří dětem předali sladkou nadílku. Celý den se nesl v duchu čertovských rejů, pekelného počítání, ďábelských úkolů či andělského čtení. Celý den vyvrcholil pak v plné parádě v jednotlivých družinkách.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ

Dne 28. listopadu 2017 žáci v brzkých ranních hodinách vyrazili na adventní trhy do Vídně. První zastávka byla u barokního zámku Schönbrunn. Schönbrunn byl od druhé poloviny 18. století do roku 1918 letní rezidencí rakouských císařů. V blízkém okolí zámku se nacházejí rozlehlé zahradní prostory, které byly spolu se zámkem v roce 1996 zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO. Zoologická zahrada ve vídeňském Schönbrunnu je nejstarší existující zoologickou zahradou na světě s jediným zachovaným barokním zvěřincem. Poté žáci společně dojeli do centra Vídně, kde je autobus vysadil, a šli procházkou na adventní trhy. Po cestě navštívili kostel sv. Štěpána.  Katedrála svatého Štěpána je jednou z nejvýznamnějších rakouských gotických památek, současně také symbolem Vídně. Od roku 1469 je sídelním kostelem vídeňských biskupů a později arcibiskupů.  U tohoto kostela mohli všichni nakupovat. Bylo tam mnoho obchodů, ale i památek. Asi po hodině se žáci sešli a příjemnou a chladnou procházkou krásnou historickou, ale i moderní Vídní došli na tolik očekávané adventní trhy. Ty byly naproti budově radnice. Byla to spousta dřevěných stánků, které byly postavené v parku. Škoda, že nebyl napadlý sníh, ten by udělal trhy ještě kouzelnějšími. Prodejci nabízeli různé vánoční zboží a dobroty. Na trhu bylo možné koupit trdelníky, sladké a slané pečivo, langoše a sýry, vánoční punč, vánoční ozdoby na stromeček, svíčky, dřevěné ozdoby, oblečení, atd. Lidé, kteří navštívili trhy, nemuseli jen vybírat vánoční výzdobu, ale mohli se i pobavit, například si zabruslit na ledové dráze, svézt se na ruském kole, kolotoči nebo horské dráze. Děti trochu mrzelo, že chtěli 50 euro zálohu na brusle, moc rády by si na té ledové dráze zabruslily. Když si trhy všichni prohlédli a něco nakoupili i ochutnali, tak zmrzlí a unavení nastoupili do vyhřátého autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů se zastávkou ve velkém obchodním centru, kde bylo možné utratit poslední eura. Byl to moc hezký výlet, Vídeň je nádherné město.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Dne 14. listopadu se v rekordním počtu 38 žáků uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci se úspěšně i méně úspěšně proplétali záludnostmi přísloví, rčení, pořekadel, nejasnými formulacemi i méně známými i knižními výrazy. Ve slohové části soutěže zavzpomínali, „ Co se stalo minulý týden“. I když pracovna fyziky, kde se soutěž konala, nebyla tím nejinspirativnějším prostředím, přesto někteří dosáhli maximálního počtu bodů. Vítězem se stal Ondřej Kokotek z 9. A, na druhém místě se umístila Marie Zozuláková z 8. A. Oba postupují do okresního kola. Velice dobře si s jazykovými problémy poradili i další žáci, Denisa Nováková z 9. A, Dominik Brož a Denisa Machovcová z 8. B a Eliška Spolková z 9. B. Zúčastnění žáci si určitě rozšířili znalosti o českém jazyce a o možnostech současného kultivovaného vyjadřování.

EXKURZE DO "ŠKODOVKY"

V pondělí 13. listopadu 2017 se vydaly třídy 9. A a 9. B a několik osmáků na dlouho očekávanou exkurzi do mladoboleslavské"škodovky". Po příjezdu jsme nejprve navštívili výrobní závod. Na úvod jsme viděli lisovnu karosérií. Po cestě obrovským areálem jsme se dověděli mnoho zajímavostí o tomto tradičním českém podniku. Na konci první části exkurze jsme navštívili obří montovnu, kde se kompletují vozy. Byli jsme jak u vytržení, jak taková pásová výroba funguje. Poté jsme ještě navštívili muzeum Škody a nakonec jsme si mohli také vyzkoušet některé nové modely. Největší zájem byl asi o KodiaQ a KaroQ. Poté krátký rozchod a vydali jsme se na cestu domů.

TAJEMSTVÍ MYSTÉRIA VI

Šesté Tajemství Mystéria aneb Putování zvěrokruhem odstartovalo 10. listopadu v 18 hodin. Cestovat zvěrokruhem a poznat tajemství ve věštírně chtěl velký dav nadšenců, který se už před osmnáctou hodinou i přes velmi nepříznivé počasí shromáždil před školou. Nejprve se na pódiu za doprovodu úžasné hudby jako představitelé jednotlivých měsíčních znamení většinou v tmavých mysteriózních kostýmech objevili učitelé. Po krátkém programu všichni nedočkavci vběhli do školy a snažili se dostat do věštírny. Cestou tajemnými chodbami školy plnili velcí i malí někdy také s pomocí rodičů zajímavé úkoly. Stříleli na terč, přelézali „býka“, sestavovali postavičky blíženců, pokoušeli se chodit pozpátku jako raci, snažili se zjistit hmotnost na starodávných vahách, při chůzi nesměli porušit mikádo u „štíra“, házeli kroužky na rohy, sestavovali puzzle, „vodnář“ jim umožnil přelévat vodu. Za splnění úkolů dostávali samolepky, které si lepili do kartiček. Po získání poslední samolepky se znamením zvěrokruhu čekal na všechny pamlsek a pak vytoužená věštírna. Tajemství, které se děti dozvěděly od krásných a tentokrát tajemných psycholožek, si spolu se zážitky odnesly domů. Byla to opět skvělá noční hra, na niž se všichni moc těšili a kterou navštívil tradičně velký počet natěšených návštěvníků. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JAZYKOVÉ UČEBNY

V první listopadový den se žáci, učitelé, rodiče a přátelé školy sešli na slavnostním otevření nové učebny cizích jazyků. Před vstupem do samotné učebny přivítal všechny pan ředitel Mgr. Leoš Šebela. Učebnu otvírali žáci a po odkrytí papírové stěny úžasem zapomněli dýchat. Tak nádherná ta učebna je! Zajímavé symboly států vymalované na stěnách, vlajky, pohledy, projekty, dokonce i trasa londýnského metra a samozřejmě veškerá nejmodernější technika! Slavnostní události se zúčastnili místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská, radní Pardubického kraje pan René Živný, paní Olga Havlíková z okresního úřadu a autorka nástěnných obrazů paní Alena Hrdinková. Pan ředitel popsal postup prací od nápadu zřídit učebnu až k dnešnímu slavnostnímu otevření. S krátkými projevy vystoupili paní Miluše Horská a pan René Živný. Pochválili takovou úžasnou moderní učebnu a popřáli dětem i vyučujícím, aby se jim v ní dobře učilo.  Přítomné děti si vyzkoušely interaktivní tabuli a obsluhu audiotechniky v lavicích. Nealkoholický přípitek definitivně novou učebnu otevřel. Určitě se v ní bude všem líbit. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

SBĚROVÁ AKCE

Dne 31. října 2017 se uskutečnila první sběrová akce v tomto školním roce.  Od roku 2012 bylo při sběrových dnech získáno téměř 200 tisíc korun, které byly použity na modernizaci školy, do tříd byly instalovány interaktivní tabule a datoprojektory a byla vybavována tělocvična. A tak se i letos všichni snažili. Ve hře byly úžasné ceny, a to zajímavé poukázky do Alzy. cz  pro tři nejlepší sběrače, poukázky do Mc Donald´s a účast na zážitkové akci pro nejlepší třídu.  I když počasí tentokrát nepřálo, začali děti i rodiče vozit sběr již velice brzy ráno. Přistaveny byly hned dva kontejnery, které se pomalu, ale jistě naplnily. Sběrová akce byla opět úspěšná. Nejlepším sběračem se stal David Jiroušek z 9. A, nejlepší třídou 2. A.

ŠKOLNÍ TURNAJ VE FLORBALU

V týdnu před podzimními prázdninami naše škola uspořádala florbalový turnaj pro druhý stupeň. Všech deset tříd se sešlo v tělocvičně školy. Turnaj byl rozdělen na dvě části – skupina šestých a sedmých tříd a skupina osmých a devátých. Z nižších ročníků se nejlépe předvedla třída 7. C, z vyšších ročníků pak po vyhrocených a tvrdých bojích třída 8. C, která předvedla kompaktní a hlavně týmový výkon. Velkou zásluhu na tom měl jejich brankář Daniel Matýs, který inkasoval pouze dva góly za celý turnaj.

BAZAR SPORTOVNÍCH POTŘEB A OBLEČENÍ

Dne 24. října 2017 se poprvé na naší škole uskutečnil bazar sportovních potřeb a oblečení. Sešlo se velké množství zboží a zájemci měli z čeho vybírat. Rodiče a děti přinášeli i přiváželi už v pondělí odpoledne lyže, brusle, sportovní obuv, koloběžky, kola, bundy, oteplovačky, lyžařské kombinézy a mnoho dalšího. Dle ohlasů rodičů se akce velice povedla.

PROJEKTOVÝ DEN         

Před podzimními prázdninami probíhalo ve třídách projektové vyučování. Celý den byl věnován Pardubickému kraji, jeho historii i současnosti, přírodním úkazům i lidským výtvorům. Žáci i učitelé se předem zásobili informacemi, fotografiemi, obrázky, které při jednotlivých hodinách zpracovávali. Na prvním stupni se děti prostřednictví her věnovaly Pernštejnům a jejich aktivitám, pardubickému zámku, navrhovaly novou Zelenou bránu, hrály pohádku o perníkové chaloupce, dokonce i zdobily perníčky. Připomínaly si i další významné pardubické osobnosti. Některé třídy se potom na zámek cestou Viléma z Pernštejna vydaly. Na druhém stupni vytvářeli žáci brožury, plakáty, plánky, mapy, v nichž zpracovávali údaje o významných rodácích, přírodních podmínkách a turistických stezkách, o zajímavých rekreačních místech, o sportovních a společenských akcích, o důležitých technických stavbách. V některých třídách vymýšleli i nové pardubické pověsti. V hodinách jazyků se své poznatky snažili s pomocí slovníků i vyučujících překládat. Projektový den se všem dětem líbil.

ADAPTAČNÍ KURZY ŠESTÝCH TŘÍD

Žáci VI. A a VI. B se 4. - 6. října vypravili na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Cílem celé akce bylo stmelit třídní kolektivy, posílit vzájemné vztahy a pomoci se začlenit nově příchozím žákům. Děti se během pobytu při různých vnitřních i venkovních aktivitách a hrách učily, jak spolupracovat, pomáhat si a podporovat se navzájem. Zkusily si vymyslet svůj vlastní ostrov, zrežírovat a sehrát divadlo na motivy známých filmů a seriálů, ověřit si vlastní důvtip a vzájemné pochopení při hrách beze slov, zaválčit si v papírové bitvě, balancovat nad propastí, společně přebrodit pomyslnou řeku, rozmotat zapeklitý uzel z rukou, vytesat sousoší z vlastních těl a mnoho dalšího. Během aktivit se děti lépe poznávaly, začaly se kamarádit i s těmi, s nimiž se obyčejně příliš nebaví, a v neposlední řadě pochopily, že k vymyšlení účinné strategie u jakékoli činnosti je třeba vyslechnout a respektovat každého člena skupiny. Společně jim to nakonec velmi dobře šlapalo, dozvěděly se o sobě vzájemně mnoho nového a vrátily se nadšené s pocitem, že je z nich lepší tým. 

SPORTOVNÍ DEN

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu „Sazka olympijského víceboje“ organizovaném Olympijským výborem. Žáci plní osm disciplín, 5. –  9. třídy v rámci hodin tělesné výchovy. První až čtvrté třídy si otestovaly své dovednosti a schopnosti ve „Sportovním dni“, který se uskutečnil 27. září 2017. Za slunečného počasí si čtrnáct tříd přišlo poměřit své síly na hřiště Sokola Na Olšinkách. Soutěžilo se ve sprintu 60 m, skoku z místa, hodu míčem, předklonu, rovnováze – čáp, sedu-lehu, T-běhu a  běhu na 500 m. Na nejlepší sportovce z každého ročníku čeká ještě odměna. Děkujeme všem za bojovnost a dobrou náladu, se kterou žáci jednotlivé disciplíny zdolávali.

AUTHORBACK TO SCHOOL

„Authorback to school“, tak zněla akce, která vyplnila jedno školní dopoledne a zabavila žáky celé naší školy. Firma VSA Extreme, která si akci pro naši školu připravila, se zabývá aktivitami, jejichž popularita v poslední době strmě roste. Adrenalinové extrémní sporty – freestyle BMX, freestyle MTB, skateboard a freestyle koloběžky, to všechno žáci 1. a 2. stupně mohli vidět a vyzkoušet si na vlastní kůži.

Po celé tělocvičně byly rozmístěny mobilní překážky a rampy, které tvořily jedinečnou kulisu celé akce. Tým složený z profesionálních „riderů“ předváděl opravdu adrenalinovou a extrémní show. Celá akce byla výjimečná v tom, že žáci si mohli vše vyzkoušet. Organizátoři pro ně připravili různé disciplíny a hry a vítězové si odnesli hodnotné ceny. Na závěr nechyběla autogramiáda a společné focení. Celé dopoledne se hodnotilo jako velmi zdařilé a hlavně zábavné pro naše žáky. 

ŠERPOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

První den ve školním roce je výjimečný pro všechny žáky, ale mimořádně významný je pro prvňáčky. Letos máme tři první třídy. Pro nejmenší žáčky je to zcela nový začátek. Naučí se základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Naše škola se rozrostla o další děti, nyní máme na škole celkem 646 žáků, budou se učit ve 26 třídách. Do pedagogického sboru přibyli čtyři noví členové, kteří se dětem i rodičům představili. Zahájení školního roku probíhalo před školou. Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní Pardubického kraje pan René Živný. Paní učitelky a pan učitel prvňáčky ošerpovali a pardubičtí hokejisté předali dětem pamětní listy. Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, protože měli možnost si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušet a poznat tak prostředí, kam budou chodit devět let. Pak si vyučující odvedli své žáky do tříd. Děti si vybraly svá místa v lavicích, kde na ně čekaly dárky a už i některé školní pomůcky. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, některé nové i staré tváře spolužáků a pan ředitel Leoš Šebela. Nejen žáky a učitele oslovil pan ředitel i rozhlasovým uvítacím proslovem, v němž popřál všem mnoho úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

ŠKOLA NANEČISTO PRO PRVŇÁČKY

Ve dnech 30. a 31. srpna 2017 přišli naši školu navštívit budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou stáli někteří nedočkaví a netrpěliví se svými rodiči před branami. Těšili se, že si vyzkouší školu nanečisto. Přivítal je pan ředitel, převzali si je paní učitelky a pan učitel, pak už si společně prohlíželi školu. Zjistili, kde je ředitelna, kancelář školy, pracovna informatiky a další. Ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, přiřazovali počty předmětů k číslům, hráli si s pohádkami, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Vyučující byli velmi překvapeni, že se všechny děti uměly tiskacími písmeny podepsat. Druhý den žáčci pracovali s paní psycholožkou, seznamovali se se spolužáky, zkoušeli se navzájem poslouchat a komunikovat. Poznali školní jídelnu, pochutnali si na svačinkách a samozřejmě na řízku. Odpoledne se děti seznámily s paními vychovatelkami, hrály si ve školní družině a na hřišti. Na opravdový první školní den se všichni moc těšili. 

TÁBOR S VEVERKAMI

Školní tábor s veverkami se opět uskutečnil na Šumavě v horské chatě Lucie. Cesta na Zadov trvala sice dlouho, ale byla proložena návštěvou interaktivní výstavy Mraveniště v Písku. Děti se vyřádily, vždyť mnohonásobně zvětšené mraveniště nevidí každý den, navíc si zahrály i minigolf. Po svačině vyzvedl děti autobus a dovezl je až na Lucii. Hned druhý den se děti dočkaly vyhlášení neobvyklé, ale báječné celotáborové hry – Putování prázdninovou republikou Squirrelius. Ve virtuální republice nechyběla samozvaná vláda, byl to premiér a zároveň ministr postupného snižování inteligence aneb hlavní vedoucí a ostatní vedoucí jako zajímaví ministři a ministryně. Děti si vytvořily týmy v čele se starosty, kteří vylosovali barvu týmu, v níž každý člen získal stuhu ke hrám. Všichni obdrželi pasy s fotkou a se vstupním vízem. Vstoupili tak do republiky Squirrelius. Každý tým, vlastně to byli představitelé měst, si vytvořil jméno, erb a z papírové role radnici. Města se jmenovala zajímavě, například Šiškov, Veverfin, Vysoká nad Veverkou, Los Nutos. To byla první etapa celotáborové hry. Jednotlivé etapy vedoucí hodnotili, hodnocení bylo členům týmů zapisováno do pasů a byly jim přidělovány peníze, tzv. squirreliovské wořechy.

Děti pravidelně budily melodie z filmu Rocky a den začínal rozcvičkou. Jednotlivé aktivity vyplývaly z celotáborového putování. Úžasný byl „Squirreliovský budík“, neboli závod s časem, anebo hra „Veverko, nezlob se“, obdoba „ Člověče, nezlob se“, obě hry se hrály na louce. Zajímavá byla další etapa, a to „hledání squirreliovských čísel“ umístěných na kolíkách, byla to honička, v týmech soutěžili i vedoucí. Do celotáborové hry patřilo vytvoření plánu města a mozaiky s veverčími motivy. V některých etapách se týmy rozdělily na malé a velké děti, aby všichni mohli soutěžit úměrně svému věku. Tak například velcí luštili „tajemství veverčina oříšku“ aneb zadovský kvíz a malí vytvářeli veverčí puzzle a hráli Kimovy hry. V jedné etapě, která měla název „Squirrel Mountains“, zdolávaly týmy „osmitisícovky“, to znamená přilehlé kopce a vyvýšeniny. Jedno odpoledne se soutěžilo, který tým uvaří nejlepší „čočkovku“. Noční etapa spočívala v tom, že členové týmů jeli jakoby závody formulí, cestou museli „natankovat“, to se pomocí brčka napili šťávy, a „přezout gumy“, to jim kamarádi z týmu „v depu“ přezuli boty. Znalosti Morseovy abecedy využily týmy v poslední etapě celotáborového putování. Polovina týmu vytvořila v morseovce zajímavou zprávu, pomocí částí těla ji beze slov odvysílala druhé polovině vzdálené přes celou louku, ta ji převedla do latinky, pak se vyměnily.

Výlet na Kašperk byl jedinečný. Průvodkyně měly připravený interaktivní program, děti si vyzkoušely středověký tanec, přípravu rytířů na turnaje, žádost o ruku dámy, seznámily se s historií a s průběhem stavby hradu, což bylo připraveno na zajímavém videu.

Nejstarší děvčata se při putování prázdninovou republikou Squirrelius věnovala i literární tvorbě a podařilo se jim vytvořit hezké říkanky: „Na Šumavě chata je, jmenuje se Lucie. Tak do ní jsme dorazili a okolí navštívili. Je to tady zábava, žádná nuda, otrava. Do týmů jsme rozděleni, na úkoly připraveni. Každé ráno cvičíme, bojové hry plníme. Šumavská krajina povzbuzuje nás, je plná úžasných krás. Přejeme si, aby svítilo sluníčko a pršelo jen maličko.“ Zajímavé byly i básně vytvořené na motivy měst: „Žalud Gard je město krásné, v něm vody, lesy, nebe jasné. Všude jsou tady stromy, nechybí tu ani domy. Veverky se super mají, celý den si jenom hrají.“

Celým putováním prolínaly různé sportovní soutěže, orientační lesní závod, oblíbené Safari, diskotéky a samozřejmě noční hra. Děti zažily mnoho nevšedních a zajímavých aktivit, vytvořily si nová přátelství a těší se na další tábor.

 

ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI

V úterý 27. června 2017 proběhlo v hudebním sále pardubické radnice závěrečné rozloučení žáků devátých tříd nejen se školním rokem, ale i s celou školní docházkou. Jsou z nich tedy skuteční absolventi. Programem rozloučení provázel pan učitel Hrubeš, který na úvod doprovodil paní učitelku Bajarovou s písničkou Killing me softly. Touto písničkou si paní učitelka připomněla i své vlastní loučení v 9. třídě, kdy měla jako třídního právě pana učitele Hrubeše. Pak nastupovaly na podium jednotlivé deváté třídy, od třídních učitelek dostaly šerpy a drobné dárky. Všechny třídy měly připravené zajímavé prezentace. Žáci 9. B zazpívali píseň s vlastním textem „ Už devět let chodím do školy“. Prezentace 9. C vyvolala velký ohlas, protože žáci se v závěru školního roku stali mistry České republiky v hokejbale. Za žáky pozdravili vyučující i rodiče Dominik Holenda, Matyáš Svoboda a Tomáš Zeman. Závěrečného rozloučení se zúčastnily také paní učitelky, které od prvních tříd s dětmi začínaly mravenčí práci. Žáky pozdravil ředitel školy Mgr. Leoš Šebela. Na závěr zazpívalo všech šedesát žáků společně s paní učitelkou Bajarovou píseň Hallelujah. 

ŠKOLNÍ TURNAJ V KOPANÉ O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY

Poslední školní týden jsme vyhradili pro oblíbený školní turnaj ve fotbale O pohár ředitele školy, který se odehrál na umělém povrchu na nedalekých Olšinkách. Turnaj byl rozdělen na dvě věkové kategorie: páté a šesté ročníky, druhou část turnaje vyplnily sedmé a osmé třídy. Systém každý s každým nabídl spoustu zajímavých fotbalových momentů, ale třída 6. C se nejlépe fotbalově zorientovala, nenašla přemožitele a zaslouženě nižší kategorii vyhrála. Ve starší kategorii turnaj podle očekávání ovládla 7. A, která poskládala nejvyrovnanější tým a ostatně v jako jiných sportech dominovala a odnesla si tak putovní pohár ředitele školy. 

DĚTSKÝ DEN

Za nádherného počasí s úžasnou kulisou pardubického zámku oslavili 22. června žáci naší školy svůj Dětský den. Na valech a v přilehlém okolí si vyzkoušeli zábavu hradních pánů a paní, šlechticů, rytířů i dvorních dam. Pro menší děti připravili vyučující a starší spolužáci spoustu atrakcí a úkolů. Děti skákaly v pytlích a přes švihadla, házely břemenem, shazovaly plechovky, pokoušely se házet kroužky na meče, hrály karty a kostky, prohazovaly papírové koule kruhem zavěšeným na strom, snažily se podkovy zachytit na tyči, roztáčely létající talíře, šikovné děti poslepu chodily po čáře, ještě obratnější to zkoušely na chůdách. Skvělé dopoledne navíc oživilo vystoupení šermířů, které se dětem velice líbilo, zvlášť když si někteří mohli i „zašermovat“. Za splněné úkoly dostali všichni sladké odměny. Báječná akce byla téměř závěrečnou tečkou na konci školního roku. 

ZÁVĚREČNÉ PROJEKTY ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

Již druhým rokem se na naší škole žáci devátých tříd v závěru školního roku, když úspěšně zdolali přijímací zkoušky, pokoušejí vytvářet zajímavé absolventské projekty. Zpracovávají závěrečnou „odbornou“ práci na libovolné, avšak jedinečné téma. Témata si žáci volí podle svých zájmů, některá jsou skutečně velice zajímavá, například Psychologie sériových vrahů, Výroba piva apod. K práci si každý žák vybere svého garanta z řad učitelů, s nímž práci průběžně konzultuje.  Během psaní práce musí žáci pracovat se informacemi, vyhledávat je v různých zdrojích a třídit je, psát si výpisky, výtah, osnovy. Zdokonalují se v práci s Wordem i Power Pointem. Vytvořenou práci odevzdávají komisi, v níž je vedení školy a některý z vyučujících.  Práci musí s pomocí prezentace obhájit. Na prezentace se všichni pečlivě připravují, musí se umět jasně a srozumitelně vyjadřovat, formulovat své myšlenky a také překonat trému. Je to pro ně velmi dobrá zkušenost. 

BESEDA S PANÍ SENÁTORKOU HORSKOU

Několik členů redakční rady se 15. května zúčastnilo besedy s paní senátorkou Mgr. Miluší Horskou. Paní senátorka, která je zároveň ředitelkou školy Svítání, přijala děti v senátorské kanceláři na náměstí Republiky. Děti byly překvapené vlídností a vstřícností paní senátorky, která měla pro ně připravené i občerstvení. Prvotní napětí po úvodních slovech paní senátorky se úplně rozplynulo. Zajímavostí kanceláře určitě je, že v ní stojí vysvěcená malá soška svaté Anežky české. Děti se ve velmi neformálním rozhovoru dozvěděly, jak se paní ředitelka ocitla v politice, jak pracuje v nevládních organizacích, co je jejím hlavním úkolem v senátu. Paní senátorka přiblížila dětem, jak je někdy obtížné obstát v politice jako žena, kterých je i v senátu málo. Vadí ji neochota některých politiků něco změnit, ale protože je velmi důsledná, často se jí to podaří. Politika jí dala možnost snažit se ve společnosti mnohé napravit nejen v pohledu na handicapované. Říkala, že změnit zákon je velmi obtížné, ale změnit myšlení lidí je mnohem těžší. Paní senátorka ochotně odpovídala i na všetečné otázky týkající se její školní docházky, studia a koníčků ve volném čase. Na škole a vzdělávání paní senátorce vadí nejvíce to, že děti nerady do školy chodí. O zajímavém povídání s paní senátorkou se více dozvíte v našem příštím časopise. Paní senátorce za rozhovor děkujeme. 

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Poslední školní den před velikonočními prázdninami patřil turnaji ve vybíjené. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 tříd z druhého stupně kromě žáků devátých ročníků, kteří skládali přijímací zkoušky na střední školy.  V nižší věkové kategorii se nejlepší třídou stala 6. C, která suverénně ovládla svoji skupinu a bez jediné porážky zvítězila. První místo u vyšších ročníků si odnesla třída 7. A. Turnaj byl rozdělen na dvě menší skupiny po pěti týmech. V první skupině byly páté a šesté ročníky a ve druhé sedmé a osmé ročníky. Celkově se sehrálo dvacet zajímavých, vypjatých a mnohdy i dost ostrých soubojů. Všem zúčastněným třídám děkujeme za bojovné výkony. 

VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN NA 1. STUPNI

Velikonoční projektový den se 12. dubna uskutečnil ve třídách na 1. stupni. V některých třídách si už počátkem dubna zasely děti obilí a pak květináčky zdobily, v jiných třídách vyráběly velikonoční košíčky. Téměř všichni malovali vajíčka, dokreslovali zajíčky, vystřihovali slepičky a kohoutky, zdobili perníky, které maminky upekly. Chlapci pletli pomlázky z proutí a vázali si na ně mašličky. To, co si děti u vyučujících vykoledovaly, na konci vyučování s chutí snědly. Projektovým dnem si ve třídách navodily příjemnou velikonoční atmosféru. 

ÚŽASNÝ PROJEKTOVÝ DEN NA 2. STUPNI

Úžasný projektový den se 11. dubna uskutečnil na 2. stupni naší školy. Byl věnován významným pardubickým osobnostem. Patřili mezi ně například Arnošt z Pardubic, bratranci Veverkové, Jan Kašpar, Jan Perner, Jaroslav Grus, Josef Gočár, Ladislav Machoň, Artur Kraus a mnozí další. Žáci i učitelé se předem zásobili informacemi, fotografiemi, obrázky, které při jednotlivých hodinách zpracovávali. Děti v sedmých třídách o osobnostech vytvářely zajímavé brožury. Navíc si mezi občany připravily anketu o tom, jak pardubičtí občané znají své významné osobnosti. Také osmé třídy se vydaly s mapami a plánky do města, aby poznaly místa, kde působily a tvořily osobnosti Pardubic. Své poznatky i informace zpracovávali žáci se slovníky i v hodinách jazyků. Projektový den se žákům velmi líbil. 

VELIKONOČNÍ JARMARK

Dne 11. dubna se na naší škole uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Děti se s rodiči i prarodiči sedmkrát zastavily v úžasně vyzdobených výtvarných dílničkách. Vyráběly si vše, co souvisí s jarem a Velikonocemi. Všichni si pečlivě voskem zdobili obarvená vajíčka, vyráběli věnečky z cibulek, vymalovávali velikonoční přáníčka, tvořili si zápichy s barevnými vajíčky, vystřihovali a lepili ovečky a beránky, z bavlnek si pletli zajímavou klíčenku, připravovali si velikonoční průsvity do oken. Pro všechny děti i rodiče bylo připraveno posezení u perníku, čaje a kávy. Samozřejmě opět nechyběl voňavý trdelník, který si někteří společně s úžasnými výrobky odnášeli i domů. 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Budoucí prvňáčci se svými rodiči při zápisu do prvních tříd dne 5. a 6. dubna 2017 ve škole „procházeli ročními obdobími“. Poznávali, co je typické pro jednotlivá roční období.  Někteří se nemohli dočkat a čekali před školou už před třináctou hodinou. Při vstupu do školy je vítal pan ředitel i paní učitelky. Ve třídách, které byly úžasně vyzdobené a představovaly jednotlivá roční období, plnily děti nejrůznější úkoly. Počítaly předměty, poznávaly písmenka a barvy, vystřihovaly geometrické tvary, stavěly věž z kostek, skládaly postavy na internetové tabuli, procházely labyrintem. Předvedly, že umí kocourovi uvázat tkaničku na tričku. Všechny děti se uměly představit, přeříkaly básničku nebo zazpívaly písničku. Za splnění úkolů dostávaly samolepky představující symboly ročních období, které si lepily do obrázku znázorňujícího tablet. Většina dětí má od Vánoc připravený batoh a do školy se těší. K zápisu přišlo 96 budoucích prvňáčků. 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ      

Čtvrtek 6.4.2017 je úspěšným datem pro volejbalový tým deváťáků s K. Havlem ze 7.B, který opakovaně obsadil 1. místo. Po vítězství na Vánočním turnaji na Gymnáziu v Holicích tentokrát naši chlapci nenašli přemožitele v okresním kole Olympiády mládeže Pardubického kraje v Přelouči. Ve skupině A nedali svým soupeřům žádnou šanci a jednoznačně postoupili do finálového souboje z 1. místa. O pohár pro vítěze však tentokrát museli opravdu zabojovat. Chlapci ze ZŠ Polabiny III, kteří vyhráli druhou skupinu,  jim byli po celou dobu vyrovnaným soupeřem. V závěru obou setů se však projevila větší sehranost našeho týmu. Odměnou za 1. místo mezi 8 zúčastněnými školami je nejen krásný pohár s diplomem, ale i postup do krajského kola této soutěže. Všem hráčům děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy, sportovní chování a kamarádský přístup k ostatním účastníkům turnaje. Do krajského kola přejeme hodně vyhraných míčů, týmového ducha a hlavně zisk trofeje nejcennější.


NOC S ANDERSENEM

Poslední březnový den, jako na mnohých školách po celé republice, se i u nás uskutečnila  Noc s Andersenem. Letošní ročník byl věnován Čtyřlístku. Spolu se svými třídními učitelkami se ho zúčastnily třídy I. A, III. A, III. C, IV. A a V. A. Děti se na páteční večer těšily. Věděly, že bude ve znamení zajímavých a záživných aktivit a především tuto noc stráví se svými spolužáky a budou mít možnost se poznat i trochu jinak než ve školních lavicích. Již půl hodiny před začátkem akce bylo slyšet hlasy dětí, jež nedočkavě vyhlížely své třídní učitelky, které si je měly vyzvednout. Úderem šesté se všechny děti rozloučily se svými rodiči či prarodiči a zamířily do tříd, které vyměnily za své pokojíčky. Místo v pohodlné postýlce, přenocovaly na karimatce zabalené ve spacáku na zemi.

Večer byl zahájen seznámením s komiksem Čtyřlístek a povídáním o spisovateli, po němž se celá akce jmenuje. Děti musely pozorně poslouchat, neboť věděly, že je na konci čeká soutěžní kvíz, v kterém si ověří, jak pozornými byly posluchači. V každé z pěti tříd čekaly na děti úkoly, které byly spojeny s hlavními hrdiny z komiksu Čtyřlístek. Skládaly slova, vytvářely své komiksy, hledaly rozdíly v obrázcích či dokreslovaly jednotlivé postavy. Všechny děti, které úspěšně absolvovaly úkoly, obdržely malou odměnu. Po dokončení posledního úkolu se navrátily do svých tříd a čekaly na noční hru. V době čekání měla každá paní učitelka pro své žáky připravený svůj vlastní program.

Noční hra byla pro děti připravena v podkroví, které bylo zahaleno černou tmou. Děti měly za úkol hledat písmena rozmístěná po celé chodbě a mohly použít k orientaci jen baterku. Písmena zapisovaly do připravených políček a následně jim vyšlo přání. Všechny děti se projevily jako nebojácné a statečné, ale pouze tři nejrychlejší z každé třídy získaly sladkou odměnu. Zbytek večera se nesl v klidnějším duchu. Aby se dětem sladce usínalo, nechyběly ukázky z tvorby dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Ve většině tříd bylo o půlnoci slyšet tiché špitání některých malých nocležníků, avšak ráno v sedm hodin se všichni probudili s dobrou náladou a příjemnou vzpomínkou na včerejší akci. V osm hodin školu opustili a mířili zpět za svými rodiči.

VIKINGOVÉ VE ŠKOLE

Do naší školy přijeli herci agentury Pernštejni s představením Vikingové. Děti se dozvěděly, že Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy. V Evropě byli nazýváni Normany, v Rusku Varjagy. Vikingský vůdce Erik Rudý se kolem roku 980 vydal do Ameriky a zřejmě jako jeden z prvních Vikingů doplul do Grónska a založil zde první osady. Vikingy představili herci jako vousaté svalovce. Děti viděly, že vikingští válečníci nikdy nenosili přilby s rohy. Herci ukázali nejen výzbroj, ale i oblečení Vikingů. Pohovořili o zvycích a kulturních a hygienických návycích severských národů. V tělocvičně, kde se akce konala, samozřejmě nechyběla vikingská loď s dračí hlavou. Některé děti se alespoň na chvíli staly její posádkou. Také si vyzkoušely, jak se Vikingové bránili. Představení se dětem líbilo.

DĚTI STAVÍ S GEOMAGEM

V březnu si žáci naší školy mohli vyzkoušet stavebnicový program  Geomag. Magnetická stavebnice Geomag je původní originální švýcarská stavebnice. Je to jak hračka, tak i didaktická pomůcka, která umožňuje sestavit statické i dynamické modely. Geomag obsahuje dva základní prvky – magnetickou tyčinku a ocelovou kuličku. Stavebnice má ještě barevné plastové panely. Z těchto součástí lze stavět modely podle doporučených návodů, ale jednoduchost prvků umožňuje obrovskou variabilnost – postavit se může cokoliv, záleží jen na fantazii a velikosti stavebnice. Síla magnetů udrží i velké stavby. Snad jedinou nevýhodou této stavebnice je její vysoká cena a ne všechny děti mohou mít tuto stavebnici doma. Proto jsme uvítali možnost účasti na tomto programu. Žáci stavěli s chutí po celé dvě vyučovací hodiny pod vedením pedagogického dozoru velmi zajímavé konstrukce. Hra je velmi bavila, trénovali si při ní zručnost, ale i prostorovou představivost. Těší se na další podobné akce.

VÍTÁNÍ JARA

Tradiční první jarní den se na naší škole neobešel bez pořádného jarního úklidu skříní. Žáci prvního stupně nepotřebné nebo okoukané hračky či jiné předměty, jako například notýsky, penály či klíčenky, ale i plyšáky, panenky a autíčka donesli do školy. Velký úspěch zaznamenaly také napečené dobroty, konkrétně domácí bábovka, čokoláda a buchty.  Žáci si zahráli na zdatné prodavače a tržby byly opravdu suprové. Nově nakoupené hračky či předměty si žáci odnesli domů na hraní nebo jako dárek sourozencům. Získané peníze, bylo to přes 20 tisíc, dali do společné kasičky na podporu Rebeky, která se narodila s nemocí motýlích křídel. Po úspěšném obchodování byl čas na sport a zábavu. Třídy v jednotlivých barevných formacích vytvořily týmy, které mezi sebou soutěžily v několika disciplínách. Žáci museli projevit fyzickou zdatnost, ale i soustředění a mrštnost. Soutěžilo se mimo jiné ve slalomu s florbalovou holí, zdolání dráhy pomocí přeskoků přes švihadlo, ale i s obručí. Nechyběla oblíbená kombinace lžíce a pingpongového míčku. Za bouřlivého povzbuzování spolužáků všichni statečně dokončili závod v nejlepším možném čase. Vyhrála třída III. D. Po sportu přišlo na řadu společné zpívání Svěrákovy písničky Jaro dělá pokusy. Pro velký úspěch se zpívalo dvakrát. Na samý závěr vítání jara nemohla chybět společná fotografie. Bylo to velice příjemné dopoledne.

EXKURZE DO OSVĚTIMI

Hned v pondělí po jarních prázdninách vyjeli žáci sedmých až devátých tříd do daleké Osvětimi. Cesta byla dlouhá, pan řidič se ji snažil zkrátit smutným válečným filmem. První prohlídka byla v koncentračním táboře v Osvětimi. Tábor byl Německem zřízen na základě příkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940. Původně byl tábor určen pro Poláky, ale v létě roku 1941 nacisté rozhodli, že právě zde dojde ke konečnému řešení židovské otázky.  V Auschwitzu zemřely více než tři miliony lidí. Prohlídka začínala vchodem hlavní bránou, na které byl nápis „Arbeit macht frei“, který v překladu doslova znamená „práce osvobozuje“, „práce činí svobodným“ či „prací ke svobodě“. Postupně žáci s průvodkyní procházeli některými bloky. Celkově zde bylo třicet bloků. V jednom z bloků byly vyvěšené fotky a jména některých vězněných lidí, byli hodně vyhublí, např. jedna dívka Anna, když přijela do tábora, vážila 65 kg, po návratu z tábora vážila 20 kg, ale přežila. Žáci si prohlédli spoustu dokumentů o vězněných a popravených lidech, byly tam pozůstatky jejich oblečení, bot, vlasů, nádobí, hřebenů, brýlí. Průvodce vyprávěl, že nacisté často vězněným lidem lhali, např., že jdou do lázní a přitom šli na smrt do plynové komory, nebo že dítě zemřelo na zápal plic a přitom mu píchli injekci do srdce a ono zemřelo. Nejhorší blok byl s číslem jedenáct, ve sklepě zde zavírali lidi a bylo tam málo kyslíku, takže se po chvíli udusili. Žáci viděli mnoho mučicích nástrojů. Věznění lidé museli těžce pracovat a dostávali málo jídla. Každý den měli na dvoře tábora nástupy, kde se přepočítávali. Nejdelší nástup trval 20 hodin. Další zastávkou byl vyhlazovací tábor v Březince, která se nachází asi tři km od Osvětimi. Během druhé světové války byla tato vesnice zabrána Třetí říší a přejmenována na Birkenau. Na jejím území pak od října 1941 vyrostl nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau. Konec této smutné, ale zajímavé cesty byl na vrcholu vstupní brány koncentračního tábora Březinka. Lidský život je nejcennější věc na světě a nikdo nemá právo ho nikomu brát.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 15. března byla naše škola otevřena všem zájemcům. Už během dopoledne se přišly do školy podívat děti z mateřské školy. Od třinácti hodin pak přicházeli do školy s dětmi rodiče budoucích prvňáčků i šesťáků. S vyučujícími si prošli celou školu od podkroví až po suterén. Prohlédli si počítačovou učebnu, výtvarný ateliér, překvapila je historická učebna, která vznikla při oslavách stého výročí školy. Všechny zaujaly perfektně vybavené odborné pracovny chemie a fyziky. Ve třídách oceňovali interaktivní tabule, které si některé děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali o to, jaké písmo se děti učí, jaké metody používáme při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. V jídelně si děti vyzkoušely, jak se jim bude při obědě sedět u stolečku. Všem se líbily vybavené tělocvičny. Zdálo se, že odcházejí spokojeni a že se děti do školy těší. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 28. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 21 žáků ze třetích až devátých tříd. Střídala se poezie a próza, menší děti přednášely spíše básně. Do okresního kola porota vybrala Violku Vlachovou a Barboru Hronovou ze 4. A a Antonína Hrona z 9. B. Dále se soutěže zúčastnili Adéla Hašková a Eliška Nová ze 4. A, Natálie Brtková z 5. B, Klára Janků, Natálie Klárová a Klára Vilímová z 5. A, Vladislav Pecina, Dana Kotková a Adéla Mužíková z 6. C, Sabina Dušková, Martina Schejbalová a Pavlína Široká z 6. A, Magdalena Bažantová a Adéla Simonová z 6. B, Viktorie Gombárová, Marie Zozuláková a Vojtěch Vašíček ze 7. A a Kristýna Vlachová ze 7. B. Odpoledne s hezkými texty bylo příjemné pro žáky i pro porotu.

TURNAJ V KIN-BALLU

Dne14. února 2017 se na naší škole uskutečnil již tradiční turnaj v kin-ballu. Letos si poměřilo své dovednosti 9 týmů ve dvou kategoriích. Naši hráči obsadili ve IV. kategorii (8. – 9. třídy) šesté místo a ve III. kategorii (6. – 7. třídy) třetí místo. Mladší závodníci se mohou těšit na republikové kolo, které se bude konat koncem dubna v Praze. Hráči III. kategorie byli Marie Zozuláková, Adam Ševčík, Vojtěch Pozdník, Daniel Bartůněk, Karolína Mišková, Pavlína Široká, Nikola Spilková, Štěpánka Hašková, Jana Brandejsová. Ve IV. kategorii soutěžili Barbora Katzerová, Anna Heřmánková, Natálie Martincová, Viktorie Gombárová, Václav Horáček, Pavel Novotný, Viktror Nermuť.

OKRESNÍ KOLO TURNAJE DÍVEK V BASKETBALE O POHÁR BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Ve středu 8. února byl ve velké tělocvičně naší školy na programu basketbalový turnaj dívek. Naše škola se stala pořadatelem turnaje a přivítala celkem pět základních škol z Pardubic. Turnaj měl na programu 15 zápasů. Síly změřily ZŠ Studánka, ZŠ Polabiny 3, ZŠ Dubina, ZŠ Benešovo náměstí, ZŠ Ohrazenice a domácí ZŠ Bratranců Veverkových. O hladký průběh hry se postarala dvojice profesionálních rozhodčích, a tak turnaj splnil všechny náležitosti. Od začátku turnaje dominovaly tři školy. Do okresního kola postupovaly celkem 4 týmy a my jsme svedli přímý boj právě o čtvrté místo s tzv. Benešovkou. V tomto zápase se nám nepříjemně zranila hlavní opora týmu Veronika Včelišová, která bohužel musela odcestovat na vyšetření do nemocnice. Z postupového čtvrtého místa se nakonec radoval náš soupeř z Benešova náměstí. Celkově a celkem přesvědčivě bez jediné prohry turnaj vyhrála ZŠ Polabiny 3.

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ HOKEJISTŮ A ŠKOLA V PŘÍRODĚ S LYŽOVÁNÍM

Zimní soustředění hokejistů se uskutečnilo pro starší hokejisty od 15. do 20. ledna, pro mladší od 28. ledna do 2. února. Soustředění bylo zaměřeno na všeobecné sportovní a pohybové vyžití a další aktivity, které vedly ke stmelení kolektivu mladých hokejistů působících na naší škole. Aktivity vedli trenéři HC Dynamo a plně kvalifikovaní a aprobovaní učitelé tělesné výchovy, některé činnosti i školní psycholožka. Žákům 1. – 4. tříd rozdal ředitel školy na horách pololetní vysvědčení. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko, dokonce připadla i trocha čerstvého sněhu. Všichni si hory moc užili a ti, kteří stáli na lyžích poprvé, již první odpoledne jezdili sami na vleku a sjížděli opatrně sjezdovku. Starší hokejisté trávili večery v tělocvičně, nebo dokonce i v bazénu.

Čtvrtou lednovou neděli vyrazili směr Janské Lázně i další žáci na školu v přírodě, která byla věnována lyžování a snowboardingu. Počasí a sněhové podmínky byly také téměř ideální. Kopce na sjezdovkách pokrýval přírodní sníh a obloha byla velmi často vyjasněná. Do tohoto kurzu se přihlásilo celkem 35 žáků z šestých až devátých ročníků. Ubytování bylo zajištěno na chatě Lovraně, která nabízí ideální podmínky pro zimní sporty. Do kurzu byl zařazen i snowboardový výcvik, který byl dobrovolný. Na spoustě žáků byl na konci soustředění vidět obrovský pokrok a zlepšení. Získali obratnost a především sebevědomí, které je nutné pro pohyb na horách. Večery patřily společným sezením, hrám, kvízům a diskotéce.  

PŘIJÍMACÍ POHOVORY NANEČISTO

Počátkem ledna si žáci devátých tříd vyzkoušeli pracovní pohovor nanečisto. Vůbec neměli představu, co je čeká. Na tento den se připravovali již od listopadu, když se o pohovoru dozvěděli v hodině komunikativních dovedností. Stěžejní k dosažení úspěchu byla domácí příprava. Žáci si museli najít inzerát, který je zaujal, a připravit si životopis tak, aby splňoval požadavky na vybrané pracovní místo. Už cestou do budovy Národního institutu dalšího vzdělávání stoupala nervozita. Jak bude pohovor vypadat? Na co se budou ptát? V místnosti žáky čekali dva příjemní asistenti z Univerzity Hradec Králové. Vybírali si pečlivě připravené žáky a zajímali se o jejich vzdělání, o znalost jazyků, o schopnost pracovat s počítačem, nechyběly otázky týkající se informací o vybrané firmě. Většina žáků si oddechla, když měla pohovor za sebou. Alespoň nanečisto byli přijati všichni. Byla to pro ně zajímavá zkušenost.

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Vánoční školní turnaj v přehazované se uskutečnil 22. prosince 2016 již tradičně poslední den školy ve „starém roce“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorie 6. a 7. tříd a kategorie 8. a 9. tříd. Atmosféra byla plná emocí, každý tým se snažil vybojovat co nejvíce bodů v časovém limitu. Nejúspěšnějším týmem šestých a sedmých tříd se stala třída 7. A. Druhé místo získala 6. A, 3. místo 7. B, 4. místo 7. C, 5. místo 6. C a 6. místo patří 6. B. Nejlepším týmem v kategorie osmých a devátých tříd byla 9. B. Druhé místo vybojovala 9. C, 3. místo patří 9. A, 4. místo 8. A a 5. místo 8. B. Děti se vyřádily, zasoutěžily si a těšily se na prázdniny.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH

Poslední školní den již tradičně probíhaly ve třídách besídky a rozdávaly se dárečky. Žáci prvního stupně se ráno sešli na schodišti u vánočního stromečku a společně si zazpívali nejznámější koledy. Velké děti pouze závistivě poslouchaly, vánoční atmosféra s koledami je přece neopakovatelná.

VÁNOČNÍ DISCOBRUSLENÍ

V pondělí 19. prosince se 3. – 9. třídy vypravily na tradiční předvánoční discobruslení. Dvě hodiny se děti proháněly ve velké hale, kterou jim pronajal hokejový klub. K exhibici po celou dobu hrála příjemná hudba, v jednom okamžiku zhasla bílá světla a ledovou plochu ozářila světla barevná. Děti měly pocit, že se ocitly na opravdové diskotéce. Hezky si zabruslily, hrály na honěnou, samozřejmě i padaly. Prostě byla to parádní ledová show a pochopitelně se jim nechtělo do školy. Adventní čas čekání na dárky se jim příjemně zkrátil. 

VÁNOČNÍ JARMARK A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ V KOSTELE

Vánoční jarmark, který navodil příjemnou adventní atmosféru, se uskutečnil 14. prosince. Ve výtvarných dílnách si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby. Největší zájem byl o výrobu  svícnů z ovoce a o zdobení adventních věnečků.  V dalších dílničkách si děti malovaly  vánoční přání a jmenovky k dárkům. Některé děti zaujala výroba vánočních ozdob a stojánku na ubrousky. Celé odpoledne voněl ve škole trdelník a perníky. Po  ukončení  jarmarku se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána. Všem se líbilo pásmo koled a veršů připomínajících nejkrásnější svátky v roce. Společně si zazpívali Nesem vám noviny, Jak jsi krásné neviňátko, Narodil se Kristus pán a další koledy a příjemně naladěni se rozešli do svých domovů.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO NORIMBERKU

Dne 6. prosince 2016 se zúčastnili někteří žáci devátých, osmých i sedmých tříd zájezdu do německého Norimberku. Vyjeli velmi brzy ráno. V autobusu je budila paní průvodkyně a seznamovala je s historií i současností města. Společně navštívili nejstarší vánoční trh, jehož historie sahá až do 16. století. Mohli ochutnat známé norimberské klobásy nebo perník. Prohlédli si Císařský hrad, ve kterém se narodil Václav IV., kostel Panny Marie, který nechal postavit Karel IV., radnici s kopií císařských korunovačních klenotů, kostel sv. Vavřince či sv. Sebalda, dům významného malíře Albrechta Dürera a romantickou Katovu lávku. Pozdě v noci se příjemně unavení vrátili domů.

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL VE ŠKOLE

Tradičně navštívili i naši školu začátkem prosince Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš byl v červeno bílém oblečku s vysokou čepicí nepřehlédnutelný. Doprovázel ho krásný milý anděl v bílém. Očekával se v prvních až třetích třídách velký počet zlobivců, a tak byl zvýšen počet čertů. Měli připravené řetězy i pytle na zlobivé děti. V Knize hříchů měli pár jedinců vytipovaných.  Po návštěvě tříd se ale ukázalo, že dva čerti ani nebyli potřeba, neboť se ve třídách přihlásilo jen pár dětí, které navíc samy uznaly, že trošku zlobily.  Své drobné prohřešky proti školnímu řádu i společenským pravidlům hravě odčinily pomocí odříkání krásné básničky nebo zazpívání písničky. Nakonec byly tedy odměněny všechny děti a mohly o přestávce zaslouženě mlsat. Někteří otrlí jedinci dokonce pronásledovali čerty i na chodbě po nadílce. Už totiž věděli, že jsou hodní a nemusí se jich bát, pokud opravdu nebudou zlobit, jak slíbili. Uvidíme, jestli tento slib splní, nebo budeme muset někoho v příštím roce vyškrtnout z třídního seznamu, neboť se bude smažit v pekle.

DĚTI NA STARTU

Na naší škole jsme založili středisko Děti na startu. Jedná se o celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí mladšího školního věku. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku. Na stanovištích se rozvíjí základy gymnastiky, atletiky, míčových her a obratnost. Pro tento školní rok byla vybrána třída 4. A. Tréninky vedou Kamila Kohoutová, Veronika Janků, Martina Kapustová a Sajnzaja Bajarová. Máme za sebou první tréninky. Děti navštěvují lekce v tričkách s logem Děti na startu, své pokroky si zaznamenávají do deníčku sportovce, náplň hodin přijímají velice pozitivně.

SLABIKÁŘ PRO PRVŇÁČKY

Jedno příjemné podzimní odpoledne bylo pro všechny prvňáčky výjimečné, děti totiž netrpělivě čekaly návštěvu z „království čtenářů“ krále Otu nebo královnu Michaelu. Předvedly rodičům, co všechno se naučily, všichni už měli přečtenou Živou abecedu, uměli přečíst i napsat některá písmenka, skládali slova, věty.  Za odměnu dostaly děti od „královny“ nebo od „krále“ opravdový Slabikář. 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

Koncem listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se v pracovně hudební výchovy společně s kytarami, bubínky a klávesami zúčastnilo 24 žáků osmých a devátých tříd. Nejlépe se se záludnostmi českého jazyka popral Matyáš Svoboda z 9. B, na druhém místě se umístil Matyáš Jelínek z 8. A, kteří postupují do okresního kola. Dalšími úspěšnými jazykovědci byli Lucie Bížová z 9. B, Kryštof Kalhous z 9. A a Denisa Nováková z 8. A. Zúčastnění žáci si určitě rozšířili znalosti o českém jazyce a o možnostech kultivovaného vyjadřování.

SBĚROVÁ AKCE

Dne 2. listopadu 2016 se uskutečnila první sběrová akce v tomto školním roce.  Všechny třídy se snažily nasbírat co největší počet kilogramů, aby vyhrály zajímavé ceny. Děti i rodiče začali vozit sběr již velice brzy ráno. Přistaveny byly tentokrát hned dva kontejnery, které se pomalu, ale jistě plnily. Celkem bylo nasbíráno přes 18 tun papíru, kartonu a PET lahví. Vítězem se stal Adam Luděk Král z 1. A, který získal hlavní cenu – dron. Celkem 1402 kg přinesla třída 4. A, jež se spolu s nejúspěšnějšími sběrači z ostatních tříd zúčastní zážitkové akce, kterou věnovala společnost S-Firma Moravany.

ETIKETA

Pro žáky 7. a 8. tříd byla v listopadu připravena beseda na téma „Etiketa“, což znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti. I když přednášející nebyl svižný štíhlý mladý šoumen, většinu žáků zaujal. Mnohé je překvapilo. Ve společnosti si nejsme rovni, přednost má žena, starší, výše postavený. Dozvěděli se, kdo koho komu představuje. Mohli si situaci i vyzkoušet. Méně společensky významný zdraví první, to je jasné. Ruku naopak nabízí společensky významnější. Připomněli si, že podání ruky je nejrozšířenější forma pozdravu.  Proč? Nemáme přece v ruce zbraň. Teď děti ví, že stisk ruky má být sice pevný, ale nemusíme ruku drtit. Nikdy nemůžeme ruku podat, když sedíme, když máme ruku mokrou, špinavou, v sádře. Podat ruku v rukavici je naprosto nespolečenské. Překvapilo je, že polibek při pozdravu má být nekontaktní. Osobu oslovujeme většinou, jak si přeje. Významné jsou její funkce. Takže: Paní učitelko, pane prezidente… Docela důležitý je prostor kolem nás. Máme veřejný, osobní a intimní. Tématem přednášky bylo i tykání. Není možné, aby žáci, byť i v afektu, učitelům tykali. Říkat paní učitelce „Ty vole“ je společenská nehoráznost. Doufáme, že si žáci alespoň na něco z přednášky vzpomenou. 

TAJEMSTVÍ MYSTERIA V

Páté Tajemství Mysteria odstartovalo 4. listopadu v 18 hodin. Nedočkaví žáci, rodiče i prarodiče čekali už před šestou hodinou před bránou školy, chtěli se seznámit s testamentem hraběte Drákuly. Nejprve se ovšem na podiu za doprovodu úžasné hudby jako upíři, upírky, netopýři, vědci a další postavy z tajemného hradu v Karpatech představili učitelé. Po krátkém programu doslova vběhli všichni do školy a chtěli se setkat s Drákulou. Museli ovšem splnit třináct úkolů. Porovnávali profily hraběte, hledali truhlu v mlze, dračí zuby vybírali mezi živými červy, snažili se ukrást kříž, zrcadlově četli zajímavé nápisy, z puzzlí vytvářeli paličky česneku, hledali stejné netopýry, přenášeli „krev“, setkali se nejen s upíry, ale také s kořenářkami žijícími v podhradí. Za splnění úkolů dostávaly děti samolepky, které si lepily do kartiček. Po získání poslední samolepky vyluštily Drákulův odkaz a dostaly výborný pamlsek. Hru doprovázely zajímavé kulisy jakoby z hradu v Karpatech. Byla to skvělá noční hra, na niž se všichni moc těšili a kterou navštívilo tradičně velý počet natěšených návštěvníků. 

BESEDA S BRITEM

Dne 10. října 2016 se 8 A, 8. B a první skupina angličtiny z devátých tříd zúčastnily  besedy  s Britem v malé tělocvičně. Brit dětem vyprávěl o sobě, o životě ve Velké Británii, o britském jídle, hudbě, kultuře a o britských státech (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko). Po každé kapitole plnili kapitáni z jednotlivých skupin zajímavé úkoly. Vyhrála sice první skupina z osmého ročníku, ale všichni se mnoho nového naučili.  

EKOSTEZKA

V pátek 14. října děti z 1. a 2. tříd spolu se staršími spolužáky vyrazily na „Ekostezku“. Řada dětí neměla  tušení, co to „Ekostezka“ je. Co je čeká? Boudou soutěžit? Budou plnit připravené úkoly? Zvládnou to? Děti byly natěšené a nedočkavé. Vydaly se po vyznačené trase až Na Špici.  Tam se velcí spolu s malými  po skupinkách rozprchli na určená stanoviště, která byla  označena kužely a čísly. Zde děti odpovídaly na rozličné otázky a plnily zajímavé úkoly, které byly svým zaměřením cílené na poznatky o přírodě a ekologii. Zvládli byste i vy například rozhodnout, která věc se v přírodě rozkládá nejdéle? Víte, jak vypadá cvrčkokrtek nebo jak poznáme stáří stromu? I takové úkoly si pro děti připravili vedle pedagogů i jejich starší spolužáci. Podle kladných reakcí všech zúčastněných i organizátorů se akce velmi líbila.

FLORBAL

V úterý 25. října žila naše škola florbalem. Turnaje se zúčastnili žáci II. stupně – chlapci i dívky. Hrálo se na dvě skupiny – 6. a 7. třídy a  8. a  9. třídy. Všichni hráli s plným nasazením a některé zápasy byly téměř vrcholové úrovně. A i když hráli všichni skvěle, někdo musel být vítěz a někdo poražený. V první skupině vyhrál vynikající tým 7. A a ve druhé skupině vyhrálo družstvo 9. C.

TRÉNINK S OLYPIONIKEM

6. října nadešel dlouho očekávaný den. Naše škola je již třetím rokem zapojena do soutěže Sazka olympijského víceboje. Vyhráli jsme trénink s olympionikem. Bohužel Šárka Kašpárková (atletka, trojskokanka – bronzová olympijská medailistka) se narychlo omluvila ze zdravotních důvodů. Litovali jsme, ale i přes  si žáci návštěvu týmu z olympijského výboru užili. Moderátorem akce byl Honza Weber (sedminásobný mistr světa ve Freestyle footbagu – hakisák), který dětem předvedl své triky. Pak následovalo soutěžení. Pět družstev bojovalo v tělocvičně v pěti disciplínách. Soutěžící byli potěšeni odměnami, hostem a autogramiádou basketbalového reprezentačního hráče Kamila Švrdlíka. Cenou fair play byl oceněn Vojta Musílek, který své mladší spolužáky všemožně podporoval, povzbuzoval a pomáhal k lepším výkonům. Naopak bylo poukázáno i na nefér chování žáka, který svým nevhodným používáním mobilního telefonu nebyl dobrým příkladem sportovce. V projektu Sazka olympijského víceboje budeme nadále pokračovat.

ADAPTAČNÍ KURZY ŠESTÝCH TŘÍD

V září se šesté třídy zúčastnily adaptačních kurzů, které tentokrát proběhly s paní psycholožkou a třídními učitelkami ve škole ve speciálně upravené učebně. Nejprve se žáci navzájem představili, protože kolektivy posílily další děti. Pak se ve třídách společně pustili do zajímavých aktivit, které je mají sblížit. Učili se bez emocí komunikovat, kulturně se vyjadřovat, umět obhájit svůj názor, navzájem si naslouchat, spolupracovat, zvládat pomyslně náročné situace. Jednotlivé třídy si vytvořily své třídní ústavy. Kurzy pomohly utužit kolektivy, všichni žáci se poznali navzájem a lépe se poznali i se svými třídními učitelkami.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA - srpen, září

O prázdninách si děti vyzkoušely školu nanečisto i ve školní družině. Zahrály si různé seznamovací hry, vyrobily dárečky, poznaly své paní vychovatelky a seznámily se s prostředím, kde budou trávit odpoledne po vyučování. Vytvořily si dárečky pro rodiče, prozkoumaly stavebnice, hry a všechna zákoutí své družinky. První den ve škole je pro každého prvňáčka nezapomenutelný zážitek. Ve školní družině jsme využili volné chvilky a vydali se na průzkum školy. Navštívili jsme například historickou, hudební a výtvarnou učebnu. Nechyběla ani návštěva tělocvičny, kde bychom nejraději zůstali a pořádně se vyřádili. Když byly první týdny školy v novém školním roce za námi, ukázali jsme si, jak si každý z nás takovou vysněnou školu představuje. Někteří z nás ji nakreslili, jiní vymodelovali nebo postavili ze stavebnic a kostek. Společně jsme pak v každém oddělení zvolili ty nejlepší a byli jsme odměněni i nějakým pamlskem. Všechny děti moc rády relaxují. Při poslechu relaxační hudby se dokonce některým podaří občas i usnout. Ve středu 21. září si vyzkoušely jiný druh relaxace a nemusely být ani ve družince. Vydaly se podívat do centra města, kde se v rámci týdne pro duševní zdraví konala akce nazvaná "Antistresové malování". Čekala na ně cesta čarovným lesem po stezkách mezi okouzlujícími květinami a stromy. Děti relaxovaly po náročném dni ve školních lavicích vybarvováním spletitých vzorů omalovánek zvaných mandaly. Moc se jim to líbilo a za odměnu si každý odnesl dáreček z keramiky. Podzim školní družina přivítala tak, že si v každém oddělení děti složily papírové vlaštovky a na školním hřišti vyzkoušely, jak se jim skládání vlaštovek povedlo a zda jsou schopné letu. Nakonec se všem vlaštovkám podařilo vzlétnout. Dne 23.9. se konala před obchodním centrem Palác Pardubice gastronomická akce, nazvaná "Jak nám chutná Evropa". Děti se těšily z ochutnávek tradičních pokrmů z nejrůznějších evropských končin, které pomocí hvězdiček ohodnotily a přispěly tak k rozhodnutí o nejoblíbenější zemi dle chuti. Našim dětem ovšem nejvíce zachutnaly dobroty od Skutečně zdravé školy. Alespoň malý kousek přírody v centru Pardubic navšívily děti se svými vychovatelkami, tentokrát v Tyršových sadech. Babí léto se smálo už z dálky, sluníčko šimralo do tváří a všichni měli možnost pozorovat přírodu, jež právě vstoupila do období podzimu. 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Prázdniny uběhly velmi rychle a zase přišel nový školní rok. Všichni si určitě užili prosluněné horké léto a báječně si odpočali. Letos máme čtyři první třídy. Počet žáků vzrostl na 626. Do pedagogického sboru přibylo deset nových členů, kteří se dětem i rodičům představili. Letos přálo prvnímu září počasí, bylo prázdninové, tak zahájení školního roku pro prvňáčky probíhalo před školou. Bylo to úžasné! Těch dětí, rodičů a prarodičů! Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní Pardubického kraje René Živný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté předali dětem pamětní listy jako památku na první školní den. Třídní učitelky pak odvedly své žáky i s rodiči do tříd, kde je znovu přivítaly a popřály jim mnoho štěstí do prvního školního roku. Na závěr si děti ještě pohrály ve školní družině. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, spolužáci a pan ředitel Leoš Šebela. Určitě si uvědomili, že budou muset začít naplno pracovat, učit se, psát prověrky, testy, ale také sportovat a soutěžit. Samozřejmě se dozví mnoho zajímavostí a informací a získají vědomosti potřebné pro další život.

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 si přišli školu nanečisto vyzkoušet budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou stáli nedočkaví a netrpěliví se svými rodiči před branami. Přivítal je pan ředitel a pak si je převzaly paní učitelky a uvedly je do tříd.  Společně si prohlíželi školu, ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, přiřazovali počty předmětů k číslům, hráli si s pohádkami, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Paní učitelky byly velmi překvapené, co všechno děti  uměly. V jídelně si všichni pochutnali na svačinkách a samozřejmě na řízku.  Odpoledne se děti seznámily s paními vychovatelkami, hrály si ve školní družině a na hřišti. Prvního září už určitě půjdou beze strachu do školy.

TÁBOR S VEVERKAMI

Báječný školní tábor se uskutečnil v krásném horském hotelu Stella v blízkosti jednoho z nejvyšších vrcholů Šumavy, hory Špičák. Hned ráno při odjezdu 10. července bylo neobvykle veselé. Původně rezervovaný vlak měl zpoždění, táborníci jeli na dvě party různými vlaky a ve společném vlaku se sešli až v Praze. Šťastně pak dojeli až na Špičák. V hotelu byli všichni překvapeni velmi hezkými pokoji s příslušenstvím. Druhý den odpoledne začala očekávaná celotáborová hra „Za pokladem na Čertově jezeře“. Všichni se nejprve seznámili s legendou o vzniku Čertova jezera. Byli rozděleni do družin, vytvořili si svou vlajku, malé vlaječky na mapu, figurku čerta a vymysleli název týmu. Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap a téměř všechny aktivity vyplývaly z tématu. Za splnění úkolů dostávaly družiny body a na mapě pravidelně většinou ráno sledovaly posun barevných vlaječek, které si vyrobily. První etapou byl šumavsko-čertovský kvíz. Ten odhalil vědomosti i nevědomosti o Národním parku Šumava, o historii Šumavy, o přírodě, jezerech a samozřejmě o čertech. Další etapa byla venkovní, děti pomáhaly čertovi spojovat zeměpisné názvy, které na kartičkách v lese poztrácel, například Borová Lada, Železná Ruda a podobně. I další etapa byla lesní, družiny hledaly stužky, které poztrácela Dorotka, když si ji čert jako nevěstu odnášel do pekla. V další etapě se tvořily čertovské mozaiky. Podle indicií, které se týmům podařilo získat za správné odpovědi na otázky ze zeměpisu, přírodopisu, historie, zdravovědy apod., vytvořily čerta. Indicií bylo dvacet jedna. Čert musel mít samozřejmě rohy, vousy, řetěz, ocas s bambulí, plášť s čertovskými motivy, knihu hříchů apod. V jedné etapové hře pomáhali táborníci čertovi luštit hádanky, v další se vařil čertův mls – cibulačka. Etapa odehrávající se na výletě do Klatov měla název Čertův testament. Děti dostaly fotografie nápisů na domech, z nichž vybíraly označená písmena, a sestavily tajenku, která zněla: „Kdo se s čertem utká, ten se se zlou potká. Dopadne jak mumie, která tu v zemi hnije“. Na táboře nechybělo „čertovské kasino a hazardní hry“. Děti musely přelstít a obehrát vedoucí v podobě čertů, házely kostky, hrály skořápky, vytahovaly nejvyšší karty, odebíraly zápalky apod. Na polodenním výletě směrem na Špičák, Čertovo a Černé jezero probíhala další etapa hry. Cestou se plnily zajímavé úkoly, děti luštily informace napsané morseovkou, připomněly si pohádky o čertech, zapisovaly si táborové hříchy, převyprávěly legendu o Čertově jezeře, na daná slova vznikly úžasné básně, například: „Letní tábor s veverkami, ten je prima, ale někdy je to velká dřina. Čertův poklad hledáme, po jeho stopách pátráme. Tam, kde není ani liščí nora, tam se tyčí ta osudná hora. Léto s veverkami je legrace, a tak na shledanou v příštím roce“. Zlaté klíče naznačily, kde je ukrytý poklad, a tam se všichni vrhli. Šumava nabízí mnoho turistických cest, vedoucí s dětmi je využili. Celotáborová hra byla doplněna sportovními soutěžemi, oblíbenou hrou Safari, diskotékami a noční hrou. Dětem tábor poskytl mnoho nevšedních zážitků a všichni se na další tábor těší. 

DĚTSKÝ DEN

Dne 24. června se děti virtuálně přenesly do Ria, staly se alespoň na dopoledne olympioniky, oslavily dětský den a zasoutěžily si. Jednotlivé třídy představovaly státy, vyrobily si i vlajky a symboly států. Nastoupily na hřiště na Olšinkách a olympiáda byla odstartována. Soutěžilo se v hodu oštěpem, ve skoku z místa, do dálky, děti házely na koš, na cíl, běhaly štafety, zkoušely slalom, překonávaly překážky a soutěžily v mnoha dalších disciplínách. Podávaly skvělé sportovní výkony. Rio připomínalo i obrovské vedro, které olympiádu doprovázelo. Vítězi byli všichni a dostali sladké odměny.

ROZLOUČENÍ S DEVÁTÝMI TŘÍDAMI

Dne 27. června se v ABC klubu rozloučili se školou žáci devátých tříd. Nejprve na pódium nastoupili žáci 9. A. Jejich rozlučkový program byl sestavený ze společných i sólových písní, tanců a hry na kytaru. V druhé části programu se cirkusovým vystoupením a tanci předvedli žáci 9. B. Obě třídy měly připravené zajímavé prezentace, aby si společně vzpomněly na uplynulých devět let, na které budou určitě vzpomínat. Na žáky budou jistě vzpomínat i obě třídní učitelky paní Jarešová a paní Laštovičková, které dětem popřály, aby se jim vždy dařilo a aby měly kolem sebe dobré a spolehlivé přátele.

SBĚROVÁ AKCE

Jako každým rokem se na jaře uskutečnila sběrová akce. Už v 7 hodin ráno přijelo nákladní auto a vybraní žáci 9. A se spolu s panem ředitelem a s panem učitelem Machatým pustili do práce. Později nastoupili i ostatní učitelé. Všichni pomáhali rodičům, nakládali sběr, rozbalovali balíky papíru. Největším problémem byl jako vždy úklid okolí po akci, ale vše se zvládlo. Celkem se nasbíralo něco přes 21 tun. Absolutně nejvíce sběru donesli žáci 9. A, a to 3004 tuny, ale vítězem s průměrem na žáka se stala třída 7. A, která donesla 2 458 kg. Nejlepším sběračem byl již tradičně vyhlášen David Jiroušek, který dovezl 1760 kg.

NOC S ANDERSENEM

V noci z prvního na druhého dubna se naše škola opět zúčastnila akce Noc s Andersenem. Akce je pojmenovaná po známém dánském spisovateli dětských knih, a proto si klade za cíl podporovat čtenářství a zájem dětí o knihy. Na škole se akce zúčastnily téměř všechny třídy prvního stupně, zájem byl velký, protože přespat ve škole je něco úžasného! I když letos vyšla akce na „apríla“, vše se obešlo bez škodolibých kanadských žertíků. Vyučující za pomoci paní vychovatelek a mnohdy i rodinných příslušníků připravili pro žáky pestrý program. Každá třída se zaměřila na něco trošku jiného, paní učitelky akceptovaly čtenářský zájem a možnosti žáků. Nechyběly oblíbené strašidelné soutěže v půdních prostorách školy. V některých třídách se žáci strašili mezi sebou, v jiných plnili pohádkové úkoly. Žáci si vyzkoušeli netradiční práce s pohádkovými texty, předvídali příběhy, tvořili plánky s vymyšlenými názvy míst i pohádkových postav. Byli velmi kreativní, zapojili fantazii, procvičili slovní zásobu. Celý večer probíhal v neformálnější atmosféře. Žáci si přinesli něco malého na zub. Když se zásoby složily, byla z toho slušná zásoba stačící pomalu na týden. Samozřejmě nechybělo klasické čtení pohádek a film před usnutím. V sobotu ráno žáci odcházeli po několika málo hodinách spánku zpět ke svým rodičům. 

VÍTÁNÍ JARA

Jaro vítaly děti 21. března velmi usilovně, i když počasí příliš jarně nevypadalo. Hned ráno měly ve třídách na lavicích připravené různé drobnosti k prodeji – plyšáky, hračky z kinder vajíček, autíčka, bločky, náramky, přívěsky a podobné věci a v osm hodin bylo vetešnictví odstartováno. Dvě hodiny se prodávalo a nakupovalo. Výtěžek z celé akce byl věnován zdravotně znevýhodněné Terezce. To ovšem nebylo vše. V deset hodin byla na škole vztyčena olympijská vlajka na počest olympijského parku, který bude vybudován v Pardubicích. Pak se malé děti přesunuly na hřiště. Zahrály si zajímavou postřehovou hru a z PET víček vytvářely symboly své třídy. Píseň Jaro dělá pokusy ukončila dopolední program. Odpoledne se děti s rodiči i prarodiči sedmkrát zastavily v perfektně připravených výtvarných dílničkách. Přišlo jich více než obvykle. A samozřejmě všichni úspěšně pečlivě zdobili kraslice nevídanými vzory, vyráběli si úžasné březové věnečky i věnečky z cibulek, navlékali barevné korálky, tvořili velikonoční zápichy připomínající narcisky a kreslili velikonoční přáníčka. Prvně se pokoušeli zajímavě filcovat, což bylo časově velice náročné, a u této dílničky byl neustále nával. Domů si děti nesly úžasné výrobky. Pochopitelně nechyběl trdelník, který odpoledne voněl po celé škole. 

PRACOVNÍ POHOVORY NANEČISTO

V prvním březnovém týdnu měli žáci devátých tříd možnost vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto.  Vlastně si vůbec nedovedli představit, co je čeká, na jaké otázky budou odpovídat. Byli rozděleni do skupin, aby si mohli pohovor vyzkoušet všichni.  Cestou do budovy Národního institutu dalšího vzdělávání přemýšleli o tom, jak bude asi pohovor probíhat, a stoupala jejich nervozita. V místnosti je čekala příjemná paní personalistka. Nikomu se nechtělo s pohovorem začít, tak si paní vybrala a pak se už vystřídali všichni. Některé děti byly perfektně připraveny. Po končení pohovorů se žáci dozvěděli, kdo by byl přijat a kdo má ve svém projevu ještě rezervy. Byla to pro všechny jistě zajímavá zkušenost.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 1. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 21 dětí ze třetích až devátých tříd. Malé děti přednášely hlavně poezii, starší žáci se zaměřili na prózu. Do okresního kola porota vybrala Violku Vlachovou a Barboru Hronovou z 3. A, Kristýnu Vlachovou, Tomáše Vacka, oba z 6. B a Adama Ševčíka z 6. A, z deváté třídy Iniku Šedivou. Dále se soutěže zúčastnili P. Široká, N. Spilková, M. Schejbalová a J. Brandejsová z 5. A, F. Joudal, J. Kubíček, Ž. Vojtěchovská a K. Stráníková z 6. C, I. Horák, V. Gombárová, V. Vašíček, V. Tvrdík a F. Brož z 6. A, D. Lambertyová, D. Kadaňková, obě z 9. A. Všichni společně určitě prožili příjemné odpoledne.

DRUHÝ MULTIKULTURNÍ PLES

V ABC klubu se 13. února uskutečnil již druhý úžasný multikulturní ples, který spolupořádala Základní škola Bratranců Veverkových pod záštitou Miluše Horské, která se plesu osobně účastnila, dále převzali záštitu pánové Jaroslav Menšík, Roman Línek, Pavel Šotola, Tomáš Zdechovský a René Živný. K tanci i poslechu hrála po celý večer kapela Thomas Show Band, druhý taneční parket pak ovládl DJ Brumla. Předtančení se ujala skupina TCC Virginia, která během večera pobavila účastníky plesu několikrát. Všichni byli nadšeni tancem s vějíři, se šavlí a flamengem v podání Heidi Dahab. V průběhu večera vystoupili Mariachi  Azteca di Praga, Jose Jimenes a Vu Hai Anh. Zájemci během plesu ochutnávali výborné speciality exotických kuchyní z Číny, Indie a Mongolska. Někteří šťastlivci vyhráli v tombole zajímavé ceny. Všichni by se byli bavili a tančili až do rána. Druhý multikulturní ples byl báječný, ještě ve dvě hodiny ráno se většině přítomných nechtělo jít domů.

MULTIKULTURNÍ WORKSHOP

V ABC klubu Na Olšinkách se dne 13. února konal již druhý workshop v multikulturním duchu. Návštěvníci si zkusili psát své jméno v různých jazycích, seznamovali se s vietnamštinou. Ve výtvarných dílnách si vyráběli orientální náušnice z korálků a figurky z papíru. Především dívky se pokoušely naučit zajímavé taneční krokové variace a baletní figury. Někteří si zasoutěžili a luštili kvízy. V klubu bylo docela rušno, kdo přišel, nelitoval.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN A EDISON

Naše škola je zapojena do celosvětovéhoprogramu Edison. Týden od 8. do 12. února byl multikulturní, vyvrcholil multikulturními workshopy a plesem. Školu navštívilo několik cizinců z různých koutů světa, kteří pro žáky vedli hodinovou až dvouhodinovou prezentaci o své zemi v angličtině, někteří přidali i další jazyky. U mladších dětí působili jako překladatelé žáci z vyšších ročníků. Cizinci pocházeli z exoticky vzdálených zemí, třeba z Brazílie, Číny, Gruzie. Seznámili žáky se svými zeměmi, s tradicemi a zvyky. Hráli s nimi nejrůznější hry, učili je písně i tance. Dětem se hodiny velice líbily.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče při zápisu do prvních tříd dne 10. a 11. února 2016 „procházeli Pardubicemi“ a poznávali to, co je pro Pardubice typické, neboť zápis se konal pod názvem „Letem pardubickým světem“. Při vstupu do školy vítal děti pan ředitel, paní učitelky a úžasný obraz Zelené brány, u něhož se všichni chtěli vyfotografovat. Pak ve třídách spolu s vyučujícími plnily děti nejrůznější úkoly. Skládaly obrázky představující perníkové srdce, chaloupku a podkovu pro štěstí, hledaly podobné klíče od zámku, přiřazovaly k sobě prince a princezny, počítaly puky, zkoušely kreslit brázdy na poli. Samozřejmě se snažily dávat góly a překonat proutěné překážky s malým plyšovým koníkem. Při tom všichni poznali pardubický zámek, perníkovou chaloupku, známé hokejisty a bratrance Veverkovy. Děti byly šikovné, dokázaly se samy představit, uměly se podepsat, říkaly básničky, ukazovaly geometrické obrazce na interaktivní tabuli. Za splnění úkolů dostávaly samolepky, které si lepily do obrázku znázorňujícího Pernštýnské náměstí. Všichni říkali, že se do školy těší, většina už měla doma připravený batoh. Na děti se samozřejmě těší i vyučující.

TURNAJ DÍVEK V BASKETBALU

Dne 3. února 2016 naše škola uspořádala okresní kolo turnaje dívek v basketbalu O pohár bratranců Veverkových. Soupeřilo mezi sebou sedm týmů. V napínavých soubojích vybojovaly dívky 2. místo. Děvčata pro naši školu získala pohár, diplom i postup do dalšího kola. Velký dík patří Báře Jezdinské, Tereze Pavlíčkové, Kristýně Beranové, Adéle Faitové a Denise Kadaňkové. 

TURNAJ V KIN-BALLU

Dne 27. ledna 2016 se uskutečnil na naší škole turnaj v kin-balle a to pod záštitou náměstka primátora, který soutěž osobně zahájil. soupeřilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 8. – 9. tříd se umístila naše škola na 4. místě (v obsazení: Andrea Mayerová, Dominika Šejvlová, Adéla Faitová, Nikola Kubelková, Roman Netolický, Filip Sudek, Martin Hadinec, Filip Müller). V kategorii 6. – 7. tříd jsme obsadili 2. místo a postup do finálového kola v Praze (ve složení: Marie Zozuláková, Denisa Nováková, Patricie Krňoulová, Anna Heřmánková, Viktor Nermuť, Khalid  Albahri, Matyáš Jelínek).

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 13. ledna pořádala naše škola Den otevřených dveří. Od třinácti hodin přicházeli do školy s dětmi nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale i šesťáků. Společně s vyučujícími si prošli školu od podkroví až po nejnižší podlaží. V podkroví si prohlédli počítačovou učebnu, líbil se jim ateliér výtvarné výchovy, kde se některé děti společně vyfotily. Rodiče i děti byli překvapeni historickou učebnou, kterou se podařilo vybudovat při oslavách stého výročí otevření školy. Všechny zaujaly vybavené pracovny chemie, fyziky a přírodopisu. Oceňovali vybavení tříd interaktivními tabulemi, které si šikovné děti vyzkoušely. Rodiče se zajímali, jaké písmo se děti učí, jaké používáme metody při výuce čtení a jaké nabízíme zájmové kroužky. V suterénu zaujaly návštěvníky tělocvičny a samozřejmě školní jídelna. Rodiče i děti odcházeli spokojeni, vyučující se na ně prvního září už těší. 

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Zprávičky z některých výukových programů v ekocentru PALETA

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V prosinci se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se 18 dětí z 8. a 9. tříd. Velmi obtížné úkoly, týkající se nejen jazykových znalostí, ale i přípravy jídel a jídelníčků, nejlépe a s převahou zvládla Klára Römerová z 9. A. Na druhém místě se umístiL Filip Sudek z 9. B. Oba postoupili do okresního kola. Dalšími úspěšnými spisovateli byli Filip Müller a Ondřej Hátle z 9. B, Ester Hrubá z 8. B a Inika Šedivá z 9. A. Zúčastnění si zdokonalili nejen jazykové znalosti, ale dozvěděli se i zajímavosti z gastronomie. 

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Vánoční čarování, které navodilo příjemnou adventní atmosféru, se uskutečnilo 14. prosince. Ve výtvarných dílnách si děti společně s rodiči a prarodiči vyráběly tradiční i netradiční ozdoby, svícny z ovoce, o které byl jako obvyklé velký zájem, zápichy z bavlnek, andílky z vlny, papírové hvězdy a rozmanitá přání. Nechybělo občerstvení a samozřejmě po celé škole voněly perníky a trdelník. Po ukončení jarmarku se všichni přesunuli do kostela Svatého Jána. Všem se líbilo pásmo koled a veršů připomínající pověsti spojené s nejkrásnějšími svátky v roce. Společně si zazpívali Nesem vám noviny, Jak jsi krásné neviňátko, Narodil se Kristus pán a příjemně naladěni se rozešli. 

STUDIJNÍ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII

Studijní zájezd vybraných žáků osmých a devátých tříd do Velké Británie začal 3. prosince v osm hodin večer, když se autobus vydal směrem na západ. Cesta s občasným spánkem uběhla celkem rychle, ani na trajekt se dlouho nečekalo a brzy se objevily bílé útesy Doveru. Překvapením v Anglii byla jízda vlevo. Ubytování v Margate s výhledem na moře bylo docela příjemné. Druhý den se vyjelo do Londýna. Všechny úžasné památky, stavby, atrakce se dětem líbily, fotilo se o sto šest – Tower Castle, Tower Bridge, Big Ben, Buckingham Palace, London Eye a další. Třetí den byl naplánovaný tajný výlet do muzea letectví a pak do Cambridge. Zajímavým vzhledem univerzitních budov byli všichni překvapeni. Další dva dny už byla škola v Canterburry. Profesoři byli příjemní a milí a děti se snažily. Suvenýry, které si děti na závěr pobytu koupily, se málem nevešly do autobusu. A samozřejmě si všichni odvezli plno úžasných zážitků. 

TŘÍDENNÍ VÝLET ZA VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI                 

Vše začalo tím, že Jakub Adam z 9. A v literární soutěži organizované Školním informačním kanálem obsadil se svou prací „Můj oblíbený učitel“ 1. místo a vyhrál pro třídu a pravidelné přispěvovatele do časopisu třídenní výlet do Teplic v Čechách. A tak se vybraní žáci sešli ve čtvrtek 26. listopadu za Tipsport arénou a odjeli nejprve na zámek Duchcov, kde se setkali s Casanovou, a pak do hotelu Helena v Teplicích. Odpoledne téměř všichni pospávali v planetáriu. Na večer organizátoři připravili pro tři vytvořené týmy kvíz. Odměnou za správně zodpovězenou otázku bylo tričko s logem „Výlety současnosti“. Druhý den děti navštívily štolu Starý Martin.  Odpoledním adrenalinovým zážitkem byla cesta otevřenou dvousedačkovou lanovkou na Komáří vížku. Lanovka je poslední dvousedačková a navíc nejdelší v Čechách. Na vrchu všechny překvapil sníh a teplota –2 stupně. Večer opět organizátoři připravili interaktivní hru, byla zaměřena na nebezpečí AIDS a HIV. Poslední den všechny potěšila návštěva botanické zahrady. Někteří si v ní dokázali představit i klokany. Tři dny úžasných a neobvyklých zážitků rychle utekly a jelo se domů.

TAJEMSTVÍ MYSTERIA IV ANEB ZÁHADA FARAONOVY HROBKY

Čtvrté Tajemství Mysteria, tentokrát s názvem Záhada faraonovy hrobky, začalo 13. listopadu přesně v 18 hodin 13 minut. Záhadu chtěl poznat celý dav žáků a rodičů, kteří před osmnáctou hodinou čekali před branami školy. Nejprve se při úžasné hudbě na pódiu jako Egypťané, nádherné Egypťanky a jejich bohové představili učitelé. Po krátkém programu všichni nedočkaví doslova vběhli do školy, aby si mohli prohlédnout faraonovu hrobku. Museli ovšem předtím zdolat třináct úkolů. Luštili šifry z hieroglyfů, pokoušeli se stavět pyramidy z kostek, snažili se přejít Nil tak, aby se nesetkali s krokodýly, poznávali stejné kočky, egyptské bohy, v písku hledali poklady, museli se vyhnout zlému hadovi, hledali škorpiony, pokoušeli se setkat s Kleopatrou, pracovali s pískem, převáželi náklady, někdy se marně snažili ukrást klíč sfingám, které střežily poklad ukrytý v pyramidě. Byla to úžasná hra, nejúžasnější akce podzimu, na kterou se všichni moc těšili. Hru provázely nádherné, téměř pravé zlaté kulisy, palmy, studna v oáze, hrobka, sargofág, poklady. Úkoly všichni splnili a nádherné tajemství hrobky po zdolání úkolů nakonec objevili. Prohlídkou hrobky byli všichni neuvěřitelně nadšeni. 

SBĚROVÉ DOPOLEDNE

Dne 4. listopadu 2015 se uskutečnila první sběrová akce v tomto školním roce.  Všechny třídy se snažily nasbírat co největší počet kilogramů, aby vyhrály zajímavé ceny. Děti i rodiče začali vozit sběr již velice brzy ráno. Kontejner, který byl zde připraven, se začal pomalu, ale jistě plnit. Několik žáků z 9. A bylo pověřeno úkolem, aby tento sběr byl v pořádku a hlavně správně započítán každé třídě. Samozřejmě, že jejich náplní bylo i snažit se udržovat pořádek kolem kontejneru.  Jelikož ale opět byla účast na sběrové akci velice bohatá, nějakému tomu nepořádku se nedalo vyhnout. Pomáhat přišli i další žáci. Sběr se nakonec uklidil do kontejnerů. Nejlepším sběračem se stal Michal Zelený z 9. B. Nejvíce papíru nasbírala již tradičně 9. A, a to 2 086 kg, ale v průměru na žáka se na prvním místě umístila 7. A. Obě třídy spolu bojují o první místo. 

ADAPTAČNÍ KURZY ŽÁKŮ 5.C, 6.A, 6.B a 6.C

Ráno dne 5. října 2015 se shromáždily dvě třídy 6. B a 6. C na nádraží v Pardubicích a odjely na adaptační kurz do Bělče nad Orlicí. Ubytovaly se a po obědě se od paní psycholožky dozvěděly program na necelé tři dny. Třídy se střídaly, vždy jedna hrála zajímavé hry venku, druhá uvnitř a pak se vyměnily. Pracovaly ve skupinách, musely aktivně spolupracovat. První den se jim líbila hra, kdy si vymýšlely své ostrovy, a hra telegraf, při níž musely po lese najít rozházená písmena, složit z nich tajenku a odvysílat ji vzdálené skupině. Po vyznačené cestě společně běžely se žebříkem a zkoušely „lyžovat“ na dlouhých prknech. Během dne po chvilkách vymýšlely třídní ústavy. První den jim uběhl velmi rychle, druhý den zajímavé hry pokračovaly. Lanem na zemi si společně vymezili kruh, uprostřed něhož byl kbelík. Tři spolužáci měli přivázané  okolo pasu lano tak, že jeho druhý konec byl navázán k láhvi. Láhev byla uprostřed a museli ji společně ovládat. Jejich úkolem bylo dostat vodu z láhve na laně do  kbelíku, ale s tím, že nesměli sahat na lano a vstoupit do kruhu. Po večeři se žáci rozdělili do skupin a každá si vybrala papírek s reklamou, kterou musela předvést. Další den zhodnotili pobyt. Shodli se na tom, že by jeli znovu.

Adaptační kurz 5. C a 6. A se uskutečnil v Bělči nad Orlicí od 7. do 9 října. První odpoledne si děti s paní psycholožkou povídaly o pravidlech a rozvrhu na následující dny. Po obědě hrály různé hry uvnitř i venku. Asi nejzajímavější jim připadal „poklad“. Výborná byla hra, kdy měli všichni ve skupině zavázané oči, viděl jen první, který ostatní vedl po vyznačené cestě. Večerní aktivity byly úžasné, děti pracovaly ve skupinách a snažily se vytvořit nové planety. Nejzajímavější byli marťani. Druhý den ráno společně pracně sestavovali třídní ústavu. Pak následovala práce ve skupinách, která je velmi bavila. Během poledního klidu moc neodpočívali, hráli minihokej. Odpoledne stavěli věže ze špejlí, běhali se žebříkem a jezdili „na lyžích“, což byla dlouhá prkna, a museli najednou všichni zabrat, aby se pohnuli. Večer předváděli televizní reklamy. Poslední den hodnotili uplynulé dva dny a vydali se na cestu domů. Během pobytu se učili komunikovat, spolupracovat a zvládat pomyslné náročné situace. 

3. ŠKOLNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI

Třetí školní výlet pro rodiče s dětmi se opět vydařil! Směřoval tentokrát do Českého ráje do Besedických a Klokočských skal. Skupinky rodičů s dětmi plnily cestou zajímavé úkoly. Při nich se dozvěděly mnoho informací, například jak se jmenují zříceniny hradů v Českém ráji, po kom jsou pojmenovány vyhlídky a jeskyně, která řeka zde protéká, jaký je nejvyšší vrchol skal a podobně. Cestou pečlivě všichni hledali i útržky tajenky, kterou na konci cesty rozluštili: „Naše další kroky po stopách Černého rytíře budou směřovat na zříceninu hradu Rotštejn v Klokočských skalách.“ A tam výlet končil. Jedna ze skupin opět složila básničku: „Hra byla veselá moc a moc, těšili jsme se ni celou noc, Černý rytíř v Malé skále provázel nás stále dále. Úkoly jsme plnili, na cíl jsme se těšili. Déšť nám vůbec nevadil, hlavně že nás nestudil. Svačinu jsme zbaštili, malinovkou zapili.“ 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

První den ve školním roce je výjimečný pro všechny žáky, ale mimořádně významný je pro prvňáčky. Letos máme tři první třídy. Pro naše nejmenší žáčky je to zcela nový začátek. Naučí se základy potřebné do života a v dalších ročnících je budou dále rozvíjet a doplňovat. Naše škola se rozrostla o dalších 70 dětí, nyní máme na škole celkem 578 žáků. Dosavadní učitelský sbor by na takové množství žáků nestačil. Do pedagogického sboru přibylo deset nových členů, kteří se dětem i rodičům představili. Letos přálo prvnímu září i počasí, tak zahájení školního roku probíhalo před školou. Prvňáčky přivítal pan ředitel Mgr. Leoš Šebela, starosta pardubického obvodu č. 1 Ing. Jaroslav Menšík a radní pardubického kraje René Živný. Paní učitelky prvňáčky ošerpovaly a pardubičtí hokejisté předali dětem pamětní listy jako památku na první školní den.  Pro některé žáčky to ovšem nebyl tak úplně první den, jelikož měli možnost si školu v minulém týdnu na dva dny nanečisto vyzkoušet a poznat tak prostředí, kam budou chodit devět let. Pak si paní třídní učitelky odvedly své žáky do tříd, kde je ještě jednou přivítaly a popřály jim mnoho štěstí do prvního školního roku, do nového začátku. Děti si vybraly svá místa v lavicích, kde na ně čekaly dárky a už i některé školní pomůcky. Na závěr si děti ještě pohrály ve školní družině. V devět hodin byl čas pro žáky, kteří se na svou školu po prázdninách vrátili. Všichni šli do své třídy, kde je přivítali třídní učitelé, některé nové i staré tváře spolužáků a pan ředitel Leoš Šebela. Nejen žáky a učitele oslovil pan ředitel i rozhlasovým uvítacím proslovem, v němž popřál všem mnoho úspěchů a pevných nervů do nového školního roku.

 

ŠKOLA NANEČISTO

 

Ve dnech 25. a 26. srpna 2015 přišli naši školu navštívit budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou, i když pršelo, stáli nedočkaví a netrpěliví se svými rodiči před branami. Těšili se, že si vyzkouší školu nanečisto. Převzaly si je paní učitelky a pak už si společně prohlíželi školu, ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, přiřazovali počty předmětů k číslům, hráli si s pohádkami, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Paní učitelky byly velmi překvapené, že se všechny děti uměly tiskacími písmeny podepsat. V jídelně si všichni pochutnali na svačinkách a samozřejmě na řízku.  Odpoledne se děti seznámily s paními vychovatelkami, hrály si ve školní družině a na hřišti. Prvního září už půjdou beze strachu do školy, většina z nich se moc těší na paní učitelky i na kamarády. 

TÁBOR S VEVERKAMI 2015

Úžasný školní tábor se opět uskutečnil v Jizerských horách v chatě Zvonice v Kořenově. Celotáborová hra měla název „Za tajemstvím víly Izeríny“. Všichni se seznámili s legendou o Izeríně, takže během dalších několika dnů symbolicky hledali perly víly Izeríny, která je ochránkyní Jizerských hor a která drahocenné perly v horách poztrácela. Táborníci byli rozděleni do sedmi družin. Nejprve vymysleli pro svou družinu jméno, takže byli Špičáci, Tanvaldi, Jizeráci, Zvonci, Bižu, Desňáci a Jizerské veverky. Pak nakreslili svůj erb a vymysleli zajímavá čtyřverší, například „Když je tady bílý den, Zvonci rychle běží ven na pomoc zakleté Izeríně navzdory vleklé a zlé rýmě“ nebo jiné „Získáme vítězství za každou cenu, i kdybychom se měli válet v senu. My jsme Tanvaldi z Jizerských hor, náš tým drží pohromadě jak hudební sbor“. Všechny aktivity vyplývaly z tématu. Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap. Za splnění úkolů získávaly družiny body a na mapě sledovaly posun barevných vlajek, jež získaly po příjezdu do tábora. Některá děvčata z jednotlivých družin za pomoci vedoucích vyrobila sádrové masky Izeríny, které v následujících dnech ostatní členové družin zdobili. Získávali indicie, podle nichž si sami vytvářeli vílu Izerínu. Indicie přidělovali vedoucí za správně zodpovězené otázky z historie, zeměpisu, biologie, matematiky, fyziky, za správně vyluštěné logické hádanky, rébusy a přísloví. Izerína měla mít dlouhé vlasy s cůpkem, na hlavě věneček, na očích stíny, na tvářích pihy, květinové náušnice, náhrdelník, talisman, řetízek nad kotníčkem, sukénku z kapradí, opasek a podobně. Všichni se snažili získat indicií co nejvíce, vybrat z týmu dlouhovlasou dívku a „vyzdobit si ji“.

Všechny družiny musely přinést Izeríně dárky, ty museli všichni vyrobit z přírodního materiálu, takže přinesli několik kytic, věneček, košíček na byliny, toaletní taštičku a klícku na ptáčky. Izeríně se prý popletly pohádky. Družiny soutěžily, kdo pozná více pohádek. Vždy si jeden člen týmu vylosoval kartičku s názvem pohádky, běžel k ostatním, musel pohádku beze slov výtvarně ztvárnit a zbytek týmu se snažil pohádku uhodnout. Každý tým si vybral dvacet pohádek. Byla to skvělá bitva, závodilo se na čas. Jeden den hledaly družiny korálky víly Izeríny, které poztrácela v lese. Každá družina měla v lese svůj domeček, do kterého její členové, pokud nebyli zasaženi „zabíjející koulí“, nosili „Izeríniny korálky“ v různých hodnotách. Když pršelo, přišel na řadu „jizerský kvíz“, děti se dozvěděly zajímavosti o Jizerských horách, jejich rozhlednách, přehradách, o Kořenově, Liberci, Jablonci a samozřejmě o Izeríně.

Jedna etapa celotáborové hry měla název „Kouzelné obrázky“. Děti pomáhaly Izeríně luštit reklamy. Nejprve absolvovaly reklamní kvíz, musely poznat 70 reklam. Nejlepší družina jich poznala 42. Pak družiny samy parodovaly v televizi nejčastěji vysílané reklamy a nakonec vytvářely reklamy svoje vlastní. Nejvíce reklam bylo v duchu teleshopingu a reklam na nejrůznější prací prostředky. Suprová byla reklama na „žlutý tanvaldský nerezový dřevěný kolíček“. Další etapa celotáborové hry se jmenovala „Prozření“. Viděl pouze kapitán družiny, ale nemohl používat ruce. Všichni ostatní členové týmů měli zavázané oči šátky. Kapitán je navigoval a oni poslepu postupně plnili nejrůznější úkoly. Museli si například zout a opět nazout boty, navzájem se krmili, prolézali a přelézali různé překážky, kopali na branku, shazovali plechovky, poznávali věci po hmatu, ochutnávali připravené „dobroty“.  A po „ ochutnávce dobrého či odporného pokrmu“, to podle výběru, sundali všichni šátky a prozřeli. Izeríně děti vařily „lektvar“. Vyfasovaly kotlíky, vuřty, brambory, olej, cibuli, koření a další ingredience, za dohledu vedoucích připravily ohniště a vařily vuřtguláš. Když byly guláše pro Izerínu dovařené, vzali vedoucí lžíce, ochutnávali a hodnotili. Výsledky se promítly do hodnocení celotáborové hry. Dvě etapy celotáborové hry byly noční. Jedna se jmenovala„Pomsta ducha Muhu“.  Úkolem dětí bylo přejít určité území se svíčkou, která nesměla zhasnout. Na cestě plnily několik jednoduchých úkolů. Další etapa noční se odehrála ve sklepě ozářeném svíčkami. U vedoucích, kteří představovali jakési mystické postavy, všichni postupně plnili nejrůznější úkoly. Například zkoušeli, jak dlouho udrží hořící papír, zatloukali hřebíky, hráli karty, házeli kostkami, stavěli hraničky z dřevěných špalíčků, odebírali zápalky, chytali klíč na lanku, podle indicií hledali klíčová slova a podobně.

Jizerské hory jsou pro turistiku jako stvořené, a tak děti cestovaly po stopách Izeríny, polodenní i celodenní výlety směřovaly na rozhledny Nisanku, Černou Studnici, dále na Tanvaldský Špičák, na Bramberg, do Kořenova, Polubného, do Příchovic. Aktivity byly doplněny sportovními soutěžemi ve vybíjené, fotbale, badmintonu a v netradičních sportovních aktivitách. Pro většinu dětí byly zážitkem všechny aktivity, nejvíce je asi zaujaly noční hry a samozřejmě se skvěle bavily při diskotékách.

POST BELLUM - PAMĚŤ NAŠICH SOUSEDŮ

Do projektu se zapojili čtyři žáci 9. třídy: Anne-Marie Votočková, Tereza Tomková, Eliška Kukačová a Ondřej Řehořek. Čekaly nás 4 měsíce práce. Z možných výstupů si děti zvolily povídku s ilustrací. Našim pamětníkem, jehož příběh jsme měli zpracovat, byl pan Lubor Šušlík. Úžasný člověk, skaut, který toho v životě tolik prožil. Dvakrát byl odsouzen k trestu smrti. Jednou Němci a podruhé v padesátých letech komunisty. Jeho příběh byl fascinující a děti byly nadšeny jeho povídáním tak, že jsme se museli sejít ne jednou, ale dvakrát. Povídku, která popisuje jen epizodu z dobrodružného života „skauta Billa“ děti zpracovaly do příběhu, který doplnily ilustrací Terezy Tomkové. Pan Šušlík byl povídkou dojat a pochválil děti za to, jak příběh zpracovaly. Děti byly také pozvány na návštěvu do Pardubického deníku, kde poznaly práci redaktorů a zkusily si napsat článek do novin. Na závěr projektu proběhly na pardubické radnici prezentace, které měly seznámit porotu a přítomné s prací, kterou žáci vytvořily, zaujmout je pro svůj projekt. Toho se zhostili naši žáci se ctí. Bylo to jejich první velké veřejné vystoupení. Tréma a strach, že se nevejdou do určených čtyř minut, zrychlil jejich tempo téměř na sprint. Byla to škoda, protože verše, které recitovali a jejichž autorem byl sám pan Šušlík, byly plné humoru a vtipu, i když vznikly v pankrácké věznici, tak dost nevynikly. Nevyhráli jsme, ale děti zvítězily samy nad sebou a nad trémou. Celý projekt byla pro nás všechny velká zkušenost, děti se seznámily se zajímavým člověkem, který jim přiblížil události dob minulých velmi živě. 

TURNAJ VE FUTSALU

Dne 26. června se v tělocvičně naší školy pro žáky 2. stupně konal turnaj ve futsalu.  Ve skupině A, kde bojovali žáci šestých a sedmých tříd, se na prvním místě umístila třída 7. B ve složení V. Grundza, V. Musílek, P. Šindelář, M. Svoboda, D. Augustini, M. Strnad, druzí byli žáci 7. C a třetí třída 7. A. Ve skupině B zvítězila devátá třída, kterou reprezentovali G. Wagner, L. Vrbický, J. Maršálek, V. Vaculín, O. Řehořek, S. Tran, druzí byli žáci 8. B a třetí žáci 8. A. Po skončení soutěže dostali žáci nejen diplomy, ale i sladké odměny. 

SPORTOVNÍ DEN ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Sportovní den pro třídy prvního stupně (1. - 4. třída) - celkem 10 tříd, se uskutečnil 24. června 2015 na atletickém stadionu na Olšinkách. Závodilo se v devíti disciplínách (překážkový běh, slalomový běh, skok z místa, hod oštěpem, hod na cíl, frekvenční běh, hod do obruče, překážková dráha, žebřiny). Funkce rozhodčích se zhostila třída 8. B, zodpovědně a patří ji pochvala. Po závodění následovalo ihned vyhlášení výsledků! Nejlepší dívky a chlapci z každého ročníku byli odměněni medailí, velkou sladkostí. Všichni zúčastnění si odnesli ne jen pěkný diplom, ale i příjemné zážitky ze sportovního dopoledne. Akce proběhla  bez komplikací, bez úrazů, bez deště a občasným sluncem nad hlavou.

DEN DĚTÍ S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

Den dětí tentokrát žáci naší školy oslavili s integrovaným záchranným systémem. Při fingované dopravní nehodě na vlastní oči viděli, jak základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě. S napětím sledovali, jak při záchranných pracích postupují zdravotníci, hasičský záchranný sbor a Policie České republiky. Byli překvapeni, že při dopravní nehodě cyklisty  často dochází i k úmrtí, zejména pokud nemá přilbu.

Počasí od rána oslavě nepřálo, tak v průběhu dne plnily děti nejrůznější úkoly ve škole. Na patnácti stanovištích, kdy například poznávaly dopravní značky, opakovaly si povinnou výbavu kola, zkoušely fixovat zlomeninu, kategorizovaly úrazy a přiřazovaly ošetření, hrály Kimovu hru zaměřenou na zdravovědu, zkoušely šplhat, přecházet žebřík, osvobodit se z pout, sestřelit cíl vodní pistolí, získávaly razítka a po splnění úkolů sladkou odměnu. Chlapci si v průběhu dopoledne zahráli i fotbal.  Oslava dne dětí byla skvělá, všichni byli spokojeni.

SBĚROVÁ AKCE

Sběru, který se konal 27. května 2015, se zúčastnily všechny třídy prvního i druhého stupně. Bylo to sice dobrovolné, ale každý žák i třída toužili po vítězství, takže všichni přinesli tolik, kolik jen mohli. Začínalo se již o půl sedmé. Přišlo hodně zájemců, kteří přinesli různá množství papíru. Některým pomohli rodiče a byli i tací, kteří odevzdali do kontejneru dokonce dvě tuny. Naštěstí v tento den nepršelo, a tak celý sběrový den mohl probíhat v klidu a v suchu. Okolo desáté hodiny byl všechen sběr zvážený a většina papíru již byla v kontejneru. Poté nastoupila třída 8. A a pomohla nepořádek kolem kontejnerů uklidit. Suverénním vítězem se stal David Jiroušek z 6. A, který za pomoci rodičů odevzdal více než dvě tuny papíru. Dalšími pilnými sběrači byli z prvního stupně Jakub Mareš a Matěj Hostinský z 2. A, kteří přinesli kolem 350 kg papíru. Z druhého stupně byli nejlepší Petr Mudroch z 8. A a Adéla Hokešová ze 7. B, ti přispěli každý asi 500 kg. Nejúspěšnější třídou se díky Davidu Jirouškovi stala 6. A, na druhém místě skončila 8. A. Hned za nimi se umístili žáci 1. stupně ze tříd 2. A a 3. A. Celkový vítěz získal fotoaparát, vítězná třída se může těšit na zážitkovou akci a pro nejlepší jednotlivce jsou připraveny poukázky do McDonald´s. 

HEJTMANŮV POHÁR

V rámci soutěže Hejtmanův pohár se konají jako podpůrné akce na různých místech České republiky speciální sportovní dny. 14. dubna 2015 proběhla tato akce i na naší škole. Zde si můžete prohlédnout video ze sportovního klání.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN

Týden od 13. do 17. dubna 2015 byl multikulturní a samozřejmě velice zajímavý. Paní Meliane Tehi z Ghany a pan Emiliano Da Cunha z Angoly vyprávěli o svých zemích a přiblížili jejich zvyky, paní Melanie podávala dětem navíc výborný čaj. Afriku ze vzduchu a mezinárodních letišť přiblížila dětem letuška Kristýna Vodrážková a o Africe z vesmíru pohovořil pan Petr Horálek, astronom, který dětem umožnil i pozorování vesmíru pomocí výkonného dalekohledu. Žáci vyšších ročníků se seznámili se složitou problematikou náboženství tamních zemí včetně problematiky muslimské. Dívky z osmých tříd velice zaujaly osudy muslimek. O zážitky z cest po Africe se s dětmi podělil cestovatel pan Kubeš, úzký spolupracovník Afrického muzea v Holicích. Při tancích Vitora Mendese tančila po dva dny celá škola.

ZÁŽITKOVÝ VÝLET

Tři báječné dubnové dny na Pohledničce, chatě na Benecku, si za výhru v literární soutěži pořádané Školním informačním kanálem užili především žáci 8. A, 5. B, ale i další. Páteční odjezd z Pardubic byl sice deštivý, ale hned dopoledne se počasí umoudřilo a svítilo slunce. Odpoledne navštívily děti jeskyně a rozhlednu v Bozkově, po večeři psaly reportáže a autor nejzajímavějšího textu byl odměněn. Odměny přivezla výkonná ředitelka časopisu Výlety současnosti, která se spolu s učiteli o děti celý víkend starala. V sobotu děti odjely do zoologické zahrady v Liberci, kde se předháněly, kdo nafotí zajímavější selfí se zvířetem a napíše k němu i krátkou báseň. Po večeři skupiny soutěžily, která z nich ví více o nemocech teenegrů a o zdravém životním stylu. Nedělní dopoledne i část odpoledne trávily děti na farmě Hucul. Ve volných chvílích na chatě využívali všichni hernu, kde byl kulečník, stolní fotbal a pingpongový stůl. V neděli odpoledne se nikomu nechtělo domů. 

DEVATERO ZASTAVENÍ JARA

Devatero zastavení jara aneb Velikonoční jarmark se na naší škole uskutečnil 31. března. Děti s rodiči i prarodiči se zastavily v devíti výtvarných dílničkách. Tradičně se zdobily kraslice, vyráběly se věnečky z cibulek a opět se pletly pomlázky z proutků. Některé děti si připravily různá velikonoční přání, vybarvovaly zajíčky a kuřátka, náročnější bylo vytváření papírové pampelišky. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a samozřejmě nechyběl trdelník. Nádherně vyzdobená a voňavá škola lákala všechny kolemjdoucí.

NOC S ANDERSENEM

Naše škola se zapojila do akce Noc s Andersenem a malé děti mohly dne 27. března spát ve škole.  Připomněly si nejen dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, jeho Mořskou vílu a Ošklivé káčátko, ale i další známé spisovatele pohádek, Jana Drdu, Boženu Němcovou, Karla Čapka a další. Večer před spaním měly děti připravený program, řešily různé pohádkové křížovky a osmisměrky, vyráběly pohádkové postavičky, předčítaly si knížky. Pak v podkroví budovy s baterkou v ruce získávaly indicie pro to, aby mohly vyluštit heslo, které znělo „Dalskabáty, hříšná ves“ a připomnělo dětem známou Drdovu pohádku. Pak se všichni nasoukali do spacích pytlů, ale dost dlouho se vrtěli, než se jim podařilo usnout. 

ŠKOLA HROU S JANEM AMOSEM

Dne 27. března se opět po roce neučilo jako obvykle, ale probíhala akce „Škola hrou s Janem Amosem“. Pro žáky to znamenalo, že se celý den hrály zábavné, ale i naukové hry, vyráběly se různé projekty a prezentace, myslelo se, stříhalo se, lepilo se. Nejen učitelé, ale i žáci se však na ten den museli dobře připravit, najít si informace, přinést pomůcky.  Malé děti navštívily historickou učebnu, kde byl za Jana Amose převlečený pan učitel Hrubeš, který byl od Komenského téměř k nerozeznání. Celý den utekl velmi rychle, večer pak některé třídy mohly za odměnu spát ve škole.

TULIPÁNOVÝ MĚSÍC

V rámci Tulipánového měsíce naši žáci ze třídy 1. C, 2. A a 2. B namalovali jarní tulipány a pomohli tak k výzdobě onkologických oddělení. Tulipánový měsíc se koná v březnu, kdy se po zimě začíná probouzet jaro. Této akce jsme se zúčastnili poprvé, i když onkologická oddělení se zdobí již třetím rokem. Za účast jsme dostali od organizátorů poděkování.

VÍTÁNÍ JARA

Zatmění Slunce, vetešnictví a vítání jara, to všechno se vešlo do 20. března.  Zatmění Slunce mohla vidět spousta lidí nejen v České republice, ale vetešnictví a vítání jara? To byl plán pro děti z naší školy. Před osmou hodinou postupně propukalo davové šílenství, které se neslo v duchu vetešnictví. Prodej byl zahájen v osm hodin, postupně děti prodaly a zároveň zakoupily vše, co bylo k mání. Fungovalo to perfektně a všichni si něco koupili, protože to bylo pro dobrou věc. Pomáháme maličké holčičce Rebece, postihuje ji totiž nemoc motýlích křídel, díky které na každý krůček ve svém životě bude potřebovat spousty odvahy, trpělivosti a hlavně speciálních pomůcek, které jsou nesmírně drahé. Díky všem dětem, které se podílely na vetešnictví, jsme mohli Rebece přispět částkou přes 10 tisíc korun. Po ukončení vetešnictví děti na hřišti školy čekalo skládání barevného nápisu, obrázků motýlka a kytičky z plastových víček. Bylo to na přivítání Rebeky. Přijela děti pozdravit a převzít si dárek, shledání bylo hezké. Pak si děti zazpívaly písničku „Jaro dělá pokusy“. Ještě všichni bojovali s časem. Každá třída měla posunout na svých hodinách čas o celých 12 hodin a nebylo to jen tak, hodnota času se losovala z čepice. Všechny třídy závod zdárně ukončily. Na prvním místě se umístila třída 4. A, na druhém skončila 1. D a na třetím místě 4. B. Celý den se vyvedl na jedničku.

ZÁŽITKOVÁ AKCE 2. A

Na podzim se na naší škole opět uskutečnil sběrový den. Třída, která nasbírala nejvíce kilogramů papíru na jednoho žáka, vyhrála zážitkovou akci. Tentokrát se štěstí usmálo na třídu 2. A. Ve středu 18. března se děti vydaly do zábavního parku Tongo v Hradci Králové. Naskytla se jim možnost navštívit spoustu atrakcí, které se nacházejí každá na jiném ostrově v oceánu. Za jediné dopoledne se ocitly na korálových ostrovech, na ostrově s vulkánem, potkaly se s chobotnicí a žralokem, vylezly na útesy, spřátelily se s rybkou Nemo a staly se účastníky pirátské bitvy. Výlet se všem moc líbil.

PERNŠTEJNI VE ŠKOLE

Dne 9. března přijeli do školy dva mladí muži z agentury Pernštejni. Velmi poutavou formou a nenásilně seznámili děti s nejstarší historií našeho národa. Žáci se dozvěděli, jak Bořivoj a Ludmila přijali křesťanství ve Velké Moravě. Zjistili, že dalšími vládci v českém státě byli Spytihněv a Vratislav. Herci připomněli staroslověnskou legendu o svatém Václavovi a jeho babičce Ludmile. Pozorně děti sledovaly, jak bylo založeno biskupství v Praze, mnohým neunikly ani další zajímavosti z naší dávné historie. Bez zajímavosti nebyly ukázky dobového oblečení a hlavně výzbroje. Někteří žáci si ve scénkách zahráli, což se jim samozřejmě líbilo. Děti poznaly, že charakter lidí se během i mnoha staletí zase tak nemění, lež, podlé jednání, intriky ovládají některé lidi už od dávných dob a v minulosti se mnozí neštítili ani bratrovraždy.

EDISON

Naše škola je zapojena do celosvětového unikátního programu Edison. V průběhu jednoho týdne školu navštívilo několik cizinců, kteří vedli hodinovou až dvouhodinovou výuku jenom v angličtině, někteří přidali i další jazyky, například čínštinu. Cizinci pocházeli ze vzdálených zemí, třeba z Brazílie, Číny, Tchaj-wanu a Ukrajiny. Na výuku byli velice dobře připraveni, prostřednictvím prezentací seznámili žáky se svými zeměmi, s tradicemi a zvyky. Hráli s nimi nejrůznější hry, učili je písně i tance. Dětem se hodiny velice líbily, i když se někdy dorozumívaly všelijak.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 26. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 21 dětí z pátých až devátých tříd. Malé děti přednášely hlavně prozaické texty, starší žáci se zaměřili na poezii. Do okresního kola porota vybrala Kristýnu Vlachovou, Filipa Joudala a Tomáše Vacka, všechny z 5. B, Iniku Šedivou z 8. A a Terezu Tomkovou z deváté třídy. Dále se soutěže zúčastnili D. Bartůněk, D. Cink, M. Konrády, I. Horák z 5. A, V. Fárková, M. Lidmilová, V. Málková, A. Gürtler, J. Koudelka z 5. B, Z. Nádvorníková, E. Hrubá, J. Došková ze 7. B, T. Šípová z 8. A, O. Řehořek, E. Kukačová a A. M. Votočková z deváté třídy. Všichni společně určitě prožili příjemné odpoledne.

TURNAJ V KIN-BALLU O POHÁR BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Naše škola pořádala 28. ledna oblastní turnaj v kin – ballu. V kategorii 6. – 7. tříd jsme obsadili 5. místo. Školu reprezentovali Veronika Svobodová, Anna Prouzová, Veronika Včelišová, Lenka Molnárová, Jakub Horák, Viktor Holiš, Hynek Havel a Martin Jonáš. V kategorii 8. – 9. tříd jsme byli úspěšnější. Družstvo ve složení Martina Černá, Dominika Šejvlová, Denisa Kadaňková, Adéla Faitová, Ondřej Hátle, Martin Hadinec a Roman Netolický obsadilo 3. místo a možná se zúčastní republikového finále v Praze. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče se tentokrát při zápisu do prvních tříd dne 4. a 5. února 2015 alespoň virtuálně přenesli do kosmu. Zápis se konal pod názvem „Letem vesmírným světem“. Děti byly šikovné, na zajímavých stanovištích skvěle plnily nejrůznější úkoly. Provázely je nejen paní učitelky, ale i obrázky a makety kosmonautů, mimozemšťanů a celé sluneční soustavy. Všechny děti se dokázaly samy představit, uměly se podepsat, říkaly básničky, některé zpívaly písničky, počítaly, poznávaly geometrické obrazce, stavěly z kostek věže, domečky, hrady, ukazovaly písmenka a číslice na interaktivní tabuli, skládaly obrázky podle předlohy, zkoušely házet na cíl, dokonce si zahrály Kimovu hru. Za splnění úkolu dostávaly samolepky znázorňující planety, hvězdy, komety, rakety, mimozemšťany a mnohé další, které souvisí s vesmírem. Lepily si je do obrázku znázorňujícího samozřejmě vesmír. Všechny děti říkaly, že se do školy těší. Tak uvidíme v září. Zapsáno bylo 97 budoucích prvňáčků.

1. MULTIKULTURNÍ PLES

Večer se ve stejném klubu sešli rodiče a učitelé a super zábava v multikulturním duchu pokračovala. Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a pod záštitou náměstka primátora města Pardubice Jakuba Rychteckého se uskutečnil 1. multikulturní ples. K tanci i poslechu hrála kapela Bylo nás pět a DJ Brumla. Všichni byli nadšeni vystoupením skupin Chayag a Ugandan Dancers Band. Vynikající bylo předtančení skupiny Ritmo Latino Pardubice, Tanečního klubu Life a Tanečního oddělení ZUŠ Pardubice - Lonkova ul.. V průběhu plesu mohli zájemci ochutnat výborné speciality exotických kuchyní z Číny, Indie a Mongolska. Některým účastníkům přálo štěstí a vyhráli zajímavé ceny v tombole. Všichni by se byli bavili a tančili až do rána. První multikulturní ples byl báječný! 

1. MULTIKULTURNÍ WORKSHOP

Ten, kdo vstoupil v pátek 23. ledna po 16. hodině do předsálí ABC klubu v Pardubicích na Olšinkách, ocitl se v příjemném prostředí workshopu v multikulturním duchu.  Dýchla na něho  atmosféra vzdálených i bližších koutů světa.  Účastníci si mohli vlastnoručně vyrobit francouzské palačinky neboli crepes, Mexiko vtáhlo zájemce do přípravy piňat, což je jakási hvězda, která se před uzavřením naplní bonbóny. Někteří sledovali vytváření čínského písma, jíní sestavovali puzzle s mapou Evropy, další navštívili mongolský stánek. Ekocentrum Paleta nabídlo přípravu šperků z odpadových plastů. Velký zájem byl o výrobu sošek z opravdické sochařské dílny. Do tance přizvaly tanečnice z Mexika a Ugandy se svými typickými rytmy. V klubu bylo až do 18 hodin jako v úle. 

CHAYAG - NÁVŠTĚVA INDIÁNŮ Z  EKVÁDORU

V pátek 23. ledna přijela na naši školu kapela Chayag a pro děti obou stupňů v tělocvičně školy zahrála písně, v nichž se spojuje melodičnost jihoamerického folkloru s rytmy a rituály indiánů. Kapela vznikla v Ekvádoru v roce 1988, hrála v jižní Americe a vycestovala i do Evropy. Vystupuje v kostýmech indiánů. Při svižné a velmi příjemné hudbě si děti zazpívaly i zatančily. Vystoupením kapely Chayag byli učitelé i děti nadšeni. Někteří si zakoupili i drobné upomínkové předměty. video z programu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 byla naše škola otevřená všem, kteří měli zájem seznámit se s tím, v jakém prostředí a jakým způsobem vyučujeme. Využili toho především rodiče budoucích prvňáčků a šesťáků z celých Pardubic i okolí. Samozřejmě vzali s sebou i své děti. Za doprovodu vyučujících prošli školu od podkroví po nejnižší podlaží. Oceňovali vybavení učeben moderní technikou, líbil se ateliér výtvarné výchovy a byli překvapeni historickou učebnou, dále je zaujala pracovna fyziky, chemie a knihovna. Zajímali se, jaké písmo se děti učí a jaké metody se ve výuce preferují. V suterénu vyjadřovali rodiče spokojenost s prostornými šatnami, pěknou jídelnou a v neposlední řadě s našimi dvěma tělocvičnami. Odcházeli spokojeni a jsme jen zvědavi, s kolika dětmi se setkáme, tentokrát v lavicích. 

VÁNOČNÍ DISKOBRUSLENÍ

Ve středu 17. prosince si žáci i učitelé naší školy skvěle zabruslili ve velké hale ČEZ Areny. Perfektní sportovní dárek dostali děti i učitelé díky spolupráci s hokejovým klubem HC ČSOB Pardubice. Vzali brusle a helmy a na perfektně upraveném ledu dvě hodiny se za doprovodu skvělé disco hudby proháněli po ledu, hráli na honěnou, předváděli piruety, samozřejmě i padali, prostě byla to vynikající ledová show, vyřádili se a samozřejmě se jim nechtělo zpět do školy. Adventní čas čekání na dárky se tak zase o něco zkrátil. 

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ A ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Dne 10. prosince se konal tradiční jarmark pod názvem Vánoční čarování, který navodil skvělou vánoční atmosféru. Hlavně menší děti trochu čarovaly a mohly si vyrobit spoustu vánočních předmětů, malý papírový stromeček, papírového andělíčka, rybičku, různá vánoční přáníčka, dokonce i ozdobit perníčky. Největší zájem byl o výrobu vánočních svícnů z pomerančů a jablek, kde se děti až mačkaly. I o nejmenší bylo postaráno, mohli si vybarvovat vánoční omalovánky a bylo vidět, že jsou spokojené. Totéž platilo i pro rodiče, kteří si zase mohli dát čaj a kávu a posedět, mezitím co děti vyráběly. Potom se všichni přemístili do kostela Svatého Jána, kde zazněly vánoční koledy v podání žáků druhého stupně pod vedením pana učitele Hrubeše. Posluchači si spolu s dětmi  zazpívali  Nesem vám noviny, Jak jsi krásné, neviňátko, Narodil se Kristus pán a mnohé další, byli nadšeni a rozcházeli jsme se s přáním příjemně prožitých Vánoc. 

 

TAJEMSTVÍ MYSTERIA III ANEB PO STOPÁCH HŘÍŠNÝCH LIDÍ MĚSTA PARDUBICKÉHO

V pátek 7. listopadu 2014 se na naší škole pod rouškou mlhy a temna konalo již třetí pokračování tajemné noční hry Tajemství Mysteria, tentokráte s názvem Hříšní lidé města pardubického. Akce se zúčastnilo velké množství návštěvníků, kteří se už před osmnáctou hodinou shromažďovali před školou. Nejprve všichni zhlédli krátkou scénku, pak se jako hříšní lidé představili učitelé a po krátkém dobovém tanečním vystoupení dav nedočkavců vtrhl do tajemné a krásně vyzdobené školní budovy. Na třinácti stanovištích připomínajících hernu, vězení, ukrytou kasu, sklepení a jiná tajemná zákoutí plnily děti zajímavé úkoly. Hledaly klíče, otvíraly kasu, hrály karty a skořápky, házely kostkami, luštily šifry, skládaly puzzle, snažily se vysvobodit z pout, pilovaly mříže, poznávaly, co je schované v pytli, dokonce prchaly oknem před četníky. Za splnění jednotlivých úkolů všichni dostávali samolepku s otiskem prstů. Na závěr ochutnali sladký mufin a na památku si odnesli perníkový klíč se znakem „mysteria“. 

 

TEAMBUILDINGOVÉ KURZY PRO ŽÁKY 6. A 7. ROČNÍKŮ

Žáci šestých a sedmých tříd se společně s panem ředitelem, s paní psycholožkou a třídními učitelkami  koncem září a počátkem října zúčastnili adaptačního kurzu v Bělči nad Orlicí. Hned po příjezdu byli seznámeni s programem na další dva dny. Všechny třídy měly každý den minimálně hodinu a půl aktivit venku s panem ředitelem a hodinu a půl s paní psycholožkou uvnitř. Většinou je více bavily hry venku, ale i uvnitř to bylo pro všechny super. Hry určitě pomohly ke zlepšení komunikace a vzájemného naslouchání.  Zábavy se děti nemohly nabažit. Poslední večer byl pro všechny nejzábavnější, protože měli diskotéku. Šesté třídy měly místo diskotéky noční stezku odvahy, která se nesla v duchu zajímavého rally. Pobyt byl vůbec v duchu různých kolektivních her, které byly založeny na spolupráci, takže se dětem na konci pobytu zdálo, že jsou většími přáteli a více si rozumějí. Učily se spolupracovat, zvládat alespoň pomyslné náročné situace, bez emocí komunikovat, kultivovaně se vyjadřovat a obhajovat svůj názor. Všem se ovšem zdálo, že pobyt byl příliš krátký. 

2. ŠKOLNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI

Velmi zdařilý výlet učitelů a rodičů s dětmi do Orlických hor! Počasí bylo objednáno a úkoly spojené s loupežníkem Ledříčkem byly připravené. Rodiny a skupiny dětí plnily naučnou cestou k Zemské bráně zajímavé úkoly, které se týkaly Chráněné krajinné oblasti Orlických hor, fauny a flóry, další byly úkoly postřehové, některé vyžadovaly pozornost a přesnost, jiné byly spojeny s odměnou. Na panelech CHKO Orlické hory se turisté dozvěděli, že krajinná oblast vznikla v roce 1969 a má rozlohu 204 km2, zjistili, kteří živočichové zde žijí, jaké rostliny jsou nejčastěji vidět apod. Navíc poznali místa, kde se Divoká Orlice zařízla do údolí a vytvořila zajímavou krajinu. Vyvrcholením akce bylo „přebrodit řeku Orlici“, a to se někteří i mírně vykoupali. Své pocity jedna skupina dětí vyjádřila básní. „Radost byla veliká, Orlice se zdála divoká, kameny byly klouzavé, ručníky pěkně špinavé. Choroby jsme odehnali, nohy jsme si vyšplouchali. Pomohl nám Ledříček, výlet byl jak perníček, pěkný a s překvapením, domů se nám nechce zatím.“ Na Orlické chatě U Rampušáka se všichni občerstvili a cestou domů plánovali další společný výlet.

ŠKOLA NANEČISTO

Ve dnech 25. a 26. srpna 2014 přišli naši školu navštívit budoucí prvňáčkové. Už před osmou hodinou jich několik desítek se svými rodiči netrpělivě přešlapovalo před branami. Těšili se, že si vyzkouší školu nanečisto. I pro paní učitelky to byl příjemný pohled na zářící oči dětí, které čekaly na poslední polibky od rodičů a poslední slova podpory. Pak už zbývalo jen vydat se vstříc novým zážitkům, kterých je škola plná. Prvňáčci se rozhlíželi po škole, užívali si první velké chvíle a všichni měli na mysli pár přání, aby se jim škola líbila, aby byli prima tým s paní učitelkou, aby měli dobré kamarády. Všechny třídy čekaly na prvňáčky slavnostně vyzdobené. Během dopoledne se žáčci seznámili se s paními učitelkami, prohlédli si školu, ve třídách kreslili, hledali písmenka, číslice, geometrické tvary, vyzkoušeli si interaktivní tabuli. Paní kuchařky připravily dobrou svačinku a chutný oběd. Odpoledne děti poznaly paní vychovatelky, hrály si ve školní družině a na hřišti. Určitě všichni zjistili, že škola je fajn, zábavná, skvělá.

ŠKOLNÍ TÁBOR S VEVERKAMI 2014

Skvělý školní tábor se uskutečnil v Jizerských horách v chatě Zvonice v Kořenově. Vynikající celotáborová měla název Expedice Muhu aneb po stopách vládce Jizerských hor. Všechny aktivity vyplývaly z tématu. Děti byly rozděleny do pěti družin, v nichž plnily jednotlivé úkoly, za ně získávaly body a na mapě, která zobrazovala cestu Jizerskými horami, sledovaly posun barevných vlajek, jež získaly jednotlivé družiny hned po příjezdu do tábora.  Celotáborová hra byla rozdělena do několika etap. Děti se snažily oživit vládce Jizerských hor, vyráběly ho z přírodních materiálů, vytvářely o něm legendu, budovaly pro něho Muhu City, stavěly pro něho bobovou dráhu, hrály Muhův kros. Luštily nápisy krále Ašóky, při němž jim vyšlo, že „Muhu bdí nad životem lidí v Jizerkách“. Muhův barevný rej představoval hledání barev a barevných kombinací, byly to vlastně proužky krepových papírů, které Muhu v lese ztratil, vše si musely družiny pamatovat a v cíli zapsat, barev bylo 15, kombinací 11. Muhovy tajemné kódy byly také zajímavé, děti si musely zapamatovat v lese umístěné šestimístné kódy, přiběhnout do cíle a kódy zapsat.N  Muhův jizerský kvíz zjistil, jaké znalosti mají jednotlivé družiny o Jizerských horách. Otázky se se týkaly Jizerských hor, Ještědu, kořenovských zajímavostí, rozhleden v Jizerských horách, historie sklářství, vodních děl a technických vymožeností. Muhovy scrabble znamenaly vymýšlení slov souvisejících s Jizerskými horami. Muhu Games aneb jizerský dvacetiboj všechny rozveselil, byla to soutěž v netradičních veselých disciplínách – běh s dětským kočárkem, s lyžemi na ramenou, se sáněmi, třínohý běh/děti svázané nohama k sobě/, sprint s kufrem v ruce, sloní běh, let na koštěti ve dvou, driblink s míčkem apod.  Muhův orientační závod byl spojený s plněním úkolů, například hod šiškami na cíl, odhad vzdálenosti, otázky týkající se první pomoci, zapamatovat si obrázky rozmístěné cestou. Aby děti „nebyly o hladu“, snažily se jedno dopoledne uvařit v kotlících na ohništi Muhův buřtguláš. Nezapomněly ani na vílu Izerínu, ochránkyni Jizerských hor, a vyráběly jí náramky a náhrdelníky z bavlnek a korálků.  Jizerské hory jsou pro turistiku jako stvořené, a tak děti cestovaly po stopách vládce Jizerských hor, polodenní i celodenní výlety směřovaly na Jizerku, Souš, na protrženou přehradu, na kořenovský most, do Harrachova a do Desné. Děti se honily za Muhovým pokladem na rozhlednu Štěpánku. Muhova noční stezka odvahy neměla chybu. Aktivity byly doplněny sportovními soutěžemi ve vybíjené, fotbale, badmintonu, PETkované apod. Pro většinu dětí byly zážitkem všechny aktivity, nejvíce je asi zaujala noční stezka odvahy.

LOUČENÍ 9. TŘÍD

Ve čtvrtek 26. června 2014 se na pardubické radnici rozloučili se školou žáci devátých tříd Základní školy v ulici Bratranců Veverkových. V příjemném prostředí nejen rodiči zaplněného společenského sálu zhlédli všichni prezentaci tříd, v níž autoři zajímavým způsobem připomněli všechny absolventy i vyučující. Žáky pozdravil ředitel školy a někteří učitelé. Deváťáci dostali od třídních učitelů pamětní listy a zajímavé dárky a v proslovech poděkovali vyučujícím. Při společných písních se v očích některých žáků leskly slzy.

DEN DĚTÍ - LETEM SVĚTEM S HANDICAPEM

Letem světem s handicapem aneb Den dětí s dobrovolníky, tak žáci Základní školy v ulici Bratranců Veverků slavili Den dětí. Záštitu nad skvělou akcí převzali Ing. Pavel Šotola, Mgr. Miluše Horská a MUDr. Štěpánka Fraňková. A děti si užívaly! Velmi je nadchly netradiční sportovní aktivity s TJ Léčebna Košumberk, překážkové dráhy pro vozíčkáře a vystoupení skupiny Mirea. Dračka byla u setkání dětí na autogramiádě s hokejisty HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Všichni si rádi zastříleli na koš společně s basketbalisty BK JIP Pardubice a s Wheelchair Basket Studánka Pardubice. Děti byly aktivitami nadšené, vůbec nechtěly jít domů.

ŽURNALISTICKÝ RYCHLOKURZ

A už budeme umět udělat perfektní časopis! Členové redakční rady se dne 26. května setkali s šéfredaktorem Pardubického deníku panem Tomášem Dvořákem. Na skvělé neformální besedě jim pan šéfredaktor poradil, jak má vypadat správný článek do novin nebo do časopisu. Tak nejdůležitější je titulek, který má čtenáře upoutat. V textu se pak musíme věnovat prvnímu odstavci, který by měl „chytit na udičku“. Děti se dozvěděly, jaké důležité informace by měl každý článek obsahovat. Pak došlo i na tvůrčí psaní. Každá skupina dostala za úkol vytvořit text na nějaké téma. Za vytvořené zprávy pan Dvořák děti pochválil. A pochvalu děti dostaly i za časopisy, které panu Dvořákovi věnovaly. Setkání se všem dětem velmi líbilo. Pan šéfredaktor pozval děti do redakce, aby se seznámily s tím, jak vzniká Pardubický deník.

EXKURZE DO OSVĚTIMI

Koncem dubna se žáci 7. až 9. tříd zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Žáci procházeli mezi jednotlivými bloky tábora. Mezi bloky deset a jedenáct se nacházela tzv. Zeď smrti. Zde se konaly popravy zastřelením. Po dokončení prohlídky Auschwitz I se žáci přesunuli do Auschwitz II – Birkenau, kterému se přezdívalo „Továrna na smrt“. Zde přišlo o život přes půl milionu Židů. Prohlídka v dětech zanechala hluboké dojmy.

SEDMERO ZASTAVENÍ JARA

V pondělí 14. dubna 2014 se na naší škole uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Na návštěvníky tentokráte čekalo sedm jarních zastavení v podobě tvořivých dílniček. Děti si mohly ozdobit kraslice, vyrobit velikonoční přání, udělat si velikonoční věneček z cibulek nebo něco náročnějšího jako pletení bužírek z bavlnek. Pro všechny bylo připraveno i drobné občerstvení. Škola byla krásně voňavá a nazdobená.

LATINSKO-AMERICKÝ VEČER

Vyvrcholením celého multikulturního týdne byl Latinskoamerický večer pro rodiče a děti. Pro ně byl připraven ve středu 9. dubna v budově školy komponovaný program s latinskoamerickou hudbou a tancem, ochutnávkou drinků a ukázkami alternativních příprav kávy. Návštěvníci se tak dočkali koncertu skupiny Mundo Sessions pod vedením mexického zpěváka Jose Jimeneze, viděli tanečníky z Kolumbie, Peru a Dominikánské republiky a mnoho dalšího.

MULTIKULTURNÍ TÝDEN

Ve dnech 7. – 11. dubna 2014 proběhl na naší škole již druhý ročník projektového týdne s multikulturní tematikou, zaměřený tentokráte převážně na poznání kultury zemí Latinské Ameriky. Akce se konala opět ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců. V průběhu celého týdne děti i dospělí zkusili tanec v rytmu salsy, basketbal s profesionály z klubu BK JIP Pardubice, pracovní workshopy s mnoha hosty, kde si skoro všichni vyzkoušeli tradiční čínskou kaligrafii, alternativní způsoby přípravy kávy, zažili ukázky netradiční výuky francouzštiny nebo španělštiny a mnoho dalších aktivit. 

NOC S ANDERSENEM

V pátek 4. dubna se žáci naší školy připojili asi k 80 tisícům dětí a dospělých, kteří se rozhodli prožít noc s knihou v knihovnách, tělocvičnách, školách a vzpomenout na dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Malé děti se z fiktivního rozhovoru dozvěděly mnoho zajímavého o životě a díle tohoto pohádkáře, řešily zajímavé literární a hudební úkoly, pak si zahrály na detektivy. Velké děti měly připravené zajímavé prezentace o Andersenovi a jiných spisovatelích pohádek i  o pohádkách, pak luštily, doplňovaly a skládaly puzzle. Všichni si před spaní četli. Nemohli usnout, protože ve škole se přece nespí každý den.

ŠKOLA HROU S JANEM AMOSEM

Dne 28. března 2014 u příležitosti Mezinárodního dne učitelů proběhlo u Veverků vyučování netradiční a zábavnou formou podle Jana Amose Komenského. Pan učitel Hrubeš byl převlečený za Komenského a ráno vítal žáky prvního stupně v krásně nazdobené historické učebně. Všichni vyučující si pro děti připravily  netradiční a velmi zajímavé hodiny. Děti 7. A měly připraveno dobové oblečení, učily se v historické učebně, luštily křížovky, doplňovaly tajenky, skládaly puzzle.

VÍTÁNÍ JARA

Dne 21. března 2014 si žáci 1. až 4. tříd v barevných tričkách vytvořili květinu přátelství. Další atrakcí bylo jarní „člověče, nezlob se“. Na závěr si všichni zazpívali písničku „Jaro dělá pokusy“ od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Žáci 3. B třídy navštívili Domov seniorů a předali jim vlastnoručně vyrobenou kytičku.

TURNAJ V KIN-BALLU

Ve středu 26. února 2014 se na naší škole konalo krajské kolo přeboru v kin-ballu O pohár bratranců Veverkových. V konkurenci 14 týdnů vybojovali naši žáci krásné 2. místo a postoupili do celostátního kola. 

MOJE OLYMPIÁDA

Stali jsme jednou z mála škol v kraji, které v sérii soutěže Moje olympiáda vyhrály výlet do olympijského praku Soči – Letná 2014. Po slavnostním zahájení manažerem projektu Zbyňkem Kuželem, jsme se přesunuli na naše první stanoviště - hokej. Ve snowparku si mladší užili lyžování, starší snowboard, všichni pod dohledem trenérů. Zavítali jsme i do stanu Čtyřlístku, kde jsme plnili různé úkoly, vyzkoušeli jsme lyžařské trenažery, hrací konzole s různými druhy sportu, zahráli stolní hokej. Všichni účastníci získali krásnou medaili Czech team s olympijskými kruhy. Slunečné počasí, příjemná atmosféra, organizační zajištění na výbornou, chutná strava, nepočítaně sportovních zážitků, výhru jsme si užili.

TURNAJ V BASKETBALU DÍVEK

Dne 5. 2. 2014 proběhl na naší škole basketbalový turnaj dívek „O pohár bratranců Veverkových". Turnaje se zúčastnila naše škola spolu s dalšími školami. Kapitánka týmu Eliška Bergmanová vylosovala týmy, se kterými se školní tým utká. Vylosovala BK Studánka Pardubice, ZŠ Ohrazenice a ZŠ Polabiny II Pardubice. Turnaje se zúčastnily i další školy z Pardubic. Jak je známo, ZŠ Studánka Pardubice si tradičně pohár vybojovala. Naši školu reprezentovala Eliška Bergmanová, Andrea Hrubá, Sabina Dlesková, Petra Vacková, Aneta Janovská, Pavlína Avramová, Aneta Novotná, Anna Nouzovská, Tereza Jandová a Tereza Pavlíčková.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD LETEM PODMOŘSKÝM SVĚTEM

Zápis se konal ve dnech 5. a 6. února 2014 a prvňáci se měli na co těšit. Procházeli „Letem podmořským světem“, kde na ně čekali mořští živočichové. Na jednotlivých stanovištích se děti setkaly s mořským koníkem, krabem, chobotnicí, žralokem, medúzou, ale také s mořskou pannou. Největší úspěch měli nafukovací žraloci v rybářské síti a barevné rybičky s chobotnicí. Jednotlivými stanovišti budoucí školáčky provázely paní učitelky. Všechny děti byly velmi šikovné, úkoly plnily se zaujetím, poznávaly barvy, tvary, počítaly, skládaly puzzle, odříkávaly básničky. Všichni zjistili, že škola je vlastně zábavná. Za absolvování každého stanoviště děti dostaly samolepku, kterou si nalepili do svého „mořského obrazu“. Navíc na ně čekal Dušan Salfický, hokejový brankář, který jim velmi ochotně podepisoval fotografie. Celkem k zápisu přišlo neuvěřitelných 106 prvňáčků.

DISKOBRUSLENÍ S LASEROVOU SHOW

Ve čtvrtek 19. prosince všichni žáci a učitelé dostali vánoční dárek. Před vánočními svátky si nejen děti, ale i učitelé zabruslili ve velké hale ČEZ Areny. Ve spolupráci s hokejovým klubem HC ČSOB Pardubice bylo pro žáky naší školy připraveno velké vánoční překvapení – disko bruslení s laserovou show. Při skvělé hudbě se všichni vyřádili a velmi příjemně strávili adventní čas.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ A ADVENTNÍ ZPÍVANÍ

Vánoční jarmark je už tradicí pro děti, rodiče a prarodiče. Ve výtvarných dílnách děti tvořily svícny z pomerančů a jablíček, voskové svíčky, adventní věnce, předměty z korálků a samozřejmě zdobily perníčky.  Potom se všichni přemístili do kostela Svatého Jána, kde zazněly vánoční koledy v podání žáků z 9. A a 2. A. Poslední školní den roku 2013 jsme již tradičně strávili třídními besídkami. Den jsme však započali již podruhé zpíváním na schodech. Zazpívali jsme si snad všechny známé koledy. Letos nás již bylo tolik, že jsme se na schody téměř ani nevešli.

ROZHOVOR S PANÍ PRIMÁTORKOU

Zástupci redakční rady se dne 4. prosince setkali s paní primátorkou MUDr. Štěpánkou Fraňkovou. Paní primátorka si udělala na děti čas, přijala je na radnici a velmi ochotně odpovídala na jejich zvídavé otázky. Děti zajímalo, co vše musí paní primátorka řešit, co zajímavého se jí už podařilo vyřešit, co bývá nejčastějším tématem porad zastupitelstva, jaké další projekty se vytvářejí, jak bude vypadat třída Míru, jak paní primátorka tráví volný čas, jaká divadelní představení má nejraději apod.  

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

V měsíci říjnu a listopadu se konal adaptační kurz pro žáky ze sedmých tříd. Cílem kurzu bylo zlepšit pracovní i společenskou atmosféru ve třídě, přístup k učitelům, k spolužákům a stmelit třídní kolektiv. Všichni se seznámili s paní psycholožkou a poznávali sami sebe i spolužáky.  Učili se spolupracovat, zvládat alespoň pomyslné náročné situace, bez emocí komunikovat, kultivovaně se vyjadřovat a obhajovat svůj názor. Nejatraktivnější byl pád důvěry a společné malování poslepu. Žáci byli nadšeni a obdobný kurz by rádi absolvovali znovu.

TAJEMSTVÍ MYSTERIA II

Největší akcí bylo Tajemství mystéria II aneb po stopách Bílé paní, které se uskutečnilo v podvečer 8. listopadu 2013. Byl to druhý díl úspěšné noční hry pro rodiče a děti. Nejprve všichni absolvovali lampionový průvod, pak před průčelím školy zhlédli ohnivou show a uviděli učitele převlečené za bílé paní. Po bílých šlépějích vyrazili přítomní po stopách Bílé paní do školní budovy. Na stanovištích mysticky vyzdobené školy plnily děti nejrůznější úkoly, hrály kuželky, stavěly věže z kostek, četly zrcadlový text, čichaly k tekutinám v alchymistické laboratoři, skládaly erby, apod.  Za splněné úkoly dostávaly sladké odměny. Celá akce byla skvělá.

ZKOUŠKA ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE

V září proběhla na naší škole pro žáky osmých a devátých tříd zkouška zastupitelské demokracie. Diskutovalo  se například o zrušení domácích úkolů, jejich zrušení požadovalo minimum „zastupitelů“, pro „zachování“ psychologa na škole bylo 98 % přítomných žáků. Z diskuze například vyplynulo, že děti upřednostňují klasické školy v přírodě, nikoliv školy s nějakým zaměřením. Diskutovalo se také například o zavedení uniforem do školy, o začátku vyučování. Pro to, aby ráno začínalo vyučování v osm hodin, bylo 91 % diskutujících. Podle slov dětí to byla opravdu zajímavá zkušenost, učily se výstižně a jasně formulovat své myšlenky a názory a také respektovat názory jiných.

ŠKOLA NANEČISTO (ADAPTAČNÍ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY) 2013

Ve dnech 27. a 28. srpna 2013 jsme pozvali do školy budoucí prvňáčky na adaptační kurz, jehož účelem bylo seznámit děti s budoucí paní učitelkou a panem učitelem. Děti si prohlédly školu, ve třídách pak zkoušely kreslit obrázky, hledaly geometrické tvary, číslice, písmenka. Vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí. Odpoledne trávily ve školní družině s paními vychovatelkami. Žáčci pak bez obav přišli na slavnostní zahájení školního roku.

TAJEMSTVÍ MYSTERIA II aneb PO STOPÁCH BÍLÉ PANÍ

Podzim se již pomalu stává pravidelně obdobím, kdy se na naší škole koná akce s názvem Tajemství mysteria. Letos připadl tajemný den na pátek 8. listopadu. Tentokrát šly děti po stopách Bílé paní. Učitelé, žáci i rodiče se před osmnáctou hodinou shromáždili u Východočeského divadla a téměř každý měl s sebou lampion. Krátce po 18. hodině se všichni vydali za světel lampionů třídou Míru k naší škole. Před hlavním průčelím školy přítomní zhlédli ohnivou show, představili se učitelé, kteří přicházeli za doprovodu mystické hudby z podzemí školy a byli všichni v bílém. Na cestu si svítili loučemi a poté se odebrali na svá stanoviště, která pro děti připravili. Velký dav nedočkavců postupoval k prodeji vstupenek, kde každý obdržel kartičku s úkoly. Na zemi byly bílé stopy a všichni mohli konečně vyrazit po stopách Bílé paní. Stanovišť s úkoly bylo celkem třináct, a tak návštěvníci procházeli přízemím a suterénem mysticky vyzdobené školy od jednoho k druhému. Pokud děti úkol splnily, Bílé paní do jednotlivých okének na kartičce vtiskly razítko. Všichni hráli kuželky, stavěli věže z kostek, hledali rozdíly na obrazech, četli zrcadlový text, čichali v alchymistické laboratoři, počítali drahokamy, skládali erby z puzzlí, spouštěli pavouky do džbánu, odhadovali obrys střevíčků, házeli kroužky na meč, po hmatu zkoušeli najít klíč v truhle, objevovali pod rouškou závoje různé předměty, vkládali správně barevné schody do šablon a konečně v tajemné místnosti u Bílé a Černé paní za všechny splněné úkoly obdrželi poslední razítko. Na závěr dostali účastníci čokoládovou odměnu v podobě lízátka se znakem Mysteria a sladký muffin s netopýrem. Plni dojmů a nádherných zážitků děti s rodiči a kamarády opouštěly školu, která se pro tento večer zahalila do tajemství mystéria. 

1. ŠKOLNÍ VÝLET PRO RODIČE S DĚTMI - TENTOKRÁTE ZA KRÁSAMI JIZERSKÝCH HORK 2013

V sobotu 21. září se uskutečnil první školní výlet pro rodiče s dětmi - tentokráte za krásami Jizerských hor, kterého se se zúčastnilo na 70 osob z řad dětí, rodičů i pedagogů převážně z naší školy. Vzhledem k nepříliš příznivému počasí jsme se již po cestě rozdělili na dvě části - první autobus "přesměroval" svou trasu na Liberec, kde byla na programu návštěva Centra Babylon - zde byl na výběr tamní IQ park nebo akvacentrum. "Posádka" druhého autobusu se z původního kurzu neodchýlila a za celkem hustého deště dorazila do Bedřichova. První etapa - výstup na rozhlednu Královku - nám dala docela zabrat. Dalším bodem trasy byla Prezidentská chata, kde jst se ohřáli, vysušuli, ale hlavně... občerstvili!!! Po pauzičce jsme se vydali obdivovat krásy vodní nádrže Černý důl a navštívili jsme také minizoo v Hraběticích, dalším bodem měla být rozhledna Slovanka, ale tu jsme jaksi záhadně nenašli... Posledním bodem túry byl Janov nad Nisou, z něhož jsme se vydali na cestu domů. Hláškou výletu se pak stala věta "už se protrhává", neboť místy vypadala obloha opravdu dot beznadějně a hrozivě. Akce se i přes nepřízeň počasí mimořádně zdařila a hnedka na místě jsme s rodiči i dětmi domlouvali další podobnou akci, o jejímž zaměření, datu a místě konání vás budeme s předstihem informovat.

DĚTSKÝ DEN 2013

V pátek 31. května se uskutečnil dětský den pro žáky naší školy. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, přesto se den perfektně vydařil. Posuďte sami: na úvod nás čekalo "aerobikové" vystoupení, dále některé nafukovací atrakce - skákací hrad a "divoký býk". Následovala bezpečnostní akce BESIPu a soutěže s odměnami. Navštívily nás také hostesky z McDonald´s. Na závěr se konalo překvapení - velká diskotéka.

DEVATERO ZASTAVENÍ JARA

V úterý 26. března jsme ve škole pořádali Velikonoční jarmark s názvem "Devatero zastavení jara". Této zdařilé akce se zúčastnilo více než 150 návštěvníků z řad žáků naší školy, jejich rodičů a prarodičů, ale i náhodných kolemjdoucích. Na ně čekalo v krásně nazdobené škole devět tvořivých dílniček - pletly se pomlázky, zdobily kraslice (na několik způsobů), soutěžilo se o nejhezčí malované vajíčko, tvořily se věnečky z malých cibulek, dělaly se ozdobné zápichy, skládaly origami, lepila velikonoční koláž... Jako občerstvení jsme dostali jidášek a čaj, ale hlavně... přijel stánek s trdelníkem! Ten k nám zajíždí tradičně na naše školní akce již několik let. Stála na něj dlouhá fronta. Ten byl výborný!!! Však také voněla škola ještě několik dní poté... 

TURNAJ V BASKETBALU DÍVEK O POHÁR BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH 2013

Dne 6. března 2013 se na naší škole uskutečnil dlouho očekávaný turnaj, kterého se zúčastnilo 9 týmů z pardubických základních škol - ZŠ Benešovo náměstí, Dubina, Ohrazenice, Polabiny I, Polabiny III, Studánka, Štefánikova, Závodu míru a konečně tým naší školy. Celý turnaj vyhrál po urputném zápolení tým ZŠ Studánka, na druhém místě se umístila děvčata ze ZŠ Benešovo náměstí a třetí skončily dívky ze ZŠ Štefánikova. Naše děvčata skončila na 7. místě.

LETEM SVĚTEM SE ŠKOLOU 2013

Ve dnech 25. února - 1. března 2013 se na naší škole uskutečnil ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců v Pardubicích MULTIKULTURNÍ TÝDEN, jehož posláním bylo seznámení s některými vybranými kulturami, se kterými se děti mohou denně setkávat jak v naší škole, tak i mimo ni. Tentokráte jsme se seznámili s Mongolskem, Vietnamem, Angolou, Ruskem a Ugandou. První den týdne nás poctili svou návštěvou domorodci z Mongolska. Dověděli jsme se mnoho novinek o této krásné pro nás velice exotické zemi, ochutnali tradiční pečivo a věnovali se mongolské kaligrafii. V úterý nás navštívila "delegace" z Vietnamu. Zahráli jsme si tamější tradiční pohádku a zhlédli jsme módní přehlídku našich děvčat ve vietnamských krojích. Ve středu nás navštívil angolský student studující pardubickou univerzitu a seznámil nás se zvyky, tradicemi a přírodou své rodné země. Předposlední den přijela do školy návštěva z Ruska. Na programu bylo seznámení s tradicemi a zvyklostmi Ruska, také jsme si zazpívali známé ruské písně. V tělocvičně jsme nacvičovali s ruskou baletkou žijící v Česku jazzbalet. Nejlepší nakonec! V pátek nás přišla navštívit návštěva až z daleké Ugandy! Viděli jsme malého černouška, ale hlavně úchvatné černošské tance, rituály, ozdoby, zpěv a bubnování. Nádherný zážitek!!! Všem organizátorům děkujeme za zprostředkování skvělých a netradičních zážitků.

 

ŠKOLA NANEČISTO

V průběhu středy 28. srpna a čtvrtka 29. srpna proběhl na naší škole opět adaptační kurz s názvem Škola nanečisto. Budoucí prvňáčci se seznamovali se školou, aklimatizovali se na nové prostředí ještě před začátkem školního roku.  Během těchto dvou dní poznali svou paní učitelkou i vychovatelku, seznámili se se spolužáky, se třídou, zjistili, kde je ředitelna, šatna, jídelna i tělocvična. V pondělí se ve škole zkrátka neztratí. Oba dny probíhaly obdobně. Ráno byli budoucí prvňáčci s paní učitelkou, seznamovali se s novými kamarády a lehce nasávali zajímavé informace. Po výborném obědě v jídelně se děti odebraly do svých družin, kde  si s paní vychovatelkou hrály ve třídě i na hřišti. Určitě se dětem podařilo setřást nervozitu i obavy a v pondělí přijdou s úsměvem a sebejistě rovnou do své třídy a možná i ke svému novému kamarádovi.

 

automatickou myčku Silanos LP57 EVO2 HY-NRG PD/PB