Hokej

Od školního roku 2013/2014 naše škola úzce spolupracuje s hokejovým klubem HC Dynamo Pardubice. Mladé hokejisty soustředil hokejový klub právě do naší školy. Důvod je jasný – více možností tréninků malých hokejistů v lepších časech.

Sport je na naší škole úzce spojen s kvalitním vzděláním hráčů. Hokejisté jsou monitorováni ze strany klubu v otázkách školního prospěchu, docházky a osobní disciplíny prostřednictvím klubových zástupců ve škole. Společným cílem základní školy i klubu je úspěch, vzdělání a zdraví mladých hokejistů. Díky načasování tréninků mají mladí hokejisté možnost trávit svůj volný čas i dalšími aktivitami.

Žáci – hokejisté mohou navštěvovat školu již od 1. ročníku, zajištěny jsou bezpečné přesuny hokejistů škola – stadion pod vedením trenérů. Zapracování tréninkových jednotek do školního rozvrhu umožňuje lepší využití tréninkového času a kvalitnější spolupráci na úrovni škola – sport. Rozvrhy hodin i časy výdeje obědů jsou přizpůsobené odchodům žáků na trénink. Během školní docházky žáci několikrát absolvují soustředění na lyžích. Chlapci se ve škole poznávají i v jiném prostředí a v jiných situacích než jen na trénincích, a tak se u nich vytvářejí pevnější a trvalejší přátelské vazby, utužuje se kolektiv.

Výuka ve sportovních třídách je zabezpečena v plném rozsahu jako u „nesportovních tříd", včetně vyučování jazyků. Důkazem kvalitní přípravy na budoucí život jsou i velmi dobré studijní výsledky žáků na středních školách, mnozí odcházejí na sportovní gymnázium.

Spojení »škola – sport«

 • příjemné prostředí moderně vybavené školy vzdálené cca 7 minut chůze od arény
 • kvalitní vzdělávání žáků - hokejistů časově přizpůsobené tréninkům
 • možnost individuálních vzdělávacích plánů
 • bezpečné přesuny hokejistů ze/do školy – pod vedením trenérů (do 3. třídy včetně)
 • rozvrhy hodin a časy výdeje obědů přizpůsobené odchodům na trénink
 • vstřícný pedagogický sbor
 • pravidelné schůzky učitelů s trenéry (informovanost o chování a prospěchu)
 • individuální přístup ke každému žáku - hokejistovi
 • každoroční lyžařské soustředění (pro žáky - hokejisty 5. - 8. tříd)
 • Bezproblémové uvolňování žáků na tréninky, turnaje a soutěžní utkání
 • Výuka TV s trenérem (vybrané třídy)
 • Kombinované třídy žáků hokejistů a nehokejistů (včetně děvčat)