Organizace

NAŠE ŠKOLA...

 • rodinná atmosféra školy s více než stoletou tradicí
 • výborná dostupnost
 • poloha v parku
 • škola po kompletní rekonstrukci
 • spolupráce s rodiči, otevřená komunikace
 • vstřícný a partnerský přístup ke všem
 • individuální přístup k žákům
 • činnost školního psychologa a sociálního pedagoga
 • množství zájmových kroužků
 • originální akce pro děti i rodiče
 • moderní učebny s interaktivními tabulemi
 • nová specializovaná jazyková laboratoř
 • dvě moderně vybavené tělocvičny a hřiště v areálu školy
 • „Trendy a IN” (komunikativní dovednosti, funkční gramotnost, výchova etická, multikulturní, mediální, polytechnická, finanční, branná, právní, ...)
 • výuka angličtiny a plavání již od 1. třídy
 • moderní školní jídelna
 • družina od 6,00 do 17,00 hodin