Virtuální prohlídka školy

virtuální prohlídka školy

foto školy

interiér školy - chodba 1. patro

 

interiér školy - chodba přízemí

 

první třída 

školní družina 

 

učebna přírodních věd

 

učebna fyziky 

 

učebna cizích jazyků 

 

žákovská kuchyňka

 

tělocvična

 

učebna ICT 

 

žákovské dílny

 

 školní jídelna

 

výtvarný ateliér

 

hudební ateliér

 

 terapeutický ateliér

 

knihovna

 

 

historická učebna