Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2019 - 2020

  • Na zájmové kroužky pořádané DDM Alfa, na kroužek Věda nás baví a Sebeobrana - Judo se lze již nyní přihlásit na jejich webových stránkách. Proklik je vždy uveden u kroužku na našem webu. Přihlašování bude ukončeno dne 20. 9. 2019.
  • Na zájmový kroužek Anglická konverzace je možné se přihlásit pouze do 18. 9. 2019 (viz odkaz Anglická konverzace). Tento kroužek bude začínat již 23. 9. 2019
  • Přihlašování na ostatní kroužky bude možné od 16. do 20. 9. 2019 v sekci "Přihlášení na kroužky".

Podrobné informace o otevřených zájmových kroužcích (jejich začátku, platbách a pomůckách, které děti budou potřebovat) obdrží rodiče e-mailem od lektorů do 27. 9. 2019.

  • Zájmový kroužek Anglická konverzace probíhá od 23. 9. 2019 do května 2020 dle odučených lekcí (15 lekcí).
  • Ostatní kroužky probíhají od října 2019 do května 2020.
  • Všechny zájmové kroužky jsou odučeny na naší škole, družinové děti si lektor vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je opět předá vychovatelce školní družiny.
  • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu.
  • Ceny kroužků jsou uvedeny na jedno pololetí (obvykle 15 lekcí) u DDM Alfa lze platit na celý školní rok. 
  • Informace ohledně kroužků vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Sobotková (sobotkova@zsbrve.cz, 734 169 005)