Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2019 - 2020

Pokud přihlašujete dítě na kroužek nově od II. pololetí, kontaktujte prosím paní vychovatelku Petru Sobotkovou e-mail: sobotkova.petra@zsbrve.cz

  • Kroužky probíhají od října 2019 do května 2020.
  • Všechny zájmové kroužky jsou odučeny na naší škole, družinové děti si lektor vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je opět předá vychovatelce školní družiny. Počítejte, že dítě bude zpět ve kolní družině cca až 10 minut po ukončení kroužku.
  • Prosíme rodiče družinových dětí, aby o změně týkající se jejich dítěte a zájmového kroužku vždy informovali svou vychovatelku. Například při dodatečném přihlášení dítěte na zájmový kroužek (v jiné době než v měsíci září) nebo v případě odhlášení během školního roku.
  • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu.
  • Ceny kroužků jsou uvedeny na jedno pololetí (obvykle 15 lekcí) u DDM Alfa lze platit na celý školní rok. 
  • Informace ohledně kroužků vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Sobotková (sobotkova@zsbrve.cz, 734 169 005)