Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2023 - 2024

  • Seznam kroužků na školní rok 2023/2024 je zveřejněn od 11. září.
  • Přihlašování na kroužky bylo možné od 18. září do 25. září 2023 na stránkách školy v sekci "Přihláška na kroužky" nebo u zájmových kroužků externích společností proklikem v seznamu kroužků (hypertextový odkaz).
  • Po ukončení přihlašování a sečtení všech přihlášek budou zákonní zástupci informováni lektorem o začátku kroužku prostřednictvím e-mailu.
  • Kroužky probíhají od října do května.
  • Všechny zájmové kroužky se konají na naší škole, družinové děti si lektor vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je opět předá vychovatelce školní družiny. Počítejte, že dítě bude zpět ve školní družině cca až 10 minut po ukončení kroužku. Ostatní děti vyzvedává lektor u recepce a po skončení kroužku je odvádí opět k recepci.
  • Prosíme rodiče družinových dětí, aby o změně týkající se jejich dítěte a zájmového kroužku vždy informovali svou vychovatelku. Například při dodatečném přihlášení dítěte na zájmový kroužek (v jiné době než v měsíci září) nebo v případě odhlášení během školního roku.
  • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu.
  • Ceny kroužků budou uvedeny na jedno pololetí (obvykle 15 lekcí).
  • Informace ohledně kroužků vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Dvořáčková (dvorackova.petra@zsbrve.cz, 734 169 005)