Zájmové kroužky

 

Aktualizované informace k zájmovým kroužkům

 

V návaznosti na pokyn Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy ČR školní zájmové kroužky v tomto školním roce již spuštěny nebudou.

 

 • Informace ke kroužkům pořádaným školou (dramatický, florbal, kin-ball, kuchtík, kutil)
  • nevyužité kroužkovné (cca 70 % ceny) může být přesunuto na další školní rok
  • v případě, že žák v příštím roce kroužek navštěvovat nebude, je možné zažádat o vrácení peněz
  • na případném vrácení peněz je třeba se domluvit s lektorem kroužku a to e-mailem (Mgr. Lambertová - dramatický koružek, Mgr. Šebela - florbal, Mgr. Lukáčová - kin-ball, pí. Ovčariková - kuchtík a Mgr. Semerádová - kutil)
 • Informace ke kroužkům pořádaným externími subjekty (všechny ostatní):
  • na postupu je třeba se domluvit s lektorem kroužku a to optimálně e-mailem, zde škola o případné kompenzaci nerozhoduje

 

L. Šebela

 

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020 - 2021 bude zveřejněna na konci měsíce srpna. Na zájmové kroužky konané ve školním roce 2020 - 2021 se bude možné přihlašovat v měsíci září. 

Zájmové kroužky 2019 - 2020

 • Kroužky probíhají od října 2019 do května 2020.
 • Všechny zájmové kroužky jsou odučeny na naší škole, družinové děti si lektor vyzvedává ve školní družině a po skončení kroužku je opět předá vychovatelce školní družiny. Počítejte, že dítě bude zpět ve kolní družině cca až 10 minut po ukončení kroužku.
 • Prosíme rodiče družinových dětí, aby o změně týkající se jejich dítěte a zájmového kroužku vždy informovali svou vychovatelku. Například při dodatečném přihlášení dítěte na zájmový kroužek (v jiné době než v měsíci září) nebo v případě odhlášení během školního roku.
 • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu.
 • Ceny kroužků jsou uvedeny na jedno pololetí (obvykle 15 lekcí) u DDM Alfa lze platit na celý školní rok. 
 • Informace ohledně kroužků vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Sobotková (sobotkova.petra@zsbrve.cz, 734 169 005)