Zájmové kroužky

Zájmové kroužky 2019 - 2020

Přihlašování na kroužky bude možné od 16. do 20. 9. 2019. Prosíme, nepřihlašujte se na zájmové kroužky dříve!

Podrobné informace o otevřených zájmových kroužcích (jejich začátku, platbách a pomůckách, které děti budou potřebovat) obdrží rodiče e-mailem od lektorů do 27. 9. 2019.

  • Všechny zájmové kroužky probíhají na naší škole, kromě kroužku Plavání.
  • Družinové děti si vyzvedávají trenéři plavání ve školní družině. Neplavce si mohou rodiče vyzvednout po výcviku na bazénu nebo se děti mohou z tohoto kroužku vracet zpět s trenérem do školy. Plavce si vyzvedávají rodiče na plaveckém bazénu po tréninku vždy. Družinové děti z ostatních kroužků si vyzvedávají lektoři od vychovatelek a po skončení kroužku je vracejí zpět.

Přihlášky na kroužky

  • Zájmový kroužek Plavání probíhá od ... do ...června 2020 dle odučených lekcí
  • Zájmový kroužek Anglická konverzace probíhá od ... do května 2020 dle odučených lekcí
  • Ostatní zájmové kroužky probíhají od října do května 
  • Pokud se některý z kroužků neuskuteční z provozních nebo jiných důvodů, může ho lektor nahradit v měsíci červnu a nebo v jiném termínu
  • Ceny kroužků jsou uvedeny na jedno pololetí (obvykle 15 lekcí) u DDM Alfa lze platit na celý školní rok. 
  • Informace ohledně kroužků vám zodpoví vedoucí vychovatelka Petra Sobotková (sobotkova@zsbrve.cz, 734 169 005)