Veřejné zakázky

Relaxační zóny na chodby školy

  • Lhůta pro podání nabídek: úterý 6. srpna 2024 do 12:00 hod. (nabídky v tuto domu musí fyzicky být ve škole)
  • Vaše nabídky dodejte písemně na adresu školy osobně nebo kurýrem ve dnech 5. nebo 6. srpna 2024 (kvůli prázdninové uzávěře školy není možné dodávat nabídky v jiné termíny)
  • Otevírání obálek je za účasti zástupců školy a zřizovatele ve středu 7. srpna 2024 od 13:00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikuje se následovně:

a)       dodávka, montáž, instalace a zapojení 1 ks konvektomatu na požadované místo včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu,

b)      odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných pří vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění,

c)       oprava případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci konvektomatu (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.),

d)      součástí dodávky je příslušenství: - jeden náhradní zavážecí vozík - filtr vody na mechanické nečistoty - automatický změkčovač vody 10 1 - 1 balení tabletové soli do změkčovače (á 25 kg) - software vč. aktualizací

e)      předprovozní testy, provozní zkoušky a uvedení konvektomatu do provozu,

f)        zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů vše v českém jazyce,

g)       předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy, bezpečností listy chemie, základní 2 hodinové školení,

h)      6 hodinové zaškolení odborným kuchařem v provozu školní jídelny,

i)        bezplatný záruční servis a opravy s dostupností do 24 hodin, hot line poradenství,

j)        provádění předepsaných prohlídek a revizí po dobu záruční doby podle návodu výrobce

1. Součástí je rovněž výkon pozáručního servisní činnosti po dobu 10 let v rozsahu