Veřejné zakázky

Škola v současné době nevypisuje žádné veřejné zakázky.