Specifikace prostor

V naší škole se nachází dvě tělocvičny.

VELKÝ (SPORTOVNÍ) SÁL

  • rozměry 25 x 13 metrů
  • možnost využít lana a tyče na šplh, žebřiny, jsou zde umístěné koše na basketbal
  • v tomto sále je možnost hrát volejbal, házenou, vybíjenou, florbal, kopanou, nohejbal a různé míčové hry.

    

  

MALÝ (GYMNASTICKÝ) SÁL

  • rozměry 14 x 12 metrů
  • k dispozici zde jsou žebřiny, žíněnky, lavičky, kladiny a různé tělocvičné náčiní.
  • v tomto sále jsou zakázány veškeré míčové hry!!!

  

  • U tělocvičen jsou k dispozici dvě šatny a sociální zázemí se sprchou.