Platba za stravu

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 30007 - 970 032 0524 / 0600 převodním příkazem z vašeho účtu a se splatností do 15. dne v předchozím měsíci. Variabilní symbol je automaticky přidělen a zaslán na uvedenou e-mailovou adresu plátce stravy, konstantní symbol je 0558. Stravné se platí formou záloh, to znamená například stravné na měsíc září se platí do 15. srpna. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

Jako VARIABILNÍ SYMBOL strávníka NESMÍ BÝT při platbě uvedeno RODNÉ ČÍSLO. V případě uvedení nesprávného či neplatného variabilního symbolu bude platba vrácena zpět na účet plátce.

Výše stravného od 1. března 2023

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 720,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 38,- Kč
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 760,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 40,- Kč
 • obědy 15 a více let
  • záloha Kč 800,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 42,- Kč
 • svačinky (jednotná cena)
  • záloha 510,- Kč / měsíc
  • jedna svačinka 27,- Kč

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.