Platba za stravu

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600 převodním příkazem z vašeho účtu a se splatností do 15. dne v předchozím měsíci. Variabilní symbol u nových žáků je automaticky přidělen a zaslán na uvedenou e-mailovou adresu, u stávajících žáků je variabilním symbolem rodné číslo dítěte (bez lomítka), případně na vyžádání přidělí vedoucí školní jídelny jiný symbol, konstantní symbol je 0558. Stravné se platí formou záloh, to znamená například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

Výše stravného:

podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. - od 1. srpna 2019

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 600,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 28,- Kč
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 640,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 30,- Kč
 • obědy 15 a více let
  • záloha Kč 680,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 32,- Kč
 • svačinky (jednotná cena)
  • záloha 380,- Kč / měsíc
  • jedna svačinka 18,- Kč

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.