Platba za stravu

Stravné se platí bezhotovostně na účet školní jídelny 30007-9700320524/0600 převodním příkazem z vašeho účtu a se splatností do 15. dne v předchozím měsíci. Variabilní symbol u nových žáků je automaticky přidělen a zaslán na uvedenou e-mailovou adresu, u stávajících žáků je variabilním symbolem rodné číslo dítěte (bez lomítka), případně na vyžádání přidělí vedoucí školní jídelny jiný symbol, konstantní symbol je 0558. Stravné se platí formou záloh, to znamená například stravné na měsíc září se platí už v měsíci srpnu. Vyúčtování přeplatků se provádí v červenci.

 

Výše stravného:

podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. - od 1. dubna 2017

 • obědy 6-10 let
  • záloha Kč 550,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 26,- Kč
 • obědy 11-14 let
  • záloha Kč 590,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 28,- Kč
 • obědy 15 a více let
  • záloha Kč 640,- Kč / měsíc
  • jeden oběd Kč 30,- Kč
 • svačinky (jednotná cena)
  • záloha 340,- Kč / měsíc
  • jedna svačinka 16,- Kč

Ve školním roce, kdy dítě dosáhne 11 a 15 let, musí zákonný zástupce změnit výši stravného.