Odhlašování a přihlašování

Odhlašování obědů se provádí přes internet, a to do 7.00 hodin téhož dne, na který byl oběd přihlášen. Není tedy třeba obědy odhlašovat u vedoucí školní jídeny. Na pozdější odhlášky (po 7,00 hodin) nemůže být brán zřetel.

Z ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování vyplývá: V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně, rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze v první den nemoci.

Odhlašování a přihlašování stravy

  

http://www.strava.cz/istravne/ (do pole "Zařízení" zadejte číslo 0967)

  • Na internetové adrese www.strava.cz zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku číslo zařízení.
  • V dalším dialogu zvolte Přihlášení uživatele zařízení.
  • Toto číslo jste obdrželi při registraci služby. Jste přihlášeni do “své“ jídelny.
  • Vyplňte a potvrďte položky uživatel a heslo, které jste si zvolili při registraci služby.
  • Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
  • Pro objednání stravy potvrďte položku Objednání stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
  • Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Objednávky stravy přes internet přípasdně mobilní aplikaci Strava.cz 2 pracovní dny předem.