Mlékomat

Rodiče si nemusí tolik lámat hlavu nad pitným režimem svých dětí, pokud děti navštěvují školu, kde je umístěn mlékomat Happysnack. Automaty Happysnack jsou na 480 základních a středních školách po téměř celé České republice. Z toho aktivně odebírajících je celá třetina, přičemž 80% tvoří žáci 1. stupně ZŠ. Nejoblíbenější skupinou výrobků je mléko a mléčné výrobky, z doplňkového prodeje zdravých svačinek cereální výrobky. Rodiče pak pozitivně hodnotí fakt, že mají přehled o výběrech zboží z automatu, který funguje výhradně bezhotovostně. Chladicí výdejní automaty Happysnack nabízí výrobky garantované odborníky z Poradenského centra Výživa dětí. Svým nutričním složením a množstvím jsou vhodné na dopolední svačinu pro děti školního věku. Happysnack sdružuje pod svou hlavičkou dotační projekty Mléko pro evropské školy.

Začátkem nového školního roku odstartuje pilotní projekt Prevence a včasný záchyt dětské obezity, který realizuje Centrum prevence o.s., podporuje Poradenské centrum Výživa dětí a financuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Důvodem ke spuštění projektu je fakt, že dopolední hladovění má negativní vliv na vznik nadváhy a obezity, jejíž výskyt u dětí stále roste. Zlepšit situaci může v první řadě větší informovanost nejen dospělých, ale i dětí. V rámci tohoto preventivního projektu proběhne roadshow po vybraných pražských základních školách, kde se bude hravou a zábavnou formou hovořit o obezitě a jejích rizicích, o důležitosti trávení volného času aktivním pohybem a dodržování správného stravování. Součástí projektu bude i měření přístrojem InBody a dotazníkový průzkum. Cílem projektu je oslovit a předat informace 5000 žákům základních škol, jejich rodičům a pedagogům.