Mlékomat

Předsevzetí do nového školního roku: „Nezapomenu na zdravou svačinu!“

Svačina je pro školáky důležitá i proto, aby nenosili ze školy špatné známky. Jak ale dítě přesvědčit, že má svačit? Stačí dodržovat jednoduchá pravidla správné svačiny: dítě ji musí mít po ruce, musí mu chutnat a nemůže být každý den stejná.

Rodiče si nemusí tolik lámat hlavu nad svačinou svých dětí, pokud děti navštěvují školu, kde je umístěn školní automat na zdravou svačinu Happysnack. Automaty Happysnack jsou na 480 základních a středních školách po téměř celé České republice. Celkový počet žáků na těchto školách je 201 303. Z toho aktivně odebírajících je celá třetina, přičemž 80% tvoří žáci 1. stupně ZŠ. Nejoblíbenější skupinou výrobků je mléko a mléčné výrobky, z doplňkového prodeje zdravých svačinek cereální výrobky. Rodiče pak pozitivně hodnotí fakt, že mají přehled o výběrech zboží z automatu, který funguje výhradně bezhotovostně. Chladicí výdejní automaty Happysnack nabízí výrobky garantované odborníky z Poradenského centra Výživa dětí. Svým nutričním složením a množstvím jsou vhodné na dopolední svačinu pro děti školního věku. Happysnack sdružuje pod svou hlavičkou dotační projekty Mléko pro evropské školy.

Začátkem nového školního roku odstartuje pilotní projekt Prevence a včasný záchyt dětské obezity, který realizuje Centrum prevence o.s., podporuje Poradenské centrum Výživa dětí a financuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Důvodem ke spuštění projektu je fakt, že dopolední hladovění má negativní vliv na vznik nadváhy a obezity, jejíž výskyt u dětí stále roste. Zlepšit situaci může v první řadě větší informovanost nejen dospělých, ale i dětí. V rámci tohoto preventivního projektu proběhne roadshow po vybraných pražských základních školách, kde se bude hravou a zábavnou formou hovořit o obezitě a jejích rizicích, o důležitosti trávení volného času aktivním pohybem a dodržování správného stravování. Součástí projektu bude i měření přístrojem InBody a dotazníkový průzkum. Cílem projektu je oslovit a předat informace 5000 žákům základních škol, jejich rodičům a pedagogům.