Žádost o přijetí dítěte

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2019.

1. fáze: GENEROVÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU 18. března - 18. dubna 2024 na webové aplikaci zapisyzs.pardubice.eu. Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: Magistrát města Pardubic, oddělení školství, Pernštýnské náměstí 1

POZOR! Vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není žádost podaná.

2. fáze: ZÁPIS  - PODÁNÍ ŽÁDOSTI - 17. - 18. dubna 2024 - OSOBNÍ zápis v budovách základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

  1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu, podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o přijetí.
  2. K žádosti přiložte:
  • kopii rodného listu
  • doložení skutečného bydliště (výpis z katastru nemovitostí, kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy, písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu, jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu) - dokládáte pouze pokud nemáte trvalé bydliště ve spádu naší školy
  • cizinci – kopie povolení k pobytu, pas dítěte, zdravotní pojištění

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O ODKLAD:

  1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu , podle pokynů vyplňte, vygenerujte, vytiskněte a podepište žádost o odklad.
  2. K žádosti přiložte:
  • kopii rodného listu
  • kopii stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení

K zápisu ve dnech 17. - 18. dubna 2024 se můžete zarezervovat na určitý čas. Systém pro rezervace bude v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu spuštěn            18. března 2024.

V případě jakýchkoli nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 734 169 004 – Mgr. Sabina Cejnarová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň.

cejnarova.sabina@zsbrve.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS.