Žádost o přijetí dítěte

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy s vámi vyplníme při zápisu.