Všeobecné informace o zápisu

Zápis do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2020-2021

 • středa 15. dubna 2020 od 13.00 do 18.00 hodin
 • čtvrtek 16. dubna 2020 od 13.00 do 18.00 hodin
 • KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 (PDF) - budou zveřejněna

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2015.

Při zápisu se zákonný zástupce prokáže občanským průkazem, předloží rodný list dítěte, případně doloží další skutečnosti v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – viz webové stránky školy. Doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. 

Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje její ředitel. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, cizinci se sídlem hlášeného pobytu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou statutárního města Pardubice.

Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Písemnou žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 školského zákona).

Zajímavosti pro rodiče

Pro zapsané budoucí prvňáčky připravujeme v jarním období a v posledním prázdninvém týdnu projekt Škola nanečisto, kde si děti mohou vyzkoušet pobyt ve škole a opravdové učení se svými novými spolužáky a budoucími učitelkami. Pro děti se také připravuje i adaptační kurz. To vše dětem jistě usnadní nástup do první třídy! A určitě i rodiče se rádi více seznámí se školním prostředím.

V červnu se pak uskuteční schůzka rodičů s učitelkami, které budou v prvních třídách vyučovat. Zde již rodiče obdrží veškeré informace pro nástup dítěte do 1. třídy v naší škole. O termínu schůzky budou rodiče včas informováni. Sledujte naše webové stránky.

Na co by rodič neměl ze začátku zapomínat:

 • každodenní kontrola aktovky za přítomnosti svého prvňáčka
 • denně ořezané tužky, dítě jich má mít v zásobě několik
 • příprava školních pomůcek za jeho přítomnosti, společné ukládání do aktovky
 • nákup školních pomůcek raději až po poradě s vyučujícím
 • přípravu na vyučování je lepší rozdělit na kratší časové intervaly, nejlépe 2x 15 minut
 • příprava by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci
 • příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky
 • v klidu si povídat s dítětem o tom, co prožilo ve škole
 • vysvětlit, čemu dítě nerozumělo
 • pochválit i za drobné úspěchy

Co by měl umět předškolák:

 • znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů
 • obléknout i převléknout se do cvičebního úboru, zavázat si boty,
 • zvládat sebeobsluhu a hygienu, zavírat a otvírat aktovku a penál
 • uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami
 • poznat základní barvy
 • vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou
 • připravit svačinku na ubrousek a mýt si ruce
 • poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu
 • umět si povídat si s rodiči, správně vyslovovat
 • uložit věci do aktovky