Adaptační kurz Škola nanečisto

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve dnech 28. a 29. srpna 2024 od 8 do 14 hodin. Pro děti je připraven na oba dny oběd i svačina (za cenu 110,- Kč za oba dny celkem - budou vybírat vychovatelky ve středu ráno). S sebou budou děti mít sportovní oblečení, přezůvky, penály s pastelkami, láhev s pitím. Sraz v 7,50 před školou (u prostředního vchodu).

Cílem školy nanečisto je seznámení budoucích prvňáčků s třídní učitelkou, vychovatelkou, mezi sebou navzájem, dále pak poznání prostor školy a orientace v ní. Děti si rodiče vyzvednou ve 14:00 hodin před budovou školy.

Prodej objednaných čipů rodičům žáků 1. tříd bude ve dnech 28. a 29. srpna v čase od 8:00 do 9:00 hodin u kabinetu školní družiny.