Adaptační kurz Škola nanečisto

Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve dnech 26. a 27. srpna 2021 od 8 do 14 hodin. Pro děti je připraven na oba dny oběd i svačina (za cenu 60,- Kč za oba dny celkem - budou vybírat vychovatelky ve čtvrtek ráno). S sebou budou děti mít sportovní oblečení, přezůvky, penály s pastelkami, láhev s pitím. Sraz v 7,50 před školou (u prostředního vchodu).

Cílem školy nanečisto je seznámení budoucích prvňáčků s třídní učitelkou, vychovatelkou, mezi sebou navzájem, dále pak poznání prostor školy a orientace v ní. Děti je možné si vyzvedávat mezi 13. a 14. hodinou ve školní družině.