Rodičovské schůzky

Školní rok 2021 / 2022

Rodičovské schůzky se uskuteční v těchto termínech. Vaše účast na těchto setkáních je velice důležitá. Je možné, že díky epidemickým opatřením budou schůzky probíhat přes aplikaci Teams (přístup na účet žáka)
  • 1. září 2021 od cca 8:30 po slavnostním šerpování prvňáčků (pouze první třídy)
  • 8. září 2021 od 17:00 hodin (vyjma prvních tříd)
  • 24. listopadu 2021 (na základě objednání u třídního učitele, účast žáků nutná)
  • 12. ledna 2022 (na základě objednání u třídního učitele, účast žáků nutná)
  • 27. dubna 2022 od 17:00 hodin 
schůzka zástupců rodičů s ředitelem školy ve stejné termíny již od 16,00 hodin