Rodičovské schůzky

Školní rok 2022 / 2023

Rodičovské schůzky se uskuteční v těchto termínech. Vaše účast na těchto setkáních je velice důležitá. Je možné, že díky epidemickým opatřením budou schůzky probíhat přes aplikaci MS Teams (přístup na účet žáka)
  • 1. září 2022 od cca 8:30 po slavnostním šerpování prvňáčků (pouze první třídy)
  • 7. září 2022 od 17:00 hodin (vyjma prvních tříd)
  • 21. listopadu - 2. prosince 2022 (na základě objednání u třídního učitele, účast žáka nutná)
  • 1. - 30. dubna 2023 (na základě objednání u třídního učitele, účast žáka nutná)

schůzka zástupců tříd s ředitelem školy 7. 9. 2022 od 16,00 hodin ve školní knihovně (v přízemí u recepce)