Náhradní třídní učitelé

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.až 3. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
 1.A  Krásná  ŠD
 1.B  Indráčková  ŠD
 1.C  Hlavová  ŠD
 2.A  Sedláčková  ŠD
 2.B  Chvojka  ŠD
 2.C  Bajarová  ŠD
 3.A  Rybecká  ŠD
 3.B  Klárová Šťastná  Cejnarová
 3.C  Abrahamová  Kohoutová 
 3.D  Křenková  Lambertová
 4.A  Trusinová  Lambertová
 4.B  Kreižová  Dunovská
 4.C  Eliášová  Tomášková 
 5.A  Havlová  Semerádová 
 5.B  Lambertová  Dunovská 
 5.C  Kumstát  Laštovičková 
 5.D  Drápalíková  Cejnarová 
 6.A  Viktorinová  Dubovči 
 6.B  Mičulková  Herynková 
 7.A  Vávrová  Fendrichová 
 7.B  Fendrichová  Mičulková 
 8.A  Dubovči  Herynková 
 8.B  Laštovičková  Konířová 
 8.C

 Konířová

 Drápalíková 
 9.A  Semerádová  Jarešová 
 9.B  Čepek  Viktorinová
 9.C  Lukáčová  Jarešová