Náhradní třídní učitelé

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.až 3. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
 1.A  Krásná  ŠD
 1.B  Klárová Šťastná  ŠD
 1.C  Hlavová  ŠD
 2.A  Křenková  ŠD
 2.B  Kreižová  ŠD
 2.C  Abrahamová  ŠD
 3.A  Sedláčková  ŠD
 3.B  Rybecká  ŠD
 3.C  Lambertová
 ŠD
 4.A  Bednářová
 Eliášová
 4.B  Indráčková  Konvičná
 4.C  Synková  Konvičná
 5.A  Kapustová  Cejnarová
 5.B  Chvojka  Bajarová 
 5.C  Bajarová  Kohoutová
 6.A  Dubovči  Benešová
 6.B  Čiháková  Kapustová
 6.C  Glosová  Moučková
 6.D  Hynková  Eliášová
 7.A  Kšandová  Laštovičková
 7.B  Laštovičková  Glosová
 7.C  Lukáčová  Pekařová
 8.A  Tomášková  Harvánková
 8.B

 Jadrná

 Kšandová
 8.C  Kumstát  Hynková
 8.D  Kulhánková  Čepek
 9.A  Viktorinová  Dubovči
 9.B  Mičulková  Herynková