Náhradní třídní učitelé

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.až 3. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
 1.A  Sedláčková  ŠD
 1.B  Rybecká  ŠD
 1.C  Lambertová  ŠD
 2.A  Krásná  ŠD
 2.B  Indráčková  ŠD
 2.C  Hlavová  ŠD
 3.A  Šťávová  ŠD
 3.B  Chvojka  Štěrbová
 3.C  Bajarová
 Lukáčová
 4.A  Synková  Kohoutová
 4.B  Klárová Šťastná  Štěrbová
 4.C  Abrahamová  Kohoutová
 4.D  Křenková  Kohoutová
 5.A  Kšandová  Cejnarová
 5.B  Kreižová  Štěrbová
 5.C  Eliášová  Kumstát
 6.A  Havlová  Semerádová
 6.B  Jadrná  Kšandová
 6.C  Kumstát  Hynková
 6.D  Drápalíková  Hynková
 7.A  Viktorinová  Dubovči
 7.B  Mičulková  Herynková 
 8.A  Vallová  Ptáčníková
 8.B

Tomášková

 Čepek
 9.A  Dubovči   Viktorinová
 9.B  Laštovičková  Skalická
 9.C  Konířová  Drápalíková