Náhradní třídní učitelé

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1. až 3. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
1.A  Abrahamová  ŠD
1.B  Křenková  ŠD
1.C  Hlavová  ŠD
 2.A  Mrňávková  ŠD
 2.B  Rybecká  ŠD
 2.C  Lambertová  ŠD
 3.A  Krásná  ŠD
 3.B  Šťastná Klárová  ŠD
 3.C  Michková  ŠD
 4.A  Zímová  Cejnarová
 4.B  Kreižová
 Bajarová
 4.C  Synková
 Podsztavková
 5.A  Bajarová
 Cejnarová
 5.B  Kořínková
 Cejnarová
 5.C  Eliášová
 Tomášková
 6.A  Vallová  Čepek
 6.B  Moučková  Harvánková
 6.C  Nádvorníková  Harvánková
 7.A  Kapustová  Borovec
 7.B  Herynková  Stýblová
 7.C  Stýblová
 Herynková
 8.A  Kumstát  Dubovči
 8.B  Čiháková  Kapustová
 8.C  Glosová
 Jadrná
 8.D  Hynková  Kulhánková
 9.A  Čížková  Šebela
 9.B  Laštovičková  Benešová
 9.C  Lukáčová  Vallová