Náhradní třídní učitelé

NÁHRADNÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k několika dlouhodobějším absencím pedagogů jsme se rozhodli zavést "funkci" náhradního třídního učitele. V případě dlouhodobější nemoci třídního učitele Vašeho dítěte kontaktujte (v případě potřeby) přímo náhradní třídní učitele. V případě 1.až 3. ročníků kontaktujte vychovatelky školní družiny.

 třída  třídní učitel  náhradní tř. učitel
 1.A  Křenková  ŠD
 1.B  Kreižová  ŠD
 1.C  Abrahamová  ŠD
 2.A  Sedláčková  ŠD
 2.B  Rybecká  ŠD
 2.C  Lambertová  ŠD
 3.A  Krásná  ŠD
 3.B  Indráčková  ŠD
 3.C  Hlavová
 ŠD
 4.A  Šťávová  Kohoutová
 4.B  Chvojka  Eliášová 
 4.C  Bajarová  Chvojka 
 5.A  Synková  Kohoutová
 5.B  Klárová Šťastná  Kohoutová 
 5.C  Glosová  Moučková
 5.D  Hynková  Eliášová
 6.A  Kšandová  Laštovičková
 6.B  Laštovičková  Glosová 
 6.C  Lukáčová  Viktorinová
 7.A  Šveráková  Semerádová
 7.B  Jadrná  Kšandová
 7.C  Kumstát  Hynková
 7.D  Drápalíková  Čepek
 8.A

 Viktorinová

 Dubovči
 8.B  Mičulková  Herynková
 9.A  Dubovči  Mičulková
 9.B  Tomášková  Čepek