Ekologická výchova

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁNÍ A OSVĚTY
pro školní rok 2023/2024

měsíc

aktivita

zodpovědnost

září

TU vysvětlí žákům nutnost třídit odpad, vysvětlí, jaký odpad patří do tříděného odpadu a který odpad je již nutné vyhodit do směsného odpadu (1. – 9. tř.)

tř. učitelé

říjen

školní výtvarná soutěž –návrh plakátu ekologického směřování školy

LUK, ČIH

sběrová akce – papír, karton, hliník

TOM

prosinec

Vánoční strom pro zvířátka – Záchranná stanice Pasíčka, farma u Veselýho psa

LUK

leden, únor

škola v přírodě s lyžováním

KOH, LUK

školní Recyklohrátky

LUK, vyuč. Pč

březen

Vetešnictví – 1. a 2. stupeň

LUK, ČIH

(II. st.)

duben

Vítání jara – 1. stupeň

ŠEB

Den Země – eko program pro žáky

ČIH, KŘE

květen

sběrová akce – papír, karton, hliník

TOM

Český den proti rakovině – prodej kytiček

LUK, ČIH

6. ročník – Oucmanice (ekocentrum)

LUK, ČIH

7. ročník – Zoologická zahrada Dvůr Králové

LUK, ČIH

červen

8. ročník – Čistička odpadních vod

LUK, ČIH

9. ročník – Geologická vycházka Český ráj skalní město

LUK, ČIH

 

celoroční akce

přírodovědně zaměřené vycházky, výuka venku

TU

tandemová výuka eko témata:

- Jak se správně třídí odpad; 1. tř.
- Žížalí kamarád (bioodpad); 2. tř.
- Hřbitov odpadků (jak dlouho se rozkládají různé druhy - odpadků); 3. tř.
- Nákupy s rozumem (jak neplýtvat, nákupy bez obalu); 4. tř.
- Monitoring odpadků v jedné třídě za měsíc; 5. tř.

LUK, ČIH, KOŘM, TU

sběr hliníku – Hliníkožrout

LUK

sběr použitých baterií – Ecobat

LUK
sběr pomerančové kůry – Leros Slatiňany LUK
péče o zeleň ve škole a na školní zahradě LUK, TU
třídění papíru a plastů TU
sběrný box na použité tonery a cartridge ČEP, TU
ekocentrum Paleta KOŘ, KŘE, TU

 

Plán akcí EVVO je možno během školního roku upravovat dle dalších aktuálních nabídek (s ohledem na možnosti školy a zájem žáků)

V Pardubicích 22. 9. 2023

Vypracovala: Mgr. Martina Lukáčová, koordinátor EVVO

Schválil: Mgr. Leoš Šebela, MBA, ředitel školy