Domácí úkoly pro 9.C

10. 4. 2020

Pracovní činnosti

Český jazyk (13.4. - 17.4.2020)

• literatura:

 • v příloze naleznete další dobrovolný úkol na opakování literární teorie, která se objeví v přijímacích zkouškách

• mluvnice:

 • v příloze naleznete další cvičný test k přijímacím zkouškám, jehož vypracování je povinné
 • společná kontrola opět proběhne formou videohovoru přes Messenger (termín: 15. 4., 16:00 a 17:00) - pokud nemá žák možnost připojit se k videohovoru, je zde možnost konzultace přes e-mail a telefon

Výchova k občanství (13.4. - 17.4.2020)

Ruský jazyk  (13.4. - 17.4.2020)

 • učebnice str. 52/2 A, str. 53/2 B - písemně, 3 A - písemně, 3 B - písemně, 3 C - virtuální prohlídka
 • pracovní sešit str. 62/1-4 - video - Moskva- 10 nejvýznamnějších míst: https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0

Absolventské práce

 •  všichni žáci budou kontaktovat své garanty nejpozději do 15. 4. 2020

8. 4. 2020

Chemie (13.4. - 17.4.2020)

Německý jazyk (14.4. - 24.4.2020)

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 9. - 11. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 81 - napsat celkem 6 otázek k textům do pracovního sešitu
 • vytvořit 5 vět v préteritu (sein, haben) do pracovního sešitu

Komunikativní dovednosti 

 • do 15. 4. 2020 poslat paní učitelce asi půlstránkový text (náhrada mluvnického cvičení) na téma Jak se mi žije v době Kovid-19 - práce je na známky

Anglický jazyk-  skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jakzyk- skupina paní učitelky Vallové

 •  online test na trpný rod na známky, vyplnit nejpozději do 19. 4. 2020: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalr8J95rnrZCk824_iF2C6RUMk5OODdLMVM1T01PT1NaTEVYSFA5WjNWUy4u
 • PS 47/6 – převeďte věty do trpného rodu, dávejte si pozor na časy (N znamená musí být, P mohou být)
 • PS 52/3 – převeďte věty do trpného rodu, pozor na časy
 • obyčejnou tužkou uč. 66/1 – vytváříte trpný rod (odstavec 1=minulý prostý; od. 2 = předpřítomný; od. 3 = budoucí; od. 4 = přítomný prostý)

Dějepis

 • do 17. dubna vyplnit on-line test - Protektorát Čechy a Morava, který naleznete pod odkazem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZURFBUV1lKS1VNTldHVVdUM1dMVzk1MU1CWC4u
 • není nutné se nikam přihlašovat, vaše odpovědi se mi odešlou automaticky
 • upozorňuji, že test je povinný a bude hodnocen

Fyzika 

 • laboratorní práce viz příloha
 •  všichni, kteří nezaslali minulý úkol, co nejdříve napraví

Přírodopis 

 • prezentace Prvohory – vypsat vše tučné

Hudební výchova

 • pracovní list Big beat, vážná hudba 20. století – viz příloha - odpovědi zaslat do 22. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz
 • práce bude hodnocena – váha 1

3. 4. 2020

Ruský jazyk

 • opakování slovní zásoby 16. lekce
 • slovní zásoba 17. lekce - písemně do sešitu 1. část, str. 59 v učebnici
 • učebnice - str. 52/1 A - přečíst si přepis poslechu (viz příloha), poté označit správnou možnost - písemně do sešitu, následně najít všechny zmíněné památky Moskvy na internetu + přeložit do Čj - písemně
 • 1B - písemně do sešitu, stačí číslo + ano/ne
 • pracovní sešit - str. 52/16 A, B - prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz
 • v případě potřeby mě kontaktujte telefonicky, možno také konzultace přes Skype či WhatsAp

Výchova k občanství 

Český jazyk 

literatura:

 • dobrovolný úkol na procvičování literární teorie viz příloha - vzhledem k blížícím se přijímacím zkouškám velmi doporučeno 

mluvnice:

 • v příloze CVIČNÝ TEST k přijímacím zkouškám - VYPRACOVÁNÍ JE POVINNÉ
 • společná kontrola proběhne formou videohovoru přes Messenger ve středu 8. 4. v 16.00
 • termín dáván vědět dostatečně dopředu, nic si tedy na tento čas neplánujte (pokud žák nemá možnost zúčastnit se videohovoru, paní učitelka nabízí možnost konzultace e-mailem či telefonicky)

Anglický jazyk 

skupina paní učitelky Tomáškové

skupina pana učitele Kumstáta

 skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit str. 46/1, 2, 3 + 47/4
 • pracovní sešit 47/5 – trpný rod způsobových sloves: can/must + be + 3. tvar slovesa

Klíče mohou být předány recepční. → The keys can be given to the receptionist.

Klíče musí být předány recepční. → The keys must be given to the receptionist.

 • naučit se slovíčka 5 B

Přírodopis 

Chemie

 • samostatná práce Plasty (Transform) – zadání i veškeré instrukce viz příloha
 • učivo Návykové látky – možno opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

Dějepis 

 • prostudovat přiloženou prezentaci Svět po 2. světové válce a vypsat z ní poznámky do sešitu

Fyzika 

Zeměpis 

 • pracovní list Hranice, státy (viz příloha) - vyplněný zaslat do 10. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz (práce bude hodnocena – váha 1)

Hudební výchova

 • učivo viz příloha Vážná hudba 20. století – prostudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

Matematika 

 • pracovní list v příloze – vypracování zaslat do 16. 4. 2020 na e-mail pana učitele

Tělesná výchova 

 • ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý → navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví
 • další tipy ke cvičení: • online lekce tance: http://www.degezetko.cz
 • cvičení s atlety: https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/ https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

30. 3. – 3. 4. 2020

Výchova ke zdraví  

 • práce do konce dubna
 • prostudovat prezentaci s názvem Fanatismus a hooligans a opsat zápis do sešitu
 • prezentace obsahuje zadání na vypracování práce na téma Sekty a jiná hnutí - bude známkováno
 • vypracovanou práci prosím zašlete do 30. 4. 2020 na email: skalicka.marketa@zsbrve.cz

Anglický jazyk – skupina paní učitelky Vallové (30. 3. – 3. 4. 2020)

 Výtvarná výchova

 • práce do konce dubna - učivo i úkoly viz příloha

Fyzika 

 • v příloze prezentace s úkoly - poslat prezentaci zvuk (nejpozději do 6. 4. 2020) - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili

Zeměpis 

 • učebnice str. 24 – 28 téma: Vývoj politické mapy světa (přečíst + vypsat)

Matematika 

 • pracovní list vypracovat a odeslat panu učiteli na e-mail do 3. 4. 2020 - vypracování bude hodnoceno

Tělesná výchova

 • pro dobrovolníky, doporučuji zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Dějepis 

 • prostudovat přiloženou prezentaci (Protektorát po atentátu, Osvobození republiky) a vypsat z ní poznámky do sešitu
 • odevzdat úvahu (zamyšlení) nad problematikou koncentračních táborů - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili! 

Německý jazyk 

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11. lekce do pracovních sešitů

 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

literatura:

 • v příloze pracovní list na literární teorii
 • vyplnění tohoto pracovního listu je dobrovolné, kdo vyplní a zašle ke kontrole, může získat malou jedničku
 • vypracování paní učitelka silně doporučuje - některé pojmy se mohou objevit u přijímacích zkoušek, v přijímačkách nanečisto se objevily (vypracování vlastního epitafu je čistě dobrovolné!)

sloh:

 • ZASLAT SLOHY, KTERÉ BYLY ZADÁNY MINULE (publicistický útvar na téma Koronavirus a já)
 • práce budou opraveny a oznámkovány - zasílat do 27. 3. 2020 na mail: drapalikova.anna@zsbrve.cz (kdo již poslal, nemusí posílat znovu)

mluvnice:

 • opakování čárky ve větě jednoduché
 • pro jistotu paní učitelka zasílá teorii ještě jednou do přílohy
 • následně každý dle svého uvážení procvičuje na internetu viz přiložené odkazy: https://www.umimecesky.cz/carky, https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-carek/, https://www.pravopisne.cz/2011/08/carka-ve-vete-jednoduche-1-14/, http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_carka_ve_vete_jednoduche.php
 • dále paní učitelka Drápalíková nabízí možnost videohovoru přes Facebook, skupinový i individuální, budete-li mít zájem o přípravu na přijímací zkoušky, kontaktujte ji a můžete se domluvit, že by Vám zaslala ukázku přijímacích zkoušek a následně si to vše mohli společně projít přes videohovor
 • pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na ni obrátit telefonicky, mailem, přes FB

Výchova k občanství

 •  prezentace na téma Peníze (pracujete s prezentací tak, jak jste zvyklí - vypíšete si podtržené)

Ruský jazyk  

 • učebnice str. 46/10 A, 11 A – přečíst + přeložit str. 48 - video Ералаш - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=gWH2dllYF4w
 • odpovědět písmeně na otázky - kdo nezvládne rusky, může česky, smyslem je pochopit hlavní myšlenku
 • pracovní sešit - str. 49/7 B, C
 • str. 51/13
 • str. 52/14
 • 56/25
 • ZNÁMKOVANÁ PREZENTACE - pokyny viz příloha

Přírodopis 

 • prezentace: Historie Země (je „klikací“) - prosím vypsat si z ní vše tučné
 • kdo ještě neposlal vypracovaný pracovní list Půda - aby tak učinil

Chemie 

 • do vynechaného místa doplnit pokračování plastů - viz příloha (opsat nebo vytisknout a nalepit + nastudovat
 • kdo ještě neposlal vypracovaný pracovní list Pesticidy, léčiva, keramika - aby tak učinil

 23. 3. – 27. 3. 2020

Matematika

 • pokračovat v počítání ze zadání z minulého týdne
 • vypracovat pracovní list a výsledky zaslat panu učiteli Čepkovi na e-mail do 27. 3. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Německý jazyk

 • Meine Freizeit (Můj volný čas) - písemně do pracovního sešitu - popsat celý týden včetně víkendu 
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové – možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Hudební výchova

18.3.2020

Tělesná výchova 

Anglický jazyk – Tomášková

 •  Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 •  Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

16.3.2020

Matematika

 • pokračovat v počítání - zadání z minulého týdne
 • pracovní list vypracovat do 20.3. 2020 a výsledky poslat na mail pana učitele Čepka
 • vypracování bude hodnoceno

13. 3. 2020

Chemie

 • odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 20. 3. 2020 - práce bude hodnocena, známka váha 1
 • pracovní list pesticidy, léčiva, keramika- pesticidy

Zeměpis

 • odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 23. 3. 2020
 • práce bude hodnocena, známka váha 1
 • pracovní list doprava a spoje- doprava 

Výchova k občanství:

 • 1. látka: Trh výrobků a služeb - Žáci si vypracují výpisky ze strany 38 - 40.
 • 2. látka: Finanční gramotnost - Žáci si vypracují výpisky ze strany 41 - 44.

Ofocené výpisky je možné žákům zaslat přes FB skupinu. DŮLEŽITÉ: První hodinu po "prázdninách" si napíšeme test z následujících témat: zaměstnanecký poměr, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, úřad práce, podnikání, trh výrobků a služeb, finanční gramotnost.

Český jazyk:

AJ - skupina paní učitelky Vallové (práce přibližně do konce března):

 • dodělat celou 4. lekci:
 • projít uč. 48-54
 • uč. str. 50 a 52 doplnit tužkou + do velkého sešitu vypracovat 54/1, 2
 • vypracovat v PS str. 36-43 (gramatika případně vzadu v PS), str. 41 vynechat
 • naučit se slovíčka 4 B-D
 • kontrola po návratu do školy, čemu nerozumíte → zapište si, vrátíme se k tomu

AJ - skupina paní učitelky Tomáškové:

 • dodělat lekci 4.
 • učebnice, pracovní sešit
 • pracovní sešit – gramatika str. 70, 71, slovní zásoba – str. 77

AJ - skupina pana učitele Kumstáta:

 • všechna cvičení z pracovního sešitu ze 4.lekce od str. 34 -43, plus vypracovat anotaci k závěrečné práci
 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz

Ruština:

 • učebnice s. 44/5A - přečíst, cv. 5B - ústně , s. 50 - zápis gramatiky - Řadové číslovky + Budoucí čas sloves - přepsat do sešitu
 • přepsaná slovní zásoba 16. lekce, str. 49 - celá
 • pracovní sešit s. 48/cv.1,2,3, s.49/6.

Němčina:

 • SZ 11. lekce napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa dané lekce
 • opakovat a procvičovat slovesa, předložky, mn.č.podst.jm.
 • tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma, lid. tělo

Fyzika:

 • Prezentace hodnocena.
 • Úkol vypracovat do sešitu do 25. 3.
 • Prezentaci poslat na mail skola.br@post.cz - do 25. 3.
  • 1. Zopakovat převody jednotek, vzorce z tabulky
  • 2. Do sešitu výpočet příkladu - Jak daleko se dostane zvuk v kovu a ve vodě za 2 min. Kolikrát větší vzdálenost urazí? O kolik větší vzdálenost urazí?
  • 3. Vypracovat prezentaci / min. 8 snímků/nebo na papír A 3 - Zvuk a jeho šíření, zvukový vodič a izolant, využití infrazvuku a ultrazvuku, jednotka hlasitosti, ochrana před nadměrným hlukem.   Obrázky!!!!!!

Přírodopis

 • učebnice - přečíst a vypsat: str. 57 Činnost mořské vody, str. 58 Činnost ledovců, str. 59 Činnost větru a organismů - str. 60 - 64 - přečíst a vypsat téma: Půdy + nakreslit a popsat obr. 117/ str. 63.

Chemie

 • prosím vynechat 2 stránky v sešitě (rozdělanou práci dokončíme potom společně)
 • dále pokračovat samostatně výpisky z učebnice str. 88 - 93 téma: Chemie a zemědělství a Chemie a zdraví

Zeměpis

 • učebnice str. 19 – 23 pokračovat v tématu: Státy a jejich seskupení (přečíst + vypsat).

Matematika 

Dějepis

Přírodopis

Chemie