Domácí úkoly pro 9.B

Přehled úkolů 6.-10. 4.

Dějepis

Matematika

 • do sešitu spočítat příklady: 58/5,6 59/9, 60/12, 61/13, 62/2, 63/4, 64/6,7. Zkontrolujeme ve škole. Tabulky máte mít z 8. třídy, tak snad jste je neztratili
 • zapsat prezentaci do sešitu

Fyzika

https://www.youtube.com/watch?v=5VOOF8xtV00

https://www.youtube.com/watch?v=atQmWTHCa5g

Přírodopis

Chemie

 • vypracování odeslat na můj e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 10. 4. 2020. Práce bude hodnocena-váha 1. Vše je uvedeno u zadání.
 • Učivo- návykové látky-možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti).

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

 • pracovní sešit str. 46/1, 2, 3 + 47/4
 • pracovní sešit 47/5 – trpný rod způsobových sloves: can/must + be + 3. tvar slovesa

Klíče mohou být předány recepční. → The keys can be given to the receptionist.

Klíče musí být předány recepční. → The keys must be given to the receptionist.

 • naučit se slovíčka 5 B

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Český jazyk

 • pracovní listy: 16, 17
 • č.18 poslat ke klasifikaci

Výchova k občanství

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

Tělesná výchova

30. 3. - 4. 4.

Německý jazyk

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11.l. do pracovních sešitů

Matematika

Zhlédnout videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A

https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0

 Fyzika

 Český jazyk

 • vypracovat pracovní listy a založit si je do desek: 6,7,8,9,10,11,12,13,14 
 • PL č. 15 poslat do 3. 4.- bude klasifikován 
 • zápis zapsat do sešitu

 Chemie

 • do vynechaného místa doplnit pokračování plastů-viz příloha (opsat nebo vytisknout a nalepit + nastudovat).

 Přírodopis

Výchova ke zdraví

 • práce do konce dubna
 • prostudovat prezentaci s názvem Fanatismus a hooligans a opsat zápis do sešitu. 
 • prezentace obsahuje zadání na vypracování práce na téma Sekty a jiná hnutí-bude známkováno. Vypracovanou práci mi prosím zašlete do 30. 4. 2020 na email: skalicka.marketa@zsbrve.cz 

 Anglický jazyk (Vallová)

Výtvarná výchova

Zeměpis

 • Vypracujte pracovní list Seskupení států, státní hranice-pokud nemáte možnost jej vytisknout, můžeme vám pracovní listy vytisknout ve škole, pokud si s něčím nevíte rady-pište, volejte. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy (nemusíte skenovat a posílat).

 Výchova k občanství

Tělesná výchova

23.-27. 3. 2020

Německý jazyk

 • Meine Freizeit ( Můj volný čas )
 • Písemně do pracovního sešitu. Popsat celý týden včetně víkendu.
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Aj-Tomášková

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková
 • Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 • Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

Fyzika

 • zápis, pracovní list                                                      

Matematika

 • vypracovat PL

Zeměpis

 

19.3.2020

Komunikační dovednosti

ŠABLONA BUDE VYPLNĚNÁ TAKTO:

 1. úvodní strana
 2. předběžný obsah práce
 3. Anotace práce v ČJ (o čem práce je)
 4. Anotace práce v AJ (o čem práce je)
 5. Klíčová slova (3 – 4)
 6. Úvod (co o tématu víme, důvodu volby práce)
 7. Doplňte názvy kapitol a podkapitol do textu
 8. Doplňte předběžný seznam literatury (nejméně 3 díla) – způsob citování nastudujte v zadání (všichni jej dostali při zadání práce, případně je na webu - https://www.zsbrve.cz/media/citacni-norma.pdf
 9. Kompletní zadání je taktéž na školním webu - https://www.zsbrve.cz/o-nas/absolventske-prace-zaku-9.-trid

Tělesná výchova - návod

13.3.32020

Zeměpis

 • Napsat zápis podle prezentace, všechny státy napsat jako příklady a najít na mapě. Podklady také v učenici na str. 22.
 • politický zeměpis

Přírodopis

Matematika

Fyzika

 • Napsat do sešitu přiloženou prezentaci. Vypracovat laboratorní práci a poslat do 20. 3. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát (do konce března)

 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz