Domácí úkoly pro 9.B

15.-19. 6. 2020

Anglický jazyk – p. uč. Vallová

 • přečíst si článek o univerzitách v Oxfordu a Cambridge: učebnice str. 76 + ústně cvičení 1, 2, 3
 • první část opakování veškeré gramatiky 9. ročníku v pracovním sešitě: str. 64/1, 2, 3
 • video na porozumění s úkoly (včetně nepřímé řeči):

          https://en.islcollective.com/video-lessons/reported-speech-1

Matematika

Fyzika

Zeměpis

 • přečtěte si prezentaci a zamyslete se nad tím, jak by se změnila mapa světa, pokud by se všechny uvedené státy opravdu osamostatnily. Pokud se doma už nudíte, zkuste napsat článek o tom, jak vypadá nový svět.

 

8.-12. 6. 2020

Německý jazyk

 • souhrnné opakování slovní zásoby a probrané gramatiky na základě zápisů ve školním i pracovním sešitě.

Přírodopis

 • povinný test - prodloužená platnost do 7. 6. 2020 do 23:30 hodin

Chemie

 • povinné test - prodloužená platnost do 7. 6. 2020 do 23:30 hodin
 • zápis v příloze

Matematika

 • zapsat prezentaci Základy finanční matematiky

Fyzika

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

 • dva poslechy písniček od Eda Sheerana s úkoly:

https://en.islcollective.com/video-lessons/perfect-ed-sheeran-animation-song

https://en.islcollective.com/video-lessons/ed-sheeran-shape-you-1

 • učebnice str. 74-75: přečíst, tužkou vyplnit cv. 1, 2, 3, 5, ústně cv. 4 a 6
 •  PS str. 61/ cv. 5, 6
 • naučit se slovíčka 6 D

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

 • 11. 6. – čtvrtek – 14.00 – online hodina – Skype
 • Učebnice str. 74 – 75 – Romeo and Juliet
 • Přečíst příběh a vypracovat cv. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 do školního sešitu

 • Pracovní sešit – opakování nepřímých otázek
 • Str. 58, 59

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

 • Následující týden svoji práci najdete v naší skupině v Microsoft Teams v souborech- pracovní list na procvičení minulých časů v angličtině.

Český jazyk

1.-5. 6. 2020

Matematika

Fyzika

 • zapsat do sešitu prezentaci Termojaderné bomby

Anglický jazyk - Mgr. Vallová

 • pracovní sešit str. 57 – celou
 • pracovní sešit str. 62, cv. 1, 2 → nezapomínejte na posuny časů
 • HODNĚ ŠTĚSTÍ U PŘIJÍMAČEK! 

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát

 • překlad článku ze strany 70. Název článku je „A bus ride into the history books.“
 • Své úkoly mi zasílejte opět na email.

Chemie

 • v příloze - nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

Český jazyk

úkoly 25.-29. 5. 2020

Tělesná výchova 

Matematika

Fyzika

Přírodopis

 • zápis v příloze (nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit) + odkaz na povinný test (pozor má omezenou platnost od 25. 5. 2020 8:00 hod. do 31. 5. 2020 23:30 hod.).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFak-G8dP8zTxAvCh1rP9TTW9URUJFQVdaSUtMWlY4MEMzTllWRkxKU1pTQi4u

Německý jazyk

 • opakovat SZ 9. - 12. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma-farma, nákupy, volný čas - pís. do prac. sešitu

Chemie

 • nastudovat zápis v příloze, opsat nebo vytisknout a nalepit a nakreslit si schéma suchého článku (uč. str. 19) + odkaz na povinný test (pozor má omezenou platnost od 25. 5. 2020 8:00 hod. do 31. 5. 2020 23:30 hod.).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFak-G8dP8zTxAvCh1rP9TTW9UOEFCSkZQUjZHWU1LQTZDUFdTOVVDREhSNC4u

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

Český jazyk

 • úkoly pro žáky, kteří nechodí do školy

18.-22. 5. 2020

Tělesná výchova 

Přírodopis

 • zapsat a zakreslit vše z prezentace Koloběh látek

Fyzika

Matematika

 • přečíst v učebnici učivo o jehlanu od str.5 a zapsat prezentaci Jehlan do sešitu

Chemie

 • nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit a nakreslit si schéma vysoké pece (uč. str. 15).

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Český jazyk

 • v přílohách - PL 37, 38
 • obtížná slova - přehled- práce s internetem

Zeměpis

 11.-15. 5 2020

Německý jazyk

 • dlouhodobé úkoly: opakovat a procvičovat slovní zásobu 9. - 12. lekce; procvičovat časování všech sloves-poslat nejdéle do 22.5. na můj email: deset jednoduchých vět v préteritu sloves haben, sein

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

pracovní sešit:

 •  str. 50-51/cvičení 3, 4, 5, 6 – práce s textem
 •  str. 51/7 – doplň vztažná zájmena (WHO pro osoby, WHICH pro zvířata či věci)
 •  str. 51/8 – přiřaď definice ze sedmičky ke správné otázce
 •  str. 52/1 – doplň do minirozhovorů slova z rámečku
 •  str. 53/4, 5, 6 + I can..

Matematika

Fyzika

Český jazyk

Chemie

 • přílohu nastudovat (včetně využití učebnice str. 14) - možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti).

Přírodopis

Tělesná výchova 

4.-7. 5. 2020

Tělesná výchova 

Přírodopis

Matematika

 • pracovní list Malá maturita, kdo dělá přijímačky, tak vypočítá vše a pošle, kdo ne, tak si vybere 4 příklady a pošle jenom je

Fyzika

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

 • doučit se slovíčka lekce 5
 • učebnice str. 64 – Vývoj angličtiny: přečíst a přeložit si text
 • podívat se na fialové tabulky pod textem (rozdíl americká x britská angličtina)
 • cvičení 1 a (tužkou seřadit), b (ústně), c (tužkou)
 • cvičení 3a (tužkou spojit)
 • pracovní sešit str. 50:
 • cvičení 1 (rozeznat, kdo je Američan a kdo Brit)
 • cvičení 2 (přiřadit slova z rámečku do správného sloupečku)

Chemie

 • nastudovat přílohu (včetně využití učebnice str. 12 a 13), - možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti).

Český jazyk

Základy věd

Úkoly 7.4.-30.4. 2020

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

 • učebnice str. 62-63: přečíst → do sešitu odpovědět anglicky na otázky ve cvičení 1 a 2, nadpis: The sale of the century
 • v případě zájmu o online hodinu (videochat) se mi ozvěte na email vallova.lucie@zsbrve.cz nebo napište do skupiny na Teamsech

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

 Matematika

Fyzika

Chemie

 • nastudovat přílohu, možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti).

Přírodopis

Německý jazyk

 • napsat a postupně naučit slovní zásobu 12.lekce
 • vyčasovat nová slovesa písemně do pracovního sešitu do 7.5.

Výchova k občanství

Český jazyk

Dějepis

 • přečíst v učebnici kapitolu Poválečné Československo (1945-1948)

Ruský jazyk

 • nic nového, opakovat čtení, psaní, slovní zásobu.

Úkoly 9. B 20.-24. 4. 2020

Přírodopis

 • prezentace zapsat si vše tučné.
 • pracovní list - vypracování je povinné. Prosím odpovědi zaslat na můj e-mail do 27. 4. 2020.

Chemie

 • prezentace- nastudovat, možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti).

Matematika

 • zapsat prezentaci Užití goniometrických funkcí do sešitu, vypočítat test a zaslat jen písmena správných odpovědí do 24. 4. 2020

Fyzika

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

1) projít a naučit se slovíčka 5 C

2) učebnice: 60/2 (tužkou) + přečíst a přeložit si 60/3a

3) do velkého sešitu: nadpis BUYING A TICKET + spojit a zapsat fráze z uč. 61/5a

4) do velkého sešitu: nadpis PŘEDLOŽKY + opsat spojení:

 • go BY bus = jet/ jezdit autobusem
 • take the bus = bez předložky, jet/jezdit autobusem
 • arrive INLondon AT 5 o‘clock= přijet do Londýna v 5 hodin
 • the train FROM Oxford = vlak z Oxfordu
 • the train TO Glasgow leaves FROM platform 6 = vlak do Glasgow odjíždí z nástupiště 6
 • get TO Manchester = dostat se/přijet do Manchesteru
 • change AT Birmingham = přestoupit v Birminghamu

5) pracovní sešit 48/1 (doplnit rozhovor výrazy z rámečku) 

6) 49/2 (spojit slovíčka s obrázky ve cv. 1) + 49/3 (doplnit předložky)

Český jazyk

 • zápis nové látky do mluvnice a procvičování této látky následuje v PL 22.

Dějepis 

 • uč. str.94 - 97. Svět po 2. sv. válce - Norimberský proces - zpracovat do zápisu

Ruský jazyk

 • 16. lekce - zapsat slovíčka, procvičit v učebnici str. 44 - 45 + PS 48-49, neposílat.

Zeměpis

 • Cestovní ruch - vypracujte leták podle návodu, do 1.5. poslat na e-mail M. Lukáčové

úkoly 14.- 17. 4.

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Matematika

Fyzika

Přírodopis

Německý jazyk

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 9. - 11. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 81 - napsat celkem 6 otázek k textům do prac. sešitu
 • vytvořit 5 vět v préteritu (sein, haben) do prac. sešitu

Pracovní činnosti - od 14.4. do příchodu do školy

 • vytvořit zdravý jídelníček pro ZŠ na čtvrtku od PO-PÁ
 • doplnit i výtvarně
 • odevzdat po příchodu do školy

Anglický jazyk – I. Sk. – Tomášková

 • Str. 58, 59 – An unusual place to stay
 • Přečíst článek z cv. 1 + vypracovat cv. 2,3 ze str. 59 do sešitu
 • Na můj email tomaskova.petra@zsbrve.cz – zaslat popis dalšího neobvyklého hotelu – záleží na vaší fantazii – termín odevzdání – 24. 4. 2020 – povinné odevzdání
 • 15 vět minimum

Pracovní sešit

 • Str 46,47 – celé
 • Str. 71, 72 – trpný rod – přehled – pro ty, kteří si ještě nejsou jisti
 • Str. 78 – 5B – slovní zásoba

Český jazyk

 • pracovní listy 19, 20, 21, text k pracovním listům a napsat text do sešitu
 • zápis z literatury

Anglický jazyk (Vallová) na 14. - 17. 4.

 • PS 47/6 – převeďte věty do trpného rodu, dávejte si pozor na časy (N znamená musí být, P mohou být)
 • PS 52/3 – převeďte věty do trpného rodu, pozor na časy
 • obyčejnou tužkou uč. 66/1 – vytváříte trpný rod (odstavec 1=minulý prostý; od. 2 = předpřítomný; od. 3 = budoucí; od. 4 = přítomný prostý)

Chemie

Přehled úkolů 6.-10. 4.

Dějepis

Matematika

 • do sešitu spočítat příklady: 58/5,6 59/9, 60/12, 61/13, 62/2, 63/4, 64/6,7. Zkontrolujeme ve škole. Tabulky máte mít z 8. třídy, tak snad jste je neztratili
 • zapsat prezentaci do sešitu

Fyzika

https://www.youtube.com/watch?v=5VOOF8xtV00

https://www.youtube.com/watch?v=atQmWTHCa5g

Přírodopis

Chemie

 • vypracování odeslat na můj e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 10. 4. 2020. Práce bude hodnocena-váha 1. Vše je uvedeno u zadání.
 • Učivo- návykové látky-možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti).

Anglický jazyk - p. uč. Vallová

 • pracovní sešit str. 46/1, 2, 3 + 47/4
 • pracovní sešit 47/5 – trpný rod způsobových sloves: can/must + be + 3. tvar slovesa

Klíče mohou být předány recepční. → The keys can be given to the receptionist.

Klíče musí být předány recepční. → The keys must be given to the receptionist.

 • naučit se slovíčka 5 B

Anglický jazyk - p. uč. Tomášková

Český jazyk

 • pracovní listy: 16, 17
 • č.18 poslat ke klasifikaci

Výchova k občanství

Anglický jazyk - p. uč. Kumstát

Tělesná výchova

30. 3. - 4. 4.

Německý jazyk

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11.l. do pracovních sešitů

Matematika

Zhlédnout videa:

https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A

https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0

 Fyzika

 Český jazyk

 • vypracovat pracovní listy a založit si je do desek: 6,7,8,9,10,11,12,13,14 
 • PL č. 15 poslat do 3. 4.- bude klasifikován 
 • zápis zapsat do sešitu

 Chemie

 • do vynechaného místa doplnit pokračování plastů-viz příloha (opsat nebo vytisknout a nalepit + nastudovat).

 Přírodopis

Výchova ke zdraví

 • práce do konce dubna
 • prostudovat prezentaci s názvem Fanatismus a hooligans a opsat zápis do sešitu. 
 • prezentace obsahuje zadání na vypracování práce na téma Sekty a jiná hnutí-bude známkováno. Vypracovanou práci mi prosím zašlete do 30. 4. 2020 na email: skalicka.marketa@zsbrve.cz 

 Anglický jazyk (Vallová)

Výtvarná výchova

Zeměpis

 • Vypracujte pracovní list Seskupení států, státní hranice-pokud nemáte možnost jej vytisknout, můžeme vám pracovní listy vytisknout ve škole, pokud si s něčím nevíte rady-pište, volejte. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy (nemusíte skenovat a posílat).

 Výchova k občanství

Tělesná výchova

23.-27. 3. 2020

Německý jazyk

 • Meine Freizeit ( Můj volný čas )
 • Písemně do pracovního sešitu. Popsat celý týden včetně víkendu.
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Aj-Tomášková

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková
 • Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 • Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

Fyzika

 • zápis, pracovní list                                                      

Matematika

 • vypracovat PL

Zeměpis

 

19.3.2020

Komunikační dovednosti

ŠABLONA BUDE VYPLNĚNÁ TAKTO:

 1. úvodní strana
 2. předběžný obsah práce
 3. Anotace práce v ČJ (o čem práce je)
 4. Anotace práce v AJ (o čem práce je)
 5. Klíčová slova (3 – 4)
 6. Úvod (co o tématu víme, důvodu volby práce)
 7. Doplňte názvy kapitol a podkapitol do textu
 8. Doplňte předběžný seznam literatury (nejméně 3 díla) – způsob citování nastudujte v zadání (všichni jej dostali při zadání práce, případně je na webu - https://www.zsbrve.cz/media/citacni-norma.pdf
 9. Kompletní zadání je taktéž na školním webu - https://www.zsbrve.cz/o-nas/absolventske-prace-zaku-9.-trid

Tělesná výchova - návod

13.3.32020

Zeměpis

 • Napsat zápis podle prezentace, všechny státy napsat jako příklady a najít na mapě. Podklady také v učenici na str. 22.
 • politický zeměpis

Přírodopis

Matematika

Fyzika

 • Napsat do sešitu přiloženou prezentaci. Vypracovat laboratorní práci a poslat do 20. 3. 2020

Český jazyk

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát (do konce března)

 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz