Domácí úkoly pro 9.A

14.4. - 17.4. 2020

Matematika

 • Podobnost trojúhelníků

Učebnice str. 37 – 43

 • Zápis do sešitu

str. 37 – rámeček Podobné trojúhelníky

str. 38, 39 – Věty o podobnosti trojúhelníků

 • Cvičení do sešitu

str. 39/2, 41/7, 42/10 – vypracované vyfotit a zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 17.4.

 • Video o podobnosti trojúhelníků shlédnout v případě potřeby

https://cs.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-equations-and-geometry/alg-basics-intro-to-triangle-similarity/v/similar-triangle-basics

Český jazyk

 • gramatika - str. 26/4 (vybrat 6 podst. jm., 6 příd. jm., 6 sloves. tvarů a určit mluvnické kategorie) do pracovních sešitů
 • literatura - str. 185/ text přečíst, vybrat 2 postavy a charakterizovat je do liter. sešitů
 • sloh - pracovat na již zadaném fejetonu

Německý jazyk  14.4. - 24.4.2020

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 9. - 11. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 81 - napsat celkem 6 otázek k textům do prac. sešitu
 • vytvořit 5 vět v préteritu (sein, haben) do prac. sešitu

Pracovní činnosti od 14.4. do příchodu do školy

 • vytvořit zdravý jídelníček pro ZŠ na čtvrtku od PO – PÁ
 • doplnit i výtvarně
 • odevzdat po příchodu do školy

Angličtina Vallová 14.-17.4.

Angličtina Tomášková 14.-24.4.

Zeměpis

Fyzika

Přírodopis

 • Prezentace Prvohory. Prosím zapsat si vše tučné.

Chemie

 • Prosím do 15.4.2020 prostudujte stranu 99 -101 a přiloženou prezentaci. Prezentaci buď opište nebo vlepte do sešitu a zápis doplňte o chybějící informace ze str. 99- 101 (NEBEZPEČNÁ CHEMIE).
 • Někteří stále nezaslali laboratorní práce, prosím zašlete je nejpozději do 10.4. 2020.

Komunikativní dovednosti

 • Pracovat na absolventské práci - tento týden zaslat na kontorlu garantovi.

Výchova k občanství

 

6.4. - 8.4. 2020

Matematika

 • Opakování na přijímačky – každý pošle jeden zajímavý příklad

Český jazyk

 • gramatika - vyplnit přiložený pracovní list a zaslat do 9.4. na viktorinova.ivana@zsbrve.cz
 • literatura - str. 179 - přečíst, charakterizovat hl. postavu, formulovat hl. myšlenku do literárního sešitu
 • sloh - pracovat na již zadaném fejetonu

Anglický jazyk

Přírodopis

 • Prezentace Vznik života (je klikací) - prosím vypsat si z ní vše tučné.

Komunikativní dovednosti

 • Psaní závěrečné práce

Fyzika

Tělesná výchova

30.3. - 3.4.2020

Matematika

Český jazyk

 • gramatika: opak. velkých písmen - pís. str. 66/1, 67/2 + určit slovní druhy
 • literatura: zapsat referát z vlastní četby do čtenářského deníku
 • sloh: Já a moji spolužáci - pokus o fejeton pís. do slohového sešitu

Německý jazyk 30.3.  -  9.4.2020

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11.l. do pracovních sešitů

Anglický jazyk

Fyzika

 • Z prezentace udělat výpisky a na posledním snímku jsou otázky a příklady, které po vapracování zašlete na semeradova.zdenka@zsbrve.cz

Dějepis

 • Podívat do učebnice na dobu Protektorátu (str. 70 -77). Podívat se hlavně na Heydrichiádu.

Zeměpis

Přírodopis

 • Prezentace Historie Země (je klikací) - prosím vypsat si z ní vše tučné.

Výtvarná výchova

Komunikativní dovednosti

 • K vyplnění můžete používat veškeré zdroje, ale je povinný a bude klasifikován. (Vaše odpovědi se mi automaticky odešlou hned po vyplnění.)

Výchova k občanství

Napsat úvahu (zamyšlení) na téma Proč lidé válčí. 

 • nejméně půl strany A4
 • odeslat na havlova.ivana@zsbrve.cz do 5. dubna
 • bude klasifikováno

na Vaše úvahy navážeme tématem Války a světové konflikty 

Chemie

 • Studijní materiály: KeramikaStavební pojiva – vlepit nebo opsat do sešitu plus výpisek z učebnice str. 88 - 93 téma: Chemie a zemědělství a Chemie a zdraví. Prostudovat do 1.4.2020. Vaši pracovitost prověřím.

Tělesná výchova

 

23.3.2020
Matematika
 • pracovní list č. 1
 • vypracovat ve wordu nebo na papír
 • zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 29.3.2020
 • bude známkováno 

Zeměpis

Anglický jazyk- Mgr. Tomášková

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková
 • Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 • Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

19.3.2020

Český jazyk - gramatika:

 • skloňování přejatých jmen - písemně: str. 49 - 52

Český jazyk - literatura:

 • příprava referátů z vlastní četby

Český jazyk - sloh:   

 • Svět kolem nás - úvaha
 • Vše vypracovat do sešitů a odevzdat po příchodu do školy!

Německý jazyk

 • Meine Freizeit ( Můj volný čas )
 • Písemně do pracovního sešitu. Popsat celý týden včetně víkendu.
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Tělesná výchova

Chemie

 • pracovní listy Esterifikace a Sacharidy (cukry ) vyplnit přímo do souboru (prosím zvoltek vyplnění jinou barvu  než černou) soubor zašlete zpět na email. hynkova.eva@zsbrve.cz do 21.3. 2020  do předmětu emailu uveťe: 9A - vaše jméno a příjmení ( bude klasifikováno)
 • pracovní listy Tuky a Bílkoviny vyplnit přímo do souboru (prosím zvoltek vyplnění jinou barvu  než černou) soubor zašlete zpět na email. hynkova.eva@zsbrve.cz do 24.3. 2020  do předmětu emailu uveťe: 9A - vaše jméno a příjmení  (bude klasifikováno)
 • Provést dvě laboratorní práce "Denaturace bílkovin" a " Kyselina octová"  viz přiložené zadání. Vyplňujte rovnou do přiloženého zadání a soubor odešlete vyplněný na email. hynkova.eva@zsbrve.cz do 30.3.2020.
 • do předmětu emailu uveťe: 9A - vaše jméno a příjmení (vytištěné přinesete do školy na první vyučovací  hodině po ukončení vynuceného volny) -bude klasifikováno

Matematika

 • příprava na přijímačky – cermat, scio

Český jazyk

 • Mluvnice - od str. 67 - po str. 80 pouze cvičení
 • Literatura - od str.176 - pouze autoři světové literatury (četba a rozbor textu)
 • Sloh - str. 150 - 156 - texty zpracovat dle pokynů a úkolů pod nimi
 • Pravidelná příprava na přijímací řízení dle pokynů.
 • Sešity s úkoly budou odevzdány po návratu do školy.

Německý jazyk

 • SZ 11. lekce napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa dané lekce
 • opakovat a procvičovat slovesa, předložky, mn.č.podst.jm.
 • tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma, lid. tělo

Anglický jazyk – Tomášková, Kumstát

 • dodělat lekci 4
 • učebnice, pracovní sešit
 • pracovní sešit – gramatika str. 70, 71, slovní zásoba – str. 77

Anglický jazyk – Vallová

 •  dodělat celou 4. lekci:
 • projít uč. 48-54
 • uč. str. 50 a 52 doplnit tužkou + do velkého sešitu vypracovat 54/1, 2
 • vypracovat v PS str. 36-43 (gramatika případně vzadu v PS), str. 41 vynechat
 • naučit se slovíčka 4 B-D
 • kontrola po návratu do školy, čemu nerozumíte → zapište si, vrátíme se k tomu

Dějepis

Ruský jazyk

 • dopsat slovíčka, procvičovat čtení, projekt "nemoci a zdraví"

Fyzika

 • Prezentace hodnocena.
 • Úkol vypracovat do sešitu do 25. 3.
 • Prezentaci poslat na mail skola.br@post.cz - do 25. 3.
  • Zopakovat převody jednotek, vzorce z tabulky.
  • Do sešitu výpočet příkladu
 • Jak daleko se dostane zvuk v kovu a ve vodě za 2 min. Kolikrát větší vzdálenost urazí? O kolik větší vzdálenost urazí?
  • Vypracovat prezentaci / min. 8 snímků/nebo na papír A 3
 • Zvuk a jeho šíření, zvukový vodič a izolant, využití infrazvuku a ultrazvuku, jednotka hlasitosti, ochrana před nadměrným hlukem. Obrázky!!!!!!

Chemie

Přírodopis

 • učebnice str. 60 - 64 - přečíst a vypsat téma: Půdy + nakreslit a popsat obr. 117/ str. 63.
 • pracovní list půda

Zeměpis

 • dodělat referáty
 • uč. str. 20-21 – přečíst typy států

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát

 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz