Domácí úkoly pro 9.A

8.6. - 12.6. 2020

Matematika

 • Dokončit jehlan, kužel, koule - zaslat na email. Povinné pro všechny.
Český jazyk
 • Gramatika  -  pís. do prac. sešitu: str. 14/9 + slovní druhy čísly nad slova
 • Literatura  -  práce se čtenářským deníkem
 • Sloh  -  ústní opakování slohových útvarů
Německý jazyk
 • Souhrnné opakování slovní zásoby a probrané gramatiky na základě zápisů ve školním i pracovním sešitě. 
Anglický jazyk
Fyzika
Chemie
 • zpracovat zápis ze str. 17 -20, zaslat kopii na email vyučujícího nebo přes teams

 

1.6. - 5.6.

Matematika

 • Dokončit jehlan, kužel, koule - zaslat na email. Povinné pro všechny.

Český jazky

 • Gramatika  -  ústní opak. - hláskosloví, tvarosloví, skladba
 • Literatura  -  práce se slovníčkem liter. pojmů - úst. opak.
 • Sloh  -  opak. slohových útvarů - úst. ( vypravování, popis, charakteristika, úvaha,... )
Anglický jazyk
Fyzika

25.5. - 29.5.

Tělesná výchova 

Matematika

 • Koule - uč. str 25 - 30.
 • Vypsat vzorečky, vypočítata jeden příklad na povrch koule a jeden na objem koule.

Český jazyk

Gramatika 

 • vybrat pravopisné cvičení dle vlastního výběru na vyjmenovaná slova (nemusí být z učebnice ČJ), pís. do prac. sešitu

Literatura   

 • opakovat liter. pojmy ze slovníčku
 • str. 185/ přečíst text, napsat 8 - 10 otázek s tvrzením ano/ne, pís. do liter. sešitu

Sloh 

 •   pokračovat v popisu místnosti, pís. do sloh. sešitu

Německý jazyk    

 • opakovat SZ 9. - 12. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - farma, nákupy, volný čas - pís. do prac. sešitu

Přírodopis

Chemie

Fyzika

18.5. - 22.5.

Tělesná výchova 

Matematika

 • Kužel - uč. 16 - 24 - vypsat rámečky, vypočítat jedn příklad na povrch kužele a jeden na objem kužele. Výpočty zaslat na email.

Český jazyk  

 • gramatika - str. 47/18, 19, 20 pís. do prac. sešitu
 • literatura - práce se čtenářským deníkem
 • sloh - popis místnosti, ve které trávím nejvíce času pís. do slohového sešitu

Anglický jazyk

Fyzika

Přírodopis

 

11.5. - 15.5.

Matematika

 • Jehlan - uč. str. 5 - 15 - do sešitu vypsat rámečky + vzorce na povrch a objem, spočítat libovolný příklad z učebnice na povrch a objem - vyfotit a poslat do 15.5.

Český jazyk

 • Gramatika - pracovní list vyplnit a poslat zpět na můj email nejdéle do 15.5.
 • Literatura - písemně do lit. sešitu: str.130 - V. Hrabě: Variace na renesanční téma - přečíst, určit lit. žánr, vyjádření pocitů, jazykové prostředky + otázky k textu na str. 131
 • Sloh - ústně zopakovat všechny slohové útvary

Německý jazyk

 • dlouhodobé úkoly: opakovat a procvičovat slovní zásobu 9. - 12. lekce; procvičovat časování všech sloves
 • poslat nejdéle do 22.5. na můj email: deset jednoduchých vět v préteritu sloves haben, sein

Anglický jazyk

Zeměpis

Fyzika

Přírodopis

Tělesná výchova 

4.5. - 7.5.

Tělesná výchova 

Matematika

 • procvičování na přijímačky, příklady přiloženy v souborech na Teamsech.
 • Ve středu od 9:30 online výuka.

Český jazyk

 • Gramatika: str. 38/6,7,8 + slovní druhy - vše písemně do prac. sešitu
 • Literatura: práce se čtenářským deníkem
 • Sloh: pokračovat v charakteristice literární postavy
 • Řešení posledního úkolu

Anglický jazyk

Základy věd

Fyzika

Chemie

Nová látka:

1) Chemie a životní prostředí ze str. 102 -103 přečíst a udělat zápis

2) Zdroje energie str. 21- 28 + prezentace (možno vytisknout nebo vypsat a doplnit dle učebnice).

Přírodopis

 • posílám prezentaci (je "klikací") na přírodopis. 
 • Prosím zapsat si vše tučné.

27.4. - 30.4.

Matematika

 • Goniometrické funkce
 • Funkce sinus, cosinus, tangens
 • uč. str. 55 – 67 – pouze projít v učebnici, přečíst rámečky a podívat se na grafy, shlédnout video https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A
 • Opakování na přijímačky https://www.youtube.com/channel/UChxdov16dLNOu8CzAJlg-uA

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Český jazyk 

 • Gramatika: str. 33/4,5,6,8 - písemně do prac. sešitu
 • Literatura: str.204 - přečíst text (rozbor textu - postavy, prostředí, hlavní myšlenka apod.) - písemně do lit. sešitu
 • Sloh: charakteristika literární postavy na základě vlastní četby - písemně do slohového sešitu

Německý jazyk

 • napsat a postupně naučit slovní zásobu 12.lekce 
 • vyčasovat nová slovesa písemně do prac. sešitu

Anglický jazyk

Zeměpis

Dějepis

 • přečíst v učebnici kapitolu Poválečné Československo (1945 - 1948)

Ruština

 • nic nového, opakovat čtení, psaní, slovní zásobu

Chemie

Fyzika

Přírodopis

 • posílám prezentaci Třetihory (je "klikací") na přírodopis. Prosím zapsat si vše tučné.

 

20.4. - 24.4. 2020

Matematika

 • uč. str. 44-48 – projít si ukázkové příklady - Jak využíváme podobnost
 • vypočítat příklady str. 44/1 a 47/8 a zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 24.4.

Český jazyk

Gramatika: 

 • rozbor přiložené věty zaslat do 25.4.
 • ústně procvičovat pravopis z učebnice ČJ (vyjmenovaná slova, koncovky podst. a příd. jmen, shoda přísudku s podmětem)

Literatura: 

 • pracovat se čtenářským deníkem, zapisovat četbu, referáty, zajímavosti

 Sloh:

 • písemně do slohového sešitu vypracovat odborný výtah z učebnice např. přírodopis, zeměpis, fyzika

Anglický jazyk

Chemie

Přírodopis

 • Posílám prezentaci Druhohory. Prosím zapsat si vše tučné.
 • Dále přikládám pracovní list - vypracování je povinné. Prosím odpovědi zaslat na můj e-mail do 27. 4. 2020. 

Fyzika

Dějepis

 • uč. str.94 - 97. Svět po 2. sv. válce - Norimberský proces - zpracovat do zápisu

Ruský jazyk

 • 16. lekce - zapsat slovíčka, procvičit v učebnici str. 44 - 45 + PS 48 - 49.

 

14.4. - 17.4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Matematika

 • Podobnost trojúhelníků

Učebnice str. 37 – 43

 • Zápis do sešitu

str. 37 – rámeček Podobné trojúhelníky

str. 38, 39 – Věty o podobnosti trojúhelníků

 • Cvičení do sešitu

str. 39/2, 41/7, 42/10 – vypracované vyfotit a zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 17.4.

 • Video o podobnosti trojúhelníků shlédnout v případě potřeby

https://cs.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-equations-and-geometry/alg-basics-intro-to-triangle-similarity/v/similar-triangle-basics

Český jazyk

 • gramatika - str. 26/4 (vybrat 6 podst. jm., 6 příd. jm., 6 sloves. tvarů a určit mluvnické kategorie) do pracovních sešitů
 • literatura - str. 185/ text přečíst, vybrat 2 postavy a charakterizovat je do liter. sešitů
 • sloh - pracovat na již zadaném fejetonu

Německý jazyk  14.4. - 24.4.2020

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 9. - 11. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 81 - napsat celkem 6 otázek k textům do prac. sešitu
 • vytvořit 5 vět v préteritu (sein, haben) do prac. sešitu

Pracovní činnosti od 14.4. do příchodu do školy

 • vytvořit zdravý jídelníček pro ZŠ na čtvrtku od PO – PÁ
 • doplnit i výtvarně
 • odevzdat po příchodu do školy

Angličtina Vallová 14.-17.4.

Angličtina 14.-24.4.

Zeměpis

Fyzika

Přírodopis

 • Prezentace Prvohory. Prosím zapsat si vše tučné.

Chemie

 • Prosím do 15.4.2020 prostudujte stranu 99 -101 a přiloženou prezentaci. Prezentaci buď opište nebo vlepte do sešitu a zápis doplňte o chybějící informace ze str. 99- 101 (NEBEZPEČNÁ CHEMIE).
 • Někteří stále nezaslali laboratorní práce, prosím zašlete je nejpozději do 10.4. 2020.

Komunikativní dovednosti

 • Pracovat na absolventské práci - tento týden zaslat na kontorlu garantovi.

Výchova k občanství

 

6.4. - 8.4. 2020

Matematika

 • Opakování na přijímačky – každý pošle jeden zajímavý příklad

Český jazyk

 • gramatika - vyplnit přiložený pracovní list a zaslat do 9.4. na viktorinova.ivana@zsbrve.cz
 • literatura - str. 179 - přečíst, charakterizovat hl. postavu, formulovat hl. myšlenku do literárního sešitu
 • sloh - pracovat na již zadaném fejetonu

Anglický jazyk

Přírodopis

 • Prezentace Vznik života (je klikací) - prosím vypsat si z ní vše tučné.

Komunikativní dovednosti

 • Psaní závěrečné práce

Fyzika

Tělesná výchova

30.3. - 3.4.2020

Matematika

Český jazyk

 • gramatika: opak. velkých písmen - pís. str. 66/1, 67/2 + určit slovní druhy
 • literatura: zapsat referát z vlastní četby do čtenářského deníku
 • sloh: Já a moji spolužáci - pokus o fejeton pís. do slohového sešitu

Německý jazyk 30.3.  -  9.4.2020

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11.l. do pracovních sešitů

Anglický jazyk

Fyzika

 • Z prezentace udělat výpisky a na posledním snímku jsou otázky a příklady, které po vapracování zašlete na semeradova.zdenka@zsbrve.cz

Dějepis

 • Podívat do učebnice na dobu Protektorátu (str. 70 -77). Podívat se hlavně na Heydrichiádu.

Zeměpis

Přírodopis

 • Prezentace Historie Země (je klikací) - prosím vypsat si z ní vše tučné.

Výtvarná výchova

Komunikativní dovednosti

 • K vyplnění můžete používat veškeré zdroje, ale je povinný a bude klasifikován. (Vaše odpovědi se mi automaticky odešlou hned po vyplnění.)

Výchova k občanství

Napsat úvahu (zamyšlení) na téma Proč lidé válčí. 

 • nejméně půl strany A4
 • odeslat na havlova.ivana@zsbrve.cz do 5. dubna
 • bude klasifikováno

na Vaše úvahy navážeme tématem Války a světové konflikty 

Chemie

 • Studijní materiály: KeramikaStavební pojiva – vlepit nebo opsat do sešitu plus výpisek z učebnice str. 88 - 93 téma: Chemie a zemědělství a Chemie a zdraví. Prostudovat do 1.4.2020. Vaši pracovitost prověřím.

Tělesná výchova

 

23.3.2020
Matematika
 • pracovní list č. 1
 • vypracovat ve wordu nebo na papír
 • zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 29.3.2020
 • bude známkováno 

Zeměpis

Anglický jazyk- Mgr. Tomášková

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková
 • Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 • Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

19.3.2020

Český jazyk - gramatika:

 • skloňování přejatých jmen - písemně: str. 49 - 52

Český jazyk - literatura:

 • příprava referátů z vlastní četby

Český jazyk - sloh:   

 • Svět kolem nás - úvaha
 • Vše vypracovat do sešitů a odevzdat po příchodu do školy!

Německý jazyk

 • Meine Freizeit ( Můj volný čas )
 • Písemně do pracovního sešitu. Popsat celý týden včetně víkendu.
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Tělesná výchova

Chemie

 • pracovní listy Esterifikace a Sacharidy (cukry ) vyplnit přímo do souboru (prosím zvoltek vyplnění jinou barvu  než černou) soubor zašlete zpět na email. hynkova.eva@zsbrve.cz do 21.3. 2020  do předmětu emailu uveťe: 9A - vaše jméno a příjmení ( bude klasifikováno)
 • pracovní listy Tuky a Bílkoviny vyplnit přímo do souboru (prosím zvoltek vyplnění jinou barvu  než černou) soubor zašlete zpět na email. hynkova.eva@zsbrve.cz do 24.3. 2020  do předmětu emailu uveťe: 9A - vaše jméno a příjmení  (bude klasifikováno)
 • Provést dvě laboratorní práce "Denaturace bílkovin" a " Kyselina octová"  viz přiložené zadání. Vyplňujte rovnou do přiloženého zadání a soubor odešlete vyplněný na email. hynkova.eva@zsbrve.cz do 30.3.2020.
 • do předmětu emailu uveťe: 9A - vaše jméno a příjmení (vytištěné přinesete do školy na první vyučovací  hodině po ukončení vynuceného volny) -bude klasifikováno

Matematika

 • příprava na přijímačky – cermat, scio

Český jazyk

 • Mluvnice - od str. 67 - po str. 80 pouze cvičení
 • Literatura - od str.176 - pouze autoři světové literatury (četba a rozbor textu)
 • Sloh - str. 150 - 156 - texty zpracovat dle pokynů a úkolů pod nimi
 • Pravidelná příprava na přijímací řízení dle pokynů.
 • Sešity s úkoly budou odevzdány po návratu do školy.

Německý jazyk

 • SZ 11. lekce napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa dané lekce
 • opakovat a procvičovat slovesa, předložky, mn.č.podst.jm.
 • tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma, lid. tělo

Anglický jazyk – Tomášková, Kumstát

 • dodělat lekci 4
 • učebnice, pracovní sešit
 • pracovní sešit – gramatika str. 70, 71, slovní zásoba – str. 77

Anglický jazyk – Vallová

 •  dodělat celou 4. lekci:
 • projít uč. 48-54
 • uč. str. 50 a 52 doplnit tužkou + do velkého sešitu vypracovat 54/1, 2
 • vypracovat v PS str. 36-43 (gramatika případně vzadu v PS), str. 41 vynechat
 • naučit se slovíčka 4 B-D
 • kontrola po návratu do školy, čemu nerozumíte → zapište si, vrátíme se k tomu

Dějepis

Ruský jazyk

 • dopsat slovíčka, procvičovat čtení, projekt "nemoci a zdraví"

Fyzika

 • Prezentace hodnocena.
 • Úkol vypracovat do sešitu do 25. 3.
 • Prezentaci poslat na mail skola.br@post.cz - do 25. 3.
  • Zopakovat převody jednotek, vzorce z tabulky.
  • Do sešitu výpočet příkladu
 • Jak daleko se dostane zvuk v kovu a ve vodě za 2 min. Kolikrát větší vzdálenost urazí? O kolik větší vzdálenost urazí?
  • Vypracovat prezentaci / min. 8 snímků/nebo na papír A 3
 • Zvuk a jeho šíření, zvukový vodič a izolant, využití infrazvuku a ultrazvuku, jednotka hlasitosti, ochrana před nadměrným hlukem. Obrázky!!!!!!

Chemie

Přírodopis

 • učebnice str. 60 - 64 - přečíst a vypsat téma: Půdy + nakreslit a popsat obr. 117/ str. 63.
 • pracovní list půda

Zeměpis

 • dodělat referáty
 • uč. str. 20-21 – přečíst typy států

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát

 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz