Domácí úkoly pro 8.B

8. 4. 2020

Dějepis 

 • Připomínám, že vypracovávání zápisků je povinné. Zápisky je třeba opsat na papír, vyfotit a zaslat na ksandova.jitka@zsbrve.cz
 • Povinné je i vypracovávání e-testů. Pro jistotu znovu zasílám odkazy na oba dva již uveřejněné testy a také odkaz na test nový platný pro příští týden.

1. test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UNEo0WE4wUTNRNTNGSEZWNldHTlk4Q1NROC4u

2. test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19URFFZUjcyWkhPUTFDTjdLQkYyWlRTTUEyRi4u

3. test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19URjBIUklOQUJGRzAyQ0xOMVE3MURXQzdPTy4u

 • V případě potřeby mě můžete kontaktovat: ksandova.jitka@zsbrve.cz, 734 169 058

 Anglický jazyk - Mgr. Tomášková 

Anglický jazyk- Mgr. Vallová 

Fyzika

 • prosím projděte si dvě následující videa. První video https://www.youtube.com/watch?v=PM-I63PiBuQ je výklad k učivu ze str.143 -144 a podle něj doplňte svůj zápis. Druhé video https://www.youtube.com/watch?v=4TQMAv-0FF je výklad k novému učivu (str. 146-147 a 150-152) a udělejte si zápis.

Chemie

Český jazyk 

Německý jazyk 14.4. - 24.4.2020

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 5. - 7. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 43/4 - napsat celkem 6 otázek k textu do prac. sešitu
 • učebnice str. 59/4 - doplnit otazníky a napsat do prac. sešitu

2.4.2020

Anglický jazyk - Mgr. Tomášková

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát

Anglický jazyk- Mgr. Vallová

Výchova k občanství

Dějepis

 • prezentace  
 • pročíst učebnici + prezentaci- vypsat na papír (do sešitu) tučně zvýrazněné a barevné části (osobnost + vynález/objev), vyfotit, zaslat do 10. dubna na e-mail ksandova.jitka@zsbrve.cz
 • vyplnit e-test: odkaz bude zpřístupněn od pondělí 6. dubna 2020

Chemie

 • Zdravím všechny, nejprve chci ještě jednou poděkovat vám i vašim rodičům za pomoc při posílání úkolu přes email.Na tento týden máte jen dobrovolný úkol viz přiložený soubor, v křížovce doplňujete do políček jen přídavné jméno. Hotový úkol zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.czd do 6.4.2020Přeji vám všem hodně energie, síly a hlavně zdraví.

Fyzika

 •  prosím ty co si zatím nevybrali referáty, aby tak učinili nejpozději do 5.4.2020, jinak vám referát budu muset přidělit sama. Volná témata: Srážky a jejich měření, Tlak vzduchu , Teplotavzduchu; Meteorologickástanice; Skleníkovýefekt. Pro tento týden máte zpracovat zápis za str. 158 - 163. Příští týden přidám pracovní list na procvičení látky. Něco na obohacení aneb jak lze ukládat elektrickou energii:https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s
 • Zápisky mi neposílejte.

Český jazyk 

Základy věd

Ruský jazyk

 • učebnice str. 36 - komiks - přeložit přísloví, přečíst komiks (nahlas)
 • str.36 - video Jeralaš - písemně - přeložit název, napsat alespoň 5 slov, které se v příběhu objevují: https://www.youtube.com/watch?v=ec-2h8Ey8_U
 • opakovat slovní zásobu 9. lekce (LEARN - učíš se, WRITE - píšeš, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY): https://quizlet.com/493507427/9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-flash-cards/
 • psaní azbuky - trénovat písemně
 • pracovní sešit str. 40/10
 • Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možnost také konzultace přes Skype či WhatsApp.

Matematika

Přírodopis

 • Rozmnožovací soustava. Kdyby něco, tak pište, volejte. Pracovní list stačí odevzdat po návratu do školy- pracovní list

Tělesná výchova

26.3.2020

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové

Výtvarná výchova

Český jazyk

 • zápis do sešitu mluvnice 
 • pracovní list 11, 12, 13, 14, 15. Poslední je klasifikovaný

Matematika

 • Vypracovat a poslat alespoň 3 příklady a to do pátku 3.4.2020.

Přírodopis  26.3. - 1.4

 • Napište si zápis Rozmnožovací soustava - přibližně podle zápisu si do sešitu nalepte obrázky (penis a vaječníky) a obrázky podle prezentace popište. V úterý pošlu pracovní list.

Výchova ke zdraví - práce na celý duben

 • Prostudovat jednotlivé kapitoly v prezentaci. Na konci každé kapitoly je zápis do sešitu, který si prosím pečlivě opište. 
 • Sešity si ihned po návratu do školy zkontroluji.  
 • Látku si všichni nastudujte. Po návratu do školy přijde určitě testík na opakování včetně poruch příjmu potravy, obezity a cukrovky. 

Zeměpis - 26.3. - 1.4

 • Napište si zápis Karlovarský kraj, vypracujte a do sešitu nalepte slepou mapu Karlovarského kraje  (podle přiložené prezentace nebo učebnice) a vypracujte pracovní list Karlovarský kraj. Pokud nemáte možnost vytisknout slepou mapu a pracovní list, ve škole vám vše vytiskneme.
 • Pracovní list a dopsané zápisy stačí odevzdat až po návratu do školy - nemusíte skenovat. Pokud máte nějaký dotaz nebo problém - pište, volejte.

 

30.3. - 9.4.2020

Anglický jazyk – Mgr. Vallová – II.sk.

 Unit 5 A:  Climate change:        

 uč. 56/1 – tužkou spojit, zopakovat si slovní zásobu z ekologie

 • uč. 56/2 – přečíst a zkusit doplnit slova ze cv. 1
 • naučit se slovíčka 5 A
 • nastudovat si PS  72/ Passive voice (zatím jen Present-do bodu 5.5)
 • vypracovat PS str. 44-45; cvičení 6 je na známky: do konce týdne ofoťte a pošlete na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo odevzdáte po návratu do školy

 Pracovní činnosti

Tělesná výchova

 • PRO DOBROVOLNÍKY, doporučuji!!!! Zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Dějepis

Německý jazyk  

 •  zapsat a naučit slovní zásobu 7. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 7.l. do pracovních sešitů

23. – 27. 3. 2020

Ruský jazyk 

učebnice: 
 • str. 34/13 - písemně do sešitu, stačí napsat číslo a písmeno
 • str. 35/16 - najít v tomto cvičení slovíčka: polévková lžíce, nůž, vidlička, dezertní vidlička, čajová lžička - napsat je do                sešitu na sl. zásobu
pracovní sešit 
 • str. 39/6AB, str.40/7, str.41/11B, str.42/15A

Projekt 

Výchova k občanství 

 •  připomínám – str. 68 učebnice – Listina základních práv a svobod do sešitu.
 •  na email tomaskova.petra@zsbrve.cz zaslat domácí úkol – vysvětlení pojmů – rasismus, intolerance, xenofobie, totalita + demokracie, antisemitismus. Bude hodnoceno. Termín odevzdání: 31. 3. 2020.

Fyzika

 • Vyberte si prezentaci do 31.32020 na její zpracování máte dostatek času. Krom toho v rámci, krátkého pracovního listu trénujte převody jednotek, vypracovaný list mi zašlete.
 • Vše vyplňujte, pokud je to možné, do přiloženého souboru v počítači a ten mi potom ve formátu docx zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 30.3.2020

Chemie

 • Pročtěte si stranu 61 v učebnici, poté doporučuji shlédnout prvních cca 3.5 min z prvního videa uvedeného v prezentaci ( 1- slide), lépe se zorientujete v periodické tabulce). Poté pokračujte v prostudování prezentace slide 1-10, pak opět doporučuji shlédnout dvě výuková videa. Teprve potom pokračujte v procvičování 11- 14 slide. Zápis udělejte do sešitu - vlepte prezentaci (nebo opište).

Základy věd 

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.
 • kdo může, ať si zařídí skype, zkusíme výklad nové látky takto
Český jazyk
Matematika
 • Vypočítat všechny příklady v přiloženém souboru na slovní úlohy na pohyb.
 • Vybrat 3 a ty poslat na mail pana učitele Čepka, do 27. 3. 2020, bude hodnoceno.
Německý jazyk
 • Vymyslet a napsat do pracovního sešitu věty se všemi probranými způsobovými slovesy (kladné i záporné).
 • Napsat všechna slovíčka 5. - 8. lekce.
 • Pracovat na projektu.

Fyzika

Chemie

Tělesná výchova

Anglický jazyk- Tomášková - Anglický jazyk II.skupina
Týden 11. 3. – 20. 3. 2020

 • Dle domluvy z úterý 10. 3. 2020 prosím vypracovat:

Učebnice:

 • Str. 48 – 49 – The tailor of Swaffam – přečíst + do školního sešitu vypracovat cv.1b – seřadit obrázky dle příběhu, cv. 2 – do školního sešitu
 • Str. 49/ cv. 3a – tabulka – do školního sešitu
 • Str. 49/cv. 3b – do školního sešitu
 • Str. 50 – Kids – přečíst příběh + do sešitu šk. cv. 2

Pracovní sešit:

 • Str. 38, 39 – vypracovat
 • Str. 77 – slovní zásoba – 4C – do slovníčku

Týden 23. – 27. 3. 2020

Učebnice:

 • Str. 52 – The Big Apple – přečíst článek a vypracovat cv. 2, 3 a 4 do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • Str. 42, 43 – progress check
 • Str. 71. – přečíst gramatiku
 • Str. 77 – 4D
 •  Prosím o zpětnou vazbu o plnění úkolů na email tomaskova.petra@zsbrve.cz

Přírodopis

 • Prosím zapsat zápis podle přiložené prezentace, v pátek pošlu pracovní list. Přeji hezké učení a moc se na vás těším 

AJ - p. Kumstát (do konce března)

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě
 • všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: ING nebo INFINITIV
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků