Domácí úkoly pro 8.B

22. - 26. 6. 2020

 • pro všechny předměty platí opakování 

Anglický jazyk - skuipna p.uč. Vallové 

Ruský jazyk 

15.- 20. 6. 2020

Ruský jazyk 

Matematika 

Český jazyk 

Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p. Vallové 

Anglický jazyk - skupina p. Kumstáta

Přírodopis

 • dokončení a zaslání pracovních listů

Zeměpis 

Chemie

 • v úterý 16.6.2020 v 11h -11.45 h si napíšeme on-line test z chemických reakcí (str. 38 - 41) + celé dosud probrané názvosloví, test je povinný .
 • Odkaz naleznete na Teams. Pokud je třeba si doplnit testy napište pošlu vám odkaz na doplnění testu.

Fyzika

 • prosím o odevzdání chybějících prací a prezentací na počasí

Dějepis

 • Opakování probrané látky – povinný test. Odevzdat do neděle 21. 6. 2020

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UOEJLMFREMDJMTk9VTTAwQURCUkNMNE4xNy4u

8.- 12.6. 2020

Český jazyk 

 • Zkontroluj si vypracování VŠECH PL, ty, které nemáš, si podle DÚ na školním webu vytiskni a dovypracuj a nakonec vyplň přiloženou tabulku.
 • Upozorňuji, že si desky se jmény, vyplněnou tabulkou a všemi PL ode všech vyberu a budu dávat známku na vysvědčení. 

Základy věd 

 • Dodělání všech prací

Dějepis 

Zeměpis 4. - 11. 6.

Přírodopis

 • dokončete již zadané pracovní listy

Chemie

 • prostudovat a udělat zápis ze str. 42-43. Kopii zápisu zaslat na email.
 • Dále zpracovat pracovní list na vyčíslování rovnic a názvosloví bezkyslíkatých kyselin - zaslat do 11.6.2020

Fyzika

 • příprava na test - 8.B

Matematika 

Ruský jazyk 

Anglický jazyk - skupina p. Vallové 

Anglický jazyk - skupina p.Tomáškové

Anglický jazyk - skupina p.Kumstáta 

8.5. - 4.6. 

Zeměpis 

Přírodopis

 • Podle prezentace z minulého týdne zápis Ekologie II. - biotické faktory
 • Vypracujte pracovní list Ekologie II. - biotické faktory.

Fyzika

 • velké opakování z ELEKTRICKÉHO PROUDU tj. z kapitol 2.4 -2.14 v učebnici str. 118-164 včetně příkladů. Test pátek 5.6. 2020 hodinu bude upřesněna TEAMS dle probíhajících on-line hodin. Účast na testu je povinná.
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly, pokud nebude splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21.6. 2020, nebudou mít pak podklady pro klasifikaci.
 • V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.

Chemie

 • doplnit přiložený zápis z učebnice str. 38 - 41 (není třeba opisovat stačí vlepit do sešitu). Na email zaslat vyřešené pracovní listy které jsou součástí zápisu.
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly, pokud nebude splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21.6. 2020, nebudou mít pak podklady pro klasifikaci.
 • V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.

Anglický jazyk - skupina Mgr. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Kumstáta 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Vallové 

Český jazyk 

 • pracovní listy č. 39 a 40 

Výchova k občanství 

Matematika 

Ruský jazyk - skupina pí.uč. Štěrbové 

UČEBNICE

Začínáme 11. lekci, tématem bude vzhled a charakter člověka.

 • jako první se seznamte s novou slovní zásobou na str. 59, první část přepište do sešitu

 • str.52/1ABC – poslech online

 • str.52/2A – přečti si nahlas texty a přelož (ústně)

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 68/1AB, 2, 3A – poslech online, 3B

PROCVIČOVÁNÍ

Ruský jazyk - Mgr. Ptáčníková

 • Opakovat azbuku
 • Opakovat slovní zásobu
 • Opakovat čtení a psaní

Dějepis 

 • prezentace z minulého týdne zůstává (neposílám nic nového)

Základy věd

 • využijte týden 1. – 5. 6. 2020 na opakování a doplnění látky

25. - 29. 5. 2020

Tělesná výchova 

Zeměpis

 • Napište si zápis Jihomoravský kraj a vypracujte pracovní list Jihomoravský kraj. Vypracované zašlete na e-mail, popř. doneste do školy.

Přírodopis 

 • Napište si zápis Ekologie II. - biotické faktory. Černobílé obrázky si nakreslete. Pracovní list na toto téma bude až příští týden.

Chemie

 • 29.5.2020 v 11 h -11.40 h si napíšeme test z kyselin a zásad resp. kyselost a zásaditost + dvouprvkové sloučeniny v rozsahu učebnice součástí testu bude i celé dosud probrané názvosloví. Do zadání na Teams Vám vložím další procvičování názvosloví včetně bezkyslíkatých kyselin.
 • Odkaz na test naleznete též v příspěvcích na Teams. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFagifeQ5XtAtNhgr3tDHBkPBUMFpER1JOWjdPNk5HTVkxSEZCNjlRN1RaSSQlQCN0PWcu

Fyzika

 • do 7.6.2020 odevzdat prezentace počasí. Ti, kteří si nevybrali: zde jsou přidělená témata

Základy věd

 • Prosím vypracování odeslat na můj e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 31. 5. 2020 (stačí napsat čísla rostlin a k nim celý název). Práce je povinná.

Německý jazyk 

 • opakovat SZ 5. - 8. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - rodina, škola - pís. do prac. sešitu 

Výchova k občanství 

Matematika 

Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p. Vallové 

Anglický jazyk - skupina p. Kumstáta 

Ruský jazyk 

Český jazyk 

 • pracovní list 37, 38

Dějepis 

18. – 22. 5. 2020

Tělesná výchova 

Anglický jazyk 

 • skupina Mgr. Tomáškové - pokyny 
 • skupina Mgr. Vallové - pokyny 
 • skupina Mgr. Kumstáta - pokyny

Základy věd

Zeměpis

 • Napište si zápis - Kraj Vysočina a vypracujte pracovní list - Kraj Vysočina. V bakaláři jsou uvedeny všechny pracovní listy, které je potřeba odevzdat. Pokud jste pracovní list odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
 • Pracovní listy si můžete vyzvednout v kanceláři školy, popř. jsou všechny k dispozici na Teams nebo na webu školy. 

Matematika

Dějepis

Český jazyk 

 • Všechny PL si vytisknout a uložit do desek se svým jménem. Desky si budu docela určitě vybírat a přihlédnu k nim při závěrečné klasifikaci. 
 • pracovní listy: 36, 37, 38, 39, 40 

Přírodopis 

 • Napište si zápis Ekologie I. - abiotické faktory a vypracujte pracovní list Ekologie I. - abiotické faktory.
 • V bakaláři jsou uvedeny všechny pracovní listy, které je potřeba odevzdat. Pokud jste pracovní list odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
 • Pracovní listy si můžete vyzvednout v kanceláři školy, popř. jsou všechny k dispozici na Teams nebo na webu školy. 

Ruský jazyk 

Chemie

 • prezentace názvosloví bezkyslíkatých kyselin – prostudovat a zhlédnout videa, zápis je na vás.
 • https://www.youtube.com/watch?v=3E3ph_kFRdE https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0

Fyzika

 • opakování převodů jednotek a výpočtů z látky Ohmův zákon, elektrická práce a zapojování rezistorů 

11.- 15. 5. 2020

Ruský jazyk 

Anglický jazyk 

Matematika 

Český jazyk 

Výchova k občasntví 

Zeměpis 

 • Napište si zápis - Královehradecký kraj a vypracujte pracovní list - Královehradecký kraj. Nelekejte se, je tam hodně obrázků.
 • Pracovní list je ve wordu, dá se do něho psát. Děkuji všem, kteří mi vypracované pracovní listy posílají a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (nejlépe do konce května). Pokud nemůžete pracovní listy poslat, je možné je odevzdat ve škole. Všechny pracovní listy budou klasifikovány.   

Přírodopis

 • Napište si zápis - Základy genetiky II. a vypracujte pracovní list - Základy genetiky II. U každé fáze dělení si načrtněte obrázek.
 • Pracovní list je ve wordu, dá se do něho psát. Děkuji všem, kteří mi vypracované pracovní listy posílají a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (nejlépe do konce května). Pokud nemůžete pracovní listy poslat, je možné je odevzdat ve škole. Všechny pracovní listy budou klasifikovány. 

Německý jazyk 

 •  dlouhodobé úkoly: opakovat a procvičovat slovní zásobu 5. - 8. lekce; procvičovat časování všech sloves
 •  do 22.5. poslat na můj email jednoduché věty se slovesy: schreiben, kommen, haben, essen, mit/spielen, sollen

Chemie

 • Opakování názvosloví halogenidů (prvky VII.A sk), názvosloví chalkogenidů (prvky VI.A sk)+názvosloví hydroxidů.
 • Na TEAMS ve složce Zadání budou materiály k procvičování názvosloví.
 • Test z názvosloví proběhne 13.5.2020 ve 11.30 -12.00 h na níže uvedeném odkazu časová dotace 20 min (překročení časového limitu bude pealizováno): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFagifeQ5XtAtNhgr3tDHBkPBUQjRBME4xQVFGVkZLS1lDQUgzRjFYWUlINiQlQCN0PWcu
 • Fill | CHE test halogenidy+ chalkogenidy+hydroxidy nejsou dodrženy dolní indexy např. oxid arsenitý =As2O3 , v názvu pište vše malými písmeny forms.office.com

Fyzika

 • Opakování výpočtů - odporu, elektrické práce, výkonu, příkonu, zapojován rezistorů.
 • Test proběhne 15.5. 2020 ve 12.15 -12:55 časová dotace 30 min (překročení časového limitu bude penalizováno): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaj65IN1u6F5BnSrUge8tdexUQzhaUzMzNlA2SzNBWEFFNUxBMzBBVVJLTyQlQCN0PWcu

Dějepis 

 • pro týden od 11. května do 15. května stále platí prezentace zaslaná minulý týden. Připomínám, že výpisky z této prezentace (stejně jako ze všech ostatních) žáci povinně fotí a zasílají na můj e-mail.
 • V tomto týdnu je dále povinné vypracování testu – odkaz zasílám. - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UQTVMRkFZNlU4RzVRODUwOUdSN0EyWVlOMy4u
 •  Prezentaci i test naleznou osmáci i v MS Teams. 

Základy věd 

Tělesná výchova 

30. 4. - 7. 5.

Tělesná výchova 

Ruský jazyk 

Chemie

Fyzika

 • Prostuduj videa: https://www.youtube.com/watch?v=CI_GRdj2li8 https://www.youtube.com/watch?v=e_YK9QE3fSU (cca od 11 min počítání příkladu z učebnice str. 160)
 • Příklady k procvičení viz příloha, další v učebnici za kapitolami 2.13 a 2.14. Práce do 11.5.2020.
 • Pracovitost prověříme testem 15.5.2020
 • Prezentace" Počasí " bude v bodech, podle kterých budete hovořit, každý slide bude obsahovat alespoň jeden obrázek. Vypracované prezentace musí být na 8 -10 min. Preferuji vypracování v powerpointu.

Anglický jazyk 

Český jazyk 

Matematika 

Základy věd 

Přírodopis

 • Čeká vás nejtěžší část přírodopisu, a to je genetika. Probereme jen to jednoduché, abyste se do toho moc nezamotali. Napište si zápis Základy genetiky I. a vypracujte pracovní list Základy genetiky I. Kdyby něco, tak pište, volejte. Přeji pokud možno hezké učení.

Zeměpis 

 • Napište si zápis Liberecký kraj a vypracujte pracovní list Liberecký kraj. Přeji hezké učení 

27. 4. – 30. 4. 2020

Dějepis 

Německý jazyk  

 • napsat a postupně naučit slovní zásobu 8.lekce
 • vyčasovat nová slovesa písemně do prac. sešitu

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Fyzika

 • prosím, vypracujte pracovní list - výpočty zapojení rezistorů a do 30.4. 2020 a zašlete na email: hynkova.eva @zsbrve.cz . Pracovní list navazuje na dříve zadaná videa
 • https://www.youtube.com/watch?v=4TQMAv-0FF0 a https://www.youtube.com/watch?v=oJxje9v0yy4

Chemie

 • POZOR! 30. 4. od 12.30 do 13.05 h budete mít přístupný test z chemie - názvosloví oxidů, sulfidů + ostatních chalkogenidů + halogenidů, na odkazu: · https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFagifeQ5XtAtNhgr3tDHBkPBURFMyTzBLWVZJMEMxVTRKUTFES1NGNzNINyQlQCN0PWcu
 • Vypracování testu je povinné časová dotace cca 25 minut. Otázku na jméno, příjmení a třídu je nutno vyplnit.
 • prezentace názvosloví hydroxidů – prostudovat a zhlédnou videa, zápis je na vás . · https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4
 • https://www.youtube.com/watch?v=HEr9bCqp_1w · názvosloví je možno procvičovat na www.nazvoslovi.cz

Matematika

Přírodopis

Základy věd 

 • Negativní vlivy na prostředí - prezentace - nastudovat, nalepit nebo opsat do sešitu  

Výchova k občanství 

Český jazyk 

Anglický jazyk - p.uč. Tomášková 

Anglický jazyk - p.uč. Vallová 

Anglický jazyk - p.uč. Kumstát

Ruský jazyk 

16. 4. 2020

Základy věd

Zeměpis

Chemie

 • 23.4. od 12.30 do 13.00 h budete mít přístupný test z chemie - názvosloví oxidů a sulfidů na odkazu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFagifeQ5XtAtNhgr3tDHBkPBUOFJSOEc1WkRDVVJEODY0SVlQWUxPTUc4RSQlQCN0PWcu
 • Vypracování testu je povinné, časová dotace 20 minut. Otázku na jméno, příjmení a třídu je nutno vyplnit.
 • K prostudování přikládám další videa a prezentaci - výklad názvosloví halogenidů. https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y https://www.youtube.com/watch?v=U19ILYq0mI8
 • Názvosloví je možno procvičovat na www.nazvoslovi.cz

Fyzika

 • prosím projděte si dvě následující videa:
 • https://www.youtube.com/watch?v=4TQMAv-0FF0 - je výklad k učivu (str. 146-147 a 150-152) + doplňte si zápis
 • Druhé video vás seznámí s výpočty různě zapojených rezistorů:
 • https://www.youtube.com/watch?v=oJxje9v0yy4
 • 24.4. od 12.30 do 13.00 h budete mít přístupný odkaz na test z fyziky:
 • https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaj65IN1u6F5BnSrUge8tdexUQVo3NDBOU09MWTNTN1hPWVJNU0RYMEw4QSQlQCN0PWcu
 • Vypracování testu je povinné, časová dotace na test je 20 - 25 minut. (na test prostudujte str. 143-146, 150, 154-156, 158-159, 161-162. Příklady z posledního videa - práce a výkonu nebudou v testu zahrnuty)

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Dějepis

Přírodopis

Výchova k občanství

Ruský jazyk

8. 4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Dějepis 

 • Připomínám, že vypracovávání zápisků je povinné. Zápisky je třeba opsat na papír, vyfotit a zaslat na ksandova.jitka@zsbrve.cz
 • Povinné je i vypracovávání e-testů. Pro jistotu znovu zasílám odkazy na oba dva již uveřejněné testy a také odkaz na test nový platný pro příští týden.

1. test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UNEo0WE4wUTNRNTNGSEZWNldHTlk4Q1NROC4u

2. test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19URFFZUjcyWkhPUTFDTjdLQkYyWlRTTUEyRi4u

3. test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19URjBIUklOQUJGRzAyQ0xOMVE3MURXQzdPTy4u

 • V případě potřeby mě můžete kontaktovat: ksandova.jitka@zsbrve.cz, 734 169 058

 Anglický jazyk - Mgr. Tomášková 

Anglický jazyk- Mgr. Vallová 

Fyzika

 • prosím projděte si dvě následující videa. První video https://www.youtube.com/watch?v=PM-I63PiBuQ je výklad k učivu ze str.143 -144 a podle něj doplňte svůj zápis. Druhé video https://www.youtube.com/watch?v=4TQMAv-0FF je výklad k novému učivu (str. 146-147 a 150-152) a udělejte si zápis.

Chemie

Český jazyk 

Německý jazyk 14.4. - 24.4.2020

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 5. - 7. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 43/4 - napsat celkem 6 otázek k textu do prac. sešitu
 • učebnice str. 59/4 - doplnit otazníky a napsat do prac. sešitu

2.4.2020

Anglický jazyk - Mgr. Tomášková

Anglický jazyk - Mgr. Kumstát

Anglický jazyk- Mgr. Vallová

Výchova k občanství

Dějepis

 • prezentace  
 • pročíst učebnici + prezentaci- vypsat na papír (do sešitu) tučně zvýrazněné a barevné části (osobnost + vynález/objev), vyfotit, zaslat do 10. dubna na e-mail ksandova.jitka@zsbrve.cz
 • vyplnit e-test: odkaz bude zpřístupněn od pondělí 6. dubna 2020

Chemie

 • Zdravím všechny, nejprve chci ještě jednou poděkovat vám i vašim rodičům za pomoc při posílání úkolu přes email.Na tento týden máte jen dobrovolný úkol viz přiložený soubor, v křížovce doplňujete do políček jen přídavné jméno. Hotový úkol zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.czd do 6.4.2020Přeji vám všem hodně energie, síly a hlavně zdraví.

Fyzika

 •  prosím ty co si zatím nevybrali referáty, aby tak učinili nejpozději do 5.4.2020, jinak vám referát budu muset přidělit sama. Volná témata: Srážky a jejich měření, Tlak vzduchu , Teplotavzduchu; Meteorologickástanice; Skleníkovýefekt. Pro tento týden máte zpracovat zápis za str. 158 - 163. Příští týden přidám pracovní list na procvičení látky. Něco na obohacení aneb jak lze ukládat elektrickou energii:https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s
 • Zápisky mi neposílejte.

Český jazyk 

Základy věd

Ruský jazyk

 • učebnice str. 36 - komiks - přeložit přísloví, přečíst komiks (nahlas)
 • str.36 - video Jeralaš - písemně - přeložit název, napsat alespoň 5 slov, které se v příběhu objevují: https://www.youtube.com/watch?v=ec-2h8Ey8_U
 • opakovat slovní zásobu 9. lekce (LEARN - učíš se, WRITE - píšeš, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY): https://quizlet.com/493507427/9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-flash-cards/
 • psaní azbuky - trénovat písemně
 • pracovní sešit str. 40/10
 • Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možnost také konzultace přes Skype či WhatsApp.

Matematika

Přírodopis

 • Rozmnožovací soustava. Kdyby něco, tak pište, volejte. Pracovní list stačí odevzdat po návratu do školy- pracovní list

Tělesná výchova

26.3.2020

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové

Výtvarná výchova

Český jazyk

 • zápis do sešitu mluvnice 
 • pracovní list 11, 12, 13, 14, 15. Poslední je klasifikovaný

Matematika

 • Vypracovat a poslat alespoň 3 příklady a to do pátku 3.4.2020.

Přírodopis  26.3. - 1.4

 • Napište si zápis Rozmnožovací soustava - přibližně podle zápisu si do sešitu nalepte obrázky (penis a vaječníky) a obrázky podle prezentace popište. V úterý pošlu pracovní list.

Výchova ke zdraví - práce na celý duben

 • Prostudovat jednotlivé kapitoly v prezentaci. Na konci každé kapitoly je zápis do sešitu, který si prosím pečlivě opište. 
 • Sešity si ihned po návratu do školy zkontroluji.  
 • Látku si všichni nastudujte. Po návratu do školy přijde určitě testík na opakování včetně poruch příjmu potravy, obezity a cukrovky. 

Zeměpis - 26.3. - 1.4

 • Napište si zápis Karlovarský kraj, vypracujte a do sešitu nalepte slepou mapu Karlovarského kraje  (podle přiložené prezentace nebo učebnice) a vypracujte pracovní list Karlovarský kraj. Pokud nemáte možnost vytisknout slepou mapu a pracovní list, ve škole vám vše vytiskneme.
 • Pracovní list a dopsané zápisy stačí odevzdat až po návratu do školy - nemusíte skenovat. Pokud máte nějaký dotaz nebo problém - pište, volejte.

 

30.3. - 9.4.2020

Anglický jazyk – Mgr. Vallová – II.sk.

 Unit 5 A:  Climate change:        

 uč. 56/1 – tužkou spojit, zopakovat si slovní zásobu z ekologie

 • uč. 56/2 – přečíst a zkusit doplnit slova ze cv. 1
 • naučit se slovíčka 5 A
 • nastudovat si PS  72/ Passive voice (zatím jen Present-do bodu 5.5)
 • vypracovat PS str. 44-45; cvičení 6 je na známky: do konce týdne ofoťte a pošlete na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo odevzdáte po návratu do školy

 Pracovní činnosti

Tělesná výchova

 • PRO DOBROVOLNÍKY, doporučuji!!!! Zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Dějepis

Německý jazyk  

 •  zapsat a naučit slovní zásobu 7. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 7.l. do pracovních sešitů

23. – 27. 3. 2020

Ruský jazyk 

učebnice: 
 • str. 34/13 - písemně do sešitu, stačí napsat číslo a písmeno
 • str. 35/16 - najít v tomto cvičení slovíčka: polévková lžíce, nůž, vidlička, dezertní vidlička, čajová lžička - napsat je do                sešitu na sl. zásobu
pracovní sešit 
 • str. 39/6AB, str.40/7, str.41/11B, str.42/15A

Projekt 

Výchova k občanství 

 •  připomínám – str. 68 učebnice – Listina základních práv a svobod do sešitu.
 •  na email tomaskova.petra@zsbrve.cz zaslat domácí úkol – vysvětlení pojmů – rasismus, intolerance, xenofobie, totalita + demokracie, antisemitismus. Bude hodnoceno. Termín odevzdání: 31. 3. 2020.

Fyzika

 • Vyberte si prezentaci do 31.32020 na její zpracování máte dostatek času. Krom toho v rámci, krátkého pracovního listu trénujte převody jednotek, vypracovaný list mi zašlete.
 • Vše vyplňujte, pokud je to možné, do přiloženého souboru v počítači a ten mi potom ve formátu docx zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 30.3.2020

Chemie

 • Pročtěte si stranu 61 v učebnici, poté doporučuji shlédnout prvních cca 3.5 min z prvního videa uvedeného v prezentaci ( 1- slide), lépe se zorientujete v periodické tabulce). Poté pokračujte v prostudování prezentace slide 1-10, pak opět doporučuji shlédnout dvě výuková videa. Teprve potom pokračujte v procvičování 11- 14 slide. Zápis udělejte do sešitu - vlepte prezentaci (nebo opište).

Základy věd 

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.
 • kdo může, ať si zařídí skype, zkusíme výklad nové látky takto
Český jazyk
Matematika
 • Vypočítat všechny příklady v přiloženém souboru na slovní úlohy na pohyb.
 • Vybrat 3 a ty poslat na mail pana učitele Čepka, do 27. 3. 2020, bude hodnoceno.
Německý jazyk
 • Vymyslet a napsat do pracovního sešitu věty se všemi probranými způsobovými slovesy (kladné i záporné).
 • Napsat všechna slovíčka 5. - 8. lekce.
 • Pracovat na projektu.

Fyzika

Chemie

Tělesná výchova

Anglický jazyk- Tomášková - Anglický jazyk II.skupina
Týden 11. 3. – 20. 3. 2020

 • Dle domluvy z úterý 10. 3. 2020 prosím vypracovat:

Učebnice:

 • Str. 48 – 49 – The tailor of Swaffam – přečíst + do školního sešitu vypracovat cv.1b – seřadit obrázky dle příběhu, cv. 2 – do školního sešitu
 • Str. 49/ cv. 3a – tabulka – do školního sešitu
 • Str. 49/cv. 3b – do školního sešitu
 • Str. 50 – Kids – přečíst příběh + do sešitu šk. cv. 2

Pracovní sešit:

 • Str. 38, 39 – vypracovat
 • Str. 77 – slovní zásoba – 4C – do slovníčku

Týden 23. – 27. 3. 2020

Učebnice:

 • Str. 52 – The Big Apple – přečíst článek a vypracovat cv. 2, 3 a 4 do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • Str. 42, 43 – progress check
 • Str. 71. – přečíst gramatiku
 • Str. 77 – 4D
 •  Prosím o zpětnou vazbu o plnění úkolů na email tomaskova.petra@zsbrve.cz

Přírodopis

 • Prosím zapsat zápis podle přiložené prezentace, v pátek pošlu pracovní list. Přeji hezké učení a moc se na vás těším 

AJ - p. Kumstát (do konce března)

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě
 • všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: ING nebo INFINITIV
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků