Domácí úkoly pro 8.A

Úkoly pro 8. A na 22. – 26. 6.

  • Online hodiny ani konzultace se tento týden již nekonají.
  • Z předmětů, které zde nejsou uvedeny, žádné úkoly nemáte.
  • Vypracování úkolů na tento týden je více méně pouze na vaší zodpovědnosti a chuti.

ČESKÝ JAZYK

  • práce v příloze – všestranný jazykový rozbor

ANGLICKÝ JAZYK (Vallová) – 2. skupina

RUSKÝ JAZYK (Štěrbová)

DĚJEPIS

FYZIKA