Domácí úkoly pro 8.A

Úkoly na 6. – 10. 4.

 • pokud potřebujete opětovně zaslat nějaké učivo, pracovní list či studijní materiál z předchozích týdnů obraťte se na vallova.lucie@zsbrve.cz
 • s tiskem případně pomůžou paní zástupkyně
 • přehled toho, jaké úkoly měly a mají být zaslány na známky, najdete úplně dole

Přehled toho, co měli žáci 8. A zatím odevzdat/ zaslat:

M - 2 pracovní listy na rovnice

Fy - prezentace na slavného fyzika

Př - pracovní list smysly

Ch - projekt Šedá voda, laborky Voda, Rychlost rozpouštění

M - ofocené úlohy a vyplnit test online

ČJ -  vyplnit test na souvětí souřadné online

AJ (Val) - ofocené cvičení z PS

Fy - pracovní list

Dě - pracovní list

Rj (Šte) - projekt Co rád jím a piju?

Přehled toho, co mají žáci v blízké době odevzdat/udělat na známky:

Vo - Svoboda a já v dnešních dnech – do 8. 4.

Zv - samostatná práce – do 10. 4.

Aj (KUM) - neformální dopis – do 15. 4.

Rj (ŠTĚ) - ofocené úkoly

Přehled toho, co mají žáci udělat do konce dubna, a je vyžadováno zaslání: Vv, Pč

MATEMATIKA

 • pracovní sešit str. 86-89, není potřeba odesílat. Pište, pokud něčemu nerozumíte nebo si s něčím nejste jistí

ČESKÝ JAZYK

 • opakování vedlejších vět – pracovní sešit str. 15, sami odkontrolovat s klíčem vzadu
 • povinně si vyzkoušejte přijímací zkoušky z ČJ (i vy, co chcete jít na učňák) – 1. řádný termín 2018, stopněte si časový limit 60 minut, přes něj už nepracujte, otázky můžete přeskakovat, kontrolu a součet bodů proveďte sami podle klíče, doložíte po návratu do školy záznamovým archem, vše potřebné zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/archiv/jednotna-prijimaci-zkouska-2018/testova-zadani-2018/1-radny-termin-ctyrlete-obory-2018

ANGLICKÝ JAZYK (Kumstát)

 • pokyny v příloze – hodnocená práce, zaslání do 15. 4.

ANGLICKÝ JAZYK (Vallová)

ANGLICKÝ JAZYK (Tomášková)

NĚMECKÝ JAZYK

stále platí:

 • zapsat a naučit slovní zásobu 7. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 7. l. do pracovních sešitů

RUSKÝ JAZYK (Ptáčníková)

stále platí:

 • procvičovat azbuku a čtení, psát slovíčka (Slovíčka není potřeba posílat, fotit nebo skenovat. Zkontrolujeme to, až se uvidíme.)

RUSKÝ JAZYK (Štěrbová)

 • učebnice -str. 36 - komiks - přeložit přísloví, přečíst komiks (nahlas)
 • str.36 - video Jeralaš - písemně - přeložit název, napsat alespoň 5 slov, které se v příběhu objevují: https://www.youtube.com/watch?v=ec-2h8Ey8_U
 • opakovat slovní zásobu 9. lekce (LEARN - učíš se, WRITE - píšeš, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY): https://quizlet.com/493507427/9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-flash-cards/
 • psaní azbuky - trénovat písemně
 • pracovní sešit str. 40/10
 • prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možnost také konzultace přes Skype či WhatsApp- Štěrbová

ZEMĚPIS – do 20. dubna

 • z učebnice udělat výpisky z následujících krajů: Ústecký kraj, Liberecký kraj

 z minula:

 • zopakovat si geomorfologické celky (po návratu budeme psát test)
 • zopakovat si řeky (po návratu budeme psát test)
 • zopakovat si města ČR – viz slepá mapa (po návratu budeme psát test)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Tématu svoboda jsme věnovali už dost času a nejinak tomu bude i u dnešního úkolu. Pokuste se zamyslet a za úkol zpracovat téma Svoboda a já v dnešních dnech. Zamyslete se nad tím, co Vám daná situace ze svobody vzala, ale co Vám to naopak i dalo. Můžete vypracovat jednoduchou úvahu, můžete úkol zpracovat graficky, můžete vypracovat seznam plusů a mínusů, fantazii se meze nekladou!
 • Tato práce bude klasifikovaná, prosím tedy o její zaslání do 8. 4. na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz. Práce může být vypracována ve wordu či na papíře, který stačí vyfotit a zaslat.

ZÁKLADY VĚD

 • samostatná práce - vypracovat a odeslat na e-mail konirova.vera@zsbrve.cz do 10. 4., práce bude hodnocena (váha 1), vše je uvedeno u zadání.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Úkoly na 30. 3. – 3. 4.

 • pokud potřebujete opětovně zaslat nějaké učivo, pracovní list či studijní materiál z předchozích týdnů obraťte se na vallova.lucie@zsbrve.cz
 • s tiskem případně pomůžou paní zástupkyně
 • přehled toho, jaké úkoly měly a mají být zaslány na známky, najdete úplně dole

MATEMATIKA

 • učebnice str. 60/ 4.4 Úlohy na závěr A - vypracovat do sešitu, vyfotit a poslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz
 • vyplnit krátký testík 
 • Neztrácejte čas, dlouhý čas jsou body dolů:-)
 • kdo ještě neposlal vyplněné oba pracovní listy na rovnice – okamžitě napraví!

ČESKÝ JAZYK

- mluvnice:

 • prac. list na souvětí souřadná – vytisknout, vyplnit, založit do sešitu, kontrola po návratu
 •  krátký známkovaný test na souvětí souřadné, vyplnit do 3. 4.- zkopírovat oba řádky odkazu do prohlížeče:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalr8J95

rnrZCk824_iF2C6RUM1Y5QkxJTjhURVRYQzFMVEZVTFhVQjZUNi4u 

 - literatura:

 • světová literatura – přečíst 128-131, do sešitu napsat, o čem ukázka je, kdy a kde se odehrává, jaký je Artuš (3 vlastnosti), přiřadit k próze/poezii/dramatu + lyrice/epice + určit literární žánr + okomentovat jazyk (spisovný?, zastaralá slova?,…) + jednoduchá ilustrace

 ANGLICKÝ JAZYK (Kumstát)

 • dodělat 4. lekci

 ANGLICKÝ JAZYK (Vallová)

Unit 5 A: Climate change:

 • uč. 56/1 – tužkou spojit, zopakovat si slovní zásobu z ekologie
 • uč. 56/2 – přečíst a zkusit doplnit slovíčka ze cv. 1
 • naučit se slovíčka 5 A
 • nastudovat si PS 72/ Passive voice (zatím jen Present-do bodu 5.5)
 • vypracovat PS str. 44-45; cvičení 6 je na známky: do konce týdne ofoťte a pošlete na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo odevzdáte po návratu do školy

ANGLICKÝ JAZYK (Tomášková)

Unit 5

 • Téma: Životní prostředí

Gramatika: trpný rod

 • str. 72 pracovní sešit – přečíst gramatiku a udělat krátký zápis (již jsme spolu jednou dělali)
 • str. 56 učebnice – cv. 1 do sešitu The environment - Spoj definice s pojmy
 • str. 44 – pracovní sešit cv. 1, 2, 3
 • podívat se na vysvětlení trpného rodu!!! https://www.youtube.com/watch?v=0jQGCqc8iRs
 • nebo: https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g
 • str. 76/ 5A - slovíčka

NĚMECKÝ JAZYK

 • pracovat na projektu Volný čas
 • zapsat a naučit slovní zásobu 7. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 7. l. do pracovních sešitů
 • všechny úkoly včetně projektu budou odevzdány po návratu do školy

RUSKÝ JAZYK (Ptáčníková)

 • procvičovat azbuku a čtení, psát slovíčka (Slovíčka není potřeba posílat, fotit nebo skenovat. Zkontrolujeme to, až se uvidíme.)

RUSKÝ JAZYK (Štěrbová)

 • učebnice - str. 34/13 - písemně do sešitu, stačí napsat číslo a písmeno
 • str. 35/16 - najít v tomto cvičení slovíčka: polévková lžíce, nůž, vidlička, dezertní vidlička, čajová lžička - napsat je do sešitu na sl. zásobu
 •  pracovní sešit str. 39/6AB, str.40/7, str.41/11B, str.42/15A
 •  projekt - pokyny viz prezentace v příloze

ZEMĚPIS

stále platí dodělat:

 • z učebnice udělat výpisky z následujících krajů:
 • Jihočeský kraj
 • Karlovarský kraj
 • zopakovat si geomorfologické celky (po návratu budeme psát test)
 • Zopakovat si řeky (po návratu budeme psát test)
 • Zopakovat si města ČR – viz slepá mapa (po návratu budeme psát test)

DĚJEPIS

 • pracovní list - opakování národního obrození - vyplnit na PC a poslat zpět do 5. 4.
 • vytvořit si zápis z prezentace o viktoriánské Anglii (Zápis není potřeba posílat, fotit nebo skenovat. Zkontrolujeme to, až se uvidíme.)

PŘÍRODOPIS

 • zápis rozmnožování – opsat nebo nalepit; dle pokynů doplnit nákresy
 • další učivo bude dodáno v průběhu týdne
 • kdo ještě neposlal prac. list na smysly, ihned napraví

FYZIKA

 • pracovní list – vypracovat do 6. 4. a poslat p. uč. Semerádové nebo na papír a přinést po návratu do školy
 • ! PŘIPOMÍNKA pro ty, kteří ještě neodevzdali prezentaci, pošlete nejdéle do 6. 4.: min. 6 snímků/nebo na papír A 3 → fyzik, jeho životopis a vynálezy. / Edison, Einstein, Ohm, Coulomb – vyber jednoho

CHEMIE

 • prezentace názvosloví oxidů – nalepit jako zápis
 • v průběhu týdne bude dodán pracovní list na procvičování

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • projít dvě přiložené prezentace (1) Multikulturní soužití, intolerance, (2) Extremismus a pořídit si výpisky (vše podtržené).
 • Úkoly v nich není třeba zasílat ke kontrole, slouží především Vám k upevnění a zopakování učiva, případně k zamyšlení.
 • Po návratu do školy si napíšeme test z následující látky: lidská práva (zeptám se i na některá práva z Všeobecné deklarace lidských práv), multikulturní soužití a intolerance, extremismus, demokracie a totalita.
 • Patrně mnoho dalších testů nestihneme, připravujte se proto svědomitě, nebude příliš času na opravu známek! V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat telefonicky, mailem, na FB. – A. Drápalíková

 ZÁKLADY VĚD

 • naučit se na poznávačku : prezentace Byliny

PRÁCE NA CELÝ DUBEN:

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – na celý duben

 • prostudovat jednotlivé kapitoly v prezentaci Nákazy z potravy. Na konci každé kapitoly je zápis do sešitu, který si prosím pečlivě opište.
 • sešity si ihned po návratu do školy zkontroluji, látku si všichni nastudujte. Po návratu do školy přijde určitě testík na opakování včetně poruch příjmu potravy, obezity a cukrovky. – M. Skalická

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - na celý duben

 • úkoly v příloze Výtvarná výchova 8. A

TĚLESNÁ VÝCHOVA - na celý duben

 •  úkoly v příloze Tělesná výchova 8. A (Pozdrav slunci a pohybová cvičení) - PRO DOBROVOLNÍKY: zacvičte si s výsadkáři na https://youtu.be/jG5CBmocpXM

 PRACOVNÍ ČINNOSTI - na celý duben

 • vypracovat 2 úkoly na pracovním listu

HUDEBNÍ VÝCHOVA - na celý duben

 • opsat do sešitu zápis a ideálně si i někoho ze zmíněných interpretů poslechnout:

ROCK AND ROLL = houpání a válcování

 • vz. z bělošského country a černošského blues
 • zvýšení hlasitosti → el. zesílený zvuk kytar a bicích, hl. je ale zpěvák
 • důležité je souznění duše interpreta a posluchačů
 • Interpreti: Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley
 • pravidelný sólový (či skupinový) zpěv pro dobrou náladu J (při vypracovávání úkolů, mytí nádobí, ve sprše…)

Přehled toho, co zatím měli žáci 8. A odevzdat/ zaslat:

 • Matematika: 2 pracovní listy na rovnice
 • Fyzika: prezentace na slavného fyzika
 • Přírodopis: pracovní list smysly
 • Chemie: projekt Šedá voda, laborky Voda, Rychlost rozpouštění

Přehled toho, co mají žáci odevzdat/udělat na známky do 3. nebo 6. 4.:

 • Matematika: ofocené úlohy a vyplnit test online
 • Český jazyk: vyplnit test na souvětí souřadné online
 • AJ (Val): ofocené cvičení z PS
 • Fyzika: pracovní list
 • Dějepis: pracovní list
 • Rj (Šte): projekt Co rád jím a piju?

Přehled toho, co mají žáci udělat do konce dubna, a je vyžadováno zaslání: Vv, Pč

AJ - p. Kumstát (do konce března)

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě
 • všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: ING nebo INFINITIV
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků