Domácí úkoly pro 7.B

11 . - 18. 6.

Ruský jazyk 

Český jazyk 

Matematika

Anglický jazyk- skupina p. Kumstáta 

Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p. Vallové 

Chemie

 • v úterý 16.6.2020 v 11h -11.45 h si napíšeme on-line test z chemických reakcí (str. 38 - 41) + celé dosud probrané názvosloví, test je povinný .
 • Odkaz naleznete na Teams. Pokud je třeba si doplnit testy napište pošlu vám odkaz na doplnění testu.

Fyzika

 • prosím o odevzdání chybějících prací a prezentací na počasí 

Přírodopis

 • dokončení a zaslání pracovních listů

Zeměpis

Dějepis

 • Opakování probrané látky – povinný test. Odevzdat do neděle 21. 6. 2020
 • https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UOEJLMFREMDJMTk9VTTAwQURCUkNMNE4xNy4u

15.- 19. 6. 2020

Matematika

Zeměpis

Český jazyk

Na příští týden ukládám kontrolu a dávání do vzorného pořádku všech učebnic. Učebnice mi donesete   

 1. ti chodící - na příští konzultaci ve čtvrtek 18. 6.
 2.  ti nechodící – v pondělí 22. 6. v 10 hodin (vím, že jsem minule psala, že po skupinách od 8. 00, ale jsou pořád změny : ) BUDETE ČEKAT před školou, AŽ SI PRO VÁS PŘIJDU. Po škole sami chodit nesmíte.

Anglický jazyk - p. Tomášková 

Anglický jazyk - p. Kumstát 

 • Pracovní sešit str. – navážeme na práci z online hodiny
 • 57/4, 58/3, 59/5, 61/6, 62/1
 •  Příští týden online hodina nebude z technických důvodů. Další a zároveň poslední online bude 24.6.2020 od 10 hodin.

Anglický jazyk - p. Štěrbová

 • Poslední online výuka proběhne 24.6. od 10:00.

UNIT 6D

UČEBNICE

 • str.74 – CD2 stopa 37 – poslouchej příběh a čti
 • str.75/2
 • str.75/3 – CD2 stopa 38 – poslechni si konec příběhu
 • str.75/4 – tyto výrazy se používají v mluvené řeči, přelož je písemně do sešitu

 PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.60 - celá
 • str.61/6,7
 • slovní zásoba 6D do sešitu

 PROCVIČOVÁNÍ

Anglický jazyk - p. Jadrná

Fyzika

Dějepis

ÚKOLY 8. 6. – 12. 6

Německý jazyk 

 • Souhrnné opakování slovní zásoby a probrané gramatiky na základě zápisů ve školním i pracovním sešitě.

Přírodopis

 • posílám zápis z přírodopisu na příští týden.
 • Prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu.

Český jazyk

 • Zkontroluj si vypracování VŠECH pracovních listů, ty, které nemáš, si podle DÚ na školním webu vytiskni a dovypracuj a nakonec vyplň přiloženou tabulku.
 • Upozorňuji, že si desky se jmény, vyplněnou tabulkou a všemi pracovními listy ode všech vyberu a budu dávat známku na vysvědčení.

Anglický jazyk - p. Štěrbová

Anglický jazyk - p. Kumstát 

Anglický jazyk - p. Jadrná

Fyzika

Dějepis 

Zeměpis

Matematika 

ÚKOLY PRO 7. B 1. 6. – 5. 6.

Přírodopis

 • nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu.
 • Dále si zakreslit 1 libovolného zástupce ze skupiny pokojových rostlin a 1 ze skupiny užitkových rostlin cizích zemí (uč. str. 127 - 129).

Fyzika 

Anglický jazyk -  p. Štěrbová

 • pokyny v příloze 
 • 3. 6. 2020 – 10. 00 – Skype lesson

Anglický jazyk - p. Tomášková 

3. 6. 2020 – 10. 00 – Skype lesson

Anglický jazyk - p. Jadrná 

Anglický jazyk - p. Kumstát

 • 3. 6. 2020 – 10. 00 – Skype lesson
 • Jediným úkolem na tento týden bude si opsat slovní zásobu z 6. lekce z pracovního sešitu do vašich slovníčků. Vše ostatní zvládneme z pohodlí online hodin.

Zeměpis 

Český jazyk 

Matematika 

Dějepis

Ruský jazyk 

 • Z ruštiny opakovat azbuku, čtení a psaní, slovní zásobu.

Úkoly 25. 5. – 29.5.

Tělesná výchova 

Přírodopis

 • posílám zápis z přírodopisu na příští týden a pracovní list. Prosím odpovědi zaslat na školní e-mail do 31. 5. 2020. Pracovní list je povinný.

Německý jazyk 

 • opakovat SZ 1. - 4. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - barvy, počítání, dny, měsíce, roční období - pís. do prac. sešitu

Anglický jazyk - p.Kumstát 

 • Video výuka proběhne opět ve středu 27. 5. od 10:00 hodin. Prosím o větší účast.
 • pokyny v příloze 

Anglický jazyk - p. Tomášková 

 • Video výuka proběhne opět ve středu 27. 5. od 10:00 hodin
 • pokyny v příloze

Anglický jazyk -  p. Štěrbová 

 • Zájemci o online výuku, sejdeme se ve středu v 10:00 prostřednictvím Teams.
 • pokyny v příloze 

Anglický jazyk - p. Jadrná

Zeměpis 

 • Napište si zápis Jihovýchodní Evropa. Polohu, povrch a vodstvo zakreslete do slepé mapy, vyznačte státní hranice, hlavní města jednotlivých států označte červeně. Mapu si nalepte do sešitu a pošlete foto (samozřejmě mapy).

Fyzika 

1. Výpisky „Měsíční fáze“, učebnice, čl. 3.3, str. 155 – 156, maluj obr 3.7

2. Vypracuj zápis z prezentace, maluj obr. ze snímku 4, 7, 10

3. Prohlédni na YouTube „Zatmění Slunce a Měsíce“

4. Zkus odpovědět na otázky – poslední snímek – odpovědi pošli/stačí 1a),…/

Český jazyk 

 • Pro tento týden dávám práce méně, abyste si trochu odpočinuli.
 • Pracovní list: 41, 42 

Dějepis 

 • posílám další 2 prezentace na dějepis a dnes k tomu přikládám opakování objevných plaveb.
 • z obou dvou prezentací zápis do sešitů - Pod křídly ruského orla, Turci 
 • opakování - pracovní list -  vyplnit a poslat zpět.

Matematika 

18. 5. – 22. 5.

Tělesná výchova 

Přírodopis

 • posílám prezentaci (je "klikací") na přírodopis.
 • Prosím zapsat si vše tučné.

Matematika 

Anglický jazyk - p. Jadrná

Anglický jazyk - p. Kumstát 

Anglický jazyk - p. Tomášková 

Anglický jazyk - p. Štěrbová

Fyzika

Dějepis 

 • Udělat jen zápis do sešitů

Zeměpis

 • Vypracujte pracovní list Střední Evropa.
 • V bakaláři jsou uvedeny všechny pracovní listy, které je potřeba odevzdat. Pokud jste pracovní list odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
 • Pracovní listy si můžete vyzvednout v kanceláři školy, popř. jsou všechny k dispozici na Teams nebo na webu školy.

Český jazyk 

 • PLposílám mailem, jsou ale i v teamsech. PL č. 38 je povinný, jde o test, kdy nějak označíte správné odpovědi. Lze odeslat i v Teamsech, tj. hned, bez nutnosti ofocení nebo skenu 
 • 36, 37,38, 39, 40

11. 5. – 15. 5.

Německý jazyk 

 •  dlouhodobé úkoly: opakovat a procvičovat slovní zásobu 1. - 4. lekce; procvičovat časování všech sloves
 • poslat nejdéle do 22.5. na můj email - vytvoř otázku a na ni odpověz: jméno, věk, bydliště, povolání, oblíbený sport, odkud pocházíš

Český jazyk 

 • Pracujeme už v Teamsech. Komu nejde, zadává si odkazy z PL do vyhledávače a pracuje takto. POZOR: pokud je v odkazu you tube, zadáváme tam. PL: 32, 33, 34, 35
 • Zápis do sešitu – PŘEPÍŠEME, nikoliv jen vlepíme.

Přírodopis

Anglický jazyk - p. Tomášková

Anglický jazyk - p. Kumstát 

Anglický jazyk - p. Štěrbová 

Anglický jazyk - p. Jadrná 

Fyzika

Zeměpis

 • Napište si zápis - Stř. Evropa - Švýcarsko, Licht., Maďarsko a vypracujte pracovní list - Švýcarsko, Licht., Maďarsko. Pracovní list je ve wordu, dá se do něho psát. Děkuji všem, kteří mi vypracované pracovní listy posílají a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (nejlépe do konce května). Pokud nemůžete pracovní listy poslat, je možné je odevzdat ve škole. Všechny pracovní listy budou klasifikovány.

Dějepis

 • posílám další prezentace na dějepis. Z jedné zápis a Inkové jsou jen pro zajímavost

Tělesná výchova 

Úkoly 4. 5. – 7. 5.

Tělesná výchova 

Dějepis 

Matematika

Zeměpis 

Český jazyk  

 • Máme jeden zápis do mluvnice – píšeme jen to podtržené, ne všechno! A pak 3 PL na procvičení a na zopakování literatury, pravopisu a větných členů: 29, 30, 31

Přírodopis 

 • Máme zapsat do sešitů podle pokynů 

Fyzika

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p. uč. Kumstáta 

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Jadrné 

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Štěrbové 

TÝDEN 27.4. – 30. 4.

Zeměpis 

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Přírodopis

 • Zapíšeme si do sešitů vše tučné. Prezentace je klikací.

Německý jazyk 

 • napsat a postupně naučit slovní zásobu 4.lekce
 • vyčasovat nová slovesa písemně do prac. sešitu

Český jazyk 

 • Nejprve si vytiskneme zápis do sešitu a necháme si ho před sebou při vypracovávání PL.
 • Vypracujeme 4 PL (č. 25, 26, 27, 28)
 • PL č. 25 - 27 si vypracujeme podle netu, vypracovaný PL č. 28 uložíme do podepsaných desek

Výchova k občanství 

Anglický jazyk - p. Tomášková

 • Skype výuka proběhne 30. 4. – čtvrtek (v pátek je svátek!!!!!), hodina zůstává – tudíž 10. 00
 • Pracovní sešit str. 48, 49 – vypracovat
 • Slovní zásoba 5. ABC – opakovat, opakovat

Anglický jazyk- p. Štěrbová 

Anglický jazyk - p. Kumstát 

Anglický jazyk - p. Jadrná 

Fyzika 

Dějepis

Ruský jazyk 

 • opakovat azbuku, číst, procvičovat slovní zásobu. Nemusíte mít obavy, až se uvidíme, začneme tam, kde jsme spolu skončili. 

Matematika 

 • Zápis do sešitu z matematiky

 ÚKOLY NA TÝDEN 20. 4 – 24. 4.

Přírodopis

 • posílám prezentaci (je "klikací") na přírodopis.
 • Prosím zapsat si vše tučné a nakreslit obrázek sněženky a bledule.

 Český jazyk

 • Do mluvnic si zapíšeme z prezentace nadpis: Slovo, význam slov, sousloví a pak si do sešitů napíšeme vše, co je zvýrazněno žlutě. Nezapomene na závěrečný testík na konci (9 bodů)
 • Druhý zápis do mluvnic Rčení, přísloví, pranostika… - opíšeme vše to podtržené a zkusíme si další úkoly v prezentaci.
 • Dále klasicky vypracujeme 2 PL (č. 23 a 24), které si vložíme do desek.

Výchova k občanství

 • Zápis do sešitů Vo – napíšeme si to podtržené v příloze.

Fyzika

Anglický jazyk-  p. Tomášková

 • Informace jsou uvedeny v příloze – odeslání PL do 24. 4. !!!

Anglický jazyk-  p. Kumstát

Dějepis

Ruský jazyk - p. Ptáčníková

 •  zapsat slovíčka do slovníčků, čtení a procvičování azbuky. 4. lekce uč. + PS str. 44 – 45

Anglický jazyk - p. Štěrbová

Anglický jazyk - p. Jadrná

Zeměpis

 • Podle prezentace si napište zápis a vypracujte pracovní list.
 • Pracovní list stačí odevzdat po návratu do školy. Kdyby bylo něco nejasné - pište, volejte.

Matematika

 • procvičovat můžete na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta#selid
 • zápis
 • pracovní list

ÚKOLY  NA TÝDEN 13.4. – 17.4.

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Přírodopis

 • posílám prezentaci (je "klikací")
 • Prosím zapsat si vše tučné a nakreslit obrázek 1 pěstovaného a 1 planě rostoucího zástupce.

Fyzika 

Německý jazyk

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 1. - 3. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • napsat do prac. sešitu 10 vět s informacemi o rodinných příslušnících (jméno, věk, povolání apod.)

Český jazyk

 • Do sešitů na literaturu si uděláme zápis podle videa, ke kterému posílám odkaz (video si zastavujte).
 • Pak vypracujeme 4 PL: 19, 20, 21, 22 a uložíme do desek se svým jménem. Tohle budeme kontrolovat po příchodu do školy.

Matematika

 • P. Herynková chválí všechny děti i rodiče za vzornou práci, je moc spokojená.
 • opakování

Anglický jazyk - p. Tomášková (+ 1 příloha)

Anglický jazyk - p. Štěrbová

 • video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s&t=21s
 • slovní zásoba 5A - do sešitu
 • učebnice - str. 56/1 - stačí ústně, cv.2 - poslech (úložiště), cv.7 - do sešitu rozhodnout, který obrázek z dvojice je správný
 • zápis viz prezentace (úložiště) 
 • výklad předpřítomného času zde: https://www.youtube.com/watch?v=P8iaSTqm92g
 • pracovní sešit - 44-45 Odkaz na úložiště: https://uloz.to/tamhle/Y6PdhGL7FHEd
 • V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

Anglický jazyk - p. Jadrná

 • Opakovat předpřítomný čas (komu není ještě moc jasné použití, může se podívat na podrobné vysvětlení na: https://www.youtube.com/watch?v=BZEeJRSajfU, https://www.youtube.com/watch?v=YhLjqMOLYow
 • https://www.youtube.com/watch?v=,8iaSTqm92g)
 • Vypracovat do sešitu 57/5 (past participle = minulé příčestí = koncovka -ed u pravidelných sloves nebo 3. tvar u nepravidelných sloves)

          (Řešení: 1.won, 2.seen, 3.visited, 4.ridden, 5.been, 6.done) 

 • Vypracovat v PS: 44-45/4,5,6, 46/1- ověřujte tvary nepravidelných sloves na str.794.
 • Vyzkoušejte si: https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/prperf1.htm (výsledek nefoťte a neposílejte).

Dějepis 

 • Do sešitů z dějepisu si napsat zápis podle přílohy

Ruský jazyk

 • Opakovat si probranou látku a nezapomenout azbuku

ÚKOLY 6. 4. – 8. 4.

Anglický jazyk p. Jadrná

Přírodopis

Výchova k občanství 

 • V příloze je zápis, který přepíšeme do sešitů z Vo.

Český jazyk

 • Literatura-  příloze je zápis, který přepíšeme do sešitů
 • Mluvnice - PL č. 16 a 17 vypracovaný uložit do desek, PL č. 18 je klasifikovaný – odeslat do 8. 4.

Hudební výchova

 • na https://www.youtube.com/watch?v=a3v1FyP2hKY zpívat si Corona song (Jožin z bažin)

Anglický jazyk p. Tomášková

 • Výklad látky na YouTube, zápis do sešitu, procvičování + úkol k odeslání

Fyzika 

 • Udělej výpisky z prezentace /do sešitu/ - neposílej
 • V učebnici je látka na str.130 – 139
 • Odpověz na otázky na posledním snímku - do sešitu nebo do wordu a odpovědi pošli na mail skola.br@post.cz do 13.4.!!!!

Anglický jazyk p. Štěrbová 

 • učebnice str. 52/2 - poslech, písemně do sešitu najít v textu informace o daných místech
 • https://uloz.to/file/U2PlKLo5X62Q/aj-sterbova-cv-2-poslech-mp3
 • str. 54/1,2,3 - písemně do sešitu
 • slovní zásoba 4 Culture do sešitu, procvičování slovíček 4.lekce viz následující odkazy (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY) : https://quizlet.com/193266188/project-3-unit-4-culture-flash-cards/ https://quizlet.com/189763556/project-3-unit-4-d-kids-flash-cards/ https://quizlet.com/188812571/project-3-unit-4-a-sightseeing-flash-cards/ https://quizlet.com/189762708/project-3-unit-4-c-the-tailor-of-swaffham-flash-cards/
 • pracovní sešit str.42-43 (kromě cv.2)
 • ZNÁMKOVANÝ DÚ: napsat 7 vět o vašich plánech na příští týden, na každý den jeden plán (můžete si vzpomenout na svůj režim ještě před karanténou), použijte přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti, shrnutí zde: https://www.ef-czech.cz/pruvodce-anglictinou/anglicka-gramatika/pritomny-prubehovy-cas-pro-naplanovanou-budoucnost/
 • Úkol poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

 Anglický jazyk p. Kumstát

Zeměpis

 • Napište zápis Střední Evropa a Německo (zajímavosti si pouze prohlédněte, kam by se dalo vyrazit do Německa), potom vypracujte pracovní list Německo. Každý týden probereme jeden stát střední Evropy. Kdyby něco, tak pište nebo volejte.
 • Pracovní list stačí odevzdat při návratu do školy.

Matematika

Tělesná výchova

 

 

30. 3. – 3. 4.

Dopis od paní učitelky třídní

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové

Dějepis

 • vyplněný pracovní list poslat p. Ptáčníkové - během příštího týdne
 • do sešitů si napsat výpisky podle přiložené prezentace (uč. str. 92 - 93) - bude doplněna příloha !!

Německý jazyk

 • zapsat a naučit slovní zásobu 3. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 3.l. do pracovních sešitů

 Angličtina od p. Jadrné

 • opakujte učivo 4. lekce (využijte pracovní sešit - přehled gramatiky na str. 71 - 72 a CD-ROM), projděte v učebnici stránku 54
 • v PS vypracujte cvičení na str. 42 - 43. · https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions - udělejte všechny části: preparation, listening a 2x check your understanding
 • najděte na internetu a poslechněte si písničku London Bridge is falling down (např. https://www.youtube.com/watch?v=a3j2vwQ82Gs ) a nějaký film v angličtině dle vlastního výběru.

 Přírodopis

 • v příloze posílám: - "kontrolu" výpisků (to, co by měli mít žáci vypsáno ze zadaného učiva minulého týdne)
 • dále prezentaci na skupinu rostlin brutnákovitých (je klikací) - vypsat, vše tučné
 • pro opakování učiva - dobrovolný pracovní list: Šifra hvězdnicovité - pokud mi někdo pošle odpovědi, získá 2x (+).
 • Kdo neodevzdal pracovní list: Systém rostlin, který je povinný a klasifikovaný, tak tak neodkladně učiní

 Čeština

 • Posílám ke zpracování opět 5 pracovních listů: 11, 12, 13, 14
 • Posední list č. 15 je klasifikovaný s termínem odeslání do pátku 3. 4 (do 23.59)

 Matematika

 Výchova k občanství 

 • příloha- pouhý zápis do sešitů, brnkačka…

Angličtina p. Štěrbová

 • učebnice str. 50/1b - POSLECH - písemně do sešitu, stačí pouze vynechaná slova
 • str. 50/2 - písemně do sešitu, stačí číslo a písmeno T nebo F, př. 1-T, 2-F atd.
 • str. 51/3ab - přečíst+přeložit ústně
 • str. 51/5 abc - doplnit věty, zamyslet se o jaký čas se jedná a co vyjadřuje - ústně - na základě tohoto cvičení udělat zápis do sešitu z pracovního sešitu str. 72/4.4
 • slovní zásoba 4D - dopsat
 • pracovní sešit str. 40-41 (kromě cv. 5) 4) QUIZ: Opakování určitých a neurčitých členů - https://en.islcollective.com/video-lessons/articles-grammar-gameshow-episode-28
 • Vyplnit a poslat výsledek pomocí PrtScr (print screen) - na klávesnici máte tlačítko s nápisem Print Screen, případně PrtScr, jeho stiskem dojde k uložení obsahu monitoru do systémové schránky, poté je nutné tento obsah ještě vložit (přes Ctrl+V) do grafického editoru (například Malování, Word) a uložit, pokud se někomu nepodaří, stačí mi na mobil vyfotit obrazovku s výsledkem a poslat.
 • Poznámka ke kvízu: Zero article (nulový člen) - používá se u podstatných jmen nepočitatelných a u jmen počitatelných v množném čísle. Po kliknutí na tlačítko CC vpravo dole se zobrazí titulky.
 • výsledky kvízu i zpětnou vazbu k úkolům posílejte na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno + třída, jakékoliv problémy možno konzultovat telefonicky, po domluvě přes WhatsApp.

 Fyzika 

 • V příloze posílám práci na příští týden. List - jeho I. str. mají děti p. uč. poslat.

 Výtvarná výchova

 • komiks podle zadání, které následuje dále + fotka velikonoční kraslice
 • jde spíše o zábavu a k tomu si můžete z HV zpívat a opakovat písně, které jsme se učili (lidové, trampské i o lásce). A když si u toho uděláte pár kliků a dřepů, máte veškeré výchovy splněny… ☹

AJ - p. Kumstát (do konce března)

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 36 až 43
 • učivo: předložky, členy v angličtině
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků