Domácí úkoly pro 7.B

ÚKOLY  NA TÝDEN 13.4. – 17.4.

Přírodopis

 • posílám prezentaci (je "klikací")
 • Prosím zapsat si vše tučné a nakreslit obrázek 1 pěstovaného a 1 planě rostoucího zástupce.

Fyzika 

Německý jazyk

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 1. - 3. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • napsat do prac. sešitu 10 vět s informacemi o rodinných příslušnících (jméno, věk, povolání apod.)

Český jazyk

 • Do sešitů na literaturu si uděláme zápis podle videa, ke kterému posílám odkaz (video si zastavujte).
 • Pak vypracujeme 4 PL: 19, 20, 21, 22 a uložíme do desek se svým jménem. Tohle budeme kontrolovat po příchodu do školy.

Matematika

 • P. Herynková chválí všechny děti i rodiče za vzornou práci, je moc spokojená.
 • opakování

Anglický jazyk - p. Tomášková (+ 1 příloha)

Anglický jazyk - p. Štěrbová

 • video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s&t=21s
 • slovní zásoba 5A - do sešitu
 • učebnice - str. 56/1 - stačí ústně, cv.2 - poslech (úložiště), cv.7 - do sešitu rozhodnout, který obrázek z dvojice je správný
 • zápis viz prezentace (úložiště) 
 • výklad předpřítomného času zde: https://www.youtube.com/watch?v=P8iaSTqm92g
 • pracovní sešit - 44-45 Odkaz na úložiště: https://uloz.to/tamhle/Y6PdhGL7FHEd
 • V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

Anglický jazyk - p. Jadrná

 • Opakovat předpřítomný čas (komu není ještě moc jasné použití, může se podívat na podrobné vysvětlení na: https://www.youtube.com/watch?v=BZEeJRSajfU, https://www.youtube.com/watch?v=YhLjqMOLYow
 • https://www.youtube.com/watch?v=,8iaSTqm92g)
 • Vypracovat do sešitu 57/5 (past participle = minulé příčestí = koncovka -ed u pravidelných sloves nebo 3. tvar u nepravidelných sloves)

          (Řešení: 1.won, 2.seen, 3.visited, 4.ridden, 5.been, 6.done) 

 • Vypracovat v PS: 44-45/4,5,6, 46/1- ověřujte tvary nepravidelných sloves na str.794.
 • Vyzkoušejte si: https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/prperf1.htm (výsledek nefoťte a neposílejte).

Dějepis 

 • Do sešitů z dějepisu si napsat zápis podle přílohy

Ruský jazyk

 • Opakovat si probranou látku a nezapomenout azbuku

ÚKOLY 6. 4. – 8. 4.

Anglický jazyk p. Jadrná

Přírodopis

Výchova k občanství 

 • V příloze je zápis, který přepíšeme do sešitů z Vo.

Český jazyk

 • Literatura-  příloze je zápis, který přepíšeme do sešitů
 • Mluvnice - PL č. 16 a 17 vypracovaný uložit do desek, PL č. 18 je klasifikovaný – odeslat do 8. 4.

Hudební výchova

 • na https://www.youtube.com/watch?v=a3v1FyP2hKY zpívat si Corona song (Jožin z bažin)

Anglický jazyk p. Tomášková

 • Výklad látky na YouTube, zápis do sešitu, procvičování + úkol k odeslání

Fyzika 

 • Udělej výpisky z prezentace /do sešitu/ - neposílej
 • V učebnici je látka na str.130 – 139
 • Odpověz na otázky na posledním snímku - do sešitu nebo do wordu a odpovědi pošli na mail skola.br@post.cz do 13.4.!!!!

Anglický jazyk p. Štěrbová 

 • učebnice str. 52/2 - poslech, písemně do sešitu najít v textu informace o daných místech
 • https://uloz.to/file/U2PlKLo5X62Q/aj-sterbova-cv-2-poslech-mp3
 • str. 54/1,2,3 - písemně do sešitu
 • slovní zásoba 4 Culture do sešitu, procvičování slovíček 4.lekce viz následující odkazy (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY) : https://quizlet.com/193266188/project-3-unit-4-culture-flash-cards/ https://quizlet.com/189763556/project-3-unit-4-d-kids-flash-cards/ https://quizlet.com/188812571/project-3-unit-4-a-sightseeing-flash-cards/ https://quizlet.com/189762708/project-3-unit-4-c-the-tailor-of-swaffham-flash-cards/
 • pracovní sešit str.42-43 (kromě cv.2)
 • ZNÁMKOVANÝ DÚ: napsat 7 vět o vašich plánech na příští týden, na každý den jeden plán (můžete si vzpomenout na svůj režim ještě před karanténou), použijte přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti, shrnutí zde: https://www.ef-czech.cz/pruvodce-anglictinou/anglicka-gramatika/pritomny-prubehovy-cas-pro-naplanovanou-budoucnost/
 • Úkol poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

 Anglický jazyk p. Kumstát

Zeměpis

 • Napište zápis Střední Evropa a Německo (zajímavosti si pouze prohlédněte, kam by se dalo vyrazit do Německa), potom vypracujte pracovní list Německo. Každý týden probereme jeden stát střední Evropy. Kdyby něco, tak pište nebo volejte.
 • Pracovní list stačí odevzdat při návratu do školy.

Matematika

Tělesná výchova

 

 

30. 3. – 3. 4.

Dopis od paní učitelky třídní

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové

Dějepis

 • vyplněný pracovní list poslat p. Ptáčníkové - během příštího týdne
 • do sešitů si napsat výpisky podle přiložené prezentace (uč. str. 92 - 93) - bude doplněna příloha !!

Německý jazyk

 • zapsat a naučit slovní zásobu 3. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 3.l. do pracovních sešitů

 Angličtina od p. Jadrné

 • opakujte učivo 4. lekce (využijte pracovní sešit - přehled gramatiky na str. 71 - 72 a CD-ROM), projděte v učebnici stránku 54
 • v PS vypracujte cvičení na str. 42 - 43. · https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions - udělejte všechny části: preparation, listening a 2x check your understanding
 • najděte na internetu a poslechněte si písničku London Bridge is falling down (např. https://www.youtube.com/watch?v=a3j2vwQ82Gs ) a nějaký film v angličtině dle vlastního výběru.

 Přírodopis

 • v příloze posílám: - "kontrolu" výpisků (to, co by měli mít žáci vypsáno ze zadaného učiva minulého týdne)
 • dále prezentaci na skupinu rostlin brutnákovitých (je klikací) - vypsat, vše tučné
 • pro opakování učiva - dobrovolný pracovní list: Šifra hvězdnicovité - pokud mi někdo pošle odpovědi, získá 2x (+).
 • Kdo neodevzdal pracovní list: Systém rostlin, který je povinný a klasifikovaný, tak tak neodkladně učiní

 Čeština

 • Posílám ke zpracování opět 5 pracovních listů: 11, 12, 13, 14
 • Posední list č. 15 je klasifikovaný s termínem odeslání do pátku 3. 4 (do 23.59)

 Matematika

 Výchova k občanství 

 • příloha- pouhý zápis do sešitů, brnkačka…

Angličtina p. Štěrbová

 • učebnice str. 50/1b - POSLECH - písemně do sešitu, stačí pouze vynechaná slova
 • str. 50/2 - písemně do sešitu, stačí číslo a písmeno T nebo F, př. 1-T, 2-F atd.
 • str. 51/3ab - přečíst+přeložit ústně
 • str. 51/5 abc - doplnit věty, zamyslet se o jaký čas se jedná a co vyjadřuje - ústně - na základě tohoto cvičení udělat zápis do sešitu z pracovního sešitu str. 72/4.4
 • slovní zásoba 4D - dopsat
 • pracovní sešit str. 40-41 (kromě cv. 5) 4) QUIZ: Opakování určitých a neurčitých členů - https://en.islcollective.com/video-lessons/articles-grammar-gameshow-episode-28
 • Vyplnit a poslat výsledek pomocí PrtScr (print screen) - na klávesnici máte tlačítko s nápisem Print Screen, případně PrtScr, jeho stiskem dojde k uložení obsahu monitoru do systémové schránky, poté je nutné tento obsah ještě vložit (přes Ctrl+V) do grafického editoru (například Malování, Word) a uložit, pokud se někomu nepodaří, stačí mi na mobil vyfotit obrazovku s výsledkem a poslat.
 • Poznámka ke kvízu: Zero article (nulový člen) - používá se u podstatných jmen nepočitatelných a u jmen počitatelných v množném čísle. Po kliknutí na tlačítko CC vpravo dole se zobrazí titulky.
 • výsledky kvízu i zpětnou vazbu k úkolům posílejte na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno + třída, jakékoliv problémy možno konzultovat telefonicky, po domluvě přes WhatsApp.

 Fyzika 

 • V příloze posílám práci na příští týden. List - jeho I. str. mají děti p. uč. poslat.

 Výtvarná výchova

 • komiks podle zadání, které následuje dále + fotka velikonoční kraslice
 • jde spíše o zábavu a k tomu si můžete z HV zpívat a opakovat písně, které jsme se učili (lidové, trampské i o lásce). A když si u toho uděláte pár kliků a dřepů, máte veškeré výchovy splněny… ☹

AJ - p. Kumstát (do konce března)

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 36 až 43
 • učivo: předložky, členy v angličtině
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků