Domácí úkoly pro 7.A

10.4.2020

Dějepis 

 • Do sešitů z dějepisu si napsat zápis podle přílohy

Český jazyk - 6.4. - 9.4.2020

 • gramatika: určit slovesa (viz přiložený pracovní list), zaslat na email viktorinova.ivana@zsbrve.cz do úterý 14.4.
 • literatura: s.123 zapsat nové téma, s.124 přečíst text a napsat dějovou osnovu do literárního sešitu, naučit se převyprávět vlastními slovy na základě dějové osnovy
 • sloh: vypracovat výtah z odborné učebnice (dějepis, přírodopis, zeměpis, fyzika apod.), napsat do slohového sešitu

Výchova k občanství - od 6.4.2020

 • napsat popř. nalepit do sešitu zajímavou informaci z aktuálního týdne, sešity budou vybrány po nástupu do škol

Matematika - 6.4. - 10.4.2020 

 • pracovní list vypracovat a odeslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 10.4. 2020

Anglický jazyk p. Štěrbová - 6.4. - 10.4.

 • učebnice str. 52/2 - poslech (viz příloha), písemně do sešitu najít v textu informace o daných místech
 • str. 54/1,2,3 - písemně do sešitu
 • slovní zásoba 4 Culture do sešitu, procvičování slovíček 4.lekce viz následující odkazy (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY) : https://quizlet.com/193266188/project-3-unit-4-culture-flash-cards/ https://quizlet.com/189763556/project-3-unit-4-d-kids-flash-cards/ https://quizlet.com/188812571/project-3-unit-4-a-sightseeing-flash-cards/ https://quizlet.com/189762708/project-3-unit-4-c-the-tailor-of-swaffham-flash-cards/
 • pracovní sešit str.42-43 (kromě cv.2)
 • ZNÁMKOVANÝ DÚ: napsat 7 vět o vašich plánech na příští týden, na každý den jeden plán (můžete si vzpomenout na svůj režim ještě před karanténou), použijte přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti, shrnutí zde: https://www.ef-czech.cz/pruvodce-anglictinou/anglicka-gramatika/pritomny-prubehovy-cas-pro-naplanovanou-budoucnost/
 • Úkol poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

Anglický jazyk - p. Tomášková - 6.4. - 10.4:

Anglický jazyk - p. Jadrná

Anglický jazyk - p. Kumstát - 2.4. - 14.4

Fyzika

Tělesná výchova

Zeměpis

 • práce je cca do konce dubna
 • udělat si výpisky z jižní Evropy (viz příloha)
 • všichni pošlou na e-mail reditel@zsbrve.cz vyplněnou slepou mapu se státy Evropy (pokud tak již neučinili)

Přírodopis - 6.4. - 10.4.

 • pracovní list vypracovat a odeslat na email konirova.vera@zsbrve.cz do 10.4. 2020; práce bude hodnocena - váha 1

 

26.3.2020

 

Český jazyk - 30.3. - 3.4.2020

 • gramatika: opakování velkých písmen - pís. str. 53/1, 2 + slovní druhy ( do prac. sešitů )
 • literatura: napsat referát z četby do čtenářského deníku
 • sloh: pracovat na zadané kontrolní slohové práci

Německý jazyk - 30.3. - 9.4.2020

 • zapsat a naučit slovní zásobu 3. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 3.l. do pracovních sešitů

Matematika - 30.3. - 9.4.2020

 • učebnice č.2 - oddíl 4.6 Úlohy na závěr - cvičení 1A-10A - vypracovat a zaslat na dubovci.iva@zsbrve.

Informatika - 30.3. - 9.4.2020

 • vypracovat archivní test Mini roku 2018 v Bobříku informatiky na odkazu https://www.ibobr.cz/test/archiv-pred-spustenim/2018/462
 • vyhodnocení na konci testu vyfotit a poslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz (vyfotit lze přes Printscreen a pak vložit do Wordu, nebo použít aplikaci Výstřižky, nebo vyfotit na mobil)
 • napište, kdo má doma Excel

Anglický jazyk - p. Štěrbová

 • učebnice str. 50/1b - POSLECH - písemně do sešitu, stačí pouze vynechaná slova
 • str. 50/2 - písemně do sešitu, stačí číslo a písmeno T nebo F, př. 1-T, 2-F atd.
 • str. 51/3ab - přečíst+přeložit ústně
 • str. 51/5 abc - doplnit věty, zamyslet se o jaký čas se jedná a co vyjadřuje - ústně - na základě tohoto cvičení udělat zápis do sešitu z pracovního sešitu str. 72/4.4
 • slovní zásoba 4D - dopsat
 • pracovní sešit str. 40-41 (kromě cv. 5)
 • QUIZ: Opakování určitých a neurčitých členů - https://en.islcollective.com/video-lessons/articles-grammar-gameshow-episode-28
 • Vyplnit a poslat výsledek pomocí PrtScr (print screen) - na klávesnici máte tlačítko s nápisem Print Screen, případně PrtScr, jeho stiskem dojde k uložení obsahu monitoru do systémové schránky, poté je nutné tento obsah ještě vložit (přes Ctrl+V) do grafického editoru (například Malování, Word) a uložit, pokud se někomu nepodaří, stačí na mobil vyfotit obrazovku s výsledkem a poslat.
 • Poznámka ke kvízu: Zero article (nulový člen) - používá se u podstatných jmen nepočitatelných a u jmen počitatelných v množném čísle. Po kliknutí na tlačítko CC vpravo dole se zobrazí titulky.
 • výsledky kvízu i zpětnou vazbu k úkolům posílejte na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno + třída; jakékoliv problémy možno konzultovat telefonicky, po domluvě přes WhatsApp.

 Anglický jazyk-  p. Jadrná - 30.3. - 9.4.2020

 • opakujte učivo 4. lekce (využijte pracovní sešit - přehled gramatiky na str. 71 - 72 a CD-ROM), projděte v učebnici stránku 54, v PS vypracujte cvičení na str. 42 - 43. - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions - udělejte všechny části: preparation, listening a 2x check your understanding. - najděte na internetu a poslechněte si písničku London Bridge is falling down (např. https://www.youtube.com/watch?v=a3j2vwQ82Gs ) a nějaký film v angličtině dle vlastního výběru

Fyzika - 30.3. - 9.4.2020

 • pouze zapsat zápis do sešitu + příloha (F – Vztlak. síla ve vzduchu)

Výtvarná výchova

 • příloha (Výtvarná výchova - zadání práce do konce dubna)

  Pracovní činnosti - 30.3. - 9.4.2020

 • vytvořit prezentaci asi 6 stran na téma Exotické ovoce (obrázek + jak se jí)

Tělesná výchova

 • příloha (TV - výsadkáři)

Dějepis

 • opakování husitství
 • pracovní list vyplnit v počítači a poslat zpět
 • zápis podle přiložené prezentace - Počátky království dvojího lidu (str.92-93)- bude doplněno!!
 • zápisy nemusí rodiče posílat ani skenovat - zkontrolujeme to, až se uvidíme

Přírodopis

 • "kontrola" výpisků (to, co by měli mít žáci vypsáno ze zadaného učiva minulého týdne)
 • pro opakování učiva - dobrovolný pracovní list: Šifra hvězdnicovité - pokud mi někdo pošle odpovědi, získá 2x (+)
 • prosím, kdo neodevzdal pracovní list: Systém rostlin, který je povinný a klasifikovaný, aby tak učinil

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové
 • kdo může, ať si zařídí skype, zkusíme výklad nové látky takto

 

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové

práce do konce března

Matematika

AJ –  pro skupiny p.uč. Tomáškové

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková
 • Kdo může, ať si zařídí skype, zkusíme výklad nové látky takto.
ČJ - gramatika
 • Rozbor věty - slovní druhy, větné členy (pavouk), mluvnické kategorie podst.jm., příd. jm., slovesa
 • Na babiččině zahrádce za domem jsme včera okopali tři velké záhony zeleniny.
 • Vypracovat a odeslat na email tř. uč. nejdéle do 24.3.2020!
ČJ- literatura:
 • Z. Svěrák - str. 134 - rozbor dle sešitu
 • J. Suchý - str. 149 -  rozbor dle sešitu
ČJ  - sloh:
 • Přepsat načisto kontrol. slohovou práci na linkovaný dvojlist: Okraje!
 • Hlavička: 2. slohová práce
 • (1. strana) (domácí)
 • Charakteristika literární postavy na základě vlastní četby
 • Osnova
 • (2.strana) Vlastní zpracování
 • Odevzdat po příchodu do školy!
NJ - projekt:
 • Unsere Klasse (Naše třída)
 • Na čtvrtku nakreslit, popř. nalepit předměty ve třídě a německy popsat včetně členu. Na druhou stranu použít tyto předměty ve větách a označit barvou. Př.: Der Stuhl ist braun und blau.
 • Odevzdat po příchodu do školy.

Týden – 11. 3. – 20. 3. 2020

Aj - Tomášková - Anglický jazyk II.skupina

 • Dle domluvy z úterý 10. 3. 2020 prosím vypracovat:

Učebnice:

 • Str. 48 – 49 – The tailor of Swaffam – přečíst + do školního sešitu vypracovat cv.1b – seřadit obrázky dle příběhu, cv. 2 – do školního sešitu
 • Str. 49/ cv. 3a – tabulka – do školního sešitu
 • Str. 49/cv. 3b – do školního sešitu
 • Str. 50 – Kids – přečíst příběh + do sešitu šk. cv. 2

Pracovní sešit:

 • Str. 38, 39 – vypracovat
 • Str. 77 – slovní zásoba – 4C – do slovníčku

Týden – 23. – 27. 3. 2020

Učebnice :

 • Str. 52 – The Big Apple – přečíst článek a vypracovat cv. 2, 3 a 4 do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • Str. 42, 43 – progress check
 • Str. 71. – přečíst gramatiku
 • Str. 77 – 4D

Prosím o zpětnou vazbu o plnění úkolů na email tomaskova.petra@zsbrve.cz

Matematika

 • učebnice od str. 54 do konce i souhrnná cvičení ( procenta, úroky, promile) 
 • vypracovat příklady do školního sešitu
 • kontrola po návratu do školy 

Přírodopis

 •  Posílám pracovní list z Př. Prosím odpovědi zaslat na školní e-mail do 20. 3. 2020. Známka bude mít váhu 1       
Fyzika 
 
Tělesná výchova 
 
Matematika
 • Vyplněný pracovní list Procenta prosím zaslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz na známku. 
 • Každý žák zašle ze své emailové adresy (procvičení do informatiky). Vyplnit může přímo ve Wordu nebo ručně.

Zeměpis 

Udělat si výpisky

Opakovat si orientaci na slepé mapě – pohoří, moře, (polo)ostrovy, umístění států…

práce na týden 16. - 20. 3. 2020

Matematika 

 • Vyplněný pracovní list Procenta zaslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz na známku.
 • Každý žák zašle ze své emailové adresy (procvičení do informatiky).
 • Vyplnit může přímo ve Wordu nebo ručně.

Týden – 11. 3. – 20. 3. 2020

Tomášková  - Anglický jazyk II.skupina

 •    Dle domluvy z úterý 10. 3. 2020 prosím vypracovat:

Učebnice:

 • Str. 48 – 49 – The tailor of Swaffam – přečíst + do školního sešitu vypracovat cv.1b – seřadit obrázky dle příběhu, cv. 2 – do školního sešitu
 • Str. 49/ cv. 3a – tabulka – do školního sešitu
 • Str. 49/cv. 3b – do školního sešitu
 • Str. 50 – Kids – přečíst příběh + do sešitu šk. cv. 2

Pracovní sešit:

 • Str. 38, 39 – vypracovat
 • Str. 77 – slovní zásoba – 4C – do slovníčku

Český jazyk

 • Mluvnice - str. 98 cv. 7,8 + slovní druhy, mluv. kat. podst., příd. jm., sloves, větný rozbor ( pavouk)
 • Literatura - str. 123 - nové téma, str. 124 - 148 - četba a rozbor textů i úkoly pod nimi
 • Sloh - příprava kontrolní sloh. práce (charakteristika liter. postavy na základě vlastní četby)

Německý jazyk

 • SZ 3. l. napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa a nepravidelná slovesa
 • opakovat tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma
 • zelený pracovní sešit - cvičení dle vlastního výběru

Výchova k občanství

 • str. 33 - 35 výpisky do sešitu
 • str. 36 - opakování

Úkoly v sešitech předložit po návratu do školy.

Fyzika

Vypracovat prezentaci na téma Vzducholodě – do 22. 3. 2020

 • alespoň 8 stran, co to je vzducholoď, historie, typy vzducholodí, nejmodernější vzducholodě.
 • obrázky, méně textu, hlavně nekopírovat
 • bude známkováno, zaslat na lastovickova.jana@zsbrve.cz

12. 3. 2020

Přírodopis

 • Posílám pracovní list z Př. Prosím odpovědi zaslat na školní e-mail do 20. 3. 2020. Známka bude mít váhu 1    

ČJ - zadáno a vysvětleno ve třídě

NJ - zadáno a vysvětleno ve třídě

M - zadáno a vysvětleno ve třídě

Vo - zadáno a vysvětleno ve třídě

AJ p. Tomášková 

 • dodělat 4. lekci (učebnice, pracovní sešit + gramatika, slovní zásoba)

AJ p. Štěrbová:

 • učebnice - s.46 - 49 přečís
 • zápis do sešitu z pracovního sešitu s. 71/4.2 Definite and indefinite articles
 • dopsaná slovní zásoba do 4C (včetně)
 • pracovní sešit s.32/3, s.33/5, s. 34-39 (kromě cv. 6 na s.35 a cv.4 na s.37)

AJ p. Kumstát 

 • pracovní sešit od str. 36 až do 43 (dokončení 4. lekce), opsat slovní zásobu ze 4. lekce do slovníčku.
 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 36 až 43 – učivo: předložky, členy v angličtině, dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků

AJ p. Jadrná

 • dopsat slovní zásobu lekcí 4D, Culture, English across the curriculum
 • téma asking the way - opakovat fráze, projít  učivo v učebnici ze stránek 48-53,
 • vypracovat písemně do sešitu: 49/3, 50/2, 51/5,7, 52/3, 53/1,2,3,4a,5
 • pracovní sešit: udělat všechna cvičení ze stránek 38-41

Dějepis

 • opakování str. 80 - 81, odpovědi vypracovat na samostatný list - oznámkuji, kdo neodevzdá = 5
 • přečíst a stručně zapsat husitství str. 82 - 91.

Ruština

 • slovníček - slovíčka dopsat 1. - 3. lekce, procvičování psaní a čtení azbuky.

Přírodopis

 • učebnice Př 7: str. 90 - 93 růžovité (přečíst, vypsat, nakreslit 2 libovolné zástupce)
 • str. 106 - 109 hvězdnicovité (přečíst, vypsat, nakreslit obr. 96/ str. 109 + jednoho libovolného dalšího zástupce)
 • str. 111 - 112 krtičníkovité (přečíst, vypsat, nakreslit 2 zástupce).

Fyzika