Domácí úkoly pro 7.A

22.- 26. 6. 2020
Anglický jazyk -p. uč. J. Jadrná:
 • slovíčka lekce Culture
 • učebnice str.76 - text a cvičení 1 a 2  (Kdo nemá učebnici, vypracuje v PS stránky 62 a 63.)
Anglický jazyk - p. uč. D. Štěrbová 

Zeměpis

 • posílám vám poslední písemku letošního školního roku.
 • Prosím o její vyplnění a zaslání nejpozději do čtvrtka 18.6.2020.
 • Práce posílejte ze svého nového školního e-mailu. 

Český jazyk - 15.6. - 19.6.2020

 • gramatika - souhrnné ústní opakování (hláskosloví, tvarosloví, skladba) viz školní sešit
 • literatura - opakování jazykových a literárních prostředků, zápisy do čtenář. deníků
 • sloh - souhrnné ústní opakování všech slohových útvarů 

Matematika - 15.6. - 19.6.2020

Lichoběžník

 • uč. oddíl 5.2 - 5.4 - vypsat rámečky
 • do sešitu uč. oddíl 5.3 - cv. 2a) - sestroj lichoběžník - náčrt, postup, konstrukce
 • oddíl 5.4 cv. 1 - vypočítej obsah lichoběžníku

 Anglický jazyk

Fyzika - 15.6. - 19.6.2020

Dějepis - 15.6. - 19.6.2020

8.- 12. 6. 2020

Český jazyk - 8.6. - 12.6.2020

 • gramatika - pís. do prac. sešitu: str. 14/9 + slovní druhy čísly nad slova
 • literatura - práce se čtenářským deníkem
 • sloh - ústní opakování slohových útvarů

Německý jazyk - 8.6. - 19.6.2020

 • souhrnné opakování slovní zásoby a probrané gramatiky na základě zápisů ve školním i pracovním sešitě

Matematika - 8.6. - 12.6.2020

Obsah trojúhelníku

 • napsat vzoreček z učebnice na obsah trojúhelníku
 • uč. cv. 1 str. 60 - vypočítej obsah trojúhelníků
 • uč. cv. 3 str. 60 - Narýsuj rovnoramenný trojúhelník a vypočítej obsah - náčrt, postup konstrukce
 • uč. cv. 9 str. 61 - Stěna domu
 • Dobrovolně: uč. cv. 6 str. 61 - Pro přemýšlivé

Anglický jazyk

p. Štěrbová - 8.6. - 14.6.2020

p. Tomášková - 8.6. - 12.6.2020

p. Jadrná - 8.6. - 12.6.2020

p. Kumstát - 8.6. - 12.6.2020

Fyzika - 8.6. - 12.6.2020

Přírodopis - 8.6. - 12.6.2020

 • zápis nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu - Ochrana přírody

Dějepis - 8.6. - 12.6.2020

 •  projít prezentaci a udělat zápis - Rudolfínská Praha

Zeměpis - 8.6. - 16.6.2020

 • udělat si výpisky z celé západní Evropy
 • na další týden pak pošlu závěrečný test z celé Evropy – bude nutno odevzdat!!!

 

1.6. - 5.6.2020

Český jazyk 

gramatika:

 • písemně do prac. sešitu: 97/4
 • úkoly k danému cvičení: - větu hlavní podtrhni rovnou čarou
 • větu vedlejší vlnovkou - VV začíná spoj. výrazem ( viz zápis v gram. sešitě )
 • spojovací výraz zakroužkuj

literatura:

 • práce se čtenářským deníkem a slovníčkem liter. pojmů (ústní opakování)

sloh:

 • opakování slohových útvarů - ústně

 

 

Matematika 

Konstrukce rovnoběžníku

 • uč. str 50 - vzorový příklad B, C, D - přečíst
 • uč. 51/1a), 52/3a) - náčrt, konstrukce, postup konstrukce - zaslat na email
 • uč. - vypsat vzorečky pro obvod a obsah rovnoběžníku
 • uč. str 55/8A - vypočítej obvod a obsah rovnoběžníku - zaslat na email

Anglický jazyk

p. Štěrbová 

p. Tomášková 

p. Jadrná 

p. Kumstát 

Fyzika

 • projít prezentaci a zapsat do sešitu - Zákon odrazu

Přírodopis 

 • prezentaci nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu - Pokojové rostliny a užitkové rostliny cizích zemí
 • zakreslit 1 libovolného zástupce ze skupiny pokojových rostlin a 1 ze skupiny užitkových rostlin cizích zemí (uč. str. 127 - 129)

Dějepis

 • projít prezentaci a udělat zápis - Habsburkové na českém trůně

Ruština

 •  opakovat azbuku, čtení a psaní, slovní zásob

25. - 29. 5. 2020

Tělesná výchova 

Český jazyk

 • gramatika: zápis do školního (gramatického) sešitu: vedlejší věty - viz příloha
 • literatura: práce se čtenářským deníkem
 • sloh: opakování slohových útvarů: vypravování, popis, charakteristika

Německý jazyk 

 • opakovat SZ 1. - 4. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - barvy, počítání, dny, měsíce, roční období - pís. do prac. sešitu

Matematika 

 • Čtyřúhelníky a rovnoběžníky - vypsat rámečky z učebnice z části 4.1, 4.2, 4.3.
 • Pročíst si vzorové příklady.
 • Vypracovat pracovní list - zaslat nebo odevzdat na Teams do 29.5.

Anglický jazyk

p. Štěrbová 

p. Tomášková 

p. Jadrná 

p. Kumstát

Fyzika 

 • projít prezentaci, úkol poslat do 29.5. - Zatmění Měsíce a Slunce

Přírodopis 

 • pracovní list (odpovědi) zaslat na školní email do 31.5.2020, prac. list je povinný
 • zápis - Příklady některých dalších zástupců naší flóry

Dějepis 

Tělesná výchova 

Český jazyk - 18.5. - 22.5.2020

 • gramatika: str. 16/3,4 - pís. do prac. sešitu
 • literatura: str. 144 - přečíst text, napsat dějovou osnovu, charakterizovat 2 libovolné postavy - pís. do liter. sešitu
 • sloh: pokračovat v charakteristice rodin. příslušníka

Matematika - 18.5. - 22.5.2020

 • uč. oddíl 2.2 cv. 4 - Sestroj pravoúhlý trojúhelník KLM a jeho obrazy. - Vyfoť a pošli na kontrolu.
 • uč. oddíl 2.3 - zápis rámečku Středově souměrný útvar do sešitu, projít si příklady 1 - 10 ústně - kontrola z rejstříku.
 • Online hodina v úterý od 9:30.

Anglický jazyk - p. Štěrbová - 18.5. - 22.5.2020

Anglický jazyk - p. Tomášková - 18.5. - 22.5.2020

Anglický jazyk - p. Jadrná - 18.5. - 22.5.2020

 • ve středu v 9,30 na Teamsech opět procvičíme předpřítomný čas a zkontrolujeme vypracované úkoly z minulého týdne
 • tento týden bude opakovací, stále si procvičuj nepravidelná slovesa, kromě přehledu v PS můžeš využít např.: https://www.youtube.com/watch?v=3e_brWpAEV4 , https://www.youtube.com/watch?v=rSbyPWuOuk8 , https://www.test-learn.com/testy-nepravidelna-slovesa-288/ (stačí první 4 testy)
 • učebnice str. 66 - do sešitu vypracuj cv.1a – údaje o sobě nevyplňuj do tabulky, ale napiš je ve větách (např. I´ve won a race. nebo I´ve never won a race.) a cv.2
 • PS str. 52 a 53

Anglický jazyk - p. Kumstát - 18.5. - 22.5.2020

Fyzika - 18.5. - 22.5.2020

 • projít prezentaci, napsat a nakreslit - Stín, polostín

Přírodopis - 18.5. - 22.5.2020

 • projít prezentaci, zapsat vše tučné - Šáchorovité a sítinovité

Dějepis - 18.5. - 22.5.2020

11.5. - 15.5.2020

Český jazyk 

 • gramatika: urči druhy zájmen a číslovek, vyplněný pracovní list odeslat na email nejdéle do 15.5.
 • literatura: práce se čtenářským deníkem
 • sloh: charakteristika rodinného příslušníka, písemně do sloh. sešitu

Německý jazyk 

 • dlouhodobý úkol: opakovat a procvičovat slov. zásobu 1. - 4. lekce, opakovat časování všech sloves
 • poslat nejdéle do 22.5. na email - vytvoř otázku a na ni odpověz: jméno, věk, bydliště, povolání, oblíbený sport, odkud pocházíš

Matematika 

 • Osová souměrnost - opakování
 • uč. 2.1 - připomenout si z učebnice, cv. 4 Narýsuj si podobný (větší) obrázek do sešitu a potom sestroj...A
 • Středová souměrnost
 • uč. 2.2 - zápis do sešitu rámeček středová souměrnost, zápis z vybarvených rámečků, cv. 1. - narýsuj do sešitu obraz úsečky AB ve středové souměrnosti.
 • V pondělí online hodina.

Anglický jazyk

Fyzika

 • projít prezentaci a zapsat do sešitu- Měsíční fáze

Přírodopis 

 • zápis projít, možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti) - Vstavačovité

Dějepis

 • pročíst prezentaci Staré americké civilizace a udělat zápis, prezentaci Inkové projít pro zajímavost

Zeměpis

 • test států a hlavních měst Evropy (doplň k vlajce stát a/nebo hlavní město)
 • test znalostí o Evropě
 • testy zaslat zpět nejpozději do 18.5.

Tělesná výchova 

4.5. - 7.5.2020

Tělesná výchova 

Český jazyk 

 • gramatika: str.14/10 +slovní druhy písemně do prac. sešitu
 • literatura: J. London - str. 135 - přečíst, použít metodu V-CH-D
 • sloh: pokračovat v popisu místnosti

Matematika 

 • vyplněný pracovní list zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz nebo odevzdat na Teams

Anglický jazyk

Fyzika 

 • projít prezentaci a zapsat do sešitu - Rychlost světla

Přírodopis 

 •  projít prezentaci Lipnicovité - možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti) 

Dějepis 

 • pročíst prezentaci a udělat zápis - Objevné plavby 

Zeměpis 

 • práce je cca do 7.5.2020
 • udělat si výpisky z východní Evropy 
 • v týdnu od 4.5. zašlu pracovní list k vyplnění - bude hodnocen - opakování dosavadních znalostí o Evropě

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

27.4. - 30.4.2020

Český jazyk 

 • gramatika: písemně do prac. sešitu str.12/5, str.13/6
 • literatura: práce se čtenářským deníkem
 • sloh: popis místnosti (popř. bytu), kde nyní trávím nejvíce času - písemně do sloh. sešitu

 Německý jazyk 

 napsat a postupně naučit slovní zásobu 4.lekce

 • vyčasovat nová slovesa písemně do prac. sešitu

 Matematika 

 Věta sus

 učebnice oddíl 1.4 – zapsat rámeček věta sus do sešitu, zapsat značení pro polopřímku

 • z oddílu 1.4 cvičení 2a)A – narýsuj do sešitu jeden trojúhelník: náčrt, postup, konstrukce a pošli na dubovci.iva@zsbrve.cz · https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ

  Věta usu

 učebnice oddíl 1.5 – zapsat rámeček usu do sešitu, zapsat značení polorovinu

 • z oddílu 1.5 cvičení 2a)A – narýsuj do sešitu jeden trojúhelník: náčrt, postup, konstrukce a pošli na dubovci.iva@zsbrve.cz
 • https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk

 Anglický jazyk - p. Štěrbová 

 veškeré pokyny viz příloha 

 Anglický jazyk - p. Tomášková 

 veškeré pokyny viz příloha 

 Anglický jazyk - p. Jadrná 

 veškeré pokyny viz 1 příloha a 2 příloha

 Anglický jazyk - p. Kumstát 

  příloha 

 Fyzika 

 projít a zapsat si prezentaci Druhy optických prostředí

 Přírodopis 

 projít prezentaci, zapsat si vše tučné - Kosatcovité

 Dějepis 

 humanismus - pročíst prezentace a zapsat výpis do sešitu: Humanismus, Humanismus a renesance v Čechách

 Ruský jazyk 

 • opakovat azbuku, číst, procvičovat slovní zásobu

20.4. - 24.4.2020

Český jazyk 

 • gramatika: písemně do prac. sešitu str. 11/2, str. 12/3
 • literatura: přečíst text str. 130, písemně do lit. sešitu první dvě otázky ze str. 134
 • sloh: dokončení práce na odborném výtahu

Matematika 

Učenice č. 3 - SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ

1.1 Shodnost geometrických útvarů

 • zápis do sešitu Shodné úsečky, Shodné úhly, Polorovina pM - rámečky z učebnice
 • cvičení projít ústně

1.2 Shodnost trojúhelníků

 • zápis do sešitu - Shodné trojúhelníky - rámeček
 • cvičení projít ústně

1.3 Věta sss

 • zápis do sešitu Věta sss
 • Do sešitu sestrojit trojúhelník z B + zapsat postup konstrukce slovně i stručněji pomocí značek.
 • Cvičení 1 z části 1.3 sestrojte jeden trojúhelník za a) A - náčrt, konstrukce, postup konstrukce pomocí značek - tento příklad vyfotit a zaslat na dubovci.iva@zsbrve.cz

Anglický jazyk - p. Štěrbová - 20.4. - 24.4.2020

Anglický jazyk - p. Tomášková 

Anglický jazyk - p. Jadrná 

Anglický jazyk - p. Kumstát

Fyzika 

Přírodopis

 • projít prezentaci, zapsat si vše tučné a nakreslit obrázek sněženky a bledule

Dějepis 

Ruský jazyk 

 • zapsat slovíčka do slovníčků, čtení a procvičování azbuky. 4. lekce uč. + PS str. 44 - 45

10.4.2020

úkoly 14.4. - 17.4.

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Český jazyk

 •  gramatika: písemně do pracovních sešitů - str.8/6 a str.10/1
 •  literatura: pracovat se čtenářským deníkem, zapisovat četbu, referáty, zajímavosti
 •  sloh: s.178 - přečíst životopis, zapsat do slohového sešitu modrou čáru, vypracovat svůj životopis

Německý jazyk

 • ústně opakovat a procvičovat slovní zásobu 1.-3. lekce
 • ústně procvičovat časování sloves
 • napsat do prac. sešitu 10 vět s informacemi o rodinných příslušnících (jméno, věk, povolání apod.)

Matematika

Anglický jazyk - p. Štěrbová

 • video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=Iu3U5QCRH6s&t=21s
 • slovní zásoba 5A - do sešitu
 • učebnice - str. 56/1 - stačí ústně, cv.2 - poslech (úložiště), cv.7 - do sešitu rozhodnout, který obrázek z dvojice je správný
 • zápis viz prezentace (úložiště) 5) výklad předpřítomného času zde: https://www.youtube.com/watch?v=P8iaSTqm92g
 • pracovní sešit - 44-45 Odkaz na úložiště: https://uloz.to/tamhle/Y6PdhGL7FHEd
 • V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

Anglický jazyk - p. Tomášková

 Anglický jazyk - p. Jadrná 

Fyzika

 • zopakovat tlak podle prezentace a udělat Test

Přírodopis

 • projít prezentaci, zapsat si vše tučné a nakreslit obrázek 1 pěstovaného a 1 planě rostoucího zástupce

Dějepis

Ruský jazyk

 • psaní, opakování azbuky a čtení

Český jazyk - 6.4. - 9.4.2020

 • gramatika: určit slovesa (viz přiložený pracovní list), zaslat na email viktorinova.ivana@zsbrve.cz do úterý 14.4.
 • literatura: s.123 zapsat nové téma, s.124 přečíst text a napsat dějovou osnovu do literárního sešitu, naučit se převyprávět vlastními slovy na základě dějové osnovy
 • sloh: vypracovat výtah z odborné učebnice (dějepis, přírodopis, zeměpis, fyzika apod.), napsat do slohového sešitu

Výchova k občanství - od 6.4.2020

 • napsat popř. nalepit do sešitu zajímavou informaci z aktuálního týdne, sešity budou vybrány po nástupu do škol

Matematika - 6.4. - 10.4.2020 

 • pracovní list vypracovat a odeslat na dubovci.iva@zsbrve.cz do 10.4. 2020

Anglický jazyk p. Štěrbová - 6.4. - 10.4.

 • učebnice str. 52/2 - poslech (viz příloha), písemně do sešitu najít v textu informace o daných místech
 • str. 54/1,2,3 - písemně do sešitu
 • slovní zásoba 4 Culture do sešitu, procvičování slovíček 4.lekce viz následující odkazy (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY) : https://quizlet.com/193266188/project-3-unit-4-culture-flash-cards/ https://quizlet.com/189763556/project-3-unit-4-d-kids-flash-cards/ https://quizlet.com/188812571/project-3-unit-4-a-sightseeing-flash-cards/ https://quizlet.com/189762708/project-3-unit-4-c-the-tailor-of-swaffham-flash-cards/
 • pracovní sešit str.42-43 (kromě cv.2)
 • ZNÁMKOVANÝ DÚ: napsat 7 vět o vašich plánech na příští týden, na každý den jeden plán (můžete si vzpomenout na svůj režim ještě před karanténou), použijte přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti, shrnutí zde: https://www.ef-czech.cz/pruvodce-anglictinou/anglicka-gramatika/pritomny-prubehovy-cas-pro-naplanovanou-budoucnost/
 • Úkol poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě problémů můžete konzultovat telefonicky, po domluvě přes Skype či WhatsApp.

Anglický jazyk - p. Tomášková - 6.4. - 10.4:

Anglický jazyk - p. Jadrná

Anglický jazyk - p. Kumstát - 2.4. - 14.4

Fyzika

Tělesná výchova

Zeměpis

 • práce je cca do konce dubna
 • udělat si výpisky z jižní Evropy (viz příloha)
 • všichni pošlou na e-mail reditel@zsbrve.cz vyplněnou slepou mapu se státy Evropy (pokud tak již neučinili)

Přírodopis - 6.4. - 10.4.

 • pracovní list vypracovat a odeslat na email konirova.vera@zsbrve.cz do 10.4. 2020; práce bude hodnocena - váha 1

 

26.3.2020

 

Český jazyk - 30.3. - 3.4.2020

 • gramatika: opakování velkých písmen - pís. str. 53/1, 2 + slovní druhy ( do prac. sešitů )
 • literatura: napsat referát z četby do čtenářského deníku
 • sloh: pracovat na zadané kontrolní slohové práci

Německý jazyk - 30.3. - 9.4.2020

 • zapsat a naučit slovní zásobu 3. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 3.l. do pracovních sešitů

Matematika - 30.3. - 9.4.2020

 • učebnice č.2 - oddíl 4.6 Úlohy na závěr - cvičení 1A-10A - vypracovat a zaslat na dubovci.iva@zsbrve.

Informatika - 30.3. - 9.4.2020

 • vypracovat archivní test Mini roku 2018 v Bobříku informatiky na odkazu https://www.ibobr.cz/test/archiv-pred-spustenim/2018/462
 • vyhodnocení na konci testu vyfotit a poslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz (vyfotit lze přes Printscreen a pak vložit do Wordu, nebo použít aplikaci Výstřižky, nebo vyfotit na mobil)
 • napište, kdo má doma Excel

Anglický jazyk - p. Štěrbová

 • učebnice str. 50/1b - POSLECH - písemně do sešitu, stačí pouze vynechaná slova
 • str. 50/2 - písemně do sešitu, stačí číslo a písmeno T nebo F, př. 1-T, 2-F atd.
 • str. 51/3ab - přečíst+přeložit ústně
 • str. 51/5 abc - doplnit věty, zamyslet se o jaký čas se jedná a co vyjadřuje - ústně - na základě tohoto cvičení udělat zápis do sešitu z pracovního sešitu str. 72/4.4
 • slovní zásoba 4D - dopsat
 • pracovní sešit str. 40-41 (kromě cv. 5)
 • QUIZ: Opakování určitých a neurčitých členů - https://en.islcollective.com/video-lessons/articles-grammar-gameshow-episode-28
 • Vyplnit a poslat výsledek pomocí PrtScr (print screen) - na klávesnici máte tlačítko s nápisem Print Screen, případně PrtScr, jeho stiskem dojde k uložení obsahu monitoru do systémové schránky, poté je nutné tento obsah ještě vložit (přes Ctrl+V) do grafického editoru (například Malování, Word) a uložit, pokud se někomu nepodaří, stačí na mobil vyfotit obrazovku s výsledkem a poslat.
 • Poznámka ke kvízu: Zero article (nulový člen) - používá se u podstatných jmen nepočitatelných a u jmen počitatelných v množném čísle. Po kliknutí na tlačítko CC vpravo dole se zobrazí titulky.
 • výsledky kvízu i zpětnou vazbu k úkolům posílejte na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno + třída; jakékoliv problémy možno konzultovat telefonicky, po domluvě přes WhatsApp.

 Anglický jazyk-  p. Jadrná - 30.3. - 9.4.2020

 • opakujte učivo 4. lekce (využijte pracovní sešit - přehled gramatiky na str. 71 - 72 a CD-ROM), projděte v učebnici stránku 54, v PS vypracujte cvičení na str. 42 - 43. - https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/giving-directions - udělejte všechny části: preparation, listening a 2x check your understanding. - najděte na internetu a poslechněte si písničku London Bridge is falling down (např. https://www.youtube.com/watch?v=a3j2vwQ82Gs ) a nějaký film v angličtině dle vlastního výběru

Fyzika - 30.3. - 9.4.2020

 • pouze zapsat zápis do sešitu + příloha (F – Vztlak. síla ve vzduchu)

Výtvarná výchova

 • příloha (Výtvarná výchova - zadání práce do konce dubna)

  Pracovní činnosti - 30.3. - 9.4.2020

 • vytvořit prezentaci asi 6 stran na téma Exotické ovoce (obrázek + jak se jí)

Tělesná výchova

 • příloha (TV - výsadkáři)

Dějepis

 • opakování husitství
 • pracovní list vyplnit v počítači a poslat zpět
 • zápis podle přiložené prezentace - Počátky království dvojího lidu (str.92-93)- bude doplněno!!
 • zápisy nemusí rodiče posílat ani skenovat - zkontrolujeme to, až se uvidíme

Přírodopis

 • "kontrola" výpisků (to, co by měli mít žáci vypsáno ze zadaného učiva minulého týdne)
 • pro opakování učiva - dobrovolný pracovní list: Šifra hvězdnicovité - pokud mi někdo pošle odpovědi, získá 2x (+)
 • prosím, kdo neodevzdal pracovní list: Systém rostlin, který je povinný a klasifikovaný, aby tak učinil

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové
 • kdo může, ať si zařídí skype, zkusíme výklad nové látky takto

 

Anglický jazyk

 • pokyny od paní učitelky Tomáškové

práce do konce března

Matematika

AJ –  pro skupiny p.uč. Tomáškové

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková
 • Kdo může, ať si zařídí skype, zkusíme výklad nové látky takto.
ČJ - gramatika
 • Rozbor věty - slovní druhy, větné členy (pavouk), mluvnické kategorie podst.jm., příd. jm., slovesa
 • Na babiččině zahrádce za domem jsme včera okopali tři velké záhony zeleniny.
 • Vypracovat a odeslat na email tř. uč. nejdéle do 24.3.2020!
ČJ- literatura:
 • Z. Svěrák - str. 134 - rozbor dle sešitu
 • J. Suchý - str. 149 -  rozbor dle sešitu
ČJ  - sloh:
 • Přepsat načisto kontrol. slohovou práci na linkovaný dvojlist: Okraje!
 • Hlavička: 2. slohová práce
 • (1. strana) (domácí)
 • Charakteristika literární postavy na základě vlastní četby
 • Osnova
 • (2.strana) Vlastní zpracování
 • Odevzdat po příchodu do školy!
NJ - projekt:
 • Unsere Klasse (Naše třída)
 • Na čtvrtku nakreslit, popř. nalepit předměty ve třídě a německy popsat včetně členu. Na druhou stranu použít tyto předměty ve větách a označit barvou. Př.: Der Stuhl ist braun und blau.
 • Odevzdat po příchodu do školy.

Týden – 11. 3. – 20. 3. 2020

Aj - Tomášková - Anglický jazyk II.skupina

 • Dle domluvy z úterý 10. 3. 2020 prosím vypracovat:

Učebnice:

 • Str. 48 – 49 – The tailor of Swaffam – přečíst + do školního sešitu vypracovat cv.1b – seřadit obrázky dle příběhu, cv. 2 – do školního sešitu
 • Str. 49/ cv. 3a – tabulka – do školního sešitu
 • Str. 49/cv. 3b – do školního sešitu
 • Str. 50 – Kids – přečíst příběh + do sešitu šk. cv. 2

Pracovní sešit:

 • Str. 38, 39 – vypracovat
 • Str. 77 – slovní zásoba – 4C – do slovníčku

Týden – 23. – 27. 3. 2020

Učebnice :

 • Str. 52 – The Big Apple – přečíst článek a vypracovat cv. 2, 3 a 4 do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • Str. 42, 43 – progress check
 • Str. 71. – přečíst gramatiku
 • Str. 77 – 4D

Prosím o zpětnou vazbu o plnění úkolů na email tomaskova.petra@zsbrve.cz

Matematika

 • učebnice od str. 54 do konce i souhrnná cvičení ( procenta, úroky, promile) 
 • vypracovat příklady do školního sešitu
 • kontrola po návratu do školy 

Přírodopis

 •  Posílám pracovní list z Př. Prosím odpovědi zaslat na školní e-mail do 20. 3. 2020. Známka bude mít váhu 1       
Fyzika 
 
Tělesná výchova 
 
Matematika
 • Vyplněný pracovní list Procenta prosím zaslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz na známku. 
 • Každý žák zašle ze své emailové adresy (procvičení do informatiky). Vyplnit může přímo ve Wordu nebo ručně.

Zeměpis 

Udělat si výpisky

Opakovat si orientaci na slepé mapě – pohoří, moře, (polo)ostrovy, umístění států…

práce na týden 16. - 20. 3. 2020

Matematika 

 • Vyplněný pracovní list Procenta zaslat na email dubovci.iva@zsbrve.cz na známku.
 • Každý žák zašle ze své emailové adresy (procvičení do informatiky).
 • Vyplnit může přímo ve Wordu nebo ručně.

Týden – 11. 3. – 20. 3. 2020

Tomášková  - Anglický jazyk II.skupina

 •    Dle domluvy z úterý 10. 3. 2020 prosím vypracovat:

Učebnice:

 • Str. 48 – 49 – The tailor of Swaffam – přečíst + do školního sešitu vypracovat cv.1b – seřadit obrázky dle příběhu, cv. 2 – do školního sešitu
 • Str. 49/ cv. 3a – tabulka – do školního sešitu
 • Str. 49/cv. 3b – do školního sešitu
 • Str. 50 – Kids – přečíst příběh + do sešitu šk. cv. 2

Pracovní sešit:

 • Str. 38, 39 – vypracovat
 • Str. 77 – slovní zásoba – 4C – do slovníčku

Český jazyk

 • Mluvnice - str. 98 cv. 7,8 + slovní druhy, mluv. kat. podst., příd. jm., sloves, větný rozbor ( pavouk)
 • Literatura - str. 123 - nové téma, str. 124 - 148 - četba a rozbor textů i úkoly pod nimi
 • Sloh - příprava kontrolní sloh. práce (charakteristika liter. postavy na základě vlastní četby)

Německý jazyk

 • SZ 3. l. napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa a nepravidelná slovesa
 • opakovat tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma
 • zelený pracovní sešit - cvičení dle vlastního výběru

Výchova k občanství

 • str. 33 - 35 výpisky do sešitu
 • str. 36 - opakování

Úkoly v sešitech předložit po návratu do školy.

Fyzika

Vypracovat prezentaci na téma Vzducholodě – do 22. 3. 2020

 • alespoň 8 stran, co to je vzducholoď, historie, typy vzducholodí, nejmodernější vzducholodě.
 • obrázky, méně textu, hlavně nekopírovat
 • bude známkováno, zaslat na lastovickova.jana@zsbrve.cz

12. 3. 2020

Přírodopis

 • Posílám pracovní list z Př. Prosím odpovědi zaslat na školní e-mail do 20. 3. 2020. Známka bude mít váhu 1    

ČJ - zadáno a vysvětleno ve třídě

NJ - zadáno a vysvětleno ve třídě

M - zadáno a vysvětleno ve třídě

Vo - zadáno a vysvětleno ve třídě

AJ p. Tomášková 

 • dodělat 4. lekci (učebnice, pracovní sešit + gramatika, slovní zásoba)

AJ p. Štěrbová:

 • učebnice - s.46 - 49 přečís
 • zápis do sešitu z pracovního sešitu s. 71/4.2 Definite and indefinite articles
 • dopsaná slovní zásoba do 4C (včetně)
 • pracovní sešit s.32/3, s.33/5, s. 34-39 (kromě cv. 6 na s.35 a cv.4 na s.37)

AJ p. Kumstát 

 • pracovní sešit od str. 36 až do 43 (dokončení 4. lekce), opsat slovní zásobu ze 4. lekce do slovníčku.
 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 36 až 43 – učivo: předložky, členy v angličtině, dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků

AJ p. Jadrná

 • dopsat slovní zásobu lekcí 4D, Culture, English across the curriculum
 • téma asking the way - opakovat fráze, projít  učivo v učebnici ze stránek 48-53,
 • vypracovat písemně do sešitu: 49/3, 50/2, 51/5,7, 52/3, 53/1,2,3,4a,5
 • pracovní sešit: udělat všechna cvičení ze stránek 38-41

Dějepis

 • opakování str. 80 - 81, odpovědi vypracovat na samostatný list - oznámkuji, kdo neodevzdá = 5
 • přečíst a stručně zapsat husitství str. 82 - 91.

Ruština

 • slovníček - slovíčka dopsat 1. - 3. lekce, procvičování psaní a čtení azbuky.

Přírodopis

 • učebnice Př 7: str. 90 - 93 růžovité (přečíst, vypsat, nakreslit 2 libovolné zástupce)
 • str. 106 - 109 hvězdnicovité (přečíst, vypsat, nakreslit obr. 96/ str. 109 + jednoho libovolného dalšího zástupce)
 • str. 111 - 112 krtičníkovité (přečíst, vypsat, nakreslit 2 zástupce).

Fyzika

1. 6. – 5. 6. 2020

Český jazyk 

• mluvnice:

 • v příloze zasílám další cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • zkuste si testy vypracovat dle instrukcí, dejte si časový limit 60 minut na vypracovaní a pracujte i se záznamovým archem, ať víte, co vás čeká
 • zasílám i řešení, abyste si mohli práci zkontrolovat a spočítat si bodové ohodnocení

Výchova k občanství 

 • v příloze naleznete prezentaci na téma REKLAMACE
 • prezentaci si projděte a pořiďte si z ní zápis

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit str. 57 – celou
 • pracovní sešit str. 62, cv. 1, 2 → nezapomínejte na posuny časů
 • HODNĚ ŠTĚSTÍ U PŘIJÍMAČEK! 

Anglický jazyk- skupina pana učitele Kumstáta

 • Prosím o překlad článku ze strany 70. Název článku je „A bus ride into the history books.“
 • Své úkoly mi zasílejte opět na email.

Matematika 

 •  pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 5. 6. 2020 (týká se žáků, kteří se neúčastní výuky ve škole)
 • vypracování bude hodnoceno

Fyzika

Ruský jazyk 

Chemie 

 • učivo (Chemie a ŽP) - viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

Zeměpis 

 • učivo (Krajina a ŽP II.) - viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit 

25. 5. – 29. 5. 2020

Tělesná výchova 

Český jazyk 

mluvnice:

 • v příloze zasílám další cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • zkuste si testy vypracovat dle instrukcí, dejte si časový limit 60 minut na vypracovaní a pracujte i se záznamovým archem, ať víte, co vás čeká
 • zasílám i řešení, abyste si mohli práci zkontrolovat a spočítat si bodové ohodnocení

Anglický jazyk 

• skupina paní učitelky Tomáškové

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina pana učitele Kumstáta

Matematika

 • pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 29.5. 2020 (týká se žáků, kteří se neúčastní výuky ve škole)
 • vypracování bude hodnoceno 

Fyzika

Ruský jazyk 

 • viz příloha

Německý jazyk 

 • opakovat SZ 9. - 12. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - farma, nákupy, volný čas - písemně do pracovního sešitu

Dějepis

Přírodopis

Chemie 

Zeměpis

 • učivo (Politické a vojenské organizace a Krajina a životní prostředí) - viz příloha 1, příloha 2
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit

18. 5. – 22. 5. 2020

Tělesná výchova 

Český jazyk

• mluvnice:

 • v příloze zasílám cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • zkuste si testy vypracovat dle instrukcí, dejte si časový limit 60 minut na vypracovaní a pracujte i se záznamovým archem, ať víte, co vás čeká
 • zasílám i řešení, abyste si mohli práci zkontrolovat a spočítat si bodové ohodnocení

Výchova k občanství

Anglický jazyk 

• skupina paní učitelky Tomáškové

• skupina paní učitelky Vallové

• skupina pana učitele Kumstáta

Ruský jazyk

Matematika

 • pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 22.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Fyzika

Přírodopis

 • prezentace Koloběh hmoty a prvků II. - prosím zapsat a zakreslit si vše

Chemie

 • učivo (Výroba železa a oceli, koroze) viz příloha
 • prosím nastudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit a nakreslit si schéma vysoké pece (uč. str. 15) 

11. 5. – 15. 5. 2020

Český jazyk 

• mluvnice:

 • tentokrát si k přijímacím zkouškám zopakujeme další neoblíbené téma: poměry mezi větami hlavními
 •  tento školní rok jsme se danému tématu věnovali minimálně jednou v každém pololetí, shrnutí teorie naleznete tedy ve svých sešitech (chytrá hlava), případně je přehledně shrnuto na těchto stránkách: https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/
 • v příloze zasílám pracovní list na zopakování (kontrola proběhne formou videohovorů)

• literatura:

 • v příloze zasílám dobrovolný test na malou jedničku (opakování literárních pojmů)

Výchova k občanství 

 • zůstáváme u dopravní výchovy, tentokrát se podíváme na to, jak se chovat v dopravních prostředcích
 • prezentaci najdete nejen pravidla chování, ale i dvě videa od Ladislava Špačka, odborníka na etiketu

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit: - str. 50-51/cvičení 3, 4, 5, 6 – práce s textem
 • str. 51/7 – doplň vztažná zájmena (WHO pro osoby, WHICH pro zvířata či věci)
 • str. 51/8 – přiřaď definice ze sedmičky ke správné otázce
 • str. 52/1 – doplň do minirozhovorů slova z rámečku
 • str. 53/4, 5, 6 + I can...

Matematika

 •  pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 15.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Dějepis

 • prostudovat prezentaci - Svět na počátku studené války

Německý jazyk 

 • dlouhodobé úkoly: opakovat a procvičovat slovní zásobu 9. - 12. lekce; procvičovat časování všech sloves
 •  poslat nejdéle do 22.5. na můj email: deset jednoduchých vět v préteritu sloves haben, sein

Ruský jazyk 

Fyzika

Přírodopis

 •  prezentace Koloběh hmoty a prvků I. - prosím zapsat a zakreslit si vše

Chemie

 • učivo (Řada reaktivity kovů a získávání kovů z rud) viz příloha
 • prosím nastudovat (včetně využití učebnice – str. 14) a opsat nebo vytisknout a nalepit  

Tělesná výchova 

4. 5. – 8. 5. 2020

Tělesná výchova 

Ruský jazyk 

Český jazyk 

• mluvnice:

 • jdeme do finále 9letého snažení!
 • je třeba dohnat poslední resty a ty, jak všichni dobře víme, má většina z vás ve vedlejších větách
 • ve svých sešitech Chytrá hlava naleznete z 1. pololetí i minulých ročníků přehled druhů vedlejších vět
 • projeďte si je, připomeňte si, jak se na jednotlivé druhy VV ptáme, co rozvíjí
 • následně vyplňte přiložený pracovní list
 • společně si ho projdeme při videohovoru ve středu v 16.00 a 17.00
 • prosím především rodiče, aby děti na tyto videohovory poslali, účast je minimální

Výchova k občanství 

 • tento měsíc se budeme věnovat dopravní výchově, především pak bezpečnosti na silnicích - pro tento týden zasílám prezentaci o bezpečnosti pro cyklisty

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • doučit se slovíčka lekce 5
 • učebnice str. 64 – Vývoj angličtiny:
 • přečíst a přeložit si text
 • podívat se na fialové tabulky pod textem (rozdíl americká x britská angličtina)
 • cvičení 1 a (tužkou seřadit), b (ústně), c (tužkou)
 • cvičení 3a (tužkou spojit)
 •  pracovní sešit str. 50: - cvičení 1 (rozeznat, kdo je Američan a kdo Brit)
 • cvičení 2 (přiřadit slova z rámečku do správného sloupečku)

Anglický jazyk - skupina pana učitele Kumstáta

Matematika

 • pracovní list – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 8.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Dějepis

 • prostudovat prezentaci - Svět po 2. světové válce a udělat zápis do sešitu

Fyzika 

Základy věd

Přírodopis

 • prezentace Čtvrtohory - prosím zapsat si vše tučné

Chemie

 • učivo (Průmyslově vyráběná paliva a redoxní reakce) viz příloha
 • prosím nastudovat (včetně využití učebnice – str. 12 a 13) a opsat nebo vytisknout a nalepit

27. 4. – 1. 5. 2020

Český jazyk 

mluvnice:

 • v příloze text k vyhledání chyb na malou jedničku
 • dále opět v přílohách naleznete cvičný test k přijímacím zkouškám, nad jehož kontrolou se sejdeme u videohovoru ve středu v 16.00 a 17.00 hodin

Výchova k občanství 

 • na tento týden paní učitelka novou látku nezasílá
 • pracujete na úkolu ohledně veřejných zakázek z minulého týdne (někteří již odevzdali a mají splněno) a na svých závěrečných pracích

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

 • učebnice str. 62-63: přečíst → do sešitu odpovědět anglicky na otázky ve cvičení 1 a 2, nadpis: The sale of the century - v případě zájmu o online hodinu (videochat) se mi ozvěte na email vallova.lucie@zsbrve.cz nebo napište do skupiny na Teamsec 

Anglický jazyk - skupina pana učitele Kumstáta

Ruský jazyk 

Matematika

 • pracovní list v příloze – vypracovat a výsledky zaslat panu učiteli na e-mail do 1.5. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Fyzika

Německý jazyk 

 • napsat a postupně naučit slovní zásobu 12. lekce
 • vyčasovat nová slovesa písemně do pracovního sešitu

Přírodopis

 • prezentace Třetihory - prosím zapsat si vše tučné

Chemie

 • učivo (Uhlí, ropa, zemní plyn) viz příloha
 • prosím nastudovat a opsat nebo vytisknout a nalepit

učivo 20. 4. – 24. 4. 2020

Český jazyk 

• sloh:

 •  v příloze naleznete prezentaci na téma fejeton - pořiďte si z ní zápisky

• mluvnice:

 • v příloze naleznete dobrovolný úkol na hledání chyb na malou jedničku
 • v každém textu se nachází 5 chyb
 • dále zasílám cvičné testy k přijímacím zkouškám
 • opět se společně sejdeme ve středu v 16.00 a 17.00 nad společnou kontrolou u videohovoru na Messengeru

Výchova k občanství 

 • příloze žáci naleznou text o veřejných zakázkách a úkoly k němu
 • vypracované otázky žáci zašlou ke kontrole a následné klasifikaci do 20. 4. na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Tomáškové

 • do 24. 4. 2020 zadaná práce – někteří mají již splněno, tudíž si vysloužili ,,pěkné hodnocení“
 • připojená frázová slovesa nejsou povinná, pouze aktivita rozšiřující obzory

Anglický jazyk - skupina pana učitele Kumstáta

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Vallové

1) projít a naučit se slovíčka 5 C

2) učebnice: 60/2 (tužkou) + přečíst a přeložit si 60/3a

3) do velkého sešitu: nadpis BUYING A TICKET + spojit a zapsat fráze z uč. 61/5a

4) do velkého sešitu: nadpis PŘEDLOŽKY + opsat spojení:

 • go BY bus = jet/ jezdit autobusem
 • take the bus = bez předložky, jet/jezdit autobusem
 • arrive IN London AT 5 o‘clock= přijet do Londýna v 5 hodin
 • the train FROM Oxford = vlak z Oxfordu
 • the train TO Glasgow leaves FROM platform 6 = vlak do Glasgow odjíždí z nástupiště 6
 • get TO Manchester = dostat se/přijet do Manchesteru
 • change AT Birmingham = přestoupit v Birminghamu

5) pracovní sešit 48/1 (doplnit rozhovor výrazy z rámečku) 

6) pracovní sešit 49/2 (spojit slovíčka s obrázky ve cv. 1) + 49/3 (doplnit předložky)

Ruský jazyk 

Matematika

 •  pracovní list viz příloha – vypracovat a řešení zaslat panu učiteli na e-mail do 24.4.2020

Fyzika

Přírodopis

 • prezentace Druhohory - prosím zapsat si vše tučné
 • pracovní list (Prahory až druhohory) - vypracování je povinné
 • odpovědi prosím zaslat do 27. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz

Chemie

10. 4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Pracovní činnosti

Český jazyk (13.4. - 17.4.2020)

• literatura:

 • v příloze naleznete další dobrovolný úkol na opakování literární teorie, která se objeví v přijímacích zkouškách

• mluvnice:

 • v příloze naleznete další cvičný test k přijímacím zkouškám, jehož vypracování je povinné
 • společná kontrola opět proběhne formou videohovoru přes Messenger (termín: 15. 4., 16:00 a 17:00) - pokud nemá žák možnost připojit se k videohovoru, je zde možnost konzultace přes e-mail a telefon

Výchova k občanství (13.4. - 17.4.2020)

Ruský jazyk  (13.4. - 17.4.2020)

 • učebnice str. 52/2 A, str. 53/2 B - písemně, 3 A - písemně, 3 B - písemně, 3 C - virtuální prohlídka
 • pracovní sešit str. 62/1-4 - video - Moskva- 10 nejvýznamnějších míst: https://www.youtube.com/watch?v=BIzkvqVdIW0

Absolventské práce

 •  všichni žáci budou kontaktovat své garanty nejpozději do 15. 4. 2020

8. 4. 2020

Chemie (13.4. - 17.4.2020)

Německý jazyk (14.4. - 24.4.2020)

 • ústně opakovat a procvičovat SZ 9. - 11. lekce
 • procvičovat časování sloves
 • učebnice str. 81 - napsat celkem 6 otázek k textům do pracovního sešitu
 • vytvořit 5 vět v préteritu (sein, haben) do pracovního sešitu

Komunikativní dovednosti 

 • do 15. 4. 2020 poslat paní učitelce asi půlstránkový text (náhrada mluvnického cvičení) na téma Jak se mi žije v době Kovid-19 - práce je na známky

Anglický jazyk-  skupina paní učitelky Tomáškové

Anglický jakzyk- skupina paní učitelky Vallové

 •  online test na trpný rod na známky, vyplnit nejpozději do 19. 4. 2020: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalr8J95rnrZCk824_iF2C6RUMk5OODdLMVM1T01PT1NaTEVYSFA5WjNWUy4u
 • PS 47/6 – převeďte věty do trpného rodu, dávejte si pozor na časy (N znamená musí být, P mohou být)
 • PS 52/3 – převeďte věty do trpného rodu, pozor na časy
 • obyčejnou tužkou uč. 66/1 – vytváříte trpný rod (odstavec 1=minulý prostý; od. 2 = předpřítomný; od. 3 = budoucí; od. 4 = přítomný prostý)

Dějepis

 • do 17. dubna vyplnit on-line test - Protektorát Čechy a Morava, který naleznete pod odkazem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZURFBUV1lKS1VNTldHVVdUM1dMVzk1MU1CWC4u
 • není nutné se nikam přihlašovat, vaše odpovědi se mi odešlou automaticky
 • upozorňuji, že test je povinný a bude hodnocen

Fyzika 

 • laboratorní práce viz příloha
 •  všichni, kteří nezaslali minulý úkol, co nejdříve napraví

Přírodopis 

 • prezentace Prvohory – vypsat vše tučné

Hudební výchova

 • pracovní list Big beat, vážná hudba 20. století – viz příloha - odpovědi zaslat do 22. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz
 • práce bude hodnocena – váha 1

3. 4. 2020

Ruský jazyk

 • opakování slovní zásoby 16. lekce
 • slovní zásoba 17. lekce - písemně do sešitu 1. část, str. 59 v učebnici
 • učebnice - str. 52/1 A - přečíst si přepis poslechu (viz příloha), poté označit správnou možnost - písemně do sešitu, následně najít všechny zmíněné památky Moskvy na internetu + přeložit do Čj - písemně
 • 1B - písemně do sešitu, stačí číslo + ano/ne
 • pracovní sešit - str. 52/16 A, B - prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz
 • v případě potřeby mě kontaktujte telefonicky, možno také konzultace přes Skype či WhatsAp

Výchova k občanství 

Český jazyk 

literatura:

 • dobrovolný úkol na procvičování literární teorie viz příloha - vzhledem k blížícím se přijímacím zkouškám velmi doporučeno 

mluvnice:

 • příloze CVIČNÝ TEST k přijímacím zkouškám - VYPRACOVÁNÍ JE POVINNÉ
 • společná kontrola proběhne formou videohovoru přes Messenger ve středu 8. 4. v 16.00
 • termín dáván vědět dostatečně dopředu, nic si tedy na tento čas neplánujte (pokud žák nemá možnost zúčastnit se videohovoru, paní učitelka nabízí možnost konzultace e-mailem či telefonicky)

Anglický jazyk 

skupina paní učitelky Tomáškové

skupina pana učitele Kumstáta

 skupina paní učitelky Vallové

 • pracovní sešit str. 46/1, 2, 3 + 47/4
 • pracovní sešit 47/5 – trpný rod způsobových sloves: can/must + be + 3. tvar slovesa

Klíče mohou být předány recepční. → The keys can be given to the receptionist.

Klíče musí být předány recepční. → The keys must be given to the receptionist.

 • naučit se slovíčka 5 B

Přírodopis 

Chemie

 • samostatná práce Plasty (Transform) – zadání i veškeré instrukce viz příloha
 • učivo Návykové látky – možno opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

Dějepis 

 • prostudovat přiloženou prezentaci Svět po 2. světové válce a vypsat z ní poznámky do sešitu

Fyzika 

Zeměpis 

 • pracovní list Hranice, státy (viz příloha) - vyplněný zaslat do 10. 4. 2020 na e-mail: konirova.vera@zsbrve.cz (práce bude hodnocena – váha 1)

Hudební výchova

 • učivo viz příloha Vážná hudba 20. století – prostudovat, opsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu

Matematika 

 • pracovní list v příloze – vypracování zaslat do 16. 4. 2020 na e-mail pana učitele

Tělesná výchova 

 • ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý → navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví
 • další tipy ke cvičení: • online lekce tance: http://www.degezetko.cz
 • cvičení s atlety: https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/ https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

30. 3. – 3. 4. 2020

Výchova ke zdraví  

 • práce do konce dubna
 • prostudovat prezentaci s názvem Fanatismus a hooligans a opsat zápis do sešitu
 • prezentace obsahuje zadání na vypracování práce na téma Sekty a jiná hnutí - bude známkováno
 • vypracovanou práci prosím zašlete do 30. 4. 2020 na email: skalicka.marketa@zsbrve.cz

Anglický jazyk – skupina paní učitelky Vallové (30. 3. – 3. 4. 2020)

 Výtvarná výchova

 • práce do konce dubna - učivo i úkoly viz příloha

Fyzika 

 • v příloze prezentace s úkoly - poslat prezentaci zvuk (nejpozději do 6. 4. 2020) - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili

Zeměpis 

 • učebnice str. 24 – 28 téma: Vývoj politické mapy světa (přečíst + vypsat)

Matematika 

 • pracovní list vypracovat a odeslat panu učiteli na e-mail do 3. 4. 2020 - vypracování bude hodnoceno

Tělesná výchova

 • pro dobrovolníky, doporučuji zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Dějepis 

 • prostudovat přiloženou prezentaci (Protektorát po atentátu, Osvobození republiky) a vypsat z ní poznámky do sešitu
 • odevzdat úvahu (zamyšlení) nad problematikou koncentračních táborů - týká se pouze těch, co tak ještě neučinili! 

Německý jazyk 

 • zapsat a naučit slovní zásobu 11. lekce
 • vyčasovat všechna nová slovesa 11. lekce do pracovních sešitů

 23. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk

literatura:

 • v příloze pracovní list na literární teorii
 • vyplnění tohoto pracovního listu je dobrovolné, kdo vyplní a zašle ke kontrole, může získat malou jedničku
 • vypracování paní učitelka silně doporučuje - některé pojmy se mohou objevit u přijímacích zkoušek, v přijímačkách nanečisto se objevily (vypracování vlastního epitafu je čistě dobrovolné!)

sloh:

 • ZASLAT SLOHY, KTERÉ BYLY ZADÁNY MINULE (publicistický útvar na téma Koronavirus a já)
 • práce budou opraveny a oznámkovány - zasílat do 27. 3. 2020 na mail: drapalikova.anna@zsbrve.cz (kdo již poslal, nemusí posílat znovu)

mluvnice:

 • opakování čárky ve větě jednoduché
 • pro jistotu paní učitelka zasílá teorii ještě jednou do přílohy
 • následně každý dle svého uvážení procvičuje na internetu viz přiložené odkazy: https://www.umimecesky.cz/carky, https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-carek/, https://www.pravopisne.cz/2011/08/carka-ve-vete-jednoduche-1-14/, http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_carka_ve_vete_jednoduche.php
 • dále paní učitelka Drápalíková nabízí možnost videohovoru přes Facebook, skupinový i individuální, budete-li mít zájem o přípravu na přijímací zkoušky, kontaktujte ji a můžete se domluvit, že by Vám zaslala ukázku přijímacích zkoušek a následně si to vše mohli společně projít přes videohovor
 • pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na ni obrátit telefonicky, mailem, přes FB

Výchova k občanství

 •  prezentace na téma Peníze (pracujete s prezentací tak, jak jste zvyklí - vypíšete si podtržené)

Ruský jazyk  

 • učebnice str. 46/10 A, 11 A – přečíst + přeložit str. 48 - video Ералаш - odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=gWH2dllYF4w
 • odpovědět písmeně na otázky - kdo nezvládne rusky, může česky, smyslem je pochopit hlavní myšlenku
 • pracovní sešit - str. 49/7 B, C
 • str. 51/13
 • str. 52/14
 • 56/25
 • ZNÁMKOVANÁ PREZENTACE - pokyny viz příloha

Přírodopis 

 • prezentace: Historie Země (je „klikací“) - prosím vypsat si z ní vše tučné
 • kdo ještě neposlal vypracovaný pracovní list Půda - aby tak učinil

Chemie 

 • do vynechaného místa doplnit pokračování plastů - viz příloha (opsat nebo vytisknout a nalepit + nastudovat
 • kdo ještě neposlal vypracovaný pracovní list Pesticidy, léčiva, keramika - aby tak učinil

 23. 3. – 27. 3. 2020

Matematika

 • pokračovat v počítání ze zadání z minulého týdne
 • vypracovat pracovní list a výsledky zaslat panu učiteli Čepkovi na e-mail do 27. 3. 2020
 • vypracování bude hodnoceno

Německý jazyk

 • Meine Freizeit (Můj volný čas) - písemně do pracovního sešitu - popsat celý týden včetně víkendu 
 • Odevzdat po příchodu do školy!

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové – možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Hudební výchova

18.3.2020

Tělesná výchova 

Anglický jazyk – Tomášková

 •  Dokončit 4. lekci – (do konce března) v učebnici a v pracovním sešitě – vše bude po návratu do školy známkováno.
 •  Cvičení z učebnice vypracovávat do školního sešitu, poslechy doděláme společně.

Učebnice

 • Str. 48, 49 – Request
 • Str. 50, 51 – Murder in the theatre
 • Str. 52, 53 – Culture
 • Str. 54, 55 – Revision
 • Do 31. 3. zaslat formální dopis, kde reagujete na pracovní inzerát – viz. učebnice str. 55. Bude známkováno – váha 2.+ v pracovním sešitě přečíst oddíl 4.2, str. 71 – Phrasal verbs
 • Příští týden zašlu pracovní list na frázová slovesa.

16.3.2020

Matematika

 • pokračovat v počítání - zadání z minulého týdne
 • pracovní list vypracovat do 20.3. 2020 a výsledky poslat na mail pana učitele Čepka
 • vypracování bude hodnoceno

13. 3. 2020

Chemie

 • odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 20. 3. 2020 - práce bude hodnocena, známka váha 1
 • pracovní list pesticidy, léčiva, keramika- pesticidy

Zeměpis

 • odpovědi zaslat na školní e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 23. 3. 2020
 • práce bude hodnocena, známka váha 1
 • pracovní list doprava a spoje- doprava 

Výchova k občanství:

 • 1. látka: Trh výrobků a služeb - Žáci si vypracují výpisky ze strany 38 - 40.
 • 2. látka: Finanční gramotnost - Žáci si vypracují výpisky ze strany 41 - 44.

Ofocené výpisky je možné žákům zaslat přes FB skupinu. DŮLEŽITÉ: První hodinu po "prázdninách" si napíšeme test z následujících témat: zaměstnanecký poměr, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, úřad práce, podnikání, trh výrobků a služeb, finanční gramotnost.

Český jazyk:

AJ - skupina paní učitelky Vallové (práce přibližně do konce března):

 • dodělat celou 4. lekci:
 • projít uč. 48-54
 • uč. str. 50 a 52 doplnit tužkou + do velkého sešitu vypracovat 54/1, 2
 • vypracovat v PS str. 36-43 (gramatika případně vzadu v PS), str. 41 vynechat
 • naučit se slovíčka 4 B-D
 • kontrola po návratu do školy, čemu nerozumíte → zapište si, vrátíme se k tomu

AJ - skupina paní učitelky Tomáškové:

 • dodělat lekci 4.
 • učebnice, pracovní sešit
 • pracovní sešit – gramatika str. 70, 71, slovní zásoba – str. 77

AJ - skupina pana učitele Kumstáta:

 • všechna cvičení z pracovního sešitu ze 4.lekce od str. 34 -43, plus vypracovat anotaci k závěrečné práci
 • udělat všechna cvičení 4. lekce od str. 34 až 43
 • učivo slovní zásoba: Jobs, frázová slovesa
 • dále pracovat na anotaci závěrečné práce v anglickém jazyce
 • posílat ke konzultaci na kumstat.jiri@zsbrve.cz

Ruština:

 • učebnice s. 44/5A - přečíst, cv. 5B - ústně , s. 50 - zápis gramatiky - Řadové číslovky + Budoucí čas sloves - přepsat do sešitu
 • přepsaná slovní zásoba 16. lekce, str. 49 - celá
 • pracovní sešit s. 48/cv.1,2,3, s.49/6.

Němčina:

 • SZ 11. lekce napsat a naučit
 • vyčasovat všechna nová slovesa dané lekce
 • opakovat a procvičovat slovesa, předložky, mn.č.podst.jm.
 • tematické okruhy: rodina, škola, nákupy, farma, lid. tělo

Fyzika:

 • Prezentace hodnocena.
 • Úkol vypracovat do sešitu do 25. 3.
 • Prezentaci poslat na mail skola.br@post.cz - do 25. 3.
  • 1. Zopakovat převody jednotek, vzorce z tabulky
  • 2. Do sešitu výpočet příkladu - Jak daleko se dostane zvuk v kovu a ve vodě za 2 min. Kolikrát větší vzdálenost urazí? O kolik větší vzdálenost urazí?
  • 3. Vypracovat prezentaci / min. 8 snímků/nebo na papír A 3 - Zvuk a jeho šíření, zvukový vodič a izolant, využití infrazvuku a ultrazvuku, jednotka hlasitosti, ochrana před nadměrným hlukem.   Obrázky!!!!!!

Přírodopis

 • učebnice - přečíst a vypsat: str. 57 Činnost mořské vody, str. 58 Činnost ledovců, str. 59 Činnost větru a organismů - str. 60 - 64 - přečíst a vypsat téma: Půdy + nakreslit a popsat obr. 117/ str. 63.

Chemie

 • prosím vynechat 2 stránky v sešitě (rozdělanou práci dokončíme potom společně)
 • dále pokračovat samostatně výpisky z učebnice str. 88 - 93 téma: Chemie a zemědělství a Chemie a zdraví

Zeměpis

 • učebnice str. 19 – 23 pokračovat v tématu: Státy a jejich seskupení (přečíst + vypsat).

Matematika 

Dějepis

Přírodopis

Chemie