Domácí úkoly pro 6.D

22.- 26. 6. 2020
ČESKÝ JAZYK
 • Zadávám již pouze opakování. Vypracujte si test č. 6 v pracovním sešitě na str. 27.
 • Příští týden neproběhnou online hodiny, ale není problém zkonzultovat přes Messenger. Opakování si můžete překontrolovat dle klíče v pracovním sešitě.
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
 • Nové úkoly nezadávám.
ZEMĚPIS
ANGLICKÝ JAZYK
 • Skupina paní učitelky Jadrné: slovíčka lekce Culture, učebnice str. 76: přečti si text a vypracuj cvičení 1-3
 • Skupina paní učitelky Tomáškové: Každý si opakuje dle potřeby, online výuka již příští týden neproběhne.
 • Skupina pana učitele Kumstáta: Nové úkoly nejsou zadány.
MATEMATIKA A FYZIKA
 • Nové úkoly nejsou zadány.
PŘÍRODOPIS
 • Posílám poslední prezentaci a pracovní list - Savci 6 - chobotnatci a primáti. Pracovní list si můžete zkusit, není povinné ho odevzdávat. Užijte si poslední zvířátka, příští rok vás v příroďáku čekají kytičky.
15. - 19. 6. 2020
ZEMĚPIS
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
 
ČESKÝ JAZYK
 • Zadávám již pouze opakování. Vypracujte si závěrečné opakování v pracovním sešitě na str. 28. Příští týden nebudu mít k dispozici služební počítač, neproběhnou tedy online hodiny, ale není problém zkonzultovat přes Messenger. Opakování si můžete překontrolovat dle klíče v pracovním sešitě. 
ANGLICKÝ JAZYK
Skupina paní učitelky Tomáškové:
Skupina paní učitelky Jadrné: 
Skupina pana učitele Kumstáta: 
PŘÍRODOPIS
DĚJEPIS
8. - 12. 6. 2020
Zeměpis
 • V příloze naleznete prezentaci na téma Oceánie. Projděte si ji a pořiďte si z ní zápisky.
Výchova k občanství 
 • Nový úkol pro tento týden nezadávám. Někteří stále neodevzdali výpisky ke kontrole, prosím tedy o nápravu.
Český jazyk 
opakování:
nová látka:
 • Zůstáváme u věty jednoduché a souvětí. Vypracujte následující cvičení v pracovním sešitě: str. 25, cv. 3, 4, 5, 6, str. 26, cv. 9
Fyzika
 • Opakování výpočtů hustoty, objemu a hmotnosti + převody jednotek
 • 15. 6. 2020 (čas upřesním na Teams v příspěvcích + přidám odkaz) si napíšeme on-line test z výpočtů hustoty, objemu a hmotnosti + převody jednotek času, objemu, délky, plochy, hustoty.
Matematika 
 • Objem krychle a kvádru, zadání je na Teams v souborech ve složce výukové materiály 
 • ve složce zadání jsou přidány slovní úlohy na výpočet V, S kvádru a krychle.
 • Termín odevzdání: 18. 6. 2020.
 • 19. 6. 2020 (čas upřesním na Teams v příspěvcích + přidám odkaz) si napíšeme on-line test z výpočtů objemu a povrchu kvádru a krychle.
Dějepis
Přírodopis
Anglický jazyk 
Skupina pana učitele Kumstáta:
Skupina paní učitelky Tomáškové:
Skupina paní učitelky Jadrné:
 • veškeré informace naleznete v příloze a v přiložených fotografiích 1 a 2.
1. - 5. 6. 2020
Výchova k občanství 
 • Přečíst strany 48 a 49, pořídit si výpisky. Ty následně zašlete ke kontrole na e-mail drapalikova.anna@zsbrve.cz do 7. 6. 
Zeměpis 
Český jazyk 
opakování:
nová látka:
 • Věta jednoduchá a souvětí. tato látka pro nás nová již úplně není, setkáváme se s ní společně od 4. třídy.
 • V příloze naleznete prezentaci. Projděte si ji a pořiďte si z ní zápis. Následně vypracujte následující cvičení: PS str. 24 (celá), str. 25, cv. 7 a 8.
Matematika 
 • Přiložený zápis vlepit do sešitu a vypočítat zadané příklady. Vše naleznete také na TEAMS . 
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly, pokud nebude splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21. 6. 2020, nebudu mít pak podklady pro klasifikaci. V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
Fyzika
 • Přiložený zápis vlepte do sešitu a vypočítejte příklady. Vyřešené příklady zašlete na e-mail.
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly, pokud nebude splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21. 6. 2020, nebudu mít pak podklady pro klasifikaci. V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
Dějepis
Přírodopis
Anglický jazyk 
Skupina pana učitele Kumstáta:
Skupina paní učitelky Tomáškové: 
Skupina paní učitelky Jadrné: 
 
25.- 29.5.2020

Tělesná výchova 

Zeměpis
 • Zůstáváme v Austrálii. V příloze zasílám druhou prezentaci na toto téma. I nadále budete zapisovat údaje do slepé mapy. Pracujete stále s tou samou mapou, do které jste již zapisovali údaje minulý týden. 
Výchova k občanství 
Český jazyk 
literatura:
 • V příloze naleznete DOBROVOLNÝ pracovní list na nonsensovou literaturu.
mluvnice: 
Anglický jazyk 
Skupina paní učitelky Jadrné:
 • v pondělí v 10,45 online výuka
 • zkontroluj si cvičení z PS z minulého týdne - řešení v příloze
 • napiš a nauč se slovíčka lekce 6A
 • učebnice str.68 – projít
 • do sešitu: Vazba be going to + infinitiv
 • hovoříme o svých plánech do budoucnosti, o tom, co hodláme udělat
 • PS str. 54 - 55
Skupina paní učitelky Tomáškové:
Skupina pana učitele Kumstáta:
Fyzika
 • Pracovní list - výpočet hmotnosti,  vyřešte a vlepte do sešitu, není třeba zasílat, příští týden vám poskytnu řešení pro kontrolu.
 • Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS v sekci soubory, podsložka Výukové materiály.
Matematika
 • Začneme novou látku Povrch kvádru a krychle, vše potřebné najdete v přiloženém zápisu včetně příkladů na procvičení a odkazů na výuková videa. Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS v sekci soubory, podsložka Výukové materiály
 • Dne 22. 5. 2020 ve 12.15 - 13.00 h opakovací test z geometrie,  odkaz bude též v příspěvcích na TEAMS.
 
Přírodopis
 • Napište si zápis Savci II. - hlodavci, zajícovci a vypracujte pracovní list Savci II. Vypracované zašlete na e-mail, popř. doneste do školy.
Dějepis
 • Do příloh zasílám prezentaci na dějepis /poslední velká nálož textu/. Prezentace je vložena i do MS Teams.
 • Stále platí focení a zasílání zápisků.  
18. - 22. 5. 2020

Tělesná výchova 

Výchova k občanství 
 • V příloze zasílám pracovní list, který navazuje na látku z minulého týden. Najděte v něm text o obecním zastupitelstvu a sérii otázek k tomuto textu. K pracovnímu listu přikládám i řešení, sami si tedy můžete projít, kde jste chybovali. Pracovní list není třeba odesílat ke kontrole.
Zeměpis 
 • Přesouváme se do Austrálie. Zasílám vám prezentaci a s ní i slepou mapu. Z prezentace si vypište podtržené, instrukce pro práci se slepou mapou naleznete přímo v prezentaci (stejně jako tomu bylo u Afriky).
Český jazyk 
literatura:
 • Opět je načase potěšit hlasitým předčítáním vaše rodiče. Tentokrát jim přečtěte ukázku Tatínek a drak lidožrout. Naleznete ji v čítance na straně 182. Pokud čítanku máte ve škole, ráda vám na vyžádání ukázku vyfotím a zašlu.
sloh
 • Ne všichni odevzdali pracovní list na úřední dopis. Kdo tak neučinil, dožene svůj rest, ostatní mají volno.
mluvnice:
Fyzika
 • Pracovní list - výpočet hustoty vyřešte a vlepte do sešitu, není třeba zasílat, příští týden vám poskytnu řešení pro kontrolu.
 • Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS v sekci soubory.
Matematika
 • Pracovní list na opakování učiva 6. ročníku odevzdat do  25. 5. 2020, prosím zaslat na email hynkova.eva@zsbrve.cz. Jsou to 3-4 cvičení na den. Dne 22. 5. 2020 si napíšeme online test z matematiky - opakování učiva 6. ročníku (rýsovat se nebude).
 • Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS v sekci soubory.
Přírodopis
 • Začínáme rozdělení savců. Napište si zápis první části - Savci I. a vypracujte pracovní list Savci I. V bakaláři jsou uvedeny všechny pracovní listy, které je potřeba odevzdat. Pokud jste pracovní list odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
 • Pracovní listy si můžete vyzvednout v kanceláři školy, popř. jsou všechny k dispozici na Teams nebo na webu školy
Dějepis

Zasílám prezentaci na dějepis, pokyny: (jsou i uvnitř prezentace)

 • pročíst prezentaci
 • opsat text ze snímků: 1, 3, 4, 8 -15
  • snímek 15 – jen zvýrazněné části
 • zápisky vyfotit a zaslat na e-mail: ksandova.jitka@zsbrve.cz do 24. května 2020
 • Prezentace je nahrána také do MS Teams.

Anglický jazyk 

Skupina paní učitelky Tomáškové:
Skupina pana učitele Kumstáta: 
Skupina paní učitelky Jadrné:
 • V pondělí 18. 5. v 10,45 bude online výuka – zopakujeme si stupňování přídavných jmen, zkontrolujeme si úkol z učebnice zadaný minulý týden.
 • Zkontroluj si cvičení v PS z minulého týdne podle řešení v příloze.
 • Dopiš si slovíčka do konce 5. lekce.
 • Přečti text v učebnici na str. 64 a do sešitu napiš odpovědi na otázky ze cvičení 1 – 3.
 • Vypracuj cvičení v PS na str. 52 a 53.
 • Vyřeš testy: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3098

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3099

 • Můžeš to zkusit několikrát, až budeš spokojený/á s výsledky, vyfoť je a pošli do 25.5. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
 
11.- 15. 5. 2020 
Výchova k občanství 
 • Přečíst strany 44 až 47 v učebnici, pořídit si výpisky. Výpisky vyfotit a zaslat ke kontrole na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz do 14. 5.
Zeměpis
Český jazyk 
literatura (dobrovolná aktivita): 
 • Při čtení knih jste jistě narazili na postavu, která vám byla silně nesympatická. Pokud byste pořádali párty, jaké 3 literární postavy byste na ni rozhodně nepozvali? Proč? Příklad: Na svoji párty bych rozhodně nepozvala vlka, bála bych se, že by mě mohl sežrat, kdyby došly chlebíčky. Se svými nápady se mi pochlubte prostřednictvím mailu. 
sloh:
 • V příloze zasílám pracovní list na procvičení úředního dopisu. Výklad na toto téma případně naleznete v prezentaci z minulých týdnů. Vyplněný pracovní list zašlete ke kontrole do 15. 5.
mluvnice: 
 • Opakování: Online test na přívlastek shodný a neshodný. Test vyplňte do 13. 5. Odkaz: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalQXYh1ImqdMtfRzp9UjQPNUREkyOFVCM0JMVTRaREZHMDJNVjZHQUs3Vi4u
 • Nová látka: Tento týden nás čeká další větný člen - PŘEDMĚT. Projděte si tento větný člen v prezentaci a pořiďte si na něj zápis (prezentace a zápis z minulého týdne). Následně vypracujte následující cvičení: pracovní sešit: str. 21, cv. 3, 4, str. 23, cv. 12, učebnice: str. 106, cv. 3 a), 4 a), b), 5, 6, 8, 9 a), b), 11. K vyplňování v učebnici doporučuji fólii, velmi vám usnadní práci. Společná kontrola proběhne formou videohovorů.
Anglický jazyk 
 • Skupina paní učitelky Jadrné: Veškeré informace naleznete v příloze.
 • Skupina paní učitelky Tomáškové: Veškeré informace naleznete v příloze.
 • Skupina pana učitele Kumstáta: Veškeré informace naleznete v příloze.
Pracovní činnosti 
 • Práce je zadaná na celý měsíc květen. Informace naleznete v příloze.

Tělesná výchova 

Přírodopis 
 • Začínáme savce - napište si zápis - Savci - stavba těla a vypracujte pracovní list - Savci - stavba těla. Pracovní list je ve wordu, dá se psát přímo do něho. Všem, kteří mi vypracované listy posílají moc děkuji a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (popř. je můžete odevzdat ve škole), nejlépe do konce května. Vzhledem k nutnosti klasifikace, budou všechny pracovní listy hodnoceny.
Dějepis
Matematika
 •     V souboru je odkaz na několik videí pro konstrukci kružnice opsané a vepsané.
Fyzika
 • Opakování převodů jednotek, objemu, hmotnosti, délky, času, obsahu.
  Pracovní list prosím vyplňujte v aplikaci word a zašlete do 13. 5. 2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz nebo prosím zkuste odevzdat přes aplikaci MICROSOFT TEAMS, kde je týž soubor přidán v sekci zadání.

4. - 7. 5. 2020

Tělesná výchova 

Anglický jazyk 
 • Skupina pana učitele Kumstáta: Veškeré informace naleznete v příloze.
 • Skupina paní učitelky Jadrné: Veškeré informace naleznete v příloze.+ řešení 
 • Skupina paní učitelky Tomáškové: Veškeré informace naleznete v příloze.
Matematika
 • V příloze přikládám výklad nové látky: kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku + příklady k procvičení látky.
 • Příklady k procvičení prosím zaslat na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 7. 5. 2020. 
Fyzika
Dějepis
Přírodopis
 • Napište si poslední část zápisu Ptáci III. a vypracujte pracovní list Ptáci III. Nesnažte se vše naučit nazpaměť. Obzvlášť pěvců je spousta. Až budete venku, zkuste se pořádně koukat kolem sebe, pozorujte přírodu. Zkuste si zapamatovat jednotlivé znaky - barva bříška, hlavičky - a potom zkuste ptáčka určit (podle internetu, knihy nebo prezentace). Bude super, když se naučíte poznat alespoň druhy, které žijí ve vašem okolí.
 
Výchova k občanství 
 • Hodina vychází na páteční státní svátek, nové učivo tedy nezadávám.
Zeměpis
 • Dokončili jsme Afriku, než se vrhneme na další kontinent, dáme si týdenní pauzu na nabrání sil. Kdo ještě neodevzdal, vypracuje turistického průvodce a zašle ho ke klasifikaci (zadáno na minulý týden v prezentaci Afrika 5).
Český jazyk 
sloh:
 • Hodina vychází na páteční státní svátek, nové učivo tedy nezadávám.
literatura:
 • Nápad na dobrovolnou aktivitu - Sepiš rady pro ty, kteří se náhodou ocitnou v pohádce. Příklad: Nejez sladké z cizích střech, nedávej se do řeči s vlkem. Budu ráda, pokud se se mnou o své rady podělíte (Messenger, e-mail).
mluvnice
24.4.2020
Přírodopis
Výchova k občanství 
 • Hodina vychází na páteční státní svátek, nové učivo tedy nezadávám.
Zeměpis
 • Žáci pracují s prezentací Afrika 5. Plní úkoly, které jsou v ní zadané. Jediný, který zašlou ke kontrole, je turistický průvodce Afrikou. Termín odevzdání: 30. 4.
Český jazyk 
sloh
 •  Hodina vychází na páteční státní svátek, nové učivo tedy nezadávám.
literatura
 • Čítanka str. 140, ukázka od M. Drijverové: Domov pro Marťany. Tuto ukázku NAHLAS přečtěte rodičům, prarodičům, sourozencům. Moc dobře víme, jaká je kvalita četby nahlas, když se občas neprocvičí (i v 6. třídě)! Kdyby náhodou nechal někdo čítanku ve třídě, ráda vám stránky ofotím a zašlu.
mluvnice
 • Základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Po společném zjištění stavu vědomostí z videohovoru vás ještě jednou prosím o prostudování prezentace a především zápisu na podmět a přísudek. Následně doděláme následující cvičení v pracovním sešitě a sejdeme se u videohovorů. Pracovní sešit: str. 19, cv. 8 (písemně celé), 9, str. 20 - celá.
Dějepis
Anglický jazyk 

Fyzika

Teplota a teplotní roztažnost:

Odkazy na internet:

 • bimetalový pásek https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw
 • Úkol: Vyhledejte si na internetu význam slova dilatace, kde a proč je nutné udělat dilatační spáry?
 • Odpovědi zapište do souboru word (pokud je to možné) a pojmenovaný soubor dle vzoru: 6D-jméno příjemení-dilatace.docx zašlete na email: hynkova.eva @zsbrve.cz do 28. 4. 2020.
 • 5. 4. 2020 budeme psát online test z teploty a teplotní roztažnosti. Odkaz a podrobnosti k testu Vám zašlu příští týden.

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Matematika 

 • Opakování výšky a těžnice  viz prezentace výšky a těžnice v trojúhelníku. Do sešitu zpracovat na procvičení cv. 2/52, cv. 4/52, cv. 1/54 a cv. 5/56 - 3. díl učebnice.
20.- 24.4.2020
Zeměpis 
 • Žáci pracují s přiloženými prezentacemi Afrika 3 a Afrika 4. Z prezentací si pořídí zápis a vypracují úkoly, které v prezentacích najdou. Zasílat ke kontrole nemusí!
Výchova k občanství 
 • Žáci si přečtou přiložený text o státních symbolech ČR, následně se pokusí SAMI vypracovat pracovní list. Přikládám i řešení k následné kontrole. Tento pracovní list není třeba zasílat ke kontrole, slouží k procvičení učiva.
Český jazyk 
 
literatura:
 • Na tento týden nezadávám žádné učivo.
sloh:
 • Spíše nežli úkol vkládám nápad. Minulý týden jsme si opakovali psaní dopisu. Potěšte babičku, strýčka či kohokoliv vlastnoručně napsaným dopisem. Adresáta jistě v této době pár milých řádků od vás potěší a vy alespoň procvičíte správné psaní dopisů.
mluvnice: 
 • Opakování: Povinné vypracování online testu ze sloves (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalQXYh1ImqdMtfRzp9UjQPNUQ0ZZNVBGN1A1OVNRMkg5RDJIV1BXNkUwWC4u&fbclid=IwAR0RITq8_Dgf3HO8qJpaS3HrdO51jwnc7KBZDP5uyOsqhO7OAzP20Ip_NCg). Moc prosím všechny zúčastněné, aby žáci vyplňovali test sami, v opačném případě pro mě nemá absolutně žádnou vypovídající hodnotu. Test vyplňte do 20. 4.
 • Nová látka: Základní skladební dvojice: podmět a přísudek. Touto látkou se budeme zabývat do konce dubna, v učebnici jí odpovídají stránky 93 - 101. Jedná se o látku, kterou zčásti známe, avšak nabaluje se na ni nové učivo. V příloze naleznete poměrně obsáhlou prezentaci, práci s ní si klidně rozložte na delší časový úsek. Veškeré informace pro práci s prezentací naleznete přímo v jejím úvodu. Zvýšenou pozornost věnujte i teorii. Bohužel se jedná o jednu z látek, kde se bez znalosti teorie neobejdeme. Navíc nás bude provázet po celý druhý stupeň a nikdo jistě nechce zaspat hned na startu. Dále zadávám práci v pracovním sešitě: str. 18 (celá), str. 19, cv. 5 b), 6, 7. Společná kontrola opět proběhne formou videohovorů, na časech se již jako obvykle domluvíme společně.
 
Přírodopis 
 • Dostáváme se k zástupcům ptáků, a protože je toho hodně, probereme je po menších částech. Napište si zápis podle prezentace a vypracujte pracovní list. Pracovní list stačí přinést až po návratu do školy. Kdybyste něčemu nerozuměli, pište, volejte.
Fyzika 
 • Trošku jsem pátrala a nalezla jsem pro Vás zajímavé odkazy k probíraným tématům času a převodům jednotek apod. Vše naleznete v přiloženém souboru (včetně návodu na spuštění FLASHE). Tentokráte mi nic posílat nemusíte, každý trénuje, co sám potřebuje.

Matematika 

 • Tento týden se budeme věnovat opakování znalostí o trojúhelníku, viz soubor -co už vím o trojúhelníku, vyřešené příklady k procvičení prosím zaslat do 22.4.2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz.
 • Dále přikládám ještě pracovní list - 3. část na procvičování látky probrané od začátku školního roku až do teď, je to cca  1-2 cvičení na den. Tento mi prosím zašlete do 1. 5. 2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz
Dějepis 
 • V přiložené prezentaci jsou veškeré pokyny shrnuté. Pro jistotu je připojuji i sem:

Zadání práce:

Anglický jazyk 
 • Skupina paní učitelky Tomáškové: Veškeré pokyny naleznete v příloze.
 • Skupina paní učitelky Jadrné: Veškeré pokyny naleznete v příloze.
 • Skupina pana učitele Kumstáta: Veškeré pokyny naleznete v příloze. 

10. 4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Výchova k občanství

 • Novou látku nezadávám, je čas si od VKO odpočinout.
Polytechnická výchova
 • Nabízím dvě varianty úkolu, žák si jeden z nich vybere, vypracuje a zašle ke kontrole do 17. 4. 
Úkol č. 1:
 • Žák po dobu dvou dnů bude zaznamenávat vlastní jídelníček (ručně na papír či ve wordu). Zapíše co, kdy a v jakém množství zkonzumoval a následně se na závěr pokusí sepsat klady a zápory svých stravovacích návyků. 
Úkol č. 2:
 • Žák vytvoří zdravou svačinku dle vlastního pojetí pro sebe a svou pečující rodinu, před konzumací nezapomene svůj výtvor vyfotit!
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace Afrika 2.
Český jazyk
 • Sloh: V příloze naleznete prezentaci k psaní dopisů. Pořiďte si z ní zápis.
 • Literatura: V příloze naleznete dobrovolný úkol k procvičování literární teorie. Není třeba tisknout, opět stačí zaslat do mailu číslo otázky se správnou odpovědí.
 • Mluvnice: Zůstáváme u sloves a jejich procvičování. Prosím o vypracování následujících cvičení v pracovním sešitě: strana 16, cvičení 9, 10, 11, 12, 13. I nadále budou probírat videohovory a je možnost individuální konzultace. Rovněž opět v příloze naleznete dobrovolné hledání chyb v textu na malou jedničku.
Anglický jazyk
 • Skupina paní učitelky Jadrné: Informace naleznete v příloze.
 • Skupina paní učitelky Tomáškové: Informace naleznete v příloze.
Pracovní činnosti
Dějepis
 • pracovní sešit - povinné

  • plnění dle zadání – neodesílat, v případě potřeby lze řešení konzultovat

 • výpisky do sešitu - povinné

 • výpisky na papír – učebnice s. 100 - 103 - povinné

  • povinné odeslat zpět – fotka/scan

  • termín do 19. dubna 2020

Matematika

Fyzika

26.3. 2020

Přírodopis
 • Napište si zápis Ptáci - stavba těla a vypracujte pracovní list Ptáci - stavba těla. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy. Kdyby něco, tak pište, volejte.
Dějepis
 
Pokyny k práci s prezentací:
 • do sešitu opsat snímky č. 3 - 6
 • učebnice s.  116 – 118 – pročíst, (kapitolské husy!)
 • k doplnění: videa na internetu
 • vyplnit e-test: odkaz bude k dispozici od pondělí 6. dubna
Tělesná výchova
Anglický jazyk- Mgr. Kumstát
Anglický jazyk- skupina paní učitelky Jadrné
 1.  Vyřešit kvízy a poslat snímky obrazovky s celkovými vyhodnoceními na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz 
 2. Do sešitu nalepit nebo přepsat few, little (po návratu do školy si dovysvětlíme)
 3. Slovíčka 5A My country - zapsat, naučit, v učebnici projít cv. 1,2,4 na str. 56
 4. Do sešitu:How? = Jak? a přepsat odstavec 5.1 na straně 70.
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace a následně pracují se slepou mapou. Veškeré informace naleznou v prezentaci.
 Výchova k občanství 
 • V příloze zasílám zápis, který si žáci opíší či vlepí do svých sešitů. Pokusí se následně na list formátu A4 vytvořit reklamu pro určitý produkt/službu. Mohou psát, kreslit, vystřihovat, fantazii se meze nekladou, může se tedy jednat i o reklamu na věc nereálnou. Tento úkol bude klasifikovaný. Prosím zaslat nejpozději do 8. 4. na mail drapalikova.anna@szbrve. cz.
Český jazyk 
literatura:
 • V příloze naleznete dobrovolný úkol na procvičování literární teorie. Vypracování doporučuji, můžete získat dobrou známku. Není třeba tisknout, stačí mi do mailu zaslat číslo otázky se správnou odpovědí.
mluvnice:
 • Slovesa (opět se jedná o látku, kterou jsme téměř celou probírali v minulém ročníku). Látce odpovídají strany 86 - 91 v učebnici. V příloze zasílám kompletní zápis na slovesa, je obsáhlý, pokrývá látku, které se budeme věnovat skoro celý duben. Zápis si žáci opíší či vlepí do svých sešitů. Rovněž přikládám i prezentaci, která by mohla pomoci látku upevnit. Úkoly v ní jsou zcela dobrovolné, výhodou je, že prezentace obsahuje i řešení. Dále žáci pracují v pracovním sešitě: str. 14 (celá), str. 15/cv. 3, 4, 5, 6 ,8.
 • Upozorňuji, že i nadále budou probíhat skupinové videohovory. Rovněž stále nabízím možnost individuální konzultace (FB, mobil, e-mail).
Anglický jazyk 
Skupina paní učitelky Tomáškové
 • V příloze naleznete soubor s látkou.
Skupina paní učitelky Jadrné

Matematika 

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravila v těchto pro nás všechny těžkých časech.
Děkuji vám, že jste vypracovávali zadané úkoly a posílali mi je. Musím pochválit vás "milí žáci" a vaše rodiče za svědomitost a píli. Pro tento týden nemáte žádné další úkoly, v klidu dokončujte  zadané pracovní listy.
Znovu připomínám, neváhejte mne kontaktovat telefonicky nebo emailem. Mějte na paměti, že "Žádná otázka není špatná, jen ta, která zůstane nevyslovena."
Přeji vám všem hodně energie, síly a hlavně zdraví.
E. Hynková

Fyzika 

Děkuji za  zasílané laboratorní práce, snažím se je průběžně opravovat a zadávat vám známky. Pro tento týden nemáte žádný povinný úkol, pouze dokončit to, co jste zatím nestihli, tak abych všechny laboratorní práce měla nejpozději do 7. 4. 2020. Přikládám ještě dobrovolný úkol, kdo chce vyplní a zašle jako přiložený soubor docx na můj email: hynkova.eva@zsbrve.cz. 
Přeji vám všem hodně energie, síly a hlavně zdraví. E. Hynková

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

Dějepis

 • text z prezentace prosím přepsat do sešitu
 • vypracovat stránky v pracovním sešitě 50 – 51, podle učebnice stránky 112 – 115
 • vypracovat testík na internetu (FORMS) - povinné
 • odkazy

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UMk5ORUpGV09WNUQ0V0pCVkxKQ0hIWTE4Ti4u

Anglický jazyk

 • pokyny od paní Mgr. Tomáškové (30.3.- 4.3.)
23.-27.3.2020

Fyzika

 • Pročtěte si kapitolu str. 95 - 99, zápis přikládám, stačí vytisknout nebo opsat (to je na vás). Opět si s probíranou látkou trochu pohrajeme a to v rámci laboratorního cvičení "Měření času". Prosím, vše vyplňute, pokud je to možné, do přiloženého souboru v počítači a ten mi potom ve formátu docx zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 3.4.2020

 Matematika

 • Udělala jsem pro vás návod, jak zapisovat  konstrukce pro jednotlivé způsoby zadání trojúhelníků podle vět usu, sss a sus. Přidala jsem několik příkladů na procvičování. Můžete zkusit i pro již rozpracované pracovní listy.
 • Prosím o zaslání vyřešených příkladů k procvičení ke kontrole, termín dodání 1.4.2020,  zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz. Pokud posíláte věci ke kontrole, prosím do předmětu uvádějte např. fyzika - jméno - třída.
 • Přikládám, prezentaci na Shodnost geometrických útvarů vlepte prosím do sešitu). Učivo není těžké, mnohé z vás bude bavit. Nenechávejte vše na pozdější dobu!!!  K dalšímu procvičení  využijte učebnici 3. díl str. 29 - 39. Vypracujte: str. 29/ cv. 2 a str. 30/ cv 3,4; str33/ cv 1, str. 34/ cv 2,3 str. 37/ 1,2(vyberte 2 libovolné útvary) a str. 38/ 6,7.
 • Vše vypracujte do sešitu. V rezentaci o shodnosti je několik odkazů na videa s výkladem pro lepší porozmění látce. Práce  by  měla být hotová do 5.4 (není třeba nic zasílat, budeme prověřovat v dalším pracovním listu později)
 • Pokud potřebujete poradit volejte nebo pište na email hynkova.eva@zsbrve.cz

  23.3.2020

Zeměpis

 • Prezentace na téma Výškové stupně v krajině. Pořídit si zápis (vše podtržené).
Výchova k občanství 
 • V příloze zasílám text a k němu pár otázek. Vypracování otázek bude klasifikováno, prosím tedy o zaslání do 30. 3. (na mail či FB).
 Český jazyk 
 • literatura: Opakování - Básnické prostředky. Prosím o opsání/vlepení zápisu v příloze. K básnickým prostředkům se vrátíme společně, je to látka náročná a nedokážu si ji představit formou samostudia.
 • sloh: Žádné další úkoly.
 • mluvnice: Opakování - Číslovky (v učebnici této látce odpovídá str. 80 - 84). V příloze zasílám zápisy k opsání/vlepení do sešitu a následnému nastudování. Opět se jedná o již probranou látku a žáci by se s ní měli být schopni vypořádat bez větších obtíží. Dále vypracují tato cvičení:
 • pracovní sešit: 11/1, 2, 3, 12/4, 5, 6, 7, 8, 13/11, 14
 • + přikládám do příloh dobrovolný úkol za malou jedničku (hledání chyb) - zájemci mi vypracovaný úkol zašlou na mail či FB
Fyzika
 • Pročtěte si kapitolu str. 95 - 99 , zápis přikládám, stačí vytisknout nebo opsat (to je na vás). Opět si s probíranou látkou trochu pohrajeme a to v rámci laboratorního cvičení "Měření času". Prosím, vše  vyplňujte pokud je to možné do přiloženého souboru v počítači a ten mi potom  ve formátu docx zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 3. 4. 2020
 Matematika
 • Udělala jsem pro vás návod, jak zapisovat  konstrukce pro jednotlivé způsoby zadání trojúhelníků podle vět usu, sss a sus. Přidala jsem několik příkladů na procvičování. Můžete zkusit i pro již rozpracované pracovní listy. Prosím o zaslání vyřešených příkladů k procvičení ke kontrole, termín dodání do 1. 4. 2020, zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do . Pokud posíláte věci ke kontrole, prosím do předmětu uvádějte např. fyzika - jméno - třída.
 • Přikládám prezentaci na Shodnost geometrických útvarů, vlepte prosím do sešitu. Učivo není těžké, mnohé z vás bude bavit. Nenechávejte vše na pozdější dobu!!!  K dalšímu procvičení  využijte učebnici 3. díl str. 29 - 39. Vypracujte: str. 29/cv. 2 a str. 30/cv. 3,4; str. 33/cv. 1, str. 34/cv. 2,3 str. 37/1,2 (vyberte 2 libovolné útvary) a str. 38/6,7. Vše vypracujte do sešitu. V prezentaci o shodnosti je několik odkazů na videa s výkladem pro lepší porozumění látce. Práce  by  měla být hotová do 5. 4. (není potřeba nic zasílat, budeme prověřovat v dalším pracovním listu později)
 • Pokud potřebujete poradit, volejte nebo pište na email: hynkova.eva@zsbrve.cz.
Přírodopis
 • Vyplňte pracovní list plazi - odevzdáte při hodině přírodopisu po návratu do školy. Téma plazi máme až do konce března, takže na vyplnění pracovního listu máte spoustu času
Dějepis
 • V příloze naleznete dva soubory s vypracovanými zápisy přímo od paní učitelky.

Zeměpis

 • 1. látka: Tundry a polární pustiny - Žáci si vypracují zápisky na téma tundry a polární pustiny (str. 70 - 71). Případně v příloze zasílám prezentaci, dle které jsou žáci zvyklí pracovat.
 • 2. látka: Opakování na test - Žáci vypracují do svých sešitů cvičení 2 - 4 na straně 73. Během první hodiny zeměpisu, která se po "prázdninách" uskuteční, si napíšeme již oznámený test z biosféry.

Výchova k občanství

 • 1. látka: Lidské rasy - Žáci si z prezentace v příloze vypíší vše podtržené.
 • 2. látka: Moderní otroci - V příloze zasílám texty o porušování lidských práv. Žáci se s texty seznámí.
 • rasismus a xenofobie
 • pracovní list 1
 • pracovní list 2

Český jazyk

 • literatura: Žáci pracují na svých čtenářských denících, které odevzdají v den příchodu do školy.
 • sloh: Výtah - Žáci si vypracují výpisky z modré tabulky v učebnici na straně 122. Následně do sešitů vypracují cvičení 7 a 11 na straně 122.
 • mluvnice: Zájmena
 • Veškerá látka je opakováním z 5. ročníku, žáci by ji již měli po menším osvěžení paměti ovládat. Teorii žáci případně najdou v učebnici na straně 69 - 78. V pracovním sešitě následně vypracují následující úkoly: str. 8/cv. 2, str. 9 cv. 5,6,7,8, str. 10/cv. 9, 10, 12, 13. Rovněž z učebnice vypracují cvičení 1, 3, 4 na straně 69, cvičení 1 na straně 70, cvičení 4 na straně 71, cvičení 3 a) na straně 73, cvičení 2 na straně 74, cvičení 3 a 5 na straně 75, cvičení 6 a 7 na straně 77. Doporučuji pro usnadnění práce při cvičeních v učebnici pořídit průhledné fólie, je možné si práci zjednodušit i dalšími způsoby, aby žáci nemuseli cvičení přepisovat.
 • skloňování zájmen
 • Skloňování zájmena NÁŠ a VÁŠ

Fyzika

 • Provést zápis z učebnice fyziky  ze str. 80 - 85. Vypracovat odpovědi na otázky 1 - 6 ze str. 85 - 86.
 • Udělejte prosím výpisky ze strany 100 - 110 v učebnici do 31. 3. 2020.
 • Dokončete laboratorní cvičení  viz. přiložené zadání "Měsíčního měření teploty". Vyplňujte rovnou do přiloženého zadání a soubor odešlete vyplněný na email hynkova.eva@zsbrve.cz do 22. 3. 2020.
 • Provést laboratorní cvičení "Měření teploty v průběhu jednoho dne od 8.00 -18 00 hod." viz. přiložené zadání. Vyplňujte rovnou do přiloženého zadání a soubor odešlete vyplněný na email hynkova.eva@zsbrve.cz do 29. 3. 2020.

Dějepis

 • pročíst v učebnici 98 – 109
 • dodělat PS 44 – 46 (všechno jde najít v učebnici nebo v přehledu látky uprostřed pracovního sešitu)
 • udělat výpisky na papír – 100 – 103 (bude to známkovaný DÚ) – napsat název kapitoly + stručné informace (tučně zvýrazněný text + trochu zformulovat, aby to bylo srozumitelné) – bylo zadáno a platí!!!
 • výpisky do sešitu 98 – 99 (základní informace ve stylu – kdo, kdy, kde, proč, výsledek).

poslední týden v březnu:

 • pročíst v učebnici 98 – 109
 • dodělat PS 47 – 49 (všechno jde najít v učebnici nebo v přehledu látky uprostřed pracovního sešitu)
 • učebnice 104 – 105 (základní informace ve stylu – kdo, kdy, kde, proč, výsledek).

Anglický jazyk (Tomášková, Kumstát)

Učebnice:

 • Str. 48 – cv. 1 – přečíst příběh
 • Str. 49 – cv. 3 a, b – tabulka do školního sešitu
 • str. 54 – cv. 1, 2, 3 – do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • Str. 36, 37, 38, 39, 42, 43
 • Str. 69, 70 – přečíst a nastudovat.
 • Str. 77, 78 – oddíl A, B, C – do sešitu.

Anglický jazyk (skupina pí uč. Jadrné)

 • Opakovat minulý čas (hlavně nepravidelná slovesa) a objednávání jídla v restauraci (fráze, rozhovor).
 • Dopsat slovní zásobu 4C ,D, Culture.
 • Projít v učebnici učivo 4C a D, do sešitu vypracovat 52/1 ,2 ,3-odpovědi na otázky.
 • V PS vypracovat všechna cvičení 4. lekce do str. 41 včetně.
 • Používat přehled mluvnice 4. lekce (PS 69-70) a CD-ROM.

Matematika

 • Pracovní list
 • První pracovní list byste měli mít dokončen nejpozději 22. 3. 2020, zasílat mi jej můžete na email. Budu je chtít odevzdat vyplněné včetně pomocných výpočtů první hodinu, až se znovu uvidíme. Nezapomínejte je podepisovat a očíslovat stránky. Druhý pracovní list by měl být hotový do 28. 3. 2020. 

Hudební výchova

 • Procvičovat noty-názvy not a délku.
 • Dynamika: umět všechny pojmy a značky podle posledního zápisu. Do notových sešitů doplnit všechny zápisy, které popřípadě chybí.

Přírodopis

 • Zkontrolovat a dopsat zápis "obojživelníci" podle prezentace, vyplnit pracovní list obojživelníci. Pracovní list je na známky, odevzdáte při návratu do školy. Kdo má problém pracovní list vytisknout - můžu vytisknout a předat (telefon. dohoda).
 • Napište si prosím zápis podle přiložené prezentace. Je toho hodně, ale plazy máme až do konce března, tak si to rozvrhněte podle svých sil. Ve čtvrtek pošlu pracovní list na plazy - vypracovaný odevzdáte až při návratu do školy. Přeji hezké učení a moc se na vás těším
 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Přečíst strany 44 až 47 v učebnici, pořídit si výpisky. Výpisky vyfotit a zaslat ke kontrole na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz do 14. 5.
 
ZEMĚPIS
Vyplňte test na téma Afrika (vyplnění testu je povinné): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatjD-mp0AzdMuGB2mNtG0zNUNkUwVjdFRzJHNkZOS1c1RkVYN0hJVVVCSC4u. Termín: do 14. 5.
 
ČESKÝ JAZYK
literatura (dobrovolná aktivita)Při čtení knih jste jistě narazili na postavu, která vám byla silně nesympatická. Pokud byste pořádali párty, jaké 3 literární postavy byste na ni rozhodně nepozvali? Proč? Příklad: Na svoji párty bych rozhodně nepozvala vlka, bála bych se, že by mě mohl sežrat, kdyby došly chlebíčky. Se svými
sloh: V příloze zasílám pracovní list na procvičení úředního dopisu. Výklad na toto téma případně naleznete v prezentaci z minulých týdnů. Vyplněný pracovní list zašlete ke kontrole do 15. 5.
mluvnice
Opakování: Online test na přívlastek shodný a neshodný. Test vyplňte do 13. 5. Odkaz: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFalQXYh1ImqdMtfRzp9UjQPNUREkyOFVCM0JMVTRaREZHMDJNVjZHQUs3Vi4u
Nová látka: Tento týden nás čeká další větný člen - PŘEDMĚT. Projděte si tento větný člen v prezentaci a pořiďte si na něj zápis (prezentace a zápis z minulého týdne). Následně vypracujte následující cvičení: pracovní sešit: str. 21, cv. 3, 4, str. 23, cv. 12, učebnice: str. 106, cv. 3 a), 4 a), b), 5, 6, 8, 9 a), b), 11. K vyplňování v učebnici doporučuji fólii, velmi vám usnadní práci. Společná kontrola proběhne formou videohovorů.

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina paní učitelky Jadrné: Veškeré informace naleznete v příloze.
Skupina paní učitelky Tomáškové: Veškeré informace naleznete v příloze.
Skupina pana učitele Kumstáta: Veškeré informace naleznete v příloze.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
Práce je zadaná na celý měsíc květen. Informace naleznete v příloze.

PŘÍRODOPIS
Začínáme savce - napište si zápis - Savci - stavba těla a vypracujte pracovní list - Savci - stavba těla. Pracovní list je ve wordu, dá se psát přímo do něho. Všem, kteří mi vypracované listy posílají moc děkuji a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (popř. je můžete odevzdat ve škole), nejlépe do konce května. Vzhledem k nutnosti klasifikace, budou všechny pracovní listy hodnoceny.

DĚJEPIS

Veškeré materiály žáci naleznou i v MS Teams. Výpisky prosím vyfotit a zaslat na e-mail: ksandova.jitka@zsbrve.cz.

Odkaz na test: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UMDczOUgwNERBTEI5WEwzRzJBWlU1WTA3SS4u.


 

MATEMATIKA
V souboru je odkaz na několik videí pro konstrukci kružnice opsané a vepsané.
 
FYZIKA
Opakování převodů jednotek, objemu, hmotnosti, délky, času, obsahu. Pracovní list prosím vyplňujte v aplikaci word a zašlete do 13. 5. 2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz nebo prosím zkuste odevzdat přes aplikaci MICROSOFT TEAMS, kde je týž soubor přidán v sekci zadání.

Úkoly pro 8. A na 1. – 5. 6.

 • úkoly z jednotlivých předmětů máte nahrané i na Teamsech

Online hodiny:

 • konají se vždy ve skupině pro daný předmět na Teamsech
 • účast dobrovolná, trvání 45-60 minut

český jazyk: pondělí 1. 6. od 10:00 hod.

matematika: úterý 2. 6. od 8:30 hod.

anglický jazyk (Vallová): středa 3. 6. od 10:00 hod.

anglický jazyk (Tomášková): středa 3. 6. od 11:00 hod.

anglický jazyk (Kumstát): čtvrtek 4. 6. od 11:00 hod.

Přehled toho, co mají žáci v blízké době odevzdat/udělat na známky:

Zv – pracovní list poznávačka rostlin (z minulého týdne) – do 31. 5.

M – PS str. 107 ofotit a zaslat – do 5. 6.

Aj (Tom) - ofocený PS str. 55/cv. 4, 5, 6 – do 5. 6.

Fy – odpovědi na otázky v prezentaci Druhy mraků – do 5. 6.

Ch – pracovní listy – do 5. 6.

MATEMATIKA

 • online hodina proběhne v úterý 2. 6. od 8:30 hod.

Válec

 • uč. str. 34 - 40 - vypsat rámečky do sešitu
 • PS - vypracovat str. 105-107, str. 107 vyfotit a poslat

ČESKÝ JAZYK

 • online hodina proběhne v pondělí 1. 6. od 10:00 hod.
 • pokyny v příloze

ANGLICKÝ JAZYK (Kumstát) – 1. skupina

 • Jediným úkolem na tento týden bude si opsat slovní zásobu z 6. lekce z pracovního sešitu do vašich slovníčků.
 • Vše ostatní zvládneme z pohodlí online hodiny ve čtvrtek 4. 6. od 11:00 hod.

ANGLICKÝ JAZYK (Vallová) – 2. skupina

 • online hodina proběhne ve středu 3. 6. od 10:00 hod.
 • procvičování podmínky typu 1 a časových vět: pracovní sešit str. 56- 57 vše
 • podívat se na krátká videa a odpovědět na úkoly v nich: https://en.islcollective.com/video-lessons/first-conditional-3 https://en.islcollective.com/video-lessons/superstitions-in-english-first-conditional

ANGLICKÝ JAZYK (Tomášková) – 3. skupina

 • online výuka na Teamsech ve středu 3. 6. 2020 od 11:00 hod.
 • pokyny v příloze včetně známkovaného úkolu (ofocený PS str. 55/cv. 4, 5, 6)

NĚMECKÝ JAZYK – do 5. června

 • opakovat SZ 5. - 8. lekce
 • procvičovat slovesné tvary z daných lekcí
 • vytvořit jednoduchou křížovku na téma - rodina, škola - pís. do prac. sešitu

RUSKÝ JAZYK (Ptáčníková)

 • dlouhodobé úkoly: opakovat čtení, psaní, slovní zásobu

RUSKÝ JAZYK (Štěrbová)

DĚJEPIS

 • prezentace Emancipace změnila postavení žen → z prezentace udělat zápis

PŘÍRODOPIS

 • zápis Biotické podmínky, stav ŽP - nastudovat, možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti)

FYZIKA

 • Vypracuj výpisky z prezentace Meteorologie – důležité je označeno vykřičníkem, v učebnici látku najdete na str. 182 – 193
 • Vypracuj otázky uvedené na posledním slidu v prezentaci Druhy mraků a odpovědi pošli do 5. 6., z této prezentace výpisky nedělej.

CHEMIE

 • Doplnit přiložený zápis z učebnice str. 38 - 41 (není třeba opisovat, stačí vlepit do sešitu).
 • Na email zaslat vyřešené pracovní listy, které jsou součástí zápisu.
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly: pokud nebudou mít splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21. 6. 2020, nebudou mít pak podklady pro klasifikaci. V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste úkol odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • V posledním měsíci školního roku se budeme věnovat divům světa. V příloze naleznete prezentaci na 7 divů starověkého světa. Divy světa si z ní vypište a poté si o nich v prezentaci počtěte.

ZÁKLADY VĚD

zůstává:

 •  pracovní list ve formě poznávačky rostlin → prosím o vypracování a odeslání na můj e-mail (konirova.vera@zsbrve.cz) do 31. 5. 2020 (stačí napsat čísla rostlin a k nim celý název). Práce je povinná.

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!