Domácí úkoly pro 6.D

26.3. 2020

Přírodopis
 • Napište si zápis Ptáci - stavba těla a vypracujte pracovní list Ptáci - stavba těla. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy. Kdyby něco, tak pište, volejte.
Dějepis
 
Pokyny k práci s prezentací:
 • do sešitu opsat snímky č. 3 - 6
 • učebnice s.  116 – 118 – pročíst, (kapitolské husy!)
 • k doplnění: videa na internetu
 • vyplnit e-test: odkaz bude k dispozici od pondělí 6. dubna
Tělesná výchova
Anglický jazyk- Mgr. Kumstát
Anglický jazyk- skupina paní učitelky Jadrné
 1.  Vyřešit kvízy a poslat snímky obrazovky s celkovými vyhodnoceními na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz 
 2. Do sešitu nalepit nebo přepsat few, little (po návratu do školy si dovysvětlíme)
 3. Slovíčka 5A My country - zapsat, naučit, v učebnici projít cv. 1,2,4 na str. 56
 4. Do sešitu:How? = Jak? a přepsat odstavec 5.1 na straně 70.
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace a následně pracují se slepou mapou. Veškeré informace naleznou v prezentaci.
 Výchova k občanství 
 • V příloze zasílám zápis, který si žáci opíší či vlepí do svých sešitů. Pokusí se následně na list formátu A4 vytvořit reklamu pro určitý produkt/službu. Mohou psát, kreslit, vystřihovat, fantazii se meze nekladou, může se tedy jednat i o reklamu na věc nereálnou. Tento úkol bude klasifikovaný. Prosím zaslat nejpozději do 8. 4. na mail drapalikova.anna@szbrve. cz.
Český jazyk 
literatura:
 • V příloze naleznete dobrovolný úkol na procvičování literární teorie. Vypracování doporučuji, můžete získat dobrou známku. Není třeba tisknout, stačí mi do mailu zaslat číslo otázky se správnou odpovědí.
mluvnice:
 • Slovesa (opět se jedná o látku, kterou jsme téměř celou probírali v minulém ročníku). Látce odpovídají strany 86 - 91 v učebnici. V příloze zasílám kompletní zápis na slovesa, je obsáhlý, pokrývá látku, které se budeme věnovat skoro celý duben. Zápis si žáci opíší či vlepí do svých sešitů. Rovněž přikládám i prezentaci, která by mohla pomoci látku upevnit. Úkoly v ní jsou zcela dobrovolné, výhodou je, že prezentace obsahuje i řešení. Dále žáci pracují v pracovním sešitě: str. 14 (celá), str. 15/cv. 3, 4, 5, 6 ,8.
 • Upozorňuji, že i nadále budou probíhat skupinové videohovory. Rovněž stále nabízím možnost individuální konzultace (FB, mobil, e-mail).
Anglický jazyk 
Skupina paní učitelky Tomáškové
 • V příloze naleznete soubor s látkou.
Skupina paní učitelky Jadrné

Matematika 

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravila v těchto pro nás všechny těžkých časech.
Děkuji vám, že jste vypracovávali zadané úkoly a posílali mi je. Musím pochválit vás "milí žáci" a vaše rodiče za svědomitost a píli. Pro tento týden nemáte žádné další úkoly, v klidu dokončujte  zadané pracovní listy.
Znovu připomínám, neváhejte mne kontaktovat telefonicky nebo emailem. Mějte na paměti, že "Žádná otázka není špatná, jen ta, která zůstane nevyslovena."
Přeji vám všem hodně energie, síly a hlavně zdraví.
E. Hynková

Fyzika 

Děkuji za  zasílané laboratorní práce, snažím se je průběžně opravovat a zadávat vám známky. Pro tento týden nemáte žádný povinný úkol, pouze dokončit to, co jste zatím nestihli, tak abych všechny laboratorní práce měla nejpozději do 7. 4. 2020. Přikládám ještě dobrovolný úkol, kdo chce vyplní a zašle jako přiložený soubor docx na můj email: hynkova.eva@zsbrve.cz. 
Přeji vám všem hodně energie, síly a hlavně zdraví. E. Hynková

Tělesná výchova 

Výtvarná výchova 

Dějepis

 • text z prezentace prosím přepsat do sešitu
 • vypracovat stránky v pracovním sešitě 50 – 51, podle učebnice stránky 112 – 115
 • vypracovat testík na internetu (FORMS) - povinné
 • odkazy

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UMk5ORUpGV09WNUQ0V0pCVkxKQ0hIWTE4Ti4u

Anglický jazyk

 • pokyny od paní Mgr. Tomáškové (30.3.- 4.3.)
23.-27.3.2020

Fyzika

 • Pročtěte si kapitolu str. 95 - 99, zápis přikládám, stačí vytisknout nebo opsat (to je na vás). Opět si s probíranou látkou trochu pohrajeme a to v rámci laboratorního cvičení "Měření času". Prosím, vše vyplňute, pokud je to možné, do přiloženého souboru v počítači a ten mi potom ve formátu docx zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 3.4.2020

 Matematika

 • Udělala jsem pro vás návod, jak zapisovat  konstrukce pro jednotlivé způsoby zadání trojúhelníků podle vět usu, sss a sus. Přidala jsem několik příkladů na procvičování. Můžete zkusit i pro již rozpracované pracovní listy.
 • Prosím o zaslání vyřešených příkladů k procvičení ke kontrole, termín dodání 1.4.2020,  zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz. Pokud posíláte věci ke kontrole, prosím do předmětu uvádějte např. fyzika - jméno - třída.
 • Přikládám, prezentaci na Shodnost geometrických útvarů vlepte prosím do sešitu). Učivo není těžké, mnohé z vás bude bavit. Nenechávejte vše na pozdější dobu!!!  K dalšímu procvičení  využijte učebnici 3. díl str. 29 - 39. Vypracujte: str. 29/ cv. 2 a str. 30/ cv 3,4; str33/ cv 1, str. 34/ cv 2,3 str. 37/ 1,2(vyberte 2 libovolné útvary) a str. 38/ 6,7.
 • Vše vypracujte do sešitu. V rezentaci o shodnosti je několik odkazů na videa s výkladem pro lepší porozmění látce. Práce  by  měla být hotová do 5.4 (není třeba nic zasílat, budeme prověřovat v dalším pracovním listu později)
 • Pokud potřebujete poradit volejte nebo pište na email hynkova.eva@zsbrve.cz

  23.3.2020

Zeměpis

 • Prezentace na téma Výškové stupně v krajině. Pořídit si zápis (vše podtržené).
Výchova k občanství 
 • V příloze zasílám text a k němu pár otázek. Vypracování otázek bude klasifikováno, prosím tedy o zaslání do 30. 3. (na mail či FB).
 Český jazyk 
 • literatura: Opakování - Básnické prostředky. Prosím o opsání/vlepení zápisu v příloze. K básnickým prostředkům se vrátíme společně, je to látka náročná a nedokážu si ji představit formou samostudia.
 • sloh: Žádné další úkoly.
 • mluvnice: Opakování - Číslovky (v učebnici této látce odpovídá str. 80 - 84). V příloze zasílám zápisy k opsání/vlepení do sešitu a následnému nastudování. Opět se jedná o již probranou látku a žáci by se s ní měli být schopni vypořádat bez větších obtíží. Dále vypracují tato cvičení:
 • pracovní sešit: 11/1, 2, 3, 12/4, 5, 6, 7, 8, 13/11, 14
 • + přikládám do příloh dobrovolný úkol za malou jedničku (hledání chyb) - zájemci mi vypracovaný úkol zašlou na mail či FB
Fyzika
 • Pročtěte si kapitolu str. 95 - 99 , zápis přikládám, stačí vytisknout nebo opsat (to je na vás). Opět si s probíranou látkou trochu pohrajeme a to v rámci laboratorního cvičení "Měření času". Prosím, vše  vyplňujte pokud je to možné do přiloženého souboru v počítači a ten mi potom  ve formátu docx zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 3. 4. 2020
 Matematika
 • Udělala jsem pro vás návod, jak zapisovat  konstrukce pro jednotlivé způsoby zadání trojúhelníků podle vět usu, sss a sus. Přidala jsem několik příkladů na procvičování. Můžete zkusit i pro již rozpracované pracovní listy. Prosím o zaslání vyřešených příkladů k procvičení ke kontrole, termín dodání do 1. 4. 2020, zašlete na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do . Pokud posíláte věci ke kontrole, prosím do předmětu uvádějte např. fyzika - jméno - třída.
 • Přikládám prezentaci na Shodnost geometrických útvarů, vlepte prosím do sešitu. Učivo není těžké, mnohé z vás bude bavit. Nenechávejte vše na pozdější dobu!!!  K dalšímu procvičení  využijte učebnici 3. díl str. 29 - 39. Vypracujte: str. 29/cv. 2 a str. 30/cv. 3,4; str. 33/cv. 1, str. 34/cv. 2,3 str. 37/1,2 (vyberte 2 libovolné útvary) a str. 38/6,7. Vše vypracujte do sešitu. V prezentaci o shodnosti je několik odkazů na videa s výkladem pro lepší porozumění látce. Práce  by  měla být hotová do 5. 4. (není potřeba nic zasílat, budeme prověřovat v dalším pracovním listu později)
 • Pokud potřebujete poradit, volejte nebo pište na email: hynkova.eva@zsbrve.cz.
Přírodopis
 • Vyplňte pracovní list plazi - odevzdáte při hodině přírodopisu po návratu do školy. Téma plazi máme až do konce března, takže na vyplnění pracovního listu máte spoustu času
Dějepis
 • V příloze naleznete dva soubory s vypracovanými zápisy přímo od paní učitelky.

Zeměpis

 • 1. látka: Tundry a polární pustiny - Žáci si vypracují zápisky na téma tundry a polární pustiny (str. 70 - 71). Případně v příloze zasílám prezentaci, dle které jsou žáci zvyklí pracovat.
 • 2. látka: Opakování na test - Žáci vypracují do svých sešitů cvičení 2 - 4 na straně 73. Během první hodiny zeměpisu, která se po "prázdninách" uskuteční, si napíšeme již oznámený test z biosféry.

Výchova k občanství

 • 1. látka: Lidské rasy - Žáci si z prezentace v příloze vypíší vše podtržené.
 • 2. látka: Moderní otroci - V příloze zasílám texty o porušování lidských práv. Žáci se s texty seznámí.
 • rasismus a xenofobie
 • pracovní list 1
 • pracovní list 2

Český jazyk

 • literatura: Žáci pracují na svých čtenářských denících, které odevzdají v den příchodu do školy.
 • sloh: Výtah - Žáci si vypracují výpisky z modré tabulky v učebnici na straně 122. Následně do sešitů vypracují cvičení 7 a 11 na straně 122.
 • mluvnice: Zájmena
 • Veškerá látka je opakováním z 5. ročníku, žáci by ji již měli po menším osvěžení paměti ovládat. Teorii žáci případně najdou v učebnici na straně 69 - 78. V pracovním sešitě následně vypracují následující úkoly: str. 8/cv. 2, str. 9 cv. 5,6,7,8, str. 10/cv. 9, 10, 12, 13. Rovněž z učebnice vypracují cvičení 1, 3, 4 na straně 69, cvičení 1 na straně 70, cvičení 4 na straně 71, cvičení 3 a) na straně 73, cvičení 2 na straně 74, cvičení 3 a 5 na straně 75, cvičení 6 a 7 na straně 77. Doporučuji pro usnadnění práce při cvičeních v učebnici pořídit průhledné fólie, je možné si práci zjednodušit i dalšími způsoby, aby žáci nemuseli cvičení přepisovat.
 • skloňování zájmen
 • Skloňování zájmena NÁŠ a VÁŠ

Fyzika

 • Provést zápis z učebnice fyziky  ze str. 80 - 85. Vypracovat odpovědi na otázky 1 - 6 ze str. 85 - 86.
 • Udělejte prosím výpisky ze strany 100 - 110 v učebnici do 31. 3. 2020.
 • Dokončete laboratorní cvičení  viz. přiložené zadání "Měsíčního měření teploty". Vyplňujte rovnou do přiloženého zadání a soubor odešlete vyplněný na email hynkova.eva@zsbrve.cz do 22. 3. 2020.
 • Provést laboratorní cvičení "Měření teploty v průběhu jednoho dne od 8.00 -18 00 hod." viz. přiložené zadání. Vyplňujte rovnou do přiloženého zadání a soubor odešlete vyplněný na email hynkova.eva@zsbrve.cz do 29. 3. 2020.

Dějepis

 • pročíst v učebnici 98 – 109
 • dodělat PS 44 – 46 (všechno jde najít v učebnici nebo v přehledu látky uprostřed pracovního sešitu)
 • udělat výpisky na papír – 100 – 103 (bude to známkovaný DÚ) – napsat název kapitoly + stručné informace (tučně zvýrazněný text + trochu zformulovat, aby to bylo srozumitelné) – bylo zadáno a platí!!!
 • výpisky do sešitu 98 – 99 (základní informace ve stylu – kdo, kdy, kde, proč, výsledek).

poslední týden v březnu:

 • pročíst v učebnici 98 – 109
 • dodělat PS 47 – 49 (všechno jde najít v učebnici nebo v přehledu látky uprostřed pracovního sešitu)
 • učebnice 104 – 105 (základní informace ve stylu – kdo, kdy, kde, proč, výsledek).

Anglický jazyk (Tomášková, Kumstát)

Učebnice:

 • Str. 48 – cv. 1 – přečíst příběh
 • Str. 49 – cv. 3 a, b – tabulka do školního sešitu
 • str. 54 – cv. 1, 2, 3 – do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • Str. 36, 37, 38, 39, 42, 43
 • Str. 69, 70 – přečíst a nastudovat.
 • Str. 77, 78 – oddíl A, B, C – do sešitu.

Anglický jazyk (skupina pí uč. Jadrné)

 • Opakovat minulý čas (hlavně nepravidelná slovesa) a objednávání jídla v restauraci (fráze, rozhovor).
 • Dopsat slovní zásobu 4C ,D, Culture.
 • Projít v učebnici učivo 4C a D, do sešitu vypracovat 52/1 ,2 ,3-odpovědi na otázky.
 • V PS vypracovat všechna cvičení 4. lekce do str. 41 včetně.
 • Používat přehled mluvnice 4. lekce (PS 69-70) a CD-ROM.

Matematika

 • Pracovní list
 • První pracovní list byste měli mít dokončen nejpozději 22. 3. 2020, zasílat mi jej můžete na email. Budu je chtít odevzdat vyplněné včetně pomocných výpočtů první hodinu, až se znovu uvidíme. Nezapomínejte je podepisovat a očíslovat stránky. Druhý pracovní list by měl být hotový do 28. 3. 2020. 

Hudební výchova

 • Procvičovat noty-názvy not a délku.
 • Dynamika: umět všechny pojmy a značky podle posledního zápisu. Do notových sešitů doplnit všechny zápisy, které popřípadě chybí.

Přírodopis

 • Zkontrolovat a dopsat zápis "obojživelníci" podle prezentace, vyplnit pracovní list obojživelníci. Pracovní list je na známky, odevzdáte při návratu do školy. Kdo má problém pracovní list vytisknout - můžu vytisknout a předat (telefon. dohoda).
 • Napište si prosím zápis podle přiložené prezentace. Je toho hodně, ale plazy máme až do konce března, tak si to rozvrhněte podle svých sil. Ve čtvrtek pošlu pracovní list na plazy - vypracovaný odevzdáte až při návratu do školy. Přeji hezké učení a moc se na vás těším