Domácí úkoly pro 6.C

3.4.2020

Anglický jazyk – Kumstát

Anglický jazyk – Tomášková

Anglický jazyk –Jadrná

 • Opakovat si počitatelnost- možno použít např. https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k - how much, how many, https://www.youtube.com/watch?v=iBZZQo-rX8M
 • some, any (coffee!!)
 • Vyřešit kvízy a poslat snímky obrazovky s celkovými vyhodnoceními na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz https://www.skolasnadhledem.cz/game/3143 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3121 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3142
 • Do sešitu nalepit nebo přepsat few, little (po návratu do školy si dovysvětlíme)
 • Slovíčka 5A My country - zapsat, naučit, v učebnici projít cv. 1,2,4 na str. 56
 • Do sešitu: How? = Jak? a přepsat odstavec 5.1 na straně 70.

Tělesná výchova 

Přírodopis - 2. - 9. 4. 2020

 • Napište si zápis Ptáci - stavba těla a vypracujte pracovní list Ptáci - stavba těla. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy. Kdyby něco, tak pište, volejte. M. Lukáčová

Český jazyk (GRAMATIKA)

Pracovní sešit

 • str. 15/ 6, 7, 8
 • str. 16/ celá
 • str. 17/ celá (Vše je opakování z pátého ročníku.)
 • Dobrovolný test: Slovesa (vyplnění – jedno „plusko“, bezchybně – tři „pluska“) do 12. 4. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUMUNIQk5SSTQwOUtFS0pJMENMMzVER0MyUy4u

Český jazyk (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny na konci roku.

Zeměpis

 • viz přiložená prezentace na téma Afrika a slepá mapa

26. 3.2020

Český jazyk

 • Zápis do sešitu- zápis je dlouhý, můžete si ho vytisknout a do sešitu pouze vlepit.
 • Čítanka str. 140 – Přečíst Domov pro Marťany a zamyslet se nad tím, jak tato ukázka souvisí s probíranými tématy ve výchově k občanství. (Není nutné nikam zapisovat.)
 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny najednou na konci roku.
 • přiložená prezentace na procvičování sloves – dobrovolná práce

Pracovní sešit:

 • str. 14 celá
 • str. 15/ 3, 4, 5 (Vše je opakování z pátého ročníku. Pokud by si děti s něčím nevěděly rady, naleznou vysvětlení v učebnici.)

Výtvarná výchova 

 • přiložený dokument ve wordu od paní učitelky

Anglický jazyk (Jadrná) – 2.skupina - posílám úkoly na příští týden.

 • opakovat učivo 4. lekce, v učebnici projít stránky 53 a 54, do PS vypracovat cvičení ze str. 42 - 43 · projít https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-1 a https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2
 • projít prezentace v příloze.

 Dějepis

 • Starověké Řecko - Vrchol a pád klasické řecké polis (str.98-99) - podle prezentace vypsat zápis do sešitu, Alfa a omega je už minulé učivo, tak pro ty, kteří to ještě nemají. Zkontrolujeme to, až se uvidíme. Žáci nemusí posílat ani skenovat sešit! –Vše v připojené prezentaci

Tělesná výchova

Anglický jazyk (Mgr. Tomášková)

 23.3.2020

Anglický jazyk- Mgr. Tomášková

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Učebnice:

 • str. 48 – cv. 1 – přečíst příběh
 • str. 49 – cv. 3 a, b – tabulka do školního sešitu
 • str. 54 – cv. 1, 2, 3 – do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • str. 36, 37, 38, 39, 42, 43
 • str. 69, 70 – přečíst a nastudovat.
 • str. 77, 78 – oddíl A, B, C – do sešitu.

20.3. 2020

Přírodopis

18.3.2020

Matematika 

 • první pracovní list by jste měli mít dokončen nejpozději 22.3.2020 zasílat mi jej můžete na email. Budu je chtít odevzdat vyplněné včetně pomocných výpočtů první hodinu až se znovu uvidíme. Nezapomínejte je podepisovat a očíslovat stránky.
 • Druhý pracovní list by měl být hotový do 28.3.2020

Přírodopis 

 • napište si prosím zápis podle přiložené prezentace. Je toho hodně, ale plazy máme až do konce března, tak si to rozvrhněte podle svých sil. Ve čtvrtek pošlu pracovní list na plazy - vypracovaný odevzdáte až při návratu do školy. Přeji hezké učení a moc se na vás těším

Fyzika 

Tělesná výchova 

Anglický jazyk (Mgr. Kumstát) - do konce března

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků