Domácí úkoly pro 6.C

15. - 20. 6. 2020

Dějepis 

Anglický jazyk – Kumstát

Anglický jazyk - Jadrná 

Anglický jazyk – Tomášková

Zeměpis 

 • Viz prezentace Oceánie – prosím o vypracování zápisků do sešitu, taktéž bude umístěno v Teams v týmu Zeměpis

Výchova k občanství

 • Příští týden bude přístupný opakovací test z výchovy k občanství za druhé pololetí – je dobrovolný, ale doporučuji vypracovat!!!

Přírodopis 

Český jazyk 

mluvnice

 • Pracovní sešit str. 28/VIII. ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ
 • Dobrovolný úkol - Větné členy (opakování).

literatura

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy poslat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz do 17. června.

8. - 12. 6. 2020

Matematika 

 • viz prezentace a slovní úlohy
 • Objem krychle a kvádru zadání je na Teams v souborech ve složce výukové materiály 
 • ve složce zadání jsou přidány slovní úlohy na výpočet V, S - kvádru a krychle termín odevzdání 18.6.2020
 • 19. 6. 2020 (čas upřesním na Teams v příspěvcích + přidám odkaz) si napíšeme on-line test z výpočtů objemu a povrchu kvádru a krychle

Přírodopis 

Dějepis 

Fyzika

 • opakování výpočtů hustoty, objemu a hmotnosti + převody jednotek
 • 15.6. 2020 (čas upřesním na Teams v příspěvcích + přidám odkaz) si napíšeme on-line test z výpočtů hustoty, objemu a hmotnosti + převody jednotek čas, objem, délka, plocha,, hustota

Výchova k občanství 

 • V Microsoft Teams najdete v zadání naplánovaný krátký všeobecný test na znalosti o České republice, test bude přístupný od pondělí 8. 6 od 9:00 h až do pátku 12.6.2020. Test prosím vypracujte.

Zeměpis

 • V MT najdete v zadání opakovací test na téma Austrálie – test bude přístupný od pondělí 8.6. od 9:00 hod. až do pátka 12.6.2020.

Český jazyk (gramatika)

 • Pracovní sešit str. 25/5, 6, 7, 8, str.26/9 a str. 27/TEST Č. 6
 • Dobrovolný test – ČJ Souhrnné opakování (na pluska): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUQjQ5V0hXTTgwWUhZREtSQUFLNVlQMkE2WC4u (do 12. června)

Český jazyk  (literatura)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.  

Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p. Kumstáta

Anglický jazyk - skupina p.Jadrné 

1.- 5. 6.2020

Český jazyk (GRAMATIKA)

 • Prostudovat Prezentace – VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ a napsat zápis do sešitu (poslední snímek v prezentaci).
 • Pracovní sešit str. 24/ Př, 1, 2 a 25/3, 4 (do sešitu)
 • Dobrovolný test – Větné členy – souhrnné opakování (na pluska): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUOTlKRU5XSkdWTkFMT1c2S0hOSkFNUFBLMi4u (do 5. června)

Český jazyk (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.

Zeměpis

 • viz prezentace Austrálie II., bude také v Microsoft Teams v souborech

Přírodopis 

 • Napište si zápis Savci III. - šelmy a vypracujte pracovní list Savci III. - šelmy. Přeji hezké učení.

Matematika

 • Přiložený zápis vlepit do sešitu a vypočítat zadané příklady. Vše naleznete také na TEAMS .
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly, pokud nebude splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21.6. 2020, nebudu mít pak podklady pro klasifikaci.
 • V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.

Fyzika

 • přiložený zápis vlepte do sešitu a vypočítejte příklady. Vyřešené příklady zašlete na email.
 • Upozornění pro ty, co nedodávají zadané úkoly, pokud nebude splněno alespoň 75 % zadaných úkolů do 21.6. 2020, nebudu mít pak podklady pro klasifikaci.
 • V bakaláři bude uvedeno vše, co je potřeba odevzdat. Pokud jste odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N. 7

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Jadrné 

Anglický jazyk - skupina p.uč. Kumstáta 

25. - 29. 5 2020

Tělesná výchova 

Fyzika

 • Pracovní list - výpočet hmotnosti vyřešte a vlepte do sešitu, není třeba zasílat, příští týden vám poskytnu řešení pro kontrolu.
 • Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS v sekci soubory podsložka Výukové materiály

Matematika

 • Začneme novou látku Povrch kvádru a krychle - vše potřebné najdete v přiloženém zápisu včetně příkladů na procvičení a odkazů na výuková videa. Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS v sekci soubory, podsložka Výukové materiály
 • Dne 22.5.2020 ve 12.15 - 13.00 h opakovací test z geometrie odkaz bude též v příspěvcích na TEAMS https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFapuY90RW89FGnYWaauZktOpUMzZPWkxLREtWVkJFN0FLUU9PU1hQOTBXVyQlQCN0PWcu

Anglický jazyk – Kumstát – 1.skupina

Anglický jazyk – Tomášková – 3.skupina

Anglický jazyk - Jadrná – 2.skupina

 • v pondělí v 10,45 online výuka
 • zkontroluj si cvičení z PS z minulého týdne - řešení v příloze
 •  napiš a nauč se slovíčka lekce 6A
 •  učebnice str.68 – projít
 •  do sešitu: Vazba be going to + infinitiv
 • hovoříme o svých plánech do budoucnosti, o tom, co hodláme udělat
 • přečti si učivo v PS str. 71-72
 • opiš z PS věty pod Přeložte na str. 71 (4 x 2 věty) a přelož do češtiny procvičuj: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5617
 • PS str. 54 - 55

Dějepis 

Český jazyk (gramatika) 

 • Opakování – ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY.
 • Pracovní sešit str. 23/7 (přepsat do sešitu), 22/9 (grafické znázornění není nutné), 22/11
 • Dobrovolný test – Příslovečné určení (na pluska): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUN1lNMlhKUUNFUUFNNklLQ0JYR0taTlFOTy4u (do 29. května)

Český jazyk (literatura)

 • Vyplnit Pracovní list – Nonsensová poezie a poslat do 29. května.
 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.

Přírodopis 

 • Napište si zápis Savci II. - hlodavci, zajícovci a vypracujte pracovní list Savci II. Vypracované zašlete na e-mail, popř. doneste do školy.

18.- 22.5.

Tělesná výchova 

Výchova k občanství 

 • Viz přiložený dokument ve wordu – prosím udělat zápisky do sešitu

Fyzika

 • Pracovní list - výpočet hustoty vyřešte a vlepte do sešitu není třeba zasílat příští týden vám poskytnu řešení pro kontrolu.
 • Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS sekci soubory.

Matematika

 • Pracovní list na opakování učiva 6. ročníku odevzdat do 25.5.2020, prosím zaslat na email hynkova.eva@zsbrve.cz. Jsou to 3-4 cvičení na den. Dne 22.5.2020 si napíšeme online test z matematiky - opakování učiva 6. ročníku (rýsovat se nebude).
 • Vše naleznete též na MICROSOFT TEAMS sekci soubory.

Zeměpis 

Dějepis 

Anglický jazyk – Kumstát 1.skupina

Anglický jazyk – Tomášková 3.skupina

Anglický jazyk – Jadrná – 2.skupina

 • V pondělí 18. 5. v 10,45 bude online výuka – zopakujeme si stupňování přídavných jmen, zkontrolujeme si úkol z učebnice zadaný minulý týden.
 • Zkontroluj si cvičení v PS z minulého týdne podle řešení v příloze.
 • Dopiš si slovíčka do konce 5.lekce.
 • Přečti text v učebnici na str.64 a do sešitu napiš odpovědi na otázky ze cvičení 1 – 3.
 • Vypracuj cvičení v PS na str. 52 a 53.
 • Vyřeš testy: https://www.skolasnadhledem.cz/game/3098 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3099
 • můžeš to zkusit několikrát, až budeš spokojený/á s výsledky, vyfoť je a pošli do 25.5. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz

Přírodopis 

 • Začínáme rozdělení savců. Napište si zápis první části - Savci I. a vypracujte pracovní list Savci I.
 • V bakaláři jsou uvedeny všechny pracovní listy, které je potřeba odevzdat. Pokud jste pracovní list odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N.
 • Pracovní listy si můžete vyzvednout v kanceláři školy, popř. jsou všechny k dispozici na Teams nebo na webu školy.

Česká jazyk (gramatika)

 • V prezentaci z předminulého týdne – ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY se zaměřit na PU.
 • Pracovní sešit str. 22/5, 6, 8, 10 a 23/13, 14 (Jedná se zejména o cvičení na PU.)
 • Dobrovolný test – Předmět (na pluska): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUOVdRQ1RENFZUMkc4RlRYTlI0Q0Q0QkJWVC4u (do 22. května)

Česká jazyk (literatura)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.  

11.-15.5. 2020

Český jazyk (gramatika)

Český jazyk (literatura)

 • Pracovní list – LITERÁRNÍ POJMY (za plusko). Výsledek tajenky stačí napsat do soukromého chatu na Teams (do 15. května).
 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.

Anglický jazyk – Tomášková

Anglický jazyk – Jadrná

Anglický jazyk – Kumstát

Přírodopis 

 • Začínáme savce - napište si zápis - Savci - stavba těla a vypracujte pracovní list - Savci - stavba těla.
 • Pracovní list je ve wordu, dá se psát přímo do něho. Všem, kteří mi vypracované listy posílají moc děkuji a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (popř. je můžete odevzdat ve škole), nejlépe do konce května. Vzhledem k nutnosti klasifikace, budou všechny pracovní listy hodnoceny.

Dějepis 

Zeměpis

Matematika 

 • v souboru je odkaz na několik videí pro konstrukci kružnice opsané a vepsané

Fyzika

 • Opakování převodů jednotek, objemu, hmotnosti, délky, času, obsahu.
 • Pracovní list prosím, vyplňujte v aplikaci word a zašlete do 13.5.2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz nebo prosím zkuste odevzdat přes aplikaci MICROSOFT TEAMS, kde je týž soubor přidán v sekci zadání.

Pracovní činnosti

Tělesná výchova 

30. 4. 2020 

Tělesná výchova 

Český jazyk (GRAMATIKA)

 • Prostudovat prezentaci  – ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY a udělat (vytisknout) zápis do sešitu ČJ– ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY. (Zaměřit se na PKS a PKN.)
 • Pracovní sešit str. 21/LV,1, 2 a 23/15 (Jedná se pouze o cvičení na PKS a PKN)
 • Dobrovolný test na podmět a přísudek (na pluska): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUMkgwOEc2MzFKM1hKMFNaR1g2SFE3UDNZMi4u (vyplnit do 7. května)

Český jazyk (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.

Matematika

 • V příloze přikládám výklad nové látky kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku + příklady k procvičení látky.
 • Příklady k procvičení prosím zaslat na email: hynkova.eva@zsbrve.cz do 7.5.2020

Fyzika

 • V příloze naleznete řešení pracovního listu měření teploty. Přikládám zápis pro novou látku z učiva hustota látek str. 86 - 91. Zápis opište nebo vlepte do sešitu a doplňte podle videa https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI
 • Příští pondělí si napíšete on-line test z tématu "teplota a její měření" str. 100 -116 níže přikládám odkaz.
 • Odkaz na test bude přístupný od 11 - 11.30 h dne 4.5.2020 , předpokládaná doba na vypnění testu je 20 -25 min. Vypracování testu je povinné. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFait62fxM_ZtKm2wHerH5SfhUOVpYVjlFVTVDOFFFT1dPUFJTU0Q5RzIzOSQlQCN0PWcu

Anglický jazyk – Kumstát – viz přiložený dokument ve wordu

Anglický jazyk – Tomášková – viz přiložený dokument ve wordu

Anglický jazyk – Jadrná – viz přiložený obrázek a dokument ve wordu

Dějepis 

Přírodopis 

 • Napište si poslední část zápisu Ptáci III. a vypracujte pracovní list Ptáci III. Nesnažte se vše naučit nazpaměť. Obzvlášť pěvců je spousta. Až budete venku, zkuste se pořádně koukat kolem sebe, pozorujte přírodu. Zkuste si zapamatovat jednotlivé znaky - barva bříška, hlavičky - a potom zkuste ptáčka určit (podle internetu, knihy nebo prezentace). Bude super, když se naučíte poznat alespoň druhy, které žijí ve vašem okolí

Zeměpis 

24. 4. 2020

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.

Český jazyk (gramatika) 

 • Pracovní sešit str. 19/8, 9 a str. 20/celá
 • Dobrovolný pravopisný test (na "pluska"): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUM0VHQVdWWkhPR1FHMzEyMjFHU0dVRVJEWi4u (vyplnit do 30. dubna)

Český jazyk (literatura) 

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy již můžete posílat na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz.

Anglický jazyk - Jadrná

Anglický jazyk - Kumstát

 • viz přiložený dokument ve wordu

Anglický jazyk - Tomášková

 • viz přiložený dokument ve wordu

Fyzika

 • Teplota a teplotní roztažnost: teplotní roztažnost pevných látek

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc

 • teplotní roztažnost kapalin a plynů

https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA

 • bimetalový pásek

https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw

 • Úkol: Vyhledejte si na internetu význam slova dilatace, kde a proč je nutné udělat dilatační spáry?
 • Odpovědi zapište do souboru word (pokud je to možné) a pojmenovaný soubor dle vzoru: 6C-jméno příjemení-dilatace.docx zašlete na email: hynkova.eva @zsbrve.cz do 28.4. 2020
 • 5.4. 2020 budeme psát online test z teploty a teplotní roztažnosti. Odkaz a podrobnosti k testu Vám zašlu příští týden.
 • Pracovní list - měření teploty vyplňte vlepte do sešitu není třeba zasílat příští týden vám poskytnu řešení pro kontrolu.

Matematika

 • opakování výšky a těžnice viz prezentace výšky a těžnice v trojúhelníku. Do sešitu zpracovat na procvičení cv 2/52, cv4/52, cv1/54 a cv5/56 - 3. díl učebnice.

Dějepis 

Zeměpis

 • předposlední prezentace na téma Afrika, stačí projít, prohlédnout, zapamatovat zajímavosti, ty máme nejraději. Za 14 očekávejte test na prověření znalostí z Afriky, včasné nahlášení je samozřejmostí

Přírodopis 

20.-24.4.2020

Český jazyk (GRAMATIKA)

 • Prostudovat prezentaci – PODMĚT A PŘÍSUDEK a udělat zápis do sešitu.
 • Pracovní sešit str. 18/ celá, 19/ 5 b), 6, 7

Český jazyk  (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny najednou na konci roku.

Dějepis

 •  prezentace – prostudovat a udělat zápisky do sešitu

Zeměpis

 • prezentace na téma Afrika, prosím prostudovat a vypsat do sešitu. Ještě budou do konce dubna celkem 3 prezentace. Na začátku května bychom online otestovali znalosti z Afriky podobně jako ve zkušebním testu. Test bude samozřejmě včas nahlášen.

Tomášková – Angličtina 3.skupina

 • přiložený dokument ve wordu

Jadrná – Angličtina 2. skupina

 • přiložené jpeg obrázky 1, 2 a dokument ve wordu

Kumstát – Angličtina 1.skupina

 • přiložený dokument ve wordu

Fyzika

 • Trošku jsem pátrala a nalezla pro Vás zajímavé odkazy k probíraným tématům času a převodům jednotek apod. Vše naleznete v přiloženém souboru, včetně návodu na spuštěni FLASHE. Tentokráte mi nic posílat nemusíte, každý trénuje, co sám potřebuje.

Matematika

 • Tento týden se budeme věnovat opakování znalostí o trojúhelníku viz soubor - Co už vím o trojúhelníku, vyřešené příklady k procvičení prosím zaslat do 23.4.2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz.
 • Dále přikládám ještě pracovní list - 3. část na procvičování látky probrané od začátku školního roku až do teď je to cca 1-2 cvičení na den. Tento mi prosím zašlete do 1.5. 2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz

Přírodopis

 • Dostáváme se k zástupcům ptáků, a protože je toho hodně, probereme je po menších částech. Napište si zápis podle prezentace a vypracujte pracovní list. Pracovní list stačí přinést až po návratu do školy. Kdyby jste něčemu nerozuměli, pište, volejte.

10. 4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Dějepis

Polytechnická výchova 

 • v příloze posílám pracovní list. Výsledky prosím zaslat na můj e-mail do 17. 4. 2020.
 • Práce bude hodnocena - váha 1. V případě potíží - odevzdat po návratu do školy.

Pracovní činnosti

 • Posílám nápady na výrobu. Děti můžou vyrobit a poslat mi obrázek.

Český jazyk (GRAMATIKA)

 • Vypracovat ČJ Pracovní list – opakování a zaslat na adresu havlova.ivana@zsbrve.cz do 17. dubna.

Český jazyk (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny najednou na konci roku.

Český jazyk (SLOH)

 • Prostudovat prezentaci DOPIS + vypracovat ÚKOL (na posledním snímku prezentace) a zaslat na adresu havlova.ivana@zsbrve.cz do 17. dubna.

Fyzika

 • pohrajme si s převody
 • Milí žáci, protože k nám na pardubické letiště v současné době létá jedno z největší letadel na světě, mám k němu několik otázek (viz soubor s převody). Poradit by vám mohlo video a trocha detektivní práce. Odpovědi prosím do 14.4.2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz
 • https://www.youtube.com/watch?v=Sj1Kl9WrMss&feature=emb_rel_pause

Matematika

 • Přikládám krátký pracovní list na opakování osové souměrnosti, vypracovaný prosím zasílejte do 14.4.2020 na email: hynkova.eva@zsbrve.cz

3.4.2020

Anglický jazyk – Kumstát

Anglický jazyk – Tomášková

Anglický jazyk –Jadrná

 • Opakovat si počitatelnost- možno použít např. https://www.youtube.com/watch?v=urehttUgO3k - how much, how many, https://www.youtube.com/watch?v=iBZZQo-rX8M
 • some, any (coffee!!)
 • Vyřešit kvízy a poslat snímky obrazovky s celkovými vyhodnoceními na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz https://www.skolasnadhledem.cz/game/3143 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3121 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3142
 • Do sešitu nalepit nebo přepsat few, little (po návratu do školy si dovysvětlíme)
 • Slovíčka 5A My country - zapsat, naučit, v učebnici projít cv. 1,2,4 na str. 56
 • Do sešitu: How? = Jak? a přepsat odstavec 5.1 na straně 70.

Tělesná výchova 

Přírodopis - 2. - 9. 4. 2020

 • Napište si zápis Ptáci - stavba těla a vypracujte pracovní list Ptáci - stavba těla. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy. Kdyby něco, tak pište, volejte. M. Lukáčová

Český jazyk (GRAMATIKA)

Pracovní sešit

 • str. 15/ 6, 7, 8
 • str. 16/ celá
 • str. 17/ celá (Vše je opakování z pátého ročníku.)
 • Dobrovolný test: Slovesa (vyplnění – jedno „plusko“, bezchybně – tři „pluska“) do 12. 4. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUMUNIQk5SSTQwOUtFS0pJMENMMzVER0MyUy4u

Český jazyk (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny na konci roku.

Zeměpis

 • viz přiložená prezentace na téma Afrika a slepá mapa

26. 3.2020

Český jazyk

 • Zápis do sešitu- zápis je dlouhý, můžete si ho vytisknout a do sešitu pouze vlepit.
 • Čítanka str. 140 – Přečíst Domov pro Marťany a zamyslet se nad tím, jak tato ukázka souvisí s probíranými tématy ve výchově k občanství. (Není nutné nikam zapisovat.)
 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny najednou na konci roku.
 • přiložená prezentace na procvičování sloves – dobrovolná práce

Pracovní sešit:

 • str. 14 celá
 • str. 15/ 3, 4, 5 (Vše je opakování z pátého ročníku. Pokud by si děti s něčím nevěděly rady, naleznou vysvětlení v učebnici.)

Výtvarná výchova 

 • přiložený dokument ve wordu od paní učitelky

Anglický jazyk (Jadrná) – 2.skupina - posílám úkoly na příští týden.

 • opakovat učivo 4. lekce, v učebnici projít stránky 53 a 54, do PS vypracovat cvičení ze str. 42 - 43 · projít https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-1 a https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2
 • projít prezentace v příloze.

 Dějepis

 • Starověké Řecko - Vrchol a pád klasické řecké polis (str.98-99) - podle prezentace vypsat zápis do sešitu, Alfa a omega je už minulé učivo, tak pro ty, kteří to ještě nemají. Zkontrolujeme to, až se uvidíme. Žáci nemusí posílat ani skenovat sešit! –Vše v připojené prezentaci

Tělesná výchova

Anglický jazyk (Mgr. Tomášková)

 23.3.2020

Anglický jazyk- Mgr. Tomášková

 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Učebnice:

 • str. 48 – cv. 1 – přečíst příběh
 • str. 49 – cv. 3 a, b – tabulka do školního sešitu
 • str. 54 – cv. 1, 2, 3 – do školního sešitu

Pracovní sešit:

 • str. 36, 37, 38, 39, 42, 43
 • str. 69, 70 – přečíst a nastudovat.
 • str. 77, 78 – oddíl A, B, C – do sešitu.

20.3. 2020

Přírodopis

18.3.2020

Matematika 

 • první pracovní list by jste měli mít dokončen nejpozději 22.3.2020 zasílat mi jej můžete na email. Budu je chtít odevzdat vyplněné včetně pomocných výpočtů první hodinu až se znovu uvidíme. Nezapomínejte je podepisovat a očíslovat stránky.
 • Druhý pracovní list by měl být hotový do 28.3.2020

Přírodopis 

 • napište si prosím zápis podle přiložené prezentace. Je toho hodně, ale plazy máme až do konce března, tak si to rozvrhněte podle svých sil. Ve čtvrtek pošlu pracovní list na plazy - vypracovaný odevzdáte až při návratu do školy. Přeji hezké učení a moc se na vás těším

Fyzika 

Tělesná výchova 

Anglický jazyk (Mgr. Kumstát) - do konce března

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků