Domácí úkoly pro 6.B

10.4. 2020

Dějepis

 Fyzika

Polytechnická výchova

 • pracovní list - výsledky prosím zaslat e-mail paní uč. Konířové do 17. 4. 2020. Práce bude hodnocena - váha 1. V případě potíží - odevzdat po návratu do školy. Pracovní list má 2 strany.
Anglický jazyk - paní uč. Vallová na 13. - 17. 4.
Anglický jazyk - paní uč. Tomášková 
Anglický jazyk - paní uč. Štěrbová:
Pracovní činnosti
 • Není to povinné, ale děti můžou jakýkoliv výrobek vyfotit a poslat.
Český jazyk 13.4. – 17. 4. 
 • Stále platí opakování sloves – k dispozici je vám výkladová + procvičovací  prezentace (je určená k celému učivu o slovesech), cvičení v ní jsou dobrovolná, není třeba jejich řešení zasílat zpět.
 • pracovní sešit: povinné
  • plnění dle zadání – neodesílat, řešení je vzadu v sešitě
  • s. 16/12, 13
  • s. 17
 • učebnice – dle potřeby (další cvičení), gramatika je shrnuta v prezentaci
  • strany 86-91
 • sloh
  • prezentace Dopis
   • pročíst prezentaci
   • opsat zápis do sešitu – povinné, nefotit a neodesílat zpět
   • splnit domácí úkol – povinné, napsat a zaslat dle zadání v prezentaci
 • literatura
  • pracovní list – povinné, zpracovat a zaslat e-mailem do 19. 4. 2020
Výchova k občanství
 • Vzhledem k tomu, že hodina VKO připadá na Velikonoční pondělí, novou práci nezadávám.
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace Afrika 2.
Matematika
 • Příští týden budete pouze opakovat.
Učebnice
 • str.61/ Úlohy na závěr 1-6 - stačí ústně
 • 62- 65/ Souhrnná cvičení 1-17a),b) (rýsujete pouze dvakrát trojúhelník ABC), cv. 1, 9, 11 stačí ústně, 3, 7b),c) a 18 dobrovolně, ostatní vypracujte do sešitu - nefoťte, nemusíte posílat.
3. 4. 2020
 
Anglický jazyk- paní uč. Tomášková
Matematika
 • učivo o výškách, těžnicích a středních příčkách trojúhelníku je již zadané, nezapomeňte v úkolu č. 2 v příkladu na střední příčky poslat celý postup (zapsaný výpočet obvodů obou trojúhelníků a jejich porovnání).
 • Doporučuji opakovat pojmy související s trojúhelníkem-např. https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-52 /  (otázky na kružnici opsanou a vepsanou přeskočte)

Anglický jazyk - paní uč. Vallová   

 • připsat na seznam sloves, přeložit a naučit se: make, marry, match, mean, meet, mind, miss, move, must, need, open, order, paint, pay, phone, pick (up), play, practise, prefer, print, put, put on, rain, read, repair, repeat, revise, ride, ring, run
 • pracovní list na opakování gramatiky 4. lekce – jedná se o čtvrtletní práci z loňského rok u, ať si vyzkoušíte, jak jste na tom; obsahuje i řešení pro kontrolu→ příští týden si z této látky napíšeme online test (vysvětlení jste měli v sešitech a další část gramatiky jsem vám zasílala minulý týden)
 • v případě nejasností se nebojte napsat/zavolat
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace a následně pracují se slepou mapou. Veškeré informace naleznou v prezentaci.
Výchova k občanství
 • Nové úkoly nezadávám. Ne všichni mi však zaslali již zadané úkoly. Prosím tedy o jejich dopracování a zaslání, úkoly jsou klasifikované (Úkol č. 1: Moderní otroci, úkol č. 2: Reklama).
Fyzika
Český jazyk
 • Stále platí opakování sloves – jde o látku z předchozích ročníků, k dispozici je vám výkladová + procvičovací prezentace (je určená k celému učivu o slovesech), cvičení v ní jsou dobrovolná, není třeba jejich řešení zasílat zpět.

 • zápis ke slovesům – stačí, nalepit a vytisknout

  pracovní sešit:

  • strana 15, strana 16/9,10,11

 • učebnice – dle potřeby (další cvičení), gramatika je shrnuta v prezentaci

  • strany 86-91

 • Stále platí pracovní list ve Wordu – zaslat e-mailem do pátku 10. dubna na ksandova.jitka@zsbrve.cz

 • literatura

  • čítanka s. 140

  • dobrovolný pracovní list (řešení zaslat e-mailem)

  • Čtenářské deníky – upouštím od nutnosti psaní čtenářských deníků pro toto pololetí. Místo čtenářských deníků obdržíte na konci dubna soubor pracovních listů k literatuře.

 • e-testík (povinný): bude zpřístupněn v pondělí 6. dubna

 • V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu/ telefonicky.

Anglický jazyk - paní uč. Štěrbová
učebnice
 • str.51/3B - písemně do sešitu - používat zápis nebo přehled gramatiky vzadu v pracovním sešitě
 • str.52/1 - přečíst + přeložit text, následně rozhodnou zda jsou věty pravdivé (true), lživé (false), nebo informace není řečena (doesn´t say) - písemně do sešitu - stačí číslo + T/F/doesn´t say
 • napsat slovní zásobu 4Culture
 • pracovní sešit - str. 42/ 1, 2, 3
 • online procvičování:
rozdíl some/a/any
rozdíl a few/a little
rozdíl how much/how many
počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
 • Prosím o zpětnou vazbu k úkolům na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě nejasností či problému mě můžete kontaktovat telefonicky. Možnost konzultací také přes Skype či WhatsApp.
Dějepis

Pokyny k práci:

 • do sešitu opsat snímky č. 3 - 6
 • učebnice s.  116 – 118 – pročíst, (kapitolské husy!)
 • k doplnění: videa na internetu
 • vyplnit e-test: odkaz bude k dispozici od pondělí 6. dubna

Přírodopis

 • Napište si zápis Ptáci - stavba těla a vypracujte pracovní list Ptáci - stavba těla. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy. Kdyby něco, tak pište, volejte.

30.3.- 3.4.

Český jazyk

 • slovesa – výkladová + procvičovací prezentace SLOVESA
 • jde o učivo, které je opakováním látky probírané v 5. třídě- pracovní list
 • pracovní sešit- strana 14
 • učebnice – dle potřeby, strany 86-91
 • zápis – možno vytisknout a nalepit do sešitu
 • Opakovací videa
 • Zdroje informací (k opakování – procvičování)
 • DRUHY ZÁJMEN

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA&t=2s

 • ZÁJMENA OSOBNÍ

https://www.youtube.com/watch?v=PBcleu7b1Nw

 • ZÁJMENA TÁZACÍ A VZTAŽNÁ

https://www.youtube.com/watch?v=6NAIplftsK0&t=96s

 • ČÍSLOVKY
https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI
 • SLOVESA

https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM

Dějepis
 • text z prezentace prosím přepsat do sešitu
 • vypracovat stránky v pracovním sešitě 50 – 51, podle učebnice stránky 112 – 115
 • vypracovat testík na internetu (FORMS) - povinné
 • odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
http://www.dejepis.com/ucebnice/rimska-republika/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UMk5ORUpGV09WNUQ0V0pCVkxKQ0hIWTE4Ti4u

 AJ paní uč. Štěrbová

Anglický jazyk- Mgr. Tomášková 
Anglický jazyk- Mgr. Vallová 
Výchova k občanství
 • Zaslat vyplněný pracovní list (Moderní otroci) z poslední várky úkolů, bude klasifikován. Zaslat prosím nejpozději do 26. 3. na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz. Někteří již zaslali a mají splněno, není třeba zasílat znovu. 
 • V příloze zasílám zápis, kteří si žáci opíší či vlepí do svých sešitů. Pokusí se následně na list formátu A4 vytvořit reklamu pro určitý produkt/službu. Mohou psát, kreslit, vystřihovat, fantazii se meze nekladou, může se tedy jednat i o reklamu na věc nereálnou. Tento úkol bude klasifikovaný. Prosím zaslat nejpozději do 30. 3. na mail drapalikova.anna@szbrve. cz.
Fyzika 
Výtvarná výchova 
Tělesná výchova 
 Zeměpis
 • Prezentace na téma Výškové stupně v krajině. Pořídit si zápis (vše podtržené).
Český jazyk
Fyzika
 • vyplněný PL pošlou do 27.3.
Přírodopis
 • Vyplňte pracovní list plazi - odevzdáte při hodině přírodopisu po návratu do školy. Téma plazi máme až do konce března, takže na vyplnění pracovního listu máte spoustu času 
Dějepis

Matematika - učivo do Velikonoc

 • Výšky trojúhelníku - projít prezentaci i látku v učebnici s. 50-52. (Pozor, v prezentaci je pata výšky označena Pa, v učebnici A1.)
  • Do sešitu nadpis Výšky trojúhelníku, narýsovat 1 ostroúhlý, 1 pravoúhlý a 1 tupoúhlý trojúhelník a sestrojit jejich výšky, zápis ze snímků č. 4 a 5 prezentace, učebnice 52/2a), 4Aa)-d), 5Aa)-d), dobrovolně cvičení 7 a 8.
 • Těžnice a těžiště trojúhelníku - projít prezentaci i látku v učebnici s. 54- 56.
  • Do sešitu nadpis Těžnice a těžiště trojúhelníku, narýsovat 1 ostroúhlý a 1 tupoúhlý trojúhelník a sestrojit jejich těžnice a  těžiště, opsat zápis z rámečku na s. 54, dále vypracovat cvičení C na s.55 a opsat zápis z rámečku pod ním, dále do sešitu vyřešit cv. 1A a)-d),2,4,5.
  • Kdo zapomněl, jak sestrojit střed úsečky, může se podívat: https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8
 • Střední příčky trojúhelníku - prezentace
  • do sešitu nadpis Střední příčky trojúhelníku, zapsat větu ze snímku č. 2 a vlastnosti ze snímku č. 5, příklad č.1.
 
Úkol č. 2: Zodpovězte všechny otázky na závěr prezentace o výškách, otázky 1 a 2 o těžnicích a v příkladu 1 (střední příčky) spočítejte obvody trojúhelníků ABC a SaSbSc a porovnej je - napište celé řešení, nejen výsledek. Vyfocené řešení pošlete do 9.4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
Anglický jazyk - pro skupiny p.uč. Tomáškové 
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.
Matematika
 1. Vypracovat příklady na vnitřní úhly trojúhelníku a odeslat řešení nejpozději v pátek 20.3. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 2. Projít učivo na druhý týden (18.-24.3.):
  Do sešitu:
  • nadpis Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné i jiné
  • narýsovat trojúhelník ABC podle postupu ve cvičení A na straně 45
  • přečíst cvičení B  
  • opsat rámeček na s.46 a vypracovat cvičení 1 – 4, D
  • opsat rámečky ze stran 47 a 48 (obrázky pouze načrtni od ruky), vypracovat cvičení   5 – 10, dobrovolně 11 a 12

 Přírodopis

 • Napište si prosím zápis podle přiložené prezentace. Je toho hodně, ale plazy máme až do konce března, tak si to rozvrhněte podle svých sil. Ve čtvrtek pošlu pracovní list na plazy - vypracovaný odevzdáte až při návratu do školy. Přeji hezké učení a moc se na vás těším
Fyzika