Domácí úkoly pro 6.B

22. - 26. 6. 2020

Anglický jazyk 

Přírodopis

15. - 19. 6. 2020

Český jazyk  - mluvnice:

Závěrečné opakování

Pracovní sešit: s. 26, s. 27

 • povinné – učebnice s. 116 – Test č. 15
 • odpovědi zaslat e-mailem (vzor 1a, 2 c)…
 • termín odevzdání pátek 19. 6. 2020
 • Platí i možnost individuální konzultace (mobil, e-mail, MS Teams).
 • Látku z PS není nutné fotit a zasílat zpět.
 • Další nepovinné procvičování: elektronický PS o https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6_2_PS/Cesky_jazyk6_2_PS.mc&maintitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=24

Matematika 

Anglický jazyk

Fyzika 
Dějepis
 • Opakování – pouze povinný test, toť vše.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UNE9WQ1JBUVRFU0JMMk5GRUpDMUpMQTc5QS4u

Výchova k občanství 
Přírodopis 11. - 18. 6.
8. - 12. 6. 2020
 
Fyzika 
Zeměpis 
 • V příloze naleznete prezentaci na téma Oceánie. Projděte si ji a pořiďte si z ní zápisky.
Výchova k občanství 
 • Nový úkol pro tento týden nezadávám. Řada z vás stále nezaslala výpisky ke kontrole, prosím o nápravu.
Přírodopis 4. - 11. 6.

Matematika 

 • Opakování povrchu a objemu kvádru a krychle

 • učebnice 89/1- ústně
 • do sešitu: 88/1-8 jen cvičení A, 90/4 a-g pro krychli s hranou 35 mm, 90/6 celé
 • 90/3 dobrovolně
 • Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná - prostudovat prezentace - kružnice opsaná a vepsaná 
Český jazyk 
 • Prezentace Věta jednoduchá, souvětí
 • Pracovní sešit: 25/4, 5, 6, 7
 • látce odpovídají strany 114 – 115 v učebnici
 • Internetový testík (Souhrnné opakování) – povinný.
 • Platí i možnost individuální konzultace (mobil, e-mail, MS Teams).
 • Látku z PS není nutné fotit a zasílat zpět.
 • Další nepovinné procvičování: elektronický PS o https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk6_2_PS/Cesky_jazyk6_2_PS.mc&maintitle=Cesky_jazyk6/Cesky_jazyk6.mc&pageord=24
 • Test o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UMVRITzk5RlNCSVg3NVcwWFZEOUEwNExTUy4u  

Dějepis 

Anglický jazyk - skupina p. Štěrbové 
Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 
Anglický jazyk - skupina p. Vallové

 • konzultace budou od 9. 6. vždy v úterý od 10 do 13 hodin (AJ, ČJ, M).
Úkoly na týden 28. 5. - 4. 6.
 
Fyzika 
Výchova k občanství 
 • Přečíst strany 48 a 49, pořídit si výpisky. Ty následně zašlete ke kontrole na e-mail drapalikova.anna@zsbrve.cz do 7. 6. 

Matematika

Zeměpis
Přírodopis 
 • Napište si zápis Savci III. - šelmy a vypracujte pracovní list Savci III. - šelmy. Přeji hezké učení.
Dějepis

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Štěrbové 

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina pí.uč. Vallové 

Český jazyk 

mluvnice:

Matematika 

Litry, hektolitry, decilitry,…

 • str. 85-86 – přečti si úlohy A-E a opiš do sešitu všechny rámečky a návod z úlohy F
 • projdi si prezentaci Převody jednotek objemu 2 – stačí od snímku č. 6-vedlejší jednotky (na posledním je jen převodník jednotek - můžeš vynechat)
 • do sešitu vypracuj cvičení 1 – 10, 11 je dobrovolné
 • Příští online hodina bude zase v pátek v 10 hodin – shrneme si objem a jeho jednotky, více se zaměříme na nové učivo z tohoto týdne.

25. - 29. 5. 2020

Tělesná výchova 

Zeměpis
 • Zůstáváme v Austrálii. V příloze zasílám druhou prezentaci na toto téma. I nadále budete zapisovat údaje do slepé mapy. Pracujete stále s tou samou mapou, do které jste již zapisovali údaje minulý týden. 
Výchova k občanství 
Dějepis 
 • zasílám prezentaci na dějepis /poslední velká nálož textu/. Prezentace je vložena i do MS Teams.
 • Stále platí focení a zasílání zápisků.  
Český jazyk 

mluvnice + literatura:

Přírodopis 
 • Napište si zápis Savci II. - hlodavci, zajícovci a vypracujte pracovní list Savci II. Vypracované zašlete na e-mail, popř. doneste do školy.
Anglický jazyk 

Matematika 

Fyzika 

 

Tělesná výchova 

 Matematika

 • Příští týden bude probíhat online výuka v pátek v 9 hodin.

Objem krychle a kvádru

 • Přečti si úlohy C, D, E v učebnici na str. 77 a 78, do sešitu si opiš rámečky.
 • Projdi si prvních 9 snímků prezentace Objem a povrch kvádru a krychle (po jednotky objemu, vztahy mezi jednotkami si probereme příště).
 • Do sešitu vypočítej: 79/3a,d, 4a,d, 5, 6 (napřed spočítej objem dřeva, pak až cenu), 7, 8, 9, 80/10A, 11, 12, cvičení 13-16 jsou dobrovolná.
 • Opakuj si povrch krychle a kvádru – pokračuj v prezentaci snímky 32 – 42.
 • Procvič si prostorovou představivost:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-kostky-projekce-2-uroven/7067

 • Tento týden nemusíte nic posílat, jen dobrovolníci se mohou pochlubit příklady navíc.

Fyzika

Výchova k občanství
 • V příloze zasílám pracovní list, který navazuje na látku z minulého týden. Najděte v něm text o obecním zastupitelstvu a sérii otázek k tomuto textu. K pracovnímu listu přikládám i řešení, sami si tedy můžete projít, kde jste chybovali. Pracovní list není třeba odesílat ke kontrole.

Anglický jazyk - skupina p. Vallové 

Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p.Štěrbové 

Zeměpis
 • Přesouváme se do Austrálie. Zasílám vám prezentaci a s ní i slepou mapu. Z prezentace si vypište podtržené, instrukce pro práci se slepou mapou naleznete přímo v prezentaci (stejně jako tomu bylo u Afriky).
Přírodopis
 • Začínáme rozdělení savců. Napište si zápis první části - Savci I. a vypracujte pracovní list Savci I. V bakaláři jsou uvedeny všechny pracovní listy, které je potřeba odevzdat. Pokud jste pracovní list odevzdali, je označený A, pokud jste neodevzdali - N. Pracovní listy si můžete vyzvednout v kanceláři školy, popř. jsou všechny k dispozici na Teams nebo na webu školy.
Český jazyk 
 • Test

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UN1lHV0ZXRzRWV0YwRjdNSFoyWjVaQ0Y3SC4u

11.- 15. 5. 2020

Matematika
 • Vypracuj cvičení – učebnice str. 74 – 75/ cvičení 10 – 14, dobrovolně 15 a 16.
 • Vyplň pracovní list v příloze a pošli do 18. 5.
 • Přečti si v učebnici str. 76, do sešitu si napiš nadpis Objem kvádru a krychle, načrtni krychli a opiš text v rámečku i růžovém políčku pod ním.
 • Na str. 77 udělej cvičení 1 a 2 – stačí ústně.
Dějepis
Přírodopis
 • Začínáme savce - napište si zápis - Savci - stavba těla a vypracujte pracovní list - Savci - stavba těla. Pracovní list je ve wordu, dá se psát přímo do něho. Všem, kteří mi vypracované listy posílají moc děkuji a prosím všechny ostatní, aby tak učinili (popř. je můžete odevzdat ve škole), nejlépe do konce května. Vzhledem k nutnosti klasifikace, budou všechny pracovní listy hodnoceny.
Výchova k občanství 
 • Přečíst strany 44 až 47 v učebnici, pořídit si výpisky. Výpisky vyfotit a zaslat ke kontrole na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz
Zeměpis
Český jazyk
Pracovní činnosti 

Fyzika 

Anglický jazyk - skupina p. Tomáškové 

Anglický jazyk - skupina p. Vallové 

Anglický jazyk - skupina p. Štěrbové 

Tělesná výchova 

4. - 8. 5. 2020

Tělesná výchova 

Anglický jazyk - paní uč. Vallová
 • ve středu 6. 5. od 11:00hod. ve skupině Anglický jazyk 6. A, B – Lucie Vallová na Teamsech proběhne dobrovolná online hodina angličtiny
 •  připsat na seznam sloves, přeložit a naučit se:  understand, use, visit, wait, wake up, walk, want, wash, wash up, watch, water (zalévat), wear, win, write … a konečně je to vše 
 • opsat a naučit se slovíčka 5 B, C
 • pracovní sešit str. 47 (2. stupeň přídavných jmen) → použijte tabulku z minula
 • pracovní sešit str. 48-49 (3. stupeň příd. jmen) → použijte tabulku z minula
 • vysvětlení ještě jednou pro ty, co už zapomněli, jak se stupňují přídavná jména: https://www.youtube.com/watch?v=PvG_XC-kp_U
Anglický jazyk - paní uč. Štěrbová 

Matematika

 • Nejprve si zopakuj násobení desetinných čísel:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-desetinnych-cisel

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3272

Povrch kvádru a krychle

 • Přečti si učivo v učebnici na str.71-73 a projdi přiloženou prezentaci Povrch krychle a kvádru - do sešitu napiš:  

Povrch kvádru

 • pod nadpis napiš větu z růžového pole na str. 72, načrtni tužkou kvádr a zapiš vzorec pro výpočet povrchu (levá strana rámečku na str. 72)

Povrch krychle

 • opět věta z růžového pole na str.73, náčrt a vzorec (levá strana rámečku na str. 73) + Do sešitu vyřeš cvičení 5,6,7A,8.
 • Pozor na správný zápis řešení – vzoreček, dosazení (místo písmen ve vzorci napíšeš zadané rozměry ve stejných jednotkách), nakonec výsledek se správnou jednotkou.
 • Dále si opiš růžové tabulky na straně 74 a projdi si převody jednotek v prezentaci
Fyzika
Dějepis
Český jazyk 
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nové učivo, přikládám i videa. (Stejně jako odkaz na test) již žáci naleznou i v materiálech v MS Teams. V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailu/telefonu. Žáci mě mohou kontaktovat i přes MS Teams.
 • zadání, prezentacezápis 
Zeměpis
 • Dokončili jsme Afriku, než se vrhneme na další kontinent, dáme si týdenní pauzu na nabrání sil. Kdo ještě neodevzdal, vypracuje turistického průvodce a zašle ho ke klasifikaci (zadáno na minulý týden v prezentaci Afrika 5).
Výchova k občanství 
 • I v tomto předmětu je třeba si odpočinout, novou látku tedy nezadávám.
Přírodopis
 • Napište si poslední část zápisu Ptáci III. a vypracujte pracovní list Ptáci III. Nesnažte se vše naučit nazpaměť. Obzvlášť pěvců je spousta. Až budete venku, zkuste se pořádně koukat kolem sebe, pozorujte přírodu. Zkuste si zapamatovat jednotlivé znaky - barva bříška, hlavičky - a potom zkuste ptáčka určit (podle internetu, knihy nebo prezentace). Bude super, když se naučíte poznat alespoň druhy, které žijí ve vašem okolí.

Tělesná výchova 

 • výzva na tento týden
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
Fyzika 
Anglický jazyk - skupina p.uč. Tomáškové 
Anglický jazyk - skupina p.uč Vallové 
Anglický jazyk - skupina p.uč Štěrbové 
Matematika 
Dějepis
Informatika - úkol do 7. 5. 2020
 • Každý žák pošle e-mail, ve kterém napíše nejméně 10 vět o tom, jak se má a co dělá. Pozor na gramatickou správnost a správné psaní znaků.
 • Každý přiloží svoji selfie fotku s rouškou.

Český jazyk 

Zeměpis
 • Žáci pracují s prezentací Afrika 5. Plní úkoly, které jsou v ní zadané. Jediný, který zašlou ke kontrole, je turistický průvodce Afrikou. Termín odevzdání: 30. 4.
Výchova k občanství 
 • Dále pracujeme s tématem státní symboly. Žáci se pokusí SAMI vypracovat pracovní list. Přikládám i řešení k následné kontrole. Tento úkol není třeba zasílat ke kontrole, slouží k procvičení učiva.
Přírodopis
20.-24.4.2020
Zeměpis 
 • Žáci pracují s přiloženými prezentacemi Afrika 3 a Afrika 4. Z prezentací si pořídí zápis a vypracují úkoly, které v prezentacích najdou. Zasílat ke kontrole nemusí!
Výchova k občanství 1
 • Žáci si přečtou přiložený text o státních symbolech ČR, příští týden k němu obdrží pracovní list.

Matematika

Fyzika

Přírodopis
 • Dostáváme se k zástupcům ptáků, a protože je toho hodně, probereme je po menších částech. Napište si zápis podle prezentace a vypracujte pracovní list. Pracovní list stačí přinést až po návratu do školy. Kdyby jste něčemu nerozuměli, pište, volejte.

Anglický jazyk - Mgr. Tomášková

Anglický jazyk - Mgr. Vallová

Anglický jazyk - Mgr. Jadrná

Český jazyk

mluvnice:

 • nová látka ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY – PODMĚT A PŘÍSUDEK
  • (ale opět se jedná o látku, kterou jsme téměř celou probírali v minulém ročníku).
 • Látce odpovídají strany 93–101 v učebnici.
 • Žáci pracují v pracovním sešitě: str. 18 (celá), str. 19/cv. 5b, 6, 7
 • V příloze zasílám kompletní zápis na přísudek podmět i shodu přísudku s podmětem.
  • Zápis je obsáhlý, ale pokrývá veškerou látku, které se budeme věnovat.
  • Zápis si žáci opíší či vlepí do svých sešitů.
 • Rovněž přikládám i prezentaci, která by mohla pomoci látku upevnit. Úkoly v ní jsou zcela dobrovolné, výhodou je, že prezentace obsahuje i řešení.
 • Stále nabízím možnost individuální konzultace (mobil, e-mail).

Dějepis

V přiložené prezentaci jsou veškeré pokyny shrnuté. Pro jistotu je připojuji i sem:

Zadání práce:

10.4. 2020

Tělesná výchova 

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál. Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho!

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou:

https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Dějepis

 Fyzika

Polytechnická výchova

 • pracovní list - výsledky prosím zaslat e-mail paní uč. Konířové do 17. 4. 2020. Práce bude hodnocena - váha 1. V případě potíží - odevzdat po návratu do školy. Pracovní list má 2 strany.
Anglický jazyk - paní uč. Vallová na 13. - 17. 4.
Anglický jazyk - paní uč. Tomášková 
Anglický jazyk - paní uč. Štěrbová:
Pracovní činnosti
 • Není to povinné, ale děti můžou jakýkoliv výrobek vyfotit a poslat.
Český jazyk 13.4. – 17. 4. 
 • Stále platí opakování sloves – k dispozici je vám výkladová + procvičovací  prezentace (je určená k celému učivu o slovesech), cvičení v ní jsou dobrovolná, není třeba jejich řešení zasílat zpět.
 • pracovní sešit: povinné
  • plnění dle zadání – neodesílat, řešení je vzadu v sešitě
  • s. 16/12, 13
  • s. 17
 • učebnice – dle potřeby (další cvičení), gramatika je shrnuta v prezentaci
  • strany 86-91
 • sloh
  • prezentace Dopis
   • pročíst prezentaci
   • opsat zápis do sešitu – povinné, nefotit a neodesílat zpět
   • splnit domácí úkol – povinné, napsat a zaslat dle zadání v prezentaci
 • literatura
  • pracovní list – povinné, zpracovat a zaslat e-mailem do 19. 4. 2020
Výchova k občanství
 • Vzhledem k tomu, že hodina VKO připadá na Velikonoční pondělí, novou práci nezadávám.
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace Afrika 2.
Matematika
 • Příští týden budete pouze opakovat.
Učebnice
 • str.61/ Úlohy na závěr 1-6 - stačí ústně
 • 62- 65/ Souhrnná cvičení 1-17a),b) (rýsujete pouze dvakrát trojúhelník ABC), cv. 1, 9, 11 stačí ústně, 3, 7b),c) a 18 dobrovolně, ostatní vypracujte do sešitu - nefoťte, nemusíte posílat.
3. 4. 2020
 
Anglický jazyk- paní uč. Tomášková
Matematika
 • učivo o výškách, těžnicích a středních příčkách trojúhelníku je již zadané, nezapomeňte v úkolu č. 2 v příkladu na střední příčky poslat celý postup (zapsaný výpočet obvodů obou trojúhelníků a jejich porovnání).
 • Doporučuji opakovat pojmy související s trojúhelníkem-např. https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-6-trida#kc-52 /  (otázky na kružnici opsanou a vepsanou přeskočte)

Anglický jazyk - paní uč. Vallová   

 • připsat na seznam sloves, přeložit a naučit se: make, marry, match, mean, meet, mind, miss, move, must, need, open, order, paint, pay, phone, pick (up), play, practise, prefer, print, put, put on, rain, read, repair, repeat, revise, ride, ring, run
 • pracovní list na opakování gramatiky 4. lekce – jedná se o čtvrtletní práci z loňského rok u, ať si vyzkoušíte, jak jste na tom; obsahuje i řešení pro kontrolu→ příští týden si z této látky napíšeme online test (vysvětlení jste měli v sešitech a další část gramatiky jsem vám zasílala minulý týden)
 • v případě nejasností se nebojte napsat/zavolat
Zeměpis
 • Žáci si udělají zápisky z přiložené prezentace a následně pracují se slepou mapou. Veškeré informace naleznou v prezentaci.
Výchova k občanství
 • Nové úkoly nezadávám. Ne všichni mi však zaslali již zadané úkoly. Prosím tedy o jejich dopracování a zaslání, úkoly jsou klasifikované (Úkol č. 1: Moderní otroci, úkol č. 2: Reklama).
Fyzika
Český jazyk
 • Stále platí opakování sloves – jde o látku z předchozích ročníků, k dispozici je vám výkladová + procvičovací prezentace (je určená k celému učivu o slovesech), cvičení v ní jsou dobrovolná, není třeba jejich řešení zasílat zpět.

 • zápis ke slovesům – stačí, nalepit a vytisknout

  pracovní sešit:

  • strana 15, strana 16/9,10,11

 • učebnice – dle potřeby (další cvičení), gramatika je shrnuta v prezentaci

  • strany 86-91

 • Stále platí pracovní list ve Wordu – zaslat e-mailem do pátku 10. dubna na ksandova.jitka@zsbrve.cz

 • literatura

  • čítanka s. 140

  • dobrovolný pracovní list (řešení zaslat e-mailem)

  • Čtenářské deníky – upouštím od nutnosti psaní čtenářských deníků pro toto pololetí. Místo čtenářských deníků obdržíte na konci dubna soubor pracovních listů k literatuře.

 • e-testík (povinný): bude zpřístupněn v pondělí 6. dubna

 • V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu/ telefonicky.

Anglický jazyk - paní uč. Štěrbová
učebnice
 • str.51/3B - písemně do sešitu - používat zápis nebo přehled gramatiky vzadu v pracovním sešitě
 • str.52/1 - přečíst + přeložit text, následně rozhodnou zda jsou věty pravdivé (true), lživé (false), nebo informace není řečena (doesn´t say) - písemně do sešitu - stačí číslo + T/F/doesn´t say
 • napsat slovní zásobu 4Culture
 • pracovní sešit - str. 42/ 1, 2, 3
 • online procvičování:
rozdíl some/a/any
rozdíl a few/a little
rozdíl how much/how many
počitatelná/nepočitatelná podstatná jména
 • Prosím o zpětnou vazbu k úkolům na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě nejasností či problému mě můžete kontaktovat telefonicky. Možnost konzultací také přes Skype či WhatsApp.
Dějepis

Pokyny k práci:

 • do sešitu opsat snímky č. 3 - 6
 • učebnice s.  116 – 118 – pročíst, (kapitolské husy!)
 • k doplnění: videa na internetu
 • vyplnit e-test: odkaz bude k dispozici od pondělí 6. dubna

Přírodopis

 • Napište si zápis Ptáci - stavba těla a vypracujte pracovní list Ptáci - stavba těla. Pracovní list stačí odevzdat až po návratu do školy. Kdyby něco, tak pište, volejte.

30.3.- 3.4.

Český jazyk

 • slovesa – výkladová + procvičovací prezentace SLOVESA
 • jde o učivo, které je opakováním látky probírané v 5. třídě- pracovní list
 • pracovní sešit- strana 14
 • učebnice – dle potřeby, strany 86-91
 • zápis – možno vytisknout a nalepit do sešitu
 • Opakovací videa
 • Zdroje informací (k opakování – procvičování)
 • DRUHY ZÁJMEN

https://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA&t=2s

 • ZÁJMENA OSOBNÍ

https://www.youtube.com/watch?v=PBcleu7b1Nw

 • ZÁJMENA TÁZACÍ A VZTAŽNÁ

https://www.youtube.com/watch?v=6NAIplftsK0&t=96s

 • ČÍSLOVKY
https://www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI
 • SLOVESA

https://www.youtube.com/watch?v=1qBQhycQSEM

Dějepis
 • text z prezentace prosím přepsat do sešitu
 • vypracovat stránky v pracovním sešitě 50 – 51, podle učebnice stránky 112 – 115
 • vypracovat testík na internetu (FORMS) - povinné
 • odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc
http://www.dejepis.com/ucebnice/rimska-republika/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UMk5ORUpGV09WNUQ0V0pCVkxKQ0hIWTE4Ti4u

 AJ paní uč. Štěrbová

Anglický jazyk- Mgr. Tomášková 
Anglický jazyk- Mgr. Vallová 
Výchova k občanství
 • Zaslat vyplněný pracovní list (Moderní otroci) z poslední várky úkolů, bude klasifikován. Zaslat prosím nejpozději do 26. 3. na mail drapalikova.anna@zsbrve.cz. Někteří již zaslali a mají splněno, není třeba zasílat znovu. 
 • V příloze zasílám zápis, kteří si žáci opíší či vlepí do svých sešitů. Pokusí se následně na list formátu A4 vytvořit reklamu pro určitý produkt/službu. Mohou psát, kreslit, vystřihovat, fantazii se meze nekladou, může se tedy jednat i o reklamu na věc nereálnou. Tento úkol bude klasifikovaný. Prosím zaslat nejpozději do 30. 3. na mail drapalikova.anna@szbrve. cz.
Fyzika 
Výtvarná výchova 
Tělesná výchova 
 Zeměpis
 • Prezentace na téma Výškové stupně v krajině. Pořídit si zápis (vše podtržené).
Český jazyk
Fyzika
 • vyplněný PL pošlou do 27.3.
Přírodopis
 • Vyplňte pracovní list plazi - odevzdáte při hodině přírodopisu po návratu do školy. Téma plazi máme až do konce března, takže na vyplnění pracovního listu máte spoustu času 
Dějepis

Matematika - učivo do Velikonoc

 • Výšky trojúhelníku - projít prezentaci i látku v učebnici s. 50-52. (Pozor, v prezentaci je pata výšky označena Pa, v učebnici A1.)
  • Do sešitu nadpis Výšky trojúhelníku, narýsovat 1 ostroúhlý, 1 pravoúhlý a 1 tupoúhlý trojúhelník a sestrojit jejich výšky, zápis ze snímků č. 4 a 5 prezentace, učebnice 52/2a), 4Aa)-d), 5Aa)-d), dobrovolně cvičení 7 a 8.
 • Těžnice a těžiště trojúhelníku - projít prezentaci i látku v učebnici s. 54- 56.
  • Do sešitu nadpis Těžnice a těžiště trojúhelníku, narýsovat 1 ostroúhlý a 1 tupoúhlý trojúhelník a sestrojit jejich těžnice a  těžiště, opsat zápis z rámečku na s. 54, dále vypracovat cvičení C na s.55 a opsat zápis z rámečku pod ním, dále do sešitu vyřešit cv. 1A a)-d),2,4,5.
  • Kdo zapomněl, jak sestrojit střed úsečky, může se podívat: https://www.youtube.com/watch?v=bh-ZBu2Ouj8
 • Střední příčky trojúhelníku - prezentace
  • do sešitu nadpis Střední příčky trojúhelníku, zapsat větu ze snímku č. 2 a vlastnosti ze snímku č. 5, příklad č.1.
 
Úkol č. 2: Zodpovězte všechny otázky na závěr prezentace o výškách, otázky 1 a 2 o těžnicích a v příkladu 1 (střední příčky) spočítejte obvody trojúhelníků ABC a SaSbSc a porovnej je - napište celé řešení, nejen výsledek. Vyfocené řešení pošlete do 9.4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
Anglický jazyk - pro skupiny p.uč. Tomáškové 
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.
Matematika
 1. Vypracovat příklady na vnitřní úhly trojúhelníku a odeslat řešení nejpozději v pátek 20.3. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 2. Projít učivo na druhý týden (18.-24.3.):
  Do sešitu:
  • nadpis Trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné i jiné
  • narýsovat trojúhelník ABC podle postupu ve cvičení A na straně 45
  • přečíst cvičení B  
  • opsat rámeček na s.46 a vypracovat cvičení 1 – 4, D
  • opsat rámečky ze stran 47 a 48 (obrázky pouze načrtni od ruky), vypracovat cvičení   5 – 10, dobrovolně 11 a 12

 Přírodopis

 • Napište si prosím zápis podle přiložené prezentace. Je toho hodně, ale plazy máme až do konce března, tak si to rozvrhněte podle svých sil. Ve čtvrtek pošlu pracovní list na plazy - vypracovaný odevzdáte až při návratu do školy. Přeji hezké učení a moc se na vás těším
Fyzika