Domácí úkoly pro 6.A

Úkoly od 6. 4. do 10. 4.

Český jazyk (GRAMATIKA)

Pracovní sešit

 • str. 15/ 6, 7, 8
 • str. 16/ celá
 • str. 17/ celá (Vše je opakování z pátého ročníku.)
 • Dobrovolný test: Slovesa (vyplnění – jedno „plusko“, bezchybně – tři „pluska“)

https://forms.office.com/Page/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFatu

7JzA4fXVFqfdo55UaGSZUMUNIQk5SSTQwOUtFS0pJMENMMzVER0MyUy4u

Český jazyk (LITERATURA)

 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny najednou na konci roku.

Zeměpis

Matematika

 • Viz prezentace Výšky v trojúhelníku. To samé v učebnici na straně 50 – 51.

Fyzika

Dějepis

Přírodopis

Anglický jazyk (Štěrbová)

 • učebnice str.51/3B - písemně do sešitu - používat zápis nebo přehled gramatiky vzadu v pracovním sešitě
 • str.52/1 - přečíst + přeložit text, následně rozhodnou zda jsou věty pravdivé (true), lživé (false), nebo informace není řečena (doesn´t say) - písemně do sešitu - stačí číslo + T/F/doesn´t say
 • napsat slovní zásobu 4Culture
 • pracovní sešit - str. 42/ 1, 2, 3

online procvičování:

 • rozdíl some/a/any http://s.mound.free.fr/skyblues67/fridges_some-any/some-anyeasy-1.htm https://www.english-grammar.at/online_exercises/quantifiers/quantifiers1.htm
 • rozdíl a few/a little https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1257
 • https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/little-few/exercises https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/little-few/exercises?02rozdíl how much/how many https://agendaweb.org/exercises/grammar/countable-uncountable/how-many-much.htm https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/much_many3.htm
 • počitatelná/nepočitatelná podstatná jména https://www.montsemorales.com/gramatica/CountableSpot1-6.htm
 • Prosím o zpětnou vazbu k úkolům na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě nejasností či problému mě můžete kontaktovat telefonicky. Možnost konzultací také přes Skype či WhatsApp

Anglický jazyk (Vallová)

 • připsat na seznam sloves, přeložit a naučit se: make, marry, match, mean, meet, mind, miss, move, must, need, open, order, paint, pay, phone, pick (up), play, practise, prefer, print, put, put on, rain, read, repair, repeat, revise, ride, ring, run
 • pracovní list na opakování gramatiky 4. lekce – jedná se o čtvrtletní práci z loňského roku, ať si vyzkoušíte, jak jste na tom; obsahuje i řešení pro kontrolu→ příští týden si z této látky napíšeme online test (vysvětlení jste měli v sešitech a další část gramatiky jsem vám zasílala minulý týden)
 • v případě nejasností se nebojte napsat/zavolat

Anglický jazyk (Tomášková)

Tělesná výchova

30. 3. do 3. 4.

Český jazyk (GRAMATIKA)

 • zápis do sešitu - SLOVESA -  zápis je dlouhý, můžete si ho vytisknout a do sešitu pouze vlepit.
 • prezentace – SLOVESA, kde naleznete i různá procvičovací cvičení (ta jsou dobrovolná a je u nich i řešení).

Pracovní sešit

 • str. 14 celá
 • str. 15/ 3, 4, 5 (Vše je opakování z pátého ročníku.)

Český jazyk (LITERATURA)

 • Čítanka str. 140 – Přečíst Domov pro Marťany a zamyslet se nad tím, jak tato ukázka souvisí s probíranými tématy ve výchově k občanství. (Není nutné nikam zapisovat.)
 • Práce na čtenářském deníku. Oba dva záznamy budou kontrolovány a hodnoceny najednou na konci roku.

Zeměpis

 • Výpisky z přiložené prezentace Z – Prezentace - AFRIKA 1 a práce se Z – Slepá mapa. (Další instrukce naleznete přímo v prezentaci.)

Výchova k občanství

 • Prostudujte si přiložený text VO - Případ Valentine 1, 2 a odpovězte na následující otázky.
 • TATO PRÁCE BUDE KLASIFIKOVÁNA A PROSÍM O JEJÍ ZASLÁNÍ NEJPOZDĚJI DO 5. DUBNA Odpovědi lze zaslat jako fotografii, nebo ve wordovém souboru na e-mail havlova.ivana@zsbrve.cz

Otázky:

 • Z jakých důvodů jsou v některých zemích světa děti využívány jako otroci?
 • Jaká nebezpečí jim během práce hrozí?
 • Čím se liší dětství dětí-otroků od dětství, jaké jste měli vy?
 • Co by mohlo těmto dětem pomoci?
 • Existuje něco, co byste mohli pro zrušení dětského otroctví udělat vy?

Matematika

 • Vypracovat pracovní list M - Prac. list č.2 6.A a zaslat na e-mail semeradova.zdenka@zsbrve.cz do 6. 4.
 • pro kontrolu řešení pracovního listu č.1

Fyzika

Dějepis

 • Starověké Řecko - Vrchol a pád klasické řecké polis (str.98-99) - podle prezentace vypsat zápis do sešitu, Alfa a omega je už minulé učivo, tak pro ty, kteří to ještě nemají. 
 • Zkontrolujeme to, až se uvidíme. Žáci nemusí posílat ani skenovat sešit!

Přírodopis

 • Prohlédnout prezentaci a vypsat z ní zápis. Obojživelníky už měli, teď mají želvy a krokodýly. Zase mi nemusí nic posílat, zkontroluji to až se uvidíme.

Anglický jazyk (Štěrbová)

 • slovní zásoba 4D - písemně do sešitu
 • učebnice str. 50 - přečíst + přeložit recept na Apple Crumble
 • zápis do sešitu - pracovní sešit str. 70/4.5 Definite article
 • pracovní sešit doplněný do str. 41/5
 • opakování určitých a neurčitých členů: shrnutí neurčitých členů https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-indefinite-article , shrnutí určitých členů https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-definite-article , procvičování neurčité členy https://www.umimeanglicky.cz/dictate-indefinite-article-1-uroven/173 , procvičování určité členy https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-definite-article-2-uroven/14
 • ZNÁMKOVANÝ DÚ: uvařit nějaký pokrm sám, nebo s pomocí rodičů (klidně jednoduchý), vyfotit průběh vaření a výsledek (alespoň 3 fotografie) a napsat seznam všech použitých surovin (anglicky) - to celé poslat na mail sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 3.4.

Anglický jazyk (Vallová)

 Anglický jazyk  (Tomášková)

Výtvarná výchova

 • Vypracovat úkoly v souboru VV - zadání práce do konce dubna.

Tělesná výchova

 • PRO DOBROVOLNÍKY, doporučuji!!!! Zacvičte si s výsadkáři  https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Anglický jazyk – pro skupiny p.uč. Tomáškové 

 • možnost konzultace uči va, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Fyzika

Tělesná výchova

ČESKÝ JAZYK (GRAMATIKA)

 • Zápis do sešitu
  • PAMATUJ!
  • 2. a 4. pád (jako tě/tebe)      př. Omluv mě.
  • 3. a 6. pád MNĚ (jako tobě)        př. Přijď ke mně.
  • PAMATUJ!
  • SEBOU – Kapr sebou házel. (tělem)
  • S SEBOU – Vezmi mě s sebou.
 •  Opakování: Druhy zájmen (Doplň.)
  • se –
  • nás –
  • tomu –
  • jim –
  • náš –
  • jeho –
  • nic –
  • týž –

ČÍSLOVKY

 • = označují počet, pořadí, množství druhů atd.
 • -určité (přesný počet) / neurčité (přesný počet není znám)
 • Opsat tabulku na straně 80 (druhy číslovek: základní, řadové, druhové, násobné)

Psaní číslovek

 • ZVLÁŠŤ!
 • 21 – dvacet jedna (jednadvacet)
 • 99 – devadesát devět (devětadevadesát)
 • 857 – osm set padesát sedm
 • 1970 – tisíc devět set sedmdesát

Pamatuj!

 • Za řadovými číslovkami píšeme TEČKU.
 • Tečku Nepíšeme: za letopočtem (roku 2009), za datem ve zlomku (24/7), je-li číslice za podstatným jménem (strana 56, cvičení 12)

Pracovní sešit

 • str. 8/1,2,3
 • str. 9/4, 5, 6, 7, 8
 • str. 10/9, 10, 11, 12, 13
 • str. 11/celá
 • str. 12/celá
 • str. 13/celá
 • (Vše je opakování z pátého ročníku. Pokud by si děti s něčím nevěděly rady, naleznou vysvětlení v učebnici.)

 ČESKÝ JAZYK (LITERATURA)

 • Čítanka str. 130 – Přečíst básně Před usnutím a Země spánku + do sešitu vypracovat otázky k textu
 • Čítanka str. 131 – Přečíst básně Hledám tátu a K čemu jsou holky na světě + do sešitu vypracovat otázky k textu

Zápis do sešitu

 • BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY
 • Metafora = přenesení významu na základě vnější podobnosti (př. perly rosy = kapky rosy)
 • Metonymie = přenesení významu na základě vnitřní souvislosti (př. srdce z kamene)
 • Personifikace = přisuzování lidských vlastností neživým věcem (př. o lásce šeptal tichý mech)
 • Anafora = opakování slov na začátku veršů
 • Epifora = opakování slov na koci veršů
 • Eufemismus = zjemnění nepříjemné skutečnosti (př. Až bude růst nade mnou tráva.)

ČESKÝ JAZYK (SLOH)

 • Napsat zprávu na libovolné téma (cca půl strany A5). (Co má zpráva obsahovat, naleznou v sešitě i v učebnici.) - BUDE ZNÁMKOVÁNO!
 • + čtení knih a práce na čtenářském deníku

ZEMĚPIS

 • Opakování Biosféry.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Zápis do sešitu

LIDSKÁ PRÁVA

 • každý člověk má svá práva i povinnosti
 • Základní lidská práva a povinnosti

                -sepsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv

                - př. Právo na svobodu, bezpečí a kvalitní život

                - pro všechny stejná (bez ohledu na pohlaví, názornost, vzdělání atd.)

„Naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka.“

Dětská práva

- děti mají stejná práva jako dospělí

4 základní práva dítěte

 1. Právo na život – zachování života
 2. Právo na rozvoj – právo na vzdělání, svobodu myšlení atd.
 3. Právo na ochranu – před násilím a zneužíváním
 4. Právo na účast – možnost vyjádřit svůj názor

Úkol: Vyhledejte na internetu, zdali jsou někde na světě dětská práva porušována.

ŠIKANA

= jakékoli chování jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka

- úmyslná a opakovaná!

- porušuje lidskou důstojnost

 • Úkol: Vymyslete nejméně 5 věcí, jak se podle Vás projevuje šikana a zamyslete se nad tím, co by měl člověk dělat v případě, že se s ní setká.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

 • Úkol: Uvařit mamince nebo tatínkovi výbornou večeři za to, že vám poskytli výše zmíněné úkoly. :D

FYZIKA

Převeď na uvedenou jednotku:

 • 3 m3 =                      l
 • 2 470 l =                m3
 • 540 dm3=               l
 • 530 ml =                 cm3
 • 670 ml =                  l
 • 7 cm3 =                   ml
 • 4 m3 =                    cm3
 • 7 800 cm3 =               l

Odešli do 18. 3.: lastovickova.jana@zsbrve.cz

MATEMATIKA

 • Vypracuj úkoly a zápisy do 25. 3.
 • Úkoly do sešitu budou klasifikovány a jsou povinné. Pracovní list vlož do sešitu a bude také hodnocen.
 •  Samostatná práce do školního sešitu:
 • Vypracuj úkoly z učebnice:
  • Str. 27 /úlohy na závěr A – vypracuj do školního sešitu
  • Str. 39 / úlohy na závěr A -          - // -
  • Str. 43 / 3, 4, 5 – jen odpovědi /označ číslo příkladu, piš zadání/
  • Str. 44 / 6 A i B, 7, 8 /označ číslo příkladu, piš zadání /
  • Str. 45 / 9, 10, 11 A i B
 • Zápis / do školního sešitu/ – Trojúhelníky rovnoramenné, Rovnostranné a jiné, str. 45 – 49
 • Narýsuj trojúhelník – podle postupu na str. 45 úkol A
 • Načtrni od ruky a vypiš rámečky  - str. 46, 47, 48
 • Do sešitu vypracuj:
  • Str. 46 / 1 – napiš zadání, náčrtek a pak rýsuj
  • Str.46 / 2, 47 / 4 – náčrtek a odpovědi
  • Str.47 / 3 – nerýsuj, jen zkontroluj, zda jde narýsovat podle pravidla str. 46
  • Str 47 / D - napiš zadání, náčrtek a pak rýsuj
  • Str. 48 / 5, 6, 7 – jen odpovědi
  • Str 49 / 9, 10, 11 – jen odpovědi

 DĚJEPIS 

 • přečíst a udělat stručné zápisy témat : Athény, Hledání alfy a omegy řecké kultury, Vrchol a pád klasické řecké polis, Klasická řecká kultura byla přístupná každému (str. 94 - 101)

PŘÍRODPIS

 • pracovat na prezentacích, přečíst a udělat stručný zápis: Obojživelníci a plazi str. 14 - 22

ANGLICKÝ JAZYK (Tomášková)

 • Unit 4 – dodělat.
 • Učebnice:
  • Str. 46 – Stone soup – znovu přečíst, napsat v několika větách, o čem pohádka je (případně opět zhlédnout na youtube. Com).
  • Str. 54 – cv. 1, 2, 3 – do sešitu
 • Pracovní sešit:
  • Str. 38, 39, 42, 43
  • Str. 69, 70 – gramatika – opakovat
  • Str. 77, 78 – slovní zásoba – oddíl A, B, C, D, Culture, English across the curriculum, Revision, Your project – dopsat + nastudovat.

 ANGLICKÝ JAZYK (Vallová)

 • učit se základní anglická slovesa A-G
 • učit se rozhovor v restauraci, vlastní výběr z menu v učebnici
 • projít si v uč. zbytek celé 4. lekce, vypracovat zbytek lekce 4 v PS, opsat slovíčka 4 B-D
 • kontrola po návratu do školy, čemu nebudete rozumět, napište si a dovysvětlíme (gramatiku máte případně vzadu v PS), test na zákl. slovesa přesunut na nejbližší možný termín

ANGLICKÝ JAZYK (Štěrbová)

 • učebnice s. 47 - cv. 4a písemně do sešitu zezadu, s.48 - 49 - přečíst
 • dopsaná slovní zásoba do 4C (včetně)
 • pracovní sešit doplněný do str. 39
 • zápis do sešitu z přehledu mluvnice v prac.s. na str. 70/4.4 How much, how many