Domácí úkoly pro 5.C

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

Domácí úkoly 6.4. - 10.4. 2020

Český jazyk - materiály ZDE

Matematika - materiály ZDE

Přírodověda - materiály ZDE

Vlastivěda - materiály ZDE

Informatika

 • Téma: Procvičení psaní na klávesnici
 • V týdnu 6.4. – 8.4. si zkuste napsat abecedu malými a velkými písmeny i s háčky. (ve Wordu nebo nějakém textovém editoru)
 • aA, bB, cC, čČ…..
 • V týdnu 14.4. – 17.4. napište povídání O Velikonocích (Jak jsem trávil Velikonoce) – 10 vět, kde budou správně velká, malá písmena, s háčkem, s čárkou, tečka na konci věty. Hotové psaní si uložte a pošlete mi jako přílohu v emailu. Kdo ještě nemá email, poprosí rodiče, aby mu to odeslali.

V případě potřeby mne můžete kontaktovat na email dubovci.iva@zsbrve.cz nebo telefonicky 734169048. S pozdravem Dubovči

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Jadrné

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiály v příloze - viz ZDE

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) napsat slovní zásobu 5B, následně procvičit na následujícím odkazu (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY)https://quizlet.com/197819365/project-1-unit-5-ab-flash-cards/

2) učebnice - str. 54/1 - poslech viz úložiště - poslouchej + opakuj

                                  cv.2ab - poslech viz úložiště - písemně do sešitu

                                  cv.3 - poslech viz úložiště, do sešitu stačí číslo a název pokoje, ve kterém se nachází

                                  cv.5 - do sešitu

3) zápis (viz prezentace na úložišti) - opsat do sešitu pouze první 3 snímky 

4) pracovní sešit - str. 44-45

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit svůj pokoj a popsat alespoň 10 věcí, které se v něm nachází, následně pomocí vazby there is/there are a předložek popsat polohu alespoň 5 věcí, př. There is a computer on the desk., There are magazines next to the bed.

 • Odkaz na úložiště zde: https://ulozto.cz/tamhle/SCsvo03MnUa2
 • Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Pomalu se dostáváme do 5.lekce – obsahem této lekce jsou základní předložky pro určení místa – AT, ON, IN a těm se v nadcházejícím týdnu budeme věnovat!!!
 • Prosím o zápis do sešitu nadpis : Předložky místa

AT-u, v, při (například:at the table-u stolu, či at the doctor´s – u doktora, at work – v práci)

IN – v (většinou se jedná o uzavřený prostor-například in the fridge – v lednici, in the hospital – v nemocnici)

ON – na (většinou označuje předmět, který na něčem leží-například: on the table – na stole, on the internet-na internetu, on the beach-na pláži)

UNDER – pod (například under the table-pod stolem)

NEXT TO – vedle (například next to my house – vedle mého domu)

IN FRONT OF – před (například in front of school – před školou)

BEHIND – za (behind you – za tebou, behind the house – za domem)

BETWEEN – mezi (between us – mezi námi, between two cities – mezi dvěma městy)

OPPOSITE – naproti (opposite the bank – naproti bance, opposite the door-naproti dveřím)

 • V učebnici na straně 52. a 53.,  kde 5. lekce začíná prosím o prostudování obrázků, podívat se na slovní zásobu ke cvičení 1 – My room
 • Prosím o překlad do sešitu cvičení č. 2 Look at Amy´s room!
 • Pomalu si můžete také opisovat novou slovní zásobu z lekce 5. do našich slovníčků, tu najdete vzadu v pracovním sešitě.
 • Předložky si také můžete prostudovat na internetu na tomto odkazu-pouštíme si ve škole a je to známý i-lector: https://www.youtube.com/watch?v=vONkR0Gg6-4
 • Prosím, kdyby někdo potřeboval něco vysvětlit : neváhejte zavolat 734 169 041, můžeme vše projít spolu, nebo si mě můžete najít na messengeru a můžeme se spojit přes videochat Jirka Kumstát! Všem jsem Vám k dispozici.
 • Všechny Vás moc pozdravuju a ozvu se po velikonočních prázdninách s další porcí

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

Souhrnné zadání pro tento týden stáhnete ZDE

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Tomáškové

 • učivo - My room
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

 1. prosím ty, kteří mi neodevzdali úkol My typical day (min 10 vět o tom, jak vypadá váš typický den, vzor v učebnici str. 42) , aby tak učinili v elektronické podobě do 3.4.
 2. Quiz - present simple - zvolit interactive mode - poté se spustí kvíz, po skončení se zobrazí výsledek, vyfotit nebo uložit pomocí tlačítka PrtSc (print screen) a poslat na mail, odkaz zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
 3. napsat slovní zásobu 5A
 4. učebnice str. 52/1,2 - přečist
 5. tisk zápisu do sešitu: ZÁPIS- doplnit předložky (i s českým překladem) podle cv. 3a na str.52 v učebnici (kdo nemá možnost tisknout, tak cv. 3a překreslí do sešitu)
 6. pracovní sešit str. 42-43 (kromě cv. 4)
 Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.
 

Učivo - 23.- 27.3. 2020

Školákov - procvičování

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové – možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Český jazyk

 • PS: str.9/2, 3, 4      11/2, 3, 4
 • Přídavná jména: (měkká, tvrdá) 16/1, 2, 3  18/1, 2, 3, 4, 
 • Přídavná jména přivlastňovací - Uč. str. 76/1a), 2   77/3 ( napsat do sešitu), 4, 5, PS: 20/1, 2, 4, 5
 • Čtení: Čítanka str. 70-80, vlastní knihy a čtení s porozuměním zde: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1144&action=show#selid

Matematika

                                                 https://www.umimematiku.cz/

Přírodověda

 • Uč. str. 63 pečlivě přečíst
 • Zápis do sešitů:

Kožní soustava

 • Kůže= Chrání povrch celého těla. Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, nehty, obočí a řasy. Vytváří se v ní pot, v němž vylučujeme z těla vodu a škodlivé látky. Prostřednictvím kůže vnímáme tlak, teplo, chlad a další podněty.

Smyslová soustava           uč.str. 64

Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím smyslových orgánů. Podněty jsou vedeny nervy dále do mozku, kde se zpracovávají.

 smysl                                               orgán                                                           

zrak                                                   oči

sluch                                                 uši                                         

čich                                                    nos

hmat                                                 hmatová tělíska v kůži

chuť                                                   chuťové pohárky na jazyku

Vlepte si obrázky

Nervová soustava             uč. str. 65

Řídí veškeré dění, které probíhá v lidském těle.

Tvoří ji:

 • Mozek a mícha – řídící centrály
 • Nervy – posílají informace do mozku a míchy, vydávají příkazy, jak má tělo fungovat

Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet na vyšší úrovni, dorozumívat se pomocí řeči a uvědoměle pracovat.

Vlepte si obrázky

Vlastivěda

 • Uč. str. 14 -  15 pečlivě přečíst
 • Zápis do sešitů:

17. století a začátek 18. století  uč. str. 14-15

Po třicetileté válce upadalo v českých zemích školství, začala převládat negramotnost (neznalost čtení a psaní)

Jan Amos Komenský –„učitel národů“

28. 3. 1592 Uherský Brod- 1670 Nizozemí

 • navrhoval změny ve způsobu vyučování
 • byl biskupem církve jednoty bratrské-proto musel ze země odejít
 • chtěl mít všude na světě mír, kde by  si lidé pomáhali, doufal v lepší svět

Vlepte si vytištěné informace J.A.K.

Pokračování v zápisu:

Školy:

 • nižší – věk 6-12 let
 •  ve městech ve zvláštních budovách-školách, obecních domech nebo na faře, učitel-kantor
 • na vesnici – doma u kantora-mohl to být voják, řemeslník – ten kdo uměl číst, psát, počítat
 • gymnázia – pouze pro chlapce, učili vzdělaní mniši, v latině
 • vysoké školy – v Čechách Karlova univerzita, opět jenom chlapci

učené knihy byly pouze v latině nebo němčině-moc se tedy nečetlo

 • Uč. str. 16 přečíst, do sešitu si nalepit b), c)
 • PS str. 6 celá

AJ: skupina p. učitelky Jadrné - práce do konce měsíce

 • Napsat a naučit slovíčka z lekce 4D a Culture.
 • Do sešitu zapsat: Přítomný čas prostý - krátké odpovědi
  • Do you like tea? - Yes, I do.
  • Does he work in a bank? - No, he doesn't.
 • Dále opsat a přeložit 4 věty na straně 70 nahoře pod nadpisem Přeložte.
 • V učebnici projít učivo na str. 46 - 48.
 • Do sešitu napsat Musical instruments - na str. 49 vybrat 6 hudebních nástrojů, nakreslit je do sešitu a správně k nim napsat anglický název. - ofotit a poslat na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
 • PS: Dodělat cvičení do strany 41.
 • Vyplnit pracovní list a poslat ho do 3. 4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 • A něco na zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=UZSRYKWHwkw

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Aktualizace úkolů na 19.-20.3.

ČJ:

 • . str. 75-naučit se perfektně skloňovat vzory otcův a matčin,vyzkoušíte ve cvičení 75/1
 • PS:  str.18/1, 2, 3, 4 – procvičování přídavných jmen měkkých
 • Zapamatujte si: cizí, ryzí, hovězí = jarní
 • Přídavná jména utvořená z podstatných jmen označujících zvířata= jarní
 • ( PS str. 18/2)
 • PS:  všeobecné procvičování:    8/2, 3, 4      10/1, 2, 3

M:

 • uč.  str. 73/ 4, 6             73/1, 2, 3, 5 u všeho si udělejte náčrtky

AKT:              

 • 73/7,8           74/Plánek bytu

PCH:  

 • 26-27

Přírodověda

 • . str. 62 pečlivě přečíst, naučit se popis obrázku
 • Zápis do sešitů:
 • Ledviny-přebírají z krve přebytečné tekutiny, odpadní a škodlivé látky a tvoří z nich moč
 • Močovody
 • Močový měchýř
 • Močová trubice
 • Dostatečný příjem tekutin napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení škodlivých látek z těla ven

Vlastivěda

 • PS str. 5 celá – využijte přehledu stavebních slohů, které jsem vám poslala

Pokud někteří nestíháte, nevadí, klidně pracujte vlastním tempem, ale držte se plánu.

16.3.-20.3. 2020

Český jazyk:  

 • uč. str. 73
 • naučit se perfektně zpaměti skloňování vzoru JARNÍ (některé děti ještě tápou při skloňování vzorů podstatných jmen a vzoru MLADÝ-dejte do pořádku!)
 • 73/1- NÁPOVĚDA: rozdělte přídavná jména podle vzoru mladý a jarní
 • 73/2a)           74/ 3, 4, 5, 6- všechna cvičení do sešitů
 • PS: procvičování: str. 6/14, 15, 16       7/1,2,3
 • Pro zábavnější formu procvičování můžete využít výukového programu Včelka, který je zaměřený na čtení i na pravopis a na 6 týdnů je k dispozici zdarma.

ČTENÍ:

Čítanka str.: 59 – 63

Hv: Ezop a brabenec je písnička. Poslechněte si ji na youtube. A můžete se ji naučit.

Čtěte svoje knížky. Připomínám, že byste měli mít přečtené 4 a zapsané. Kdo už má některé zapsané ve čtenářském deníku, napište mi jejich názvy a já si to poznamenám. Vy, kteří jste si ještě žádnou knížku nezaznamenali, napište o ní zápis na papír, oskenujte nebo přidejte jako přílohu a pošlete mně na e-mail.

Osnova zápisu:

 • Název knihy
 • Autor
 • Ilustrátor
 • Druh knihy (pohádky, příběhy ze života dětí, dobrodružná, o zvířatech, o dětech,…)
 • Hlavní hrdinové
 • O čem kniha je (velmi stručně)
 • Doporučuji knihu, proč?

M: 

Nové: OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKA

OBSAH=plocha uvnitř       označení S jednotky se slovem čtvereční (počítáme počet čtverců uvnitř tvarů)

Jednotky:    

 • cm²– centimetr čtvereční
 • mm² – milimetr čtvereční
 • dm² ­- decimetr čtvereční
 • km² - kilometr čtvereční

Podívejte se na video na youtube-výuková videa-obsah čtverce a obdélníka. Je tam pěkně vysvětlený postup.

Potom vypracujte v PS 1. díl na str. 37 cvičení 1, 2, 3        38/1 zapiš pouze v centimetrech čtverečních, nepřeváděj!!

Uč. str.: 67-pečlivě přečíst, 67/1, 2, 3-pouze náčrtek a výpočet, nerýsuj! (do sešitu)

PCH: str. 22, 23, 25 celé.

Přírodověda:

 • Připomínám, vše, co máte v zápisových sešitech je potřeba znát. Podle obrázků v učebnici se naučte popsat všechny části těla a orgány.
 • Uč. str. 60 - Trávící soustava-pečlivě přečíst celou stránku

Zápis do sešitů:TRÁVÍCÍ SOUSTAVA

 • dutina ústní– rozmělnění potravy
 • hltan
 • jícen
 • žaludek– promísení se žaludečními šťávami
 • tenké střevo– zde se živiny dostávají do krve
 • tlusté střevo
 • konečník– stolice – ven z těla

Potrava je pro náš organismus zdrojem živin, energie a stavební materiál.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Uč. str. 61-přečíst, do sešitu napsat nadpis a  nalepit si obrázek

Pokud chcete a můžete-youtube – Byl jednou jeden život

Vlastivěda:

 • Pokračování Baroka
 • Uč. str. 13 – pečlivě přečíst.
 • Pokud vám rodiče můžou vytisknout Stavitelské slohy, nalepte si je do sešitu.
 • Youtube: Dějiny udatného národa českého

Aj: skupina p. uč. Jany Jadrné: domácí práce na týden od 16.3.

- do sešitu zapsat:

Přítomný čas prostý

 • oznamovací věty (opsat věty z tabulek na s. 69, opsat a přeložit 2 věty ve cvičení Přeložte)
 • zápor(opět opsat věty z tabulky na s. 69, opsat a přeložit 2 věty ve cvičení Přeložte)
 • otázky(opsat tabulku 4.5 s. 70)
 • projít učivo v učebnici s. 44-45
 • vypracovat cvičení v pracovním sešitě s. 36-37

Tělesná výchova

1. Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY
- až se sejdeme na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíme a ohodnotíme.

2. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • Skákání přes švihadlo
 • Chůze či běh do schodů
 • Cvičení dle hudby
 • Posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • Protahovací cvičení
 • Cvičení rovnováhy
 • Počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!
Těším se na společné cvičení ve škole, mějte příjemné dny Kamila Kohoutová

12.3.2020

Úkoly do 20.3. 2020 V.C

Č: uč. str. 73-75, naučit se zpaměti skloňování vzorů mladý, jarní, otcův a matčin a zapamatovat si koncovky, vypracovat všechna cvičení do speciálního sešitu

 • PS 2. díl: str. 5/12, 13      6/14, 15, 16 7/1, 2, 3        15/1, 2          16/1                       

M: uč. str. 77/17    78/21, 22, 26, 27, 28

 • PS 1. díl: 33/2a) dole        34/2 nahoře            34/1 a), c), d) dole
 • PS 2. díl: 8/4                       9/celá

Přírodověda: uč. str. 59-60

 • Zápis do sešitů pošlu e-mailem.

Vlastivěda: . str. 12-16, zápis do sešitů pošlu e-mailem.

 • PS: str. 5/celá

11.3. 2020 

ČJ: uč. str. 66-72, kdo chyběl, doplní cvičení do speciálního sešitu. 

PS 2. díl: str. 3,4 celá5/9, 10, 116/177/48/19/110/411/1 AKT. 

14a)/3, 5 a), b)14 b)/7 AKT.15/1, 3 AKT., 416/420/3 AKT. 

M: uč. str. 39/2, 3, 4 -kružnice, vzájemná poloha 2 kružnic: 

 • Kružnice se můžou protínat ve 2 bodech 
 • Můžou se protnout v 1 bodě 
 • Nemusí se dotýkat 

str. 92 střed a osa úsečky 

PS 1. díl:vše označené po str. 32 včetně34/136/1, 2, 3, 4 

PS 2. díl:str. 1-7 vše označené8/1, 2 

Počtářské chvilky str. 1-21 vše, 24 celá str. 

Přírodověda: 

Lidské tělo uč. str.54-56 

Zápisy v sešitě: 

 • Člověk: základní životní podmínky pro život člověka, části těla, kostra, svaly 
 • Poslední zápis: 9.3. 

Dýchací soustava 

 • dutina nosní 
 • nosohltan 
 • hrtan 
 • průdušnice 
 • průdušky 
 • plíce 

Kdo nemá ode mě obrázek, nechte si u zápisu místo asi 15 krát 9 cm. 

Vlastivěda: 

uč. str. 5-11 

PS 5. ročník: str. 4 celá 

PS 4.ročník historie (kdo )-str. 19-24 AKT.-DOBROVOLNÉ! 

Zápisy v sešitě: 

DĚJINY 

 • Habsburkové na českém trůnu 
 • Bitva na Bílé hoře 
 • Třicetiletá válka 
 • Život na zámku, život poddaných a ve městech 

Komu chybí z přírodovědy nebo vlastivědy v sešitech některé zápisy, nechte si je vyfotit a přeposlat přes WhatsApp a DOPLŇTE!!! 

AJ - Mgr. Kumstát

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků