Domácí úkoly pro 5.C

Domácí úkoly 1.6. - 5.6. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

Pro děti, které zůstávají doma, platí stejné zadání s vynecháním práce ve dvojicích (pokud nemají možnost).

UNIT 6Culture

1.hodina

 • začít s procvičováním slovíček: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/people/exercises.html  -  vyvolávat po jednom
 • uč. str. 72/1 – kouknout na obrázky, říkají odkud děti jsou, poté číst společně, následně překreslit a doplnit tabulku 1b do sešitu, kontrola ve dvojicích
 • kdo bude hotov do sešitu přepsat slovní zásobu 6Culture
 • prac.s. str.60/1,2

2.hodina

 • hangman online: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/hangman/people.html
 • uč. str. 72/2 – pracují ve dvojicích, hledají názvy 7 anglicky mluvících zemí, cv. 3 – poté hledají dané země na mapě v učebnici
 • možnost následně rozdělit děti na menší skupiny ve kterých budou diskutovat o cizincích v ČR – jestli někoho znají, jaké jsou důvody pro život v cizí zemi, výhody, nevýhody atd. – poté každá skupina představí svá stanoviska, diskuze
 • prac.sešit – str. 61/3,4

3.hodina

Řešení pracovního sešitu:

 

Skupina paní učitelky Jadrné

 • online výuka bude v úterý 2.6. v 10 hodin
 • procvičuj popis osoby: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-2 - nezapomeň si pouštět výslovnost a nahlas opakovat
 • učebnice str.65 cv.4 – přiřazuj výrazy nakresleným lidem
 • PS str. 53
 • napiš si a nauč se slovíčka lekce 6B (PS str.77)
 • do sešitu napiš: Přítomný čas průběhový

vyjadřuje děj, který právě teď probíhá

tvoří se pomocí slovesa be (am, is, are) a slovesa s koncovkou -ing

Např.     I am (I´m) sitting.

             He is (He´s) running.

             They are (They´re) dancing.

dále si doplň a opiš zelený rámeček ze str. 67 cv.3 a z PS str. 71 odstavec 6.1 c-pravopis - opiš všechny tři části a 2 věty na konci přelož

 • můžeš procvičovat: https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A, nezapomeň si vše nahlas opakovat.
 • přečti příběh na str. 66 a odpověz na otázky ve cv.1b, do sešitu napiš věty ze cv.2  s doplněnými jmény lidí z příběhu

 

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Jediným úkolem na tento týden bude si opsat slovní zásobu z 6. lekce z pracovního sešitu do vašich slovníčků. Vše ostatní zvládneme z pohodlí online hodin.

 

Domácí úkoly 25.5. - 29.5. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

Pro děti, které zůstávají doma, platí stejné zadání s vynecháním práce ve dvojicích (pokud nemají možnost). Online výuka v úterý od 11:00 prostřednictvím Teams.

UNIT 6D

1.hodina

UČEBNICE

 • str.70/1 – CD2 stopa 53 – poslouchej a opakuj
 • str.70/2a – přečti, tato slova používáme pouze v množném čísle
 • str.70/3a – CD2 stopa 54, poslouchají a doplňují rozhovor (řešení: is, ´s, are, ´re), 3b – následně procvičují ve dvojicích

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 58/1

Kdo bude hotov do sešitu přepsat slovní zásobu 6D.

2.hodina

-  první část obsahuje dialog poslouchají

-  ve druhé části jsou dialogy ztlumené, rozdat role ve třídě, čtou nahlas

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.58/2
 • str.59/3

Kdo bude hotov, pokračuje v přepisu slovní zásoby 6D.

3.hodina

UČEBNICE

 • str.71/5 – čtou příběh společně nahlas, u každého obrázku řeknou, co se na něm odehrává (česky), následně seřadí obrázky do správného pořadí (řešení: G, B, D, A, C, F, E)
 • možnost rozdělit do skupin – mohou si scénku zahrát

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.59/4

 

PROCVIČOVÁNÍ (možné využít, pokud zbude čas)

ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO SEŠITU

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

skupina pana učitele Kumstáta

 • Pracovní sešit strana 50/3, 51/3. Lekci 5 pomalu končíme
 • Příští týden v pondělí začneme na hodině 6. lekci.
 • Příští online hodina bude opět v pondělí 25.5. od 10:00 hod. v naší skupině.

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

Domácí úkoly 18.5. - 22.5. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

Milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě některých z Vás, týkající se problému se stažením poslechů, zasílám nový odkaz, který by měl již bez problémů fungovat. Odkaz zde: https://uloz.to/file/ZLBQdAfNFhvl/project-1-zip

Stažení bude možné do 18.5. Omlouvám se tímto za komplikace. Prosím o info, zdali se všem podařilo s novým odkazem poslechy stáhnout.

UNIT 6C

UČEBNICE

 • str.68/1 – CD2 stopa 50, poslouchej a čti
 • z prezentace, kterou jsem dávala minule opiš poslední dva snímky: Present continuous – otázky
 • následně procvič str. 69/4 – písemně do sešitu
 • str. 69/5 přečti si  a napiš do sešitu:

Present simple X Present continuous

Přítomný čas prostý se pojí s výrazy jako every day, all the time, usually.

Přítomný čas průběhový se pojí s výrazy now, today, at the moment.

 • str. 69/7a – napiš věty o sobě, používej přítomný čas prostý a průběhový

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 56-57
 • slovní zásoba 6C do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

S pozdravem

Dagmar Štěrbová

 

skupina paní učitelky Tomáškové

19. 5. 2020  -  11. 00 – Microsoft Teams – online výuka

Minulý týden jsme během naší online hodiny zopakovali sloveso can/can´t, předložky, vazbu there is/there are a novou slovní zásobu. Všechny žáky, kteří byli na naší hodině, velice chválím za svědomitou přípravu na výuku.

Tento týden se nejdříve podíváme do pracovního sešitu:

 • Str. 48/1 – napište, co lidé umí a neumí
 • Str. 48/2 – podíváte se na první cvičení a napíšete k daným větám otázky (dle vzoru)
 • Str. 48/3 – dle plakátu tvořte otázky a zodpovězte je
 • Str. 48/4 – a teď něco o sobě, napiš pravdivě, co umíš a co neumíš (př. I can speak English., I can´t play the violin……)

Vše zkontrolujeme v úterý na naší online hodině + se podíváme na str. 60 v učebnici, kterou máte z hodiny zadanou. Ti, co na hodině nebyli si také stranu 60 udělají.

Učebnice str. 60 – přečíst článek o bydlení  v Anglii a vypracovat cv. 1 a 2 do školního sešitu.

Připomínám opakování slovní zásoby – Unit 5ABCD

 

skupina paní učitelky Jadrné

 • v pondělí se v 9 hodin zkusíme zase sejít na Teamsech, opět procvičíme can a can´t, zopakujeme předložky a vazbu there is/are a zkontrolujeme vypracované úkoly z minulého týdne
 • tento týden bude opakovací
 • v učebnici si projdi str. 62 – cvičení 1 a 2a stačí ústně, 2b napiš do sešitu (6 vět podle obrázku, použij vazbu there is a správnou přeložku)
 • v PS vypracuj všechna cvičení na str. 50 a 51

 

skupina pana učitele Kumstáta

Toto pondělí jsme se na online hodině podívali na anglické modální sloveso CAN, CAN´T.  Následující domácí úkol bude v pracovním sešitě str. 48/1, 49/3,4. Učivo z učebnice budeme dělat vždy na online hodinách. Prosím pokuste se všichni hodin účastnit!!!! Příští bude opět v pondělí 18.5. od 10:00 hod. v naší skupině.

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Domácí úkoly 11.5. - 15.5. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

-  stačí si najít učebnici Project 1 a poté kliknou na odkaz Project 1 Third Edition – (SB +CDs).rar

-  kliknutím stáhnete “zazipovaný “ soubor, je tedy potřeba jej “rozbalit” – po stažení na soubor kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte možnost Extrahovat vše, soubor se následně začne “rozbalovat” do složky, kterou mu určíte

 • str. 66/1 – poslech
 • zápis – prezentace (opsat první tři snímky): https://uloz.to/file/3M6jzFyztyeO/present-continuous-pptx
 • str. 67/6 – poslechni si jednotlivé aktivity, které Rob dělá a poté napiš do sešitu v přítomném čase průběhovém, př. 1 – He´s swimming.
 • str. 67/7 – poslechni si rozhovor a doplň (tužkou/do sešitu), správné řešení zde:

 

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 54-55
 • slovní zásoba 6B do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

 

skupina paní učitelky Jadrné

 • V úterý 12. 5. ve 13,30 hodin si zkusíme online výuku na Teamsech.
 • Poslechni si a třeba i zazpívej písničku: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo , zopakuj si otázku a krátkou odpověď s can: https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg
 • V PS vypracuj 49/3,4
 • Napiš a nauč se slovíčka lekce 5 Culture (PS str.77),
 • V učebnici na str. 60 přečti text o bydlení v Británii, ve cvičení 1 rozhoduj, zda jsou věty pravdivé (true) či nepravdivé (false), do sešitu zapisuj řešení zkratkou – např. 1F

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

skupina pana učitele Kumstáta

Na tento týden si prosím zopakujte učivo 4. a první polovinu 5. lekce (vyjádření času – příklad It´s quarter to five, dále přítomný čas prostý (otázka, zápor, oznamovací věta), názvy sportů v AJ, předložky, slovní zásobu týkající se místností a obydlí a poslední vazbu There is, there are.

V pondělí 11.5. proběhne ve skupině 5. ročník – 3.skupina od 10:00 online hodina a taky najdete v zadání krátký opakovací test. Prosím tento test vypracujte!!!Bude zpřístupněn v pondělí odpoledne, přesný čas Vám sdělím. Dále se domluvíme při online výuce na dalším učivu, veškerou práci už Vám budu posílat právě do Microsoft Teams. Mějte prosím nastaveny mikrofony a kamery. Budu se těšit.

 

Tělesná výchova

 

 

Domácí úkoly 4.5. - 7.5. 2020

Český jazyk

 • materiál ke stažení ZDE

Matematika

 • materiál ke stažení ZDE

Vlastivěda

 • Nespokojenost obyvatel s vládou Habsburků
 • Uč. str. 28-29 pečlivě přečíst
 • Informace-Habsburští panovníci této doby :

Josef II.                        1780-1790 poslední, o kterém jsme se učili

František I.                 1792-1835

Ferdinand V.              1835-1848

František Josef I.        1848-1916 poslední!

 • Zápis do sešitů: (můžete si i krásně vystřihnout a vlepit do sešitu)

Požadavky českých obyvatel:

 • národní svoboda – jazyk, kultura, umění
 • vlastenci-obrozenci byli pronásledováni a zatýkáni – to NE!
 • cenzura – úřední kontrola všech informací a zpráv, zákaz šíření–to NE!
 • všichni stejná práva, jako má šlechta i církev
 • úplné zrušení roboty
 • české země by měli řídit čeští zástupci
 • jednotný zákon země (konstituce) - ústava pro všechny, i pro panovníka

Revoluční rok 1848

 • nepokoje a povstání na mnoha místech Evropy
 • vznik národních gard – ozbrojení povstalci
 • povstalci byli poraženi císařským vojskem
 • Češi sepisují Petici-písemnou žádost panovníkovi, kde jsou jejich požadavky

Změny po roce 1848

 • císař (František Josef I.) a jeho vláda má stále neomezenou moc
 • omezení občanské svobody
 • policejní dozor, sledování podezřelých lidí
 • čeština opět vytlačována z úřadů a škol
 • úspěch: zrušení roboty a poddanství, lidé se stali svobodnými

 

Přírodověda

Soužití mezi lidmi

 • . str. 76 pečlivě přečíst
 • Motto (heslo): žlutý rámeček
 • Pan Ladislav Špaček je odborník na etiketu, nebo-li společenské chování. Napsal spoustu knih zaměřených na správné společenské chování v určitých vývojových obdobích, situacích a v konkrétním prostředí.
 • Např. Dědečku, vyprávěj – pro malé děti, Špaček v porcelánu aneb Etiketa, vole! Ta bude pravděpodobně pro vaši věkovou kategorii.
 • Zamyslete se nad myšlenkami v mottu ve žlutém rámečku a nad fungováním našeho týmu ve třídě.
 • Zápis do sešitů (můžete si i krásně vystřihnout a nalepit).

Mezilidské vztahy

„Jakýkoliv tým, tedy i školní třída, může fungovat jen tehdy, jestliže se jeho členové vzájemně uznávají, chovají se k sobě slušně a spolupracují. Jinak je život v takové skupině utrpením.“    Ladislav Špaček

Sociální skupina

 • lidé, kteří spolu tvoří nějaké společenství
 • jsou v ní nastavená jasná pravidla, která je nutné dodržovat všemi členy
 • každý člen skupiny tu má svou roli

Příklad sociálních skupin: rodina, škola, třída, obyvatelé obce, občané vlasti, ale i cestující v dopravních prostředcích, návštěvníci restaurace, diváci v divadle a v kině, zákazníci v obchodě,…

Pravidla slušného chování

 • soubor psaných i nepsaných pravidel, která bychom měli dodržovat
 • říkají nám, co je správné a co je nevhodné

Vlastnosti lidí

 • Každý člověk má dobré i špatné vlastnosti. Je velmi důležité se nad nimi zamyslet a rozvíjet ty dobré.

 Splňte růžový úkol dole.

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 64/1 – poslouchej a opakuj
 • str. 64/2 – doplnit věty (fólie, lehce tužkou, nebo sešit)
 • str. 65/3 – zápis

Describing people (popis osob)

He/She´s + přídavné jméno

He/She´s got + fyzická charakteristika

pod zápis jako příklady opsat tabulku, včetně slov very a quite, které se často používají při popisu osob + příklady k nim

 • str. 65/4a – do sešitu opsat všechna slova, k nim napsat čísla k jaké osobě patří, př. brown hair – 1
 • str.65/5a – poslechni si příběh o rodině Frank N. Stein a poté zkus nakreslit, jména v poslechu: Thing, Drusilla, Hulk

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 52/1,3, 2 -dobrovolné
 • str. 53 – vše kromě cv.7
 • slovní zásoba 6A do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

Odkaz na úložiště s poslechy: https://uloz.to/tamhle/pyLopxbM2NGn

 

skupina paní učitelky Jadrné

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

skupina pana učitele Kumstáta

Tento týden se podíváme do pracovního sešitu na stranu 45, prosím vypracujte cvičení 2. Použijeme vazbu There is/are – pro jednotné číslo používáme There is, pro množné naopak There are. Dále prosím vypracujte cvičení 3. Prohlédněte si obrázek a na základě něj doplňte do vět IS, ISN´T, ARE NEBO AREN´T. Poslední na této straně bude cvičení 4, kde odpovíte v jakých místnostech děláte uvedené činnosti.

Zopakujeme si základní místnosti v našich domech či bytech:

 • Kitchen-kuchyň
 • Living room – obývák
 • Bedroom – ložnice
 • Bathroom – koupelna
 • Toilet  (v americké angličtině se používá výraz Restroom) – toaleta, záchod
 • Garden – zahrada
 • Garage – garáž
 • Dining room – jídelna
 • Cellar – sklep
 • Balcony – balkón

Nyní se podíváme do naší učebnice na stranu 56. Máme tu přehled slovní zásoby týkající se míst ve městech. Opište si tuto slovní zásobu do sešitu, dejte tomu název My town. Dále se do sešitu pokuste napsat alespoň 5 vět, které budou odpovídat našemu městu Pardubice. Příklad – There is a church in Pardubice, nebo There are 4 hotels in Pardubice.

Pak se vrátíme do pracovního sešitu na str. 46. Vyplňte cvičení 1 a 2. Zde použijete novou slovní zásobu.

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Domácí úkoly 27.4. - 30.4. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 62/1,2 – stačí ústně
 • str. 62/3 – poslech (viz příloha) – a) zaškrtnout, které aktivity James umí a které ne, b) poté napsat 6 vět o tom co umí a co neumí

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 50-51

PROCVIČOVÁNÍ

skupina paní učitelky Jadrné

 

skupina paní učitelky Tomáškové

Učebnice str. 55/cv. 7

 • Přečti si text
 • Do školního sešitu překresli plánek bytu a napiš názvy jednotlivých pokojů, dále namaluj vybavení bytu a popiš – obrázek udělej větší než je v učebnici, ať se Ti to lépe kreslí a následně popisuje
 • (datum do sešitu  27th – 30th April)
 • Plánek bytu mi nafoť a pošli na můj email tomaskova.petra@zsbrve.cz do 30. 4. 2020

Na těchto stránkách si můžeš procvičit výslovnost probírané slovní zásoby nebo si třeba nová slovíčka procvičit formou pexesa https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek 

 

skupina pana učitele Kumstáta

 • Následující týden se podíváme na procvičení učiva 5. lekce (tedy předložky místa – ON, AT, IN, UNDER, IN FRONT OF, OPPOSITE, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN a slovní zásoby týkající se zařízení obydlí.
 • Prosím o vypracování cvičení z pracovního sešitu str. 42/1 – My room – použití slovní zásoby, dále cvičení 42/3 – jednoduchá osmisměrka, 42/4 – Nakresli plánek svého pokoje a jednotlivé věci popiš pomocí nové slovní zásoby!
 • Další cvičení prověří předložky: 43/5 – Rozhodni zda dané věty jsou pravdivé či ne, dále 43/6 a 7.
 • Další strana pracovního sešitu se věnuje opět slovní zásobě zařízení bytů a domů. Ve cvičení 44/1 Rooms in a house -popiš všechny pokoje, zařízení a věci, které se na obrázku vyskytují.
 • Kdo ještě nemá, opisuje si slovní zásobu z lekce 5.

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

Domácí úkoly 20.4. - 24.4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • materiál ke stažení ZDE

MATEMATIKA (rozdělení práce do dnů je pouze orientační, pracujte tak, jak vám to vyhovuje)

 1.  den

 2.     den

 • Opakování, procvičování
 • Uč.str. 91/32, 33   96/6 (  proveďte zkoušku)
 • Uč.str. 94/40  101/2,3

3.     den

4.a 5. den

 • PS 2.díl str.15/4,7  16/8,9
 • Zlomky-opakování a procvičování
 • . str. 123/2,3  124/11, 12, 14, 19

PŘÍRODOVĚDA 

 • Uč. str. 69/ pečlivě přečíst a podle červené tabulky odpovězte na otázky- ústně, ale poctivě
 • Zápis do sešitů:

Chráníme si své zdraví

ZDRAVÍ JE PRO KAŽDÉHO Z NÁS TO NEJCENNĚJŠÍ. MUSÍME SI HO CHRÁNIT.

Uč. str. 71/ pečlivě přečíst

Zápis do sešitů:

Odlišujeme se od ostatních živočichů

Člověk má spolu s dalšími živočichy společné znaky, kterými se liší od rostlin a hub.

Od ostatních živočichů se liší zejména:

 • vzpřímenou postavou
 • způsobem života
 • schopností složitě myslet
 • dorozumívat se řečí
 • uvědoměle pracovat

OPAKOVÁNÍ:

. str. 72 – umět odpovědět na otázky, umět vysvětlit a popsat

 

VLASTIVĚDA

 • Za poslední zápis si nalepte obrázek a splňte úkol b)
 • Obrození - . str. 25-26 – pečlivě přečíst
 • Zápis do sešitu:

Národní obrození

 • Národní obrození =oživení národa, české národní kultury.
 • 18. a 19. století
 • K podpoře národní kultury byla rozvíjena národní literatura a zakládány instituce jako muzea a divadla.

Proč národní obrození?

 • na území habsburské monarchie se hovořilo mnoha rozličnými jazyky
 • Josef II. proto rozhodl, že jedinou úřední řečí bude němčina
 • v českých zemích nastalo období poněmčování
 • českému jazyku, literatuře a dějinám českého národa hrozilo zaniknutí
 • čeští studenti, kteří přišli z venkova, kde se čeština ještě udržovala, si uvědomovali, že je potřeba češtinu zachránit
 • psali české knihy, časopisy, kroniky, divadelní hry, zpěvníky,..
 • těmto lidem říkáme vlastenci, národní buditelé – probouzeli český národ

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina p. učitelky Tomáškové

skupina p. učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • uč. str. 57/6 poslech na úložišti
 • str. 58/1a poslech na úložišti – poslechni si instrukce ke hře, pak si zkus zahrát se sourozenci/rodiči
 • str. 59/2,3 – ústně, následně udělat zápis do sešitu (prezentace viz úložiště)
 • str. 59/5 a – zeptej se rodičů/sourozenců, následně napiš 3 věty o tom, co umí/neumí

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 48-49
 • zápis slovíček 5D

PROCVIČOVÁNÍ

skupina p. učitelky Jadrné

 • zadání práce v přiloženém pracovním listu
 • poslech str. 54
 • poslech str. 55
 • poslech str. 56

skupina p. učitele Kumstáta

 

Anglický jazyk: skupina p. učitelky Štěrbové (úkoly do 17.4. 2020)

 1. kreslený diktát, poslouchej a nakresli obrázek: https://www.youtube.com/watch?v=BGlTMM3wZ-0, po nakreslení zkontroluj zde: https://www.youtube.com/watch?v=MFZfFT656tE
 2. video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
 3. učebnice str. 55/6 - poslouchej a opakuj, str.56/1 - poslouchej+opakuj, cv.2 - poslouchej a rozhodni true/false, cv.3 - poslouchej + odpověz písemně. Poslechy na úložišti zde: https://ulozto.cz/tamhle/BvUn1UlsIZPL
 4. prezentace z minulého týdne opsat poslední dva snímky - There is/are otázky
 5. pracovní sešit - str. 46-47 (kromě cv. 4,5)
 6. slovní zásoba 5C - písemně

Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možné také konzultace přes Skype či WhatsApp.

 

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

Domácí úkoly 6.4. - 10.4. 2020

Český jazyk - materiály ZDE

Matematika - materiály ZDE

Přírodověda - materiály ZDE

Vlastivěda - materiály ZDE

Informatika

 • Téma: Procvičení psaní na klávesnici
 • V týdnu 6.4. – 8.4. si zkuste napsat abecedu malými a velkými písmeny i s háčky. (ve Wordu nebo nějakém textovém editoru)
 • aA, bB, cC, čČ…..
 • V týdnu 14.4. – 17.4. napište povídání O Velikonocích (Jak jsem trávil Velikonoce) – 10 vět, kde budou správně velká, malá písmena, s háčkem, s čárkou, tečka na konci věty. Hotové psaní si uložte a pošlete mi jako přílohu v emailu. Kdo ještě nemá email, poprosí rodiče, aby mu to odeslali.

V případě potřeby mne můžete kontaktovat na email dubovci.iva@zsbrve.cz nebo telefonicky 734169048. S pozdravem Dubovči

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Jadrné

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiály v příloze - viz ZDE

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) napsat slovní zásobu 5B, následně procvičit na následujícím odkazu (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY)https://quizlet.com/197819365/project-1-unit-5-ab-flash-cards/

2) učebnice - str. 54/1 - poslech viz úložiště - poslouchej + opakuj

                                  cv.2ab - poslech viz úložiště - písemně do sešitu

                                  cv.3 - poslech viz úložiště, do sešitu stačí číslo a název pokoje, ve kterém se nachází

                                  cv.5 - do sešitu

3) zápis (viz prezentace na úložišti) - opsat do sešitu pouze první 3 snímky 

4) pracovní sešit - str. 44-45

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit svůj pokoj a popsat alespoň 10 věcí, které se v něm nachází, následně pomocí vazby there is/there are a předložek popsat polohu alespoň 5 věcí, př. There is a computer on the desk., There are magazines next to the bed.

 • Odkaz na úložiště zde: https://ulozto.cz/tamhle/SCsvo03MnUa2
 • Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Pomalu se dostáváme do 5.lekce – obsahem této lekce jsou základní předložky pro určení místa – AT, ON, IN a těm se v nadcházejícím týdnu budeme věnovat!!!
 • Prosím o zápis do sešitu nadpis : Předložky místa

AT-u, v, při (například:at the table-u stolu, či at the doctor´s – u doktora, at work – v práci)

IN – v (většinou se jedná o uzavřený prostor-například in the fridge – v lednici, in the hospital – v nemocnici)

ON – na (většinou označuje předmět, který na něčem leží-například: on the table – na stole, on the internet-na internetu, on the beach-na pláži)

UNDER – pod (například under the table-pod stolem)

NEXT TO – vedle (například next to my house – vedle mého domu)

IN FRONT OF – před (například in front of school – před školou)

BEHIND – za (behind you – za tebou, behind the house – za domem)

BETWEEN – mezi (between us – mezi námi, between two cities – mezi dvěma městy)

OPPOSITE – naproti (opposite the bank – naproti bance, opposite the door-naproti dveřím)

 • V učebnici na straně 52. a 53.,  kde 5. lekce začíná prosím o prostudování obrázků, podívat se na slovní zásobu ke cvičení 1 – My room
 • Prosím o překlad do sešitu cvičení č. 2 Look at Amy´s room!
 • Pomalu si můžete také opisovat novou slovní zásobu z lekce 5. do našich slovníčků, tu najdete vzadu v pracovním sešitě.
 • Předložky si také můžete prostudovat na internetu na tomto odkazu-pouštíme si ve škole a je to známý i-lector: https://www.youtube.com/watch?v=vONkR0Gg6-4
 • Prosím, kdyby někdo potřeboval něco vysvětlit : neváhejte zavolat 734 169 041, můžeme vše projít spolu, nebo si mě můžete najít na messengeru a můžeme se spojit přes videochat Jirka Kumstát! Všem jsem Vám k dispozici.
 • Všechny Vás moc pozdravuju a ozvu se po velikonočních prázdninách s další porcí

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

Souhrnné zadání pro tento týden stáhnete ZDE

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Tomáškové

 • učivo - My room
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

 1. prosím ty, kteří mi neodevzdali úkol My typical day (min 10 vět o tom, jak vypadá váš typický den, vzor v učebnici str. 42) , aby tak učinili v elektronické podobě do 3.4.
 2. Quiz - present simple - zvolit interactive mode - poté se spustí kvíz, po skončení se zobrazí výsledek, vyfotit nebo uložit pomocí tlačítka PrtSc (print screen) a poslat na mail, odkaz zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
 3. napsat slovní zásobu 5A
 4. učebnice str. 52/1,2 - přečist
 5. tisk zápisu do sešitu: ZÁPIS- doplnit předložky (i s českým překladem) podle cv. 3a na str.52 v učebnici (kdo nemá možnost tisknout, tak cv. 3a překreslí do sešitu)
 6. pracovní sešit str. 42-43 (kromě cv. 4)
 Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.
 

Učivo - 23.- 27.3. 2020

Školákov - procvičování

Aj – pro skupiny p.uč. Tomáškové – možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype – Petra Tomášková.

Český jazyk

 • PS: str.9/2, 3, 4      11/2, 3, 4
 • Přídavná jména: (měkká, tvrdá) 16/1, 2, 3  18/1, 2, 3, 4, 
 • Přídavná jména přivlastňovací - Uč. str. 76/1a), 2   77/3 ( napsat do sešitu), 4, 5, PS: 20/1, 2, 4, 5
 • Čtení: Čítanka str. 70-80, vlastní knihy a čtení s porozuměním zde: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1144&action=show#selid

Matematika

                                                 https://www.umimematiku.cz/

Přírodověda

 • Uč. str. 63 pečlivě přečíst
 • Zápis do sešitů:

Kožní soustava

 • Kůže= Chrání povrch celého těla. Z kůže vyrůstají vlasy, chlupy, nehty, obočí a řasy. Vytváří se v ní pot, v němž vylučujeme z těla vodu a škodlivé látky. Prostřednictvím kůže vnímáme tlak, teplo, chlad a další podněty.

Smyslová soustava           uč.str. 64

Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím smyslových orgánů. Podněty jsou vedeny nervy dále do mozku, kde se zpracovávají.

 smysl                                               orgán                                                           

zrak                                                   oči

sluch                                                 uši                                         

čich                                                    nos

hmat                                                 hmatová tělíska v kůži

chuť                                                   chuťové pohárky na jazyku

Vlepte si obrázky

Nervová soustava             uč. str. 65

Řídí veškeré dění, které probíhá v lidském těle.

Tvoří ji:

 • Mozek a mícha – řídící centrály
 • Nervy – posílají informace do mozku a míchy, vydávají příkazy, jak má tělo fungovat

Na rozdíl od ostatních živočichů člověk dokáže myslet na vyšší úrovni, dorozumívat se pomocí řeči a uvědoměle pracovat.

Vlepte si obrázky

Vlastivěda

 • Uč. str. 14 -  15 pečlivě přečíst
 • Zápis do sešitů:

17. století a začátek 18. století  uč. str. 14-15

Po třicetileté válce upadalo v českých zemích školství, začala převládat negramotnost (neznalost čtení a psaní)

Jan Amos Komenský –„učitel národů“

28. 3. 1592 Uherský Brod- 1670 Nizozemí

 • navrhoval změny ve způsobu vyučování
 • byl biskupem církve jednoty bratrské-proto musel ze země odejít
 • chtěl mít všude na světě mír, kde by  si lidé pomáhali, doufal v lepší svět

Vlepte si vytištěné informace J.A.K.

Pokračování v zápisu:

Školy:

 • nižší – věk 6-12 let
 •  ve městech ve zvláštních budovách-školách, obecních domech nebo na faře, učitel-kantor
 • na vesnici – doma u kantora-mohl to být voják, řemeslník – ten kdo uměl číst, psát, počítat
 • gymnázia – pouze pro chlapce, učili vzdělaní mniši, v latině
 • vysoké školy – v Čechách Karlova univerzita, opět jenom chlapci

učené knihy byly pouze v latině nebo němčině-moc se tedy nečetlo

 • Uč. str. 16 přečíst, do sešitu si nalepit b), c)
 • PS str. 6 celá

AJ: skupina p. učitelky Jadrné - práce do konce měsíce

 • Napsat a naučit slovíčka z lekce 4D a Culture.
 • Do sešitu zapsat: Přítomný čas prostý - krátké odpovědi
  • Do you like tea? - Yes, I do.
  • Does he work in a bank? - No, he doesn't.
 • Dále opsat a přeložit 4 věty na straně 70 nahoře pod nadpisem Přeložte.
 • V učebnici projít učivo na str. 46 - 48.
 • Do sešitu napsat Musical instruments - na str. 49 vybrat 6 hudebních nástrojů, nakreslit je do sešitu a správně k nim napsat anglický název. - ofotit a poslat na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
 • PS: Dodělat cvičení do strany 41.
 • Vyplnit pracovní list a poslat ho do 3. 4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 • A něco na zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=UZSRYKWHwkw

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Aktualizace úkolů na 19.-20.3.

ČJ:

 • . str. 75-naučit se perfektně skloňovat vzory otcův a matčin,vyzkoušíte ve cvičení 75/1
 • PS:  str.18/1, 2, 3, 4 – procvičování přídavných jmen měkkých
 • Zapamatujte si: cizí, ryzí, hovězí = jarní
 • Přídavná jména utvořená z podstatných jmen označujících zvířata= jarní
 • ( PS str. 18/2)
 • PS:  všeobecné procvičování:    8/2, 3, 4      10/1, 2, 3

M:

 • uč.  str. 73/ 4, 6             73/1, 2, 3, 5 u všeho si udělejte náčrtky

AKT:              

 • 73/7,8           74/Plánek bytu

PCH:  

 • 26-27

Přírodověda

 • . str. 62 pečlivě přečíst, naučit se popis obrázku
 • Zápis do sešitů:
 • Ledviny-přebírají z krve přebytečné tekutiny, odpadní a škodlivé látky a tvoří z nich moč
 • Močovody
 • Močový měchýř
 • Močová trubice
 • Dostatečný příjem tekutin napomáhá včasnému a dostatečnému vyloučení škodlivých látek z těla ven

Vlastivěda

 • PS str. 5 celá – využijte přehledu stavebních slohů, které jsem vám poslala

Pokud někteří nestíháte, nevadí, klidně pracujte vlastním tempem, ale držte se plánu.

16.3.-20.3. 2020

Český jazyk:  

 • uč. str. 73
 • naučit se perfektně zpaměti skloňování vzoru JARNÍ (některé děti ještě tápou při skloňování vzorů podstatných jmen a vzoru MLADÝ-dejte do pořádku!)
 • 73/1- NÁPOVĚDA: rozdělte přídavná jména podle vzoru mladý a jarní
 • 73/2a)           74/ 3, 4, 5, 6- všechna cvičení do sešitů
 • PS: procvičování: str. 6/14, 15, 16       7/1,2,3
 • Pro zábavnější formu procvičování můžete využít výukového programu Včelka, který je zaměřený na čtení i na pravopis a na 6 týdnů je k dispozici zdarma.

ČTENÍ:

Čítanka str.: 59 – 63

Hv: Ezop a brabenec je písnička. Poslechněte si ji na youtube. A můžete se ji naučit.

Čtěte svoje knížky. Připomínám, že byste měli mít přečtené 4 a zapsané. Kdo už má některé zapsané ve čtenářském deníku, napište mi jejich názvy a já si to poznamenám. Vy, kteří jste si ještě žádnou knížku nezaznamenali, napište o ní zápis na papír, oskenujte nebo přidejte jako přílohu a pošlete mně na e-mail.

Osnova zápisu:

 • Název knihy
 • Autor
 • Ilustrátor
 • Druh knihy (pohádky, příběhy ze života dětí, dobrodružná, o zvířatech, o dětech,…)
 • Hlavní hrdinové
 • O čem kniha je (velmi stručně)
 • Doporučuji knihu, proč?

M: 

Nové: OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKA

OBSAH=plocha uvnitř       označení S jednotky se slovem čtvereční (počítáme počet čtverců uvnitř tvarů)

Jednotky:    

 • cm²– centimetr čtvereční
 • mm² – milimetr čtvereční
 • dm² ­- decimetr čtvereční
 • km² - kilometr čtvereční

Podívejte se na video na youtube-výuková videa-obsah čtverce a obdélníka. Je tam pěkně vysvětlený postup.

Potom vypracujte v PS 1. díl na str. 37 cvičení 1, 2, 3        38/1 zapiš pouze v centimetrech čtverečních, nepřeváděj!!

Uč. str.: 67-pečlivě přečíst, 67/1, 2, 3-pouze náčrtek a výpočet, nerýsuj! (do sešitu)

PCH: str. 22, 23, 25 celé.

Přírodověda:

 • Připomínám, vše, co máte v zápisových sešitech je potřeba znát. Podle obrázků v učebnici se naučte popsat všechny části těla a orgány.
 • Uč. str. 60 - Trávící soustava-pečlivě přečíst celou stránku

Zápis do sešitů:TRÁVÍCÍ SOUSTAVA

 • dutina ústní– rozmělnění potravy
 • hltan
 • jícen
 • žaludek– promísení se žaludečními šťávami
 • tenké střevo– zde se živiny dostávají do krve
 • tlusté střevo
 • konečník– stolice – ven z těla

Potrava je pro náš organismus zdrojem živin, energie a stavební materiál.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Uč. str. 61-přečíst, do sešitu napsat nadpis a  nalepit si obrázek

Pokud chcete a můžete-youtube – Byl jednou jeden život

Vlastivěda:

 • Pokračování Baroka
 • Uč. str. 13 – pečlivě přečíst.
 • Pokud vám rodiče můžou vytisknout Stavitelské slohy, nalepte si je do sešitu.
 • Youtube: Dějiny udatného národa českého

Aj: skupina p. uč. Jany Jadrné: domácí práce na týden od 16.3.

- do sešitu zapsat:

Přítomný čas prostý

 • oznamovací věty (opsat věty z tabulek na s. 69, opsat a přeložit 2 věty ve cvičení Přeložte)
 • zápor(opět opsat věty z tabulky na s. 69, opsat a přeložit 2 věty ve cvičení Přeložte)
 • otázky(opsat tabulku 4.5 s. 70)
 • projít učivo v učebnici s. 44-45
 • vypracovat cvičení v pracovním sešitě s. 36-37

Tělesná výchova

1. Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY
- až se sejdeme na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíme a ohodnotíme.

2. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • Skákání přes švihadlo
 • Chůze či běh do schodů
 • Cvičení dle hudby
 • Posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • Protahovací cvičení
 • Cvičení rovnováhy
 • Počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!
Těším se na společné cvičení ve škole, mějte příjemné dny Kamila Kohoutová

12.3.2020

Úkoly do 20.3. 2020 V.C

Č: uč. str. 73-75, naučit se zpaměti skloňování vzorů mladý, jarní, otcův a matčin a zapamatovat si koncovky, vypracovat všechna cvičení do speciálního sešitu

 • PS 2. díl: str. 5/12, 13      6/14, 15, 16 7/1, 2, 3        15/1, 2          16/1                       

M: uč. str. 77/17    78/21, 22, 26, 27, 28

 • PS 1. díl: 33/2a) dole        34/2 nahoře            34/1 a), c), d) dole
 • PS 2. díl: 8/4                       9/celá

Přírodověda: uč. str. 59-60

 • Zápis do sešitů pošlu e-mailem.

Vlastivěda: . str. 12-16, zápis do sešitů pošlu e-mailem.

 • PS: str. 5/celá

11.3. 2020 

ČJ: uč. str. 66-72, kdo chyběl, doplní cvičení do speciálního sešitu. 

PS 2. díl: str. 3,4 celá5/9, 10, 116/177/48/19/110/411/1 AKT. 

14a)/3, 5 a), b)14 b)/7 AKT.15/1, 3 AKT., 416/420/3 AKT. 

M: uč. str. 39/2, 3, 4 -kružnice, vzájemná poloha 2 kružnic: 

 • Kružnice se můžou protínat ve 2 bodech 
 • Můžou se protnout v 1 bodě 
 • Nemusí se dotýkat 

str. 92 střed a osa úsečky 

PS 1. díl:vše označené po str. 32 včetně34/136/1, 2, 3, 4 

PS 2. díl:str. 1-7 vše označené8/1, 2 

Počtářské chvilky str. 1-21 vše, 24 celá str. 

Přírodověda: 

Lidské tělo uč. str.54-56 

Zápisy v sešitě: 

 • Člověk: základní životní podmínky pro život člověka, části těla, kostra, svaly 
 • Poslední zápis: 9.3. 

Dýchací soustava 

 • dutina nosní 
 • nosohltan 
 • hrtan 
 • průdušnice 
 • průdušky 
 • plíce 

Kdo nemá ode mě obrázek, nechte si u zápisu místo asi 15 krát 9 cm. 

Vlastivěda: 

uč. str. 5-11 

PS 5. ročník: str. 4 celá 

PS 4.ročník historie (kdo )-str. 19-24 AKT.-DOBROVOLNÉ! 

Zápisy v sešitě: 

DĚJINY 

 • Habsburkové na českém trůnu 
 • Bitva na Bílé hoře 
 • Třicetiletá válka 
 • Život na zámku, život poddaných a ve městech 

Komu chybí z přírodovědy nebo vlastivědy v sešitech některé zápisy, nechte si je vyfotit a přeposlat přes WhatsApp a DOPLŇTE!!! 

AJ - Mgr. Kumstát

 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 34 až 43
 • učivo: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků