Domácí úkoly pro 5.B

DOMÁCÍ PRÁCE do 17.4.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – Slovesa – opakování - str. 99 (u starších vydání učebnic 95)

                     99/5 – písemně do sešitu

                     99/3,4 – ústně

                     (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany

                      odečtou 4.) 

 • Pracovní sešit – str.31 – 32b
 • https://www.youtube.com/watch?v=gCnte1l-UJo
 • https://www.youtube.com/watch?v=KazZUzbR2Wk (Ke sledování těchto videí si připravte tužku a váš cvičný sešit a zkuste si určovat mluvnické kategorie sloves dle instrukcí ve videu. Součástí je i následná kontrola, takže se hned dozvíte, jak dobře jste už slovesa zvládli J)
 • Čítanka – str. 111 – 114 (G. Durell: Zenkali zachráněno, zodpovězte si otázky a úkoly za ukázkou) nebo četba vlastní knížky

 

MATEMATIKA

 • Sčítání desetinných čísel
 • Učebnice – str. 101 – 102 – Věnujte, prosím, pozornost zejména červeně vytištěnému textu. 

                     101/2, 3, 5  – písemně do sešitu – cvičení 2 a 3 - postup i kontrolu výsledků naleznete ve videích níže

                     102/8 – ústně

 

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) kreslený diktát, poslouchej a nakresli obrázek: https://www.youtube.com/watch?v=BGlTMM3wZ-0

po nakreslení zkontroluj zde: https://www.youtube.com/watch?v=MFZfFT656tE

2) video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs

3) učebnice str. 55/6 - poslouchej a opakuj, str.56/1 - poslouchej+opakuj, cv.2 - poslouchej a rozhodni true/false, cv.3 - poslouchej + odpověz písemně

Poslechy na úložišti zde: https://ulozto.cz/tamhle/BvUn1UlsIZPL

4) z prezentace z minulého týdne opsat poslední dva snímky - There is/are otázky

5) pracovní sešit - str. 46-47 (kromě cv. 4,5)

4) slovní zásoba 5C - písemně

Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možné také konzultace přes Skype či WhatsApp.

 

Skupina paní učitelky Jadrné

Materiál ke stažení ZDE

 

Skupina paní učitelky Tomáškové

Materiál ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

DOMÁCÍ PRÁCE do 10.4.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice – Časování sloves – Tvary rozkazovacího a podmiňovacího způsobu  - str. 96 – 98 (u starších vydání učebnic 92 – 94)
 • Věnujte, prosím, pozornost modrým rámečkům a přehledům časování v černobílých tabulkách.
 • U tvarů podmiňovacího způsobu zvratných sloves – pozor opět na tvary ses, sis (např. učesal by ses, myslela by sis, NE učesal by jsi se, myslela by jsi si!!!).
 • Dále pozor na tvary bys, byste ve 2. osobě čísla jednotného a množného (např.  spal bys, spali byste, NE spal by jsi, spali by jste!!!).

                     96/2, 3,  97/2 – písemně do sešitu

                     98/5 – písemně do sešitu – toto cvičení prosím zaslat ke kontrole

                     a oznámkování (do 10.4.)

                      98/4 – ústně – dobrovolný úkol (Říkejte, co byste udělali, kdyby...)

                     (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.) 

MATEMATIKA

 • Desetinná čísla
 • Učebnice – str. 97 - 99 

                     97/8, 9,  98/18, 22  – písemně do sešitu

                     99/29 – ústně

 • Geometrie – Tělesa
 • Učebnice – str. 56 – 56/1, 2 – ústně, ostatní cvičení na této stránce dobrovolně
 • Pracovní sešit – str. 40
 • Než začnete pracovat, doporučuji zhlédnout tato videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EQw58GIwPgM

https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Jadrné

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiály v příloze - viz ZDE

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) napsat slovní zásobu 5B, následně procvičit na následujícím odkazu (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY)https://quizlet.com/197819365/project-1-unit-5-ab-flash-cards/

2) učebnice - str. 54/1 - poslech viz úložiště - poslouchej + opakuj

                                  cv.2ab - poslech viz úložiště - písemně do sešitu

                                  cv.3 - poslech viz úložiště, do sešitu stačí číslo a název pokoje, ve kterém se nachází

                                  cv.5 - do sešitu

3) zápis (viz prezentace na úložišti) - opsat do sešitu pouze první 3 snímky 

4) pracovní sešit - str. 44-45

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit svůj pokoj a popsat alespoň 10 věcí, které se v něm nachází, následně pomocí vazby there is/there are a předložek popsat polohu alespoň 5 věcí, př. There is a computer on the desk., There are magazines next to the bed.

 • Odkaz na úložiště zde: https://ulozto.cz/tamhle/SCsvo03MnUa2
 • Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Pomalu se dostáváme do 5.lekce – obsahem této lekce jsou základní předložky pro určení místa – AT, ON, IN a těm se v nadcházejícím týdnu budeme věnovat!!!
 • Prosím o zápis do sešitu nadpis : Předložky místa

AT-u, v, při (například:at the table-u stolu, či at the doctor´s – u doktora, at work – v práci)

IN – v (většinou se jedná o uzavřený prostor-například in the fridge – v lednici, in the hospital – v nemocnici)

ON – na (většinou označuje předmět, který na něčem leží-například: on the table – na stole, on the internet-na internetu, on the beach-na pláži)

UNDER – pod (například under the table-pod stolem)

NEXT TO – vedle (například next to my house – vedle mého domu)

IN FRONT OF – před (například in front of school – před školou)

BEHIND – za (behind you – za tebou, behind the house – za domem)

BETWEEN – mezi (between us – mezi námi, between two cities – mezi dvěma městy)

OPPOSITE – naproti (opposite the bank – naproti bance, opposite the door-naproti dveřím)

 • V učebnici na straně 52. a 53.,  kde 5. lekce začíná prosím o prostudování obrázků, podívat se na slovní zásobu ke cvičení 1 – My room
 • Prosím o překlad do sešitu cvičení č. 2 Look at Amy´s room!
 • Pomalu si můžete také opisovat novou slovní zásobu z lekce 5. do našich slovníčků, tu najdete vzadu v pracovním sešitě.
 • Předložky si také můžete prostudovat na internetu na tomto odkazu-pouštíme si ve škole a je to známý i-lector: https://www.youtube.com/watch?v=vONkR0Gg6-4
 • Prosím, kdyby někdo potřeboval něco vysvětlit : neváhejte zavolat 734 169 041, můžeme vše projít spolu, nebo si mě můžete najít na messengeru a můžeme se spojit přes videochat Jirka Kumstát! Všem jsem Vám k dispozici.
 • Všechny Vás moc pozdravuju a ozvu se po velikonočních prázdninách s další porcí

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – Časování sloves – Tvary oznamovacího způsobu – čas přítomný, budoucí a minulý- str. 88 – 95 (u starších vydání učebnic 84 – 91) .Věnujte, prosím, pozornost modrým rámečkům a přehledům časování v černobílých tabulkách.

 • 88/1a, 91/2a, 4, 92/1a, 93/4 – ústně
 • 89/2 – můžete zkusit napsat alespoň část napsat podle diktátu
 • 89/3 - písemně do sešitu, překreslete si tabulku, můžete rozdělit pod sebe – číslo jednotné zvlášť a číslo množné zvlášť
 • 89/4, 91/ 5a, 93/5 (ses, sis!!!), 94/1 – písemně do sešitu
 • 95/6 – písemně do sešitu – toto cvičení prosím zaslat ke kontrole a oznámkování (do 3.4.)
 • (Děti, které mají starší vydání učebnice ČJ, si vždy od čísla strany odečtou 4.) 

Pracovní sešit – str.27 - 28
Čítanka – str. 102 - 107

MATEMATIKA 

Desetinná čísla

Učebnice

 • 88/11, 90/28 - ústně
 • 90/24  – písemně do sešitu
 • str. 91 – červený rámeček nahoře, 91/29 – písemně do sešitu
 • str. 94 – 95 - červené rámečky, 94/38 – ústně, 94/40 – písemně do sešitu, 95/45 – měření teploty lékařským teploměrem, zkuste doma změřit teplotu sobě i členům své rodiny .-)

Porovnávání desetinných čísel

Učebnice

 • 96/2 a červený rámeček na str.96 – pozorně přečíst!!!
 • 96/3 , 5 – písemně do sešitu, cvičení 3 prosím zaslat ke kontrole

Pracovní sešit – str. 12

Než začnete pracovat, doporučuji pozorně zhlédnout toto video, které vám pomůže pochopit, jak postupujeme při zaokrouhlování desetinných čísel: https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0

V dalších videích naleznete návod, jak postupovat při řešení konkrétních příkladů:

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – str. 17– 18 – Světlo rozumu (2. polovina 18. století), osvícenství, vláda Marie Terezie a Josefa II.
 • Pracovní sešit – str. 7 – 8

Nezapomeňte na tyto díly Dějin udatného českého národa:

PŘÍRODOVĚDA

Učebnice – str. 59 -61 – Oběhová soustava, trávicí soustava, zdravá výživa, zuby a péče o ně

Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

ANGLICKÝ JAZYK skupina paní učitelky Tomáškové

 • učivo - My room
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

ANGLICKÝ JAZYK: skupina paní učitelky Štěrbové

 1. prosím ty, kteří mi neodevzdali úkol My typical day (min 10 vět o tom, jak vypadá váš typický den, vzor v učebnici str. 42) , aby tak učinili v elektronické podobě do 3.4.
 2. Quiz - present simple - zvolit interactive mode - poté se spustí kvíz, po skončení se zobrazí výsledek, vyfotit nebo uložit pomocí tlačítka PrtSc (print screen) a poslat na mail, odkaz zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
 3. napsat slovní zásobu 5A
 4. učebnice str. 52/1,2 - přečist
 5. tisk zápisu do sešitu: ZÁPIS- doplnit předložky (i s českým překladem) podle cv. 3a na str.52 v učebnici (kdo nemá možnost tisknout, tak cv. 3a překreslí do sešitu)
 6. pracovní sešit str. 42-43 (kromě cv. 4)
 Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.
 
ANGLICKÝ JAZYK: skupina paní učitelky Jadrné
TĚLESNÁ VÝCHOVA - pro dobrovolníky: doporučuji!!!!

Zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM

Domácí úkoly do 27.3.2020

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – Slovesa – str. 85 – 87 – přečtěte si modré rámečky,  zopakujtezejména, co vše určujeme u sloves a rozdíl mezi tvary jednoduchými  a složenými

 • 85/1,2,3 – ústně
 • 86/5 – můžete zkusit napsat alespoň část napsat podle diktátu, případně pouze rozdělit slovesné tvary na jednoduché a složené
 • 87/8a) – ústně
 • 87/6a) -písemně do sešitu

Pracovní sešit – str.26

Čítanka – str. 96 - 101   

MATEMATIKA

Učebnice – str. 62 – Jednotky obsahu – zopakujte si, pozornost věnujte zejména červeně vytištěnému textu

 • 62/1 – ústně
 • 62/2a), 4 – narýsujte do sešitu nebo na papír

Dobrovolně, zejména ti, kteří se připravují na přijímací zkoušky:

 • str. 83 – 84 – Další jednotky obsahu, převody jednotek obsahu
 • str. 86 -87 – Desetinná čísla – pozornost věnujte červeně vytištěnému textu a modrému a barevnému rámečku – velmi důležité!!

Důležité pojmy: desetinné zlomky, zápis a čtení desetinných  čísel, celá část, desetinná část a desetinná čárka     

 • 86/1, 87/5  – písemně do sešitu
 • 87/4, 6  - ústně

Pracovní sešit – str. 10 – 11

 • Desetinná čísla jsou nová a poměrně těžká látka, takže doporučuji nejdříve ze všeho pozorně zhlédnout tato videa:

           https://www.youtube.com/watch?v=7-rQ9IqDWXY

           https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – str. 14 – 16 – ve školních lavicích (17. století, začátek 18. století)
 • Pracovní sešit – str. 6
 • Doporučuji Dějiny udatného českého národa (Český lev, kterého už dobře znáte z loňského školního roku, najdete na www.youtube.com)

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 57 -58 – Svalová soustava, dýchací soustava
 • Další informace a zápisy z vlastivědy a přírodovědy zasílám rodičům na mail.

AJ: skupina p. učitelky Jadrné - práce do konce měsíce

 • Napsat a naučit slovíčka z lekce 4D a Culture.
 • Do sešitu zapsat: Přítomný čas prostý - krátké odpovědi

         Do you like tea? - Yes, I do.

         Does he work in a bank? - No, he doesn't.

 • Dále opsat a přeložit 4 věty na straně 70 nahoře pod nadpisem Přeložte.
 • V učebnici projít učivo na str. 46 - 48.
 • Do sešitu napsat Musical instruments 
          Na str. 49 vybrat 6 hudebních nástrojů, nakreslit je do sešitu a správně k nim napsat anglický název. - ofotit a poslat na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
 • PS: Dodělat cvičení do strany 41.
 • Vyplnit pracovní list a poslat ho do 3. 4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 • A něco na zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=UZSRYKWHwkw

AJ: skupina paní učitelky Štěrbové

1) uč. str. 49/ cv. 2, 4 - písemně do sešitu (zezadu), str. 50/ cv. 1,2,3 - písemně do sešitu

2) pro lepší náladu si pustit příběh: https://www.youtube.com/watch?v=kAo4-2UzgPo, zkusit porozumnět,  zamyslet se a následně zkusit sepsat své vlastní myšlenky a postřehy - o čem příběh je, co se nám snažil sdělit, co znamená pro vás (možno v čj)

AJ: skupina p. učitelky Tomáškové

 • Procvičení přítomného prostého času Pracovní list 
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

Tělesná výchova

1. Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY
- až se sejdeme na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíme a ohodnotíme.

2. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • Skákání přes švihadlo
 • Chůze či běh do schodů
 • Cvičení dle hudby
 • Posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • Protahovací cvičení
 • Cvičení rovnováhy
 • Počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!
Těším se na společné cvičení ve škole, mějte příjemné dny Kamila Kohoutová

12. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Přídavná jména – opakování
 • Učebnice – str. 78 – 83 (str. 80 – 82 nepovinně – rozšiřující učivo)
 • 78/6, 2, 79/4, 5, 6, 7 - písemně do sešitu
 • str. 84 – sloh – popis osoby (postavy) – 84/6 – písemně do sešitu (popis vodníka, ilustrace)
 • Pracovní sešit – str. 22 – 25b

 

MATEMATIKA

 • Učebnice – str. 80 – 82
 • 80/30, 33, 35, 82/42 – písemně do sešitu
 • Pracovní sešit – str. 8 – 9

 

VLASTIVĚDA

 • Učebnice – Život v barokní době – str. 12 -13
 • Pracovní sešit – str. 5

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Učebnice – str. 53 -56
 • Zápisy z vlastivědy a přírodovědy, které si děti zapíší do zápisových sešitů, budu posílat mailem rodičům.

 

St 11.03.2020

AJ - Jadrná Jana

 • Opakovat určování času, předložky, přítomný čas prostý - učebnice do strany 43 včetně. 
 • Pracovní sešit: vypracovat cvičení ze stran 34 a 35. Napsat a naučit slovíčka 4C, opakovat již probranou slovní zásobu.
 • Využít přehled mluvnice v PS s. 69 a cvičení z CD-ROM.

Aj – Tomášková Petra

 • Dodělat lekci 4 – učebnice i pracovní sešit

 Učebnice:

 • Str. 46, 47 – přečíst – cv. 3, cv. 4 – tabulky do sešitu, cv. 3b, 5a písemně do školního sešitu
 • Str. 47/cv. 6 – napsat otázky na jednotlivé body v tabulce, odpovědět za sebe (př. Do you play the guitar? No, I don’t.)
 • Str. 48 – Sport – cv. 1 – do sešitu, cv. 2 – do sešitu
 • Str. 49 – Musical instrument – cv. 2 – tabulka do sešitu
 • Str. 50 – Revision – přítomný prostý čas – cv. 1, 2 – do sešitu
 • Str. 51 – Free time – napsat 4 věty do sešitu, co děláš ve svém volném čase (nadpis Free time)

Pracovní sešit:

 • Str. 36, 37, 38, 39, 40, 41
 • Str. 69, 70 – gramatika – nastudovat
 • Str. 76 – slovní zásoba – oddíl A, B, C, D, Culture, English across the curriculum – do slovníčku + nastudovat.

Toto je zadání látky do konce března.

AJ - Dagmar Štěrbová

 • uč. s. 45 - do sešitu na gramatiku přepsat tabulku 5a,  s 46 - přečíst, s. 47 - přepsat tabulky 3a a 4 - pomůže přehled mluvnice v pracovním sešitě s. 69-70, s. 48 - cv. 1ab+2 - písemně dozadu do sešitu
 • dopsaná slovní zásoba lekce 4 - celá
 • pracovní sešit vyplněný do str. 41

AJ - Jiří Kumstát

 • Dokončit pracovní sešit ve 4. Lekci, opsat si slovní zásobu ze stejné lekce do slovníku. Práce cca na 14 dní.