Domácí úkoly pro 5.A

Domácí úkoly 15. června – 19. června 2020

Český jazyk

Vlastivěda

 • stále platí výkladová a výuková prezentace ČSR válka, poválečný vývoj
 • do sešitu opsat zápis z poslední stránky prezentace

Anglický jazyk

Přírodověda

 • zápisy z přírodovědy – Zásady první pomoci
  • nejlépe vytisknout a nalepit (velké množství textu)

Matematika

 • sledujte zadání v MS Teams

 

Domácí úkoly 8.6. - 12.6. 2020

Český jazyk

 • opakování Přímá a nepřímá řeč, opakování látky
 • pracovní sešit – s. 52, 54, 55
 • učebnice s. 136-142
 • prezentace Přímá řeč
 • návrh na časové rozložení učiva
 1. pondělí + úterý: opakování PS s. 54, 55
 2. středa + čtvrtek: přímá a nepřímá řeč
 3. pátek: čtení – Popletený Obr Dobr - https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Citanka5/Citanka5.mc&pageord=43

 

Vlastivěda

Anglický jazyk

skupina p. učitelky Tomáškové

 • zadání práce v příloze ZDE

Přírodověda

 

Domácí úkoly 1.6. - 5.6. 2020

Český jazyk

 

Vlastivěda

 • výkladová a výuková prezentace ČSR
 • do sešitu opsat zápis z poslední stránky prezentace
  • v prezentaci jsou uvedeny i odkazy na zdroje odkud čerpat další informace
 • odkaz na test
  • test je zpřístupněn v MS Teams

 

Přírodověda

 • zápisy z přírodovědy – Osobní bezpečí
  • nejlépe vytisknout a nalepit (velké množství textu)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

Pro děti, které zůstávají doma, platí stejné zadání s vynecháním práce ve dvojicích (pokud nemají možnost).

UNIT 6Culture

1.hodina

 • začít s procvičováním slovíček: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/people/exercises.html  -  vyvolávat po jednom
 • uč. str. 72/1 – kouknout na obrázky, říkají odkud děti jsou, poté číst společně, následně překreslit a doplnit tabulku 1b do sešitu, kontrola ve dvojicích
 • kdo bude hotov do sešitu přepsat slovní zásobu 6Culture
 • prac.s. str.60/1,2

2.hodina

 • hangman online: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/hangman/people.html
 • uč. str. 72/2 – pracují ve dvojicích, hledají názvy 7 anglicky mluvících zemí, cv. 3 – poté hledají dané země na mapě v učebnici
 • možnost následně rozdělit děti na menší skupiny ve kterých budou diskutovat o cizincích v ČR – jestli někoho znají, jaké jsou důvody pro život v cizí zemi, výhody, nevýhody atd. – poté každá skupina představí svá stanoviska, diskuze
 • prac.sešit – str. 61/3,4

3.hodina

Řešení pracovního sešitu:

 

Skupina paní učitelky Jadrné

 • online výuka bude v úterý 2.6. v 10 hodin
 • procvičuj popis osoby: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/describing-2 - nezapomeň si pouštět výslovnost a nahlas opakovat
 • učebnice str.65 cv.4 – přiřazuj výrazy nakresleným lidem
 • PS str. 53
 • napiš si a nauč se slovíčka lekce 6B (PS str.77)
 • do sešitu napiš: Přítomný čas průběhový

vyjadřuje děj, který právě teď probíhá

tvoří se pomocí slovesa be (am, is, are) a slovesa s koncovkou -ing

Např.     I am (I´m) sitting.

             He is (He´s) running.

             They are (They´re) dancing.

dále si doplň a opiš zelený rámeček ze str. 67 cv.3 a z PS str. 71 odstavec 6.1 c-pravopis - opiš všechny tři části a 2 věty na konci přelož

 • můžeš procvičovat: https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A, nezapomeň si vše nahlas opakovat.
 • přečti příběh na str. 66 a odpověz na otázky ve cv.1b, do sešitu napiš věty ze cv.2  s doplněnými jmény lidí z příběhu

 

Skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

Skupina pana učitele Kumstáta

 • Jediným úkolem na tento týden bude si opsat slovní zásobu z 6. lekce z pracovního sešitu do vašich slovníčků. Vše ostatní zvládneme z pohodlí online hodin.

 

Domácí úkoly 25.5. - 29.5. 2020

Český jazyk

 • opakování PO, PŘ, shoda přísudku s podmětem, shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • učebnice s. 131-132
 • výkladová + procvičovací prezentace
 • pracovní list – shoda přísudku s podmětem, podmět a přísudek
 • návrh na časové rozvržení učiva
  • pondělí: shoda přísudku s podmětem
  • úterý + středa: shoda přísudku s několikanásobným podmětem
  • čtvrtek + pátek: opakování – PO, PŘ….
 • Pracovní sešit není nutné skenovat ani fotit – vzadu je řešení. Pakliže byste narazili na cokoliv, co nebude jasné, je samozřejmé, že je možné danou problematiku se mnou konzultovat. Stále jsem pro Vás i Vaše děti k dispozici na telefonu/e-mailu/MS Teams
 • Pracovní list odevzdejte prostřednictví e-mailu/MS Teams
 • Na další procvičování velmi doporučuji elektronický pracovní sešit – bude využíván ve škole: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk5_2_PS/Cesky_jazyk5_2_PS.mc&maintitle=Cesky_jazyk5/Cesky_jazyk5.mc&pageord=16
 • Testík

 

Matematika

 • materiál ke stažení ZDE

 

Vlastivěda

 • výkladová a výuková prezentace ČSR
 • do sešitu opsat zápis z poslední stránky prezentace
  • v prezentaci jsou uvedeny i odkazy na zdroje odkud čerpat další informace
 • odkaz na test
   • bude zpřístupněn ve čtvrtek 28. května 2020

 

Přírodověda

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

Pro děti, které zůstávají doma, platí stejné zadání s vynecháním práce ve dvojicích (pokud nemají možnost). Online výuka v úterý od 11:00 prostřednictvím Teams.

UNIT 6D

1.hodina

UČEBNICE

 • str.70/1 – CD2 stopa 53 – poslouchej a opakuj
 • str.70/2a – přečti, tato slova používáme pouze v množném čísle
 • str.70/3a – CD2 stopa 54, poslouchají a doplňují rozhovor (řešení: is, ´s, are, ´re), 3b – následně procvičují ve dvojicích

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 58/1

Kdo bude hotov do sešitu přepsat slovní zásobu 6D.

2.hodina

-  první část obsahuje dialog poslouchají

-  ve druhé části jsou dialogy ztlumené, rozdat role ve třídě, čtou nahlas

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.58/2
 • str.59/3

Kdo bude hotov, pokračuje v přepisu slovní zásoby 6D.

3.hodina

UČEBNICE

 • str.71/5 – čtou příběh společně nahlas, u každého obrázku řeknou, co se na něm odehrává (česky), následně seřadí obrázky do správného pořadí (řešení: G, B, D, A, C, F, E)
 • možnost rozdělit do skupin – mohou si scénku zahrát

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str.59/4

 

PROCVIČOVÁNÍ (možné využít, pokud zbude čas)

ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO SEŠITU

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

skupina pana učitele Kumstáta

 • Pracovní sešit strana 50/3, 51/3. Lekci 5 pomalu končíme
 • Příští týden v pondělí začneme na hodině 6. lekci.
 • Příští online hodina bude opět v pondělí 25.5. od 10:00 hod. v naší skupině.

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

Domácí úkoly 18.5. - 22.5. 2020

Český jazyk

 • přísudek slovesný, shoda přísudku s podmětem
 • učebnice s. 126 - 130
 • PS: 47, 48, 49, 53
 • výkladová + procvičovací prezentace – základní větné členy.
 • návrh na časové rozvržení učiva
  • pondělí: přísudek slovesný – PS s. 47
  • úterý + středa: shoda přísudku s podmětem PS s. 48, 49
  • čtvrtek + pátek: opakování skladba PS s. 53
 • Pracovní sešit není nutné skenovat ani fotit – vzadu je řešení. Pakliže byste narazili na cokoliv, co nebude jasné, je samozřejmé, že je možné danou problematiku se mnou konzultovat. Stále jsem pro Vás i Vaše děti k dispozici na telefonu/e-mailu/MS Teams
 • Práce s učebnicí – nechávám na uvážení a časových možnostech, bude využívána při on-line hodinách.
 • Na další procvičování velmi doporučuji elektronický pracovní sešit:

 

Vlastivěda

 

Přírodověda

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

Milí rodiče,

vzhledem ke zpětné vazbě některých z Vás, týkající se problému se stažením poslechů, zasílám nový odkaz, který by měl již bez problémů fungovat. Odkaz zde: https://uloz.to/file/ZLBQdAfNFhvl/project-1-zip

Stažení bude možné do 18.5. Omlouvám se tímto za komplikace. Prosím o info, zdali se všem podařilo s novým odkazem poslechy stáhnout.

UNIT 6C

UČEBNICE

 • str.68/1 – CD2 stopa 50, poslouchej a čti
 • z prezentace, kterou jsem dávala minule opiš poslední dva snímky: Present continuous – otázky
 • následně procvič str. 69/4 – písemně do sešitu
 • str. 69/5 přečti si  a napiš do sešitu:

Present simple X Present continuous

Přítomný čas prostý se pojí s výrazy jako every day, all the time, usually.

Přítomný čas průběhový se pojí s výrazy now, today, at the moment.

 • str. 69/7a – napiš věty o sobě, používej přítomný čas prostý a průběhový

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 56-57
 • slovní zásoba 6C do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

S pozdravem

Dagmar Štěrbová

 

skupina paní učitelky Tomáškové

19. 5. 2020  -  11. 00 – Microsoft Teams – online výuka

Minulý týden jsme během naší online hodiny zopakovali sloveso can/can´t, předložky, vazbu there is/there are a novou slovní zásobu. Všechny žáky, kteří byli na naší hodině, velice chválím za svědomitou přípravu na výuku.

Tento týden se nejdříve podíváme do pracovního sešitu:

 • Str. 48/1 – napište, co lidé umí a neumí
 • Str. 48/2 – podíváte se na první cvičení a napíšete k daným větám otázky (dle vzoru)
 • Str. 48/3 – dle plakátu tvořte otázky a zodpovězte je
 • Str. 48/4 – a teď něco o sobě, napiš pravdivě, co umíš a co neumíš (př. I can speak English., I can´t play the violin……)

Vše zkontrolujeme v úterý na naší online hodině + se podíváme na str. 60 v učebnici, kterou máte z hodiny zadanou. Ti, co na hodině nebyli si také stranu 60 udělají.

Učebnice str. 60 – přečíst článek o bydlení  v Anglii a vypracovat cv. 1 a 2 do školního sešitu.

Připomínám opakování slovní zásoby – Unit 5ABCD

 

skupina paní učitelky Jadrné

 • v pondělí se v 9 hodin zkusíme zase sejít na Teamsech, opět procvičíme can a can´t, zopakujeme předložky a vazbu there is/are a zkontrolujeme vypracované úkoly z minulého týdne
 • tento týden bude opakovací
 • v učebnici si projdi str. 62 – cvičení 1 a 2a stačí ústně, 2b napiš do sešitu (6 vět podle obrázku, použij vazbu there is a správnou přeložku)
 • v PS vypracuj všechna cvičení na str. 50 a 51

 

skupina pana učitele Kumstáta

Toto pondělí jsme se na online hodině podívali na anglické modální sloveso CAN, CAN´T.  Následující domácí úkol bude v pracovním sešitě str. 48/1, 49/3,4. Učivo z učebnice budeme dělat vždy na online hodinách. Prosím pokuste se všichni hodin účastnit!!!! Příští bude opět v pondělí 18.5. od 10:00 hod. v naší skupině.

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Domácí úkoly 11.5. - 15.5. 2020

Český jazyk

 

Vlastivěda

 

Přírodověda

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

-  stačí si najít učebnici Project 1 a poté kliknou na odkaz Project 1 Third Edition – (SB +CDs).rar

-  kliknutím stáhnete “zazipovaný “ soubor, je tedy potřeba jej “rozbalit” – po stažení na soubor kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte možnost Extrahovat vše, soubor se následně začne “rozbalovat” do složky, kterou mu určíte

 • str. 66/1 – poslech
 • zápis – prezentace (opsat první tři snímky): https://uloz.to/file/3M6jzFyztyeO/present-continuous-pptx
 • str. 67/6 – poslechni si jednotlivé aktivity, které Rob dělá a poté napiš do sešitu v přítomném čase průběhovém, př. 1 – He´s swimming.
 • str. 67/7 – poslechni si rozhovor a doplň (tužkou/do sešitu), správné řešení zde:

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 54-55
 • slovní zásoba 6B do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

 

skupina paní učitelky Jadrné

 • V úterý 12. 5. ve 13,30 hodin si zkusíme online výuku na Teamsech.
 • Poslechni si a třeba i zazpívej písničku: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo , zopakuj si otázku a krátkou odpověď s can: https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg
 • V PS vypracuj 49/3,4
 • Napiš a nauč se slovíčka lekce 5 Culture (PS str.77),
 • V učebnici na str. 60 přečti text o bydlení v Británii, ve cvičení 1 rozhoduj, zda jsou věty pravdivé (true) či nepravdivé (false), do sešitu zapisuj řešení zkratkou – např. 1F

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

 

skupina pana učitele Kumstáta

Na tento týden si prosím zopakujte učivo 4. a první polovinu 5. lekce (vyjádření času – příklad It´s quarter to five, dále přítomný čas prostý (otázka, zápor, oznamovací věta), názvy sportů v AJ, předložky, slovní zásobu týkající se místností a obydlí a poslední vazbu There is, there are.

V pondělí 11.5. proběhne ve skupině 5. ročník – 3.skupina od 10:00 online hodina a taky najdete v zadání krátký opakovací test. Prosím tento test vypracujte!!!Bude zpřístupněn v pondělí odpoledne, přesný čas Vám sdělím. Dále se domluvíme při online výuce na dalším učivu, veškerou práci už Vám budu posílat právě do Microsoft Teams. Mějte prosím nastaveny mikrofony a kamery. Budu se těšit.

 

Tělesná výchova

 

Domácí úkoly 4.5. - 7.5. 2020

Český jazyk

 

Matematika

 • materiál ke stažení ZDE

 

Vlastivěda

Přírodověda

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 64/1 – poslouchej a opakuj
 • str. 64/2 – doplnit věty (fólie, lehce tužkou, nebo sešit)
 • str. 65/3 – zápis

Describing people (popis osob)

He/She´s + přídavné jméno

He/She´s got + fyzická charakteristika

pod zápis jako příklady opsat tabulku, včetně slov very a quite, které se často používají při popisu osob + příklady k nim

 • str. 65/4a – do sešitu opsat všechna slova, k nim napsat čísla k jaké osobě patří, př. brown hair – 1
 • str.65/5a – poslechni si příběh o rodině Frank N. Stein a poté zkus nakreslit, jména v poslechu: Thing, Drusilla, Hulk

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 52/1,3, 2 -dobrovolné
 • str. 53 – vše kromě cv.7
 • slovní zásoba 6A do sešitu

PROCVIČOVÁNÍ

Odkaz na úložiště s poslechy: https://uloz.to/tamhle/pyLopxbM2NGn

 

skupina paní učitelky Jadrné

 

skupina paní učitelky Tomáškové

 • materiál ke stažení ZDE

skupina pana učitele Kumstáta

Tento týden se podíváme do pracovního sešitu na stranu 45, prosím vypracujte cvičení 2. Použijeme vazbu There is/are – pro jednotné číslo používáme There is, pro množné naopak There are. Dále prosím vypracujte cvičení 3. Prohlédněte si obrázek a na základě něj doplňte do vět IS, ISN´T, ARE NEBO AREN´T. Poslední na této straně bude cvičení 4, kde odpovíte v jakých místnostech děláte uvedené činnosti.

Zopakujeme si základní místnosti v našich domech či bytech:

 • Kitchen-kuchyň
 • Living room – obývák
 • Bedroom – ložnice
 • Bathroom – koupelna
 • Toilet  (v americké angličtině se používá výraz Restroom) – toaleta, záchod
 • Garden – zahrada
 • Garage – garáž
 • Dining room – jídelna
 • Cellar – sklep
 • Balcony – balkón

Nyní se podíváme do naší učebnice na stranu 56. Máme tu přehled slovní zásoby týkající se míst ve městech. Opište si tuto slovní zásobu do sešitu, dejte tomu název My town. Dále se do sešitu pokuste napsat alespoň 5 vět, které budou odpovídat našemu městu Pardubice. Příklad – There is a church in Pardubice, nebo There are 4 hotels in Pardubice.

Pak se vrátíme do pracovního sešitu na str. 46. Vyplňte cvičení 1 a 2. Zde použijete novou slovní zásobu.

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Domácí úkoly 27.4. - 30.4. 2020

Český jazyk

 

 

Matematika

 • materiál ke stažení ZDE

 

Vlastivěda

Přírodověda

 

ANGLICKÝ JAZYK

skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 62/1,2 – stačí ústně
 • str. 62/3 – poslech (viz příloha) – a) zaškrtnout, které aktivity James umí a které ne, b) poté napsat 6 vět o tom co umí a co neumí

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 50-51

PROCVIČOVÁNÍ

skupina paní učitelky Jadrné

 

skupina paní učitelky Tomáškové

Učebnice str. 55/cv. 7

 • Přečti si text
 • Do školního sešitu překresli plánek bytu a napiš názvy jednotlivých pokojů, dále namaluj vybavení bytu a popiš – obrázek udělej větší než je v učebnici, ať se Ti to lépe kreslí a následně popisuje
 • (datum do sešitu  27th – 30th April)
 • Plánek bytu mi nafoť a pošli na můj email tomaskova.petra@zsbrve.cz do 30. 4. 2020

Na těchto stránkách si můžeš procvičit výslovnost probírané slovní zásoby nebo si třeba nová slovíčka procvičit formou pexesa https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek 

 

skupina pana učitele Kumstáta

 • Následující týden se podíváme na procvičení učiva 5. lekce (tedy předložky místa – ON, AT, IN, UNDER, IN FRONT OF, OPPOSITE, NEXT TO, BEHIND, BETWEEN a slovní zásoby týkající se zařízení obydlí.
 • Prosím o vypracování cvičení z pracovního sešitu str. 42/1 – My room – použití slovní zásoby, dále cvičení 42/3 – jednoduchá osmisměrka, 42/4 – Nakresli plánek svého pokoje a jednotlivé věci popiš pomocí nové slovní zásoby!
 • Další cvičení prověří předložky: 43/5 – Rozhodni zda dané věty jsou pravdivé či ne, dále 43/6 a 7.
 • Další strana pracovního sešitu se věnuje opět slovní zásobě zařízení bytů a domů. Ve cvičení 44/1 Rooms in a house -popiš všechny pokoje, zařízení a věci, které se na obrázku vyskytují.
 • Kdo ještě nemá, opisuje si slovní zásobu z lekce 5.

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

Domácí úkoly 20.4. - 24.4. 2020

Český jazyk

 • opakování zájmena
 • PS: 39a – 39b, učebnice s. 106–107 (pondělí + úterý)
 • úvod číslovky (středa–pátek)
 • PS: 40, učebnice s. 110–112
 • výkladová + procvičovací prezentace – číslovky
  • Úkoly v prezentaci jsou zcela dobrovolné, výhodou je, že prezentace obsahuje i řešení

Matematika

 • materiál ke stažení ZDE

Vlastivěda

 • výkladová a výuková prezentace
 • do sešitu opsat zápis z poslední stránky prezentace
  • v prezentaci jsou uvedeny i odkazy na zdroje odkud čerpat další informace
  • odkaz na test https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lVDiSmIRyUmImL9hL0qFaoFo0QUw2rdHi_tvQR5xV19UOVpROVBBUjVKUkRRQ1FUSjVGSjhOREdaRC4u

Anglický jazyk

skupina p. učitelky Tomáškové

skupina p. učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • uč. str. 57/6 poslech na úložišti
 • str. 58/1a poslech na úložišti – poslechni si instrukce ke hře, pak si zkus zahrát se sourozenci/rodiči
 • str. 59/2,3 – ústně, následně udělat zápis do sešitu (prezentace viz úložiště)
 • str. 59/5 a – zeptej se rodičů/sourozenců, následně napiš 3 věty o tom, co umí/neumí

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 48-49
 • zápis slovíček 5D

PROCVIČOVÁNÍ

skupina p. učitelky Jadrné

 • zadání práce v přiloženém pracovním listu
 • poslech str. 54
 • poslech str. 55
 • poslech str. 56

skupina p. učitele Kumstáta

Přírodověda

 • zápisy z přírodovědy – Kostra a svaly
  • možno opsat nebo vytisknout a nalepit (dle možností a vytíženosti)

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

Domácí úkoly 14.4. - 17.4. 2020

Český jazyk

Matematika

 • materiály ke stažení ZDE

 

Vlastivěda

Anglický jazyk

skupina p. učitelky Tomáškové

 • Doufám, že jste strávili příjemně Velikonoce, i když trochu netradičně.
 • Poslední dva týdny jsou o něco kratší (pracovně) – asi budete ještě něco dodělávat z minulého týdne, a tak si jen krátce vysvětlíme vazbu THERE IS/ THERE ARE. Již jsme ji měli minulý rok v učebnici.
 • zadání + odkazy v přiloženém souboru Word

skupina p. učitelky Štěrbové

1) kreslený diktát, poslouchej a nakresli obrázek: https://www.youtube.com/watch?v=BGlTMM3wZ-0

po nakreslení zkontroluj zde: https://www.youtube.com/watch?v=MFZfFT656tE

2) video o Velikonocích v Británii: https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs

3) učebnice str. 55/6 - poslouchej a opakuj, str.56/1 - poslouchej+opakuj, cv.2 - poslouchej a rozhodni true/false, cv.3 - poslouchej + odpověz písemně

-        Poslechy na úložišti zde: https://ulozto.cz/tamhle/BvUn1UlsIZPL

4) z prezentace z minulého týdne opsat poslední dva snímky - There is/are otázky

5) pracovní sešit - str. 46-47 (kromě cv. 4,5)

4) slovní zásoba 5C - písemně

Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možné také konzultace přes Skype či WhatsApp.

skupina p. učitelky Jadrné

skupina p. učitele Kumstáta

 • stále platí práce zadaná minulý týden – do 14. 4. 2020

Přírodověda

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Domácí úkoly 6.4. - 10.4. 2020

Český jazyk

 • zájmena vztažná, neurčitá, záporná
 • PS: 35–36, uč. s. 99–100
 • Doporučuji učivo rozvrstvit tak, abyste se každý den věnovali jen jednomu druhu zájmen, nejlépe vždy začněte ústně cvičeními v učebnici a teprve poté pokračujte pracovním sešitem
 • Při procvičování využijte výuková videa a odkazy na elektronické učebnice, dále můžete využít vysvětlení rozdílu mezi často zaměňovanými druhy zájmen
 1. procvičování: dokument ČEŠTINA odkazy na videa a elektronické učebnice
 2. vysvětlení zájmen: ČESKÝ JAZYK – zájmena problematické jevy
 • pracovní list: ČESKÝ JAZYK PL zájmena 2  - řešení zaslat e-mailem do pátku 17. dubna 2020
 • e-testík: odkaz bude předán v úterý 8. dubna 2020
 • čtení: libovolné texty v čítance, vlastních knihách, elektronické čítance…

Matematika 

Vlastivěda

 • výkladová a výuková prezentace
 • do sešitu opsat zápis z poslední stránky prezentace
 • v prezentaci jsou uvedeny i odkazy na zdroje odkud čerpat další informace
 • e-testík: odkaz bude předán v úterý 8. dubna 2020

Anglický jazyk

skupina p. učitelky Tomáškové

 • zadání + odkazy v přiloženém souboru Wordu ZDE

skupina p. učitelky Štěrbové

1) napsat slovní zásobu 5B, následně procvičit na následujícím odkazu (LEARN - učí se, WRITE - píšou, SPELL -diktát, možnost hrát hry MATCH a GRAVITY) https://quizlet.com/197819365/project-1-unit-5-ab-flash-cards/

2) učebnice - str. 54/1 - poslech viz úložiště - poslouchej + opakuj

 • cv.2ab - poslech viz úložiště - písemně do sešitu
 • cv.3 - poslech viz úložiště, do sešitu stačí číslo a název pokoje, ve kterém se nachází
 • cv.5 - do sešitu

3) zápis (viz prezentace na úložišti) - opsat do sešitu pouze první 3 snímky

4) pracovní sešit - str. 44-45

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit svůj pokoj a popsat alespoň 10 věcí, které se v něm nachází, následně pomocí vazby there is/there are a předložek popsat polohu alespoň 5 věcí, př. There is a computer on the desk., There are magazines next to the bed.

Odkaz na úložiště zde: https://ulozto.cz/tamhle/SCsvo03MnUa2

- Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.

skupina p. učitelky Jadrné

skupina p. učitele Kumstáta

 • Pomalu se dostáváme do 5.lekce – obsahem této lekce jsou základní předložky pro určení místa – AT, ON, IN a těm se v nadcházejícím týdnu budeme věnovat!!!
 • Prosím o zápis do sešitu nadpis : Předložky místa

AT-u, v, při (například:at the table-u stolu, či at the doctor´s – u doktora, at work – v práci)

IN – v (většinou se jedná o uzavřený prostor-například in the fridge – v lednici, in the hospital – v nemocnici)

ON – na (většinou označuje předmět, který na něčem leží-například: on the table – na stole, on the internet-na internetu, on the beach-na pláži)

UNDER – pod (například under the table-pod stolem)

NEXT TO – vedle (například next to my house – vedle mého domu)

IN FRONT OF – před (například in front of school – před školou)

BEHIND – za (behind you – za tebou, behind the house – za domem)

BETWEEN – mezi (between us – mezi námi, between two cities – mezi dvěma městy)

OPPOSITE – naproti (opposite the bank – naproti bance, opposite the door-naproti dveřím)

 • V učebnici na straně 52. a 53.,  kde 5. lekce začíná prosím o prostudování obrázků, podívat se na slovní zásobu ke cvičení 1 – My room
 • Prosím o překlad do sešitu cvičení č. 2 Look at Amy´s room!
 • Pomalu si můžete také opisovat novou slovní zásobu z lekce 5. do našich slovníčků, tu najdete vzadu v pracovním sešitě.
 • Předložky si také můžete prostudovat na internetu na tomto odkazu-pouštíme si ve škole a je to známý i-lector: https://www.youtube.com/watch?v=vONkR0Gg6-4
 • Prosím, kdyby někdo potřeboval něco vysvětlit : neváhejte zavolat 734 169 041, můžeme vše projít spolu, nebo si mě můžete najít na messengeru a můžeme se spojit přes videochat Jirka Kumstát! Všem jsem Vám k dispozici.Všechny Vás moc pozdravuju a ozvu se po velikonočních prázdninách s další porcí.

Tělesná výchova

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

 • sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“

https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY

 • zacvičte si s výsadkáři

https://youtu.be/jG5CBmocpXM

 • online lekce tance

http://www.degezetko.cz

 • cvičení s atlety

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

Přírodověda

 • stále platí samostatná práce na téma: Životní prostředí (případně příroda) a já (odevzdání do 10. 4.)
 • zápisky do sešitu – viz. PŘÍLOHA

 

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

Český jazyk

 • zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací
 • výuková prezentace
 • PS: 33 – 35, uč. s. 96 – 98
 • pracovní list ve Wordu; vyplněný zaslat zpět do pátku 3. dubna
 • e-testík

Matematika

 • materiály ke stažení ZDE

Vlastivěda

Tělesná výchova

Přírodověda

Anglický jazyk: skupina p. učitele Kumstáta

 • stále 4. lekce

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Tomáškové

 • učivo - My room
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

 1. prosím ty, kteří mi neodevzdali úkol My typical day (min 10 vět o tom, jak vypadá váš typický den, vzor v učebnici str. 42) , aby tak učinili v elektronické podobě do 3.4.
 2. Quiz - present simple - zvolit interactive mode - poté se spustí kvíz, po skončení se zobrazí výsledek, vyfotit nebo uložit pomocí tlačítka PrtSc (print screen) a poslat na mail, odkaz zde: https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
 3. napsat slovní zásobu 5A
 4. učebnice str. 52/1,2 - přečist
 5. tisk zápisu do sešitu: ZÁPIS- doplnit předložky (i s českým překladem) podle cv. 3a na str.52 v učebnici (kdo nemá možnost tisknout, tak cv. 3a překreslí do sešitu)
 6. pracovní sešit str. 42-43 (kromě cv. 4)
 Prosím o zpětnou vazbu domácích úkolů na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě potřeby mě kontaktujte telefonicky. Možno také konzultace přes Skype či WhatsApp.
 
Anglický jazyk: skupina p. učitelky Jadrné
 

Domácí úkoly 23.3. - 27.3. 2020

M: příprava

Př: zápisky - celosvětové problémy

Přd: rodina, slušné chování, majetek, rozpočet - pracovní list 

VL: zápisky

AJ: Další část úkolů – skupina p. učitelky Štěrbové

1) uč. str. 49/ cv. 2, 4 - písemně do sešitu (zezadu), str. 50/ cv. 1,2,3 - písemně do sešitu

2) pro lepší náladu si pustit příběh: https://www.youtube.com/watch?v=kAo4-2UzgPo, zkusit porozumět, zamyslet se a následně zkusit sepsat své vlastní myšlenky a postřehy - o čem příběh je, co se nám snažil sdělit, co znamená pro vás (možno v čj)

AJ: skupina p. učitelky Tomáškové

 • Procvičení přítomného prostého času Pracovní list 
 • možnost konzultace učiva, případné přezkoušení na Skype 

AJ: skupina p. učitelky Jadrné - práce do konce měsíce

 • Napsat a naučit slovíčka z lekce 4D a Culture.
 • Do sešitu zapsat: Přítomný čas prostý - krátké odpovědi

         Do you like tea? - Yes, I do.

         Does he work in a bank? - No, he doesn't.

         Dále opsat a přeložit 4 věty na straně 70 nahoře pod nadpisem Přeložte.

 • V učebnici projít učivo na str. 46 - 48.
 • Do sešitu napsat Musical instruments 
          Na str. 49 vybrat 6 hudebních nástrojů, nakreslit je do sešitu a správně k nim napsat anglický název. - ofotit a poslat na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz.
 • PS: Dodělat cvičení do strany 41.
 • Vyplnit pracovní list a poslat ho do 3. 4. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 • A něco na zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=UZSRYKWHwkw

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Domácí práce na týden od 16. 3. 

Doplňujte koncovky.

Pavlov_ sestry jsou na výletě. Vyprávěl sestrám o Pavlov_. Strýcov_ ps_ se rozštěkal_. Psi štěkal_ strýcov_ pod okny. Přinesl krmení pro strýcov_ ps_. Karlov_ králíci běhal_ po dvoře. Přijel jsem si pro Karlov_ králíky. O Karlov_ víme, že se dobře stará o králík_. Okouzlil_ nás houslistov_ melodie. Potlesk v sále patřil houslistov_.

Četl jsi Nerudov_ Malostranské povídky? Ve škole se učíme o Erbenov_. O Václavu Čtvrtkov_ víme, že psal pohádky pro děti. Líb_  se mi Verneov_ knihy. Zaujal_ mě Sekorov_ příběhy Ferdy mravence. Už moje babička v dětstv_ četla Karafiátov_ Broučky. Zásluh_ o vznik české dětské literatury patří právě Janu Karafiátov_.

Doplňte.

Jedl_ jsme hověz_ polévku. Velm_ jsme si pochutnal_ na hus_ pečeni. Zdatn_ chlapci potřebuj_ vydatnou stravu. Prav_ včel_ med je léčiv_. Citronov_ nápoj je chutn_ a zdrav_. Zdvořil_ host poděkoval za pohoštěn_. Jste, žáci, také zdvořil_? Místnost byl_ v_zdobena b_l_m_ a fialov_m_ květy. Od stolů k nám doléhal vesel_ sm_ch. Ke dveřím přicházel_ vesel_ mládenci, bav_l_ se v_právěním neobv_klých příběhů.

Celé léto na lukách cvrkal_ cvrčci. Ranní mlh_ se rozpl_nul_. P_lné včel_ nosil_ do úlů sladké šťáv_. V rozsáhl_ch les_ch rostlo mnoho jedl_ch hub. Černé straky hledal_, kde b_ co našl_. V trávě mez_ pařez_ kličkoval_ v_plašen_ zajíci. Mlad_ slab_ stromek se oh_bal ve větru. Pozoroval_ jsme někol_k motýlů s barevn_m_ leskl_m_ křídl_.

V neděl_ se děti v_pravil_ do divadla. Před nimi se ob_vila třp_tící se královská síň. Ozařoval_ ji žárovky a skryté světlomet_. Vzadu stál_ trůny, které čekal_ na krále a královnu. Náhle se otevřel_ brány. Na jev_ště vstoup_l_ trubači. Přitiskl_ trubky ke rtům a zatroub_l_. Po nich vstoup_l_ královští manželé. Za nimi vešl_ tři princezny. Měl_ zlaté vlas_ a třp_tivé šat_. Když král usedl, posadil_ se na křesla i princezny. Op_t zazněl_ trubky a do síně vstoupil_ rytíř_. Hluboce se poklonil_ královské rodině a usmál_ se na princezny. Král potom sp_šně pokynul rukou. Ozval_ se tlumené tóny skryté hudb_ a rytíři zahájil_ ples. 

- do sešitu zapsat:

Přítomný čas prostý

- oznamovací věty

- (opsat věty z tabulek na s. 69, opsat a přeložit 2 věty ve cvičení Přeložte)

- zápor (opět opsat věty z tabulky na s. 69, opsat a přeložit 2 věty ve cvičení Přeložte)

- otázky (opsat tabulku 4.5 s. 70)

- projít učivo v učebnici s. 44-45

- vypracovat cvičení v pracovním sešitě s. 36-37

11.3.2020

Český jazyk

Toto je zadání látky do konce března.

Přídavná jména

 • procvičování skloňování přídavných jmen – dle učebnice s. 70 -79
 • do domácího sešitu – uč. 78/6,  78/1a 79/6

Slovesa

 • dle učebnice s. 81 – 95
 • do školního sešitu zezadu zapsat do tabulky z učebnice
  • 90/psaní koncovek příčestí činného v přísudku
  • 92/ tvary rozkazovacího způsobu
  • 93/ tvary podmiňovacího způsobu + opsat tabulku Přehled tvarů podmiňovacího způsobu + tyto tvary naučit
 • pracovní sešit
  • 27/5, 6, 7
  • 28/celá
  • 30/celá
  • 31/celá
  • 32a/3, 4, 5
  • 32b/celá
  • 4/7
  • 6/17

Vlastivěda

 • Toto je zadání látky do konce března.
 • Doporučuji – Dějiny udatného českého národa
 • Výpisky prosím pište stručné (kdo, kdy, kde, co, jak, proč, výsledek)
 • Pracovní sešit máme nový – zelený.
 • pročíst v učebnici s. 7 +  do sešitu udělat zápisky – stručné dle textu v učebnici
  • Život ve středověku
  • Nástup Habsburků na český trůn
 • učebnice s. 8 – opsat poslední tři otázky do sešitu + odpovědět
 • učebnice s. 9
  • pročíst – Bitva na Bílé hoře + stručné výpisky
  • PS 4/celá
 • učebnice s. 10 - 11 - 
  • pročíst
  • do sešitu zapsat otázky + odpovědi
   • Jak se lišil život na zámku od života na vesnici?
   • Jakým způsobem žili lidé ve městech?
 • učebnice s. 12 – 13
  • zápis do sešitu – co je baroko, druhy staveb, typické znaky, památky v ČR
  • PS 5/celá
 • učebnice s. 14 – 15
  • zápis do sešitu – kdo byl J. A. Komenský, co navrhoval, druhy škol, kdo do nich chodil, co se učilo, jakým jazykem…
  • PS 6/celá

-          učebnice s. 17 – 21

 • zápis do sešitu
  • Osvícenství - co bylo osvícenství, v co osvícenci věřili
  • Marie Terezie – dynastie, co zavedla, reformy
  • Josef II. – dynastie, co zavedl, reformy
  • Život na vesnici – rozdělení venkovanů, jak vypadaly domy, co lidé jedli, jak se oblékali, zvyky, práce na poli
 • PS 7/celá, 8/celá
 • PS 9/1,2

Anglický jazyk

skupina p. učitele Kumstáta

 • dodělat pracovní sešit 4. lekce a opsat slovní zásobu 4. lekce z pracovního sešitu
 • dokončit 4. lekci v pracovním sešitě, všechna cvičení od str. 36 až 41 – učivo: přítomný čas prostý

   

 • dále opsat celou slovní zásobu 4. lekce do svých slovníčků

skupina p. učitelky Štěrbové

 • uč. s. 45 - do sešitu na gramatiku přepsat tabulku 5a, s 46 - přečíst, s. 47 - přepsat tabulky 3a a 4 - pomůže přehled mluvnice v pracovním sešitě s. 69-70, s. 48 - cv. 1ab+2 - písemně dozadu do sešitu
 • dopsaná slovní zásoba lekce 4 - celá
 • pracovní sešit vyplněný do str. 41

 skupina p. učitelky Tomáškové

 • dodělat lekci 4 – učebnice i pracovní sešit
 • toto je zadání látky do konce března
 • učebnice:
  • Str. 46, 47 – přečíst – cv. 3, cv. 4 – tabulky do sešitu, cv. 3b, 5a písemně do školního sešitu
 • Str. 47/cv. 6 – napsat otázky na jednotlivé body v tabulce, odpovědět za sebe (př. Do you play the guitar? No, I don’t.)
 • Str. 48 – Sport – cv. 1 – do sešitu, cv. 2 – do sešitu
 • Str. 49 – Musical instrument – cv. 2 – tabulka do sešitu
 • Str. 50 – Revision – přítomný prostý čas – cv. 1, 2 – do sešitu
 • Str. 51 – Free time – napsat 4 věty do sešitu, co děláš ve svém volném čase (nadpis Free time)

pracovní sešit:

 • str. 36, 37, 38, 39, 40, 41
 • str. 69, 70 – gramatika – nastudovat
 • str. 76 – slovní zásoba – oddíl A, B, C, D, Culture, English across the curriculum – do slovníčku + nastudovat.

skupina p. učitelky Jadrné

 • Opakovat určování času, předložky, přítomný čas prostý - učebnice do strany 43 včetně. 
 • Pracovní sešit: vypracovat cvičení ze stran 34 a 35. Napsat a naučit slovíčka 4C, opakovat již probranou slovní zásobu.
 • Využít přehled mluvnice v PS s.69 a cvičení z CD-ROM.       

Matematika

 • práce do 20. 3.
 • procvičovat písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení jednociferným a dvojciferným dělitelem (kdekoliv v učebnici)
 • počítání se zlomky – učebnice 123 – 126
 • opakovat převody jednotek délky, objemu, času
 • pracovat do školního sešitu nebo na papír

Přírodověda

Tělesná výchova

1. Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 
https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY
- až se sejdeme na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíme a ohodnotíme.

2. Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • Skákání přes švihadlo
 • Chůze či běh do schodů
 • Cvičení dle hudby
 • Posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • Protahovací cvičení
 • Cvičení rovnováhy
 • Počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!
Těším se na společné cvičení ve škole, mějte příjemné dny Kamila Kohoutová