Domácí úkoly pro 4.D

Po 22. 6. – Pá 26. 6. 2020

Nezapomeň:

 • Napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady. Volej po 13. hodině.
 • Na WhatsApp budu zadávat učivo na konkrétní den. Úkoly s vykřičníkem mi pošli. Řešení ti pošlu na WhatsApp.
 • Přehled učiva a testy najdeš i na Teamsu. Test můžeš vyplnit na PC a poslat zpět.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 38/2, 3
 • s. 39/1 a), b), c)
 • s. 39/2 a)
 • s. 40/3, 4
 • s. 40/5 (dobrovolné)

PS (modrý)

 • s. 35/e)

PS (Vyjmenovaná slova)

 • s. 25/3, 4, 5
 • s. 29

Matematika

Závěrečné opakování!

 

Přírodověda

PS

 • s. 37, 38

 

Vlastivěda

Závěrečné opakování!

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové

Online výuka skončila. Angličtinu si připomeň i o prázdninách. Je důležité opakovat, abys nezapomněl(a).

 

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové (viz TEAMS)

 

Po 15. 6. – Pá 19. 6. 2020 

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady. Volej po 13. hodině.
 • Na WhatsApp budu zadávat učivo na konkrétní den. Úkoly označené vykřičníkem mi nadále posílej.
 • Přehled učiva a testy najdeš i na Teamsu. Test můžeš vyplnit na PC a poslat zpět.

 

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 36/3
 • s. 37/1 a) – Řeč přímá/nepřímá
 • s. 37/1 a), b), c) – Stavba věty

Učebnice

 • s. 89/3! (3 věty)
 • s. 90/2! (3 věty)
 • s. 90/Pamatujte!
 • s. 90/3 (piš na folii)
 • s. 90/4! (6 vět)
 • s. 93/žlutý rámeček
 • s. 93/bílý rámeček
 • s. 93/1 (ústně – rozliš uvozovací a přímou řeč)

Diktát !(Nadiktuji ti přes WhatsApp. Pak zkontroluj podle textu níže, do kroužku zapiš počet chyb, oprav a pošli.)

krůpěje rosy, sladké šťávy, s prostěradly, psát vzkazy, chytat motýly, pstruzi v řece, mávat křídly, v lahvi, gorily a šimpanzi, po Labi, mladí lvi, krmit holuby, topit dřívím, draví orli, být v cíli

PS (modrý)

 • s. 35/c), d)

PS (Vyjmenovaná slova)

 • s. 25/1, 2

Matematika

Početník

 • s. 21/1 (druhý sloupeček)
 • s. 21/2
 • s. 22/1 (první sloupeček)
 • s. 23/1a)
 • s. 23/2

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 149/5! (zápis, výpočet, odpověď)
 • s. 149/6! (zápis nepiš, hned vypočítej + odpověz na červeně vyznačenou otázku + sestav jídelníček snídaně a vypočítej jeho cenu)
 • s. 150/7 (3 příklady)
 • s. 150/8! (zápis, výpočet, odpověď)
 • s. 150/9 (2 příklady + zkouška)
 • s. 150/12 (3 příklady + zkouška)

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • s. 153/10
 • s. 153/12
 • s. 153/13

Přírodověda

Učebnice

 • s. 74 (opakování)

Sešit!

Nadpis: Opakování

PS

 • s. 36

 

Vlastivěda

Učebnice

Sešit!

 • Odpověz na otázky z uč. s. 44/1., 2., 3., 4., 5.

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

 • pondělí v 9 hodin online výuka na TEAMS
 • materiál ke stažení ZDE

 

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové (viz TEAMS) – učivo je určeno pouze dětem, které se učí doma.

 

Po 8. 6. – Pá 12. 6. 2020 

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady. Volej po 13. hodině.
 • Na WhatsApp budu zadávat učivo na konkrétní den. Úkoly označené vykřičníkem mi nadále posílej.
 • Přehled učiva a testy najdeš i na Teamsu. Test můžeš vyplnit na PC a poslat zpět.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 34/4, 5, 6
 • s. 34/7! (diktát)
 • s. 35/2, 3, 4, 5
 • s. 36/1 a), b), c)
 • s. 36/2

Učebnice

 • s. 89/Pamatujte! (pozorně přečti)
 • s. 89/5! (odpověz na 3 vybrané otázky)
 • s. 89/6! (5 vět)
 • s. 89/žlutý rámeček
 • s. 89/1 (ústně)
 • s. 90/žlutý rámeček
 • s. 90/1 (ústně)

PS (modrý)

 • s. 35/a), b)

PS (Vyjmenovaná slova)

 • s. 24

Matematika

Početník

 • s. 20/3, 4
 • s. 21/1 (první sloupeček)

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 129/22! (zápis, výpočet, odpověď)
 • s. 129/25
 • s. 129/26!
 • s. 129/28
 • s. 133/3
 • s. 133/4 (ústně)
 • s. 133/5! (zápis, výpočet, odpověď)
 • s. 133/6 (3 příklady)
 • s. 134/10
 • s. 149/1 (3 příklady, zkoušku nedělej)
 • s. 149/2! (zápis, výpočet, odpověď)

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • s. 153/7
 • s. 153/8

 

Přírodověda

Učebnice

PS!

 • s. 35

 

Vlastivěda

Učebnice

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

 • pondělí v 9 hodin online výuka na TEAMS
 • materiál ke stažení ZDE

 

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové (viz TEAMS) – učivo je určeno pouze dětem, které se učí doma.

 

Po 1. 5. – Pá 5. 6. 2020 

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady. Volej po 13. hodině.
 • Na WhatsApp budu zadávat učivo na konkrétní den. Úkoly označené vykřičníkem mi nadále posílej.
 • Přehled učiva a testy najdeš i na Teamsu. Test můžeš vyplnit na PC a poslat zpět.

Český jazyk

Pracovní list!

 • Věta jednoduchá a souvětí (Červeně zvýrazni slovesa a křížkem do rámečku vyznač, o jakou větu se jedná.)

PS (velký)

 • s. 32/2, 3, 4
 • s. 32/5 (Nepřepisuj, jen doplň y/i a škrtni slovo zahradník ve větách, ve kterých nemusí být.)
 • s. 33/1 a), b) (Příčestí minulé nezvýrazňuj.)
 • s. 34/1, 2, 3
 • s. 35/1 a), b)

Učebnice

 • s. 73/7! (diktát – od věty Chovatel vypustil…)
 • s. 86/7 (ústně – Vyhledej základní skladební dvojici + nevyjádřený podmět.)
 • s. 87/ žlutý rámeček + rámeček pod ním
 • s. 88/první žlutý rámeček
 • s. 88/1 (ústně)
 • s. 88/2! (Nadpis: Podmět rodu středního. Napiš 4 věty – vždy podtrhni podmět a u přísudku zakroužkuj koncovku.)
 • s. 88/druhý žlutý rámeček
 • s. 88/1, 2 (ústně – doplň y/i)
 • s. 88/3! (Nadpis: Podmět rodu ženského. Napiš 4 věty – vždy podtrhni podmět a u přísudku zakroužkuj koncovku.)

PS (modrý)

 • s. 25/vybarvování (dobrovolné)
 • s. 34/ d), e), f)

 

PS (Vyjmenovaná slova)

 • s. 23/b), c), d)
 • s. 23/a) dole
 • s. 23/B (ústně)

Matematika

Početník

 • s. 18/4
 • s. 19/1, 2, 3
 • s. 20/1, 2

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 128/14 (3 řádky)
 • s. 128/16!
 • s. 128/17!
 • s. 129/19, 21
 • s. 129/27 a) – vypočítej zpaměti
 • s. 129/27 b) – vypočítej písemně + zkouška
 • s. 129/27 a) – vypočítej
 • s. 129/23
 • s. 129/24!

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • s. 152/2, 3
 • s. 152/4 + Rozhodni a odůvodni

Přírodověda

Učebnice

PS

 • s. 34

Sešit!

 • Napiš nadpis: Mimořádné události v přírodě
 • Odpověz na otázky z učebnice s. 73/1., 2., 3., 4., 5. (otázku neopisuj, jen napiš její číslo)

Vlastivěda

Učebnice

Sešit!

 • Napiš nadpis: České země po husitských válkách
 • Odpověz na otázky z učebnice s. 39/1., 2., 3., 4. (otázku neopisuj, jen napiš její číslo)

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

 • materiál ke stažení ZDE

 

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové  – učivo je určeno pouze dětem, které nejdou do školy. Děti, které nastupují do školy a patří do skupiny Dagmar Štěrbové se budou učit dle jiného přehledu učiva, který vypracovává Petra Tomášková.

 

Po 25. 5. – Pá 29. 5. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady. Volej po 13. hodině.
 • Na WhatsApp budu zadávat učivo na konkrétní den. Úkoly označené vykřičníkem mi nadále posílej.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 29/2
 • s. 31/1 a), b)
 • s. 31/2, 3, 4
 • s. 33/1

Učebnice

 • s. 71/ 1! (Do sešitu nadpis: Časování sloves v čase minulém. Vyčasuj sloveso počítat.)
 • s. 71/ 2! (Do sešitu časuj sloveso bát se.)
 • s. 73/7! (Diktát – 4 věty. Splň úkoly a), b)
 • s. 82/ tabulka: Co už víme o větách + žlutý rámeček dole (pozorně přečti)
 • s. 82/1 (ústně)
 • s. 83/ žlutý rámeček nahoře (pozorně přečti)
 • s. 83/6 (ústně – odůvodni psaní čárek)
 • s. 84/ žlutý rámeček + věty pod ním (pozorně přečti)
 • s. 85/oba žluté rámečky (pozorně přečti)
 • s. 85/3! (Do sešitu nadpis: Podmět a přísudek. Pak postupuj dle zadání.)
 • s. 86/ oba žluté rámečky
 • s. 86/4! (Napiš 5 vět s použitím daných slov + doplň větu o další slova: např. Na louce rozkvetla květina. – Kdo? Co? Rozkvetl. Květina – je to podmět. Co dělala květina? Rozkvetla. Rozkvetla je přísudek. Vyznač základní skladební dvojici. Na podmět se ptáš pádovou otázkou Kdo? Co? – podtrhneš ho rovně. Přísudek, jedná se o sloveso, podtrhneš vlnovkou. Podmět a přísudek spojíš stříškou, nahoře je čára dvojitá. V učebnici to najdeš.)

PS (modrý)

 • s. 32/9
 • s. 33/1, 2
 • s. 34/4 b)
 • s. 34/4 c)

Čtení

 • čtenářský deník! (Kniha za duben. Pokud jsi poslal(a), tak máš splněno.)

Matematika

Početník

 • s. 18/1, 2, 3

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 124/1, 2, 3 (Výsledky piš na folii, otázky zodpověz ústně. Zopakuješ si, co to je přímá úměrnost)
 • s. 125/6 (ústně – zorientuj se v grafu + Přečti z diagramu + Doplň)
 • s. 125/7! (druhý řádek – 4 příklady, slovní úlohu nevymýšlej)
 • s. 127/9 (poslední 3 sloupečky)
 • s. 143/21 (piš příklady)
 • s. 144/22! (zápis, náčrt, výpočet, odpověď)
 • s. 144/23! (zápis, náčrt, výpočet, odpověď)
 • s. 144/24! (zápis, náčrt, výpočet, odpověď)
 • s. 144/25 (zapisuj následujícím způsobem:  1/2 hodiny je 1/2 z 60 =

                                                                                2/4 hodiny je 2/4 z 60 =

 • s. 144/26 (zapisuj stejným způsobem, jako předchozí cvičení)

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • s. 138/1 (přečti pozorně)
 • Nadpis do sešitu: Grafický součet úseček
 • s. 138/2 (přečti pozorně a pracuj dle uvedených kroků)
 1. Pod nadpis narýsuj samostatnou úsečku KL. Její délku přeneseš z učebnice do sešitu pomocí kružítka. Stejným způsobem narýsuj samostatně úsečku MN.
 2. Narýsuj úsečku TV dle postupu, který je popsán v učebnici.
 3. Pod narýsované úsečky napiš zápis, který je uveden hned pod obrázkem úseček v tomto cvičení: KL + MN = TU …. Zapiš i shodnost vedle tohoto zápisu.
 • s. 138/4 (ústně)

 

Přírodověda

Učebnice

Sešit!

 • Napiš nadpis: Ochrana přírody
 • Odpověz na otázky z učebnice s. 70/1., 2. (otázku neopisuj, jen napiš její číslo)

 

Vlastivěda

Učebnice

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové (viz příloha)

 

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové (viz příloha) – učivo je určeno pouze dětem, které nejdou do školy. Děti, které nastupují do školy a patří do skupiny Dagmar Štěrbové se budou učit dle jiného přehledu učiva, který vypracovává Petra Tomášková.

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

 

Po 18. 5. – Pá 22. 5. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly s vykřičníkem, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

 

Český jazyk

 • Diktát ti nadiktuji přes WhatsApp. Pokud rodiče budou mít čas a chuť, mohou ti ho nadiktovat sami. Po kontrole napiš počet chyb, oprav a pošli.

PS (velký)

 • s. 27/1 a)
 • s. 27/3!
 • s. 28/1 a), b), c)
 • s. 28/2 a)
 • s. 28/3!
 • s. 28/4
 • s. 29/1 a), b), c), d)
 • s. 29/3
 • s. 29/4! (diktát)

Učebnice

 • s. 69/ žlutý rámeček – přehled časování + Všimněte si (přečti)
 • s. 69/2 (ústně)
 • s. 70/3 (na fólii – pouze sloveso kreslit/nakreslit)
 • s. 70/4! (do sešitu)
 • s. 71/ žlutý rámeček – přehled časování + Pamatuj! (přečti)

PS (modrý)

 • s. 31/6
 • s. 34/4 a)

PS zelený (Vyjmenovaná slova pro 3. a 4. ročník)

 • s. 22/4, 5

Matematika

Početník

 • s. 17/2, 3
 • s. 17/4 a), b), c)!

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 125/7!(první řádek – 4 příklady, slovní úlohu nevymýšlej)
 • s. 126/3(zapiš v příkladech: 1/2 z 2 400,  1/3 z 2 400, …)
 • s. 126/4 (poslední 2 příklady)
 • s. 127/9 (4 sloupečky)
 • s. 127/6, 8 (na fólii – projdi si, doplň výsledky, odpověď si pouze řekni)
 • s. 127/7! (zápis, výpočet, odpověď)
 • s. 129/29! (nakresli, vedle kruhu napiš zlomek, vypočítej a vybarvi)

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • s. 115/7
 • s. 118/1

 

Přírodověda

Učebnice

Sešit!

 • Napiš nadpis: Potok a řeka
 • Odpověz na otázky a splň úkoly z učebnice s. 69/1., 2., 3., 4., 5., 6. (otázku neopisuj, jen napiš její číslo)

 

Vlastivěda

Učebnice

 

Sešit!

 • Napiš nadpis: Husitské války
 • Odpověz na otázky z učebnice s. 36/1., 2., 3., 4., 5.

 

Anglický jazyk  - skupina paní učitelky Tomáškové 

 • materiál ke stažení ZDE

 

Anglický jazyk - skupina paní učitelky Štěrbové

UNIT 25

UČEBNICE

 • napsat novou slovní zásobu – 67/4
 • str.66/1 – podívej se na obrázky, přečti slova a následně napiš kdo co umí, používej sloveso can, př. A lizard can run fast.
 • str.66/2 – přečti si všechny výrazy poté napiš 4 věty o tom, které z aktivit umíš a které neumíš, př. I can run 5km. I can´t use a computer.
 • str.67/3 – přečti si text a uhodni o které zvíře se jedná

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 66-67

-u cv. 1 si vyber 5 libovolných lidí ze svého okolí a napiš o nich, co umí nebo neumí, pokud máš možnost, zeptej se jich, zda to platí a následně zakroužkuj RIGHT nebo WRONG

-cv. 3 – do tabulky si napiš 16 dovedností nebo činností, které umíš, př. swimming, skating…, pokud máš možnost, zahraj si s někým bingo

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit posílejte pouze v případě zájmu o kontrolu, jinak posílat nemusíte.

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Po 11. 5. – Pá 15. 5. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly s vykřičníkem, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

 

Český jazyk

 • Diktát ti nadiktuji přes WhatsApp. Pokud rodiče budou mít čas a chuť, mohou ti ho nadiktovat sami. Po kontrole napiš počet chyb, oprav a pošli.

PS (velký)

 • s. 25/2 a)
 • s. 25/1 a) – Zvratná slovesa
 • s. 26/ 1 a), b)
 • s. 26/ 2, 4
 • s. 26/5! (diktát - celé)

Učebnice

 • s. 65/2!
 • s. 67/ žlutý rámeček – Zvratná slovesa
 • s. 67/2! (Napiš nadpis: Zvratná slovesa. Ze cvičení vypiš 6 zvratných sloves)
 • s. 68/oba žluté rámečky + přehled časování (přečti)

Zápis:

ČASOVÁNÍ SLOVES

Čas přítomný – sloveso číst

číslo jednotné                                 číslo množné

 1. čtu                                          1. my čteme
 2. ty čteš                                        2. vy čtete
 3. on, ona, ono čte                        3. oni, ony, ona čtou
 • s. 68/2! (3 řádky)

PS (modrý)

 • s. 30/3
 • s. 30/5
 • s. 31/8 b), c)

PS zelený (Vyjmenovaná slova pro 3. a 4. ročník)

 • s. 22/1, 2, 3

 

Matematika

Početník

 • s. 15/7 (dokončení)
 • s. 16/b), c), d), e)

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 121/12! (poslední sloupeček)
 • s. 122/19 (2 příklady + zkouška, slovní úlohu nevymýšlej)
 • s. 122/25! (zápis, výpočet, odpověď)
 • s. 124/4 (3 příklady, slovní úlohy nevymýšlej)
 • s. 127/11! (Kruhy překresli, znázorni daný zlomek a zlomek napiš pod kruh. Jak zjistíš, co znázornit? Vypočítej si to. Každý kruh je rozdělen na 8 částí. Tedy, první zlomek, který máš znázornit je 1/2. Vypočítáš 1/2 z 8 = 4. A vybarvíš 4 části.Tímto způsobem zjistíš, kolik částí vybarvit u ostatních kruhů.

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • Do sešitu napiš nadpis: Čtyřúhelníky, rovnoběžníky
  • s. 114/1 (projdi, přečti pozorně)
  • s. 114/2 (Pracuj podle zadání. Vyber pouze 3 čtyřúhelníky, jejichž dvojice stran jsou rovnoběžné. Zapiš je stejně, jak to je uvedeno v příkladu v tomto cvičení. Vždy nejprve napiš, jaký čtyřúhelník sis vybral. Např.: čtyřúhelník EFGH: EF II HG a FG II EH. Víš, co znamenají tyto dvě čárky II? Tak se značí rovnoběžnost.)
  • Pod cvičení načrtni jeden čtyřúhelník, jehož strany nebudou rovnoběžné a jeden čtyřúhelník, jehož strany budou rovnoběžné. Vybarvi ten, který je rovnoběžníkem a napiš pod něj, že to je rovnoběžník.
  • s. 114/2 (Pod vypracovaný úkol napiš červenou větu, která je uvedena v tomto cvičení: Čtyřúhelník, který má každé…)
  • s. 114/3 (ústně – Změř strany rovnoběžníku – tím se přesvědčíš, jestli jsou tyto strany shodné. Vzpomínáš, jak se značí shodnost? Nad znaménkem rovnosti je vlnovka. Toto znaménko je napsáno v tomto cvičení. Když jsou strany shodné, znamená to, že jsou stejně dlouhé.)
  • s. 115/5 (ústně – rozhodni)

 

Přírodověda

Učebnice

Pracovní sešit

 • s. 31/2, 3, 4, 5, 6

Sešit!

 • Napiš nadpis: Rybník
 • V učebnici na s. 66/1., 2., 3., 4., 5. (Otázky dole – otázku neopisuj, jen napiš její číslo.)

 

Vlastivěda

Učebnice

Sešit!

 • Napiš nadpis: Život ve středověku
 • Odpověz na otázky z učebnice s. 32/1., 2., 3., 4., 5., 6.

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

 • materiál ke stažení ZDE

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové 

UČEBNICE

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 60 – 61

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit posílejte pouze v případě zájmu o kontrolu, jinak posílat nemusíte.

 

Tělesná výchova

 

Po 4. 5. – Čt 7. 5. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly s vykřičníkem!, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

 

Český jazyk

 • Diktát ti nadiktuji přes WhatsApp. Pokud rodiče budou mít čas a chuť, mohou ti ho nadiktovat sami. Po kontrole napiš počet chyb, oprav a pošli.

PS (velký)

 • s. 24/1 a), b), c), d)
 • s. 24/2, 3
 • s. 25/1

Učebnice

 • s. 61/4!
 • s. 65/4! (Diktát - 4 věty)
 • s. 66/rámeček (přečti si opakování – slovesa)
 • s. 66/2! (Napiš nadpis SLOVESA. Vypiš do dvou sloupců slovesa v infinitivu a slovesa v určitém tvaru. Sloupce nadepiš INFINITIV, URČITÝ TVAR.)
 • s. 67/žlutý rámeček (přečti si)
 • s. 67/1! (Napiš nadpis SLOVESNÉ TVARY. Vypiš do dvou sloupců jednoduché a složené slovesné tvary. Sloupce nadepiš JEDNODUCHÉ, SLOŽENÉ.)

PS (modrý)

 • s. 27/7, 8
 • s. 29/2
 • 31/8 a)

Matematika

Početník

 • s. 15/5
 • s. 15/6 (Nejprve si všechny příklady přečti. Zlomek 1 lomeno 100 čti jedna setina.)
 • s. 15/7 (první sloupeček)

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 120/11 (2 příklady + zkouška)
 • s. 121/12! (druhý sloupeček)
 • s. 121/14 (2 příklady + zkouška, slovní úlohu nevymýšlej)
 • s. 142/8 (přečti si)

Zápis do sešitu:

3/4 z 8 (tři čtvrtiny z osmi) Nejprve vypočítám jednu čtvrtinu. Výsledek pak vynásobím třemi.

a)  1/4 z 8 = 2

b)  3 . 2 = 6, tedy  3/4 z 8 = 6

 • s. 142/9 (ústně)
 • s. 142/12 a), b)! U každého bodu 4 příklady. Piš příkladem, takto:  (12: 3 = 4, 4 . 2 = 8)   2/3  z 12 = 8
 • s. 143/16!
 • s. 143/17!
 • s. 143/18!

 

Přírodověda

Pracovní sešit

 • s. 30

Sešit!

 • Napiš nadpis: Okolí lidských obydlí - opakování
 • V učebnici na s. 61 odpověz na všechny otázky a úkoly. Otázky neopisuj, jen napiš její číslo.

 

Vlastivěda

Učebnice

Sešit!

 • Pod vypracované otázky napiš podnadpis:

Další panovníci z rodu Lucemburků

 • Václav IV.
 • Zikmund Lucemburský
 • Pod tento zápis odpověz na otázky z učebnice s. 28/1., 2., 3.

Opět se můžeš podívat na Dějiny udatného národa českého. Tady je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

Tento týden se sejdeme na Microsoft Teams a zopakujeme si, co jste se naučili. Pondělí 4. 5. 2020 v 9.00   (kdo můžete, připojte se)

 • https://www.youtube.com/watch?v=ZKqliwc5Eaw - Podívejte se na Mr Beana a zopakujte si jak se tvoří přítomný průběhový čas: Mr Bean is watching TV. (příklad)
 • Do školního sešitu napište alespoň 5 vět o tom, co Mr Bean dělá. Kdo zvládne víc, může víc.
 • Zápis :

 4th – 7th May

What is Mr Bean doing?

1. Mr Bean is watching Tv.

 

Anglický jazyk  - skupina Dagmar Štěrbové - Unit 22

Zápis: Přítomný čas průběhový

 • Používáme, když popisujeme, co kdo dělá v daném okamžiku.
 • Tvoří se pomocí slovesa be ve správném tvaru (am, are, is) + slovesa s koncovkou -ing
 • Příklad: Tom is watering the plants.
 • Pod zápis opsat zelenou tabulku v učebnici str. 59

Učebnice

 • str. 58/1 – poslouchej a čti
 • str. 58/2 – podívat se na text, zkusit doplnit nejprve ústně, poté poslechnout a doplnit písemně do sešitu
 • str. 59/5 – nová slovní zásoba do sešitu

Pracovní sešit

 • str. 58-59

Procvičování

Odkaz na úložiště s poslechy: https://ulozto.cz/tamhle/6w5zYy3WiClP

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Po 27. 4. – Čt 30. 4. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly s vykřičníkem!, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

Český jazyk

 • Diktát ti nadiktuji přes WhatsApp. Pokud rodiče budou mít čas a chuť, mohou ti ho nadiktovat sami. Po kontrole napiš počet chyb, oprav a pošli.

PS (velký)

 • s. 22/1, 2, 3
 • s. 22/5! (Diktát - 4 věty)

Učebnice

 • s. 61/3!
 • s. 61/5 (ústně)
 • s. 62/6!

PS (modrý)

 • s. 24/5
 • s. 27/5, 6

 

Matematika

Početník

 • s. 7/třetí sloupeček
 • s. 11/první 2 příklady + zkouška!
 • s. 14/3
 • s. 16/16 a) (nezapomeň napsat zapis, výpočet a odpověď)!

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 120/8 (ústně - projdi si, přečti zlomky a ukaž příslušnou část na obrázcích)
 • s. 120/9 (ústně)
 • s. 121/12 (první sloupeček)
 • s. 121/17! (nezapomeň napsat zápis, výpočet a odpověď)
 • s. 141/2 (přečti si zlomky, pak napiš jako diktát)
 • s. 141/3
 • s. 141/4!
 • s. 141/5 (ústně)
 • s. 141/7! (načrtni první 3 obrázky a vybarvi část, která je zapsána zlomkem, zlomek pod obrázek napiš)

Novou učební látku se můžeš vyzkoušet i na těchto odkazech, můžeš i soutěžit:

 

Přírodověda

Učebnice

Pracovní sešit

 • s. 29/9, 11

Sešit!

 • Napiš nadpis: Okolí lidských obydlí
 • Odpověz na otázky 1., 2., 3., 4., 6., které najdeš v učebnici na s. 60 dole. Otázky neopisuj, jen napiš její číslo.

 

Vlastivěda

Učebnice

Můžeš se podívat i na Dějiny udatného národa českého:

Sešit!

 • pod zápis o Karlu IV. Odpověz na otázky z učebnice s. 27/3., 4., 5.

 

Hudební výchova! (dobrovolné)

 • Poslechni si píseň z filmu Noc na Karlštejně, který se váže k době Karla IV. Kteří dva známí zpěváci zpívají ústřední písně?

 

Výtvarná výchova! (dobrovolné)

 • Nakresli obrázek k zápisu z vlastivědy Český stát za vlády Lucemburků.

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

 • materiál ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

 

Po 20. 4. – Pá 24. 4. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly s vykřičníkem!, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

Český jazyk

 • Diktát ti nadiktuji přes WhatsApp. Pokud rodiče budou mít čas a chuť, mohou ti ho nadiktovat sami. Po kontrole napiš počet chyb, oprav a pošli.

PS (velký)

 • s. 20/1 a), b) (Podstatná jména rodu mužského – opakování) – zbylo z minulého týdne
 • s. 21/2, 3, 4 a), b)

Učebnice

 • s. 60/23 (ústně)
 • s. 60/21! (zbytek diktátu od věty: Čertova … Vynech větu: Učili jsme se o Kolumbovi, …)

PS (modrý)

 • s. 26/4
 • s. 28/2

PS (Vyjmenovaná slova pro 3. a 4. ročník)

 • s. 17!

 

Matematika

Početník

 • s. 14/1, 2

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 117/4 (pozorně si přečti)
 • s. 117/5! (Do školního sešitu napiš datum. Na list papíru narýsuj 4 kružnice o poloměru r = 3 cm a vystřihni je. Přelož je tak, jak je to znázorněno v učebnici. Pracuj podle zadání. Všechny kruhy pak nalep do sešitu pod datum. Pod každý kruh napiš číslem, jaký zlomek znázorňuje a zlomek napiš i slovy.)
 • s. 117/zelený rámeček(Pod kruhy opiš zápis ze zeleného rámečku v učebnici. Zvýrazni barevně.)
 • s. 117/8! (četba zlomků + diktát – Nejprve si zlomky přečti. Pak zavři učebnici – zlomky ti nadiktuji přes WhatsApp)
 • s. 117/6 (3 příklady + zkouška)
 • s. 119/1 (pracuj na folii)
 • s. 119/2! (Do sešitu si nakresli tabulku čokolády a zvýrazni, co je snědeno a co zůstalo. Na vybarvování použij dvě rozdílné barvy. Tou stejnou barvou pak napiš zlomkem, jaká část je snědená a jaká zbyla.)
 • s. 119/3! (přečti všechny zlomky, modré zlomky znázorni pomocí obdélníku, který rozdělíš na stejné dílky podle zadání)
 • s. 119/4 a), b), c) (zapiš a znázorni pomocí obdélníku)
 • s. 119/7 (3 příklady + zkouška na kalkulačce)

Geometrie

Učebnice, sešit!

 • Do sešitu napiš nadpis: Obvod obdélníku
  • s. 105/1 (projdi, přečti pozorně)
  • Pod nadpis si načrtni obdélník, stejný jako v 1. cvičení - ten první oranžový, a popiš všechny jeho strany – tedy u shodných protilehlých stran napíšeš malé písmeno a, u dalších b. Vedle obdélníku si opíšeš červenou větu z učebnice, která je též v prvním cvičení: Obvod obdélníku je součet… Pod to napíšeš barevně:

Můžeme počítat takto:        

 1. o = a + b + a + b
 2. o = 2 . a + 2 . b
 3. o = 2 . (a + b)
 • s. 105/2 (Načrtni obdélník – zahradu, popiš strany, zapiš jejich délku, vypočítej a napiš odpověď.)

 

Přírodověda

Učebnice

 • s. 54, 55 (ústně – zopakuj dělení zeleniny, ovocné stromy a keře a další byliny)
 • s. 56, 57 (Hospodářská zvířata – projdi si, přečti si, co tě zajímá)

Pracovní sešit

 • s. 28/6, 7

Sešit!

 • Napiš nadpis: Hospodářská zvířata
 • Vyber si jedno hospodářské zvíře a napiš o něm, čím se živí, čím se toto zvíře krmí, kolik mívá obvykle mláďat, případně další zajímavosti. Všechny informace přehledně zapiš – nalep vytisknutý obrázek nebo nakresli.

Vlastivěda

Učebnice

 • s. 24 (opakování – test pošlu příští týden) - opakování 
 • s. 25, 26 (Přečti si. U strany 26 přečti pouze horní odstavec – pokračování z předchozí stránky. Rozkvět země … necháme na příští týden.)
 • Můžeš se podívat i na tento odkaz. Místo čtení jen posloucháš – stačí kliknout na ikonu rozhlasu vlevo u požadovaného odstavce. Na další stranu učebnice se dostaneš kliknutím na šipku vpravo https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=12

Sešit!

 • Zápis:

Český stát za vlády Lucemburků

Panovníci:

Jan Lucemburský

 • za jeho vlády české království hodně upadlo

Karel VI.

 • Narodil se roku 1316
 • Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
 • Jeho rodné jméno je Václav
 • Od 7 let vyrůstal ve Francii – získal velmi dobré vzdělání, ovládal několik cizích jazyků
 • Roku 1346 se stal římskoněmeckým králem – později získal i titul císaře

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové 

 

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

 

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

Út 14. 4. – Pá 17. 4. 2020

Nezapomeň:

·       Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.

·       Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.

·       Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly s vykřičníkem!, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)

·       Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

 

Český jazyk

·       Diktát ti nadiktuji přes WhatsApp. Pokud rodiče budou mít čas a chuť, mohou ti ho nadiktovat sami. Po kontrole napiš počet chyb, oprav a pošli.

PS (velký)

·       s. 20/1, 2, 3 (Vzory předseda a soudce)

·       s. 20/1 a), b) (Podstatná jména rodu mužského – opakování)

Učebnice

·       s. 60/20 (ústně)

·       s. 60/21 (5 vět)!

·       s. 60/tabulka – vzory PŘEDSEDA a SOUDCE (projdi si, přečti)

·       tabulka skloňování – přečti skloňování vzoru PŘEDSEDA a SOUDCE a zakroužkuj důležité

·       s. 60/22 (ústně + vysvětlení pod cvičením)

PS (modrý)

·       s. 24/4!

·       s. 26/3

·       s. 28/vysvětlení (potrhni důležité)

·       s. 28/1

 

Matematika

Početník

·       s. 10 (první sloupeček, do rámečku odhadni, jaký by mohl být přibližný výsledek) !

Učebnice (piš do školního sešitu)

·       s. 116/1 (pozorně si přečti)

·       s. 116/2 ! (Do školního sešitu napiš datum a pod něj nadpis: ZLOMKY. Pracuj podle zadání, všechny kruhy pak nalep do sešitu pod nadpis. Pod každý kruh napiš čísly, jaký zlomek znázorňuje a zlomek napiš i slovy.)

·       s. 116/3 ! (Z papíru vystřihni pět čtverců - vystřihni je menší (délka strany asi 4 – 5 cm), ať se ti vejdou do sešitu. Pokud máš možnost, vytiskni si přílohu (příloha -čtverce), tam je najdeš. Je jich tam trochu víc, pro případ. Pracuj dle zadání. Pak nalep do sešitu a pod každý čtverec napiš zlomkem, jaká část je vybarvena.

·       Na novou učební látku se můžeš podívat i na těchto odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA (tuto učební látku najdeš i v Matýskově matematice 2. díl, téma Zlomky, str. 49 na odkazu https://ucebnice.online/. Můžeš si zkusit splnit nějaké úkoly, najdeš tam i řešení. Je však třeba být zaregistrovaný. To není problém, stačí poprosit rodiče.

Geometrie

Učebnice, sešit!

·       Do sešitu napiš nadpis: Obvod čtverce

·       s. 106 - Pod nadpis si načrtni čtverec, stejný jako v 1. cvičení, ten modrý, a popiš všechny jeho strany – tedy u každé strany napíšeš malé písmeno a. Vedle čtverce si opíšeš větu z učebnice, která je těž v prvním cvičení: Obvod čtverce je součet… Pod to napíšeš barevně větším písmem vzorec: o = a + a + a + a. Pod to napíšeš: Tento vzorec můžeme zapsat i tímto způsobem: o = 4 . a

·       s. 106/2

·       s. 106/1 (Vypočítej obvody čtverců, které jsou uvedeny v tabulce v tomto cvičení.)

 

Přírodověda

Učebnice

·       s. 52, 54, 55 (Okolí lidských obydlí – projdi si, přečti si, co tě zajímá)

Pracovní sešit

·       s. 27/1, 3 (cvičení 2, 5 je dobrovolné)

 

Vlastivěda

Učebnice

·       s. 21 – 23 (Přečti si. Pokud jsi zaregistrovaný/á na učebnice online - https://ucebnice.online/, tam je spousta zajímavostí a místo čtení můžeš jen poslouchat. Najdeš si 4. ročník, vlastivěda a nalistuješ s. 21. Je možné tam plnit i zajímavé úkoly. Na spodní liště najdeš zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde.


 

Sešit!

·       Nejprve napiš zápis a pod zápis odpovídej na otázky z učebnice s. 23. Stačí, když budeš odpovídat stručně, ale zapiš opravdu to důležité. Odpovídej celou větou. Na závěr svůj zápis můžeš doplnit obrázkem (např. rytíře, štítu a meče, hradu, pražského groše, …)

Vznik českého království, vláda přemyslovských králů

·       13. století - vznikají první města

Panovníci:

Přemysl Otakar I.

·       první český král

·       v roce 1212 získal Zlatou bulu sicilskou – zaručovala, že se královský titul dědil z otce na syna

Václav I.

Přemysl Otakar II.

Václav II.

Václav III.

 

Výtvarná výchova (dobrovolné)

·       Až dokončíš zápis a odpovíš na otázky z vlastivědy, můžeš do sešitu na vlastivědu nakreslit obrázek. V pokynech u vlastivědy máš napsány nějaké příklady, co je možné kreslit. Třeba tě napadne i něco jiného k danému tématu. Vyfoť a pošli.

Pracovní činnosti (dobrovolné)

·       Máte doma nějaké květiny? Staráš se o ně? Zaléváš je? Přesazuješ? Pracuješ na zahradě? Pokud chceš, můžeš mi poslat fotku nějaké květiny, kterou doma máte. Nebo mi pošli fotku, jak se o květiny staráš nebo jak pracuješ na zahradě, ….

Hudební výchova (dobrovolné), (příloha - obrázek Bohuslava Martinů)

·       Bedřich Smetana, Leoš Janáček. Kdo to je? Ano, jsou to hudební skladatelé, o kterých jsme si ve škole povídali, poslouchali jsme nějaké skladby a shlédli i pohádku o lišce Bystroušce. Teď se můžeš dozvědět, kdo to byl Bohuslav Martinů. Najdeš na https://ucebnice.online/ na straně 55. Pak si můžeš poslechnout ukázku z jeho díla s názvem Otvírání studánek. Najdeš na https://www.youtube.com/watch?v=TMEYEs55B4s

·       A co je tvůj dobrovolný úkol? Do sešitu na hudební výchovu napiš nadpis Bohuslav Martinů. Pokud máš možnost, vytiskni si jeho fotku, nalep ji pod nadpis do sešitu a stručně napiš, co ses o něm dozvěděl/a. Fotku najdeš v příloze. Pokud si fotku nemůžeš vytisknout, hned pod nadpis piš. Nevadí, že tam nebude nalepená fotka.

 

Společenská výchova (dobrovolné)

·       Víš, jak se v této době cítí tvoji rodiče? Bavíte se spolu o karanténě, o nákaze, …? Co to pro ně znamená? Jestli chceš, můžeš mi poslat hlasovou zprávu nebo to napsat a poslat.

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové

 

Anglický jazyk - skupina Dagmar Štěrbové

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Po 6. 4. – St 8. 4. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly zvýrazněné a s vykřičníkem , zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 19/1, 2
 • s. 19/3, 4

Učebnice

 • s. 59/vzor STROJ / žlutý rámeček (přečti)
 • tabulka skloňování – přečti skloňování vzoru STROJ a zakroužkuj důležité
 • s. 59/19 (ústně)
 • s. 59/15! (piš do sešitu) (zbylo z minulého týdne)

Čtení

Čtenářský deník

 • zápis knihy! (Pošli klidně až v úterý po prázdninách. Jak se ti bude chtít.)
 • Nezapomeň! – Zapsat můžeš i knihu, kterou ještě nemáš dočtenou. Stačí, když uvedeš počet stran, které máš přečtené a za lomítko napíšeš, kolik má kniha celkem stran.

 

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 112/11(2 příklady + zkouška) !
 • s. 112/12(2 příklady + zkouška) !

Geometrie

Učebnice, sešit !

Do sešitu napiš nadpis: Útvary souměrné podle osy

 • s. 99/1 (Přelož list papíru, vyber si některý z obrázků a z přeloženého papíru jej vystřihni. Vystřižený útvar rozlož a přehyb vyznač barevně. Nalep do sešitu pod nadpis. Napiš pod obrázek: Tento vystřižený útvar je osově souměrný podle vyznačené osy. Osově souměrný útvar poznám tak, že když ho přeložím podle osy, obě části se kryjí.)
 • s. 99/3 (Vyber a napiš do sešitu 3 písmena, která jsou osově souměrná. Vyznač jejich osy souměrnosti.)

Přírodověda

Učebnice

 • s. 49 – 51 (Parky a městská zeleň)

Pracovní sešit

 •  s. 25, 26 (zbylo z minulého týdne, dokonči)

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové - viz příloha 

Anglický jazyk - skupina Dagmar Štěrbové 

1)     opakování 20. lekce - odpověz na následující otázky písemně do sešitu:

 • What´s your name?
 • Where do you come from?
 • Can you speak Czech?

2)     napsat novou slovní zásobu Unit 21 - povolání, následně procvič zde (kliknutím na "LEARN" se žáci učí): https://quizlet.com/396007703/unit-21-flash-cards/

3)     učebnice str.56/1 - podívat se na obrázky, cv.2 - přiřadit k sobě název povolání (nalevo) s činností typickou pro výkon daného povolání (napravo) - písemně do sešitu

4)     video - písemně do sešitu napsat seznam všech povolání, které se ve videu objeví (s českým překladem): https://www.youtube.com/watch?v=BfegL6UbX-0

5)     pracovní sešit str.56-57 (u cv.4 stačí vyplnit pouze pro mum a dad)

 • Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz.
 • V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

Tělesná výchova 

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

 
30.3. - 3.4. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, do závorky za cvičení piš počet chyb, chyby oprav – napiš oprava: - negumuj je, nepřepisuj)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 18 (než budeš cvičení vypracovávat, podívej se na vysvětlení do učebnice s. 58/žlutý rámeček -dolní a tabulka skloňování vzorů - vzor MUŽ v jednotném i množném čísle)
 • s. 17/4

PS (modrý)

 • s. 19/6
 • s. 24/3
 • s. 26/1 (piš do školního sešitu)
 • s. 26/2

Vyjmenovaná slova – Pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

 • s. 15 d), e)
 • s. 16 (cvičení B napiš do školního sešitu)

Učebnice

 • s. 58/žlutý rámeček (vzor MUŽ)
 • s. 58/14 (ústně)
 • s. 59/15 (piš do sešitu)

Školní sešit

 •  vyskloňuj slova páv, obraz, učitel (na kraj stránky si pod sebe napiš 1. – 7. pád a vedle vyskloňuj všechna uvedená slova, odděluj je čárkou)

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 108/12 (4 příklady)
 • s. 109/16 (zaokrouhli pouze jablka, hrušky, broskve)
 • s. 109/17
 • s. 109/21 (2 příklady + zkouška)
 • s. 111/1 (2 příklady + zkouška)
 • s. 111/6 (3 příklady)
 • s. 112/13

Početník

 • s. 7/první sloupec
 • s. 13/2

Geometrie

 • Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)
 • s. 96/1 (pouze přečti)
 • s. 96/2 (do sešitu napiš nadpis – Obvod trojúhelníku a postupuj dle zadání – trojúhelník si načrtni, popiš stejně jako v učebnici a pak počítej obvod. Na závěr napiš barevně vzorec pro výpočet obvodu)
 • s. 96/3 (pouze přečti)
 • Narýsuj trojúhelník RST: r = 4 cm, s = 4 cm, t = 5 cm – nezapomeň náčrtek, popis stran, narýsuj a vypočítej obvod. Napiš správně: Narýsoval jsem rovnostranný/rovnoramenný trojúhelník)

Přírodověda

Vlastivěda

 • Opakování – příprava na test (viz učebnice s. 15 a s. 20) – příští týden pošlu test mailem
 • Mrkni na: www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého
 • Vlastnivěda - opakování 

Hudební výchova

Sešit

 • nadpis bude: Stupnice c dur
 • do notové osnovy napiš stupnici c dur, nezapomeň na začátku napsat houslový klíč, takt a noty odděluj taktovými čarami, noty pojmenuj

 

Společenská výchova

 • Sešit - Odpověz: Jaké to pro tebe je být doma a učit se přes WhatsApp, sám nebo s rodiči. Rozepiš se a porovnej to s výukou ve škole. Jaké má takové učení doma výhody a nevýhody?

Výtvarná výchova

 • Do sešitu na vlastivědu splň úkol, který najdeš v uč. Vlastivědy na s. 19/dole, žlutý rámeček – výtvarná výchova, inspirovat se můžeš v učebnici Vl na s. 18 – zde máš, jak vypadala strana ručně psané knihy. Ozdobné písmo jsme se učili, tak si vyhraj. Text napiš, jaký chceš. Nemusí to být příliš dlouhé. Může to být třeba nějaký vzkaz.

Pracovní činnosti

 • Pošli mi fotku, jak vaříš s mamkou, s taťkou nebo sám. Dokážeš pro všechny připravit nějaké dobré jídlo? Těším se, co pošleš.

Tělesná výchova

 • PRO DOBROVOLNÍKY - doporučuji!!!! Zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM
Anglický jazyk: skupina paní učitelky Tomáškové - učivo 
 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) procvičování slovní zásoby na Quizlet, při kliknutí na LEARN se žáci učí:

2) učebnice str. 54+55 - přečíst, snažit se porozumět

3) napsat slovní zásobu UNIT 20

4) pracovní sešit str.54-55

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit jakoukoliv postavu v libovolném oblečení, popsat anglicky jednotlivé kusy oblečení (alespoň 5), minimálně u jednoho kusu oblečení uvést také jaký má vzor (plain, striped, spotted, polka-dot), př. a striped T-shirt, potřebnou slovní zásobu najdete v učebnici UNIT 17+18.

Domácí úkol naskenovat či vyfotit a poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno + třída do 3. 4. V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Nezapomeň:  Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš. Diktáty ti mohou nadiktovat rodiče – je to nepovinné. Zavolej mi, pokud si nebudeš vědět rady. Přes WhatsApp výuka od 8 – 10 hod. – tam vždy upřesním, co mi máš posílat. Posílej jen to, o co tě požádám. Měla bych toho jinak strašně moc. Kdo není s námi ve skupině, pošlu mailem nebo SMSkou, co je třeba mi poslat. Když něco nebudeš vědět, piš, volej.

Anglický jazyk (pro děti ze skupiny paní učitelky Dagmar Štěrbové)

1) učebnice str. 51-53 – přečíst + přeložit + vypsat novou slovní zásobu

2) opakování určování času

3) aby to šlo lépe do hlavy, pomůže tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=65_c1CpfTjU

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 17 (než budeš cvičení vypracovávat, podívej se na vysvětlení do učebnice s. 58/žlutý rámeček a s. 56/tabulka vzor hrad v jednotném i množném čísle)

Nezapomeň! – v PS modrém máš tabulku skloňování podstatných jmen podle všech vzorů – pokud děláš nějaké cvičení, měj ji pře sebou, abys do ní mohl nahlédnout

PS (modrý)

 • s. 23/1, 2

PS (Vyjmenovaná slova pro 3. a 4. ročník)

 • s. 20 - 21

Učebnice

 • s. 57/6 (společně jsme dělali na WhatsApp – Prosím poslat nafocené.
 • s. 58/11
 • s. 58/12 (Pošli ofocené  - rodiče nadiktují, sám si zkontroluj a pod diktát napiš počet chyb, pak mi pošli)

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 107/1 (projdi si, přečti si)
 • s. 107/2
 • s. 107/3 (jen příklady a), b), c) – nezapomeň na zkoušku, provádíš ji záměnou sčítanců) – kdo chce procvičit více, může udělat celé cvičení
 • s. 108/8, 9, 11 (zapiš první dvě čísla) – pokud chceš, opět můžeš udělat celé
 • s. 101/5

Početník s. 13/1

Geometrie Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)

 • s. 93/1 (pouze přečti, ať víš, jak postupovat)
 • s. 93/2,3 (do sešitu napiš nadpis – Obdélník a čtverec a rýsuj dle zadání)

Přírodověda

 • Opakování – později pošlu zadání k vypracování (Bude se jednat o opakování z dopravní výchovy.)

Vlastivěda

 • Opakování – Odpověz na otázky z učebnice s. 17/1., 2. (Napiš do sešitu pod zápis.)
 • Učebnice s. 18 – 19 (přečti si)
 • Opět možné: www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého první Přemyslovci
 • Sešit – napiš nadpis a pod něj piš odpovědi na otázky nebo splň úkoly, které najdeš v učebnici na s. 19/1., 2., 3. Budu ráda, když si dáš zaležet, nadpisy a důležité věci zvýrazníš, podtrhneš, případně nakreslíš obrázek.

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

16. 3. – 20. 3. 2020

Nezapomeň: Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš. Diktáty ti mohou nadiktovat rodiče – je to nepovinné. Zavolej mi, pokud si nebudeš vědět rady. V úvodní mailu máš moje číslo a další potřebné informace.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 16 (než budeš cvičení vypracovávat, podívej se na vysvětlení do učebnice s. 55,56 a do modrého sešitu s. 21)

PS (modrý)

 • s. 16/7 (diktát)
 • s. 16/8,9
 • s. 18/1,2,3
 • s. 21/rod mužský – vysvětlení (přečti si, vyznač pro tebe důležité – cvičení 1 nedělej

Učebnice

 • s. 55/vysvětlení (seznámení s novou látkou – přečti si)
 • s. 56/tabulka (pokud máš možnost, okopíruj a zakroužkuj pro tebe důležité koncovky – pak nalep do školního sešitu, pokud nemáš možnost okopírovat, jen si přečti – první varianta je samozřejmě lepší)
 • s. 56/ žlutý rámeček (přečti)
 • s. 55/2 (do školního sešitu napiš podstatná jména rodu mužského a urči životnost/neživotnost – pomůže ti přehled na téže stránce pod prvním žlutým rámečkem)
 • s. 57/5 (do školního sešitu – Místo slova, které máš doplnit, si dej vzor, mně to vždycky pomohlo. Např. Na střeše seděli holubi. (holub se skloňuje podle vzoru pán – Na střeše seděli páni.), ale POZOR!!! – Na střeše jsem viděl holuby. (Protože: Na střeše jsem viděl pány.)

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 95/ 1 (zopakuj si)
 • 95/2 a), b) (tabulku překresli do sešitu)
 • 95/5, 6
 • 97/1,2,4
 • 97/8 (4 příklady)
 • 97/11 (3 příklady se zkouškou, slovní úlohy netvoř)
 • 98/1,2,3
 • 98/9 (4 příklady, správnost si ověř na kalkulačce, dodržuj postup výpočtu)

Geometrie

Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)

 • s. 88/1,2,3

Přírodověda

 • Dopravní výchova - opakování

Vlastivěda

 • Opakování č. 2 – viz učebnice s. 15 (ústně)
 • Učebnice s. 16 – 17 (přečti si)
 • Opět možné: www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého Bořivoj (a další díly - Dějiny udatného českého národa Bořivoj a Ludmila, Dějiny udatného českého národa svatý Václav, …), poslech audio – Staré pověsti české (Hurvínek)
 • Sešit – zápis:

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

-          Začátek 10. století

-          Vládnoucí rod Přemyslovci

Knížata:

-          Bořivoj (žena Ludmila)

-          Spytihněv I.

-          Vratislav I.

-          Václav - vychován babičkou Ludmilou, zajistila mu vzdělání – uměl číst, psát – je patronem naši země (spravedlivý, mírumilovný, obdarovával chudé – 28. září státní svátek)

-          Boleslav (Václava nechal zavraždit)

-          2. polovina 10. stol. – rod Slavníkovců (byl vyvražděn Přemyslovci)

-          Oldřich a jeho syn Břetislav – připojili Moravu k českému státu (Břetislav určil, že po smrti panovníka má nastoupit na trůn nejstarší člen rodu)

-          Vratislav II. – první český král

 

11. 3. – 13. 3. 2020

Nezapomeň: Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 11, 12
 • s. 9
 • s. 13/ 1 – 4, cv. 5 do školního sešitu, podtrhni podstatná jména rodu středního a ženského, urči jejich vzor napiš do závorky nad dané slovo
 • s. 14/6 – 9, cv. 10 a), b) do školního sešitu – nech si nadiktovat

PS (modrý)

 • s. 6
 • s. 7/4 do školního sešitu
 • s. 10/7,8,9
 • s. 12, 13, 15
 • s. 17/11

PS (zelený – vyjmenovaná slova pro 3. a 4. roč.) s. 9, 10, 12, 13, 14

Příprava na: doplňování i/y, diktát – koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského

 

Matematika

Početník

 • s. 1 – 5, 8/2, 9/3

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 92/ 6 (výpočet a odpověď)
 • 92/7 (počítej písemně – pod sebou)
 • 92/9 (4 příklady)
 • 92/10
 • 94/3, 4 (tabulku překresli do sešitu)
 • 94/6 (zopakuj si jednotky délky a převody)
 • 95/4

Geometrie

Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)

 • s. 75/1 – zopakuj si postup rýsování trojúhelníku, narýsuj do sešitu)
 • s. 84/1, 4 (rozhodni, který trojúhelník je pravoúhlý a jak to zjistíš – ústně)
 • s. 84/5, 6
 • Příprava na: písemné dělení, římská čísla, písemné násobení, rýsování trojúhelníku

Přírodověda

Sešit

 • ofocené listy (lepit do sešitu) – 1x značky (napsat správný název)
 • 2x pracovní list (doplnění, nalepení)
 • Příprava na: dopravní značky (pojmenování), výbava kola, chování chodce a cyklisty (viz pracovní listy)

Čtení

 • Četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

Hudební výchova

Délka not – zápis not do sešitu (dbej na úpravu, správný sklon not, noty piš na první linku notové osnovy – je to dolní linka)

 • 1. notová osnova – nota celá (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka celá (dopiš do konce řádku)
 • 2. notová osnova – nota půlová (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka půlová (dopiš do konce řádku)
 • 3. notová osnova – nota čtvrťová (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka čtvrťová (dopiš do konce řádku)
 • 4. notová osnova – nota osminová (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka osminová (dopiš do konce řádku)

Vlastivěda

 • Opakování – viz učebnice s. 7, 8, 10, 12 (ústně)
 • Velkomoravská říše s. 13 – 14 (přečti si), možné www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého Velkomoravská říše, poslech audio – Staré pověsti české (Hurvínek)
 • Sešit – zápis (pokračuj v zápisu z minulé hodiny)
  • roku 863 (9. st. n. l.) příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje – šířili křesťanství, slovanský jazyk místo latiny, první slovanské písmo Hlaholice (5. července – státní svátek na počest Cyrila a Metoděje)
  • rozvoj řemesel (šperkařství, výroba skla, řezbářství, hrnčířství, …),
  • rozvoj obchodu (obchodování)
  • kníže Svatopluk – opět návrat k latině, písmo latinka, po jeho smrti se říše rozpadá – nájezdy kočovných Maďarů

Společenská výchova

Sešit

 • kresba jednoduchého obrázku, nejprve s otevřenýma očima (rukou, kterou píšu), potom se zavřenýma očima
 • odpověz celou větou, odpovědi napiš k obrázku: Jaký jsi měl při kreslení pocit?, Jak jsi spokojen s výsledkem svojí práce?

Anglický jazyk - Skupina paní uč. Štěrbové

 • dopsaná slovní zásoba Unit 18+19
 • uč. str. 50,51 - přečíst
 • pracovní sešit všechna cvičení až do str. 53 (nemusí cv.3,4 na str. 49)
 • dodělat zvláštní domácí úkoly - ti, kterých se to týká
 • příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme - Unit 15 - určování času

Anglický jazyk - Skupina paní uč. Tomáškové

 • Lekce 17 – přečíst cv.5 – I love fashion shows
 • Lekce 18 – přečíst jednotlivá cvičení, cv.4 – tabulka do sešitu, cv.6 – slovíčka do slovníčku
 • Lekce 19 – přečíst jednotlivá cvičení, cv. 2 – tabulka do sešitu, cv.6 – slovíčka do slovníčku
 • Str. 52, 53 – přečíst příběh – Clothes.
 • Pracovní sešit – stejné lekce jako v učebnici

Toto je látka do konce března. Pracovní sešity mám bohužel u sebe. Kdo se bude chtít do konce tohoto týdne pro pracovní sešit stavit, bude pro něj připravený na vrátnici školy. V pátek si zbývající sešity z vrátnice vezmu zpět k sobě. Děkuji.