Domácí úkoly pro 4.D

 Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Po 6. 4. – St 8. 4. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám – jsou to úkoly zvýrazněné a s vykřičníkem , zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, nezapomínej na opravu)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 19/1, 2
 • s. 19/3, 4

Učebnice

 • s. 59/vzor STROJ / žlutý rámeček (přečti)
 • tabulka skloňování – přečti skloňování vzoru STROJ a zakroužkuj důležité
 • s. 59/19 (ústně)
 • s. 59/15! (piš do sešitu) (zbylo z minulého týdne)

Čtení

Čtenářský deník

 • zápis knihy! (Pošli klidně až v úterý po prázdninách. Jak se ti bude chtít.)
 • Nezapomeň! – Zapsat můžeš i knihu, kterou ještě nemáš dočtenou. Stačí, když uvedeš počet stran, které máš přečtené a za lomítko napíšeš, kolik má kniha celkem stran.

 

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 112/11(2 příklady + zkouška) !
 • s. 112/12(2 příklady + zkouška) !

Geometrie

Učebnice, sešit !

Do sešitu napiš nadpis: Útvary souměrné podle osy

 • s. 99/1 (Přelož list papíru, vyber si některý z obrázků a z přeloženého papíru jej vystřihni. Vystřižený útvar rozlož a přehyb vyznač barevně. Nalep do sešitu pod nadpis. Napiš pod obrázek: Tento vystřižený útvar je osově souměrný podle vyznačené osy. Osově souměrný útvar poznám tak, že když ho přeložím podle osy, obě části se kryjí.)
 • s. 99/3 (Vyber a napiš do sešitu 3 písmena, která jsou osově souměrná. Vyznač jejich osy souměrnosti.)

Přírodověda

Učebnice

 • s. 49 – 51 (Parky a městská zeleň)

Pracovní sešit

 •  s. 25, 26 (zbylo z minulého týdne, dokonči)

 

Anglický jazyk  - skupina Petry Tomáškové - viz příloha 

Anglický jazyk - skupina Dagmar Štěrbové 

1)     opakování 20. lekce - odpověz na následující otázky písemně do sešitu:

 • What´s your name?
 • Where do you come from?
 • Can you speak Czech?

2)     napsat novou slovní zásobu Unit 21 - povolání, následně procvič zde (kliknutím na "LEARN" se žáci učí): https://quizlet.com/396007703/unit-21-flash-cards/

3)     učebnice str.56/1 - podívat se na obrázky, cv.2 - přiřadit k sobě název povolání (nalevo) s činností typickou pro výkon daného povolání (napravo) - písemně do sešitu

4)     video - písemně do sešitu napsat seznam všech povolání, které se ve videu objeví (s českým překladem): https://www.youtube.com/watch?v=BfegL6UbX-0

5)     pracovní sešit str.56-57 (u cv.4 stačí vyplnit pouze pro mum a dad)

 • Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz.
 • V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

Tělesná výchova 

Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • skákání přes švihadlo
 • chůze či běh do schodů
 • cvičení dle hudby
 • posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • protahovací cvičení
 • cvičení rovnováhy
 • počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

Na youtube doporučuji např.:

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

 
30.3. - 3.4. 2020

Nezapomeň:

 • Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.
 • Zavolej mi, napiš mi, pokud si nebudeš vědět rady.
 • Výuka přes WhatsApp od 8 hod. (učíme se společně, posílej jen to, o co tě požádám, zkontroluj si sám podle řešení, které ti pošlu, do závorky za cvičení piš počet chyb, chyby oprav – napiš oprava: - negumuj je, nepřepisuj)
 • Co společně nestihneme, doděláme další týden. Neboj, učení ti budu dávkovat každý den. Zvládneme to spolu.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 18 (než budeš cvičení vypracovávat, podívej se na vysvětlení do učebnice s. 58/žlutý rámeček -dolní a tabulka skloňování vzorů - vzor MUŽ v jednotném i množném čísle)
 • s. 17/4

PS (modrý)

 • s. 19/6
 • s. 24/3
 • s. 26/1 (piš do školního sešitu)
 • s. 26/2

Vyjmenovaná slova – Pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

 • s. 15 d), e)
 • s. 16 (cvičení B napiš do školního sešitu)

Učebnice

 • s. 58/žlutý rámeček (vzor MUŽ)
 • s. 58/14 (ústně)
 • s. 59/15 (piš do sešitu)

Školní sešit

 •  vyskloňuj slova páv, obraz, učitel (na kraj stránky si pod sebe napiš 1. – 7. pád a vedle vyskloňuj všechna uvedená slova, odděluj je čárkou)

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 108/12 (4 příklady)
 • s. 109/16 (zaokrouhli pouze jablka, hrušky, broskve)
 • s. 109/17
 • s. 109/21 (2 příklady + zkouška)
 • s. 111/1 (2 příklady + zkouška)
 • s. 111/6 (3 příklady)
 • s. 112/13

Početník

 • s. 7/první sloupec
 • s. 13/2

Geometrie

 • Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)
 • s. 96/1 (pouze přečti)
 • s. 96/2 (do sešitu napiš nadpis – Obvod trojúhelníku a postupuj dle zadání – trojúhelník si načrtni, popiš stejně jako v učebnici a pak počítej obvod. Na závěr napiš barevně vzorec pro výpočet obvodu)
 • s. 96/3 (pouze přečti)
 • Narýsuj trojúhelník RST: r = 4 cm, s = 4 cm, t = 5 cm – nezapomeň náčrtek, popis stran, narýsuj a vypočítej obvod. Napiš správně: Narýsoval jsem rovnostranný/rovnoramenný trojúhelník)

Přírodověda

Vlastivěda

 • Opakování – příprava na test (viz učebnice s. 15 a s. 20) – příští týden pošlu test mailem
 • Mrkni na: www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého
 • Vlastnivěda - opakování 

Hudební výchova

Sešit

 • nadpis bude: Stupnice c dur
 • do notové osnovy napiš stupnici c dur, nezapomeň na začátku napsat houslový klíč, takt a noty odděluj taktovými čarami, noty pojmenuj

 

Společenská výchova

 • Sešit - Odpověz: Jaké to pro tebe je být doma a učit se přes WhatsApp, sám nebo s rodiči. Rozepiš se a porovnej to s výukou ve škole. Jaké má takové učení doma výhody a nevýhody?

Výtvarná výchova

 • Do sešitu na vlastivědu splň úkol, který najdeš v uč. Vlastivědy na s. 19/dole, žlutý rámeček – výtvarná výchova, inspirovat se můžeš v učebnici Vl na s. 18 – zde máš, jak vypadala strana ručně psané knihy. Ozdobné písmo jsme se učili, tak si vyhraj. Text napiš, jaký chceš. Nemusí to být příliš dlouhé. Může to být třeba nějaký vzkaz.

Pracovní činnosti

 • Pošli mi fotku, jak vaříš s mamkou, s taťkou nebo sám. Dokážeš pro všechny připravit nějaké dobré jídlo? Těším se, co pošleš.

Tělesná výchova

 • PRO DOBROVOLNÍKY - doporučuji!!!! Zacvičte si s výsadkáři https://youtu.be/jG5CBmocpXM
Anglický jazyk: skupina paní učitelky Tomáškové - učivo 
 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) procvičování slovní zásoby na Quizlet, při kliknutí na LEARN se žáci učí:

2) učebnice str. 54+55 - přečíst, snažit se porozumět

3) napsat slovní zásobu UNIT 20

4) pracovní sešit str.54-55

5) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit jakoukoliv postavu v libovolném oblečení, popsat anglicky jednotlivé kusy oblečení (alespoň 5), minimálně u jednoho kusu oblečení uvést také jaký má vzor (plain, striped, spotted, polka-dot), př. a striped T-shirt, potřebnou slovní zásobu najdete v učebnici UNIT 17+18.

Domácí úkol naskenovat či vyfotit a poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno + třída do 3. 4. V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Nezapomeň:  Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš. Diktáty ti mohou nadiktovat rodiče – je to nepovinné. Zavolej mi, pokud si nebudeš vědět rady. Přes WhatsApp výuka od 8 – 10 hod. – tam vždy upřesním, co mi máš posílat. Posílej jen to, o co tě požádám. Měla bych toho jinak strašně moc. Kdo není s námi ve skupině, pošlu mailem nebo SMSkou, co je třeba mi poslat. Když něco nebudeš vědět, piš, volej.

Anglický jazyk (pro děti ze skupiny paní učitelky Dagmar Štěrbové)

1) učebnice str. 51-53 – přečíst + přeložit + vypsat novou slovní zásobu

2) opakování určování času

3) aby to šlo lépe do hlavy, pomůže tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=65_c1CpfTjU

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 17 (než budeš cvičení vypracovávat, podívej se na vysvětlení do učebnice s. 58/žlutý rámeček a s. 56/tabulka vzor hrad v jednotném i množném čísle)

Nezapomeň! – v PS modrém máš tabulku skloňování podstatných jmen podle všech vzorů – pokud děláš nějaké cvičení, měj ji pře sebou, abys do ní mohl nahlédnout

PS (modrý)

 • s. 23/1, 2

PS (Vyjmenovaná slova pro 3. a 4. ročník)

 • s. 20 - 21

Učebnice

 • s. 57/6 (společně jsme dělali na WhatsApp – Prosím poslat nafocené.
 • s. 58/11
 • s. 58/12 (Pošli ofocené  - rodiče nadiktují, sám si zkontroluj a pod diktát napiš počet chyb, pak mi pošli)

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 107/1 (projdi si, přečti si)
 • s. 107/2
 • s. 107/3 (jen příklady a), b), c) – nezapomeň na zkoušku, provádíš ji záměnou sčítanců) – kdo chce procvičit více, může udělat celé cvičení
 • s. 108/8, 9, 11 (zapiš první dvě čísla) – pokud chceš, opět můžeš udělat celé
 • s. 101/5

Početník s. 13/1

Geometrie Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)

 • s. 93/1 (pouze přečti, ať víš, jak postupovat)
 • s. 93/2,3 (do sešitu napiš nadpis – Obdélník a čtverec a rýsuj dle zadání)

Přírodověda

 • Opakování – později pošlu zadání k vypracování (Bude se jednat o opakování z dopravní výchovy.)

Vlastivěda

 • Opakování – Odpověz na otázky z učebnice s. 17/1., 2. (Napiš do sešitu pod zápis.)
 • Učebnice s. 18 – 19 (přečti si)
 • Opět možné: www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého první Přemyslovci
 • Sešit – napiš nadpis a pod něj piš odpovědi na otázky nebo splň úkoly, které najdeš v učebnici na s. 19/1., 2., 3. Budu ráda, když si dáš zaležet, nadpisy a důležité věci zvýrazníš, podtrhneš, případně nakreslíš obrázek.

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

16. 3. – 20. 3. 2020

Nezapomeň: Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš. Diktáty ti mohou nadiktovat rodiče – je to nepovinné. Zavolej mi, pokud si nebudeš vědět rady. V úvodní mailu máš moje číslo a další potřebné informace.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 16 (než budeš cvičení vypracovávat, podívej se na vysvětlení do učebnice s. 55,56 a do modrého sešitu s. 21)

PS (modrý)

 • s. 16/7 (diktát)
 • s. 16/8,9
 • s. 18/1,2,3
 • s. 21/rod mužský – vysvětlení (přečti si, vyznač pro tebe důležité – cvičení 1 nedělej

Učebnice

 • s. 55/vysvětlení (seznámení s novou látkou – přečti si)
 • s. 56/tabulka (pokud máš možnost, okopíruj a zakroužkuj pro tebe důležité koncovky – pak nalep do školního sešitu, pokud nemáš možnost okopírovat, jen si přečti – první varianta je samozřejmě lepší)
 • s. 56/ žlutý rámeček (přečti)
 • s. 55/2 (do školního sešitu napiš podstatná jména rodu mužského a urči životnost/neživotnost – pomůže ti přehled na téže stránce pod prvním žlutým rámečkem)
 • s. 57/5 (do školního sešitu – Místo slova, které máš doplnit, si dej vzor, mně to vždycky pomohlo. Např. Na střeše seděli holubi. (holub se skloňuje podle vzoru pán – Na střeše seděli páni.), ale POZOR!!! – Na střeše jsem viděl holuby. (Protože: Na střeše jsem viděl pány.)

Matematika

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 95/ 1 (zopakuj si)
 • 95/2 a), b) (tabulku překresli do sešitu)
 • 95/5, 6
 • 97/1,2,4
 • 97/8 (4 příklady)
 • 97/11 (3 příklady se zkouškou, slovní úlohy netvoř)
 • 98/1,2,3
 • 98/9 (4 příklady, správnost si ověř na kalkulačce, dodržuj postup výpočtu)

Geometrie

Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)

 • s. 88/1,2,3

Přírodověda

 • Dopravní výchova - opakování

Vlastivěda

 • Opakování č. 2 – viz učebnice s. 15 (ústně)
 • Učebnice s. 16 – 17 (přečti si)
 • Opět možné: www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého Bořivoj (a další díly - Dějiny udatného českého národa Bořivoj a Ludmila, Dějiny udatného českého národa svatý Václav, …), poslech audio – Staré pověsti české (Hurvínek)
 • Sešit – zápis:

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

-          Začátek 10. století

-          Vládnoucí rod Přemyslovci

Knížata:

-          Bořivoj (žena Ludmila)

-          Spytihněv I.

-          Vratislav I.

-          Václav - vychován babičkou Ludmilou, zajistila mu vzdělání – uměl číst, psát – je patronem naši země (spravedlivý, mírumilovný, obdarovával chudé – 28. září státní svátek)

-          Boleslav (Václava nechal zavraždit)

-          2. polovina 10. stol. – rod Slavníkovců (byl vyvražděn Přemyslovci)

-          Oldřich a jeho syn Břetislav – připojili Moravu k českému státu (Břetislav určil, že po smrti panovníka má nastoupit na trůn nejstarší člen rodu)

-          Vratislav II. – první český král

 

11. 3. – 13. 3. 2020

Nezapomeň: Vždy napiš do sešitu stranu a cvičení, které děláš.

Český jazyk

PS (velký)

 • s. 11, 12
 • s. 9
 • s. 13/ 1 – 4, cv. 5 do školního sešitu, podtrhni podstatná jména rodu středního a ženského, urči jejich vzor napiš do závorky nad dané slovo
 • s. 14/6 – 9, cv. 10 a), b) do školního sešitu – nech si nadiktovat

PS (modrý)

 • s. 6
 • s. 7/4 do školního sešitu
 • s. 10/7,8,9
 • s. 12, 13, 15
 • s. 17/11

PS (zelený – vyjmenovaná slova pro 3. a 4. roč.) s. 9, 10, 12, 13, 14

Příprava na: doplňování i/y, diktát – koncovky podstatných jmen rodu středního a ženského

 

Matematika

Početník

 • s. 1 – 5, 8/2, 9/3

Učebnice (piš do školního sešitu)

 • s. 92/ 6 (výpočet a odpověď)
 • 92/7 (počítej písemně – pod sebou)
 • 92/9 (4 příklady)
 • 92/10
 • 94/3, 4 (tabulku překresli do sešitu)
 • 94/6 (zopakuj si jednotky délky a převody)
 • 95/4

Geometrie

Učebnice (rýsuj, piš do sešitu)

 • s. 75/1 – zopakuj si postup rýsování trojúhelníku, narýsuj do sešitu)
 • s. 84/1, 4 (rozhodni, který trojúhelník je pravoúhlý a jak to zjistíš – ústně)
 • s. 84/5, 6
 • Příprava na: písemné dělení, římská čísla, písemné násobení, rýsování trojúhelníku

Přírodověda

Sešit

 • ofocené listy (lepit do sešitu) – 1x značky (napsat správný název)
 • 2x pracovní list (doplnění, nalepení)
 • Příprava na: dopravní značky (pojmenování), výbava kola, chování chodce a cyklisty (viz pracovní listy)

Čtení

 • Četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

Hudební výchova

Délka not – zápis not do sešitu (dbej na úpravu, správný sklon not, noty piš na první linku notové osnovy – je to dolní linka)

 • 1. notová osnova – nota celá (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka celá (dopiš do konce řádku)
 • 2. notová osnova – nota půlová (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka půlová (dopiš do konce řádku)
 • 3. notová osnova – nota čtvrťová (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka čtvrťová (dopiš do konce řádku)
 • 4. notová osnova – nota osminová (zapiš do poloviny notové osnovy), pomlka osminová (dopiš do konce řádku)

Vlastivěda

 • Opakování – viz učebnice s. 7, 8, 10, 12 (ústně)
 • Velkomoravská říše s. 13 – 14 (přečti si), možné www.youtube.com - Dějiny udatného národa českého Velkomoravská říše, poslech audio – Staré pověsti české (Hurvínek)
 • Sešit – zápis (pokračuj v zápisu z minulé hodiny)
  • roku 863 (9. st. n. l.) příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje – šířili křesťanství, slovanský jazyk místo latiny, první slovanské písmo Hlaholice (5. července – státní svátek na počest Cyrila a Metoděje)
  • rozvoj řemesel (šperkařství, výroba skla, řezbářství, hrnčířství, …),
  • rozvoj obchodu (obchodování)
  • kníže Svatopluk – opět návrat k latině, písmo latinka, po jeho smrti se říše rozpadá – nájezdy kočovných Maďarů

Společenská výchova

Sešit

 • kresba jednoduchého obrázku, nejprve s otevřenýma očima (rukou, kterou píšu), potom se zavřenýma očima
 • odpověz celou větou, odpovědi napiš k obrázku: Jaký jsi měl při kreslení pocit?, Jak jsi spokojen s výsledkem svojí práce?

Anglický jazyk - Skupina paní uč. Štěrbové

 • dopsaná slovní zásoba Unit 18+19
 • uč. str. 50,51 - přečíst
 • pracovní sešit všechna cvičení až do str. 53 (nemusí cv.3,4 na str. 49)
 • dodělat zvláštní domácí úkoly - ti, kterých se to týká
 • příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme - Unit 15 - určování času

Anglický jazyk - Skupina paní uč. Tomáškové

 • Lekce 17 – přečíst cv.5 – I love fashion shows
 • Lekce 18 – přečíst jednotlivá cvičení, cv.4 – tabulka do sešitu, cv.6 – slovíčka do slovníčku
 • Lekce 19 – přečíst jednotlivá cvičení, cv. 2 – tabulka do sešitu, cv.6 – slovíčka do slovníčku
 • Str. 52, 53 – přečíst příběh – Clothes.
 • Pracovní sešit – stejné lekce jako v učebnici

Toto je látka do konce března. Pracovní sešity mám bohužel u sebe. Kdo se bude chtít do konce tohoto týdne pro pracovní sešit stavit, bude pro něj připravený na vrátnici školy. V pátek si zbývající sešity z vrátnice vezmu zpět k sobě. Děkuji.