Domácí úkoly pro 4.C

SAMOSTUDIUM 14.4. – 17.4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

Obvod OBDÉLNÍKU

 • Učebnice str. 105 (obdélník)
 • PŘIPOMEŇ SI: Obdéník má 4 vrcholy a 4 strany. Strany naproti sobě mají vždy stejnou délku.
 • OBVOD
  • Součet délek všech stran daného rovinného útvaru
  • Obdélník – dvojnásobek první a druhé strany (jelikož strany naproti sobě mají vždy stejnou délku) => o = 2 . (a + b)
  • Nezapomínej, že nejprve musíš sečíst čísla v závorce, a pak teprv vynásobit

Obdélník ABCD: a = 5 cm, b = 3 cm

o = 2 . (a + b)

o = 2 . (5 + 3)

o = 2 . 8

o = 16 cm

 

 

 

 

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

 • Paní učitelka Synková
 • tematický celek Ekosystém okolí lidských obydlí
 • Rostliny lidských obydlí(nová látka)
  • učebnice str. 52 – 55 – přečíst
  • zápis (zasílám e-mailem) - kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás)
 • PS – str. 27 (zatím neposílat, až po vyplnění živočichů)
 • PL Rostliny v okolí lidských obydlí
 • zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz
 • ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva (viz. web. stránky školy)

ANGLICKÝ JAZYK

Paní učitelka Štěrbová

 • učebnice str. 62-63 - přečíst, poslechy v příloze - cvičení 1 a cvičení 2 
 • napsat novou slovní zásobu UNIT 23
 • pracovní sešit str. 62-63
 • videonávod pro kresbu velikonočního zajíčka, zkus a pochlub se výsledkem: https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs
 • Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

Paní učitelka Jadrná

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Domácí úkoly 6.4. – 8.4. 2020

 • 9. dubna – Velikonoční prázdniny
 • 10. dubna – Velký pátek (ukřižování Ježíše Krista)
 • 12. dubna – Boží hod velikonoční/Velikonoční neděle (Vzkříšení Ježíše Krista)
 • 13. dubna – Velikonoční pondělí (tradiční oslavy a zvyky – mrskání pomlázkou a rozdávání vajíček - které vítají příchod jara)

Tyto dny si odpočiň od učení. Jdi s rodiči na procházku, zahraj si s nimi hru, podívej se na svůj oblíbený film, přečti si svoji oblíbenou knihu, pomoz s domácími pracemi….

ČESKÝ JAZYK

Vzor HRAD

 • Učebnice str. 58 (přečíst žlutý rámeček)
 • Nezapomeň! VZOR HRAD je tvrdý vzor (jen v 6. p. čísla mn. píšemě měkké I),
 • Ústně si vyskloňuj slovo HRAD (v jednotném i množném čísle) – pokud by sis nebyl jistý, tak v učebnici na str. 56 je tabulka Přehled skloňování PJ
 • PS PPJ (modrý) – str. 23a 25
 • PS ČJ4 – str. 17

MATEMATIKA

Obvod ČTVERCE

 • Učebnice str. 106/1 – přečti si a do sešitu udělej zápis, náčrtek, výpočet obvodu
 • PŘIPOMEŇ SI!
  • Čtverec má 4 vrcholy a 4 strany. Všechny strany jsou stejně dlouhé.
 • OBVOD
  • Součet délek všech stran daného rovinného útvaru
  • Čtverec – čtyřnásobek délky strany (jelikož jsou všechny strany stejně dlouhé) => o = 4 . a
  • Příklad:

Čtverec ABCD: a = 5cm

Výpočet strany čtverce, známe-li obvod:

o = 4 . a

o = 16 cm, a = ?

o = 4 . 5

Stranu a vypočítáme: a = o : 4

o = 20 cm

a = 16 : 4

 

a = 4 cm 

 

 

 

 

 

VLASTIVĚDA

 • Učebnice str. 26-27 – přečíst
 • Zápis již máme
 • Na www.youtube.com se může podívat na Staré pověsti české – O staré Praze
 • Referáty – kdo má již hotovo a ještě neposílal, tak vyfotit a poslat na e-mail, prosím J

PŘÍRODOVĚDA

 • Paní učitelka Synková
 • tematický celek Ekosystém okolí lidských obydlí 
 • přečíst si novou látku,– učebnice str. 52 (po rostliny) 
 • ŠS – vypracovat na základě přečteného textu - Dnes v blízkosti člověka ….. v nepřístupném terénu (např. v horách). - 2 otázky (Jak došlo ke zdomácnění zvířat?, Proč se dnes chovají koně?) 
 • zápis (zasílám e-mailem) - kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás) 
 • PL Ekosystém okolí lidských obydlí (zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz 
 • PL – Živá a neživá příroda – postupně vyplňovat (pouze pokud zbyde čas), neposílat 
 • ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva (viz. web. stránky školy)

ANGLICKÝ JAZYK

Paní učitelka Štěrbová:

 • opakování 20. lekce - odpověz na následující otázky písemně do sešitu: What´s your name? Where do you come from? Can you speak Czech?
 • napsat novou slovní zásobu Unit 21 - povolání, následně procvič zde (kliknutím na "LEARN" se žáci učí):https://quizlet.com/396007703/unit-21-flash-cards/
 • učebnice str.56/1 - podívat se na obrázky
 • učebnice str. 56/ cv.2 - přiřadit k sobě název povolání (nalevo) s činností typickou pro výkon daného povolání (napravo) - písemně do sešitu
 • video - písemně do sešitu napsat seznam všech povolání, které se ve videu objeví (s českým překladem):https://www.youtube.com/watch?v=BfegL6UbX-0
 • pracovní sešit str.56-57 (u cv.4 stačí vyplnit pouze pro mum a dad)
 • Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. 
 • V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

Paní učitelka Jadrná:

 • EGGS EVERYWHERE(64-65)
 • učebnice: do slovníčku zapsat a naučit slovíčka, přečíst strany 64 a 65
 • pracovní sešit: 64/2, 65/4
 • Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.
 • Procvičování slovní zásoby: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
 • HAPPY EASTER

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 • Paní učitelka Kohoutová
 • Posílám zvlášť v příloze

 

Samostudium 30.3. – 3.4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • NOVÁ LÁTKA – vzory rodu mužského
 • PS ČJ4 (velký) – str. 15-16
 • PS Pravopis PJ – str. 21-22

MATEMATIKA

 • Početník 2 – str. 25– trojúhelníková nerovnost (opakování)
  • NEZAPOMEŇ!! Pro každé dvě strany trojúhelníku musí platit, že součet jejich délek je větší než délka strany třetí!
  • Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=-ip0xGm9oF8 
  • Pozor na jednotky délky – VŽDY musíš počítat se stejnými jednotkami délky.
  • Stačí, když budeš psát výsledky (výpočty prováděj na papír nebo do sešitu)
  • U trojúhelníků, které lze sestrojit, udělej červenou ¨fajfku¨
  • Příklad: Lze sestrojit trojúhelník ABC: a = 8 cm, b = 10 cm, c = 15 cm?

a + b > c

a + c > b

b + c > a

8 + 10 > 15

8 + 15 > 10

10 + 15 > 8

18 > 15

23 > 10

25 > 8

platí

platí

platí

Trojúhelní ABC lze sestrojit

 

 • Učebnice str. 125/7
 • Slovní úloha – do sešitu stačí napsat zápis + výpočet + odpověď

Sadař si objednal 75 broskvoní. Jeden stromek stál 187 Kč. Jaká byla celková cena, jestliže za dopravu zaplatil 1 600 Kč?

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

 • paní učitelka Synková
 • tematický celek Ekosystém park a městská zeleň
 • přečíst si novou látku,– učebnice str. 49 – 51
 • zápis (zasílám e-mailem) - kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás)
 • PL – Ekosystém park (zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz
 • PL – Živá a neživá příroda – postupně vyplňovat (pouze pokud zbyde čas), neposílat
 • PS – Parky a městská zeleň – str. 25 – 26
 • ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva (viz. web. stránky školy)

Vážení rodiče,

děkuji za vzornou spolupráci. Všechny Vámi zaslané materiály postupně kontroluji a až je budu mít všechny umístím známky do systému Bakalář. Také pracovní list Ekosystém park bude na známky, proto prosím o samostatné vypracování dcery/syna. Děkuji. Zároveň prosím o vyřízení pozdravů  pro Vaše dětí. Věřím, že vše zvládají, jsou to šikulkové.

Společně vše zvládneme. Držte se.

H. Synková

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

 • procvičování slovní zásoby na Quizlet, při kliknutí na LEARN se žáci učí:
 • učebnice str. 54+55 - přečíst, snažit se porozumnět
 • napsat slovní zásobu UNIT 20
 • pracovní sešit str.54-55
 • ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakreslit jakoukoliv postavu v libovolném oblečení, popsat anglicky jednotlivé kusy oblečení (alespoň 5), minimálně u jednoho kusu oblečení uvést také jaký má vzor (plain, striped, spotted, polka-dot), př. a striped T-shirt, potřebnou slovní zásobu najdete v učebnici UNIT 17+18.
 • Domácí úkol naskenovat či vyfotit a poslat na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 3.4. 
 • V případě nejasností mě kontaktujte telefonicky, možné rovněž konzultace přes Skype či WhatsApp.

Skupina paní učitelky Jadrné

 • Opakovat Určování času: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA&pbjreload=10clock

 • oblečení: https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
 • Nové učivo EASTER EGG HUNT(62-63)
  • učebnice: do slovníčku zapsat a naučit slovíčka 63/6, číst 62/1 a 3, zopakovat vazbu there is/are-číst 63/4 (zelený rámeček)
  • pracovní sešit: vypracovat cvičení 1-3 na s. 62 a 63.
 • Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

Samostudium na týden 23.3.-27.3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Početník 2 – str. 22 
 • Obvod trojúhelníka
  • Učebnice str. 96
  • Výukové video: https://www.youtube.com/watch?v=UaLF1SSqQYo
  • Početník 2 – str. 26 (procvičení výpočtu obvodu trojúhelníka)
  • Nezapomenout, že se musí počítat se stejnými jednotkami délky à např: Trojúhelník RST: 2 dm, 15 cm, 18 cm à musíme převést dm na cm à 2dm = 20 cm à o = r + s + t = 20cm + 15cm + 18cm = 53 cm)
 • Učebnice - str. 150/9 (slovní úlohy nedělat)

                           - str. 111/4 - stačí zápis + výpočty + odpovědi

 VLASTIVĚDA

 • Opakování: otázky učebnice str. 23 – ústně

PŘÍRODOVĚDA - paní učitelka Synková

 • opakování a procvičování tematického celku Ekosystém louka a pastviny
 • prosím o zaslání vypracovaných pracovních listů (PL) z minulého týdne na adresu synkova.hana@zsbrve.cz (pokud jste je poslali třídní paní učitelce, nevadí, kdo ještě neposlal, pošlete prosím na moji adresu)
 • vypracovat PL Ekosystém pole a louka – prosím o zaslání
 • jelikož máme dle časových plánů vše probráno a procvičeno, zasílám rozsáhlejší PL – Živá a neživá příroda
 • pracovní list Živá a neživá příroda – postupně vyplňovat, neposílat. Tento PL slouží k upevnění učiva, žáci ho nebudou vyplňovat celý, protože jsme některé látky ještě neprobrali. Mohou si ale otázky podle učebnice postupně vypracovávat. POUZE, POKUD ZBYDE ČAS! · ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva (viz. web. stránky školy)

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Jadrné (toto učivo je do konce března)

 • Napsat a naučit slovíčka ze strany 51 
 • Číst cvičení 1,3,4,5 ze stran 50 a 51
 • Do sešitu opsat zelený rámeček (50/2)
 • V PS vypracovat všechna cvičení ze stran 50 a 51 – vyfotit
 • Zapsat slovíčka z šedivých políček ze stran 52 a 53, přečíst příběh CLICK´S NEW COMPUTER PROGRAM
 • V PS vypracovat na stranách 52 a 53 cvičení 1,2,3 a ve cv. 4 nahradit slovo teacher slovem označujícím člena rodiny – vyfotit
 • Všechny 4 vyfocené strany pošlete nejpozději 31.3. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz
 • A ještě něco navíc: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/clothes-1

 Skupina paní učitelky Štěrbové

TĚLESNÁ VÝCHOVA - paní učitelka Kohoutová

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“  https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c 

 • Až se sejdeme na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíme a ohodnotíme.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

 • Skákání přes švihadlo
 • Cvičení dle hudby
 • Chůze či běh do schodů
 • Posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)
 • Protahovací cvičení (vzpomeňte si na rozcvičky)
 • Cvičení rovnováhy (např. čáp, holubička apod.)
 • Počítají se i úklidové práce doma….

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Těším se na společné cvičení ve škole, mějte příjemné dny Kamila Kohoutová

 KLASIFIKOVANÉ ÚKOLY

 • viz příloha v emailu - klasifikované úkoly (kdo má možnost tisku, vytisknout a doplnit. Kdo tu možnost nemá, prosím o přepsání do pracovního sešitu)

 

práce na týden od 16. do 20.3.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Pokud budete mít čas, pište s dětmi diktáty/pětiminutovky na vyjmenovaná slova. Nebo jim dejte nějaké cvičení z učebnice na doplnění. Na těchto stránách https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova mohou děti procvičovat vyjmenovaná slova online.
 • Učebnice str. 53 – vzor PÍSEŇ a KOST
  • Přečíst žluté rámečky. Vyskloňovat všechny vzory v jednotném i množném čísle.
  • str 53/12 – napsat do sešitu
  • Str 53/14 – ústně
 • PS Český jazyk 4 – str. 11/1,2 (vzor píseň ) a str. 12 celá
 • PS Pravopis podstatných jmen – str. 15-17
 • vždy napsat do sešitu stranu a cvičení (za minulý týden, prosím, dopsat) J
 • Literatura – každý den číst NAHLAS alespoň 15 minut
 • Na procvičení online - https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho
 • Na procvičení online - https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-zenskeho-rodu
 • Připomínám – čtenářsky deník do konce března 

MATEMATIKA

 • Procvičit malou násobilku (můžete jim diktovat příklady) nebo mohou opět procvičovat na internetu: https://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka
 • Ať se pokusí vymyslet 2 slovní úlohy – je jedno na jakou početní operaci J
 • Početník 2 – str. 18/1,2 a str. 19/1
 • Učebnice - str. 102/14, str. 149/1,  str. 150/7, str 150/12 - příklady vždy opsat a vypočítat !!

                          - str. 103/29 – stačí zápis + výpočty + odpovědi

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

 • Paní učitelka Synková
 • opakování a procvičování tematického celku Ekosystém louka a pastviny 
 • učebnice str. 34 – 39 –– pročíst 
 • mezi textem v učebnici jsou otázky a úkoly pro mezipředmětové vztahy – prosím o jejich vypracování do školního sešitu (otázky jsou v oranžovém kroužku a označeny čísly 1-13)
 • zápis k látce (zasílám e-mailem) lze (kdo má možnost) vytisknout a nalepit do sešitu, nakreslit libovolný obrázek
 • vypracovat pracovní listy, které zasílám e-mailem 
 • PS – doplnit všechna chybějící cvičení do str. 20, str. 21 – Opakování II., str. 22 – Pololetní opakování

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina paní učitelky Štěrbové

1) dopsaná slovní zásoba Unit 18+19

2) uč. str. 50,51 - přečíst

3) pracovní sešit všechna cvičení až do str. 53 (nemusí cv.3,4 na str. 49)

4) dodělat zvláštní domácí úkoly - ti, kterých se to týká

5) příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme - Unit 15 - určování času

Skupina paní učitelky Jadrné

Učebnice:

 • Napsat a naučit slovíčka lekce 18 (uč. 49/6)
 • Číst 48/1, 2
 • Do sešitu opsat zelený rámeček (49/4) a fialový rámeček (49/3)– otázka v přítomném čase průběhovém
 • Číst 49/5

Pracovní sešit:

KLASIFIKOVANÉ ÚKOLY:

 • Popis pohádkové postavy
  • Žáci si vyberou jakoukoliv pohádkovou postavu, kterou mají rádi, a popíší ji tak, jak jsme se učili.
  • Popis osoby najdete v učebnici ČJ na str. 29.
  • Pohádkovou postavu namalují
  • Napsat to mohou zvlášť na papír nebo do sešitu, který mají na procvičování. 
 • Matematika učebnice str. 149/1

INFORMACE NAVÍC:

 • Děti mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.
 • Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma bude prodloužena do 30. 6. 2020.
 • Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – děti tak mohou pracovat podle něj.