Domácí úkoly pro 4.A

14.4. - 17.4. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly

 

 

 

 

Závislosti –  k novému  učivu zasílám PL s vysvětlením a ukázkovým příkladem

 

124/1,2,3

125/5

PL

 

Procvičování učiva (písemné násobení, sčítání, odčítání, dělení)

 

124/4

125/7

 

M/G

Obvod obdélníku

 

 

PL

Klasifikované úlohy:

M/PL – Přímá úměrnost

M/G/PL – Obvod obdélníku

Informace:

Milí žáci, věřím tomu, že nové učivo (Závislosti)  lehce zvládnete. Není to těžké. Cvičení si vypracujte do ŠS. Pod každým cvičením je oranžově napsaný text – ten si pod příklad napište.

Výše uvedené klasifikované úkoly zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení), výuková videa www.matyskova-matematika.cz, https://www.onlinecviceni.cz – DOPORUČUJI

ON-LINE procvičování

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-nadilka/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000 https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

M/G

výukové video https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA

výukové video https://www.youtube.com/watch?v=UfUka2lBifc

ČJ

Tematický celek: Podstatná jména rodu mužského

 

 

 

 

vzor hrad – nové učivo

 

57 - 58

 

 

procvičování učiva – skloňování podle vzoru hrad (ústně)

 

58/10,11

 

 

PS (velký)

17

 

 

 

PS (s dráčkem)

23 - 25

 

 

 

koncovky podstatných jmen

 

 

PL

 

procvičovací cvičení - prezentace

 

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

ČJ/SL

zážitky z Velikonoc

Klasifikovaná cvičení:

ČJ/PL – Koncovky podstatných jmen

Informace:

Zápis nové látky do ŠS (+ datum) – nadpis – Přehled skloňování pod. jmen rodu muž. – vzor hrad, opsat podle tabulky skloňování vzoru hrad (j. i .mn. č.) a žlutý rámeček ze str. 58. Zadaná cvičení z učebnice ať si děti procvičí ústně a do ŠS  napíší : uč. – str.58/10-11 – ústně. K procvičování učiva zasílám ještě prezentaci. Je dělaná tak, aby žáci y/i doplňovali přímo do ní. Taktéž PL Koncovky podstatných jmen nemusíte tisknou, ale psát přímo do PL. Velice stručně žáci popíší zážitky z Velikonoc (do sešitu na sloh).

Výše uvedený klasifikovaný úkol zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Kromě níže uvedených odkazů k procvičování učiva, zasílám výukové video – Vzory podstatných jmen rodu mužského https://www.youtube.com/watch?v=yggI2gDsey4

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz

ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy),výuková videa

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

napsat a naučit slovíčka 20. lekce (s.55)

projít cvičení 1-3 (s.54 a 55), texty číst dvakrát a nahlas

do sešitu nadpis: We are friends, vytvořit tabulku o sobě podle cvičení 1 (nápověda: age=věk)

PS 54/1 · dobrovolně: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello, https://www.youtube.com/watch?v=V7Dvcy0gq-U

 

Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

Opakovat slovní zásobu 

EASTER = VELIKONOCE

 

 

 

 

Slovíčka – Unit 43 (str. 65)

Opsat do sešitu

Výslovnost slovíček – google překladač

 

 

 

 

Učebnice - přečíst a přeložit

 

64/1

 

 

Učebnice – do sešitu gramatik

Úplně stejně namalovat a popsat

 

64/2

 

 

Pracovní sešit

Cvičení 2 - kdybyste si někdo nevěděl rady, posílám inspiraci, jak to mohou děti udělat (1. There are two yellow chicken at the bottom and three black stars at the top. 2. There is a Easter bunny in the middle and the green grass at the bottom. 3. There is the green grass at the bottom and two yellow daffodils in the middle and yellow sun (slunce) at the top.

Cvičení 3 – nedělat 

64 - 65

 

 

 

Easter song https://www.youtube.com/watch?v=lSrjE8DKHyg

 

 

 

Znáte pavoučka Lucase? 

Krátká videa pro děti. Nevím, zda se Vám budou ukazovat české nebo anglické titulky (když se klidne na odkaz a otevře se video, vpravo dole ve videu je nastavení – titulky – čeština/angličtina)  o https://www.youtube.com/watch?v=VrS6akzR3sk  o  https://www.youtube.com/watch?v=bz9dOy3Zd6s

ONLINE - Doporučuji k procvičování slovíček/skladba jednoduchých vět:  o https://www.duolingo.com/learn

Existuje i aplikace do telefonu (pro Android i iOS)

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Český stát za vlády přemyslovských králů  - nová

látka (pokračování), přečíst v učebnici

 

22 - 23

 

 

Český stát za vlády přemyslovských králů  - zápis

 

 

 

 

Práce s textem (otázky) - ověření znalostí, do ŠS

 

23/1-9

 

 

Přemyslovská matematika (dobrovolné)

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

Práce s textem – odpovědi na otázky

Informace:

UčivoČeský stát za vlády přemyslovských králů jsem (z důvodu velikonočních prázdnin) rozdělila do dvou vyuč. hod. Minulý týden byla probrána 1. část, tento týden učivo dokončíme.  Zápis jsem posílala minulý týden (končil Přemyslem Otakarem I.). Opište/nalepte si zbývající část. Při zápisu do sešitu bych byla ráda, abyste dodržovali úpravu ( nadpisy a důležité věci zvýraznit, případně nakreslit obrázek).

Klasifikovaný úkol zašlete prosím zpět na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz  Děkuji.

Pro milovníky vlastivědy zasílám opět dobrovolný úkol. Opakuji, dobrovolný, kde nechce, nebude vypracovávat.

Všem, kteří vypracovali dobrovolný úkol „pro milovníky vlastivědy,“ z minulého týdne moc děkuji a chválím.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

výuková prezentace: https://slideplayer.cz/slide/1953641/

k výuce lze opět využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa – díl  29 - 32)

https://skolakov.eu/ apod.

Tematický celek: Ekosystém okolí lidských obydlí

 

 

 

 

Rostliny v okolí lidských obydlí - nová látka, přečíst v učebnici

 

52 - 55

 

 

Rostliny v okolí lidských obydlí  - zápis

 

 

 

 

Pracovní sešit

27

 

 

 

Rostliny v okolí lidských obydlí

 

 

PL

 

Rostliny v okolí lidských obydlí - prezentace

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL – Rostliny v okolí lidských obydlí

Informace:

Zápis (zasílám e-mailem) - kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás). PS (str. 27) zatím neposílejte, až po vyplnění živočichů). PL – Rostliny v okolí lidských obydlí

(zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete zpět na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz  Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva (viz. web. stránky školy)

prezentace - Rostliny v okolí lidských obydlí – doporučuji

http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/PR45rocnik/Ovocn%C3%A9-stromy-prezentace.pdf

https://slideplayer.cz/slide/11439214/

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=506

 

TV

 Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

- skákání přes švihadlo

- chůze či běh do schodů

- cvičení dle hudby 

- posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)

- protahovací cvičení

- cvičení rovnováhy

- počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

 sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“  https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY

 zacvičte si s výsadkáři  https://youtu.be/jG5CBmocpXM

online lekce tance http://www.degezetko.cz

 cvičení s atlety https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

Klasifikované úkoly:

Prosím o zaslání vypracovaného referátu – B. Martinů (většina žáků již úkol splnila)

SV

Na tento týden neposílám žádné úkoly

Děkuji rodičům a všem, co se podílejí na vzdělávání svých dětí, za spolupráci, nasazení, čas a obětavost, kterou tomu věnujete. S ohledem na Vaše pracovní vytížení a kupící se množství úkolů je to velmi těžké. Vám, milí žáci, děkuji za zodpovědný přístup. Jsem ráda, že krásně pracujete, mám z Vás radost! V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit. Pokud na něco potřebujte vícečasu, napište mi. Všem doporučuji vzdělávací pořad UčíTelka.

Množství učiva je vzhledem k velikonočnímu svátku redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Připomínám dobrovolný úkol „roušková výzva“ – na web. stránce  školy již několik statečných umístilo své foto v roušce.

H. Synková

 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

6.4. - 8.4. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly – procvičování učiva

 

 

 

 

Velikonoční počítání

 

 

PL

 

Hravý početní – obvod obdélníku, obvod čtverce

 

28/1,29/1

 

Klasifikované úlohy:

M/PL – Velikonoční počítání

Informace:

Výše uvedený klasifikovaný úkol zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení), výuková videa www.matyskova-matematika.cz, https://www.onlinecviceni.cz – DOPORUČUJI

ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy)

ČJ

Opakování a procvičování učiva, práce s textem

 

 

 

 

Velikonoční čeština

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

ČJ/PL – Velikonoční čeština

Informace:

Výše uvedený klasifikovaný úkol zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Kromě níže uvedených odkazů k procvičování učiva, zasílám výukové video – Vzory podstatných jmen rodu mužského https://www.youtube.com/watch?v=yggI2gDsey4

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz

ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy),výuková videa

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

EGGS EVERYWHERE(64-65)

 učebnice: do slovníčku zapsat a naučit slovíčka, přečíst strany 64 a 65

 pracovní sešit: 64/2, 65/4

Procvičování slovní zásoby: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

 

Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

Opakovat slovní zásobu. Vést rozhovory.

EASTER = VELIKONOCE

 

 

 

 

Slovíčka – Unit 23 (str. 63 šedý rámeček)

Opsat do sešitu

Výslovnost slovíček – google překladač 

 

 

 

 

 

Gramatika: THERE IS/ THERE ARE 

Učebnice

Zápis -  Přepsat nebo vytisknout a nalepit do velkého sešitu

 

63/4

 

 

 Pracovní sešit - vyplnit 

62/1,2,3

 

 

 

Učebnice - poslech 

 

62/1

 

 

ONLINE - Doporučuji k procvičování slovíček/skladba jednoduchých vět:  o https://www.duolingo.com/learn

 

 

 

 

Existuje i aplikace do telefonu (pro Android i iOS) 

 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Český stát za vlády přemyslovských králů  - nová

Látka, přečíst v učebnici

 

21

 

 

Český stát za vlády přemyslovských králů  - zápis

 

 

 

 

První dědičný král

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

bez klasifikace

Informace:

Nová látkaČeský stát za vlády přemyslovských králů  je rozdělena do dvou vyuč. hod. Tento týden bude probrána první část – str.21 (po Anežku Českou). Zápis, který posílám končí Přemyslem Otakarem I. Žáci si opíší/nalepí pouze tuto část. Zbytek zápisu bude použit na následující týden. Při zápisu do sešitu bych byla ráda, kdybyste dodržovali úpravu ( nadpisy a důležité věci zvýraznit, případně nakreslit obrázek)

Pro milovníky vlastivědy zasílám dobrovolný PL. Opakuji dobrovolný, kdo nechce, nebude vypracovávat.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

výuková prezentace: https://slideplayer.cz/slide/1953641/

k výuce lze opět využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa – díl 26, 27, 28)

https://skolakov.eu/ apod.

Ekosystém Okolí lidských obydlí – nová látka, přečíst v učebnici

 

52

 

 

Ekosystém Okolí lidských obydlí - zápis

 

 

 

 

Ekosystém Okolí lidských obydlí

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL – Ekosystém Okolí lidských obydlí

Informace:

V tomto týdnu máme pouze úvod do tematického celku Ekosystém okolí lidských obydlí. Milí žáci, pozorně si přečtete text v horní části učebnice a vypracujte do školního sešitu 2 otázky, které jsou pod textem. Jedná se o práci s textem a jeho porozumění. Pracovní list (Ekosystém okolí lidských obydlí), vyplněný pošlete. Děkuji.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky nebo si pokračovat v PL Živá a neživá příroda.

TV

 Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

- skákání přes švihadlo

- chůze či běh do schodů

- cvičení dle hudby 

- posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)

- protahovací cvičení

- cvičení rovnováhy

- počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

 sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“  https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY

 zacvičte si s výsadkáři  https://youtu.be/jG5CBmocpXM

online lekce tance http://www.degezetko.cz

 cvičení s atlety https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

Klasifikované úkoly:

Prosím o zaslání vypracovaného referátu – B. Martinů (většina žáků již úkol splnila)

SV

Na tento týden neposílám žádné úkoly

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL - Jak jsi na tom, Zvládání hněvu (většina již úkol vypracovala)

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji, jste šikulky! Jsem ráda, že krásně pracujete, mám z Vás radost! Samostatnost není věc lehká, vím. Ale jste skvělí a společnými silami to zvládneme! Pokud na něco potřebujte více času, napište mi. Pokud budete potřebovat poradit, napište. Jde mi o kvalitu, nikoliv o kvantitu, ale zároveň nechci, abyste zbytečně zaháleli.

Pokud Vám přece jenom zbyde čas, mám pro Vás úkol. Zapojte se do „rouškové výzvy“ – na web. stránce  školy již několik statečných umístilo své foto v roušce.

Přeji krásné a ničím nerušené Velikonoce     

H. Synková

 

30.3. - 3.4. 2020

Výukový materiál - ZDE

Přílohy:

 

 23.3. - 27.3. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly

 

 

 

 

písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, písemné sčítání více sčítanců

 

112/7,8,10

 

 

Hravý početník

7,8

 

 

 

písemné dělení jednociferným dělitelem

 

112/9,11

 

 

písemné odčítání

 

112/12

 

 

zaokrouhlování čísel

 

 

PL

 

Matemetika mě baví (řešení slovních úloh )

 

112/13

PL

 

procvičování početních operací

 

 

PL

M/G

obvod obdélníka a čtverce

 

105/2,4

 

PL zasílám e-mailem, prosím o jejich vypracování a zaslání ke kontrole. Učivo geometrie zasílám ve výukové prezentaci, která obsahuje i zadané úkoly, ty žáci vypracují do školního sešitu. Z učebnice na straně 105 a 106 si do ŠS opíši následující věty: Obvod obdélníku jen součet délek všech jeho stran. Obvod označujeme písmenem o (totéž o čtverci) + ke každému vzoreček pro výpočet obvodu. Rýsování čtverce a obdélníku si mohou žáci připomenout na straně 93 v učebnici.

Ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení), výuková videa www.matyskova-matematika.cz , ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy)

ČJ

tematický celek: Podstatná jména rodu ženského

 

 

 

 

procvičování a opakování  tematického celku Podstatná jména rodu ženského

18 – 20 (malý s dráčkem))

 

 

 

procvičování a opakování  tematického celku Vyjmenovaná slova

 

 

PL

 

tematický celek: Podstatná jména rodu mužského

 

 

 

 

nová látka – zápis

 

 

 

 

cvičení vypracovat do ŠS

 

55/1,2

 

 

podstatná jména rodu mužského

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

ČJ/SL

dopis – zápis zasílám e-mailem, prosím o jeho zapsaní do ŠS, samostatná práce – Soukromý dopis kamarádovi (libovolné téma)

PL a zápis nové látky zasílám e-mailem, prosím o jejich vypracování a zaslání ke kontrole. Zápis nové látky (přehlednou tabulku) prosím nalepit nebo přepsat do ŠS - zasílám e-mailem, součástí bude i jedno cvičení, které také prosím vypracovat do ŠS dle vzoru. Pokud budete mít s novým učivem problémy, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině Čj vrátíme, až se sejdeme ve škole.

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

napsat a naučit slovíčka ze strany 51 

 

 

 

 

číst cvičení 1,3,4,5 ze stran 50 a 51

 

 

 

 

do sešitu opsat zelený rámeček (50/2)

 

 

 

 

v PS vypracovat všechna cvičení ze stran 50 a 51 - vyfotit

 

 

 

 

zapsat slovíčka z šedivých políček ze stran 52 a 53, přečíst příběh CLICK´S NEW COMPUTER PROGRAM

 

 

 

 

v PS vypracovat na stranách 52 a 53 cvičení 1,2,3 a ve cv. 4 nahradit slovo teacher slovem označujícím člena rodiny - vyfotit

 

 

 

 

a ještě něco navíc: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/clothes-1

 

 

 

Všechny 4 vyfocené strany pošlete nejpozději 31.3. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz

 Učivo angličtiny poslala paní učitelka do konce měsíce března a přeje vám pevné zdraví a nervy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

opakovat slovní zásobu 

Pokud můžete, konverzujte s dětmi: What’s your name? Where are you from? How are you today? What’s the day today? What‘s the time? What’s your favourite: colour, country, city, hobby, subject, sport etc. ….. à Ať odpovídají celou větou J 

 

 

 

 

přečíst a přeložit 

 

   52-53

 

 

pracovní sešit

    52-53

 

 

 

K provičování slovíček hravou formou doporučuji stránky:  o https://www.umimeanglicky.cz

 

 

 

 

Např. na procvičení slovíček na téma oblečení si mohou zahrát pexeso: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda o https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/clothes-1

 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

procvič. učiva Velkomoravská říše – otázky (je jich 10) - ústně

 

15

 

 

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – nová látka

 

16- 17

 

 

vypracovat otázky pod textem (učebnice) do ŠS – jsou 3

 

 

 

 

dobrovolný úkol – Úkoly z ostatních předmětů (žlutý rámeček) – některé úkoly nelze vypracovat (žáci nemají čítanky u sebe)

 

 

 

Novou látku přečíst, zapsat si zápis do ŠS (lze i nalepit). Učiva je dost – je rozloženo do dvou vyuč. hodin.

K výuce lze využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa), ověřování znalostí – https://skolakov.eu/ apod.

pokračovat v prezentaci, referátu – vybrat si jednoho zástupce z řady živočichů a rostlin (výskyt, vzhled, způsob života, zajímavosti apod.), připravit si referát, prezentaci – po příchodu do školy žáci své práce budou prezentovat

 

 

 

 

Společenstva polí – živočichové, přečíst, zápis, obrázek

 

46-47

 

 

Ekosystém polí

 

 

PL

 

Živá a neživá příroda

 

 

      PL

Přečíst si novou látku, kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás) – pamatujte ale, že opisováním se jim učivo dostane do hlaviček. Pracovní list (Ekosystém polí), který zasílám e-mailem, prosím vyplněný pošlete. Pracovní list Živá a neživá příroda – postupně vyplňovat, neposílat. Tento PL slouží k upevnění učiva, žáci ho nebudou vyplňovat celý, protože jsme některé látky ještě neprobrali. Mohou si ale otázky podle učebnice postupně vypracovávat. POUZE, POKUD ZBYDE ČAS! K ověřování znalostí použijte adresy, které jsem Vám zaslala k procvičování e-mailem

TV

 Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

 Až se sejdete na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíte a ohodnotíte.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivity (dle svých možností), např. skákání přes švihadlo, cvičení dle hudby, chůze či běh do schodů, posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetin, zádové svaly …), protahovací cvičení (vzpomeňte si na rozcvičky), cvičení rovnováhy (např. čáp, holubička apod.), počítají se i úklidové práce doma …

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Paní učitelka se těší na společné chvíle ve škole a přeje všem příjemné dny.

HV

pokračovat v přípravě referátu z minulého týdne

 

 

 

 

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

 

 

 

SV

To musím zvládnout sám – vyřešit zadané úkoly

 

 

PL

 

16.3. - 20.3. 2020

ČJ

 • procvičování a opakování  tematického celku Podstatná jména rodu ženského
 • PS – Pravopis podstatných jmen hrou – str. 12 – 17 (individuálně - někdo má již některé stránky hotové)
  • PS (velký) – Podstatná jména rodu ženského – opakování - str. 13 - 14
  • ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení – např vyjmenovaná slova apod.)
  • pracovní list (PL) – Podstatná jména rodu ženského zasílám e-mailem, prosím o jejich zaslání ke kontrole, kdo nemá možnost odeslání, vytisknutí, žák vypracuje do ŠS (pouze odpovědi)

ČJ/Čt

 • četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

M

 • tematický celek: Milion
 • Početní výkony s přirozenými čísly (písemné sčítání a odčítání, písemné sčítání více sčítanců) – uč. – str. 111/1-5, do školního sešitu + přečíst si růžový rámeček, u slovních úloh prosím zápis úloh + výpočet + odpověď
 • učebnice – Závěrečné opakování - str. 149/1,2,3
 • procvičování probraného učiva – násobení dvojciferným činitelem – uč. – str. 111/6
 • PL (úkol je pro šikovné a trpělivé děti) - Důležité události v historii zasílám e-mailem

týden do 13. 3. 2020

M/G

 • procvičování učiva – Obvod  trojúhelníku
 • učebnice – str. 96/1,2,3,4 – do školního sešitu

 

AJ

      Skupina paní uč. Jadrné (práce na týden od 16.3.)

 • Učebnice: napsat a naučit slovíčka lekce 18 (uč. 49/6)
 • Číst 48/1, 2
 • Do sešitu opsat zelený rámeček (49/4) a fialový rámeček (49/3)– otázka v přítomném čase průběhovém
 • Číst 49/5
 • Pracovní sešit: 48/1, 2
 • Dle možností spolu s rodiči (prarodiči, staršími sourozenci, …) 49/3, 4 A něco na zpestření: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1

     Skupina paní uč. Abrahamové (toto učivo je do 20.3.)

 • Dopsat slovíčka UNIT 18 (str. 49), UNIT 19 (str. 51) à je mi jasné, že si někdo bude lámat hlavu s výslovností (jistě víte, že na google je překladač à tam si mohou slovíčko napsat à poté kliknou na poslech výslovnosti a ono jim to řekne, jak se to vyslovuje J
 • · Pokud můžete, konverzujte s dětmi: What’s your name? Where are you from? How are you today? What’s the day today? What‘s the time? What’s your favourite: colour, country, city, hobby, subject, sport etc. ….. à Ať odpovídají celou větou J
 • · Učebnice str. 50-51 – přečíst texty
 • · Pracovní sešit – str. 50-51 – udělat všechna cvičení (předchozí strany uděláme pak společně)
 • · K provičování slovíček hravou formou doporučuji stránku: https://www.umimeanglicky.cz
 • o Např. na procvičení slovíček na téma oblečení si mohou zahrát pexeso: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda
 • · Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

 

VL

 • nová látka: Velkomoravská říše (dokončení) – učebnice – str. 13 – 14, přečíst, zapsat si zápis do školního sešitu
 • vypracovat otázky pod textem (učebnice) do ŠS, dobrovolný úkol – Pátrání po stopách Velkomoravské říše (zelený rámeček)
 • PL - vypracovat pracovní listy (jeden je více náročný) – prosím o jejich zaslání ke kontrole (kdo má tu možnost)
 • k  výuce lze využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa), ověřování znalostí – https://skolakov.eu/

zápis:

Konstantin a Metoděj

 • 863 – příchod dvou bratrů ze Soluně (dnešní Řecko)
 • kázali slovenským jazykem, učili lidí číst a psát
 • K sestavil nové písmo – hlaholice, přeložil část bible (posvátná kniha křesťanů)
 • po jejich smrti opět kázání v latině
 • později prohlášeni za svaté

     život v říši

 • většina ob. žila na vesnici, hl. způsob obživy – zemědělství, zruční řemeslníci
 • kníže a členové družiny – hradiště chráněná hradbami
 • hradiště – středisko obchodu (výměnný)
 • rozvoj řemesel – šperkařství, výroba skla, řezbářství, kovářství ….

    rozpad Velkomoravské říše

 • doba rozpadu - 10. století
 • příčina – spory mezi knížaty + nájezdy kočovných kmenů

 

 • opakování a procvičování tematického Ekosystém pole
 • PL - vypracovat pracovní list – prosím o jejich zaslání ke kontrole (kdo má tu možnost)
 • prezentace, referát – vybrat si jednoho zástupce z řady živočichů a rostlin (výskyt, vzhled, způsob života, zajímavosti apod.), připravit si referát, prezentaci – po příchodu do školy žáci své práce budou prezentovat
 • PS – doplnit všechny chybějící stránky již probraného učiva

HV

 • připravit si referát – hudební skladatel B. Martinů
 • zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

Společenská výchova

 • vybrat si jakoukoli nepříjemnou situaci (např. svědek krádeže, nevhodného chování apod.) a na téma : „Takhle bych to řešil já“ a zpracovat ji

ČJ

 • opakování tematického celku Podstatná jména rodu ženského
 • učebnice – str. 54/15,16,17,18  - do školního sešitu (ŠS)
 • ŠS – dodělat si chybějící opravy
 • PS (velký) si žáci nechali ve škole, ale i zde budou zadána cvičení k opakování a procvičování učiva. Nabízím proto možnost jeho vyzvednutí v pátek mezi 9 -10hod před školou

ČJ/Čt

 • četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

M

 • tematický celek: Číselný obor 0 – 1 000 000
 • procvičování probraného učiva – čtení a zápis čísel, porovnávání, zaokrouhlování čísel
 • učebnice – str. 108/ 10, 109/18,19,20 – do školního sešitu (pokud někomu došel ŠS, prosím o jeho zakoupení)
 • Hravý početník – dodělat všechna cvičení do str. 5

M/G

 • procvičování učiva – konstrukce trojúhelníku, rýsování obdélníku, čtverce
 • učebnice – str. 75/1 – zopakuj si postup rýsování trojúhelníku
 • narýsuj do sešitu libovolný čtverec, obdélník, trojúhelník, proveď náčrtek, popis

 AJ -

Skupina paní uč. Štěrbové (toto učivo je do konce března)

 • dopsaná slovní zásoba Unit 18+19
 • uč. str. 50,51 – přečíst
 • pracovní sešit všechna cvičení až do str. 53 (nemusí cv.3,4 na str. 49)
 • dodělat zvláštní domácí úkoly - ti, kterých se to týká
 • příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme - Unit 15 - určování času

Skupina paní uč. Abrahamové (toto učivo je do 20.3.)

 • Dopsat slovíčka UNIT 18 (str. 49), UNIT 19 (str. 51) à je mi jasné, že si někdo bude lámat hlavu s výslovností (jistě víte, že na google je překladač à tam si mohou slovíčko napsat à poté kliknou na poslech výslovnosti a ono jim to řekne, jak se to vyslovuje J
 • Pokud můžete, konverzujte s dětmi: What’s your name? Where are you from? How are you today? What’s the day today? What‘s the time? What’s your favourite: colour, country, city, hobby, subject, sport etc. ….. à Ať odpovídají celou větou J
 • Učebnice str. 50-51 – přečíst texty
 • Pracovní sešit – str. 50-51 – udělat všechna cvičení (předchozí strany uděláme pak společně)
 • K provičování slovíček hravou formou doporučuji stránku: https://www.umimeanglicky.cz - Např. na procvičení slovíček na téma oblečení si mohou zahrát pexeso: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda
 • Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

 • opakování tematického celku: Pravěk
 • do ŠS (někteří žáci si ho opět nechali ve škole) vypracovat otázky – příprava na písemnou práci - uč. str.7/1-5, 8/1-5, 10/1-5, 12 – práce ve skupinách
 • nová látka: Velkomoravská říše – učebnice – str. 13 – přečíst, zapsat si zápis do školního sešitu
 • k  výuce lze využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa), ověřování znalostí – https://skolakov.eu/

Velkomoravská říše

 • první skutečný stát na našem území
 • vznik – 9. st. n.l.
 • poloha : kolem řeky Moravy a Dyje

  panovníci

 • rod Mojmírovců
 • kníže Mojmír – zvětšil území – část dnešního Slovenska

nové náboženství

 • křesťanství – víra v jednoho Boha, láska, vzájemná pomoc, slušnost

 • opakování a procvičování tematického Ekosystém pole
 • učebnice str. 42 – 48 –– pročíst
 • mezi textem v učebnici jsou otázky a úkoly pro mezipředmětové vztahy – prosím o jejich vypracování do ŠS
 • PS – str. 23,24 (i za pomoci učebnice)

Kdo nevyužije možnost vyzvednout si sešity ze školy, všechny úkoly ať děti vypracují do jednoho sešitu. Děkuji. H. Synková