Domácí úkoly pro 4.A

15.6. - 19.6. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Souhrnné opakování a procvičování učiva 4. ročníku

 

 

 

 

Souhrnné opakování učiva 4. ročníku

 

 

PL

M/G

Geometrické útvary  – procvičování učiva

 

75,93,96,

105,106

 

Klasifikované úlohy:

PL – Souhrnné opakování učiva 4. ročníku

Informace:

Milí čtvrťáci,

tento týden vás čeká poslední pracovní list, ve kterém si zopakujete učivo 4. ročníku – sčítání, odčítání, násobení, dělení, početní operace s závorkami, zaokrouhlování, převody jednotek a vaše oblíbené slovní úlohy. Nebojte, není těžký, všechno učivo jsme již probrali. Stačí si pouze připomenout základní matematické pojmy, poučky a zjednodušené pomůcky, které vám pomohou při řešení různých matematických operacích (např. sčítanec + sčítanec = součet, menšenec – menšitel = rozdíl, činitel x činitel = součin, dělenec : dělitel = podíl, dělíme-li číslo zakončené nulami dělitelem 10, 100, 1 000 z děleného čísla (dělence) odebereme tolik nul, kolik jich je v děliteli, násobení a dělení provádíme před sčítáním a odčítáním, není-li závorkami vyznačeno jinak, apod.) .

PL je uložen v aplikaci MS Teams – zadání.

Pro milovníky matematiky doporučuji využít níže uvedené web. adresy na procvičování učiva  (Zažij radost s matematikou a Početní operace v číselném oboru milion – rozvinutý zápis čísel, porovnávání čísel, zaokrouhlování …). Všechna cvičení jsou online, takže se hned přesvědčíte o tom, zda jste počítali správně.

 V geometrii vás také čeká procvičování učiva. Tento týden se zaměříme na konstrukci geometrických útvarů – trojúhelník, čtverec, obdélník a výpočet jejich obvodů.  Ve výše uvedených stránkách v učebnici si přečtěte barevné rámečky a připomeňte si postup při rýsování jednotlivých útvarů a vzorečky pro výpočet jejich obvodů.

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://www.matika.in/cs/#4Zažij radost s matematikou

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm   - Číselný obor milion

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - online cvičení

Výuková videa:

http://www.matyskova-matematika.cz/ - výuková videa k procvičení učiva

ČJ

tematický celek: Stavba věty

 

 

 

 

Souhrnné opakování učiva 4. ročníku

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PL – Souhrnné opakování učiva 4. ročníku

Milí žáci,

také v českém jazyku vás čeká poslední pracovní list, ve kterém si procvičíte učivo 4. ročníku. Zopakujete si hláskovou podobu slova, význam slov, pojem kořen, předpona, přípona, vyjmenovaná slova, slovní druhy, skloňování podstatných jmen, časování sloves a stavbu věty. Pokud si nebudete vědět rady, použijte učebnici.

PL je uložen v aplikaci MS Teams – zadání. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme

my,  učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - online cvičení

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html - online cvičení

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk - online cvičení

http://ucirna.cz/cestina/skladba_zakladni_pojmy.php - online cvičení

http://dumy.cz/material/47784-veta-jednoducha-a-souveti - online cvičení

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s – Vyjmenovaná slova

 1. https://www.youtube.com/watch?v=dIjziqIsauA – Podstatná jména

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0VrAdewpA – Vzory podstatných jmen

https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0Časování sloves – čas přítomný

https://www.youtube.com/watch?v=WziixJwgHEQČasování sloves - čas budoucí

https://www.youtube.com/watch?v=NUnYAvkOk-IČasování sloves  - čas minulý

https://www.youtube.com/watch?v=qK89kAIu428 – Podmět a přísudek

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y – Základní skladební dvojice

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y – Podmět a přísudek

https://www.youtube.com/watch?v=pJRyrQchCs0 – Podmět a přísudek

 

AJ

paní uč. Jadrná

 

 

 

 

opakuj si názvy měsíců:

https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/months/choice/exercises.html https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/months/trenazer/exercises.html

 

 

 

 

 

 

 

opakuj si předložky:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar-games-prepositions-of-time-worksheet.pdf

(v prvním cvičení najdi a podtrhni předložky, pak je zapiš do rámečku, ve druhém zapiš výrazy do správného sloupečku, ve třetím najdi v každé větě chybu, podtrhni ji a vedle napiš správné slovo, v posledním cvičení napiš 3-4věty o svých narozeninách podle 1. cvičení a nakresli obrázek)

 

opakuj si názvy oblečení: https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U zaměstnání: https://www.youtube.com/watch?v=x8tF2aQoukY   

    

 

 

 

PS

    72/1, 2

 

 

 

procvičuj oblečení:

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-clothing-1-uroven?source=explicitExercise  · https://www.skolasnadhledem.cz/game/3125  · zopakuj si každodenní činnosti - https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM   

 

PS

72-3/3, 4

 

 

VL

Tematický celek: Souhrnné opakování a procvičování učiva 4. ročníku

 

 

 

 

Učebnice

    7 - 44

 

 

Klasifikované úkoly:

Tento týden není ke klasifikaci zadán žádný úkol.

Informace:

Milí čtvrťáci,

dnes vám neposílám žádný pracovní list. Vše jsme si již zopakovali. Protože je ale opakování „matka moudrosti“, tentokrát si vše zopakujete ústně. Otevřete si učebnici a odpovězte si na otázky, které jsou pod každou kapitolou (např. str. 7,8,10, 14 atd.).  

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu –

38-39.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/ - prověřování znalostí (hry, tajenky, kvízy …)

 

Tematický celek: Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

 

 

 

Mimořádné události v přírodě – nové učivo

 

71 - 73

 

 

Mimořádné události v přírodě - zápis

 

 

 

 

PS

35

 

 

 

PS – Závěrečné opakování

37 - 39

 

 

Klasifikované úkoly:

PS – Mimořádné události v přírodě

Informace:

Milí žáci,

tento týden nás čeká poslední látka přírodovědného učiva – Mimořádné události v přírodě. Velice aktuální a zajímavé téma. Seznámíte se s mimořádnými událostmi, kdy dochází k ohrožení života a zdraví. Dozvíte se, proč je dobré vědět, jak se při nich chovat, na koho se v případě pomoci obrátit.

Pozorně si přečtěte text v učebnici a prohlédněte obrázky.

 Zápis (uložen v aplikaci MS Teams – soubory) si nalepte/napište (dle možností) do ŠS, můžete obohatit obrázkem fotografií, výstřižkem z časopisu apod.  Nezapomeňte napsat datum. Teprve poté vypracujte úkoly v PS. Při jeho řešení (dle možností) použij PC, encyklopedii apod. Věřím tomu, že jeho vypracování vám nebude dělat problémy a budete se podle něho řídit i v budoucnu.

Pro milovníky přírodovědy mám jeden dobrovolný úkol. Brzy začnou prázdniny a vy budete více času trávit v přírodě. Udělejte si malou vycházku a pozorujte, co všechno se v přírodě děje. Všechny zajímavosti, které cestou uvidíte (rostliny, živočichy) vyfotografujte a zapište do zápisníku. Pokud se setkáte s nežádoucí jevy – např. odhozené odpadky, zničenou vodu apod., zapište si je.

 V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://skolicka6.sweb.cz/OCHRANAPRIRODY/OCHRANAPRIRODY.swf - prezentace

http://www.evvoluce.cz/hry/hry/37-kviz/kviz02.php- hry, kvízy

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk – Člověk jako ničitel

https://www.youtube.com/watch?v=OcrEkIVNueo – Jak šetřit životní prostředí

https://www.youtube.com/watch?v=YJXadSvUYk8 – Globální ekologické problémy

https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA – Plasty kolem nás

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

VV

Zadanou práci na VV (viz příloha) paní učitelka chce poslat po dětech/rodičích  e-mailem, odevzdat přes Teams případně přinést do školy po jejich nástupu a odevzdat třídnímu učiteli. Práce je zadaná do konce května. Zadání je vloženo i do Teams. Někteří žáci dosud neodevzdali.

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci. 

H. Synková

 

8.6. - 12.6. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Opakování a procvičování učiva 4. ročníku

 

 

 

 

Písemné sčítání více sčítanců

 

149/1

 

 

Písemné násobení dvojciferným činitelem

 

150/7

 

 

Písemné odčítání

 

150/12

 

 

Písemné dělení jednociferným dělitelem, početní operace se závorkami (Lucemburkové)

 

 

PL

M/G

Vzájemná poloha přímek  – procvičování učiva

 

9,17,22,29

 

Klasifikované úlohy:

PL – Šifrovaná matematika - Lucemburkové

Informace:

Milí čtvrťáci,

plním svůj slib – již žádná nová látka, ale pouze opakování učiva 4. ročníku. Tento týden vás čeká několik cvičení v učebnici z kapitoly Závěrečné procvičování a pracovní list. Hned na úvodní stránce PL máte napsanou šifrovanou abecedu. Po vyřešení jednotlivých příkladů, ti pomůže odpovědět na dané otázky ze života Lucemburků. V posledním úkolu si zahrajete na stavitele a vaším úkolem bude navrhnout pomocí kolmic, rovnoběžek, oblouků stavební plán Karlova mostu. PL je uložen v aplikaci MS Teams – zadání. Zadaná cvičení z učebnice si vypracujte do ŠS.

V geometrii vás také čeká procvičování učiva. Tento týden se zaměříme na vzájemnou polohu přímek. Ve výše uvedených stránkách v učebnici si přečtěte červené rámečky a připomeňte si rozdíl mezi rovnoběžkami, různoběžkami, kolmicemi. Alespoň jednu kolmici si narýsuj do ŠS.

Kdo by přece jenom zapomněl postup, doporučuji si pustit výukové video. Pomůže vám.

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

http://dumy.cz/material/120868-vzajemna-poloha-primek - prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=3tiAN52x3es - vzájemná poloha přímek v rovině (procvičování učiva)

https://www.ucenionline.com/matematika/ - Slovní úlohy

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody -jednotek

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

https://www.matika.in/cs/#4

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EO3K5RAGQ28vzájemná poloha přímek v rovině

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-11/ - vzájemná poloha přímek

ČJ

tematický celek: Stavba věty

 

 

 

 

Podmět a přísudek – nové učivo

 

85 - 86

 

 

Podmět a přísudek – přehled učiva

 

 

 

 

Podmět a přísudek

 

 

PL

 

PS – Podmět a přísudek

32

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PL – Podmět a přísudek

PS – Podmět a přísudek

Milí žáci,

tento týden budeme pokračovat v tematickém celku Stavba věty. Seznámíte se se základní skladební dvojicí, kterou tvoří podmět a přísudek.

Výukový materiál – Podmět a přísudek (MS Teams – soubory) si přepište/nalepte do ŠS.  Nezapomeňte napsat datum.

Za pomoci výukového materiálu si ústně udělejte tato cvičení: 85/2,3. Cvičení 7 ze strany 86 si vypracujte do ŠS. Teprve poté vypracujte PL ( MS Teams – zadání) a PS, půjde vám to snadněji.

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme

my,  učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_107 - Podmět a přísudek – on line cvičení

http://www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm - Věta jednoduchá, souvětí

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_147 - Souvětí a věta jednoduchá

http://ucirna.cz/cestina/skladba_zakladni_pojmy.php - online cvičení

http://dumy.cz/material/47784-veta-jednoducha-a-souveti - online cvičení

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y – Základní skladební dvojice

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y – Podmět a přísudek

https://www.youtube.com/watch?v=pJRyrQchCs0 – Podmět a přísudek

 

AJ

paní uč. Jadrná

 

 

 

 

zopakuj si názvy měsíců: https://www.youtube.com/watch?v=X6cAi0ydAyc

můžeš si zazpívat: https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8

učebnice– podle příkladu říkej, kdy děláš uvedené činnosti

 

 

 

 

71/2

 

 

PL -  https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/dates/months-year/81675 najdi a zapiš názvy měsíců a ve 2. cvičení napiš, kdy se lidé narodili

 

 

PL

 

PS

     71/3

 

 

 

zapiš si do sešitu: Časové předložky

in

roky –  in 2015

roční období – in summer

měsíce – in March

části dne – in the morning, in the evening

on

dny – on Monday, on my birthday, on Christmas Day

data – on 23rd April, on July 4th

části dne s nějakým přívlastkem – on Monday morning, on Wednesday afternoon

at

přesný čas, např. at 5, at 3 am, at nine o'clock,

ve vazbách, např. at night, at the moment, at the weekend, at Christmas, at Easter

 

PS

71/4

 

 

 

můžeš se vyzkoušet: https://www.youtube.com/watch?v=zDD9HFyMYpQ

 

 

 

 

zapiš si a nauč se slovíčka 28. lekce

 

 

 

 

přečti si text v učebnici

72

 

 

 

opakuj si zaměstnání: https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

 

 

 

 

PL - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-work-v2.pdf

VL

Opakování a procvičování učiva 4. ročníku

 

 

 

 

Vlastivědná tajenka

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL - Vlastivědná tajenka

Informace:

Milí čtvrťáci,

protože vím, že máte rádi hlavolamy, rébusy, tajenky, na závěrečné opakování učiva jsem pro vás jednu připravila. Pokud správně zodpovíte otázky, rozluštíte tajenku. Pokud si nebudete vědět rady, otevřete učebnici a potřebné informace v ní dohledejte.

PL je uložen v aplikaci MS Teams – zadání.

Zároveň vám doporučuji pustit si video - Přípitek na závěr, ve kterém se naposledy (v letošním roce) setkáte s českým lvem, se kterým jste prošli slavnou i méně slavnou historii našich dějin.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu –

38-39.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/ - prověřování znalostí (hry, tajenky, kvízy …)

výukové video

https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/ -  Přípitek na závěr

Tematický celek: Ochrana přírody

 

 

 

 

Ochrana přírody v ČR  – nové učivo

 

70

 

 

Ochrana přírody - zápis

 

 

 

 

PS

34

 

 

 

Člověk a příroda

 

 

PL

 

Den Země (dobrovolný úkol pro milovníky Přírodovědy)

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PS – Ochrana přírody v ČR

PL – Člověk a příroda 

Informace:

Milí žáci,

tento týden nás se zaměříme na ochranu přírody. Velice aktuální a zajímavé téma. Dozvíte se, že

příroda je dar, kterého si musíme vážit a chovat se k ní s úctou. Dostanete návod, jak sami můžete přispět k její ochraně.

Pozorně si přečtěte text v učebnici a prohlédněte obrázky. Pro doplnění a rozšíření znalostí doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa). Zápis (uložen v aplikaci MS Teams – soubory) si nalepte/napište (dle možností) do ŠS, můžete obohatit obrázkem fotografií, výstřižkem z časopisu apod.  Nezapomeňte napsat datum. Teprve poté vypracujte úkoly v PS a PL. Při jeho řešení (dle možností) použij PC, encyklopedii apod. Věřím tomu, že jeho vypracování vám nebude dělat problémy a budete se podle něho řídit i v budoucnu.

Pracovní list je uložen v aplikaci MS Teams – zadání. Pokud si nebudete vědět rady, doporučuji https://ucebnice.online/, kromě pomoci zde naleznete i mnoho zajímavostí.

Pro milovníky přírodovědy mám jeden dobrovolný úkol. Pokud se chceš dozvědět, jak se nazývá věda, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí vyplň si PL Den Země a zazpívej si písničku třídíme odpad, která je jeho součástí. V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://skolicka6.sweb.cz/OCHRANAPRIRODY/OCHRANAPRIRODY.swf - prezentace

http://www.evvoluce.cz/hry/hry/37-kviz/kviz02.php- hry, kvízy

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk – Člověk jako ničitel

https://www.youtube.com/watch?v=OcrEkIVNueo – Jak šetřit životní prostředí

https://www.youtube.com/watch?v=YJXadSvUYk8 – Globální ekologické problémy

https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA – Plasty kolem nás

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

VV

Zadanou práci na VV (viz příloha) paní učitelka chce poslat po dětech/rodičích  e-mailem, odevzdat přes Teams případně přinést do školy po jejich nástupu a odevzdat třídnímu učiteli. Práce je zadaná do konce května. Zadání je vloženo i do Teams. Někteří žáci dosud neodevzdali.

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci. 

H. Synková

 

 

1.6. - 5.6. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Diagramy – čtení údajů

 

 

 

 

Práce s daty – čteme údaje z diagramu

 

140/1- 4

 

 

Práce s daty

 

 

PL

M/G

Grafický součet úseček – procvičování učiva

 

138/4,5

 

Klasifikované úlohy:

PL – Práce s daty

Informace:

Milí čtvrťáci,

v tomto týdnu nás čeká poslední látka učiva 4. ročníku – Diagramy. Pomocí diagramu se naučíte  znázorňovat informace přehledně graficky.

Nejprve si ústně udělejte výše uvedená cvičení v učebnici, teprve potom vypracuj PL, který je uložen v aplikaci MS Teams – zadání.

V geometrii nás čeká procvičování učiva – grafický součet úseček. Minulou hodinu geometrie vám to šlo velice dobře, takže věřím, že ani tentokrát nebudete mít problémy daná cvičení vyřešit. Grafický součet úseček provedeme tak, že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka na ni přeneseme jednotlivé úsečky za sebe. Kdo by přece jenom zapomněl postup, doporučuji si pustit výukové video. Pomůže vám.

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://www.ucenionline.com/matematika/ - Slovní úlohy

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody -jednotek

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

https://www.matika.in/cs/#4

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Y0T3KIbdvEgGrafy a diagramy

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE – Grafický součet úseček

ČJ

tematický celek: Stavba věty

 

 

 

 

Věta jednoduchá a souvětí – nové učivo

 

82 - 84

 

 

Věta jednoduchá a souvětí – přehled učiva

 

 

 

 

Věta jednoduchá a souvětí

 

 

PL

 

PS – Věta jednoduchá a souvětí

31

 

 

 

PS – Slovesa - opakování

29

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PL – Věta jednoduchá a souvětí

Milí žáci,

tento týden nás čeká nový tematický celek – Stavba věty. Připomeneme si, jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím, naučíte se zapisovat větu pomocí větného vzorce.

Protože opakování je matka moudrosti, nejprve si v PS zopakujte, co všechno víte o slovesech.

Do ŠS si napište nadpis, datum a opište rámeček (str. 82) – Co už víme o větách. Pro pochopení a utřídění poznatků vám posílám výukový materiál - Věta a souvětí – přehled učiva (MS Teams – soubory). Zda ho využijete, záleží jen na vás.

Za pomoci přehledu učiva si ústně udělejte tato cvičení: 82/2, 83/7, 84/9,11. Teprve poté vypracujte PL a PS, půjde vám to snadněji.

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme

my,  učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

http://www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm - Věta jednoduchá, souvětí

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_147 - Souvětí a věta jednoduchá

http://ucirna.cz/cestina/skladba_zakladni_pojmy.php - online cvičení

http://dumy.cz/material/47784-veta-jednoducha-a-souveti - online cvičení

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDMVěta jednoduchá a souvětí

 

AJ

paní uč. Jadrná

 

 

 

 

Opakuj a procvičuj názvy jídla:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-1 ,

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2

 

 

 

 

vyřeš pracovní list Food and drink

 

 

PL

 

ovoce: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/

 

 

 

 

 

English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Fruit_-_Smart_Junior_1_fm58378ed food and drink test - vyzkoušej se: https://quizlet.com/397334730/test

 

 

 

 

napiš a nauč se slovíčka lekce 27

71

 

 

 

opakuj si názvy každodenních činností:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

 

 

 

 

učebnice - přečti a přelož do češtiny výrazy

70/1

 

 

 

PS

 

70/1

 

 

Popiš svůj ideální den: My ideal day – napiš 7-10 vět, používej výrazy z učebnice a PS na str. 70

70

 

 

 

Dále si zopakuj názvy měsíců:

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEMr.70

 

 

 

 

 

Hledej anglické názvy měsíců:

AUSDECEMBERKOSTOSCMARCHSPOROSTESEPTEMBEROSSKLLKSMA

YWOEFEOWFEBRUARYSXOIDTJKAUGUSTKSDJFLJANUARYF

JDKAOCTOBERSKJFAJULYDJKSALKAJKAAKJKAAKJFA

NOVEMBERFJKSSJDKAAJAKDJFAKFAJKDJUNEDKAJŮJFA

KJDKAJKJŮAKJKAJKPAPRILAJDKAJKALJKDAJKJAL

 

PS - piš věty o svých aktivitách – např. I celebrate birthday in June.

 

70/2

 

 

Učebnice

69/3, 4

 

 

 

Procvič si nápoje: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks

 

 

 

 

PS (můžeš používat učebnici - slovíčka lekcí 8, 9, 10) 

 

69

 

VL

Nástup Habsburků na český trůn – nové učivo

 

41 - 42

 

 

Habsburkové na českém trůně - zápis

 

 

 

 

Habsburkové na českém trůně

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL - Habsburkové na českém trůně

Informace:

Milí čtvrťáci,

tento týden nás čeká další kapitola českých dějin, protože na trůn nastupuje velice mocný rod – Habsburkové. Jejich nástupem na český trůn začíná nové období v dějinách lidstva – novověk. Zároveň si zopakujeme, která období novověku předcházela. Mimo jiné se dozvíte, že České království se stalo na 400 let součástí mocného soustátí. Že jste to slovo ještě neslyšeli? Nevadí, od toho máme vlastivědu a všechno se dozvíte.

Před/po výuce doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa). Po shlédnutí výukového videa a přečtení kapitoly v učebnici pro vás bude vypracování PL hračkou (tedy alespoň v to věřím).

Zápis (je uložen v souborech), zda si ho přepíšete/nalepíte nechám na vás. Nezapomeňte napsat datum. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu –

38-39.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

Lucemburkové:

https://dejepisna-kanka.webnode.cz/news/habsburkove-na-ceskem-trunu/ - prezentace

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/91300 - prezentace

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

výukové video

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY

6BrbKpRFABnZExbv&index=52&t=0s - Habsburkové na č. trůnu (51. díl)

Tematický celek: Ekosystém potok a řeka

 

 

 

 

Potok a řeka  – nové učivo

 

67 - 69

 

 

Ekosystém potok a řeka - zápis

 

 

 

 

PS

32 - 33

 

 

 

Ekosystém rybník, potok, řeka 

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PS – Ekosystém potok a řeka  

Informace:

Milí žáci,

tento týden nás čeká poslední ekosystém, o kterém se budete ve čtvrtém ročníku učit – Ekosystém potok a řeka. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi rybníkem a potokem nebo řekou, které rostliny rostou v jejich okolí, kteří živočichové zde žijí.

Pozorně si přečtěte text v učebnici a prohlédněte obrázky. Pro doplnění a rozšíření znalostí doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa). Zápis (uložen v aplikaci MS Teams – soubory) si nalepte/napište (dle možností) do ŠS, můžete obohatit obrázky některého živočicha – kresba, fotografie, obrázek z časopisu apod.  Nezapomeňte napsat datum. Teprve poté vypracujte úkoly v PS a PL. Při jeho řešení (dle možností) použij PC, encyklopedii apod. Věřím tomu, že jeho vypracování vám nebude dělat problémy.

Pracovní list je uložen v aplikaci MS Teams – zadání. Pokud si nebudete vědět rady, doporučuji https://ucebnice.online/, kromě pomoci zde naleznete i mnoho zajímavostí.

Pro milovníky přírodovědy mám jeden dobrovolný úkol. Zkuste si vyplnit „poznávačku“ živočichů –

https://brumlik.estranky.cz/file/1068/rybnik.htm. V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu – 64 – 65. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://dumy.cz/material/109498-ekosystem-potok-a-reka - potok a řeka – prezentace

http://dumy.cz/material/43679-ekosystem-potok-reka-rybnik - potok a řeka – prezentace

http://www.zstochovice.cz/files/materialy/prirodoveda/4.%20ročník%20-%20Potok.pdf – ekosystém potok - prezentace

http://www.evvoluce.cz/hry/hry/37-kviz/kviz02.php- hry, kvízy

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=B0tcqHaCiF8 – Ekosystém potok a řeka

https://www.youtube.com/watch?v=kMcMXvyfjgc – Vodní ekosystémy - tekoucí voda

 

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

VV

Zadanou práci na VV (viz příloha) paní učitelka chce poslat po dětech/rodičích  e-mailem, odevzdat přes Teams případně přinést do školy po jejich nástupu a odevzdat třídnímu učiteli. Práce je zadaná do konce května. Zadání je vloženo i do Teams. 

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci. 

H. Synková

 

 

25.5. - 29.5. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Početní operace s přirozenými

čísly

 

 

 

 

Procvičování učiva  - slovní úlohy

 

127/6-8

 

 

Procvičování učiva - písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku a se zbytkem

 

127/9

129/27

 

 

Procvičování učiva – kombinované početní operace se závorkami a bez závorek

 

128/18

133/7

 

 

Procvičování učiva – písemné násobení dvojciferným činitelem

 

133/6

 

 

Procvičování učiva – písemné sčítání a odčítání

 

134/13

 

 

Procvičování učiva – Početní operace s přirozenými čísly (pamětné sčítání, odčítání, pamětné násobení, dělení)

 

 

PL

M/G

Grafický součet úseček

 

138/1,2

 

Klasifikované úlohy:

PL – Početní operace s přirozenými čísly

Informace:

Milí čtvrťáci,

v tomto týdnu pokračujeme v opakování a procvičování. Zaměříme se na výše uvedený přehled procvičování učiva. Věřím tomu, že to lehce zvládnete.

Všechna cvičení vypracujte do ŠS. Nezapomeňte ke každému úkolu napsat číslo stránky a cvičení (např. 127/6). PL je uložen v aplikaci MC Teams – zadání.

V geometrii nás čeká nové učivo, budeme graficky sčítat úsečky. Nebojte, je to jednoduché. Do ŠS si napište tuto větu. Grafický součet úseček provedeme tak, že narýsujeme libovolnou přímku a pomocí kružítka na ni přeneseme jednotlivé úsečky za sebe. Pusťte si výukové video. Pomůže vám.

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://www.ucenionline.com/matematika/ - slovní úlohy

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody -jednotek

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

https://www.matika.in/cs/#4

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?v=6UFmtn5RSxE – grafický součet úseček

http://www.matyskova-matematika.cz/  - 1.díl – str. 53,54, 2. díl – str. 37 – 39 – převody jednotek

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 

https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c 

ČJ

tematický celek: Slovesa

 

 

 

 

Učebnice – Časování sloves – čas budoucí

čas minulý

 

69/1,2,  70/4

71/1, 72/3-5

 

 

Časování sloves v čase budoucím - zápis

 

 

 

 

Časování sloves v čase minulém - zápis

 

 

 

 

Časování sloves v čase budoucím

 

 

PL

 

PS – Časování sloves – čas budoucí

27

 

 

 

PS – Časování sloves – čas minulý

28

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PS – str. 27, 28

PL - Časování sloves v čase budoucím

Milí žáci,

tento týden nás čeká časování sloves v čase budoucím a minulém.

Nejprve si přečtěte žlutý rámeček (učebnice str. 69). Do ŠS si napište datum, nadpis. Zápis, který vám posílám (MC Teams – soubory) si nalepte/napište (dle možností) a vypracujte výše uvedená cvičení. Zbývající cvičení ze str. 70/3,5,6 si udělejte ústně. Teprve poté vypracujte PL a PS, půjde vám to snadněji.

U času minulého si do ŠS také napište datum, nadpis a zápis. Cvičení 1 ze str. 71 si vypracujte ústně, stejně tak cvičení ze str. 72/4,5. Do ŠS – 72/3. Své znalosti si ověříte vypracování PS na výše uvedené straně.

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme

my,  učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SIMPSONOVI/SLOVESA-script.htm -osoba, číslo, čas

http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_3/casovani_3.htmlčasování sloves

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_118- časování sloves

http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_2/casovani_2_1.html- určování osoby

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida- mluvnické kategorie sloves

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-sloves

https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovesa/ - online cvičení

http://www.kaminet.cz/ces/casovani/cas1.php -  online cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - procvičovací cv. (slovesa – 3,. ročník)

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=WziixJwgHEQčas budoucí

https://www.youtube.com/watch?v=NUnYAvkOk-I– čas minulý

https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0– čas přítomný

 

AJ

paní uč. Jadrná

 

 

 

 

Opakování slovesa can

 

 

 

 

ŠS -  Can you (swim)? = Umíš (plavat)? 

I can = umím 

I can´t = neumím

 

 

 

 

Do ŠS dále napiš 3 věty o tom, co umíš a 3 věty o tom, co neumíš – použij výrazy z učebnice

Vyzkoušej se https://www.skolasnadhledem.cz/game/3155

 

 

66/2

 

 

Přečti si, co říkají zvířata ve cv. 3 a uhodni jejich názvy (řešení: koala, penguin, cheetah, frog)

 

 

 

 

 Napiš si a nauč se slovíčka z lekce 26

 

69

 

 

Přiřazuj výrazy v rámečku k obrázkům

 

68/1

 

 

Zopakuj si, jak řekneme, že někdo teď něco dělá (přítomný čas průběhový)

např. John is playing football. https://www.youtube.com/watch?v=cB5f5yPHEZc 

 

 

 

 

Podívej se na použití přítomného průběhového času: https://www.youtube.com/watch?v=ap9rdiORT8A 

(whistling = pískání)

 

 

 

 

Vyzkoušej si testík s prasátkem:  https://www.youtube.com/watch?v=

qepodXaKlrA 

 

 

 

 

PS

68/1, 2

 

 

 

Food and drink  - opakování slovní zásoby na téma jídlo a pití 

podívej se na prezentaci Food and drink

 

 

 

 

Učebnice

69/3, 4

 

 

 

Procvič si nápoje: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/drinks

 

 

 

 

PS (můžeš používat učebnici - slovíčka lekcí 8, 9, 10) 

 

69

 

VL

České země po husitských válkách – nové učivo

 

38 - 39

 

 

České země po husitských válkách - zápis

 

 

 

 

České země po husitských válkách

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

Tento týden není ke klasifikaci zadán žádný úkol.

Informace:

Milí čtvrťáci,

tento týden se podíváme, jak to vypadalo v českých zemích po husitských válkách. I tentokrát nás čeká bouřlivé 15. století. Seznámíte se s panovníky vládnoucími po husitské revoluci. Blíže poznáte osobu Jiřího z Poděbrad, jediného panovníka bez královského původu. Poté se pomalu se přesuneme do století 16., ve kterém nastupuje na trůn nový panovnický rod – Jagellonci.

Před/po výuce doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa).

Zápis (je uložen v souborech), je poněkud delší, doporučuji ho vytisknout a nalepit. Nezapomeňte napsat datum. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu –

38-39.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

Lucemburkové:

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

výukové video

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-znicena-zeme/ - Zničená země

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-jiri-z-podebrad/ - Jiří z Poděbrad

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-jagellonci-na-ceskem-trune/ - Jagellonci

 na českém trůnu

 

Tematický celek: Ekosystém rybník

 

 

 

 

Živočichové v rybníku a jeho okolí  – nové učivo

 

64 - 65

 

 

Živočichové v rybníku a jeho okolí  - zápis

 

 

 

 

PS

31/3,4,5

 

 

 

Živočichové v rybníku a jeho okolí  

 

 

PL

 

Živočichové u vody a ve vodě – výukový materiál

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL – Živočichové v rybníku a jeho okolí  

Informace:

Milí žáci,

tento týden dokončíme tematický celek Ekosystém rybník. Dozvíte se, kteří živočichové v něm a jeho okolí žijí.

Pozorně si přečtěte text v učebnici a prohlédněte obrázky všech živočichů. Pro doplnění a rozšíření znalostí doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa). Zápis (uložen v aplikaci MC Teams – soubory) si nalepte/napište (dle možností) do ŠS, můžete obohatit obrázky některého živočicha – kresba, fotografie, obrázek z časopisu apod.  Nezapomeňte napsat datum. Při řešení PLmůžete použít zaslaný materiál Živočichové u vody a ve vodě. Pracovní list je uložen v aplikaci MC Teams – zadání. Pokud si nebudete vědět rady, doporučuji https://ucebnice.online/, kromě pomoci zde naleznete i mnoho zajímavostí. V PS na výše uvedené stránce dokončete chybějící cvičení. Společná kontrola proběhne ve škole. Jelikož je PL poněkud rozsáhlejší, žádný jiný úkol vás již tento týden nečeká. Věřím, že vás bude bavit a lehce ho zvládnete. Jste moc šikovní.

Pro milovníky přírodovědy mám jeden dobrovolný úkol. Jak se jmenovala kouzelná rostlina, díky které mohl Harry Potter vydržet pod vodou?

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu – 64 – 65. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://malotridka.lusa.cz/prirodoveda/prirodni-spolecenstvi/ve-vode-a-u-vody/ - Ve vodě a u vody (prezentace)

dumy.cz/stahnout/61629  - Živočichové v řekách (prezentace)

https://www.zsloucka.cz/e_download.php?file=data/editor/136cs_2.pdf&original=Eko

syst%C3%A9m%20rybn%C3%ADk.pdf – Ekosystém rybník (prezentace)

https://slideplayer.cz/slide/12640353/ - prezentace

http://www.evvoluce.cz/hry/hry/37-kviz/kviz02.php- hry, kvízy

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28 – Ekosystém rybník

https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxAŽivot na rybníku a v rybníku

https://www.youtube.com/watch?v=lZmEbM3Rq1E&t=1205sVodní země

https://brumlik.estranky.cz/file/1068/rybnik.htm - Živočichové

 

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

VV

Zadanou práci na VV (viz příloha) paní učitelka chce poslat po dětech/rodičích  e-mailem, odevzdat přes Teams případně přinést do školy po jejich nástupu a odevzdat třídnímu učiteli. Práce je zadaná do konce května. Zadání je vloženo i do Teams. 

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci. 

H. Synková

 

 

18.5. - 22.5. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Slovní úlohy – procvičování

učiva

 

 

 

 

Učebnice – Početní operace s čísly – písemné násobení dvojciferným činitelem

 

126/4

 

 

Učebnice – Písemné sčítání více sčítanců

 

126/5

 

 

Učebnice – Písemné dělení jednociferným dělitelem

 

122/19

 

 

Procvičování učiva – slovní úlohy

 

 

PL

M/G

Rýsování rovnoběžníku

 

118/1-4

 

Klasifikované úlohy:

Tento týden není ke klasifikaci zadán žádný úkol.

Informace:

Milí čtvrťáci, v tomto týdnu pokračujeme v procvičování učiva. Asi vás moc nepotěším, protože se zaměříme na vaše „oblíbené“ slovní úlohy! Nebojte, vypočítáme se je při online výuce. PL s jejich zadáním je uložen v aplikaci Teams – zadání. Během týdne si do ŠS samostatně vypracujete z učebnice výše uvedená cvičení. Společná kontrola proběhne po návratu do školy. Nezapomeňte ke každému úkolu napsat číslo stránky a cvičení (např. 126/4).

V geometrii pokračujte ve cvičeních, které jsem vám zadala minulý týden. Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Byla bych ráda, abyste měli na online výuku připravené pomůcky (PL, učebnice, pravítko, psací potřeby, poznámkový blok na výpočty). Děkuji. Vaše odbíhání od PC nás zbytečně zdržuje.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://www.ucenionline.com/matematika/ - slovní úlohy

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody -jednotek

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

https://www.matika.in/cs/#4

Výuková videa:

http://www.matyskova-matematika.cz/  - 1.díl – str. 53,54, 2. díl – str. 37 – 39 – převody jednotek

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 

https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c 

ČJ

tematický celek: Slovesa

 

 

 

 

Učebnice – Časování sloves – přítomný čas

 

68/1,2

 

 

PS

26

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PS – str. 26

Milí žáci, minulý týden jsme začali tematický celek – Slovesa. Protože opakování je matka moudrosti, nejprve si učivo vyplněním pracovního listu (online výukou) zopakujeme a procvičíme. PL je uložen v aplikaci Teams – zadání). Věřím tomu, že vám to půjde. Kromě toho si budeme povídat o časování sloves v přítomném čase. Dle časových možností si společně vypracujeme výše uvedená cvičení. Co nestihneme, vypracujete do ŠS samostatně – podle zadání.

Zápis (slovesa - čas přítomný), který vám posílám (je uložen v souborech), si nalepte/napište - dle možností. Součástí zápisu je i tabulka (Časování sloves v čase přítomné). Tu nemusíte psát, pouze si ji přečtěte. Napište si pouze 3 věty pod nadpisem PAMATUJ. Do ŠS si napište datum, nadpis. Své znalosti si ověříte v PS. Ještě mám pro vás jeden speciální úkol. Poslechněte si písničku Svátek zvířátek od Z. Svěráka aj. J. Uhlíře. Najděte v písničce sloveso, které není v čase přítomném? Je možné, že tam žádné takové sloveso není, zkuste se na to podívat. Odkaz: SVÁTEK ZVÍŘAT - https://www.youtube.com/watch?v=FCwnmzQTM7M

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině ČJ vrátíme, až se sejdeme ve škole.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a  nalistujete příslušnou stranu – 86

- 87. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme my,

 učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SIMPSONOVI/SLOVESA-script.htm -osoba, číslo, čas

http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_3/casovani_3.htmlčasování sloves

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_118- časování sloves

http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_2/casovani_2_1.html- určování osoby

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida- mluvnické kategorie sloves

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-sloves

https://trida-u-mufa.webnode.cz/news/slovesa/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - procvičovací cv. (slovesa – 3,. ročník)

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0časování sloves – čas přítomný

 

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

V úterý 19. 5. v 8,30 hodin si zkusíme online výuku na Teamsech (dobrovolně).

 

 

 

 

Zopakuj si téma 6 People – vypracuj v PS cvičení  (v 1. a 5. cvičení piš slovesa-např. learn, watch TV,…, ve 3. cvičení piš věty-např. Teachers teach children.)

60, 61

 

 

 

Zopakuj si: Can you (swim)? = Umíš (plavat)?, I can = umím, I can´t = neumím,
Poslechni si písničku a třeba si i zazpívej: https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo (vpravo dole si můžeš pustit slova).

 

 

 

 

 

PS

66/2

 

 

 

Učebnice - napiš a nauč se slovíčka lekce 25

 

67

 

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

Lekce: UNIT 25 – What can people do? 

 

 

 

 

Učebnice – přepsat slovíčka

Pokud si nevíte rady s výslovností, použijte google překladač  

 

67/4

 

 

Učebnice – přečti si slova, zkus je přiřadit k obrázkům (ústně)

 

66/1

 

 

Učebnice – přečti si slovní spojení a odpověz, zda to umíš či ne (Yes, I can…..  X   No, I can’t …….). 

 

66/2

 

 

Učebnice – přečíst a přeložit, zkus uhodnout zvíře

 

67/3

 

 

Pracovní sešit – napiš krátké věty o svých kamarádech ze skupiny na AJ  (co umí/neumí) – zkontrolujeme si to ve škole. 

Např. Rudolf can’t sing. Ema can ride a horse. Misha can’t run very fast, but she can swim fast.

66/1

 

 

 

Pracovní sešit – krátké odpovědi (Yes, I can – umím X No, i can’t – neumím).

66/2

 

 

 

MS Teams – pokud by sis s něčím nevěděl rady, napiš mi do týmu (Anglický jazyk) J. Postupně tam budu vkládat různé kvízy (nebudou na známky), aby sis procvičil AJ.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Husitské války – nové učivo

 

34 - 36

 

 

Husitské války - zápis

 

 

 

 

Doba husitská

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

Tento týden není ke klasifikaci zadán žádný úkol.

Informace:

Milí čtvrťáci, tento týden vás čeká nová kapitola – Husitství. Přesuneme se do bouřlivého 15. století. Seznámíte se s příčinami husitské revoluce, významnými představiteli husitského hnutí (Jan Hus, Jan Žižka apod.) Že už jste ta jména slyšeli? Samozřejmě, vždyť tito lidé se nesmazatelně zapsali do historie českých dějin.

Nové učivo vám bude zprostředkováno formou online výuky. Také PL si vypracujeme společně (je uložen v aplikaci Teams – zadání). Na výuku si připravte učebnici, PL (dle možnosti tisku), psací potřeby, pastelky. Pokud nestihneme při online výuce všechny výše zadané úkoly, dodělejte si je samostatně.

Před/po výuce doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa).

Zápis (je uložen v souborech), je poněkud delší, doporučuji ho vytisknout a nalepit. Můžete ho obohatit obrázky husitských zbraní apod. Kdo nemá možnost tisku, počká až se sejdeme ve škole, zápis dodám. Nezapomeňte napsat datum. Děkuji.

 

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu - 32.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

Lucemburkové:

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

výukové video

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-jan-hus/ - Jan Hus

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-husite-v-boji-za-pravdu/ - Boj husitů

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-husite-proti-vsem/ - Bitva u Lipan

 

Tematický celek: Ekosystém rybník

 

 

 

 

Rostliny v rybníku a jeho okolí  – nové učivo

 

64

 

 

Rostliny v rybníku a jeho okolí  - zápis

 

 

 

 

PS

31/2

 

 

 

Rostliny v rybníku a jeho okolí  

 

 

PL

 

Rostliny u vody a ve vodě – výukový materiál

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL – Rostliny v rybníku a jeho okolí  

Informace:

Milí žáci, tento týden budeme pokračovat v tematickém celku Ekosystému rybník. Dozvíte se, které byliny a dřeviny v něm a jeho okolí rostou.

Nové učivo vám bude zprostředkováno formou online výuky. Také PL si vypracujeme společně (je uložen v aplikaci Teams – zadání). Na výuku si připravte učebnici, PL (dle možnosti tisku), psací potřeby, pastelky.

Pokud nestihneme při online výuce všechny výše zadané úkoly, dodělejte si je samostatně. Při řešení kvízu            (PL – 2. str.)použijte zaslaný materiál Rostliny u vody a ve vodě.

Před/po výuce doporučuji pustit si výuková videa (viz přehled výuk. videa).

Pod zápis (uložen v souborech), nakreslete obrázek pohádkové postavy, která sedává na vrbě. Nezapomeňte napsat datum. Děkuji. Poslední úkol, který pro vás mám, je zazpívat si písničku (pokud ji znáte) Už se ten Tálinskej rybník nahání. Cvičení v PS si společně zkontrolujeme po návratu do školy.

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu – 62 – 66. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://malotridka.lusa.cz/prirodoveda/prirodni-spolecenstvi/ve-vode-a-u-vody/ - prezentace

https://www.zsloucka.cz/e_download.php?file=data/editor/136cs_2.pdf&original=Eko

syst%C3%A9m%20rybn%C3%ADk.pdf – ekosystém rybník prezentace

https://slideplayer.cz/slide/12640353/ - prezentace

http://www.evvoluce.cz/hry/hry/37-kviz/kviz02.php- hry, kvízy

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxAŽivot na rybníku a v rybníku

https://www.youtube.com/watch?v=lZmEbM3Rq1E&t=1205sVodní země

https://brumlik.estranky.cz/file/1068/rybnik.htm - Živočichové

 

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

VV

Zadanou práci na VV (viz příloha) paní učitelka chce poslat po dětech/rodičích  e-mailem, odevzdat přes Teams případně přinést do školy po jejich nástupu a odevzdat třídnímu učiteli. Práce je zadaná do konce května. Zadání je vloženo i do Teams. 

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci. 

H. Synková

 

11.5. - 15.5. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Převody jednotek – procvičování

učiva

 

 

 

 

Učebnice - Převody jednotek hmotnosti

 

129/19

 

 

Učebnice - Převody jednotek objemu

 

97/2, 129/23

 

 

Učebnice - Převody jednotek délky

 

128/14

 

 

Učebnice - Převody jednotek času

 

98/2

 

 

Učebnice – Porovnávání daných jednotek

 

101/3

 

 

PS/HP

20-21

 

 

M/G

Rýsování rovnoběžníku

 

118/1-4

 

Klasifikované úlohy:

HP – Převody jednotek (str.20 – 21)

Informace:

Milí žáci, v tomto týdnu pokračujeme v procvičování učiva - převody jednotek. Kdo z vás s tím má ještě potíže, jako pomůcku posílám (od jednoho tatínka vzorně vypracovaný) přehled převodů. Použijte ho!

Nezapomeňte na pravidla – při převodu z menší jednotky na větší jednotku DĚLÍME (číslo zmenšujeme), při převodu z větší jednotky na menší jednotku NÁSOBÍME (číslo zvětšujeme). Všechna cvičení vypracujte do ŠS. Než začnete plnit úkoly, napište si nadpis: Opak. tem. celku Převody jednotek a datum. Nezapomeňte ke každému úkolu napsat číslo stránky a cvičení (např. 129/19). Vámi vypracovaná cvičení si společně zkontrolujeme ve škole.

Z geometrie vás čeká nové učivo – rýsování rovnoběžníku. Nebojte, společně to online výukou zvládneme.

Byla bych ráda, abyste měli přichystané ořezanou tužku, kružítko a pravítko (pokud možno s ryskou).

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody -jednotek

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

https://www.matika.in/cs/#4

Výuková videa:

http://www.matyskova-matematika.cz/  - 1.díl – str. 53,54, 2. díl – str. 37 – 39 – převody jednotek

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 

https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c 

ČJ

tematický celek: Slovesa

 

 

 

 

Učebnice

 

66 /1,2 67/1,1,2

 

 

PS

24 - 25

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PS – str. 24 - 25

Milí žáci tento týden vás čeká nový tematický celek – Slovesa. Pomocí výukového materiálu – Přehled o slovesech si nejprve zopakujete, co o nich víte. Své znalosti si ověříte v PS.

A protože slovesa jsou jako učivo poněkud rozsáhlejší, dozvíte se o nich o něco nového – konkrétně o jejich tvarech, seznámíte se se zvratnými slovesy.

Do ŠS si napište datum, nadpis: Slovesa a napište rámeček ze str. 66

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině ČJ vrátíme, až se sejdeme ve škole.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a  nalistujete příslušnou stranu – 86

- 87. Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme my,

 učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SIMPSONOVI/SLOVESA-script.htm -osoba, číslo, čas

http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_3/casovani_3.htmlčasování sloves

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_118- časování sloves

http://www.chmelkova.cz/cestina/slovesa/casovani_2/casovani_2_1.html- určování osoby

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida- mluvnické kategorie sloves

https://www.umimecesky.cz/cviceni-urcovani-sloves

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - procvičovací cv. (slovesa – 3,. ročník)

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw – složené a jednoduché tvary

 

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

Tento týden začneme písničkou Are you sleeping?, minule se do její internetové adresy vloudila chybička, někteří z vás ji našli a dokonce ji dokázali opravit – správně je: https://www.youtube.com/watch?v=yzzpwUIFmRQ

 

 

 

 

Zapiš si a nauč slovíčka ze stránek 60 a 61 dole a přečti si příběh  (nezapomeň číst nahlas).

 

 

 

 

Zopakuj si, jak vyjádříme, že někdo právě teď něco dělá: https://www.youtube.com/watch?v=lYPP3fo_z5M · Můžeš je zkusit udělat několikrát, až budeš spokojený/á s výsledky, vyfoť je (klávesa PrtSc) a pošli do 18.5.

 

 

 

 

Vyzkoušej se v testech: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5526 a https://www.skolasnadhledem.cz/game/5527 .

 

 

 

 

Ofocenou stránku pošli na adresu: jadrna.jana@zsbrve.cz.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

Opakování: Story 6

 

 

 

 

Učebnice – přečíst a přeložit (poslech posílám v příloze) 

 

60 - 61

 

 

Učebnice – dole jsou v šedivém rámečku slovíčka – přepsat do slovníčku (nadpis Story 6) 

 

60 – 61

 

 

Pracovní sešit – udělat všechna cvičení 

60 – 61

 

 

 

Cvičení 1 – napiš, co děláš doma/ve škole (např. read, write, sit, watch TV, eat dinner, drink, clean, play games, …)

Cvičení 3 – např. Pilot fly planes. Nápovědu najdeš v učebnici str. 56 

o Cvičení 4 – Co dělají lidé právě teď – přítomný čas průběhový – nezapomeň, že se tvoří BE + SLOVESO s ING (např. I’m reading a book.) 

Cvičení 5 – podobné jako cvičení 1 (ski, run, swim, sunbathe, …)

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Gotický sloh – nové učivo

 

32

 

 

Gotický sloh - zápis

 

 

 

 

Gotický sloh

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL -  Gotický sloh

Informace:

Milí čtvrťáci, tento týden se seznámíte s novým uměleckým slohem – gotikou. Dozvíte se, jak vypadaly stavby v období gotiky, čím se vyznačovaly, na názorných ukázkách je i uvidíte.

Nejprve si pozorně přečtěte text v učebnici a poté vypracujte PL. Pokud si nebudete vědět rady, použijte učebnici nebo výuková videa.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu - 32.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

Lucemburkové:

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

výukové video

https://www.youtube.com/watch?v=oSmRdbcGdYYgotický sloh

https://www.youtube.com/watch?

v=4Aq3AeiLYfM&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=41 – gotická móda

 

Tematický celek: Ekosystém rybník – nové učivo

 

 

 

 

Učebnice

 

62

 

 

Ekosystém rybník - zápis

 

 

 

 

PS

31/1,6

 

 

 

Kdo kam patří

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL – Kdo kam patří

Informace:

Milí žáci, tento týden se seznámíte s novým ekosystémem - Ekosystém rybník. Dozvíte se, co to rybník je, jaký užitek nám přináší, k čemu ho využíváme.

Pozorně si přečtěte text v učebnici na str. 62, protože na základě přečteného textu vypracujete otázky, které jsou pod zápisem nového učiva. Na vyřešení některých otázek stačí použít tvé znalosti, na jiné můžeš použít internet, encyklopedie apod. Odpovědi zapište do ŠS. Společně si je po návratu do školy zkontrolujeme. Součástí zápisu je i obrázek, do kterého zakreslíte rostliny nebo živočichy, kteří v rybníku nebo jeho okolí žijí, rostou. Kdo nemá možnost si zápis vytisknout, velice jednoduše si obrázek překreslí do sešitu a následně vyřeší daný úkol. V PS na výše uvedené straně vypracujte pouze 2 cvičení.

Protože vím, že rádi dostáváte jedničky, připravila jsem si pro vás PL – Kdo kam patří. Hravě ho zvládnete!

Pokud si nebudete vědět rady, doporučuji https://ucebnice.online/, kromě pomoci zde naleznete i mnoho zajímavostí.

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://malotridka.lusa.cz/prirodoveda/prirodni-spolecenstvi/ve-vode-a-u-vody/ - prezentace

https://www.zsloucka.cz/e_download.php?file=data/editor/136cs_2.pdf&original=Eko

syst%C3%A9m%20rybn%C3%ADk.pdf – ekosystém rybník prezentace

https://slideplayer.cz/slide/12640353/ - prezentace

Výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=uwejoqEKPxAŽivot na rybníku a v rybníku

https://www.youtube.com/watch?v=lZmEbM3Rq1E&t=1205sVodní země

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

Tělesná výchova

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

VV

Zadanou práci na VV (viz příloha) paní učitelka chce poslat po dětech/rodičích  e-mailem, odevzdat přes Teams případně přinést do školy po jejich nástupu a odevzdat třídnímu učiteli. Práce je zadaná do konce května. Zadání je vloženo i do Teams. 

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci. 

TEĎ SI PŘEČTOU JEN DĚTI…………………………………

Milí čtvrťáci, blíží se nám Den matek, který bude o víkendu. Proto vám dávám za úkol vyrobit nějaké přáníčko. Vyhledejte si např. Pinterest nebo jiný web (jako inspiraci, nebudu vám dávat všem stejnou předlohu, buďte kreativní) a vytvořte pro maminku přání, aby ji zahřálo u srdíčka a potěšilo ji, že jste si vzpomněli a nezapomeňte poděkovat za vše, co pro Vás dělá… (prosím foto)

H. Synková

 

4.5. - 7.5. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Převody jednotek – procvičování

učiva

 

 

 

 

Převody jednotek hmotnosti

 

 

PL

 

Převody jednotek objemu

 

 

PL

M/G

Čtyřúhelníky – rovnoběžníky – procvičování učiva

 

115/5,6,7

 

Klasifikované úlohy:

PL – Převody jednotek hmotnosti, Převody jednotek objemu

Informace:

Milí žáci, v tomto týdnu pokračujeme v procvičování učiva -  převody jednotek – objemu a hmotnosti.

Na začátku PL máte přehlednou tabulku. Nezapomeňte na pravidla – při převodu z menší jednotky na větší jednotku DĚLÍME (číslo zmenšujeme), při převodu z větší jednotky na menší jednotku NÁSOBÍME (číslo zvětšujeme). PL jsou vypracovány tak, abyste psali přímo do nich (není třeba je tisknout).

Z geometrie vás čeká procvičování nového učiva – rovnoběžníky. Své znalosti si ověříte vypracováním 3 cvičení v učebnici do ŠS. Než začnete plnit úkoly, napište si nadpis: Rovnoběžníky – procvičování učiva a datum. Nezapomeňte ke každému úkolu napsat číslo stránky a cvičení (např. 115/5). Vámi vypracovaná cvičení si společně zkontrolujeme ve škole.

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody -jednotek

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

Výuková videa:

http://www.matyskova-matematika.cz/  - 1.díl – str. 53,54, 2. díl – str. 37 – 39 – převody jednotek

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 

https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c 

ČJ

tematický celek: Podstatná jména

 

 

 

 

Souhrnné opakování tematického celku Podstatná jména

 

 

 

 

PS (s dráčkem)

33 - 37

 

 

 

Souhrnné opakování tematického celku Podstatná jména

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PL - Souhrnné opakování tematického celku Podstatná jména

Necelé dva měsíce jsme se zabývali tematickým celkem Podstatná jména. Nyní nadešel čas ukázat své znalosti. Pamatujete, jak jsem vám říkala (a minulý týden připomínala), že na konci každého tematického celku vás čeká větší opakování. Plním, co jsem slíbila. Vámi vypracovaný PL mě i vás přesvědčí o tom, co umíte. Před jeho vyplněním si nejprve v PS s dráčkem učivo procvič a teprve poté vypracuj PL.

PL je vypracován tak, abyste psali přímo do něho (není třeba je tisknout).

Do ŠS si napište datum a nadpis: PL - Souhrnné opakování tematického celku Podstatná jména

Pokud budete mít nějaké nejasnosti, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině ČJ vrátíme, až se sejdeme ve škole.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a  nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme my,

 učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

Výukové video:

 https://www.youtube.com/watch?v=0PNAR7M_lfw – Vzor předseda, soudce

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

V tomto týdnu budeme procvičovat přítomný čas průběhový, kterým vyjadřujeme, že někdo právě teď něco dělá.

Tvoříme ho am, is, are + slovesem zakončeným -ing.

Např. I am (I´m) sitting.

           He is (He´s) running.

           They are (They´re) dancing

 

To, co je podtržené, si napiš jako zápis do sešitu.

 

 

 

 

PS vypracuj na str. 58-59 cvičení 1-4, stranu 58 vyfoť a pošli

 

 

 

 

Můžeš procvičovat: https://www.youtube.com/watch?v=lPY9sYK5S5A , nezapomeň si vše nahlas opakovat.

 

 

 

 

Nakonec se nauč písničku Are you sleeping?: https://www.youtube.c- om/watch?v=yzzpwUIFmRQ .

 

Ofocenou stránku pošli na adresu: jadrna.jana@zsbrve.cz.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

Nové téma: UNIT 22: What’s he doing there? 

 

 

 

 

Učebnice (šedý rámeček) – opsat slovíčka do slovníčku 

Pokud si nevíš rady s výslovností, použij google překladač 

 

59/5

 

 

Učebnice – poslech posílám v příloze Listen, Repeat and Read

 

58/1

 

 

Učebnice – zkus doplnit ústně (poslech posílám v příloze) Look and Say

 

58/2

 

 

Učebnice - Přítomný čas průběhový 

výklad posílám v příloze (kdo máte možnost, tak si ho vytiskněte a nalepte do velkého sešitu gramatiky)

 

59/4

 

 

Pracovní sešit (písničku se učit nemusíte J)

58 - 59

 

 

výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=h8V6YPJ8ido

video kvíz:

https://en.islcollective.com/video-lessons/dogs-dinner-basic-verbs-practice 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Život ve středověku – nové učivo

 

30 - 31

 

 

Život ve středověku - zápis

 

 

 

 

Život ve středověku

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL -  Život ve středověku

Informace:

Milí žáci, tento týden se seznámíte se společenskými vrstvami ve středověku. Dozvíte se, jak žili lidé na hradě, ve městě a na vesnici. Po přečtení textu zjistíte, že byste asi v této době žít nechtěli.

PL, který jsem připravila vás určitě bude bavit. Jde spíše o zábavu, než ověřování znalostí. K vyřešení prvního úkolu využijte výukové video. Pomůcku k vyřešení druhého úkolu si vyberte sami – hudební ukázka nebo psaný text.

Musím vás pochválit za vypracovaný PL – Karel IV. – stavitel. Za některé práce by se nemusel stydět ani historik. Jsem moc ráda, že většina z vás vypracovala i dobrovolné úkoly. Je vidět, že jste „milovníci“ tohoto předmětu. Mám z velkou radost!

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

Lucemburkové:

výukové video

https://www.youtube.com/results?search_query=r%C5%AFst+m%C4%9Bst+ve+13.+stolet%C3%AD

-  Růst měst ve 13. století

https://www.youtube.com/results?search_query=p%C3%ADse%C5%88+povol%C3%A1n%C3%AD

píseň „Povolání“

ověřování znalostí

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

Souhrnné opakování tematického celku Ekosystém okolí lidských obydlí

 

 

 

 

Učebnice – Opakování III.

 

61

 

 

Učebnice = práce s textem (otázky)

 

52 - 60

 

Klasifikované úkoly:

Tento týden není zadán žádný úkol ke klasifikaci

Informace:

Milí žáci, protože jsme dokončili tematický celek Ekosystém okolí lidských obydlí, tento týden vás čeká opakování a ověření znalostí. Vaším úkolem bude do ŠS písemně vypracovat otázky z učebnice (str.61). Společnou kontrolu odpovědí si provedeme až ve škole.

Protože jste šikovní a práci budete mít hned hotovou, mám pro vás ještě jeden úkol. Nebojte se, psát už nic nebudete. Otevřete si učebnici (str.52), kde začíná výše uvedený tematický celek a ústně si odpovězte na jednotlivé otázky (jsou označeny kytičkou) – je jich celkem 15 (končí na str.60). Pokud si nebudete vědět rady, doporučuji https://ucebnice.online/, kromě pomoci zde naleznete i mnoho zajímavostí.

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně. Všem žákům, kteří pravidelně zasílají vypracované PL nebo jiný výukový materiál moc děkuji za snahu a píli.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/PR45rocnik/Ovocn%C3%A9-stromy-prezentace.pdf

https://slideplayer.cz/slide/11439214/

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=506

http://malotridka.lusa.cz/prirodoveda/prirodni-spolecenstvi/u-lidskych-obydli/ - název stránky -  U lidských obydlí – kliknout na červeně vyznačený text – Živočichové u lid. obydlí, didaktické hry, přiřazování …) – doporučuji

http://dumy.cz/material/112714-zvirata-volne-zijici

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=509

Výukové video:

https://slideplayer.cz/slide/11880658/

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

SV

na tento týden neposílám žádné úkoly

 

 

 

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci.  H. Synková

 

27.4. - 30.4. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly – procvičování učiva

 

 

 

 

Početní operace s přirozenými čísly – opakování a procvičování učiva (sčítání, odčítání, násobení jednocifer a dvojcifer. činitelem, dělení jednocifer. dělitelem, zaokrouhlování) – zasláno minulý týden

 

 

PL

 

Hravý početník – převody jednotek

18/1,2,4,5

19/1

 

 

 

Pomůcka při převodu jednotek času

 

 

 

 

Pomůcka při převodu jednotek délky

 

 

 

M/G

Čtyřúhelníky – rovnoběžníky – nové učivo

 

114/1,2,3

 

 

 

 

 

 

Klasifikované úlohy:

PL – Početní operace s přirozenými čísly

HP – Převody jednotek

Informace:

Milí žáci, v tomto týdnu pokračujeme v procvičování učiva. Minulý týden jsem vám poslala rozsáhlejší PL na jehož vypracování jste měli 14 dnů. Dokončete ho (bude se odesílat ke klasifikaci).

Při procvičování učiva se nyní zaměříme na převody jednotek – jednotky času a délky. Že jste to již zapomněli? Nic si z toho nedělejte. K oživení znalostí jsem pro vás připravila pomůcku pro převody jednotek délky a času. Věřím tomu, že vyřešení příkladů z HP pro vás bude hračkou.

Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište. V případě nemožnosti tisku pracovních listů se mi, prosím ozvěte, určitě nalezneme řešení.

Z geometrie vás tento týden čeká nové učivo – rovnoběžníky. Vůbec ničeho se nebojte. K pochopení učiva vám pomůže výukové video. Své znalosti si ověříte vypracováním 3 cvičení v učebnici do ŠS. Než začnete plnit úkoly, napište si nadpis Rovnoběžníky a pod něj větu, která je na téže stránce červeně napsaná. Cvičení 1 – čtyřúhelník nemusíte rýsovat, stačí načrtnout a do ŠS si vypracujte modře vytištěný text, který je vedle obrázku. Cvičení 2 a 3 dělejte podle zadání.

Pro milovníky slovních úloh zasílám dobrovolný úkol: učebnice -  str.126/1, 127/6,7,8

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida

https://www.umimecesky.cz/  (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení)

Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?v=aH1N6htSEFc 

https://www.youtube.com/watch?v=8IWTzsswN7c 

http://www.matyskova-matematika.cz/  - doporučuji

ČJ

tematický celek: Podstatná jména rodu mužského

 

 

 

 

Podstatná jména r. muž. - vzor předseda, soudce– nové učivo

 

60

 

 

Postup při určování vzoru podstatných jmen – didaktická pomůcka

 

 

 

 

Učebnice – do ŠS

 

60/22, 23

 

 

PS – Vzor předseda, soudce

20

 

 

 

PS – Podstatná jména r. muž. - opakování

20 - 22

 

 

 

PS (s dráčkem)

28

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PS -  Vzory předseda, soudce, Podstatná jména r. mužského  - opakování (str. 20 – 22)

Milí žáci, v tomto týdnu vás čekají poslední dva vzory rodu mužského. Jedná se o tyto vzory: vzor předseda je tvrdý vzor a v koncovkách píšeme tvrdé -y. Pouze v koncovce – ovi (3.p. a 6.p. č.j.) píšeme měkké i, vzor soudce je měkký vzor – v koncovkách píšeme vždy měkké i.

Pozor! Nezaměňuj 5.p. PJ skloňovaných podle vzoru soudce (1.p se rovná 5.p.) s 5.p. PJ skloňovaných podle vzoru muž a končících na -ec ( v tomto případě je tvar jiný než v 1.p.)

1.p. – soudce – 5.p. – soudce!  X 1.p. – otec – 5.p. – otče!

Do ŠS si napište datu a nadpis: Přehled skloňování pod. jmen r. muž. Opište podle tabulky skloňování vzoru předseda, soudce (j. i mn. číslo). Cvičení 22 a 23 ze str. 60 si prosím vypracujte do ŠS.

Na str. 22 v PS cv.5 je diktát. Pokud budeš mít práci hotovou, popros rodiče o jeho nadiktování.

Protože některým z vám ještě dělá problém přiřadit PJ ke vzoru, zasílám přehlednou tabulku – Postup při určování vzoru podstatných jmen. Pokud si nejsi jistý/á, použij ho při opakování PJ rodu muž. v PS.

Příští týden vás čeká písemný test – Souhrnné opakování podstatných jmen. Věřím tomu, že ho hravě zvládnete!

Pokud budete mít s novým učivem problémy, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině ČJ vrátíme, až se sejdeme ve škole.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Český jazyk a  nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde (PS je stejný jako máme my,

 učebnice je jiná, ale to nevadí). Součástí je i řešení.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

Výukové video:

 https://www.youtube.com/watch?v=0PNAR7M_lfw – Vzor předseda, soudce

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

Zkontroluj si cvičení z minulého týdne. (viz přílohy) - cv.2cv.3cv.5

 

 

 

 

 

Napiš si a nauč se slovíčka lekce 22 (59/5)

 

 

 

 

 

Pročti si přítomný čas průběhový: https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/pritomne-casy#pritomny_prubehovy

 

 

 

 

Přečti si v učebnici: str. 58/1 a doplň cv. 2

 

 

 

 

Opiš si do sešitu zelený rámeček uč. str. 59

 

 

 

 

Další možnosti procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c

https://www.youtube.com/watch?v=KKpmytQ8Qqc

 

 

 

Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

Tento týden si doplň a zopakuj vše, co potřebuješ, co jsi nestihl v minulých týdnech

 

 

 

 

Zopakuj si slovní zásobu (zaměř se na slovíčka, která Ti nejdou)

 

 

 

 

Konverzace: Otázky x odpovědi (základní otázky+odpovědi jsem Ti sepsala a posílám v příloze – můžeš si je klidně vytisknout a nalepit do sešitu gramatiky J)

 

 

 

 

ONLINE: Angličtinu si také můžeš procvičit zde:

https://www.duolingo.com

https://www.umimeanglicky.cz

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

 

 

 

Zábavná videa:

Pavouk Lucas (v nastavení u videa si můžeš dát ENG nebo CZ titulky): https://www.youtube.com/results?search_query=pavouk+lucas

Zatanči si: https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Český stát za vlády Lucemburků – procvič. uč.

 

29

 

 

Práce s textem –  vyhledávání informací, tvorba PL Karel IV. – stavitel

 

 

 

 

Lucemburská matematika

 

 

PL

 

Výlety po hradech a zámcích

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL -  Karel IV. – stavitel

Informace:

Milí žáci, minulý týden jsme probrali tem. celek Český stát za vlády Lucemburků. Nyní se přesvědčíte, jaké jsou vaše znalosti. V učebnici na str. 29 si (stačí ústně) zodpovězte dané otázky. K ověření znalostí ti poslouží i níže uvedené odkazy na web. stránky.

Protože máme, dle časového plánu, učivo probráno, vydáte se tento týden po stopách krále Karla IV. a pokusíte se zjistit co nejvíce informací o jeho nejvýznamnějších stavbách: Karlův most, katedrála svatého Víta, hrad Karlštejn. Informace vyhledáte v encyklopediích, učebnici či na internetu. Svoje cestovatelské putování pojmenujte: Karel IV. – stavitel. Práci můžete obohatit obrázky jednotlivých staveb.

Námět osnovy k vyhledávání informací: Kdy byla stavba započata, jak dlouho stavební práce trvaly? K jakému účelu sloužila? Kde se nachází? Čím je zajímavá, zvláštní?

Pro milovníky vlastivědy zasílám dobrovolný PL. Opakuji dobrovolný, kdo nechce, nebude vypracovávat. Nechce se ti přemýšlet? Nevadí. Nabízím jiný dobrovolný úkol. Vyrob si korunovační klenoty. Královskou korunu vyrobíš z tvrdého papíru, na výrobu jablka a žezla použij techniku škrobového papíru. Klenoty si můžeš dozdobit dalším materiálem – korálky, alobal, kousky plastu či barevné fólie. A protože i v pohádkách se objevuje magické číslo 3, nabízím ještě jednu volbu -  PL Výlety po hradech a zámcích.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Vlastivěda a nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

Lucemburkové:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26279 - Lucemburkové na českém trůnu

http://dumy.cz/stahnout/26279 – Lucemburkové na českém trůnu (prezentace)

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

výukové video

https://www.youtube.com/watch?v=hbUMd6AwyOo – Legenda o Karlu IV.

https://www.youtube.com/watch?v=1TDhX6tu30M – Karlův most

https://www.youtube.com/watch?v=nJgD6gyi0Wk – Karlův most - stavba pilíře

https://www.youtube.com/watch?v=sdRqlTf8mVU – O poruchách a opravě Karlova mostu

ověřování znalostí

https://slideplayer.cz/slide/1953641/ - poslední Přemyslovci

Tematický celek Ekosystém okolí lidských obydlí

 

 

 

 

Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí (nové učivo)

 

59 - 60

 

 

Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí - zápis

 

 

 

 

Pracovní sešit

29

 

 

 

Pracovní sešit – Opakování III.

30

 

 

 

Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí

 

 

      PL

 

Ekosystém v okolí lidských obydlí – volně žijící živočichové – výuková prezentace

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL - Volně žijící živočichové v okolí lidských obydlí

PS -  Okolí lidských obydlí (str. 27-30)

Informace:

Milí žáci, v tomto týdnu  dokončíme  tematický celekEkosystém okolí lidských obydlí. Zaměříme se na volně žijící živočichy. Novou látku najdete v učebnici na výše uvedené straně. Pozorně si ji přečtěte, prohlédněte obrázky, protože na základě přečteného textu vypracujete pracovní list. Pro doplnění učiva vám zasílám prezentaci. Součástí výukového materiálu je i zápis - kdo má možnost tak si ho vytiskne a nalepí do sešitu (nezapomeňte napsat datum). V  PS  si dodělejte str. 29 a celý tematický celek si procvičte na str. 30.

V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně.

PL – Ekosystém v okolí lidských obydlí – volně žijící zvířata (zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Doporučuji zaregistrovat se na učebnice online - https://ucebnice.online/,  je zde spousta zajímavostí a

místo čtení lze jen poslouchat. Najdete si 4. ročník, předmět Přírodověda a  nalistujete příslušnou stranu.

Je možné zde plnit i zajímavé úkoly. Záleží na vás, jakou ikonu rozkliknete. Na spodní liště najdete

zkratku PS – tedy můžeš nahlédnout i do pracovního sešitu a plnit úkoly i zde. Součástí je i řešení.

https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva

http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/PR45rocnik/Ovocn%C3%A9-stromy-prezentace.pdf

https://slideplayer.cz/slide/11439214/

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=506

http://malotridka.lusa.cz/prirodoveda/prirodni-spolecenstvi/u-lidskych-obydli/ - název stránky -  U lidských obydlí – kliknout na červeně vyznačený text – Živočichové u lid. obydlí, didaktické hry, přiřazování …) – doporučuji

http://dumy.cz/material/112714-zvirata-volne-zijici

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=509

Výukové video:

https://slideplayer.cz/slide/11880658/

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

SV

na tento týden neposílám žádné úkoly

 

 

 

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci.  H. Synková

 

20.4. - 24.4. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

Tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly – procvičování učiva

 

 

 

 

Závislosti a vztahy mezi čísly (přímá úměrnost) - ústně

 

91/1-5

92/6,7,8,10,11

 

 

Hravý početník - vztahy mezi čísly

22 - 23

 

 

 

Početní operace s přirozenými čísly – opakování a procvičování učiva (sčítání, odčítání, násobení jednocifer a dvojcifer. činitelem, dělení jednocifer. dělitelem, zaokrouhlování)

 

 

PL

M/G

Obvod čtverce

 

 

PL

Klasifikované úlohy:

HP – Vztahy mezi čísly

M/G – PL – Obvod čtverce

Informace:

Milí žáci, v tomto týdnu pokračujeme v novém učivu. Všechny musím pochválit, protože vám nová látka z minulého týdne šla velice dobře. Nyní si učivo na konkrétních příkladech v učebnici procvičíte. Stačí ústně. Do ŠS si napište nadpis (Závislosti a vztahy mezi čísly), napište datum, stranu a číslo cvičení (tak, jak to děláme).

Věřím tomu, že vyřešení příkladů z HP pro vás bude hračkou.

Protože některým z vás dělají potíže početní operace s čísly (zaokrouhlování, dělení, násobení), pracovní list, který posílám, bude sloužit k procvičení učiva. Na vypracování PL máte 14 dnů. Nespěchejte, v klidu pracujte. Pokud si nebudete vědět rady, jsem tu pro vás. Volejte, pište. V případě nemožnosti tisku pracovních listů se mi, prosím ozvěte, určitě nalezneme řešení.

Z geometrie si tento týden procvičíte výpočet obvodu čtverce. Kdo náhodou zapomněl vzoreček a postup výpočtu se může podívat na video k obvodu čtverce (odkaz viz procvičování učiva). Kdo bude mít PL vyplněný, může pokračovat v HP – str. 27,28,29. Pokud znáš obvod čtverce, pak délku jeho strany vypočítáš tak, že obvod vydělíš čtyřmi: o = 16 cm, a = ? , stranu a vypočítáme takto: a = o : 4 , a = 16 : 4

a = 4 cm.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/,

umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení

Výuková videa:

https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA

https://www.youtube.com/watch?v=UfUka2lBifc

https://www.youtube.com/watch?v=oOPZYepA_KM

www.matyskova-matematika.cz, https://www.onlinecviceni.cz – doporučuji

ČJ

tematický celek: Podstatná jména rodu mužského

 

 

 

 

Podstatná jména r. muž. - vzor muž, stroj – nové učivo

 

58-59

 

 

Učebnice – do ŠS

 

59/1

 

 

PS – Vzor muž, stroj

18,19

 

 

 

PS (s dráčkem)

26,27

 

 

 

procvičování a opakování tematického celku Skloňování pod. jmen r. mužského – určení životnosti, přiřazení ke vzorům

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

PL -  Skloňování podstatných jmen r. mužského (3. stránka)

Protože jste moc šikovní a učivo vám minulý týden tak šlo, tento týden zvládnete 2 vzory. Nebojte, jsou velmi jednoduché a vždy se píše měkké i – jsou to měkké vzory.

Do ŠS si napište nadpis: Přehled skloňování pod. jmen r.muž. Opište podle tabulky skloňování vzoru muž, stroj (j. i mn. číslo) a žlutý rámeček ze str.58, 59. Cvičení 1 ze str. 59 si prosím vypracujte do ŠS. Ostatní cvičení, z výše uvedených stran, ústně.

Z pracovního listu - Skloňování podstatných jmen r. mužského budete vyplňovat pouze 3. stránku. Předešlé dvě vám pomohou k jejímu vyplnění.

Pokud budete mít s novým učivem problémy, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině ČJ vrátíme, až se sejdeme ve škole.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

 

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

Zkontroluj si práci v PS - řešení

54/1

 

 

 

Vypracuj cv.2 (nápověda: 1. sloupeček podle cv.3 učebnice na str.55, 2. sloupeček je o tobě)

 

 

 

 

Napsat a naučit slovíčka Lekce 21 str.57

 

 

 

 

Projít ústně 56/1

 

 

 

 

Do sešitu napiš nadpis Jobs a vypracuj 56/2 - podle příkladu o pilotech přiřazuj činnost ke správnému zaměstnání

 

 

 

 

Přečti 57/3 a zkus vytvořit podobné věty o členech své rodiny

 

 

 

 

Vypracuj v PS cvičení

56 – 57

 

 

 

Procvičuj a nezapomeň ověřovat výslovnost: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/jobs-1

 

 

 

 

Můžeš si zazpívat a zahrát:

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

https://www.gamestolearnenglish.com/jobs/ 

 

 

 

Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

Online procvičování učiva · Time: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time  · Clothes: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/clothes-1 · Clothes: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda 

 

 

 

 

POVOLÁNÍ  

Slovíčka - učebnice – přepsat do slovníčku

o Nevíš si rady s výslovností? Použij google překladač 

Učebnice – udělat ústně 

Učebnice – poslech 56 Unit 21 a poslech 57 Unit 21

 

57/5

 

56/2

57/4

 

 

Pracovní sešit

Cvičení 3 – nápovědu nalezneš v uč. Str. 56/2 

Cvičení 5 – použij slovník J 

56-57 

 

 

 

V příloze zasílám přehled dalších povolání (kdo chce a má možnost, může si ho vytisknout a nalepit do sešitu gramatika) - JOBS

 

 

 

 

 Youtube.com – profese a práce v anglickém jazyce: https://www.youtube.com/watch?v=DGc7V9VJF8c 

 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Český stát za vlády Lucemburků – nové učivo

 

25 - 28

 

 

Český stát za vlády Lucemburků – zápis

 

 

 

 

Lucemburkové na českém trůnu

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

P -  Lucemburkové na českém trůnu

 

Informace:

Milí žáci, novou látku si přečtěte a zapište/nalepte si zápis do ŠS. Při zápisu do sešitu bych byla ráda, kdybyste dodržovali úpravu (nadpisy a důležité věci zvýraznit, případně nakreslit obrázek)

Učiva je dost – je rozloženo do dvou vyuč. hodin. Pro snadnější pochopení a seznámení se s učivem použijte výukové video.

PL zasílám e-mailem, prosím o jejich (dětmi samostatné) vypracování a zaslání ke kontrole.

 

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

Lucemburkové:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26279

dumy.cz/stahnout/26279 

výukové video

(www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa – díl 35,36,37

procvič. tematického celku Život za vlády Přemyslovců

https://slideplayer.cz/slide/1953641/

ověřování znalostí

https://skolakov.eu/ apod.

Tematický celek Ekosystém okolí lidských obydlí

 

 

 

 

Živočichové v okolí lidských obydlí (nové učivo)

 

56 - 57

 

 

Živočichové v okolí lidských obydlí - zápis (zasílám e-mailem)

 

 

 

 

Pracovní sešit

28

 

 

 

Ekosystém v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata

 

 

      PL

 

Ekosystém v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata – výuková prezentace

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL – Ekosystém v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata

Informace:

Milí žáci, v tomto týdnu pokračujeme v tematickém celkuEkosystém okolí lidských obydlí. Nyní se zaměříme na živočichy. Novou látku najdete v učebnici na výše uvedené straně. Pozorně si ji přečtěte, prohlédněte obrázky, protože na základě přečteného textu vypracujete pracovní list. Pro doplnění učiva vám zasílám prezentaci. Součástí výukového materiálu je i zápis - kdo má možnost tak si ho vytiskne a nalepí do sešitu (nezapomeňte napsat datum).

Vyplněnou stránku v PS zatím neposílejte, až po vyplnění i volně žijících živočichů – str. 29). V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit – volejte, pište. Ráda vám poradím, individuálně vysvětlím, ujistím, že vše děláte správně.

PL – Ekosystém v okolí lidských obydlí – hospodářská zvířata (zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva

http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/PR45rocnik/Ovocn%C3%A9-stromy-prezentace.pdf

https://slideplayer.cz/slide/11439214/

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=506

http://malotridka.lusa.cz/prirodoveda/prirodni-spolecenstvi/u-lidskych-obydli/ - název stránky -  U lidských obydlí – kliknout na červeně vyznačený text – Živočichové u lid. obydlí, didaktické hry, přiřazování …) – doporučuji

http://dumy.cz/material/39029-ekosystem-okoli-lidskych-obydli-hospodarska-zvirata

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=509

Výukové video:

https://slideplayer.cz/slide/11880658/

TV

Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.

Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

SV

Život je divadlo?!

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL - Život je divadlo?!

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji! Jste bezvadní! Co se týká splnění množství učiva, termíny jsou orientační, pokud něco nestíháte, doděláte až to půjde. Moc děkuji rodičům za skvělou spolupráci.  H. Synková

 

14.4. - 17.4. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly

 

 

 

 

Závislosti –  k novému  učivu zasílám PL s vysvětlením a ukázkovým příkladem

 

124/1,2,3

125/5

PL

 

Procvičování učiva (písemné násobení, sčítání, odčítání, dělení)

 

124/4

125/7

 

M/G

Obvod obdélníku

 

 

PL

Klasifikované úlohy:

M/PL – Přímá úměrnost

M/G/PL – Obvod obdélníku

Informace:

Milí žáci, věřím tomu, že nové učivo (Závislosti)  lehce zvládnete. Není to těžké. Cvičení si vypracujte do ŠS. Pod každým cvičením je oranžově napsaný text – ten si pod příklad napište.

Výše uvedené klasifikované úkoly zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení), výuková videa www.matyskova-matematika.cz, https://www.onlinecviceni.cz – DOPORUČUJI

ON-LINE procvičování

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/numerace-do-1000000

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/numerace-do-1_000_000/snehova-nadilka/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-nad-10000 https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-4-trida

M/G

výukové video https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA

výukové video https://www.youtube.com/watch?v=UfUka2lBifc

ČJ

Tematický celek: Podstatná jména rodu mužského

 

 

 

 

vzor hrad – nové učivo

 

57 - 58

 

 

procvičování učiva – skloňování podle vzoru hrad (ústně)

 

58/10,11

 

 

PS (velký)

17

 

 

 

PS (s dráčkem)

23 - 25

 

 

 

koncovky podstatných jmen

 

 

PL

 

procvičovací cvičení - prezentace

 

 

 

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

ČJ/SL

zážitky z Velikonoc

Klasifikovaná cvičení:

ČJ/PL – Koncovky podstatných jmen

Informace:

Zápis nové látky do ŠS (+ datum) – nadpis – Přehled skloňování pod. jmen rodu muž. – vzor hrad, opsat podle tabulky skloňování vzoru hrad (j. i .mn. č.) a žlutý rámeček ze str. 58. Zadaná cvičení z učebnice ať si děti procvičí ústně a do ŠS  napíší : uč. – str.58/10-11 – ústně. K procvičování učiva zasílám ještě prezentaci. Je dělaná tak, aby žáci y/i doplňovali přímo do ní. Taktéž PL Koncovky podstatných jmen nemusíte tisknou, ale psát přímo do PL. Velice stručně žáci popíší zážitky z Velikonoc (do sešitu na sloh).

Výše uvedený klasifikovaný úkol zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Kromě níže uvedených odkazů k procvičování učiva, zasílám výukové video – Vzory podstatných jmen rodu mužského https://www.youtube.com/watch?v=yggI2gDsey4

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/cviceni/vyhledavani-1.html

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz

ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy),výuková videa

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

napsat a naučit slovíčka 20. lekce (s.55)

projít cvičení 1-3 (s.54 a 55), texty číst dvakrát a nahlas

do sešitu nadpis: We are friends, vytvořit tabulku o sobě podle cvičení 1 (nápověda: age=věk)

PS 54/1 · dobrovolně: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello, https://www.youtube.com/watch?v=V7Dvcy0gq-U

 

Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

Opakovat slovní zásobu 

EASTER = VELIKONOCE

 

 

 

 

Slovíčka – Unit 43 (str. 65)

Opsat do sešitu

Výslovnost slovíček – google překladač

 

 

 

 

Učebnice - přečíst a přeložit

 

64/1

 

 

Učebnice – do sešitu gramatik

Úplně stejně namalovat a popsat

 

64/2

 

 

Pracovní sešit

Cvičení 2 - kdybyste si někdo nevěděl rady, posílám inspiraci, jak to mohou děti udělat (1. There are two yellow chicken at the bottom and three black stars at the top. 2. There is a Easter bunny in the middle and the green grass at the bottom. 3. There is the green grass at the bottom and two yellow daffodils in the middle and yellow sun (slunce) at the top.

Cvičení 3 – nedělat 

64 - 65

 

 

 

Easter song https://www.youtube.com/watch?v=lSrjE8DKHyg

 

 

 

Znáte pavoučka Lucase? 

Krátká videa pro děti. Nevím, zda se Vám budou ukazovat české nebo anglické titulky (když se klidne na odkaz a otevře se video, vpravo dole ve videu je nastavení – titulky – čeština/angličtina)  o https://www.youtube.com/watch?v=VrS6akzR3sk  o  https://www.youtube.com/watch?v=bz9dOy3Zd6s

ONLINE - Doporučuji k procvičování slovíček/skladba jednoduchých vět:  o https://www.duolingo.com/learn

Existuje i aplikace do telefonu (pro Android i iOS)

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Český stát za vlády přemyslovských králů  - nová

látka (pokračování), přečíst v učebnici

 

22 - 23

 

 

Český stát za vlády přemyslovských králů  - zápis

 

 

 

 

Práce s textem (otázky) - ověření znalostí, do ŠS

 

23/1-9

 

 

Přemyslovská matematika (dobrovolné)

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

Práce s textem – odpovědi na otázky

Informace:

UčivoČeský stát za vlády přemyslovských králů jsem (z důvodu velikonočních prázdnin) rozdělila do dvou vyuč. hod. Minulý týden byla probrána 1. část, tento týden učivo dokončíme.  Zápis jsem posílala minulý týden (končil Přemyslem Otakarem I.). Opište/nalepte si zbývající část. Při zápisu do sešitu bych byla ráda, abyste dodržovali úpravu ( nadpisy a důležité věci zvýraznit, případně nakreslit obrázek).

Klasifikovaný úkol zašlete prosím zpět na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz  Děkuji.

Pro milovníky vlastivědy zasílám opět dobrovolný úkol. Opakuji, dobrovolný, kde nechce, nebude vypracovávat.

Všem, kteří vypracovali dobrovolný úkol „pro milovníky vlastivědy,“ z minulého týdne moc děkuji a chválím.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

výuková prezentace: https://slideplayer.cz/slide/1953641/

k výuce lze opět využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa – díl  29 - 32)

https://skolakov.eu/ apod.

Tematický celek: Ekosystém okolí lidských obydlí

 

 

 

 

Rostliny v okolí lidských obydlí - nová látka, přečíst v učebnici

 

52 - 55

 

 

Rostliny v okolí lidských obydlí  - zápis

 

 

 

 

Pracovní sešit

27

 

 

 

Rostliny v okolí lidských obydlí

 

 

PL

 

Rostliny v okolí lidských obydlí - prezentace

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL – Rostliny v okolí lidských obydlí

Informace:

Zápis (zasílám e-mailem) - kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás). PS (str. 27) zatím neposílejte, až po vyplnění živočichů). PL – Rostliny v okolí lidských obydlí

(zasílám e-mailem) – prosím vyplněný pošlete zpět na adresu: synkova.hana@zsbrve.cz  Děkuji.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, on-line procvičování učiva (viz. web. stránky školy)

prezentace - Rostliny v okolí lidských obydlí – doporučuji

http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/PR45rocnik/Ovocn%C3%A9-stromy-prezentace.pdf

https://slideplayer.cz/slide/11439214/

http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=506

 

TV

 Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

- skákání přes švihadlo

- chůze či běh do schodů

- cvičení dle hudby 

- posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)

- protahovací cvičení

- cvičení rovnováhy

- počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

 sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“  https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY

 zacvičte si s výsadkáři  https://youtu.be/jG5CBmocpXM

online lekce tance http://www.degezetko.cz

 cvičení s atlety https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

Klasifikované úkoly:

Prosím o zaslání vypracovaného referátu – B. Martinů (většina žáků již úkol splnila)

SV

Na tento týden neposílám žádné úkoly

Děkuji rodičům a všem, co se podílejí na vzdělávání svých dětí, za spolupráci, nasazení, čas a obětavost, kterou tomu věnujete. S ohledem na Vaše pracovní vytížení a kupící se množství úkolů je to velmi těžké. Vám, milí žáci, děkuji za zodpovědný přístup. Jsem ráda, že krásně pracujete, mám z Vás radost! V případě potřeby se na mne neváhejte obrátit. Pokud na něco potřebujte vícečasu, napište mi. Všem doporučuji vzdělávací pořad UčíTelka.

Množství učiva je vzhledem k velikonočnímu svátku redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Připomínám dobrovolný úkol „roušková výzva“ – na web. stránce  školy již několik statečných umístilo své foto v roušce.

H. Synková

 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

6.4. - 8.4. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly – procvičování učiva

 

 

 

 

Velikonoční počítání

 

 

PL

 

Hravý početní – obvod obdélníku, obvod čtverce

 

28/1,29/1

 

Klasifikované úlohy:

M/PL – Velikonoční počítání

Informace:

Výše uvedený klasifikovaný úkol zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení), výuková videa www.matyskova-matematika.cz, https://www.onlinecviceni.cz – DOPORUČUJI

ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy)

ČJ

Opakování a procvičování učiva, práce s textem

 

 

 

 

Velikonoční čeština

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku, čti alespoň 15 min. nahlas (sourozenci, rodičům…)

Klasifikovaná cvičení:

ČJ/PL – Velikonoční čeština

Informace:

Výše uvedený klasifikovaný úkol zašlete prosím ke kontrole. Děkuji.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Kromě níže uvedených odkazů k procvičování učiva, zasílám výukové video – Vzory podstatných jmen rodu mužského https://www.youtube.com/watch?v=yggI2gDsey4

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

https://www.umimecesky.cz/cviceni-mluvnicke-kategorie-podstatneho-jmena

https://www.onlinecviceni.cz

ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy),výuková videa

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

EGGS EVERYWHERE(64-65)

 učebnice: do slovníčku zapsat a naučit slovíčka, přečíst strany 64 a 65

 pracovní sešit: 64/2, 65/4

Procvičování slovní zásoby: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

 

Vypracování nefoťte a neposílejte, zkontroluji po návratu do školy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

Opakovat slovní zásobu. Vést rozhovory.

EASTER = VELIKONOCE

 

 

 

 

Slovíčka – Unit 23 (str. 63 šedý rámeček)

Opsat do sešitu

Výslovnost slovíček – google překladač 

 

 

 

 

 

Gramatika: THERE IS/ THERE ARE 

Učebnice

Zápis -  Přepsat nebo vytisknout a nalepit do velkého sešitu

 

63/4

 

 

 Pracovní sešit - vyplnit 

62/1,2,3

 

 

 

Učebnice - poslech 

 

62/1

 

 

ONLINE - Doporučuji k procvičování slovíček/skladba jednoduchých vět:  o https://www.duolingo.com/learn

 

 

 

 

Existuje i aplikace do telefonu (pro Android i iOS) 

 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

Český stát za vlády přemyslovských králů  - nová

Látka, přečíst v učebnici

 

21

 

 

Český stát za vlády přemyslovských králů  - zápis

 

 

 

 

První dědičný král

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

bez klasifikace

Informace:

Nová látkaČeský stát za vlády přemyslovských králů  je rozdělena do dvou vyuč. hod. Tento týden bude probrána první část – str.21 (po Anežku Českou). Zápis, který posílám končí Přemyslem Otakarem I. Žáci si opíší/nalepí pouze tuto část. Zbytek zápisu bude použit na následující týden. Při zápisu do sešitu bych byla ráda, kdybyste dodržovali úpravu ( nadpisy a důležité věci zvýraznit, případně nakreslit obrázek)

Pro milovníky vlastivědy zasílám dobrovolný PL. Opakuji dobrovolný, kdo nechce, nebude vypracovávat.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky.

Procvičování učiva, ověřování znalostí:

výuková prezentace: https://slideplayer.cz/slide/1953641/

k výuce lze opět využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa – díl 26, 27, 28)

https://skolakov.eu/ apod.

Ekosystém Okolí lidských obydlí – nová látka, přečíst v učebnici

 

52

 

 

Ekosystém Okolí lidských obydlí - zápis

 

 

 

 

Ekosystém Okolí lidských obydlí

 

 

PL

Klasifikované úkoly:

PL – Ekosystém Okolí lidských obydlí

Informace:

V tomto týdnu máme pouze úvod do tematického celku Ekosystém okolí lidských obydlí. Milí žáci, pozorně si přečtete text v horní části učebnice a vypracujte do školního sešitu 2 otázky, které jsou pod textem. Jedná se o práci s textem a jeho porozumění. Pracovní list (Ekosystém okolí lidských obydlí), vyplněný pošlete. Děkuji.

Množství učiva je vzhledem k velikonočním prázdninám redukované. Kdo bude mít přesto vše splněno, může si dodělávat případné nedostatky nebo si pokračovat v PL Živá a neživá příroda.

TV

 Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivitu (dle svých možností) např.:

- skákání přes švihadlo

- chůze či běh do schodů

- cvičení dle hudby 

- posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetiny, zádové svaly…)

- protahovací cvičení

- cvičení rovnováhy

- počítají se i domácí práce úklidové, čistící ….

 sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“  https://www.youtube.com/watch?v=9pEsmtExPFY

 zacvičte si s výsadkáři  https://youtu.be/jG5CBmocpXM

online lekce tance http://www.degezetko.cz

 cvičení s atlety https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-lukas-hodbod/

https://www.atletika.cz/aktuality/hybeme-se-s-atlety-jan-fris/

Přeji příjemné dny, hodně sil a držte se! KK

HV

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

Klasifikované úkoly:

Prosím o zaslání vypracovaného referátu – B. Martinů (většina žáků již úkol splnila)

SV

Na tento týden neposílám žádné úkoly

 

 

 

Klasifikované úkoly:

PL - Jak jsi na tom, Zvládání hněvu (většina již úkol vypracovala)

Všem dětem, které píší, pracují a komunikují moc děkuji, jste šikulky! Jsem ráda, že krásně pracujete, mám z Vás radost! Samostatnost není věc lehká, vím. Ale jste skvělí a společnými silami to zvládneme! Pokud na něco potřebujte více času, napište mi. Pokud budete potřebovat poradit, napište. Jde mi o kvalitu, nikoliv o kvantitu, ale zároveň nechci, abyste zbytečně zaháleli.

Pokud Vám přece jenom zbyde čas, mám pro Vás úkol. Zapojte se do „rouškové výzvy“ – na web. stránce  školy již několik statečných umístilo své foto v roušce.

Přeji krásné a ničím nerušené Velikonoce     

H. Synková

 

30.3. - 3.4. 2020

Výukový materiál - ZDE

Přílohy:

 

 23.3. - 27.3. 2020

předmět

učivo

PS

(pracovní sešit – velký, malý)

(učebnice)

PL

(pracovní list)

M

tematický celek: Milion - početní výkony

s přirozenými čísly

 

 

 

 

písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, písemné sčítání více sčítanců

 

112/7,8,10

 

 

Hravý početník

7,8

 

 

 

písemné dělení jednociferným dělitelem

 

112/9,11

 

 

písemné odčítání

 

112/12

 

 

zaokrouhlování čísel

 

 

PL

 

Matemetika mě baví (řešení slovních úloh )

 

112/13

PL

 

procvičování početních operací

 

 

PL

M/G

obvod obdélníka a čtverce

 

105/2,4

 

PL zasílám e-mailem, prosím o jejich vypracování a zaslání ke kontrole. Učivo geometrie zasílám ve výukové prezentaci, která obsahuje i zadané úkoly, ty žáci vypracují do školního sešitu. Z učebnice na straně 105 a 106 si do ŠS opíši následující věty: Obvod obdélníku jen součet délek všech jeho stran. Obvod označujeme písmenem o (totéž o čtverci) + ke každému vzoreček pro výpočet obvodu. Rýsování čtverce a obdélníku si mohou žáci připomenout na straně 93 v učebnici.

Ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení), výuková videa www.matyskova-matematika.cz , ON-LINE procvičování (viz. webové stránky školy)

ČJ

tematický celek: Podstatná jména rodu ženského

 

 

 

 

procvičování a opakování  tematického celku Podstatná jména rodu ženského

18 – 20 (malý s dráčkem))

 

 

 

procvičování a opakování  tematického celku Vyjmenovaná slova

 

 

PL

 

tematický celek: Podstatná jména rodu mužského

 

 

 

 

nová látka – zápis

 

 

 

 

cvičení vypracovat do ŠS

 

55/1,2

 

 

podstatná jména rodu mužského

 

 

PL

ČJ/Čt

četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

ČJ/SL

dopis – zápis zasílám e-mailem, prosím o jeho zapsaní do ŠS, samostatná práce – Soukromý dopis kamarádovi (libovolné téma)

PL a zápis nové látky zasílám e-mailem, prosím o jejich vypracování a zaslání ke kontrole. Zápis nové látky (přehlednou tabulku) prosím nalepit nebo přepsat do ŠS - zasílám e-mailem, součástí bude i jedno cvičení, které také prosím vypracovat do ŠS dle vzoru. Pokud budete mít s novým učivem problémy, kontaktujte mě prosím, vzniklou situaci hned vyřešíme. Děkuji. Samozřejmě se k němu při hodině Čj vrátíme, až se sejdeme ve škole.

AJ

Skupina paní uč. Jadrné

 

 

 

 

napsat a naučit slovíčka ze strany 51 

 

 

 

 

číst cvičení 1,3,4,5 ze stran 50 a 51

 

 

 

 

do sešitu opsat zelený rámeček (50/2)

 

 

 

 

v PS vypracovat všechna cvičení ze stran 50 a 51 - vyfotit

 

 

 

 

zapsat slovíčka z šedivých políček ze stran 52 a 53, přečíst příběh CLICK´S NEW COMPUTER PROGRAM

 

 

 

 

v PS vypracovat na stranách 52 a 53 cvičení 1,2,3 a ve cv. 4 nahradit slovo teacher slovem označujícím člena rodiny - vyfotit

 

 

 

 

a ještě něco navíc: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/clothes-1

 

 

 

Všechny 4 vyfocené strany pošlete nejpozději 31.3. na adresu jadrna.jana@zsbrve.cz

 Učivo angličtiny poslala paní učitelka do konce měsíce března a přeje vám pevné zdraví a nervy.

AJ

Skupina paní uč. Abrahamové

 

 

 

 

opakovat slovní zásobu 

Pokud můžete, konverzujte s dětmi: What’s your name? Where are you from? How are you today? What’s the day today? What‘s the time? What’s your favourite: colour, country, city, hobby, subject, sport etc. ….. à Ať odpovídají celou větou J 

 

 

 

 

přečíst a přeložit 

 

   52-53

 

 

pracovní sešit

    52-53

 

 

 

K provičování slovíček hravou formou doporučuji stránky:  o https://www.umimeanglicky.cz

 

 

 

 

Např. na procvičení slovíček na téma oblečení si mohou zahrát pexeso: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda o https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/clothes-1

 

 

 

Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

procvič. učiva Velkomoravská říše – otázky (je jich 10) - ústně

 

15

 

 

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – nová látka

 

16- 17

 

 

vypracovat otázky pod textem (učebnice) do ŠS – jsou 3

 

 

 

 

dobrovolný úkol – Úkoly z ostatních předmětů (žlutý rámeček) – některé úkoly nelze vypracovat (žáci nemají čítanky u sebe)

 

 

 

Novou látku přečíst, zapsat si zápis do ŠS (lze i nalepit). Učiva je dost – je rozloženo do dvou vyuč. hodin.

K výuce lze využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa), ověřování znalostí – https://skolakov.eu/ apod.

pokračovat v prezentaci, referátu – vybrat si jednoho zástupce z řady živočichů a rostlin (výskyt, vzhled, způsob života, zajímavosti apod.), připravit si referát, prezentaci – po příchodu do školy žáci své práce budou prezentovat

 

 

 

 

Společenstva polí – živočichové, přečíst, zápis, obrázek

 

46-47

 

 

Ekosystém polí

 

 

PL

 

Živá a neživá příroda

 

 

      PL

Přečíst si novou látku, kdo má možnost zápis vytiskne a žák si ho nalepí (nechám to na Vás) – pamatujte ale, že opisováním se jim učivo dostane do hlaviček. Pracovní list (Ekosystém polí), který zasílám e-mailem, prosím vyplněný pošlete. Pracovní list Živá a neživá příroda – postupně vyplňovat, neposílat. Tento PL slouží k upevnění učiva, žáci ho nebudou vyplňovat celý, protože jsme některé látky ještě neprobrali. Mohou si ale otázky podle učebnice postupně vypracovávat. POUZE, POKUD ZBYDE ČAS! K ověřování znalostí použijte adresy, které jsem Vám zaslala k procvičování e-mailem

TV

 Zacvičte si každý den alespoň 5krát sestavu cviků „POZDRAV SLUNCI“ 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

 

 Až se sejdete na hodině TV ve škole, společně si tuto sestavu zacvičíte a ohodnotíte.

Každý den zařaďte do svého denního režimu libovolnou pohybovou aktivity (dle svých možností), např. skákání přes švihadlo, cvičení dle hudby, chůze či běh do schodů, posilovací cvičení (na břišní svaly, svaly horních končetin, zádové svaly …), protahovací cvičení (vzpomeňte si na rozcvičky), cvičení rovnováhy (např. čáp, holubička apod.), počítají se i úklidové práce doma …

Nezapomínejte – VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH!!!

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Paní učitelka se těší na společné chvíle ve škole a přeje všem příjemné dny.

HV

pokračovat v přípravě referátu z minulého týdne

 

 

 

 

zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

 

 

 

SV

To musím zvládnout sám – vyřešit zadané úkoly

 

 

PL

 

16.3. - 20.3. 2020

ČJ

 • procvičování a opakování  tematického celku Podstatná jména rodu ženského
 • PS – Pravopis podstatných jmen hrou – str. 12 – 17 (individuálně - někdo má již některé stránky hotové)
  • PS (velký) – Podstatná jména rodu ženského – opakování - str. 13 - 14
  • ověřování znalostí – https://skolakov.eu/, umímecesky.cz (do vyhledávače zadat konkrétní látku k procvičení – např vyjmenovaná slova apod.)
  • pracovní list (PL) – Podstatná jména rodu ženského zasílám e-mailem, prosím o jejich zaslání ke kontrole, kdo nemá možnost odeslání, vytisknutí, žák vypracuje do ŠS (pouze odpovědi)

ČJ/Čt

 • četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

M

 • tematický celek: Milion
 • Početní výkony s přirozenými čísly (písemné sčítání a odčítání, písemné sčítání více sčítanců) – uč. – str. 111/1-5, do školního sešitu + přečíst si růžový rámeček, u slovních úloh prosím zápis úloh + výpočet + odpověď
 • učebnice – Závěrečné opakování - str. 149/1,2,3
 • procvičování probraného učiva – násobení dvojciferným činitelem – uč. – str. 111/6
 • PL (úkol je pro šikovné a trpělivé děti) - Důležité události v historii zasílám e-mailem

týden do 13. 3. 2020

M/G

 • procvičování učiva – Obvod  trojúhelníku
 • učebnice – str. 96/1,2,3,4 – do školního sešitu

 

AJ

      Skupina paní uč. Jadrné (práce na týden od 16.3.)

 • Učebnice: napsat a naučit slovíčka lekce 18 (uč. 49/6)
 • Číst 48/1, 2
 • Do sešitu opsat zelený rámeček (49/4) a fialový rámeček (49/3)– otázka v přítomném čase průběhovém
 • Číst 49/5
 • Pracovní sešit: 48/1, 2
 • Dle možností spolu s rodiči (prarodiči, staršími sourozenci, …) 49/3, 4 A něco na zpestření: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1

     Skupina paní uč. Abrahamové (toto učivo je do 20.3.)

 • Dopsat slovíčka UNIT 18 (str. 49), UNIT 19 (str. 51) à je mi jasné, že si někdo bude lámat hlavu s výslovností (jistě víte, že na google je překladač à tam si mohou slovíčko napsat à poté kliknou na poslech výslovnosti a ono jim to řekne, jak se to vyslovuje J
 • · Pokud můžete, konverzujte s dětmi: What’s your name? Where are you from? How are you today? What’s the day today? What‘s the time? What’s your favourite: colour, country, city, hobby, subject, sport etc. ….. à Ať odpovídají celou větou J
 • · Učebnice str. 50-51 – přečíst texty
 • · Pracovní sešit – str. 50-51 – udělat všechna cvičení (předchozí strany uděláme pak společně)
 • · K provičování slovíček hravou formou doporučuji stránku: https://www.umimeanglicky.cz
 • o Např. na procvičení slovíček na téma oblečení si mohou zahrát pexeso: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda
 • · Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

 

VL

 • nová látka: Velkomoravská říše (dokončení) – učebnice – str. 13 – 14, přečíst, zapsat si zápis do školního sešitu
 • vypracovat otázky pod textem (učebnice) do ŠS, dobrovolný úkol – Pátrání po stopách Velkomoravské říše (zelený rámeček)
 • PL - vypracovat pracovní listy (jeden je více náročný) – prosím o jejich zaslání ke kontrole (kdo má tu možnost)
 • k  výuce lze využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa), ověřování znalostí – https://skolakov.eu/

zápis:

Konstantin a Metoděj

 • 863 – příchod dvou bratrů ze Soluně (dnešní Řecko)
 • kázali slovenským jazykem, učili lidí číst a psát
 • K sestavil nové písmo – hlaholice, přeložil část bible (posvátná kniha křesťanů)
 • po jejich smrti opět kázání v latině
 • později prohlášeni za svaté

     život v říši

 • většina ob. žila na vesnici, hl. způsob obživy – zemědělství, zruční řemeslníci
 • kníže a členové družiny – hradiště chráněná hradbami
 • hradiště – středisko obchodu (výměnný)
 • rozvoj řemesel – šperkařství, výroba skla, řezbářství, kovářství ….

    rozpad Velkomoravské říše

 • doba rozpadu - 10. století
 • příčina – spory mezi knížaty + nájezdy kočovných kmenů

 

 • opakování a procvičování tematického Ekosystém pole
 • PL - vypracovat pracovní list – prosím o jejich zaslání ke kontrole (kdo má tu možnost)
 • prezentace, referát – vybrat si jednoho zástupce z řady živočichů a rostlin (výskyt, vzhled, způsob života, zajímavosti apod.), připravit si referát, prezentaci – po příchodu do školy žáci své práce budou prezentovat
 • PS – doplnit všechny chybějící stránky již probraného učiva

HV

 • připravit si referát – hudební skladatel B. Martinů
 • zpěv písní dle vlastního výběru pro radost

Společenská výchova

 • vybrat si jakoukoli nepříjemnou situaci (např. svědek krádeže, nevhodného chování apod.) a na téma : „Takhle bych to řešil já“ a zpracovat ji

ČJ

 • opakování tematického celku Podstatná jména rodu ženského
 • učebnice – str. 54/15,16,17,18  - do školního sešitu (ŠS)
 • ŠS – dodělat si chybějící opravy
 • PS (velký) si žáci nechali ve škole, ale i zde budou zadána cvičení k opakování a procvičování učiva. Nabízím proto možnost jeho vyzvednutí v pátek mezi 9 -10hod před školou

ČJ/Čt

 • četba vlastní knihy – zápis do čtenářského deníku

M

 • tematický celek: Číselný obor 0 – 1 000 000
 • procvičování probraného učiva – čtení a zápis čísel, porovnávání, zaokrouhlování čísel
 • učebnice – str. 108/ 10, 109/18,19,20 – do školního sešitu (pokud někomu došel ŠS, prosím o jeho zakoupení)
 • Hravý početník – dodělat všechna cvičení do str. 5

M/G

 • procvičování učiva – konstrukce trojúhelníku, rýsování obdélníku, čtverce
 • učebnice – str. 75/1 – zopakuj si postup rýsování trojúhelníku
 • narýsuj do sešitu libovolný čtverec, obdélník, trojúhelník, proveď náčrtek, popis

 AJ -

Skupina paní uč. Štěrbové (toto učivo je do konce března)

 • dopsaná slovní zásoba Unit 18+19
 • uč. str. 50,51 – přečíst
 • pracovní sešit všechna cvičení až do str. 53 (nemusí cv.3,4 na str. 49)
 • dodělat zvláštní domácí úkoly - ti, kterých se to týká
 • příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme - Unit 15 - určování času

Skupina paní uč. Abrahamové (toto učivo je do 20.3.)

 • Dopsat slovíčka UNIT 18 (str. 49), UNIT 19 (str. 51) à je mi jasné, že si někdo bude lámat hlavu s výslovností (jistě víte, že na google je překladač à tam si mohou slovíčko napsat à poté kliknou na poslech výslovnosti a ono jim to řekne, jak se to vyslovuje J
 • Pokud můžete, konverzujte s dětmi: What’s your name? Where are you from? How are you today? What’s the day today? What‘s the time? What’s your favourite: colour, country, city, hobby, subject, sport etc. ….. à Ať odpovídají celou větou J
 • Učebnice str. 50-51 – přečíst texty
 • Pracovní sešit – str. 50-51 – udělat všechna cvičení (předchozí strany uděláme pak společně)
 • K provičování slovíček hravou formou doporučuji stránku: https://www.umimeanglicky.cz - Např. na procvičení slovíček na téma oblečení si mohou zahrát pexeso: https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-obleceni-moda
 • Pokud si s něčím nebudete vědět rady či se budete potřebovat na něco zeptat ohledně AJ, pište na: abrahamova.leona@zsbrve.cz

VL

 • opakování tematického celku: Pravěk
 • do ŠS (někteří žáci si ho opět nechali ve škole) vypracovat otázky – příprava na písemnou práci - uč. str.7/1-5, 8/1-5, 10/1-5, 12 – práce ve skupinách
 • nová látka: Velkomoravská říše – učebnice – str. 13 – přečíst, zapsat si zápis do školního sešitu
 • k  výuce lze využít doplňující videa (www.youtube.com – Dějiny udatného českého národa), ověřování znalostí – https://skolakov.eu/

Velkomoravská říše

 • první skutečný stát na našem území
 • vznik – 9. st. n.l.
 • poloha : kolem řeky Moravy a Dyje

  panovníci

 • rod Mojmírovců
 • kníže Mojmír – zvětšil území – část dnešního Slovenska

nové náboženství

 • křesťanství – víra v jednoho Boha, láska, vzájemná pomoc, slušnost

 • opakování a procvičování tematického Ekosystém pole
 • učebnice str. 42 – 48 –– pročíst
 • mezi textem v učebnici jsou otázky a úkoly pro mezipředmětové vztahy – prosím o jejich vypracování do ŠS
 • PS – str. 23,24 (i za pomoci učebnice)

Kdo nevyužije možnost vyzvednout si sešity ze školy, všechny úkoly ať děti vypracují do jednoho sešitu. Děkuji. H. Synková