Domácí úkoly pro 3.C

Domácí úkoly 14.4. - 17.4. 2020

14. 4.

Anglický jazyk:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball? (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • začneme s lekcí 19 – This is me! → učebnice str. 50-51, podíváme se na str. 51/ cv. 8, kde se seznámíme s novými slovíčky, opět pro správnou výslovnost můžete využít na internetu google translator – poslech výslovnosti

https://www.google.com/search?q=google+translate&rlz=1C1GCEU_csCZ864CZ864&oq=google+tra&aqs=chrome.0.0j69i59j69i57j0l5.1897j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 • v následujícím odkazu je píseň, ve které se objevují části obličeje, můžete využít ke zpestření (navíc chin=brada a cheeks=tváře) https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
 • vypracovat v učebnici: str. 51/ cv. 8 – přečteme si slovíčka, 50/ cv. 1 – ukazujeme si části obličeje na obrázku
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 1

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí; prosím, projděte si i významy jednotlivých slovních druhů
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady všech slovních druhů, které jsme probrali (1-10)
 • k procvičení můžete opět využít cvičení na tomto odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
 • probrali jsme všechny slovní druhy a čeká nás opakování
 • učebnice: str. 96 – kdo má fólii, vypracuje pomocí fólie, kdo nemá, zkusí ústně
 • vypracovat v PS: str. 13 – slovní druhy – opakování / cv. 1 – část c) - nezapisujeme rýmy, jen si je podtrhneme

Matematika:

 • na rozehřátí můžete s dětmi pracovat s míčkem a zadávat dětem příklady na násobení, dělení
 • pokračujeme v dělení se zbytkem, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM
 • vypracujte, prosím, cvičení na Školákově → část Sladké mlsáníhttps://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem
 • vypracovat v Početníku: str. 23/ 4. sloupeček
 • * pozor u příkladu typu 6 : 8 = 0, zb. 6 → když provedeme zpětnou kontrolu násobením čísla v součinu (0) a druhého činitele (8) a sečtením zbytku (6), musí nám vyjít první činitel (6) v příkladu → 0 x 8 = 0 + 6 = 6; pro lepší uvědomění 13 : 4 = 3, zb. 1 → kontrola 3 x 4= 12 + 1 = 13

Český jazyk-čtení (slohová cvičení):

 • vypracovat v PS: str. 13 – Slohová cvičení – telefonický rozhovor (již jsme s dětmi probírali na začátku března)

15. 4.

Český jazyk:

 • nyní nás čeká nová látka týkající se podstatných jmen → určování rodu, říkali jsme si, že na podstatná jména si můžeme ukazovat ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to)→ rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • k procvičení si můžete vypracovat cvičení na tomto odkazu: http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_rod.php
 • přečíst v učebnici: str. 99 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 5
 • vypracovat v PS: str. 14/ cv. 1, 2

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o rostlinách, můžete se dětí ptát
  • Jaké jsou společné znaky rostlin? (vyživují se, dýchají a vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se částmi svého těla, rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se)
  • Jak se rostliny vyživují? (svou „potravu“ si vytvářejí samy v zelených částech těla, zejména v listech, potřebují k tomu oxid uhličitý ze vzduchu, vodu s rozpuštěnými živinami z půdy a světlo ze Slunce → = děj nazýváme fotosyntéza)
  • Jsou rostliny živé? (ano)
  • Čím dýchají rostliny? (všemi částmi těla)
  • Dýchají rostliny i ve tmě? (ano)
  • Spotřebovávají rostliny při dýchání kyslík? (ano, ale v malém množství)
  • Vylučují rostliny do ovzduší oxid uhličitý? (ano, ale v malém množství)
  • Jak reagují rostliny na změny teploty vzduchu? (květy kvetoucích rostlin se teplem otevírají, působením chladu zavírají, listnaté stromy před zimou shazují listy)
  • Uveď příklad pohybu rostlin: (slunečnice otáčí květ za sluncem, pohybují se také semena rostlin – poletují ve větru a jsou odnášena vodou nebo tělem živočichů)
  • Čím se rostliny rozmnožují? (kvetoucí rostliny se rozmnožují se semeny (pampeliška) nebo částmi svého těla – např. cibule (narcis) nebo hlízy (brambory); nekvetoucí rostliny se rozmnožují výtrusy)
  • Jaký je rozdíl mezi kvetoucími a nekvetoucími rostlinami? (kvetoucí rostliny kvetou, nekvetoucí rostliny nevytvářejí květy)
  • Patří ke kvetoucím rostlinám i listnaté keře a stromy? (ano)
  • Uveď příklad kvetoucích rostlin: (tulipán=květina, šeřík=keř, jírovec=strom)
  • Co patří do skupiny nekvetoucích rostlin? (přesličky, mechy, kapradiny a plavuně)
  • vypracovat v pracovním sešitě: str. 46

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 18

16. 4.

Český jazyk:

 • budeme se opět věnovat určování rodu podstatných jmen, říkali jsme si, že na podstatná jména si můžeme ukazovat ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to) → rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • k procvičení si můžete vypracovat další cvičení na tomto odkazu: https://www.mojecestina.cz/article/2016062901-test-rod-podstatnych-jmen-1
 • přečíst v učebnici: str. 99/cv. 7 a) – pouze přečteme a určíme rody podstatných jmen
 • vypracovat v PS: str. 14/ cv. 3, cv. 4 nepíšeme diktát – pouze přečteme a barevně označíme rody podstatných jmen (podstatná jména rodu mužského modře, ženského oranžově, středního zeleně)

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 100-101 + otázky a odpovědi

17. 4.

Český jazyk:

 • zopakujeme a shrneme si učivo o určování rodu podstatných jmen, říkali jsme si, že na podstatná jména si můžeme ukazovat ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to) → rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • zkuste se zeptat dětí, jak by určily rody podstatných jmen, vysvětlit svými slovy
 • ústně určete rody těchto podstatných jmen: sluníčko, s kočkou, v televizi, pro maminku, na kole, pes, banány, na počítači, bez tatínka, knihy, u babičky, bez čepice, v botách, o kamarádovi, telefony, sestra → za každý správně určený rod můžete dítěti dát bod, kdo určí 13 dobře (nechám na Vás), může dostat nějakou sladkou odměnu

Anglický jazyk:

 • zopakujeme si opět slovíčka z nové lekce 19
 • můžete si opět pustit píseň ke zpestření https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
 • můžete dětem říkat anglicky slovíčka na části obličeje +hlava a vlasy → děti můžou na sobě ukazovat + můžete si poté obrátit role (head, hair, face, eyes, nose, ears, mouth, teeth), připomeňte dětem rozdíl mezi 1 tooth – 20 teeth
 • podíváme se na gramatiku v učebnici str. 51/ cv. 5: I have got=I’ve got (mám), I have not got=I haven’t got (nemám) → můžeme použít oba tvary tvrzení mám/nemám
 • přečíst v učebnici: str. 51/ cv. 5 – přečíst si a pochopit gramatiku, str. 50/ cv. 2 – slovíčka straight, wavy, curly – pomocí obrázku si uvědomit význam slovíček
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 2, cv. 3 (a big nose, a small head, blue eyes, my face, your mouth, two ears, straight hair, white teeth)

Matematika:

 • vypracovat v Geometrii: str. 26

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 19

Anglický jazyk (Vallová) - úkoly na 14. -17. 4.

Unit 19 – This is me! (To jsem já!)

 • uč. 50/ 1, 2 → nahlas přečíst (správnou výslovnost lze ověřit na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head, stačí kliknout na reproduktor u UK)
 • uč. 50/3, 4 → říkat si nahlas, ve cv. 4 přečíst a pak říct stejný text sám o sobě
 • uč. 50/5 → opsat do velkého sešitu na gramatiku + naučit se
 • pracovní sešit 50/1, 2, 3, 4
 • uč. 51/8 – začít opisovat do slovníčku a učit se slovíčka
 • + stále mi můžete za jedničku poslat pracovní list s procvičováním z minula

V případě nejasností, či pokud potřebujete s něčím pomoct, můžete napsat na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo zavolat.

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

6.4. - 8.4. 2020

6. 4.

Český jazyk:

- připomeneme si všechny slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí (ohebné 1-5 x neohebné 6-10) → děti by již mohly umět vyjmenovat samy

- opět můžete využít odkaz: https://publi.cz/books/9/05.html

- popíšeme si jednotlivé slovní druhy, které jsme již probrali + děti uvedou příklady:

 •  podstatná jména (1): „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)“
 • přídavná jména (2): „vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí; ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův)“
 •  zájmena (3): zájmena = ZA JMÉNA = místo jmen, „zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují“, místo, abych řekla: Pavel, Tomáš, Hynek, Lucka a Petr jsou venku, tak řeknu, ONI jsou venku; „zájmena dělíme na osobní = zastupují názvy osob, zvířat a věcí (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) a ukazovací zájmena = zájmena, kterými na osoby, zvířata a věci ukazujeme (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tato, toto, takové…)“, POZOR: existuje zájmeno „se“, která se pojí se slovesem (př. vrátí se, česat se, ptát se…)
 • číslovky (4): „číslovky jsou slova, která vyjadřují počet (tři jablka), pořadí (osmý závodník), množství druhů (dvoje kalhoty) nebo kolikrát se něco děje (třikrát zaťukal)“
 • slovesa (5): „slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží)“
 • příslovce (6): „příslovce jsou slova, která blíže určují místo (odpovídají na otázku Kam?, Kde?), způsob (odpovídají na otázku Jak?) a čas (odpovídají na otázku Kdy?); některá příslovce vznikla z přídavných jmen: např. hezký-hezky“
 • předložky (7): „předložky jsou slova, která stojí ve větě nejčastěji před podstatným jménem (do lesa); mohou stát i před přídavným jménem (do třetí třídy); předložky mohou být neslabičné (v, k, z, s), jednoslabičné (u, nad, do, přes) i víceslabičné (mezi, kromě, okolo); předložky čteme dohromady s následujícím slovem, ale píšeme je vždy zvlášť“

-  seznámíme se s novým slovním druhem → spojky (8): „spojky spojují slova (Petr a Pavel, já i ty, jablko nebo hruška) nebo věty (Eva má plavání ráda, ale dnes se jí do bazénu nechce.); nejčastější spojky jsou: a, i, nebo, ani, ale, aby, že, když, než, protože“

přečíst v učebnici: str. 94 žlutý rámeček-spojky, ústně vypracovat cv. 1

vypracovat v PS: str. 11 celá

Matematika:

Anglický jazyk:

 • na začátku se na rozehřátí zeptejte dětí na otázky:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball?

 (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • pokud budete mít potíže s výslovností, podívejte se na internet-google translator, zde napíšete otázky a kliknete na tlačítko pro poslech (listen) https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What's%20your%20name%3F
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • zeptejte se dětí, co znamená: It’s different., It’s the same. (je to stejné, je to rozdílné)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 48/ cv. 1

Náš svět:

-        zkuste s dětmi pracovat s míčem a opět se jich ptát:

 • Co je součástí živé přírody? (houby, rostliny a zvířata a lidé)
 • Uveď příklady hub, rostlin a živočichů:
 • Patří člověk se zvířaty do jedné společné říše zvané živočichové? (ano)
 • Patří mikroorganizmy mezi živé organizmy? (ano)
 • Uveď příklad mikroorganismů: (např. bakterie, některé jsou užitečné, některé způsobují nemoci)
 • Proč jsou všechny živé organizmy závislé na neživé přírodě? (protože jim poskytuje podmínky k životu)
 • Jaké jsou podmínky k životu? (neživá příroda poskytuje vodu, vzduch, potravu, teplo a světlo)

-        k opakování neživé přírody se můžete podívat na cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/neziva-priroda

 • Jaké jsou životní projevy živých organizmů a zároveň jejich společnými znaky? (dýchání, příjem potravy, rozmnožování apod.)
 • Patří houby do skupiny rostlin či živočichů? (ne, houby tvoří samostatnou skupinu živých organizmů)

-        k opakování můžete využít cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby

 • Mají houby kořeny, list a květy? (ne)
 • Obsahují houby zelené barvivo? (ne)
 • Čerpají houby živiny z odumřelých částí rostlin a živočichů? (ano)
 • Uveď dělení hub do tří skupin: (1. jedlé houby, 2. nejedlé houby, 3. jedovaté houby)
 • Uveď příklad jedlých, nejedlých a jedovatých hub:
 • Popiš jedlé, nejedlé a jedovaté houby (jedlé houby můžeme sbírat a upravovat k jídlu, nejedlé houby mají hořkou chuť, nebo zapáchají, nejsou vhodné k jídlu, jedovaté houby nesmíme jít ani se jich dotýkat!)
 • Co mají houby místo kořenů? (podhoubí)
 • Co vyrůstá z podhoubí? (plodnice)
 • Jaké dvě části má plodnice? (klobouk a třeň)
 • Jak se rozmnožují houby? (výtrusy)
 • Jak poznáme jedovaté houby (muchomůrky)? (pomocí dvou znaků jejich těla → vyrůstají z měkkého váčku, zvaného pochva a kolem nohy mají prsten – prsten mají i některé jedlé houby, např. bedla) – podíváme se na stavbu těla hub v učebnici str. 37
 • Patří plísně mezi houby? (ano)
 • Co se vyrábí z některých plísní? (důležité léky – antibiotika)
 • Na co musíme dávat pozor při sbírání hub? (musíme být opatrní, abychom nezaměnili některé jedlé houby za jedovaté → sbíráme jen ty houby, které známe)

-        nyní nás čeká kapitola s názvem rostliny

-        přečíst v učebnici: str. 38-39

-        kdo budete mít zájem, můžete dětem pustit pro zajímavost video: https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM

 

7. 4.

Anglický jazyk:

 • zkuste si vybrat cvičení z následujícího odkazu a několik si jich vypracovat: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 49/ cv. 4 (uncle, cousin, sister, mother, brother, aunt), cv. 5 (There is a ball under the bed., Where are you from? Prague is a big town. How old are you?, Is your garden big or small?, My sister is in the kitchen)

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady všech slovních druhů, které jsme probrali (1-8) → děti jsou zvyklé, že jim házím míč, když mají uvést nějaký příklad, třeba je to bude bavit více (můžete využít ve všech předmětech, kde to lze: v angličtině, když mají přeložit slovíčko, v matematice jim můžete před samotným učením na rozehřátí dát každý den nějaké příklady na násobení a dělení)
 • k procvičení můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
 • přejdeme k dalšímu slovnímu druhu → částice (9): „částice jsou slova, která vyjadřují přání nebo výzvu, většinou stojí na začátku věty; nejčastější částice jsou: ať, nechť, kéž, což“
 • přečíst v učebnici: str. 94 žlutý rámeček-částice, ústně vypracovat cv. 1
 • vypracovat v PS:str. 12 – částice/ cv. 1, 2

Matematika:

Český jazyk-čtení:

-        přečíst v Čítance: str. 98-99 + otázky a odpovědi

8. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí; prosím, projděte si i významy jednotlivých slovních druhů
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady všech slovních druhů, které jsme probrali (1-9)
 • k procvičení můžete opět využít cvičení na tomto odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
 • nyní nás čeká poslední slovní druh, který děti baví nejvíce→ citoslovce (10): „citoslovce vyjadřují nálady, city (ach, brr, au, pst), na něco upozorňují (hej, haló) nebo označují hlasy a zvuky osob (heč, hurá), zvířat (had, bú) a věcí (cink, bác)“
 • přečíst v učebnici: str. 95 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1, 2
 • vypracovat v PS: str. 12 – citoslovce/ cv. 1, 2, 3

Matematika:

Náš svět:

-  k opakování můžete dětem položit otázky, které jsem Vám napsala v pondělí

- zopakujeme si, co jsme si přečetli o rostlinách:

 • společnými znaky rostlin jsou: vyživují se, dýchají a vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se částmi svého těla, rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se
 • rostliny se vyživují jinak než živočichové → svou „potravu“ si vytvářejí samy v zelených částech těla, zejména v listech, potřebují k tomu oxid uhličitý ze vzduchu, vodu s rozpuštěnými živinami z půdy a světlo ze Slunce → vodu a oxid uhličitý za přítomnosti světla přeměňují na látky, které potřebují pro život, a na kyslík = děj nazýváme fotosyntéza, kyslík potřebují rostliny, zvířat a lidé k dýchání, fotosyntéza je nezbytnou podmínkou života na zemi
 • rostliny jsou stejně jako živočichové živé a dýchají všemi částmi svého těla (na světle i ve tmě), při dýchání rostliny spotřebovávají kyslík, ale v malém množství, do ovzduší také vylučují oxid uhličitý, ale v malém množství
 • rostliny reagují na změnu teploty vzduchu → květy kvetoucích rostlin se teplem otevírají, působením chladu zavírají, listnaté stromy před zimou shazují listy (v zimě je méně vody a světla), při nedostatku vody rostliny usychají a vadnou
 • rostliny se nemohou samy pohybovat s místa na místo (svými kořeny jsou spojeny s půdou), mohou však pohybovat částmi svého těla → slunečnice otáčí květ za sluncem, pohybují se také semena rostlin – poletují ve větru a jsou odnášena vodou nebo tělem živočichů
 • během svého života rostliny mění svou velikost i vzhled, kvetoucí rostliny se rozmnožují se semeny (pampeliška) nebo částmi svého těla – např. cibule (narcis) nebo hlízy (brambory); nekvetoucí rostliny se rozmnožují výtrusy, mezi nekvetoucí rostliny patří mechy, přesličky, kapradiny a plavuně

-        přečíst v učebnici: str. 40

Český jazyk-čtení/psaní:

-        napsat v Písance: str. 17

Angličtina p. učitelky Vallové:

zasílám úkoly na angličtinu pro svoji skupinu na 6. - 8. 4.

1) Vyplnit v pracovním sešitě 48/1, 49/4, 5.

2) Dvakrát si nahlas přečíst a přeložit si/pochopit komiks v učebnici na str. 48-49.

30.3. - 3.4. 2020

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové - úkoly na týde

30. 3.

Český jazyk:

 • připomeneme si všechny slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí (ohebné 1-5 x neohebné 6-10) → děti by již mohly umět vyjmenovat samy → můžete se vrátit do učebnice a znovu si přečíst poučky ze str. 85, 86, 87, 89 = rámečky
 • popíšeme si, co jsou podstatná jména (1): „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem“ + říct příklady (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe) + ať zkusí děti říct příklady podstatných jmen
 • popíšeme si, co jsou přídavná jména (2): „vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí; ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův)“ + vyzvěte děti, ať zkusí samy říct příklady přídavných jmen
 • opět můžete využít odkaz: https://publi.cz/books/9/05.html
 • přejdeme na další slovní druh → zájmena (3): zájmena = ZA JMÉNA = místo jmen, „zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují“, místo, abych řekla: Pavel, Tomáš, Hynek, Lucka a Petr jsou venku, tak řeknu ONI jsou venku; „zájmena dělíme na osobní = zastupují názvy osob, zvířat a věcí (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) a ukazovací zájmena = zájmena, kterými na osoby, zvířata a věci ukazujeme (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tato, toto, takové…)“
 • POZOR: existuje zájmeno „se“, která se pojí se slovesem (př. vrátí se, česat se, ptát se…)
 • přečíst v učebnici: str. 90 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 7 celá kromě cv. 5

Matematika:

Anglický jazyk:

 • s dětmi projít slovíčka z předchozích lekcí, aby na ně nezapomněly
 • ptát se dětí na otázky:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball?

 (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • pokud budete mít potíže s výslovností, podívejte se na internet - google translator, zde napíšete otázky a kliknete na tlačítko pro poslech (listen) https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What's%20your%20name%3F
 • začneme novou lekci → učebnice str. 46 The same or different
 • podíváme se nejprve na nová slovíčka v učebnici str. 47/ cv. 5, pro správnou výslovnost opět využijte google translator
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 46 celá

Náš svět:

 • nyní nás čeká nová látka, kterou jsou živé organizmy
 • přečíst v učebnici: str. 36 celá
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 44 celá

31. 3.

Anglický jazyk:

 • zopakujeme si opět slovíčka z předchozích lekcí i nové z lekce 18
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • přejdeme k tvrzením: It’s the same. X It’s different. → je to stejné, je to rozdílné
 • vypracovat ústně v učebnici: str. 46/ cv. 2 a str. 47/ cv. 3 → tato dvě cvičení patří k sobě, jeden z dvojice se dívá na obrázek ve cv. 2, druhý na obrázek ve cv. 3, pracujte ve dvojicích a pokud bude tvrzení platné → Yes, there is/there are. It’s the same, pokud bude tvrzení neplatné → No, there is a ball … It‘s different.
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 47/ cv. 2

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady podstatných, přídavných jmen a zájmen
 • k procvičení již probraných slovních druhů můžete využít odkaz: https://skolakov.eu/
 • přejdeme k dalšímu slovní druhu → číslovky (4): „číslovky jsou slova, která vyjadřují počet (tři jablka), pořadí (osmý závodník), množství druhů (dvoje kalhoty) nebo kolikrát se něco děje (třikrát zaťukal)“
 • přečíst v učebnici: str. 90 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1
 • vypracovat v PS:str. 8 celá

Matematika:

Český jazyk - čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 93

1. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek
 • seznámíme se s dalším slovním druhem → slovesa (5): „slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží)“
 • přečíst v učebnici: str. 91 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1
 • vypracovat v PS: str. 9 celá, kromě cv. 5 = provést ústně

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co je součástí živé přírody – houby, rostliny a živočichové; děti mohou uvádět příklady hub, rostlin a živočichů → člověk se zvířaty patří do jedné společné říše = živočichové
 • mezi živé organizmy patří také mikroorganismy, např. bakterie; některé jsou užitečné, některé způsobují nemoci
 • všechny živé organizmy jsou závislé na neživé přírodě → poskytuje jim podmínky k životu: vodu, vzduch, potravu, teplo a světlo
 • životními projevy živých organizmů a zároveň  společnými znaky jsou: dýchání, příjem potravy, rozmnožování apod.
 • přečíst v učebnici: str. 37 celá
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 45 celá

Český jazyk - čtení/psaní:

 • přečíst v Čítance: str. 94-95 + otázky a odpovědi

2. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádějí příklady podstatných, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves
 • pokračujeme s dalším slovním druhem → příslovce (6): „příslovce jsou slova, která blíže určují místo (odpovídají na otázku Kam?, Kde?), způsob (odpovídají na otázku Jak?) a čas (odpovídají na otázku Kdy?); některá příslovce vznikla z přídavných jmen: např. hezký-hezky“
 • přečíst v učebnici: str. 92 žlutý rámeček, ústně vypracovat 2 a)
 • vypracovat v PS: str. 10/ cv. 1-3

Matematika:

Český jazyk - čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 96-97 + otázky a odpovědi

3. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádějí příklady podstatných, přídavných jmen, zájmen, číslovek, sloves a příslovcí
 • jako poslední nás v tomto týdnu čeká slovní druh → předložky (7): „předložky jsou slova, která stojí ve větě nejčastěji před podstatným jménem (do lesa); mohou stát i před přídavným jménem (do třetí třídy); předložky mohou být neslabičné (v, k, z, s), jednoslabičné (u, nad, do, přes) i víceslabičné (mezi, kromě, okolo); předložky čteme dohromady s následujícím slovem, ale píšeme je vždy zvlášť“
 • přečíst v učebnici: str. 93 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1 a)
 • vypracovat v PS:str. 10/ cv. 1 = vypracovat ústně, cv. 2

Anglický jazyk:

 • zopakujeme si opět slovíčka z předchozích lekcí i nové z lekce 18
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • připomeneme si, co znamená It’s the same. X It’s different. → je to stejné, je to rozdílné
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 47/ cv. 3, 4

Matematika:

Český jazyk - čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 15, 16

 

23. - 27.3. 2020

Čj:

23. 3.

 • začneme s novým učivem, kterým je tvarosloví – slovní druhy
 • přečíst v učebnici: str. 85
 • posílám zde odkaz, najdete tu slovní druhy, jak jdou za sebou, popis jednotlivých slovních druhů a rozdělení na ohebné a neohebné + poslech https://publi.cz/books/9/05.html
 • děti se naučí, jak jdou slovní druhy za sebou → každý slovní druh značíme číslem 1-10
 • vypracovat v PS: str. 2 celá
 • (* cv. 3: pro připomenutí slov citově zabarvených → některá slova mají citové zabarvení, dělíme na lichotivé (kladné, zdrobněliny): maminka, děťátko, jablíčko; hanlivé: barabizna, psisko, dědek; neutrální: bez citového zabarvení → odkaz níže:

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_04_slovacitovzabarven_24.pdf

 - rým: je zvuková shoda na konci veršů, verše najdeme v básničkách → děti mohou uvádět dvojice slov, které se rýmují: maminka-novinka, škola-kola, nebe-sebe atd.)

24. 3.

 • zopakujeme si opět slovní druhy, jak jdou za sebou, jak se dělí → můžeme využít k zopakování předešlý odkaz
 • přečíst v učebnici: str. 86 – žluté rámečky
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 3 celá
 • * cv. 1 – ústně říct pět vět k obrázku, vyjmenovat několik podstatných jmen, která vidí na obrázku
 • * cv. 2 b) – sova nadřazená: k připomenutí slov nadřazených můžete vypracovat cvičení na stránkách Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

25. 3.

 • opakujeme si opět slovní druhy, jak se dělí, jak jdou za sebou → děti zkouší vyjmenovat slovní druhy zpaměti, jak jdou za sebou a umět popsat, co jsou podstatná jména: „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem“ + říct příklady (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 4/ cv. 4, 5, 6, 7

26. 3.

 • opakujeme si opět slovní druhy, jak se dělí, jak jdou za sebou → děti zkouší vyjmenovat slovní druhy zpaměti, jak jdou za sebou a umět popsat, co jsou podstatná jména: „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem“ + říct příklady (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 4/ cv. 8, str. 5 celá - * cv. 9 pouze spojit dvojice

27. 3.

 • přejdeme k přídavným jménům: „vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí; ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův)“
 • přečíst v učebnici: str. 89 žlutý rámeček, ústně cv. 1 a), b)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 6 celá

Čtení/psaní:

24.3.

Slohová cvičení

 •  přečíst v učebnici: str. 88 – ústně plnit úkoly v jednotlivých cvičeních

Čtení

25. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 90, 91 + otázky a odpovědi

26. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 92 – Chodil pán, chodil po louce + otázky a odpovědi

27. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 92 – Krtek obecný + otázky a odpovědi

M:

23. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • vypracovat v Početníku: str. 18/ 3. a 4. sloupeček
 • začneme s písemným násobením jednociferným (jednomístným) činitelem: je to stejný princip jako u příkladů na str. 18, jen jiný zápis, máme příklad 43x2, číslo 43 má dva řády – jednotky a desítky, počítáme od zdola nahoru, zprava doleva, počítám 2x3=6 – výsledek 6 píšu do řádu jednotek, pokračuji 2x4=8, výsledek 8 napíšu do řádu desítek → dodržuji ve výsledku 86 řády – jednotky, desítky, u trojciferných čísel princip stejný → pomůže video na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho
 • vypracovat v Početníku: str. 19/ 1. sloupeček

24. 3.

 • věnujeme se písemnému násobení jednociferným činitelem, připomeneme si princip počítání na videu v předešlém odkazu
 • vypracovat v Početníku: str. 19/ 2., 3. a 4. sloupeček

25. 3.

 • věnujeme se písemnému násobení jednociferným činitelem, připomenout si princip počítání na videu
 • vypracovat v Početníku: str. 20 celá

26. 3.

 • přejdeme k dělení se zbytkem 2, 3 → je potřeba, aby děti perfektně uměly řady násobků, i rychle pamětně násobit; s dělením se zbytkem pomůže video na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM
 • vypracovat v Početníku: str. 21/ 1. sloupeček

27. 3.

-        vypracovat v pracovním sešitě Geometrie: str. 23 celá

 

Ns:

23. 3. a 25. 3.

 • tématem je citlivé vysvětlení rizikového chování (v souvislosti se šikanou, drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou), jejich možných dopadů na zdraví (fyzické i duševní), pomoc v nouzi, příklady ze života
 • líbí se mi dokument České televize pro děti (byť pro starší), děti si ho mohou zhlédnout zde na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10091190217-tykadlo/20955211405
 • další videa: 
 • https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ – šikana očima oběti
 • https://www.youtube.com/watch?v=2nAWSRGFviU – šikana očima agresora
 • popovídejte si s dětmi o důvěře k rodičům a členům rodiny, ke kamarádům a k učitelům a že kdykoliv se k nim mohou obrátit s jakýmkoliv problémem, že je velmi důležitá vzájemná důvěra a pocit bezpečí v rodině, ve škole, mezi kamarády
 • https://www.youtube.com/watch?v=VKHW-WW1_Tc – právo na ochranu soukromí, cti a pověsti
 • řekněte dětem o existenci linky bezpečí

Aj: *skupina paní učitelky Bajarové

23. 3.

 • projít všechna slovíčka z předchozích lekcí, aby na ně nezapomněly
 • ptát se dětí na otázky:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy?

 (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a…)

24. 3.

 • opakování nové slovní zásoby z lekce 17 → učebnice str. 45/ cv. 5
 • opakování gramatiky → učebnice str. 45/ cv. 4
 • přečíst si v učebnici: str. 45/ cv. 3
 • vypracovat v PS: str. 45/ cv. 4

+ krátké opakování všech slovíček

+ krátce otázky a odpovědi

 

27. 3.

 • zopakovat si ústně v učebnici: str. 45/ cv. 2
 • vypracovat v PS: 45/ cv. 6

+ krátké opakování všech slovíček

+ krátce otázky a odpovědi

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

16. - 20. 3. 2020

Čj:

16.3.

 • opakujeme a procvičujeme si řadu VS po Z, jejich významy a slova příbuzná → využijte cvičení na stránkách Školákov
 • vypracovat v Hravých VS: str. 52 celá, str. 53 celá

17. 3.

 • opakujeme a procvičujeme si řadu VS po Z, jejich významy a slova příbuzná → využijte cvičení na stránkách Školákov
 • vypracovat v Hravých VS: str. 54/ cv. 1, cv. 2 - jen ústně, cv. 3

18. 3.

 • opakujeme a procvičujeme si řadu VS po P, S, V, Z a jejich významy a slova příbuzná → využijte cvičení na stránkách Školákov
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 29/ cv. 4, str.30/ cv. 1

19. 3.

20. 3.

Čtení/psaní:

17. 3.

Slohová cvičení

 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 18 – celá

Čtení

 • v Čítance přečíst: str. 87 + otázky a odpovědi

18. 3.

 • napsat v Písance: str. 10, 11

19. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 88, 89 + otázky a odpovědi

20. 3.

Psaní

 • napsat v Písance: str. 12, 13, 14

M:

16. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • vypracovat v Početníku: str. 15/ 3. a 4. sloupeček
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 16/ 1. sloupeček

17. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 16/ 2., 3., 4. sloupeček

18. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 17/ 1., 2., 3. sloupeček

19. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 17/ 4. sloupeček, str. 18/ 1. sloupeček

20. 3

Ns:

16. 3.

 • přečíst v učebnici: str. 74, 75
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 64, 65 = opakování

18. 3.

 • přečíst v učebnici: str. 76, 77
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 66, 67 = opakování

Aj: - p. uč. Bajarová

16. 3.

 • začínáme novou lekci → učebnice str. 44 a 45
 • nejdříve s dětmi projít nová slovíčka → učebnice str. 45/ cv. 5, pokud budete mít problém s výslovností, opět se podívejte na internet – google translator, zde si můžete psát jednotlivá slova či slovní spojení - https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=sofa
 • vysvětlit si gramatiku předložek on, in, next to, under + vždy následuje “the“ → učebnice str. 45/ cv. 4
 • přečíst si v učebnici: str. 44 celá

17. 3.

 • opakování nové slovní zásoby z lekce 17 → učebnice str. 45/ cv. 5
 • opakování gramatiky → učebnice str. 45/ cv. 4
 • přečíst si v učebnici: str. 44 celá
 • vypracovat v PS: str. 44/ cv. 1. 2
 • + krátké opakování všech slovíček
 • + krátce otázky a odpovědi

20. 3.

 • ústně učebnice: str. 45/ cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 44/ cv. 3, str. 45/ cv. 4

13.3.2020

Čj:

 • začínáme řadu vyjmenovaných slov po Z → využijte cvičení na stránkách Školákov na řadu VS po Z, jak jdou slova za sebou a cvičení na přiřazování významu slov k VS po Z
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 29/ cv. 1, 2, 3
 • vypracovat v Hravých VS: str. 51 celá = opakování VS po B, L, P, S, V

Aj - p. uč. Bajarová

 • opakování pravidel psaní a/an → učebnice str. 43/ cv. 6
 • opakování slovíček lekce 16 → učebnice str. 43/ cv. 7
 • vypravovat v pracovním sešitě: str. 43/ cv. 6
 • projít všechna slovíčka z předchozích lekcí, aby na ně nezapomněly, stačí jen pár minut denně
 • ptát se dětí na otázky:
  • What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy?
  • (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a…)
 • pokud budete mít potíže s výslovností, podívejte se na internet - google translator, zde napíšete otázky a kliknete na tlačítko pro poslech (listen)
 • https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What's%20your%20name%3F

M:

 • v geometrii si zopakujeme pojmy: přímka, bod, úsečka, polopřímka → jak se značí, jak se provádí zápis, co je rovnoběžka, různoběžka a kolmice a jak se rýsuje pomocí trojúhelníku s ryskou, co jsou rovnoběžky svislé, jak přenášíme úsečku pomocí kružítka, jak se rýsuje střed úsečky S pomocí kružítka → pomůže tento odkaz: http://www.zskresetice.cz/zs/dokumenty/data/529-G-Rovinne-utvary-a.pdf
 • vypracovat v pracovním sešitu Geometrie: str. 21 celá

Čtení/psaní:

 • přečíst v Čítance: str. 86 – Hádanky z jarní přírody
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 28/ cv. 1 – Slohová cvičení – pozvánka
 • napsat v Písance: str. 8, 9

 

12.3.2020

Čj:

 •  opakování řad vyjmenovaných slov B, L, M, P, S, V, významy VS a slova příbuzná → k procvičení Školákov
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 1, 2
 • vypracovat v Hravých VS: str. 50/ cv. 1, 2, 3

M:

 • procvičování násobilky → k procvičení opět Školákov
 • vypracovat v Početníku: str.14/ 3. a 4. sloupeček, str. 15/ 1. a 2. sloupeček

Čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 86 - Jaro + otázky, odpovědi

 

11.3.2020

Čj:

M:

 • nyní se věnujeme násobilce, kterou potřebují perfektně umět, abychom mohli přejít k dělení se zbytkem, násobení a dělení si děti mohou procvičit zde: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10
 • v Početníku momentálně počítáme příklady typu: 3 x 28, kdy činitel 28 si rozdělíme na 20 a 8, poté pamětně násobíme 3x20=60 a 3x8=24, na závěr sečteme 60+24=84 → potřebujeme umět velmi dobře
 • vypracovat v Početníku: str. 14/ 1. a 2. sloupeček
 • dětem můžou pomoci cvičení v učebnici: str. 124, 125 → můžete se na ně podívat a ústně projít

Ns:

 • přečíst učebnice: str.72, 73
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 62, 63 = opakování

Čj – čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 84, 85 + otázky a odpovědi na str. 85

AJ - skupina Mgr. Vallové (práce na následujících 14 dní)

 • trénovat čtení uč. 40-41
 • učebnice 42-45 projít + vypracovat cvičení, kde je to zadané, do velkého sešitu
 • do slovníčku opsat a naučit se uč. 38/3 a 39/6, 43/7, 45/5
 • vypracovat PS 40-45