Domácí úkoly pro 3.C

Domácí úkoly na týden 15.6. - 19.6. 2020

15. 6.

Český jazyk:

 • pokračujeme ve spojování vět do souvětí (spojkami a spojovacími výrazy)
 • k procvičování spojování vět do souvětí, prosím, vypracujte cvičení na následujícím odkazu: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_147
 • vypracovat v PS: str. 40/ cv. 2 – vypracovat pouze ústně

Matematika:

 • pokračujeme v opakování a práci v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 44

Anglický jazyk:

 • v angličtině se budeme již zabývat opakováním všech slovíček z probraných lekcí (učebnice str. 74 – 79), připomeneme si důležité gramatické jevy, s kterými jsme se setkali (pracovní sešit str. 74 – 76)
 • podle vlastního výběru můžete vypracovat cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 64/ cv. 1, 2

Náš svět:

 • v našem světě již máme probráno a budeme opakovat
 • dle vlastního výběru můžete využít a pracovat na cvičeních, která nabízí Školákov: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

 

16. 6.

Anglický jazyk:

 • v angličtině se budeme již zabývat opakováním všech slovíček z probraných lekcí (učebnice str. 74 – 79), připomeneme si důležité gramatické jevy, s kterými jsme se setkali (pracovní sešit str. 74 – 76)
 • podle vlastního výběru můžete vypracovat cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 64/ cv. 3, str 65/ cv. 4

Český jazyk:

 • nyní nás čeká závěrečné opakování
 • vypracovat v PS: str. 41/ cv. 1 – ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

Matematika:

 • budeme opakovat a pracovat v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 45

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 123 + otázky a odpovědi

 

17. 6.

Český jazyk:

 • nyní nás čeká závěrečné opakování
 • vypracovat v PS: str. 41/ cv. 2

Matematika:

 • budeme opakovat a pracovat v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 46

Náš svět:

 • v našem světě již máme probráno a budeme opakovat
 • dle vlastního výběru můžete využít a pracovat na cvičeních, která nabízí Školákov: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

Český jazyk/psaní:

 • napsat v Písance: str. 30, 31

 

18. 6.

Český jazyk:

 • nyní nás čeká závěrečné opakování
 • vypracovat v PS: str. 41/ cv. 3

Matematika:

 • budeme opakovat a pracovat v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 47

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 124-125 + otázky a odpovědi

 

19. 6.

Český jazyk:

Anglický jazyk:

 • v angličtině se budeme již zabývat opakováním všech slovíček z probraných lekcí (učebnice str. 74 – 79), připomeneme si důležité gramatické jevy, s kterými jsme se setkali (pracovní sešit str. 74 – 76)
 • podle vlastního výběru můžete vypracovat cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 65/ cv. 5, 6

Matematika:

 • budeme opakovat a dopracujeme cvičení v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 48

Český jazyk/psaní:

 • napsat v Písance: str. 32

 

Domácí úkoly na týden 8.6. - 12.6. 2020

8. 6.

Český jazyk:

 • pokračujeme v hledání základní skladební dvojice: podmět = podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádu a přísudek = sloveso v určitém tvaru → spolu tvoří základní skladební dvojici
 • připomeneme si, jak značíme základní skladební dvojice ve větě: podmět podtrhneme modrou čarou, přísudek podtrhneme červenou vlnovkou a spojíme stříškou

 

Matematika:

Anglický jazyk:

 • v angličtině se budeme již zabývat opakováním všech slovíček z probraných lekcí (učebnice str. 74 – 79), připomeneme si důležité gramatické jevy, s kterými jsme se setkali (pracovní sešit str. 74 – 76)
 • podle vlastního výběru můžete vypracovat cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 62/ cv. 2

Náš svět:

 • v našem světě již máme probráno a budeme opakovat
 • dle vlastního výběru můžete využít a pracovat na cvičeních, která nabízí Školákov: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

 

9. 6.

Anglický jazyk:

 • v angličtině se budeme již zabývat opakováním všech slovíček z probraných lekcí (učebnice str. 74 – 79), připomeneme si důležité gramatické jevy, s kterými jsme se setkali (pracovní sešit str. 74 – 76)
 • podle vlastního výběru můžete vypracovat cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 62/ cv. 3

Český jazyk:

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 120-122 + otázky a odpovědi

 

10. 6.

Český jazyk:

 • nyní si zopakujeme, co je věta jednoduchá (VJ) a souvětí (S): věta jednoduchá (VJ) je větný celek tvořený jednou větou, obsahuje jedno sloveso ve tvaru určitém – např. V lese rostou houby.; souvětí (S) je větný celek, který se skládá ze dvou nebo více vět jednoduchých → jsou v něm proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém – např. Jana skáče přes švihadlo a Lukáš jezdí na kole. (dvě věty jednoduché spojené spojkou „a“, dvě slovesa „skáče“ a „jezdí“)
 • vypracovat v PS: str. 39/ cv. 1 – SOUVĚTÍ

Matematika:

 • nyní budeme opakovat a pracovat v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 41

Náš svět:

 • v našem světě již máme probráno a budeme opakovat
 • dle vlastního výběru můžete využít a pracovat na cvičeních, která nabízí Školákov: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 28

 

11. 6.

Český jazyk:

Matematika:

 • nyní budeme opakovat a pracovat v Geometrii
 • k procvičení různých typů početních operací si vyberte cvičení na Školákově dle vlastního výběru a, prosím, vypracujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida
 • vypracovat v Geometrii: str. 42

Český jazyk-čtení:

 

12. 6.

Český jazyk:

 • pokračujeme v rozlišování věty jednoduché a souvětí, v určování podmětu a přísudku a dále nás čeká spojování vět do souvětí (spojkami a spojovacími výrazy)
 • k procvičování spojování vět do souvětí, prosím, vypracujte cvičení na následujícím odkazu: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba7.htm
 • vypracovat v PS: str. 40/ cv. 1 – SPOJOVÁNÍ VĚT DO SOUVĚTÍ

Anglický jazyk:

 • v angličtině se budeme již zabývat opakováním všech slovíček z probraných lekcí (učebnice str. 74 – 79), připomeneme si důležité gramatické jevy, s kterými jsme se setkali (pracovní sešit str. 74 – 76)
 • podle vlastního výběru můžete vypracovat cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 63 celá

Matematika:

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 29

 

Domácí úkoly na týden 1.6. - 5.6. 2020

1. 6.

Český jazyk:

 • v červnu se budeme věnovat závěrečnému shrnutí učiva a opakování
 • začneme s rozlišováním věty jednoduché (VJ) a souvětí (S): „věty se skládají ze slov, slova jsou ve větě uspořádána v uzavřený celek → větný celek může být věta jednoduchá, nebo souvětí“
 • věta jednoduchá (VJ) je větný celek tvořený jednou větou, obsahuje jedno sloveso ve tvaru určitém – např. V lese rostou houby.
 • souvětí (S) je větný celek, který se skládá ze dvou nebo více vět jednoduchých → jsou v něm proto dvě nebo více sloves ve tvaru určitém – např. Jana skáče přes švihadlo a Lukáš jezdí na kole. (dvě věty jednoduché spojené spojkou „a“, dvě slovesa „skáče“ a „jezdí“)
 • k procvičení rozlišování vět jednoduchých a souvětí, vypracuje, prosím, cvičení na následujícím odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=05.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
 • vypracovat v PS: str. 38/ cv. 1

Matematika:

Anglický jazyk:

 • i v angličtině nás v červnu čeká závěrečné shrnutí a opakování probraného učiva
 • na začátku si můžete projít a zopakovat všechna slovíčka z předešlých lekcí (král, míč)
 • pokračujeme v lekci 23 – budeme se ptát otázkou: „What’s this?“ a děti budou podle obrázku odpovídat „This is a ………. .“
 • učebnice: str. 60/ cv. 2 – podle obrázku ve cv. 1 se ptejte a odpovídejte
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 61/ cv. 3

Náš svět:

 • v našem světě budeme pokračovat v poznávání rostlin a živočichů
 • učebnice: str. 54-55 LÉTO NA LOUCE

 

2. 6.

Anglický jazyk:

 • začneme lekci 24
 • přečíst v učebnici: str. 63/ cv. 4 – naučit se slovíčka (pro výslovnost využijte google-translate)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 62/ cv. 1
 • kdo bude mít zájem, může si vypracovat různá cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida

Český jazyk:

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 117-119 + otázky a odpovědi

 

3. 6.

Český jazyk:

 • pokračujeme v opakování
 • vypracovat v PS: str. 38/ cv. 3

Matematika:

 • vypracovat v Početníku: str. 31/ 3. sloupeček

Náš svět:

 • v našem světě budeme pokračovat v poznávání rostlin a živočichů
 • učebnice: str. 80-81 U RYBNÍKA
 • kdo bude mít zájem, může vypracovat různá cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 27

 

4. 6.

Český jazyk:

 • pokračujeme v opakování
 • čeká nás hledání základní skladební dvojice: podmět = podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádu a přísudek = sloveso v určitém tvaru → spolu tvoří základní skladební dvojici
 • naučíme se značit základní skladební dvojice ve větě: podmět podtrhneme modrou čarou, přísudek podtrhneme červenou vlnovkou a spojíme stříškou
 • k procvičení, prosím, vypracujte cvičení na následujícím odkazu: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm
 • vypracovat v PS: str. 39/ cv. 1

Matematika:

 • vypracovat v Početníku: str. 32/ 1. sloupeček

Český jazyk-čtení:

 

5. 6.

Český jazyk:

 • pokračujeme v určování základní skladební dvojice a jejich vyznačením
 • vypracovat v PS: str. 39/ cv. 2

Anglický jazyk:

Matematika:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=CXOe8qP4nbY – kružnice, kruh – úvod
 2. https://www.youtube.com/watch?v=dMlPCF7ZKo0 – kružnice, kruh – zápis pomocí středu a poloměru
 3. https://www.youtube.com/watch?v=CpkRfW4vvyA – kružnice – průměr, poloměr
 4. https://www.youtube.com/watch?v=l7TQWnB7qbk - kružnice, kruh – vzájemná poloha s bodem
 5. https://www.youtube.com/watch?v=w-rxZ4nzVyA – rýsování kružnice zadané středem a poloměrem
 6. https://www.youtube.com/watch?v=U0Sb5rQBoc8 – přenášení a porovnávání úseček pomocí kružítka (úvod)
 7. https://www.youtube.com/watch?v=T439tRi32iQ – přenášení a porovnávání úseček pomocí kružítka
 • vypracovat v Geometrii: str. 38, 39, 40

Český jazyk-čtení:

 

Domácí úkoly 25.5. - 29.5. 2020

25. 5.

Český jazyk:

 • připomeneme si, co vše už umíme u sloves určit: osobu (1., 2., 3. osoba), číslo (č. j., č. mn.) a čas (minulý, přítomný a budoucí), dále jsme se seznámili s rozlišováním jednoduchých a složených slovesných tvarů, naučili jsme se rozeznávat zvratná slovesa a seznámili jsme se se slovesy v neurčitém tvaru = infinitivu, dále jsme se dozvěděli, že časování u sloves znamená měnit jeho tvar podle osoby, čísla a času, při časování se mění koncovka slovesa

 

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

1.      osoba

čtu

My čteme

2.      osoba

Ty čteš

Vy čtete

3.      osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

Sloveso

Čas minulý

Čas přítomný

Čas budoucí

číst

četl

čte

bude číst

 

Jednoduchý slovesný tvar

Složený slovesný tvar

malujeme

četla jsem

vaříš

budeme pracovat

stříhám

spali jste

Příklady zvratných sloves

snažím se

prohlíží si

dozvíme se

Příklady sloves v infinitivu

mluvit

poslouchat

zpívat

kreslit

 

 

 

 

 

 • k procvičení můžete využít cvičení na následujících odkazech:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid – osoba, číslo, čas

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv4.htm - infinitiv

 • dnes se zaměříme na koncovky slovesných tvarů v čase přítomném a na nepravidelné časování slovesa být → v koncovkách slovesných tvarů v čase přítomném píšeme vždy -í, př. sázím, prosí, nosíme, brousíte; sloveso být má nepravidelné časování, v čase přítomném má tvary: jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
 • přečíst v učebnici: str. 111 – žluté rámečky, ústně vypracovat str. 111/ cv. 7, cv. 8 a), cv. 9
 • vypracovat v PS: str. 36/ cv. 4

Matematika:

Anglický jazyk:

 • připomeneme si gramatiku z lekce 22 – I’VE GOT A PET: He is/He’s, She is/She’s = On je., Ona je. → He’s friendly = On je přátelský., She’s fat. = Ona je tlustá. X He has got/He’s got, She has got/She’s got = On má., Ona má. → He’s got a short tail. = On krátký ocas., She’s got long whiskers. = Ona dlouhé vousky. – když se objeví ve spojení výraz „got“, znamená to, že někdo něco má
 • můžete si zopakovat slovíčka ze všech lekcí, zahrát si na krále, házet míčkem
 • dejte dětem ústně přeložit tyto věty do češtiny:
  • He’s got a short tail.
  • He’s got hairy ears.
  • He’s friendly.
  • She’s nice.
  • He’s fast.
  • He isn’t slow.
  • She’s got long whiskers.
  • She’s got sharp claws.
  • začneme s novou lekcí 23 – HAVE YOU GOT A GUINEA PIG?
  • přečíst v učebnici: str. 61/ cv. 7 – přečíst a naučit se slovíčka (pro správný překlad můžete opět využít google-translate)

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o ochraně přírody a ohrožených druzích rostlina a zvířat:
  • při pobytu v lese bychom se měli chovat ohleduplně → neodhazovat odpadky, nerozdělávat oheň, netrhat chráněné rostliny, neplašit volně žijící zvěř, netábořit a neznečišťovat prameny a vodní toky
  • význam třídění odpadu → odpady, které pocházejí z přírody (př. ohryzek z jablka) se časem v půdě rozpadnou a obohatí ji o potřebné živiny; některé odpady slouží jako druhotná surovina = je recyklovatelný – např. papír, sklo, kov, proto je důležité jejich třídění; přírodě škodí odpad z výrobků vyrobených z látek uměle vytvořených člověkem – např. plast, který se v půdě nerozloží a hořením se z něj uvolňují do ovzduší škodlivé látky, proto se musí likvidovat ve speciálních spalovnách při vysokých teplotách; nebezpečným odpadem jsou chemické látky – např. čistící prostředky a barvy (měly by se skladovat ve speciálních uzavřených nádobách), staré vybité baterie a mobilní telefony
  • škodlivé látky z kouřích komínů a výfukové plyny automobilů zachycují filtry
  • použitá voda se upravuje v úpravnách vod a čisticích stanicích
  • třídíme odpad, např. sklo a plasty, dají se zpracovat, proto je odkládáme do samostatných kontejnerů
  • pomáháme sázet stromky v lesních školkách
  • mezinárodní organizace bojují za záchranu ohrožených zvířat a rostlin, snaží se zamezit obchodu se zvířaty, kácení tropických deštných lesů apod.
  • botanické a zoologické zahrady rozmnožují ohrožené druhy rostlin a živočichů, pokud je to možné, vracejí je znovu do přírody, navíc nám umožňují tyto živé organizmy poznat
  • národní parky a přírodní rezervace jsou zřizovány pro ohrožené druhy rostlin a zvířat
  • mezi zvláště chráněné rostliny patří: bledule jarní, leknín bílý, koniklec velkokvětý
  • mezi zvláště chráněné živočichy patří: medvěd hnědý, výr velký, rosnička zelená, čmelák zemní, roháč obecný, ještěrka obecná
  • pro zpestření můžete dětem pustit krátké pořady na ČT: https://www.jaktridit.cz/cz/foto-a-video/videogalerie/serial-o-odpadech-na-ct#typy-odpadu
 • učebnice: str. 42-43 LÉTO NA ZAHRADĚ poznávání rostlin a živočichů
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 56 celá

 

26. 5.

Anglický jazyk:

 • seznámíme se s gramatikou této lekce, kterým je tvoření otázky: HAVE YOU GOT? HAS HE GOT? HAS SHE GOT? → v otázce musí být sloveso MÍT=HAVE/HAS na začátku tázací věty (jako v češtině), pozor si musíme opět dát na 3. osobu čísla jednotného HE/SHE kde sloveso MÍT má tvar HAS, ve zbylých osobách je HAVE
 • přečíst v učebnici: str. 61/ cv. 6 – přečíst a naučit se gramatiku
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 60 celá

Český jazyk:

 • tento týden budeme pouze opakovat, mluvnické kategorie sloves jsou: osoba (1., 2., 3. osoba), číslo (č. j., č. mn.) a čas (minulý, přítomný a budoucí), jednoduchý a složený slovesný tvar, zvratná slovesa, slovesa v neurčitém tvaru = infinitiv, časování sloves,
 • koncovky slovesných tvarů v čase přítomném: koncovkách slovesných tvarů v čase přítomném píšeme vždy -í, př. sázím, prosí, nosíme, brousíte;
 • nepravidelné časováním slovesa být: sloveso být má nepravidelné časování, v čase přítomném má tvary: jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou
 • vypracovat v PS: str. 37/ cv. 1

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 114-116 + otázky a odpovědi

 

27. 5.

Český jazyk:

 • pokračujeme v opakování
 • kdo bude chtít, může si k procvičení opět vypracovat cvičení na následujících odkazech:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv5.htm - správné tvary sloves

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm - určování osoby, čísla a času

 • vypracovat v PS: str. 37/ cv. 2

 

Matematika:

 • vypracovat v Početníku: str. 30/ 3. sloupeček

Náš svět:

 • učebnice: str. 48-49 poznávání rostlin a zvířat
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 57 celá (část Vv – nemusíte si vytvářet pexeso, část Čj – nemusíte psát vyprávění)

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 26

 

28. 5.

Český jazyk:

 • pokračujeme v opakování
 • kdo bude chtít, může si k procvičení opět vypracovat cvičení na následujících odkazech:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv6.htm – infinitiv

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm - určování osoby, čísla a času

 • vypracovat v PS: str. 37/ cv. 3

Matematika:

 • vypracovat v Početníku: str. 30/ 4. sloupeček

Český jazyk-čtení:

 

29. 5.

Český jazyk:

 • dnes budeme pracovat pouze ústně
 • učebnice: str. 114 ústně vypracovat cvičení

Anglický jazyk:

 • můžete si s dětmi připomenout všechna slovíčka z lekcí, která jsme probrali (hra na krále, házení míčku)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 61/ cv. 4

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

Domácí úkoly 18.5. - 22.5. 2020

18. 5.

Český jazyk:

 • připomeneme si, co vše už umíme u sloves určit: osobu (1., 2., 3. osoba), číslo (č. j., č. mn.) a čas (minulý, přítomný a budoucí)

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

Sloveso

Čas minulý

Čas přítomný

Čas budoucí

číst

četl

čte

bude číst

         

 

 • dále jsme se naučili rozlišovat JEDNODUCHÝ SLOVESNÝ TVAR a SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR: jednoduchý slovesný tvar se skládá z jednoho slova = četl, kreslí, napíše → u některých sloves stojí zájmeno se nebo si = tvoří s ním jeden celek a řadíme je mezi jednoduché slovesné tvary = zpívám si, zacvičí si, oblékáme se, navečeříte se; složený slovesný tvar se skládá z významového slovesa a tvaru slovesa být = šel jsem, pracovali jsme, budeš si hrát

Jednoduchý slovesný tvar

Složený slovesný tvar

malujeme

četla jsem

vaříš

budeme pracovat

stříhám

spali jste

 

 • k procvičení rozpoznávání jednoduchého a složeného tvaru, vypracujte, prosím, cvičení na následujícím odkazu: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa5.htm
 • nyní nás čeká seznámení s výrazem INFINITIV u sloves: infinitiv je neurčitý tvar slovesa, nevyjadřuje číslo, osobu ani čas, infinitiv končí zpravidla příponou -t (plavat, říkat, vařit)
 • přečíst v učebnici: str. 113 - žlutý rámeček, ústně vypracovat str. 113/ cv. 3 a)
 • vypracovat v PS:str. 35/ cv. 1, cv. 2

Matematika:

Anglický jazyk:

 • na začátku si můžete zopakovat slovíčka ze všech lekcí (házení míčku, král)
 • začneme s lekcí 22 – I’VE GOT A PET
 • v této lekci se budeme v gramatice učit rozdíl mezi zkrácenými tvary He is/He’s, She is/She’s = On je., Ona je. → He’s friendly = On je přátelský., She’s fat. = Ona je tlustá. X He has got/He’s got, She has got/She’s got = On má., Ona má. → He’s got a short tail. = On krátký ocas., She’s got long whiskers. = Ona dlouhé vousky. – když se objeví ve spojení výraz „got“, znamená to, že někdo něco má
 • přečíst v učebnici: str. 59/ cv. 5 – přečíst a naučit se slovíčka, str. 59/ cv. 4 – přečíst a naučit se gramatiku, str. 58/ cv. 1 – přečíst a přeložit do češtiny (*na správnou výslovnost využijte na internetu google-translate)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 58 celá

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o bezobratlých živočiších:
  • bezobratlí živočichové nemají obratle ani jiné kosti = bezobratlí
  • mezi bezobratlé živočichy patří například hmyz
  • hmyz = největší živočišná skupina
  • mezi hmyz patří např.: včely, čmeláci, šídla, brouci a motýli
  • zástupci hmyzu jsou velmi přizpůsobiví, najdeme je všude kolem nás = na souši, ve vzduchu i ve vodě
  • pro zpestření si můžete vybrat různá cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida
 • přečíst v učebnici: str. 61
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 54 celá

 

19. 5.

Anglický jazyk:

 • připomeneme si gramatiku: He is/He’s, She is/She’s = On je., Ona je. → He’s friendly = On je přátelský., She’s fat. = Ona je tlustá. X He has got/He’s got, She has got/She’s got = On má., Ona má. → He’s got a short tail. = On krátký ocas., She’s got long whiskers. = Ona dlouhé vousky. – když se objeví ve spojení výraz „got“, znamená to, že někdo něco má
 • kdo bude potřebovat, přečte si gramatiku v učebnici a připomene si slovíčka v této lekci
 • pro zpestření a zopakování můžete vypracovat cvičení na následujícím odkazu: https://ajzskvasice.wordpress.com/2019/12/12/slovicka-zvirata-a-casti-tela/
 • přečíst v učebnici: str. 58/ cv. 2 – přečíst a přeložit do češtiny (*na správnou výslovnost využijte na internetu google-translate)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 59/ cv. 3 (navazuje na cv. 2 ze str. 58)

Český jazyk:

 • pokračujeme s infinitivem u sloves, připomeneme si: infinitiv je neurčitý tvar slovesa, nevyjadřuje číslo, osobu ani čas, infinitiv končí zpravidla příponou -t (plavat, říkat, vařit)

Slovesa v infinitivu

mluvit

poslouchat

zpívat

kreslit

 

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 112-113 + otázky a odpovědi (pouze béžová tabulka s otázkami)

 

20. 5.

Český jazyk:

 • seznámíme se se ZVRATNÝMI SLOVESY: slovesa, u kterých stojí zájmeno se nebo si, považujeme za jednoduché slovesné tvary, např. zpívat si, učešu se; slovesa, u kterých stojí zájmeno se nebo si, nazýváme zvratná slovesa
 • přečíst v učebnici: str. 112 – žluté rámečky, ústně vypracovat str. 112/ cv. 1
 • vypracovat v PS: str. 35/ cv. 1 – ZVRATNÁ SLOVESA

Matematika:

 • vypracovat v Početníku: str. 29/ 3. sloupeček

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o výživě živočichů:
  • všichni živočichové potřebují k životu vodu a potravu
  • podle druhu potravy, kterou se živí, je dělíme do tří skupin: býložravci, masožravci, všežravci
  • býložravci: živí se rostlinami, patří sem většina domácích hospodářských zvířat, např. tur domácí, koza, ovce, dále sem patří např. jelen, srnec nebo zajíc
  • masožravci: živí se jinými živočichy, masožraví savci se nazývají šelmy (liška, vlk), masožravým ptákům říkáme dravci, masožravé ryby nazýváme dravé ryby (štika, sumec), živočichům, kteří se živí hmyzem říkám hmyzožravci (krtek, vlaštovka, netopýr, pavouci)
  • všežravci: se živí rostlinami i živočišnou potravou, mezi nejznámější všežravce patří prase, do této skupiny také patří např. husa, kachna a kur domácí
  • pro zpestření si můžete vybrat různá cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida
 • přečíst v učebnici: str. 62, str. 63
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 55 celá

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 25

 

21. 5.

Český jazyk:

 • tak jako podstatných jmen říkáme, že se skloňují (=mění svůj tvar), máme výraz ČASOVÁNÍ sloves = slovesa mění svůj tvar: časovat sloveso znamená měnit jeho tvar podle osoby, čísla a času; při časování se mění koncovka slovesa
 • přečíst v učebnici: str. 110 - žlutý rámeček + přehled – časování některých sloves v čase přítomném, ústně vypracovat str. 110/ cv. 5
 • pro upevnění určování mluvnických kategorií, vypracujte, prosím, alespoň jedno cvičení na následujícím odkazu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa#selid
 • vypracovat v PS: str. 36/ cv. 1

Matematika:

 • vypracovat v Početníku: str. 29/ 4. sloupeček

Český jazyk-čtení:

 

22. 5.

Český jazyk:

Anglický jazyk:

 • můžete si s dětmi připomenout všechna slovíčka z lekcí, která jsme probrali (hra na krále, házení míčku)
 • učebnice: str. 59/ cv. 2 – ústně vypracovat (zkusit říct věty v angličtině o zvířatech na obrázcích)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 59/ cv. 4, cv. 5

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové 

Připomínám, že mi stále můžete zaslat procvičování probrané látky z minulého týdne na vallova.lucie@zbrve.cz. Je škoda přijít o pěknou známku.

Úkoly: Lekce 22 – I’ve got a pet:

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Domácí úkoly 11.5. - 15.5. 2020

11. 5.

Český jazyk:

 • zopakujeme si, co víme o slovesech: slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží)
 • pokračujeme stále v určování mluvnických kategorií sloves, s kterými jsme se seznámili
 • umíme určit u sloves jejich číslo a osobu: rozlišujeme dvojí číslo → jednotné a množné; slovesa mohou vyjadřovat tři osoby v čísle jednotném a tři osoby v čísle množném; osobu určíme, když k slovesnému tvaru přidáme vhodné osobní zájmeno: já, ty, on (ona, ono) v čísle jednotném a my, vy, oni (ony, ona) v čísle množném → například: čtu – čtu, píšete – vy píšete

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

 • vypracovat v PS: str. 33/ cv. 2., cv. 3

Matematika:

 • na rozehřátí můžete dětem házet míč a dávat příklady na násobení a dělení či si zahrát početního krále
 • pokračujeme v násobení a dělení mimo obor násobilek (násobení typu 14 x 3, 132 x 3 a dělení typu 91 : 7, 144 : 8)
 • postup násobení u trojciferných čísel je obdobný jako u dvojciferných→ máme příklad 132 x 3 =, číslo 132 si rozložím na 100, 30 a 2 (na stovky, desítky a jednotky) a násobíme činitelem 3, 100 x 3 = 300, 30 x 3 = 90 a 2 x 3 = 6 a součiny (výsledky) sečtu 300 + 90 + 6 = 396 → máme výsledek 132 x 3 = 396
 • postup dělení u trojciferných čísel je obdobný jako u dvojciferných→ 144 : 8 =, číslo 144 si rozložím tak, aby se mi dělilo dělitelem 8 co nejvýhodněji, tzn. 144 si rozdělím na 80 a 64, poté vydělím 80 : 8 = 10, 64 : 8 = 8, podíly (výsledky) sečtu 10 + 8 = 18 → máme výsledek 144 : 8 = 18
 • vypracujte, prosím, cvičení na následujícím odkazu (alespoň 2 cvičení): https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid
 • vypracovat v Početníku: str. 28/ 1. sloupeček

Anglický jazyk:

 • na začátku si můžete zopakovat slovíčka ze všech lekcí (házení míčku, král)
 • přečíst v učebnici: str. 55/ cv. 2 – přečíst a naučit se slovíčka, str. 55/ cv. 3 – přečíst a přeložit si do češtiny (*na správnou výslovnost využijte na internetu google-translate)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 55 celá

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o dalších společných znacích živočichů:
  • Mezi další společné znaky živočichů patří: pohybují se, okolí vnímají smysly, rostou a vyvíjejí se, rozmnožují se.
  • Popíšeme si jednotlivé znaky: pohybují se, okolí vnímají smysly: živočichové chodí, plazí se, plavou, nebo létají; informace o svém okolí přijímají pomocí smyslů = zrak, sluch, čich, hmat a chuť; rostou a vyvíjejí se: některá mláďata jsou po narození slepá a jsou odkázána na pomoc od svých rodičů (koťata sají mateřské mléko, ptáčata čekají s otevřeným zobákem na potravu od rodičů), postupem času mláďata rostou, vyvíjejí se = mění se v dospělého jedince; rozmnožují se: u většiny druhů živočichů můžeme rozlišit samce a samici, aby mohl vzniknout nový jedinec, musí dojít k jejich spojení a k oplodnění samice samcem = rozmnožování, někteří živočichové rodí živá mláďata (např. kočka), jiní snášejí vejce, ze kterých se mláďata líhnou (ptáci, někteří hadi, želvy).
  • Rozdílnými znaky života rostlin a živočichů jsou: rostliny „vytvářejí“ kyslík, který živočichové potřebují k dýchání, živočichové jsou zase na rozdíl od rostlin schopni aktivně se pohybovat z místa na místo.
  • přečíst v učebnici: str. 58-59
  • vypracovat v pracovním sešitě: str. 52 celá

 

12. 5.

Anglický jazyk:

 • opět si můžete projít všechna slovíčka, zopakovat si je, zahrát si na krále
 • nyní nás čeká opakování
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 56 celá

Český jazyk:

 • u sloves rozlišujeme dvojí číslo → jednotné a množné; slovesa mohou vyjadřovat tři osoby v čísle jednotném a tři osoby v čísle množném; osobu určíme, když k slovesnému tvaru přidáme vhodné osobní zájmeno: já, ty, on (ona, ono) v čísle jednotném a my, vy, oni (ony, ona) v čísle množném → například: čtu – čtu, píšete – vy píšete

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

 • vypracovat v PS: str. 33/ cv. 4

Matematika:

 • opět můžete dětem dát příklady na násobení a dělení
 • pokračujeme opět v násobení a dělení mimo obor násobilek (násobení typu 14 x 3, 132 x 3 a dělení typu 91 : 7, 144 : 8)
 • připomeneme si postup u trojciferných čísel → násobení: máme příklad 132 x 3 =, číslo 132 si rozložím na 100, 30 a 2 (na stovky, desítky a jednotky) a násobíme činitelem 3, 100 x 3 = 300, 30 x 3 = 90 a 2 x 3 = 6 a součiny (výsledky) sečtu 300 + 90 + 6 = 396 → máme výsledek 132 x 3 = 396
 • připomeneme si postup u trojciferných čísel → dělení: 144 : 8 =, číslo 144 si rozložím tak, aby se mi dělilo dělitelem 8 co nejvýhodněji, tzn. 144 si rozdělím na 80 a 64, poté vydělím 80 : 8 = 10, 64 : 8 = 8, podíly (výsledky) sečtu 10 + 8 = 18 → máme výsledek 144 : 8 = 18
 • vypracujte, prosím, cvičení na následujícím odkazu (alespoň 2 cvičení):https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=44.+N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid
 • vypracovat v Početníku: str. 28/ 2. sloupeček

Český jazyk-čtení (slohová výchova):

 • ve slohové výchově nás čeká vyprávění podle osnovy
 • vypracovat v PS: str. 37/ cv. 1 – Slohová cvičení – vyprávění podle osnovy

 

13. 5.

Český jazyk:

 • k mluvnickým kategoriím, které určujeme u sloves, přidáme určování ČASU → známe tedy 3 mluvnické kategorie – osoba, číslo, čas
 • slovesa vyjadřují trojí čas – minulý, přítomný, nebo budoucí; čas minulý nám říká, že děj proběhl = četl, čas přítomný nám říká, že děj právě probíhá = čte, čas budoucí nám říká, že děj teprve bude probíhat = bude číst
 • zopakujeme si, co už umíme určit u sloves, pomůžou nám tabulky:

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

Sloveso

Čas minulý

Čas přítomný

Čas budoucí

číst

četl

čte

bude číst

         

 

 • přečíst v učebnici: str. 107 – žlutý rámeček, ústně vypracovat str. 107/ cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 34/ cv. 1

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o stavbě těla živočichů:
  • Živočichové se od sebe liší velikostí, zbarvením, způsobem života, ale zejména stavbou těla = dělíme je na živočichy obratlovce a bezobratlé.
  • Obratlovci mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů.
  • Bezobratlí živočichové nemají žádné obratle ani jiné kosti.
  • Obratlovci: mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů, do této skupiny živočichů patří → ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci.
  • Ryby: žijí pouze ve vodě, tělo mají pokryté šupinami a dýchají žábrami.
  • Obojživelníci: žijí ve vodě i na souši, patří mezi ně např. žáby.
  • Plazi: mají tělo pokryté šupinami, do této skupiny patří hadi, želvy, ještěrky a krokodýli.
  • Ptáci: jsou přizpůsobeni k pohybu ve vzduchu = k letu, přední končetiny jsou přeměněny v křídla, zadní končetiny slouží k pohybu po zemi, tělo ptáků je pokryté peřím a mají zobák.
  • Savci: na Zemi žije mnoho druhů savců, k této skupině patří i člověk, savcům se rodí živá mláďata, po narození sají mateřské mléko matky.
  • přečíst v učebnici: str. 60
  • vypracovat v pracovním sešitě: str. 53 celá

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 24

 

14. 5.

Český jazyk:

 • pokračujeme stále v určování mluvnických kategorií sloves, s kterými jsme se seznámili
 • u sloves už umíme určit osobu (1., 2., 3. osoba), číslo (č. j., č. mn.) a čas (minulý, přítomný a budoucí)

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

Sloveso

Čas minulý

Čas přítomný

Čas budoucí

číst

četl

čte

bude číst

         

 

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 108-110 + otázky a odpovědi (pouze béžová tabulka s otázkami)

 

15. 5.

Český jazyk:

 • u sloves už umíme určit osobu (1., 2., 3. osoba), číslo (č. j., č. mn.) a čas (minulý, přítomný a budoucí)
 • nyní nás čeká rozlišování JEDNODUCHÉHO SLOVESNÉHO TVARU a SLOŽENÉHO SLOVESNÉHO TVARU: jednoduchý slovesný tvar se skládá z jednoho slova = četl, kreslí, napíše → u některých sloves stojí zájmeno se nebo si = tvoří s ním jeden celek a řadíme je mezi jednoduché slovesné tvary = zpívám si, zacvičí si, oblékáme se, navečeříte se; složený slovesný tvar se skládá z významového slovesa a tvaru slovesa být = šel jsem, pracovali jsme, budeš si hrát
 • vypracujte, prosím, cvičení na následujícím odkazu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/24
 • přečíst v učebnici: str. 108 - žlutý rámeček

Anglický jazyk:

 • pokračujeme v opakování probraného učiva
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 57 celá

Matematika:

 • v geometrii nás nyní čeká čtverec a obdélník
  • popis vrcholů a stran
  • protější a sousední strany čtverce a obdélníku
  • rýsování čtverce a obdélníku
  • výpočet obvodu čtverce a obdélníku sečtením stran
  • vyznačení obsahu čtverce a obdélníku

+ rýsování kolmic pomocí trojúhelníku s ryskou

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 111 + otázky a odpovědi (bez aktivity Hra)

 

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK (Vallová)

 • učebnice str. 54-55:

                                             - cv. 1, 2, 3  - trénovat čtení

                                             - cv. 4 – vypracovat do velkého sešitu    

 • opsat slovíčka učebnice str. 55/5          
 • pracovní sešit str. 56-57 kromě cvičení 5 (zasílat nemusíte, pouze pokud potřebujete zkontrolovat)
 • další cvičení na zopakování probrané látky na následující straně → pokud mi zašlete, můžete získat jedničku (*ZMĚNA → cvičení bude posláno třídní učitelkou jako příloha v e-mailu a ve společném chatu v MS Teams)

 

Tělesná výchova

 

Domácí úkoly 4.5. - 7.5. 2020

4. 5.

Český jazyk:

 • na začátku můžete pustit dětem píseň o pádech:https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk
 • vyzvěte, prosím, děti, aby Vám zkusily zpaměti říct pádové otázky
 • ptejte se:
  • Kolik máme slovních druhů? (10)
  • Vyjmenuj slovní druhy: (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)
  • Jak se dělí slovní druhy? (na ohebná a neohebná)
  • Co to znamená, že jsou slovní druhy ohebné/neohebné? (ohebné slovní druhy mění svůj tvar, neohebná nemění svůj tvar)
  • Vyjmenuj ohebné slovní druhy: (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa)
  • Vyjmenuj neohebné slovní druhy: (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)
  • Co jsou podstatná jména? (jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)
  • Co vše určujeme u podstatných jmen? (rod, číslo, pád)
  • Jaké máme rody podstatných jmen? (mužský, ženský, střední)
  • Uveď tři podstatná jména rodu mužského, ženského a středního:
  • Jaká máme čísla podstatných jmen? (jednotné a množné číslo)
  • Uveď tři podstatná jména v čísle jednotném a množném:
  • nyní nás čeká nové učivo, které se bude týkat SLOVES, zeptejte se dětí, co vědí o slovesech (slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží), vyzvěte děti, aby uvedly několik příkladů sloves
  • k procvičení vyhledávání sloves v textu vypracujte, prosím, cvičení na následujícím odkazu (vpravo kliknout „Řeš úlohy“): https://www.gramar.in/cs/category.php?category=sd5
 • přečíst v učebnici: str. 106 1 a) – ústně vypracovat
 • vypracovat v PS: str. 32/ cv. 1., cv. 2

Matematika:

 • na rozehřátí můžete dětem házet míč a dávat příklady na násobení a dělení či si zahrát početního krále
 • nyní nás v matematice čeká násobení a dělení mimo obor násobilek (násobení typu 14 x 3, 132 x 3 a dělení typu 91 : 7, 144 : 8)
 • vysvětlíme si postup při násobení: máme příklad 14 x 3 =, číslo 14 si rozložím na 10 a 4 (na jednotky a desítky) a násobíme činitelem 3, 10 x 3 = 30, 4 x 3 = 12, součiny (výsledky) sečtu 30 + 12 = 42 → máme výsledek 14 x 3 = 42
 • vysvětlíme si postup při dělení: 91 : 7 =, číslo 91 si rozložím tak, aby se mi dělilo dělitelem 7 co nejvýhodněji, tzn. 91 si rozdělím na 70 a 21, poté vydělím 70 : 7 = 10, 21 : 7 = 3, podíly (výsledky) sečtu 10 + 3 = 13 → máme výsledek 91 : 7 = 13
 • vypracujte, prosím, cvičení na Školákově (alespoň 2 cvičení): https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm
 • vypracovat v Početníku: str. 27/ 1. sloupeček

Anglický jazyk:

 • na začátku si můžete zopakovat slovíčka ze všech lekcí
 • připomene si gramatiku slovesa have got/‘ve got, has got/‘s got X have not got/haven’t got, has not got/hasn’t got z lekce 20)
 • k procvičení můžete vypracovat cvičení na následujícím odkazu: https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-sloveso-have-got/
 • přečíst v učebnici: str. 52/ cv. 2 – přečíst a naučit se
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 53/ cv. 5, cv. 6

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o částech kvetoucích rostlin:
  • Uveď základní části kvetoucích rostlin: (kořen, stonek, list a květ-z květu se vyvíjí plod)
  • Vyjmenuj podzemí část rostlin: (kořen)
  • Vyjmenuj nadzemní části rostlin: (květ, list, plod, stonek)
  • K čemu slouží kořen? (upevňuje rostlinu k půdě, z které přijímá vodu, voda v půdě obsahuje rozpuštěné látky=živiny, které rostlina přijímá)
  • Uveď příklad kořenů, které jíme: (mrkev, ředkvička…)
  • Co je to stonek? (je nadzemním pokračováním kořene)
  • K čemu slouží stonek? (rozvádí vodu s živinami od kořenů do celého těla rostliny, nesou listy, květy a plody)
  • Jak dělíme stonky podle stavby? (na dřeviny a byliny)
  • Popiš dřeviny: (jsou to rostliny, které mají dřevnatý stonek)
  • Jak dělíme dřeviny podle větvení stonku? (dělíme na keře a stromy)
  • Popiš keře: (jsou to dřeviny, jejichž stonek netvoří kmen, ale rozvětvuje se přímo u země)
  • Popiš stromy: (stromy jsou dřeviny, jejichž stonek tvoří kmen a korunu)
  • Co jsou to byliny? (jsou to rostliny, které mají dužnatý=nedřevnatý stonek)
  • Co víš o listech? (jsou to nadzemní části rostlin, které vyrůstají ze stonku, jsou zelené → obsahují zelené barvivo a spolu s ostatními zelenými částmi rostlin se při výživě uvolňuje do vzduchu kyslík, který potřebují všechny živé organizmy k dýchání)
  • Co víš o květu? (vyrůstá na stonku a často je pestře zbarven, slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin)
  • Jak probíhá opylování květů? (květy opylují včely, čmeláci, motýli a jiný hmyz, když na ně usedají a sají z nich sladkou šťávu, na svém těle přenášejí pyl z květu na květ a rostlinu tak opylují, po opylení květ uvadne a na jeho místě se začne vyvíjet plod)
  • Co víš o plodu? (plod obsahuje jedno nebo více semen, která v sobě obsahují základ nové rostliny)
  • Co víš o semenu? (semena rostlin, které chceme pěstovat, záměrně zaséváme – př. obilí, semena i plody mohou být po dozrání roznášeny také vodou, větrem nebo pomocí zvířat, za vhodných podmínek semeno vyklíčí a vytvoří základ nové rostliny)
  • Jak dělíme plody? (na dužnaté a suché)
  • Popiš dužnaté plody: (jsou to plody, ve kterých jsou semena chráněna silnou dužninou – př. hruška, okurka)
  • Popiš suché plody: (jsou to plody, které nemají dužnatý obal – př. mák)
  • přečíst v učebnici: str. 56

5. 5.

Anglický jazyk:

 • začneme s novou lekcí 21 – Personal factfiles
 • přečíst v učebnici: str. 55/ cv. 5 – přečíst si a naučit se slovíčka, str. 54/ cv. 1 – přečíst a přeložit (pro správnou výslovnost využijte google-translator)
 • https://translate.google.com/?tl=uk#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=personal
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 54/ cv. 1 – nemusíte lepit fotku, děti mohou nakreslit obličej rodinného příslušníka a kamaráda a následně popsat

Český jazyk:

 • zopakujeme si, co víme o slovesech: slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží)
 • které slovo do řady nepatří? – nese, plavu, zpívají, soutěží, jíme, píšete, stavebnice, cvičím (nepatří slovo stavebnice, protože to není sloveso, ale podstatné jméno, ostatní slova jsou slovesy)
 • nyní se budeme zabývat určováním čísel a osob u sloves: rozlišujeme dvojí číslo → jednotné a množné; slovesa mohou vyjadřovat tři osoby v čísle jednotném a tři osoby v čísle množném; osobu určíme, když k slovesnému tvaru přidáme vhodné osobní zájmeno: já, ty, on (ona, ono) v čísle jednotném a my, vy, oni (ony, ona) v čísle množném → například: čtu – čtu, píšete – vy píšete

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

Matematika:

 • opět můžete dětem dát příklady na násobení a dělení
 • pokračujeme opět v násobení a dělení mimo obor násobilek (násobení typu 14 x 3, 132 x 3 a dělení typu 91 : 7, 144 : 8)
 • připomene si postup při násobení: máme příklad 14 x 3 =, číslo 14 si rozložím na 10 a 4 (na jednotky a desítky) a násobíme činitelem 3, 10 x 3 = 30, 4 x 3 = 12, součiny (výsledky) sečtu 30 + 12 = 42 → máme výsledek 14 x 3 = 42
 • připomeneme si postup při dělení: 91 : 7 =, číslo 91 si rozložím tak, aby se mi dělilo dělitelem 7 co nejvýhodněji, tzn. 91 si rozdělím na 70 a 21, poté vydělím 70 : 7 = 10, 21 : 7 = 3, podíly (výsledky) sečtu 10 + 3 = 13 → máme výsledek 91 : 7 = 13
 • vypracujte, prosím, cvičení na Školákově (alespoň 2 cvičení): https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm
 • vypracovat v Početníku: str. 27/ 2. sloupeček

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 105 + otázky a odpovědi (kromě zeleného rámečku)

 

6. 5.

Český jazyk:

 • zopakujeme si, co už umíme určit u sloves, pomůže nám tabulka:

Osoba

Číslo jednotné

Číslo množné

 1. osoba

Já čtu

My čteme

 1. osoba

Ty čteš

Vy čtete

 1. osoba

On (ona, ono) čte

Oni (ony, ona) čtou

 

→ máme tedy 3 osoby v čísle jednotném a množném, při určování nám pomáhají osobní zájmena já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o živočiších a společných znacích živočichů:
  • Popiš živočichy: (spolu s houbami a rostlinami patří živočichové k živým organizmům, jsou to např. ryby, plazi, ptáci, savci a také hmyz, mezi živočichy patří i člověk)
  • Vyjmenuj, o kterých společných znacích živočichů sis prozatím přečetl: (přijímají vodu a potravu, vylučují, dýchají, reagují na změny v přírodě)
  • Popiš jednotlivé společné znaky živočichů: (živočichové potřebují k životu přijímat vodu, která je i součástí jejich těl, přijímají potravu, která jim poskytuje živiny; z těla zase vylučují – vodu, nestrávené zbytky potravy a oxid uhličitý při dýchání – vdechují vzduch a spotřebovávají z něj kyslík, živočichové, kteří žijí na souši, přijímají kyslík ze vzduchu plícemi a vodní živočichové dýchají kyslík obsažený ve vodě žábrami; živočichové reagují na změny v přírodě=příchod zimy, velká horka, někteří živočichové se v zimě ukrývají před mrazy=přezimují → zimu v úkrytech přečkávají ve stavu strnulosti, př. ryby, žáby, ještěrky, nebo prospí zimním spánkem, př. netopýr, ježek, jezevec, tažní ptáci odlétají do teplejších krajin, př. čáp, vlaštovka, skřivan, naopak v létě se ukrývají někteří živočichové před velkými horky, např. hlemýžď)
  • přečíst v učebnici: str. 57
  • vypracovat v pracovním sešitě: str. 51

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 23

 

7. 5.

Český jazyk:

 • pokračujeme stále v určování mluvnických kategorií sloves, s kterými jsme se seznámili
 • u sloves už umíme určit osobu (1., 2., 3. osoba) a číslo (č. j., č. mn.)
 • vypracovat v PS: str. 33/ cv. 1., cv. 2

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 106-107 + otázky a odpovědi

 

Angličtina (Vallová)

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Domácí úkoly 27.4. - 30.4. 2020

27. 4.

Český jazyk:

- zopakujeme si s dětmi učivo o podstatných jménech, co vše už o nich vědí, ať zkusí děti samy odpovídat na tyto otázky:

 • Co jsou to podstatná jména? („jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)“
 • Uveď příklady podstatných jmen:
 • Co vše se určuje u podstatných jmen? („u podstatných jmen určujeme rod, číslo, pád; u mužského rodu určujeme životnost“)
 • Jak určíš rody podstatných jmen? („rody určuji pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to → ten=rod mužský, ta=rod ženský, to=rod střední“)
 • Uveď 5 příkladů podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního:
 • Které podstatné jméno nepatří do této řady? → kočka, růže, střecha, pampeliška, ryba, medvěd, skořice, obloha („nepatří sem podstatné jméno medvěd=rodu mužského, ostatní jsou rodu ženského“)
 • Podstatná jména můžou označovat jednu osobu, zvíře nebo věc = je v čísle jednotném. Uveď 5 příkladů podstatných jmen v jednotném čísle:
 • Jindy podstatné jméno označuje více osob, zvířat nebo věcí = je v čísle množném. Uveď 5 příkladů podstatných jmen v množném čísle:
 • Co znamená, že se podstatná jména skloňují? („to znamená, že mění své tvary podle pádů“)
 • Kolik pádů je v českém jazyce? („v českém jazyce je sedm pádů → podstatná jména mohou být v sedmi pádech čísla jednotného a sedmi pádech čísla množného“)
 • Uveď pádové otázky:
 • Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského a dělíme je na životná a neživotná. Jak postupuješ při určování? („životná podstatná jména jsou slova, která označují osoby (pán, tatínek, rytíř, syn) a zvířata (pes, kůň, medvěd, mravenec); ostatní podstatná jména jsou neživotná, při určování životnosti nám pomůže postup: ten pán – ti páni → rod mužský životný, ten les – ty lesy – rod mužský neživotný“)
 • Které podstatné jméno nepatří do této řady? → slon, motýl, strýc, dědeček, hrad, tygr („nepatří sem podstatné jméno hrad=neživotné, ostatní jsou životná podstatná jména rodu mužského“)

-        k procvičení a upevnění pádových otázek vypracujte, prosím, cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html

-        k procvičení určování pádů vypracujte, prosím, cvičení na Školákově (alespoň 2 cvičení): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

-        vypracovat v PS: str. 19/ cv. 4

Matematika:

 • již máme za sebou násobení a dělení 10 a 100, zopakujeme si princip: když násobím číslem 10 → přidám k prvnímu čitateli 0, např. 16 x 10 = 160 (neboli „opíšu číslo a přidám nulu“), to samé platí u násobení číslem 100 → např. 16 x 100 = 1600; u dělení postupujeme opačně, v prvním čitateli odebírám nulu, např. 160 : 10 = 16 (neboli „desítka má jednu nulu, škrtnu jednu nulu v prvním čitateli), obdobně je to platné u dělení 100 → např. 1600 : 100 = 16
 • dále jsme probrali dělení a násobení typu 20 : 2 = 10 a 2 x 70 = 140 (dělení násobků deseti jednocifernými čísly a násobení násobků deseti)
 • vysvětlíme si, jak postupovat při výpočtu: 20 : 2 = 10, vypočítám si, kolik je 2:2=1 a připíšu 0, protože čitatel 20 má jednu nulu; při násobení 2 x 70 = 140 postupujeme tak, že si spočítám 2x7=14 a připíšu 0, protože čitatel 70 má jednu nulu
 • vypracujte, prosím, cvičení na Školákově (alespoň 2 cvičení): https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm
 • vypracovat v Početníku: str. 25/ 3. sloupeček

Anglický jazyk:

 • na začátku můžete opět dětem klást otázky či projít slovíčka ze všech předešlých lekcí (můžete házet míčkem či si zahrát krále → při každé správné odpovědi udělají děti krok, až dojdou k Vám, dostanou sladkou odměnu)

(What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball? (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

-        zkuste dětem přečíst tyto věty, ať je přeloží do češtiny (můžete i obráceně):

 • I have got a small nose. (Mám malý nos.)
 • I have got big ears. (Mám velké uši.)
 • I have got brown hair. (Mám hnědé vlasy.)
 • I haven’t got curly hair. (Nemám kudrnaté vlasy.)
 • I haven’t got green eyes. (Nemám zelené oči.)
 • I have got white teeth. (Mám bílé zuby.)
 • I have got long wavy hair. (Mám dlouhé vlnité vlasy.)
 • I haven’t got a small mouth. (Nemám malou pusu.)
 • I haven’t got straight hair. (Nemám rovné vlasy.)

- zopakujeme si opět slovíčka z lekce 20

-  přečíst v učebnici: str. 52/ cv. 1 – přečíst si básničku a přeložit ji, str. 53/ cv. 7 - slovíčka

-  vypracovat v pracovním sešitě: str. 52/ cv. 2

Náš svět:

- budeme pokračovat v učivu, které se týká rostlin

-  zopakujeme si, co jsme si přečetli o okrasných rostlinách:

 • všechny rostliny původně rostly volně v přírodě
 • člověk začal některé upravovat (šlechtit), aby byly větší a hezčí a začal je pěstovat pro okrasu = okrasné rostliny
 • některé rostliny pěstujeme na zahradě = zahradní, některé doma = pokojové rostliny
 • uveď příklad zahradních rostlin (pivoňka, lilie, kosatec, mečík)
 • uveď příklad pokojových rostlin (kaktus, kapradina, africká fialka, fíkus)

-  pro zpestření zkuste, prosím, vypracovat poznávačku na okrasné rostliny na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/okrasne-rostliny/kviz.html

-  přečíst v učebnici: str. 45, 46, 47

vypracovat v pracovním sešitě: str. 48

28. 4.

Anglický jazyk:

 • můžete si pustit na zpestření píseň, ve které se objevují části obličeje i těla: https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
 • nyní nás čeká gramatika slovesa mít X nemít – have got/‘ve got X have not got/haven’t got a to i ve 3. osobě čísla jednotného → has got/‘s got X has not got/hasn’t got
 • přečíst v učebnici: str. 52/ cv. 2 – naučit se gramatiku, str. 52/ cv. 3 – přečíst a přeložit
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 52/ cv. 3, str. 53/ cv. 4

Český jazyk:

- v českém jazyce jsme napřed, cvičení v PS na probírané téma máme hotová, proto do konce tohoto týdne budeme pouze opakovat, pracovat ústně a plnit úkoly v odkazech na online cvičeních

- ptejte se dětí na tyto otázky, ať Vám ústně odpoví:

 • Co jsou podstatná jména?
 • Jaké rody rozeznáváme u podstatných jmen?
 • Co nám pomůže rod správně určit?
 • U každého rodu uveď několik příkladů:
 • Která podstatná jména jsou životná? Uveď několik příkladů:
 • Jaké číslo mohou mít podstatná jména? Uveď příklady:
 • Kolik má český jazyk pádů?
 • Vyjmenujte pádové otázky:
 • Co znamená, když řekneme, že podstatná jména skloňujeme?
 • Co všechno již dokážeme určit u podstatných jmen?

- na zpestření si můžeme poslechnout píseň na pádové otázky (text k písničce v příloze v e-mailu): https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

-  vypracujte, prosím, cvičení na Školákově (alespoň 2 cvičení): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

Matematika:

Český jazyk-čtení (slohová cvičení):

 • ve slohové výchově nás čeká psaní pozvánky
 • v pozvánce nesmí chybět: název události, datum konání, místo konání, popř. program, vstupné
 • vypracovat v PS: str. 28/ cv. 1 – Slohová cvičení – pozvánka

29. 4.

Český jazyk:

-  ptejte se dětí, ať ústně odpoví na tyto otázky:

 • Co všechno již dokážeme určit u podstatných jmen?
 • Uveď 5 příkladů podstatných jmen rodu mužského:
 • Uveď 5 příkladů podstatných jmen rodu ženského:
 • Uveď 5 příkladů podstatných jmen rodu středního:
 • Uveď 3 příklady podstatných jmen v čísle jednotném:
 • Převeď tato podstatná jména v jednotném čísle do čísla množného: řidič – hvězda – kostka – sešit – barva – tužka – město

- k procvičení vypracujte, prosím, cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm

Matematika:

Náš svět:

- zopakujeme si, co jsme si přečetli o užitkových rostlinách:

 • Proč pěstujeme užitkové rostliny? (protože jsou naší potravou, jíme je čerstvé nebo je zpracováváme a vyrábíme z nich různé potraviny)
 • Jak dělíme užitkové rostliny, co k nim patří? (ovocné stromy a keře, zeleniny a polní plodiny)
 • Uveď příklad ovocných stromů a keřů, které znáš:
 • Uveď zeleninu, kterou znáš:
 • Co jsou to polní plodiny? (jsou to užitkové rostliny pěstované na polích)
 • Co patří k polním plodinám? (obilniny, okopaniny, luskoviny, pícniny, olejniny a textilní plodiny)
 • Co jsou obilniny? (jsou to polní plodiny, které pěstujeme pro jejich plody=obilky)
 • Uveď příklad obilnin:
 • Mezi okopaniny patří lilek brambor (pěstujeme pro dužnaté hlízy=brambory) a řepa cukrovka (pěstujeme pro dužnatý kořen=bulvu, z které se získává cukr)
 • Proč pěstujeme luskoviny? (pěstujeme je pro semena, kterým říkám luštěniny)
 • Uveď příklad luskovin:
 • K čemu se používají pícniny? (ke krmení hospodářských zvířat)
 • Uveď příklady pícnin:
 • Co jsou to olejniny? (jsou to užitkové rostliny, z jejichž semen se získá olej)
 • Uveď příklad olejnin:
 • K čemu pěstujeme textilní plodiny? (pěstujeme pro výrobu látek, ze kterých se šijí oděvy)
 • Uveď příklad textilní plodiny:

-  přečíst v učebnici: str. 50-53

vypracovat v pracovním sešitě: str. 49-50

- pro zpestření si můžete prohlédnout prezentace k probíranému tématu či plnit cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

Český jazyk-čtení/psaní:

napsat v Písance: str. 22

30. 4.

Český jazyk:

Matematika:

Český jazyk-čtení:

-  přečíst v Čítance: str. 104 + otázky a odpovědi

 

Angličtina (Vallová) - 3. ročník na týden 27. 4. – 29. 4. 

 • kdo tak ještě neučinil, zašle mi úkol z minulého týden: do velkého sešitu nakreslit a vybarvit svůj obličej a následně se popsat 5-8 větami (stejným způsobem jako v PS 50/4 nebo v uč. 50/4) → pak prosím ofotit a zaslat na vallova.lucie@zsbrve.cz
 • učebnice Unit 20 - This is my friend:

               - 52/ 1 – poslech ke cvičení: https://uloz.to/file/zbi3YDKV0zSq/05-unit-20-1-listen-and-say-the-rhyme-mp3

               - 52/2 – opsat či nalepit ofocené do sešitu a naučit se

               -  have got, has got jsou tvary plné – používají se víc v písemném projevu

                - ‘ve got , ‘s got  jsou tvary zkrácené - používají se častěji při mluvení

               - 52/ 3 – poslech ke cvičení: https://uloz.to/file/QwC2RJ8ATjr3/06-unit-20-3-listen-and-read-mp3

               - 52/4 – poslech ke cvičení: https://uloz.to/file/6Rd8mUvAlIBh/07-unit-20-4-who-is-it-listen-and-point-mp3

               - 53/7 – opsat a naučit se slovíčka

 • procvičit si have got/ has got

1) https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/09_ve_got_s_got_exercises.htm

2) https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/01_have_got_has_got_exercises.htm

3) https://first-english.org/english_learning/english_beginners/have_got_exercises/11_haven_t_got_hasn_t_got_exercises.htm

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

Domácí úkoly 20.4. - 24.4. 2020

20. 4.

Český jazyk:

 • zopakujeme si s dětmi, jak se určuje rod podstatných jmen → na podstatná jména si můžeme ukazovat ukazovacími zájmeny ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to)→ rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • na procvičení dejte dětem k určení rodu tato podstatná jména: hvězdy, na tabuli, hrníček, ořezávátko, pravítko, obraz, auta, polštář, svetry, růže
 • nyní nás čeká určování čísla podstatných jmen: rozlišujeme u nich jednotné číslo a množné číslo, podstatná jména můžou označovat jednu osobu, zvíře nebo věc → potom říkáme, že je v čísle jednotném (ten lékař, ta kočka, to město); jindy podstatné jméno označuje více osob, zvířat nebo věcí → potom říkáme, že je v čísle množném (ti lékaři, ty kočky, ta města)
 • přečíst v učebnici: str. 101 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 15/ cv. 1, 2

Matematika:

Anglický jazyk:

 • na začátku můžete opět dětem klást otázky či projít slovíčka ze všech předešlých lekcí (můžete házet míčkem či si zahrát krále → při každé správné odpovědi udělají děti krok, až dojdou k Vám, dostanou sladkou odměnu)

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball? (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • zopakujeme si opět slovíčka z lekce 19
 • v následujícím odkazu je píseň, ve které se objevují části obličeje, můžete využít ke zpestření (navíc chin=brada a cheeks=tváře): https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
 • můžete dětem říkat anglicky slovíčka na části obličeje +hlava a vlasy → děti můžou na sobě ukazovat + můžete si poté obrátit role (head, hair, face, eyes, nose, ears, mouth, teeth), připomeňte dětem rozdíl mezi 1 tooth – 20 teeth
 • připomeneme si gramatiku v učebnici str. 51/ cv. 5: I have got=I’ve got (mám), I have not got=I haven’t got (nemám) → můžeme použít oba tvary tvrzení mám/nemám
 • přečíst v učebnici: str. 51/ cv. 5 – přečíst si a pochopit gramatiku, cv. 8 - slovíčka
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 4, str. 51/ cv. 6

Náš svět:

 • budeme pokračovat v učivu, které se týká rostlin
 • přečíst v učebnici: str. 41
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 47

21. 4.

Anglický jazyk:

 • můžete si opět pustit píseň ke zpestření: https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
 • vypracovat v učebnici: str. 51/ cv. 7 - nemusíte hrát hru, ale pouze přečtěte a přeložte si
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 51/ cv. 7, 8

Český jazyk:

 • připomeneme si určování čísla podstatných jmen → rozlišujeme u nich jednotné číslo a množné číslo, podstatná jména můžou označovat jednu osobu, zvíře nebo věc → potom říkáme, že je v čísle jednotném (ten lékař, ta kočka, to město); jindy podstatné jméno označuje více osob, zvířat nebo věcí → potom říkáme, že je v čísle množném (ti lékaři, ty kočky, ta města)
 • k procvičení můžete využít cvičení na následujícím odkazu:http://v.vasiljevicova.sweb.cz/Opakovani%20podstatnych%20jmen-c.1.htm
 • v učebnici: ústně vypracovatstr. 101/ cv. 3
 • vypracovat v PS: str. 15/ cv. 3, 4

Matematika:

Český jazyk-čtení (slohová cvičení):

22. 4.

Český jazyk:

 • zopakujeme si určování čísla podstatných jmen → řekněte dětem, ať uvedou pět podstatných jmen v čísle jednotném a pět podstatných jmen v čísle množném
 • k procvičení můžete vypracovat cvičení na následujícím odkazu: http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podscislo1.php
 • nyní nás čeká určování pádu podstatných jmen → tvary podstatných jmen se mění podle pádů, říkáme, že se skloňují = mění své tvary podle pádů; v českém jazyce je sedm pádů → podstatná jména tedy mohou být v sedmi pádech čísla jednotného a sedmi pádech čísla množného; pád zjišťujeme pádovými otázkami, ptáme se celou dvojicí otázek
 • k naučení pádových otázek může pomoci píseň na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk
 • přečíst v učebnici: str. 102 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 16/ cv. 1

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o léčivých, jedovatých a zvláště chráněných rostlinách:
  • Z kterých rostlin se vyrábějí léky či připravují např. léčivé čaje? (z lípy, bezu černého, růže šípkové)
  • Znáš nějaké rostliny, které jsou jedovaté? (náprstník, rulík, pryskyřník)
  • Je dovoleno trhat zvláště chráněné rostliny? (ne)
  • Uveď příklady zvláště chráněných rostlin: (leknín, koniklec, hlaváček)
  • přečíst v učebnici: str. 44

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 20

 

23. 4.

Český jazyk:

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 102-103 + otázky a odpovědi (bez úkolů v zeleném a modrém rámečku)

24. 4.

Český jazyk:

 • zopakujeme a shrneme si učivo o určování rodu, čísla a pádů podstatných jmen:
  • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to) → rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
  • rozlišujeme u nich jednotné číslo a množné číslo, podstatná jména můžou označovat jednu osobu, zvíře nebo věc → potom říkáme, že je v čísle jednotném (ten lékař, ta kočka, to město); jindy podstatné jméno označuje více osob, zvířat nebo věcí → potom říkáme, že je v čísle množném (ti lékaři, ty kočky, ta města)
  • tvary podstatných jmen se mění podle pádů, říkáme, že se skloňují = mění své tvary podle pádů; v českém jazyce je sedm pádů → podstatná jména tedy mohou být v sedmi pádech čísla jednotného a sedmi pádech čísla množného; pád zjišťujeme pádovými otázkami, ptáme se celou dvojicí otázek
 • jako poslední si probereme určování životnosti podstatných jmen: životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského → tato podstatná jména dělíme na životná a neživotná; životná podstatná jména jsou slova, která označují osoby (pán, tatínek, rytíř, syn) a zvířata (pes, kůň, medvěd, mravenec); ostatní podstatná jména jsou neživotná, při určování životnosti nám pomůže postup: ten pán – ti páni → rod mužský životný, ten les – ty lesy – rod mužský neživotný
 • přečíst v učebnici: str. 100 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv.3
 • vypracovat v PS: str. 16/ cv. 1 – podstatná jména - opakování

Anglický jazyk:

Matematika:

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 21

 Anglický jazyk - 3. ročník (Vallová)úkoly na 20. – 24. 4.

1) pracovní sešit str. 50 – 51 → vyplnit všechna cvičení

2) úkol na známky pro všechny: do velkého sešitu nakreslit a vybarvit svůj obličej a následně se popsat 5-8 větami (stejným způsobem jako v PS 50/4 nebo v uč. 50/4) → pak prosím ofotit a zaslat na vallova.lucie@zsbrve.cz (pokud nemáte možnost ofocení, alespoň mi prosím napište email, že bude ke kontrole až po návratu do školy)

3) dopsat a doučit se slovíčka - uč. 51/8

4) kdo chce, může si procvičovat části obličeje (i těla) online:

 

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

 

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

Domácí úkoly 14.4. - 17.4. 2020

14. 4.

Anglický jazyk:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball? (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • začneme s lekcí 19 – This is me! → učebnice str. 50-51, podíváme se na str. 51/ cv. 8, kde se seznámíme s novými slovíčky, opět pro správnou výslovnost můžete využít na internetu google translator – poslech výslovnosti

https://www.google.com/search?q=google+translate&rlz=1C1GCEU_csCZ864CZ864&oq=google+tra&aqs=chrome.0.0j69i59j69i57j0l5.1897j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 • v následujícím odkazu je píseň, ve které se objevují části obličeje, můžete využít ke zpestření (navíc chin=brada a cheeks=tváře) https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
 • vypracovat v učebnici: str. 51/ cv. 8 – přečteme si slovíčka, 50/ cv. 1 – ukazujeme si části obličeje na obrázku
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 1

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí; prosím, projděte si i významy jednotlivých slovních druhů
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady všech slovních druhů, které jsme probrali (1-10)
 • k procvičení můžete opět využít cvičení na tomto odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
 • probrali jsme všechny slovní druhy a čeká nás opakování
 • učebnice: str. 96 – kdo má fólii, vypracuje pomocí fólie, kdo nemá, zkusí ústně
 • vypracovat v PS: str. 13 – slovní druhy – opakování / cv. 1 – část c) - nezapisujeme rýmy, jen si je podtrhneme

Matematika:

 • na rozehřátí můžete s dětmi pracovat s míčkem a zadávat dětem příklady na násobení, dělení
 • pokračujeme v dělení se zbytkem, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM
 • vypracujte, prosím, cvičení na Školákově → část Sladké mlsáníhttps://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem
 • vypracovat v Početníku: str. 23/ 4. sloupeček
 • * pozor u příkladu typu 6 : 8 = 0, zb. 6 → když provedeme zpětnou kontrolu násobením čísla v součinu (0) a druhého činitele (8) a sečtením zbytku (6), musí nám vyjít první činitel (6) v příkladu → 0 x 8 = 0 + 6 = 6; pro lepší uvědomění 13 : 4 = 3, zb. 1 → kontrola 3 x 4= 12 + 1 = 13

Český jazyk-čtení (slohová cvičení):

 • vypracovat v PS: str. 13 – Slohová cvičení – telefonický rozhovor (již jsme s dětmi probírali na začátku března)

15. 4.

Český jazyk:

 • nyní nás čeká nová látka týkající se podstatných jmen → určování rodu, říkali jsme si, že na podstatná jména si můžeme ukazovat ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to)→ rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • k procvičení si můžete vypracovat cvičení na tomto odkazu: http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_rod.php
 • přečíst v učebnici: str. 99 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 5
 • vypracovat v PS: str. 14/ cv. 1, 2

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co jsme si přečetli o rostlinách, můžete se dětí ptát
  • Jaké jsou společné znaky rostlin? (vyživují se, dýchají a vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se částmi svého těla, rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se)
  • Jak se rostliny vyživují? (svou „potravu“ si vytvářejí samy v zelených částech těla, zejména v listech, potřebují k tomu oxid uhličitý ze vzduchu, vodu s rozpuštěnými živinami z půdy a světlo ze Slunce → = děj nazýváme fotosyntéza)
  • Jsou rostliny živé? (ano)
  • Čím dýchají rostliny? (všemi částmi těla)
  • Dýchají rostliny i ve tmě? (ano)
  • Spotřebovávají rostliny při dýchání kyslík? (ano, ale v malém množství)
  • Vylučují rostliny do ovzduší oxid uhličitý? (ano, ale v malém množství)
  • Jak reagují rostliny na změny teploty vzduchu? (květy kvetoucích rostlin se teplem otevírají, působením chladu zavírají, listnaté stromy před zimou shazují listy)
  • Uveď příklad pohybu rostlin: (slunečnice otáčí květ za sluncem, pohybují se také semena rostlin – poletují ve větru a jsou odnášena vodou nebo tělem živočichů)
  • Čím se rostliny rozmnožují? (kvetoucí rostliny se rozmnožují se semeny (pampeliška) nebo částmi svého těla – např. cibule (narcis) nebo hlízy (brambory); nekvetoucí rostliny se rozmnožují výtrusy)
  • Jaký je rozdíl mezi kvetoucími a nekvetoucími rostlinami? (kvetoucí rostliny kvetou, nekvetoucí rostliny nevytvářejí květy)
  • Patří ke kvetoucím rostlinám i listnaté keře a stromy? (ano)
  • Uveď příklad kvetoucích rostlin: (tulipán=květina, šeřík=keř, jírovec=strom)
  • Co patří do skupiny nekvetoucích rostlin? (přesličky, mechy, kapradiny a plavuně)
  • vypracovat v pracovním sešitě: str. 46

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 18

16. 4.

Český jazyk:

 • budeme se opět věnovat určování rodu podstatných jmen, říkali jsme si, že na podstatná jména si můžeme ukazovat ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to) → rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • k procvičení si můžete vypracovat další cvičení na tomto odkazu: https://www.mojecestina.cz/article/2016062901-test-rod-podstatnych-jmen-1
 • přečíst v učebnici: str. 99/cv. 7 a) – pouze přečteme a určíme rody podstatných jmen
 • vypracovat v PS: str. 14/ cv. 3, cv. 4 nepíšeme diktát – pouze přečteme a barevně označíme rody podstatných jmen (podstatná jména rodu mužského modře, ženského oranžově, středního zeleně)

Matematika:

Český jazyk-čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 100-101 + otázky a odpovědi

17. 4.

Český jazyk:

 • zopakujeme a shrneme si učivo o určování rodu podstatných jmen, říkali jsme si, že na podstatná jména si můžeme ukazovat ten, ta, to (číslo jednotné), ti, ty, ta (číslo množné) → nyní nám pomůžou ukazovací zájmena TEN, TA, TO – použitím těchto zájmen poznáme, o který rod se jedná
 • máme 3 rody podstatných jmen – MUŽSKÝ (ten), ŽENSKÝ (ta), STŘEDNÍ (to) → rod určíme tak, že si řekneme tvar slova, který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi – ten pes, na stolech – ten stůl; pro maminku – ta maminka, o květinách – ta květina; s dítětem – to dítě, na hnízdech – to hnízdo)
 • zkuste se zeptat dětí, jak by určily rody podstatných jmen, vysvětlit svými slovy
 • ústně určete rody těchto podstatných jmen: sluníčko, s kočkou, v televizi, pro maminku, na kole, pes, banány, na počítači, bez tatínka, knihy, u babičky, bez čepice, v botách, o kamarádovi, telefony, sestra → za každý správně určený rod můžete dítěti dát bod, kdo určí 13 dobře (nechám na Vás), může dostat nějakou sladkou odměnu

Anglický jazyk:

 • zopakujeme si opět slovíčka z nové lekce 19
 • můžete si opět pustit píseň ke zpestření https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
 • můžete dětem říkat anglicky slovíčka na části obličeje +hlava a vlasy → děti můžou na sobě ukazovat + můžete si poté obrátit role (head, hair, face, eyes, nose, ears, mouth, teeth), připomeňte dětem rozdíl mezi 1 tooth – 20 teeth
 • podíváme se na gramatiku v učebnici str. 51/ cv. 5: I have got=I’ve got (mám), I have not got=I haven’t got (nemám) → můžeme použít oba tvary tvrzení mám/nemám
 • přečíst v učebnici: str. 51/ cv. 5 – přečíst si a pochopit gramatiku, str. 50/ cv. 2 – slovíčka straight, wavy, curly – pomocí obrázku si uvědomit význam slovíček
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 2, cv. 3 (a big nose, a small head, blue eyes, my face, your mouth, two ears, straight hair, white teeth)

Matematika:

 • vypracovat v Geometrii: str. 26

Český jazyk-čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 19

Anglický jazyk (Vallová) - úkoly na 14. -17. 4.

Unit 19 – This is me! (To jsem já!)

 • uč. 50/ 1, 2 → nahlas přečíst (správnou výslovnost lze ověřit na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head, stačí kliknout na reproduktor u UK)
 • uč. 50/3, 4 → říkat si nahlas, ve cv. 4 přečíst a pak říct stejný text sám o sobě
 • uč. 50/5 → opsat do velkého sešitu na gramatiku + naučit se
 • pracovní sešit 50/1, 2, 3, 4
 • uč. 51/8 – začít opisovat do slovníčku a učit se slovíčka
 • + stále mi můžete za jedničku poslat pracovní list s procvičováním z minula

V případě nejasností, či pokud potřebujete s něčím pomoct, můžete napsat na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo zavolat.

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

6.4. - 8.4. 2020

6. 4.

Český jazyk:

- připomeneme si všechny slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí (ohebné 1-5 x neohebné 6-10) → děti by již mohly umět vyjmenovat samy

- opět můžete využít odkaz: https://publi.cz/books/9/05.html

- popíšeme si jednotlivé slovní druhy, které jsme již probrali + děti uvedou příklady:

 •  podstatná jména (1): „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)“
 • přídavná jména (2): „vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí; ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův)“
 •  zájmena (3): zájmena = ZA JMÉNA = místo jmen, „zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují“, místo, abych řekla: Pavel, Tomáš, Hynek, Lucka a Petr jsou venku, tak řeknu, ONI jsou venku; „zájmena dělíme na osobní = zastupují názvy osob, zvířat a věcí (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) a ukazovací zájmena = zájmena, kterými na osoby, zvířata a věci ukazujeme (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tato, toto, takové…)“, POZOR: existuje zájmeno „se“, která se pojí se slovesem (př. vrátí se, česat se, ptát se…)
 • číslovky (4): „číslovky jsou slova, která vyjadřují počet (tři jablka), pořadí (osmý závodník), množství druhů (dvoje kalhoty) nebo kolikrát se něco děje (třikrát zaťukal)“
 • slovesa (5): „slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží)“
 • příslovce (6): „příslovce jsou slova, která blíže určují místo (odpovídají na otázku Kam?, Kde?), způsob (odpovídají na otázku Jak?) a čas (odpovídají na otázku Kdy?); některá příslovce vznikla z přídavných jmen: např. hezký-hezky“
 • předložky (7): „předložky jsou slova, která stojí ve větě nejčastěji před podstatným jménem (do lesa); mohou stát i před přídavným jménem (do třetí třídy); předložky mohou být neslabičné (v, k, z, s), jednoslabičné (u, nad, do, přes) i víceslabičné (mezi, kromě, okolo); předložky čteme dohromady s následujícím slovem, ale píšeme je vždy zvlášť“

-  seznámíme se s novým slovním druhem → spojky (8): „spojky spojují slova (Petr a Pavel, já i ty, jablko nebo hruška) nebo věty (Eva má plavání ráda, ale dnes se jí do bazénu nechce.); nejčastější spojky jsou: a, i, nebo, ani, ale, aby, že, když, než, protože“

přečíst v učebnici: str. 94 žlutý rámeček-spojky, ústně vypracovat cv. 1

vypracovat v PS: str. 11 celá

Matematika:

Anglický jazyk:

 • na začátku se na rozehřátí zeptejte dětí na otázky:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball?

 (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • pokud budete mít potíže s výslovností, podívejte se na internet-google translator, zde napíšete otázky a kliknete na tlačítko pro poslech (listen) https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What's%20your%20name%3F
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • zeptejte se dětí, co znamená: It’s different., It’s the same. (je to stejné, je to rozdílné)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 48/ cv. 1

Náš svět:

-        zkuste s dětmi pracovat s míčem a opět se jich ptát:

 • Co je součástí živé přírody? (houby, rostliny a zvířata a lidé)
 • Uveď příklady hub, rostlin a živočichů:
 • Patří člověk se zvířaty do jedné společné říše zvané živočichové? (ano)
 • Patří mikroorganizmy mezi živé organizmy? (ano)
 • Uveď příklad mikroorganismů: (např. bakterie, některé jsou užitečné, některé způsobují nemoci)
 • Proč jsou všechny živé organizmy závislé na neživé přírodě? (protože jim poskytuje podmínky k životu)
 • Jaké jsou podmínky k životu? (neživá příroda poskytuje vodu, vzduch, potravu, teplo a světlo)

-        k opakování neživé přírody se můžete podívat na cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/neziva-priroda

 • Jaké jsou životní projevy živých organizmů a zároveň jejich společnými znaky? (dýchání, příjem potravy, rozmnožování apod.)
 • Patří houby do skupiny rostlin či živočichů? (ne, houby tvoří samostatnou skupinu živých organizmů)

-        k opakování můžete využít cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/houby

 • Mají houby kořeny, list a květy? (ne)
 • Obsahují houby zelené barvivo? (ne)
 • Čerpají houby živiny z odumřelých částí rostlin a živočichů? (ano)
 • Uveď dělení hub do tří skupin: (1. jedlé houby, 2. nejedlé houby, 3. jedovaté houby)
 • Uveď příklad jedlých, nejedlých a jedovatých hub:
 • Popiš jedlé, nejedlé a jedovaté houby (jedlé houby můžeme sbírat a upravovat k jídlu, nejedlé houby mají hořkou chuť, nebo zapáchají, nejsou vhodné k jídlu, jedovaté houby nesmíme jít ani se jich dotýkat!)
 • Co mají houby místo kořenů? (podhoubí)
 • Co vyrůstá z podhoubí? (plodnice)
 • Jaké dvě části má plodnice? (klobouk a třeň)
 • Jak se rozmnožují houby? (výtrusy)
 • Jak poznáme jedovaté houby (muchomůrky)? (pomocí dvou znaků jejich těla → vyrůstají z měkkého váčku, zvaného pochva a kolem nohy mají prsten – prsten mají i některé jedlé houby, např. bedla) – podíváme se na stavbu těla hub v učebnici str. 37
 • Patří plísně mezi houby? (ano)
 • Co se vyrábí z některých plísní? (důležité léky – antibiotika)
 • Na co musíme dávat pozor při sbírání hub? (musíme být opatrní, abychom nezaměnili některé jedlé houby za jedovaté → sbíráme jen ty houby, které známe)

-        nyní nás čeká kapitola s názvem rostliny

-        přečíst v učebnici: str. 38-39

-        kdo budete mít zájem, můžete dětem pustit pro zajímavost video: https://www.youtube.com/watch?v=zxhgNmaCVAM

 

7. 4.

Anglický jazyk:

 • zkuste si vybrat cvičení z následujícího odkazu a několik si jich vypracovat: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-podrobne-3-trida
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 49/ cv. 4 (uncle, cousin, sister, mother, brother, aunt), cv. 5 (There is a ball under the bed., Where are you from? Prague is a big town. How old are you?, Is your garden big or small?, My sister is in the kitchen)

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady všech slovních druhů, které jsme probrali (1-8) → děti jsou zvyklé, že jim házím míč, když mají uvést nějaký příklad, třeba je to bude bavit více (můžete využít ve všech předmětech, kde to lze: v angličtině, když mají přeložit slovíčko, v matematice jim můžete před samotným učením na rozehřátí dát každý den nějaké příklady na násobení a dělení)
 • k procvičení můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
 • přejdeme k dalšímu slovnímu druhu → částice (9): „částice jsou slova, která vyjadřují přání nebo výzvu, většinou stojí na začátku věty; nejčastější částice jsou: ať, nechť, kéž, což“
 • přečíst v učebnici: str. 94 žlutý rámeček-částice, ústně vypracovat cv. 1
 • vypracovat v PS:str. 12 – částice/ cv. 1, 2

Matematika:

Český jazyk-čtení:

-        přečíst v Čítance: str. 98-99 + otázky a odpovědi

8. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí; prosím, projděte si i významy jednotlivých slovních druhů
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady všech slovních druhů, které jsme probrali (1-9)
 • k procvičení můžete opět využít cvičení na tomto odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
 • nyní nás čeká poslední slovní druh, který děti baví nejvíce→ citoslovce (10): „citoslovce vyjadřují nálady, city (ach, brr, au, pst), na něco upozorňují (hej, haló) nebo označují hlasy a zvuky osob (heč, hurá), zvířat (had, bú) a věcí (cink, bác)“
 • přečíst v učebnici: str. 95 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1, 2
 • vypracovat v PS: str. 12 – citoslovce/ cv. 1, 2, 3

Matematika:

Náš svět:

-  k opakování můžete dětem položit otázky, které jsem Vám napsala v pondělí

- zopakujeme si, co jsme si přečetli o rostlinách:

 • společnými znaky rostlin jsou: vyživují se, dýchají a vylučují, reagují na změny v přírodě, pohybují se částmi svého těla, rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se
 • rostliny se vyživují jinak než živočichové → svou „potravu“ si vytvářejí samy v zelených částech těla, zejména v listech, potřebují k tomu oxid uhličitý ze vzduchu, vodu s rozpuštěnými živinami z půdy a světlo ze Slunce → vodu a oxid uhličitý za přítomnosti světla přeměňují na látky, které potřebují pro život, a na kyslík = děj nazýváme fotosyntéza, kyslík potřebují rostliny, zvířat a lidé k dýchání, fotosyntéza je nezbytnou podmínkou života na zemi
 • rostliny jsou stejně jako živočichové živé a dýchají všemi částmi svého těla (na světle i ve tmě), při dýchání rostliny spotřebovávají kyslík, ale v malém množství, do ovzduší také vylučují oxid uhličitý, ale v malém množství
 • rostliny reagují na změnu teploty vzduchu → květy kvetoucích rostlin se teplem otevírají, působením chladu zavírají, listnaté stromy před zimou shazují listy (v zimě je méně vody a světla), při nedostatku vody rostliny usychají a vadnou
 • rostliny se nemohou samy pohybovat s místa na místo (svými kořeny jsou spojeny s půdou), mohou však pohybovat částmi svého těla → slunečnice otáčí květ za sluncem, pohybují se také semena rostlin – poletují ve větru a jsou odnášena vodou nebo tělem živočichů
 • během svého života rostliny mění svou velikost i vzhled, kvetoucí rostliny se rozmnožují se semeny (pampeliška) nebo částmi svého těla – např. cibule (narcis) nebo hlízy (brambory); nekvetoucí rostliny se rozmnožují výtrusy, mezi nekvetoucí rostliny patří mechy, přesličky, kapradiny a plavuně

-        přečíst v učebnici: str. 40

Český jazyk-čtení/psaní:

-        napsat v Písance: str. 17

Angličtina p. učitelky Vallové:

zasílám úkoly na angličtinu pro svoji skupinu na 6. - 8. 4.

1) Vyplnit v pracovním sešitě 48/1, 49/4, 5.

2) Dvakrát si nahlas přečíst a přeložit si/pochopit komiks v učebnici na str. 48-49.

30.3. - 3.4. 2020

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové - úkoly na týde

30. 3.

Český jazyk:

 • připomeneme si všechny slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí (ohebné 1-5 x neohebné 6-10) → děti by již mohly umět vyjmenovat samy → můžete se vrátit do učebnice a znovu si přečíst poučky ze str. 85, 86, 87, 89 = rámečky
 • popíšeme si, co jsou podstatná jména (1): „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem“ + říct příklady (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe) + ať zkusí děti říct příklady podstatných jmen
 • popíšeme si, co jsou přídavná jména (2): „vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí; ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův)“ + vyzvěte děti, ať zkusí samy říct příklady přídavných jmen
 • opět můžete využít odkaz: https://publi.cz/books/9/05.html
 • přejdeme na další slovní druh → zájmena (3): zájmena = ZA JMÉNA = místo jmen, „zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují“, místo, abych řekla: Pavel, Tomáš, Hynek, Lucka a Petr jsou venku, tak řeknu ONI jsou venku; „zájmena dělíme na osobní = zastupují názvy osob, zvířat a věcí (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona) a ukazovací zájmena = zájmena, kterými na osoby, zvířata a věci ukazujeme (ten, ta, to, ti, ty, ta, tento, tato, toto, takové…)“
 • POZOR: existuje zájmeno „se“, která se pojí se slovesem (př. vrátí se, česat se, ptát se…)
 • přečíst v učebnici: str. 90 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 7 celá kromě cv. 5

Matematika:

Anglický jazyk:

 • s dětmi projít slovíčka z předchozích lekcí, aby na ně nezapomněly
 • ptát se dětí na otázky:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy? Where is the ball?

 (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a… The ball is on, in, next to, under the…)

 • pokud budete mít potíže s výslovností, podívejte se na internet - google translator, zde napíšete otázky a kliknete na tlačítko pro poslech (listen) https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What's%20your%20name%3F
 • začneme novou lekci → učebnice str. 46 The same or different
 • podíváme se nejprve na nová slovíčka v učebnici str. 47/ cv. 5, pro správnou výslovnost opět využijte google translator
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 46 celá

Náš svět:

 • nyní nás čeká nová látka, kterou jsou živé organizmy
 • přečíst v učebnici: str. 36 celá
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 44 celá

31. 3.

Anglický jazyk:

 • zopakujeme si opět slovíčka z předchozích lekcí i nové z lekce 18
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • přejdeme k tvrzením: It’s the same. X It’s different. → je to stejné, je to rozdílné
 • vypracovat ústně v učebnici: str. 46/ cv. 2 a str. 47/ cv. 3 → tato dvě cvičení patří k sobě, jeden z dvojice se dívá na obrázek ve cv. 2, druhý na obrázek ve cv. 3, pracujte ve dvojicích a pokud bude tvrzení platné → Yes, there is/there are. It’s the same, pokud bude tvrzení neplatné → No, there is a ball … It‘s different.
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 47/ cv. 2

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady podstatných, přídavných jmen a zájmen
 • k procvičení již probraných slovních druhů můžete využít odkaz: https://skolakov.eu/
 • přejdeme k dalšímu slovní druhu → číslovky (4): „číslovky jsou slova, která vyjadřují počet (tři jablka), pořadí (osmý závodník), množství druhů (dvoje kalhoty) nebo kolikrát se něco děje (třikrát zaťukal)“
 • přečíst v učebnici: str. 90 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1
 • vypracovat v PS:str. 8 celá

Matematika:

Český jazyk - čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 93

1. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádí příklady podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek
 • seznámíme se s dalším slovním druhem → slovesa (5): „slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají (plave, sedí, čte) nebo co se s nimi děje (padá, sněží)“
 • přečíst v učebnici: str. 91 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1
 • vypracovat v PS: str. 9 celá, kromě cv. 5 = provést ústně

Matematika:

Náš svět:

 • zopakujeme si, co je součástí živé přírody – houby, rostliny a živočichové; děti mohou uvádět příklady hub, rostlin a živočichů → člověk se zvířaty patří do jedné společné říše = živočichové
 • mezi živé organizmy patří také mikroorganismy, např. bakterie; některé jsou užitečné, některé způsobují nemoci
 • všechny živé organizmy jsou závislé na neživé přírodě → poskytuje jim podmínky k životu: vodu, vzduch, potravu, teplo a světlo
 • životními projevy živých organizmů a zároveň  společnými znaky jsou: dýchání, příjem potravy, rozmnožování apod.
 • přečíst v učebnici: str. 37 celá
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 45 celá

Český jazyk - čtení/psaní:

 • přečíst v Čítance: str. 94-95 + otázky a odpovědi

2. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádějí příklady podstatných, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves
 • pokračujeme s dalším slovním druhem → příslovce (6): „příslovce jsou slova, která blíže určují místo (odpovídají na otázku Kam?, Kde?), způsob (odpovídají na otázku Jak?) a čas (odpovídají na otázku Kdy?); některá příslovce vznikla z přídavných jmen: např. hezký-hezky“
 • přečíst v učebnici: str. 92 žlutý rámeček, ústně vypracovat 2 a)
 • vypracovat v PS: str. 10/ cv. 1-3

Matematika:

Český jazyk - čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 96-97 + otázky a odpovědi

3. 4.

Český jazyk:

 • opět zkusí děti vyjmenovat slovní druhy, jak jdou za sebou a jak se dělí
 • řekněte dětem, ať uvádějí příklady podstatných, přídavných jmen, zájmen, číslovek, sloves a příslovcí
 • jako poslední nás v tomto týdnu čeká slovní druh → předložky (7): „předložky jsou slova, která stojí ve větě nejčastěji před podstatným jménem (do lesa); mohou stát i před přídavným jménem (do třetí třídy); předložky mohou být neslabičné (v, k, z, s), jednoslabičné (u, nad, do, přes) i víceslabičné (mezi, kromě, okolo); předložky čteme dohromady s následujícím slovem, ale píšeme je vždy zvlášť“
 • přečíst v učebnici: str. 93 žlutý rámeček, ústně vypracovat cv. 1 a)
 • vypracovat v PS:str. 10/ cv. 1 = vypracovat ústně, cv. 2

Anglický jazyk:

 • zopakujeme si opět slovíčka z předchozích lekcí i nové z lekce 18
 • přečíst v učebnici: str. 47/ cv. 4 → rozdíl mezi There is/There’s a There are (jednotné a množné číslo), když používáme „are“=jsou, musí se u podstatného jména přidat “s“ → book-books, doll-dolls, ball-balls
 • připomeneme si, co znamená It’s the same. X It’s different. → je to stejné, je to rozdílné
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 47/ cv. 3, 4

Matematika:

Český jazyk - čtení/psaní:

 • napsat v Písance: str. 15, 16

 

23. - 27.3. 2020

Čj:

23. 3.

 • začneme s novým učivem, kterým je tvarosloví – slovní druhy
 • přečíst v učebnici: str. 85
 • posílám zde odkaz, najdete tu slovní druhy, jak jdou za sebou, popis jednotlivých slovních druhů a rozdělení na ohebné a neohebné + poslech https://publi.cz/books/9/05.html
 • děti se naučí, jak jdou slovní druhy za sebou → každý slovní druh značíme číslem 1-10
 • vypracovat v PS: str. 2 celá
 • (* cv. 3: pro připomenutí slov citově zabarvených → některá slova mají citové zabarvení, dělíme na lichotivé (kladné, zdrobněliny): maminka, děťátko, jablíčko; hanlivé: barabizna, psisko, dědek; neutrální: bez citového zabarvení → odkaz níže:

http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zkvalitneni-ict-ve-slusovske-skole/vy_32_inovace_04_slovacitovzabarven_24.pdf

 - rým: je zvuková shoda na konci veršů, verše najdeme v básničkách → děti mohou uvádět dvojice slov, které se rýmují: maminka-novinka, škola-kola, nebe-sebe atd.)

24. 3.

 • zopakujeme si opět slovní druhy, jak jdou za sebou, jak se dělí → můžeme využít k zopakování předešlý odkaz
 • přečíst v učebnici: str. 86 – žluté rámečky
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 3 celá
 • * cv. 1 – ústně říct pět vět k obrázku, vyjmenovat několik podstatných jmen, která vidí na obrázku
 • * cv. 2 b) – sova nadřazená: k připomenutí slov nadřazených můžete vypracovat cvičení na stránkách Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

25. 3.

 • opakujeme si opět slovní druhy, jak se dělí, jak jdou za sebou → děti zkouší vyjmenovat slovní druhy zpaměti, jak jdou za sebou a umět popsat, co jsou podstatná jména: „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem“ + říct příklady (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 4/ cv. 4, 5, 6, 7

26. 3.

 • opakujeme si opět slovní druhy, jak se dělí, jak jdou za sebou → děti zkouší vyjmenovat slovní druhy zpaměti, jak jdou za sebou a umět popsat, co jsou podstatná jména: „jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, ukazujeme na ně zájmeny ten, ta, to, ty, ty, ta; dělíme je na obecná a vlastní = píšeme s velkým počátečním písmenem“ + říct příklady (kamarád, pes, sešit, pracovitost, čtení, řeka, Labe)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 4/ cv. 8, str. 5 celá - * cv. 9 pouze spojit dvojice

27. 3.

 • přejdeme k přídavným jménům: „vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí; ptáme se na ně otázkami: Jaký? (mokrý), Který? (jarní), Čí? (tátův)“
 • přečíst v učebnici: str. 89 žlutý rámeček, ústně cv. 1 a), b)
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 6 celá

Čtení/psaní:

24.3.

Slohová cvičení

 •  přečíst v učebnici: str. 88 – ústně plnit úkoly v jednotlivých cvičeních

Čtení

25. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 90, 91 + otázky a odpovědi

26. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 92 – Chodil pán, chodil po louce + otázky a odpovědi

27. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 92 – Krtek obecný + otázky a odpovědi

M:

23. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • vypracovat v Početníku: str. 18/ 3. a 4. sloupeček
 • začneme s písemným násobením jednociferným (jednomístným) činitelem: je to stejný princip jako u příkladů na str. 18, jen jiný zápis, máme příklad 43x2, číslo 43 má dva řády – jednotky a desítky, počítáme od zdola nahoru, zprava doleva, počítám 2x3=6 – výsledek 6 píšu do řádu jednotek, pokračuji 2x4=8, výsledek 8 napíšu do řádu desítek → dodržuji ve výsledku 86 řády – jednotky, desítky, u trojciferných čísel princip stejný → pomůže video na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho
 • vypracovat v Početníku: str. 19/ 1. sloupeček

24. 3.

 • věnujeme se písemnému násobení jednociferným činitelem, připomeneme si princip počítání na videu v předešlém odkazu
 • vypracovat v Početníku: str. 19/ 2., 3. a 4. sloupeček

25. 3.

 • věnujeme se písemnému násobení jednociferným činitelem, připomenout si princip počítání na videu
 • vypracovat v Početníku: str. 20 celá

26. 3.

 • přejdeme k dělení se zbytkem 2, 3 → je potřeba, aby děti perfektně uměly řady násobků, i rychle pamětně násobit; s dělením se zbytkem pomůže video na tomto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM
 • vypracovat v Početníku: str. 21/ 1. sloupeček

27. 3.

-        vypracovat v pracovním sešitě Geometrie: str. 23 celá

 

Ns:

23. 3. a 25. 3.

 • tématem je citlivé vysvětlení rizikového chování (v souvislosti se šikanou, drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou), jejich možných dopadů na zdraví (fyzické i duševní), pomoc v nouzi, příklady ze života
 • líbí se mi dokument České televize pro děti (byť pro starší), děti si ho mohou zhlédnout zde na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10091190217-tykadlo/20955211405
 • další videa: 
 • https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ – šikana očima oběti
 • https://www.youtube.com/watch?v=2nAWSRGFviU – šikana očima agresora
 • popovídejte si s dětmi o důvěře k rodičům a členům rodiny, ke kamarádům a k učitelům a že kdykoliv se k nim mohou obrátit s jakýmkoliv problémem, že je velmi důležitá vzájemná důvěra a pocit bezpečí v rodině, ve škole, mezi kamarády
 • https://www.youtube.com/watch?v=VKHW-WW1_Tc – právo na ochranu soukromí, cti a pověsti
 • řekněte dětem o existenci linky bezpečí

Aj: *skupina paní učitelky Bajarové

23. 3.

 • projít všechna slovíčka z předchozích lekcí, aby na ně nezapomněly
 • ptát se dětí na otázky:

What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy?

 (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a…)

24. 3.

 • opakování nové slovní zásoby z lekce 17 → učebnice str. 45/ cv. 5
 • opakování gramatiky → učebnice str. 45/ cv. 4
 • přečíst si v učebnici: str. 45/ cv. 3
 • vypracovat v PS: str. 45/ cv. 4

+ krátké opakování všech slovíček

+ krátce otázky a odpovědi

 

27. 3.

 • zopakovat si ústně v učebnici: str. 45/ cv. 2
 • vypracovat v PS: 45/ cv. 6

+ krátké opakování všech slovíček

+ krátce otázky a odpovědi

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

16. - 20. 3. 2020

Čj:

16.3.

 • opakujeme a procvičujeme si řadu VS po Z, jejich významy a slova příbuzná → využijte cvičení na stránkách Školákov
 • vypracovat v Hravých VS: str. 52 celá, str. 53 celá

17. 3.

 • opakujeme a procvičujeme si řadu VS po Z, jejich významy a slova příbuzná → využijte cvičení na stránkách Školákov
 • vypracovat v Hravých VS: str. 54/ cv. 1, cv. 2 - jen ústně, cv. 3

18. 3.

 • opakujeme a procvičujeme si řadu VS po P, S, V, Z a jejich významy a slova příbuzná → využijte cvičení na stránkách Školákov
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 29/ cv. 4, str.30/ cv. 1

19. 3.

20. 3.

Čtení/psaní:

17. 3.

Slohová cvičení

 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 18 – celá

Čtení

 • v Čítance přečíst: str. 87 + otázky a odpovědi

18. 3.

 • napsat v Písance: str. 10, 11

19. 3.

 • přečíst v Čítance: str. 88, 89 + otázky a odpovědi

20. 3.

Psaní

 • napsat v Písance: str. 12, 13, 14

M:

16. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • vypracovat v Početníku: str. 15/ 3. a 4. sloupeček
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 16/ 1. sloupeček

17. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 16/ 2., 3., 4. sloupeček

18. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 17/ 1., 2., 3. sloupeček

19. 3.

 • opakování násobilky → procvičení na stránkách Školákov – opakování a procvičování je velmi důležité, prosím, dohlédnout!!!
 • začneme s násobením typu 3x312: postupujeme obdobně, rozdělím si činitele 312 na 300, 10 a 2 → pamětně vynásobíme 3x300=900, 3x10=30 a 3x2=6, součiny sečtu: 900+30+6=936 a mám výsledek
 • vypracovat v Početníku: str. 17/ 4. sloupeček, str. 18/ 1. sloupeček

20. 3

Ns:

16. 3.

 • přečíst v učebnici: str. 74, 75
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 64, 65 = opakování

18. 3.

 • přečíst v učebnici: str. 76, 77
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 66, 67 = opakování

Aj: - p. uč. Bajarová

16. 3.

 • začínáme novou lekci → učebnice str. 44 a 45
 • nejdříve s dětmi projít nová slovíčka → učebnice str. 45/ cv. 5, pokud budete mít problém s výslovností, opět se podívejte na internet – google translator, zde si můžete psát jednotlivá slova či slovní spojení - https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=sofa
 • vysvětlit si gramatiku předložek on, in, next to, under + vždy následuje “the“ → učebnice str. 45/ cv. 4
 • přečíst si v učebnici: str. 44 celá

17. 3.

 • opakování nové slovní zásoby z lekce 17 → učebnice str. 45/ cv. 5
 • opakování gramatiky → učebnice str. 45/ cv. 4
 • přečíst si v učebnici: str. 44 celá
 • vypracovat v PS: str. 44/ cv. 1. 2
 • + krátké opakování všech slovíček
 • + krátce otázky a odpovědi

20. 3.

 • ústně učebnice: str. 45/ cv. 2
 • vypracovat v PS: str. 44/ cv. 3, str. 45/ cv. 4

13.3.2020

Čj:

 • začínáme řadu vyjmenovaných slov po Z → využijte cvičení na stránkách Školákov na řadu VS po Z, jak jdou slova za sebou a cvičení na přiřazování významu slov k VS po Z
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 29/ cv. 1, 2, 3
 • vypracovat v Hravých VS: str. 51 celá = opakování VS po B, L, P, S, V

Aj - p. uč. Bajarová

 • opakování pravidel psaní a/an → učebnice str. 43/ cv. 6
 • opakování slovíček lekce 16 → učebnice str. 43/ cv. 7
 • vypravovat v pracovním sešitě: str. 43/ cv. 6
 • projít všechna slovíčka z předchozích lekcí, aby na ně nezapomněly, stačí jen pár minut denně
 • ptát se dětí na otázky:
  • What’s your name? Are you a boy or a girl? How old are you? How are you? Where are you from? What’s your telephone number? What’s your favourite colour? What’s your favourite number? What’s your favourite toy?
  • (odpovědi: My name is …, I am/I’m a boy/a girl., I am/I‘ …, I am/I’m … (fine, happy, OK, sad, hungry, mad, sleepy…), I am/I’m from Prague, London, Brno/Great Britain, the Czech Republic, My telephone number is XXX XXX XXX, My favourite colour is…, My favourite number is…, My favourite toy is a…)
 • pokud budete mít potíže s výslovností, podívejte se na internet - google translator, zde napíšete otázky a kliknete na tlačítko pro poslech (listen)
 • https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What's%20your%20name%3F

M:

 • v geometrii si zopakujeme pojmy: přímka, bod, úsečka, polopřímka → jak se značí, jak se provádí zápis, co je rovnoběžka, různoběžka a kolmice a jak se rýsuje pomocí trojúhelníku s ryskou, co jsou rovnoběžky svislé, jak přenášíme úsečku pomocí kružítka, jak se rýsuje střed úsečky S pomocí kružítka → pomůže tento odkaz: http://www.zskresetice.cz/zs/dokumenty/data/529-G-Rovinne-utvary-a.pdf
 • vypracovat v pracovním sešitu Geometrie: str. 21 celá

Čtení/psaní:

 • přečíst v Čítance: str. 86 – Hádanky z jarní přírody
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 28/ cv. 1 – Slohová cvičení – pozvánka
 • napsat v Písance: str. 8, 9

 

12.3.2020

Čj:

 •  opakování řad vyjmenovaných slov B, L, M, P, S, V, významy VS a slova příbuzná → k procvičení Školákov
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 50/ cv. 1, 2
 • vypracovat v Hravých VS: str. 50/ cv. 1, 2, 3

M:

 • procvičování násobilky → k procvičení opět Školákov
 • vypracovat v Početníku: str.14/ 3. a 4. sloupeček, str. 15/ 1. a 2. sloupeček

Čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 86 - Jaro + otázky, odpovědi

 

11.3.2020

Čj:

M:

 • nyní se věnujeme násobilce, kterou potřebují perfektně umět, abychom mohli přejít k dělení se zbytkem, násobení a dělení si děti mohou procvičit zde: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10
 • v Početníku momentálně počítáme příklady typu: 3 x 28, kdy činitel 28 si rozdělíme na 20 a 8, poté pamětně násobíme 3x20=60 a 3x8=24, na závěr sečteme 60+24=84 → potřebujeme umět velmi dobře
 • vypracovat v Početníku: str. 14/ 1. a 2. sloupeček
 • dětem můžou pomoci cvičení v učebnici: str. 124, 125 → můžete se na ně podívat a ústně projít

Ns:

 • přečíst učebnice: str.72, 73
 • vypracovat v pracovním sešitě: str. 62, 63 = opakování

Čj – čtení:

 • přečíst v Čítance: str. 84, 85 + otázky a odpovědi na str. 85

AJ - skupina Mgr. Vallové (práce na následujících 14 dní)

 • trénovat čtení uč. 40-41
 • učebnice 42-45 projít + vypracovat cvičení, kde je to zadané, do velkého sešitu
 • do slovníčku opsat a naučit se uč. 38/3 a 39/6, 43/7, 45/5
 • vypracovat PS 40-45