Domácí úkoly pro 3.B

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny žáky.

UČIVO DO PÁTKU

 22. – 26. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ

Procvičujte vyjmenovaná slova, slovní druhy, skloňujte podstatná jména /rod, životnost, číslo, pád, skloňujte/, slovesa /osoba, číslo, čas/ časujte slovesa + vždy používat osobní zájmeno /já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/.K opakování použijte cvičení na str. 122/123.

PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Najděte a přečtěte si článek, který se vám nejvíc libí.

Doplňte chybějící zápisy do Čtenářského deníku /celkem máte mít 4/.

ČTĚTE SVOJI KNÍŽKU.

PÍSANKA č. 2

Str. 31/32 doplňte podle návodu. Vysvětlete rodičům modře vytištěná rčení.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 41 doplň celou podle návodu. V rámci opakování si některá cvičení projdi ještě jednou v 1. i 2. druhém díle.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Opakujeme vyjmenovaná slova po V, Z.  Zopakujte si slova v rámečcích a jejich význam (výška/vížka, výš/víš, vyje/vije, výr/vír, vysel/visel atd. pozor na brzičko!!!) Na dvojice slov tvořte věty. Zopakuj si pravidlo o předponě vy/vý. Tvrdé y píšeme pouze tam, kde můžeme vy/vý nahradit jinou smysluplnou předponou /vyšel/došel/zašel apod./. Použijte portfolio. Ze stran 58/59 vyberte a napište dva diktáty, nejprve přečtěte a zdůvodněte.

POZOR! SEŠIT NEVYHAZUJTE.

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM /POD SEBOU/. PRO NÁS OPAKOVÁNÍ. 150/1 pečlivě si prohlédněte zápis příkladů a popis násobení. DÚ do volného sešitu vypočítejte 150/2. Pak můžete počítat podobné příklady pod sebou do stejného sešitu/44x2, 314x2, 35x3, 263x4/. Podívej se ještě jednou na video v Procvičování.

OPAKUJTE ZPAMĚTI NÁSOBILKU DO 100. DĚLÁ NÁM PROBLÉMY!!

PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Nová látka násobení pod sebou 19/sl. 1+2+3+4.

Opakování str. 17/sl. 1+2, rozepište si pod vidličky 2x311=(2x300)+(2x10)+(2x1)=600+20+2=622.

POČETNÍK NEVYHAZUJTE, VE 4. B BUDEME POUŽÍVAT.

NÁŠ SVĚT

Učebnice, pozorně si přečtěte str. 67/vyvážené složení stravy a s rodiči, prarodiči sestavte „zdravý“ jídelníček na jeden den. Ten také zrealizujte = uvařte a snězte!

ZOPAKUJTE SI - UČEBNICE str. 84/85 PŘEHLED UČIVA. VŠE, CO MÁŠ ZNÁT A UMÍŠ VYSVĚTLIT.

GEOMETRIE

----------------------

 

PROCVIČUJE UČIVO NA INTERAKTIVNÍCH ODKAZECH.

USCHOVEJTE DOMA PRACOVNÍ SEŠITY ČJ VELKÝ 1.+2. DÍL, HRAVÁ VYJMENOVANÁ SLOVA, POČETNÍK. BUDEME POUŽÍVAT NA ZAČÁTKU ČTVRTÉ TŘÍDY.

DĚKUJI.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 22. – 26. 6. 2020

ČJ

 

PODSTATNÁ JMÉNA, MLUVNICKÉ KATEGORIE: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

PÍSNIČKA O PÁDECH NA ÚVOD: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

 

ČJ

SLOVNÍ DRUHY: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

STAVBA SLOVA: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/koren-slov-pribuznych/stavba-slov-1.html

 

 

ČJ

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

 

VYJMENOVANÁ SLOVA

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO V: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

 

  G

GEOMETRICKÉ TVARY- TĚLESA: https://www.youtube.com/watch?v=7mXcezUdh3U

 

M

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

DĚLENÍ SE ZBYTKEM: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0

DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM ?????????:

https://www.youtube.com/watch?v=wnwRfUS6YsE

 

NS

NÁŠ SVĚT, PRVOUKA 3. ROČNÍK: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

JÍDELNÍČEK PRO ZÁCHRANU LIDÍ A ZEMĚ: https://edu.ceskatelevize.cz/jidelnicek-pro-zachranu-planety-5e441f68d76ace2c451de430

 

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny žáky.

UČIVO DO PÁTKU

 15. – 19. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ

Podstatná jména /PÁD, PÁDOVÉ OTÁZKY/ opakujte, připomeňte si žluté rámečky, 102/103 + tabulku 102/2, známe zpaměti.

Ústně 102/1/2, 103/3/4/6a/7, 104/1 celé/2/3/4, 119/5/6.

DÚ 116/1/2/3 a 119/7 - napište do volného sešitu.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, slovní druhy, skloňujte podstatná jména, časujte slovesa + vždy používat osobní zájmeno /já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/.

PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Str. 120/121/122 přečtěte a odpovědět na otázky. Zjistěte, kde v nejbližším okolí Pardubic žije ledňáček.

Zápisy do Čtenářského deníku za květen.

ČTĚTE SVOJI KNÍŽKU.

PÍSANKA č. 2

Str. 29/30 doplňte podle návodu. Docvičuj, opravuj – napiš velká psací písmena podle abecedy.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 40 doplň celou podle zadání. Pozor na ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE!

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Opakujeme vyjmenovaná slova po P, S. Zopakujte si slova v rámečcích a jejich význam (pýcha/píchá, pych/vpich, pyl/pil, slepýš/slepíš, syt/sít, sýra/síra, atd.) Na dvojice slov tvořte věty. Použijte portfolio. Jako diktát napište do volného sešitu 33/4d a 41/1e. Nejprve přečtěte a zdůvodněte. POZOR! SEŠIT NEVYHAZUJTE.

MATEMATIKA

DĚLENÍ TYPU 91:7, 144:8.

139/13 pečlivě si prohlédněte zápis příkladů. Napište do volného sešitu a rozepište do závorek, 114:6=(60:6)+(54:6)=10+9=19, 112:7=(70:7)+(42:7)=10+6=16, k příkladům napište zkoušku.

DÚ do volného sešitu vypočítejte 139/18, rozepište si příklady, 75:5=(70:5)+(25:5)=10+5=15, udělejte zkoušku15x5=(10x5)+(5x5)=

50+25=75.

OPAKUJTE ZPAMĚTI NÁSOBILKU DO 100. DĚLÁ NÁM PROBLÉMY!!

PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Nová látka str. 28/sl. 3+4, rozepište si pod vidličky, 153:9= (90:9)+(63:9)=10+7=17. Opakování str. 16/sl. 3+4, rozepište si pod vidličky, 3x152=(3x100)+(3x50)+(3x2)=300+150+6=456.

NÁŠ SVĚT

Učebnice, pozorně si přečtěte str. 76 a ústně zodpovězte otázky. K některým bodům si připrav povídání pro spolužáky.

Pracovní sešit - doplňte podle návodu str. 70 a odpověz na otázky. Může ti někdo poradit? Kamarád, rodiče, prarodiče… UČEBNICE str. 84/85 PŘEHLED UČIVA. VŠE, CO MÁŠ ZNÁT A UMÍŠ VYSVĚTLIT.

GEOMETRIE

Podle návodu doplňte 48/3/4 celé.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Zjistil jsem, že pouze velmi malé procento žáků PROCVIČUJE učivo na interaktivních odkazech. PROCVIČUJTE!!!!!!!!!!!!!

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: 

 • materiál ke stažení ZDE

 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 15. – 19. 6. 2020

ČJ

 

PODSTATNÁ JMÉNA, MLUVNICKÉ KATEGORIE: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

PÍSNIČKA O PÁDECH NA ÚVOD: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

 

ČJ

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

  G

VYPOČÍTEJ OBVOD MNOHOÚHELNÍKŮ:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-obvod-mrizka-1-uroven/1215

VÝPOČET OBVODU:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-obvod-mrizka-1-uroven/1218

GEOMETRICKÉ TVARY- TĚLESA: https://www.youtube.com/watch?v=7mXcezUdh3U

MA

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

DĚLENÍ SE ZBYTKEM: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0

DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM ?????????:

https://www.youtube.com/watch?v=wnwRfUS6YsE

NS

ONLINEUČEBNICE:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.mc&pageord=31

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny žáky.

UČIVO DO PÁTKU

 8. – 12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ

Podstatná jména /ROD, ŽIVOTNOST, ČÍSLO/ opakujte, připomeňte si žluté rámečky, 98/99/100/101, známe zpaměti.

Ústně ROD 98/1a/1b/1c/2, 99/4/6a/7a, ŽIVOTNOST 100/3/4, ČÍSLO 101/2a/2b/3a.

DÚ 99/6a, 101/2a - napište do volného sešitu.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M slovní druhy, podstatná jména – skloňujte, časujte slovesa + vždy používat osobní zájmeno /já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/.

PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Str. 117/119 přečtěte a odpovědět na otázky.

Zápisy do Čtenářského deníku za květen.

ČTĚTE SVOJI KNÍŽKU.

PÍSANKA č. 2

Str. 27/doplňte podle návodu. V básničce podtrhejte všechna podstatná jména, Do docvičuj, opravuj napiš 4 názvy českých řek /ne Labe a Vltavu/. Str. 28/ doplň podle návodu. Na posledních 5 řádků napiš 10 zvířat ze ZOO.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 38/39 doplň celé podle zadání. Pozor na ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE 39/1. Pro nás opakování: Káťa zpívá. Jeník maluje. atd. Podmět je zde podstatné jméno a přísudek je sloveso.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Opakujeme vyjmenovaná slova po M. Zopakujte si slova v rámečcích a jejich význam (my/mi, myla/milá, mýlí se/milý, atd.) Na dvojice slov tvořte věty. Použijte portfolio. Zájemci - 25/1b přečtěte, odůvodněte a napište jako diktát. POZOR! SEŠIT NEVYHAZUJTE.

MATEMATIKA

DĚLENÍ TYPU 91:7, 144:8.

138/8 pečlivě si prohlédněte zápis příkladů. Napište do volného sešitu a rozepište do závorek, 84:7=(70:7)+(14:7)=10+2=12. Stejně počítáte i další příklady, 91:7=(70:7)+(21:7)=10+3=13, 144:8=(80:8)+(64:8)=10+8=18. Zkoušku můžete provést na kalkulačce.

DÚ do volného sešitu vypočítejte 138/11 pokud potřebujete, rozepište si, 19:4=(4x4=16)+3=19, pak platí 19:4=4(zb.3).

Opakujte zpaměti násobilku do 100. VĚTŠINĚ ŽÁKŮ DĚLÁ PROBLÉMY!!

PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Nová látka str. 27/sl. 3+4, 28/sl. 1+2, rozepište si pod vidličky, 96:6=(60:6)+(36:6)=10+6=16. Opakování str. 15/sl. 1+2, můžete si také rozepsat jako na str. 13.

NÁŠ SVĚT

Učebnice, prohlédněte si kapitoly č. 6 ŽIVOT V PŘÍRODĚ a č. 7 ZDRAVÍ.

Do pracovního sešitu doplňte podle návodu str. 57/63. Pozor, Společenství les zahrnuje všechny rostliny a živočichy, kteří se tam vyskytují, pro nás to je opakování.

GEOMETRIE

Podle návodu doplňte 24/1B/1D/2B. obsah vyplňuje celou plochu /můžeš ji vybarvit/, Obvod tvoří obrys, hranici geometrického útvaru.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Zjistil jsem, že pouze velmi malé procento žáků PROCVIČUJE učivo na interaktivních odkazech. PROCVIČUJTE!!!!!!!!!!!!!

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 • materiál ke stažení ZDE

 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 8. – 12. 6. 2020

ČJ

 

PODSTATNÁ JMÉNA, MLUVNICKÉ KATEGORIE: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm

 

ČJ

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

  G

VYPOČÍTEJ OBVOD MNOHOÚHELNÍKŮ:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-obvod-mrizka-1-uroven/1215

VÝPOČET OBVODU:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-obvod-mrizka-1-uroven/1218

GEOMETRICKÉ TVARY- TĚLESA: https://www.youtube.com/watch?v=7mXcezUdh3U

MA

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

DĚLENÍ SE ZBYTKEM: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm

DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0

DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM ?????????:

https://www.youtube.com/watch?v=wnwRfUS6YsE

NS

ONLINEUČEBNICE:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.mc&pageord=31

DALŠÍ

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 8. – 12. 6. 2020

 

 

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti + Martin N.

UČIVO DO PÁTKU

 1. – 5.6. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ

Podstatná jména, opakujte, připomeňte si žluté rámečky, 86/87 známe zpaměti.

Ústně 86/1/2a/2b/, 87/3a/4. Dále 118/1a/2/a/b/c – do volného sešitu vypište slovesa v infinitivu. 113/2a/ b/c/, 3a/b – už jenom ústně.

DÚ 118/1a/3a napište do volného sešitu, potrhejte slovesa.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L slovní druhy a podstatná jména Zopakujte si osobu, číslo a čas, časovat slovesa + vždy používat osobní zájmeno /já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/.

Časujte slovesa se zájmeny. PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV.

ČÍTANKA

Str. 114/115/116 přečtěte a odpovědět na otázky. Pošlete zápisy do Čtenářského deníku za duben /někteří ještě nedali/ a za květen.

ČTĚTE SVOJI KNÍŽKU.

PÍSANKA č. 2

Str. 26/vyplňte podle návodu. U vtipu podtrhejte všechna podstatná jména a nad ně napište tiskacím písmenem označení rodu /M=mužský, Ž=ženský, S=střední/.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NEJPRVE UDĚLEJTE CVIČENÍ V ČJ MLUVNICI, ZKOUŠEJTE ČASOVAT SLOVESA A POUŽÍVEJTE ZÁJMENA, HLEDEJTE INFINITIV.

Str. 37/doplňte celou stranu, nezapomeňte, že infinitiv končí na -t. Doplňte 38/1a/b/c/d.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Opakujeme vyjmenovaná slova po L. Zopakujte si slova v rámečcích a jejich význam (mlýn/mlít, blýská se/blízká atd.) Na dvojice slov tvořte věty. Použijte portfolio. Zájemci - 14/1 přečtěte, odůvodněte a napište jako diktát. POZOR! SEŠIT NEVYHAZUJTE.

MATEMATIKA

DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK. 137/1 pečlivě si přečtěte zápis příkladů a všímejte si výsledků. Do volného sešitu vypočítejte 137/2 a 137/5 rozepište si 56:2=(40:2)+(16:2)=20+8=28.

137/6/7 vypracujte slovní úlohy (zápis, podtrhnout, neznámá, výpočet, odpověď).

Opakujte zpaměti násobilku, dělení se zbytkem, + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Opakování str. 12/sl. 3+4, str. 14/sl. 3+4.

Nová látka str. 27/sl. 1+2, rozepište si pod vidličky, 36:3=(30:3)+(6:3)=10+2=12.

NÁŠ SVĚT

Učebnice, prolistujte si téma č. 6 ŽIVOT V PŘÍRODĚ str. 36 až 63. Je to hodně stránek!! Ale pro nás opakování.

Pracovní sešit str. 56/ pozorně přečtěte a odpovědi /jedním dvěma slovy/ zapiš na volný list papíru, odpovědi očíslujte. Obrázky ti napoví a v učebnici najdeš odpovědi. Pomozte si ve dvojici.

GEOMETRIE

Str. 48/1/2 vyplň podle návodu na obrázku.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

Nezapomeňte na procvičování z následující tabulky,

vracejte se k probranému učivu.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 • materiál ke stažení ZDE

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 1. – 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

POD. JMÉNA

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA VYJMENOVANÁ SLOVA

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

MATEMATIKA

Dělení a násobení 10, 100, 1000 - procvičování: ZDE

MATEMATIKA

Násobení dvojciferného a trojciferného čísla jednociferným pod sebou: https://publi.cz/books/12/03.html

NÁSOBENÍ DVOJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

Násobení jednociferným číslem pod sebou: https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho

Násobení jednociferným číslem, složitější příklady: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

NÁŠ SVĚT

ZVÍŘATA ZOO PRAHA, DLOUHÉ VIDEO 60 MIN.: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114392820-zvirata-a-lide/206542152030001

Společné znaky živočichů: https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ, PŘÍRODA ŽIVÁ NEŽIVÁ: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 1. – 5. 6. 2020

 

 

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO PÁTKU

 25. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

Slovesa 113/ infinitiv /neurčitý tvar slovesa – zpravidla končí na -t/, znát obsah žlutého rámečku zpaměti.

Ústně 113/1a – do volného sešitu vypište slovesa v infinitivu. 113/2a/ b/c/, 3a/b – už jenom ústně.

DÚ 112/3a napište do volného sešitu, potrhejte slovesa.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, slovní druhy a podstatná jména, Zopakujte si osobu, číslo a čas, časovat slovesa + vždy používat osobní zájmeno /já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/.

Časujte slovesa se zájmeny. PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV.

ČÍTANKA

Str. 112/113 přečtěte a odpovědět na otázky. DÚ z článku 108/109/110 vypracujte do volného sešitu HRU, ale pouze spisovatele nebo vědce. Malíře nedělejte!!!!  Čtěte si svoji knížku. Někteří ještě neodevzdali zápis knížky za duben /Čtenářský deník/.

PÍSANKA č. 2

Str. 25/pozorně přečti a přesně odpovídej. Vysvětli: Kdo šetří, má za tři.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NEJPRVE UDĚLEJTE CVIČENÍ V ČJ MLUVNICI, ZKOUŠEJTE ČASOVAT SLOVESA A POUŽÍVEJTE ZÁJMENA, HLEDEJTE INFINITIV.

Str. 35/Infinitiv/1/2/3/4 – zde napište 3x co můžu a 3x co nemůžu. 36/3. Cvičně si napište diktát 36/5, nejprve si zdůvodněte.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Opakujeme vyjmenovaná slova po B. Zopakujte si slova v rámečcích a jejich význam (být/bít, pobýt/pobít atd.) Použijte portfolio. 5/2 přečtěte, zdůvodněte a napište jako diktát do volného sešitu.

POZOR! SEŠIT NEVYHAZUJTE.

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM. Podívejte se opět na video. 133/1/opět pečlivě přečíst zápis k výpočtu v učebnici. Do volného sešitu vypočítat 133/2 podle návodu, rozepište, pozorně si přečtěte červenou poznámku. Vypočítej 131/12 stačí 4 sloupečky a můžeš si rozepsat /8x17=(8x10)+(8x7)=80+56=136/.

DÚ do volného sešitu 133/4/sl. 1+2+3 rozepiš jako příklad 133/2.

Opakujte zpaměti násobilku, dělení se zbytkem, + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Opakování str. 11/sl. 3+ 4, str. 12/sl. 1+2, str. 14/ sl. 1+2.

Nová látka str. 16/sl. 1, rozepište si pod vidličky 3x312=(3x300)+(3x10)+(3x2)=900+30+6=936.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 61/ pozorně prostudujte, naučte se vyjmenovat skupiny zvířat podle toho, čím se živí. Pro nás opakování.

Pracovní sešit str. 54/ vyplňte, /očíslujte si maso 1, seno 2, obilí 3 atd., čísla napište k obrázkům zvířat podle toho, čím se živí, popište názvy skupin/. Na str. 55 vyřešte osmisměrku a stranu doplňte.

GEOMETRIE

---------------------

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

Nezapomeňte na procvičování z následující tabulky,

vracejte se k probranému učivu.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 • materiál ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 25. – 29. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

POD. JMÉNA

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

MATEMATIKA

Dělení a násobení 10, 100, 1000 - procvičování: ZDE

 

MATEMATIKA

Násobení dvojciferného a trojciferného čísla jednociferným pod sebou: https://publi.cz/books/12/03.html

NÁSOBENÍ DVOJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

Násobení jednociferným číslem pod sebou: https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho

Násobení jednociferným číslem, složitější příklady: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

NÁŠ SVĚT

ZVÍŘATA ZOO PRAHA, DLOUHÉ VIDEO 60 MIN.: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114392820-zvirata-a-lide/206542152030001

Společné znaky živočichů: https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO PÁTKU

 18. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

Slovesa 112/111 zvratná sloves /honí se, píše si/, koncovka slovesných tvarů v čase přítomném/vždy  -í/, znát obsah žlutých rámečků zpaměti. Zopakovat si osobu, číslo a čas, časovat slovesa + vždy používat osobní zájmeno /já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/. Časujte slovesa se zájmeny.

Ústně 110/6a,b,c/ 111/7/8a,b/ 112/1/2a.

DÚ 112/3a napište do volného sešitu, potrhejte slovesa.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova, slovní druhy a podstatná jména, slovesa. PROCVIČUJTE NA WWW ŠKOLÁKOV.

ČÍTANKA

Str. 108/109 přečtěte a odpovědět na otázky. Do volného sešitu napište 5 slov a k nim připojte synonyma – slova souznačná /drbal x škrábal/.

Hru nedělejte! Čtěte si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 24/podle návodu doplň. Do posledního řádku napiš názvy letních měsíců s malým začátečním písmenem.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NEJPRVE UDĚLEJTE CVIČENÍ V ČJ MLUVNICI, ZKOUŠEJTE ČASOVAT SLOVESA A POUŽÍVEJTE ZÁJMENA.

Str. 35/1 zvratná slovesa – podtrháváme celé sloveso i se, si. /infinitiv 35/1/2/3/4 nedělejte!!!/ Doplňte až 36/1/2/4/5. /3 NE/.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 57/4. SEŠIT NEVYHAZUJTE, USCHOVEJTE. ZE STRAN 58/59 NAPIŠTE OBČAS DIKTÁT – STAČÍ 5 VĚT.

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ TROJ. + DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM. Podívejte se opět na video.

130/1/2/ opět pečlivě přečíst růžový rámeček a modré výpočty!!

Do volného sešitu vypočítat 130/2/sl. 3+4, 131/9 podle návodu /2x16=(2x10)+(2x6)=20+12=32/. 131/6/7 slovní úlohy – jednu napište jako DÚ do volného sešitu.

Opakujte zpaměti násobilku, dělení se zbytkem, + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Str. 13/sl.3+ 4, (3x32=3x30+3x2=90+6=96, činitele si rozepište pod vidličky).

24/sl. 4, 25/ sl. 4.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 58/59 pozorně prostudujte, naučte se vyjmenovat skupiny obratlovců a jejich zástupce /ryby-štika, apod./– pro nás částečně opakování. Str. 60 si prohlédněte.

Pracovní sešit str. 52 vyplňte podle návodu, číslujte. Na str. 53 si vyberte dva rámečky a doplňte podle návodu, obrázek můžeš i nalepit.

GEOMETRIE

OBVODY MNOHOÚHELNÍKŮ. Vypracujte 24/2A/ a 25/1/2A/2C podle zadání. Obvod si představte jako plot kolem zahrady. Vzdálenost mezi dvěma modrými body měří 1 cm.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

Nezapomeňte na procvičování z následující tabulky.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 • Připomínám, že mi stále můžete zaslat procvičování probrané látky z minulého týdne na vallova.lucie@zbrve.cz. Je škoda přijít o pěknou známku.

Úkoly: Lekce 22 – I’ve got a pet:

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

UNIT22

UČEBNICE

 • str. 59/ 5 – nová slovní zásoba do sešitu
 • str. 58/1, 2 – koukej na obrázky, čti nahlas, snaž se porozumět

Se slovesem have got = mít jsme se setkali již v lekci 20. Nyní se podrobněji zaměříme na tvar 3.osoby jednotného čísla, tedy na osoby he, she, it. U těchto osob používáme tvar has got.

ZÁPIS

 • opsat zelenou tabulku na str. 59
 • VŠIMNĚTE SIHe´s a she´s používáme, když se bavíme o nějaké charakteristice nebo vlastnosti, tedy např. He´s friendly. = Je přátelský. nebo He´s fast. = Je rychlý.
 • He´s got a she´s got používáme například při popisu těla., tedy He´s got a short tail. = Má krátký ocas. nebo She´s got long whiskers. = Má dlouhé vousky.

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 58 – 59
 • pozn. ke cv. 4 – vyber si kočku nebo psa ze cv. 3 a popiš jej pomocí vazby he´s got/she´s got, stačí popsat jen jednoho z nich, používej slovní spojení ze cv. 3

PROCVIČOVÁNÍ

Pracovní sešit posílejte pouze v případě zájmu o kontrolu, jinak posílat nemusíte.

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 18. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

POD. JMÉNA

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

MATEMATIKA

Dělení a násobení 10, 100, 1000 - procvičování: ZDE

MATEMATIKA

Násobení dvojciferného a trojciferného čísla jednociferným pod sebou: https://publi.cz/books/12/03.html

NÁSOBENÍ DVOJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

Násobení jednociferným číslem pod sebou: https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho

Násobení jednociferným číslem, složitější příklady: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

NÁŠ SVĚT

ZVÍŘATA ZOO PRAHA, DLOUHÉ VIDEO 60 MIN.: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10114392820-zvirata-a-lide/206542152030001

Společné znaky živočichů: https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 18. – 22. 5. 2020

SLOH

ČJ MLUVNICE STR. 40/ přečtěte si začátek pohádky a pak ji dovyprávějte až do konce podle obrázkové osnovy. Učebnici zavřete a vyprávějte stejnou pohádku podle „sebe“. Může mít jiný děj, nové osoby, jiný závěr, …

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO PÁTKU

 11. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

Slovesa 109/110 osoba a číslo, znát obsah žlutých rámečků zpaměti. Zopakovat si čas minulý, přítomný a budoucí,

Ústně 109/1/2 vyčasujte několik sloves/3/4, 110/5a/5b.

DÚ 110/ tabulka na A4, vytvořte Přehled časování /stačí 2 slovesa/ doplňte osobní zájmena –já, ty, on/ona, ono/, mi, vy, oni/ony, ona/. Časujte slovesa se zájmeny.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova, slovní druhy a podstatná jména, slovesa.

WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Někteří již odevzdali knížku za duben do Čtenářského deníku.

Str. 106/107 přečtěte a odpovědět na otázky. Říkejte, co vám vypravovali zajímavého děda s babičkou o svém dětství.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 23/podle návodu doplň. Do Docvičuj, opravuj – napiš jména svých babiček, prababiček, praprababiček.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Nejprve udělejte cvičení v ČJ mluvnici, zkoušejte časovat slovesa a používejte zájmena. Str. 33/celé, 34/4. Při časování používejte zájmena /on píše, ona píše, ono píše atd./ vyplňte nejlépe obyč. tužkou.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 56/2 – očíslujte /3.

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM.

130/1/2/ pečlivě přečíst růžový rámeček a modré výpočty!!

Do volného sešitu vypočítat 130/1/2. Ústně 130/3/4.

DÚ 130/5 celé + zkoušku.

Opakujte zpaměti násobilku, dělení se zbytkem, + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Str. 13/sl.1+ 2, (3x32=3x30+3x2=90+6=96, činitele si rozepište pod vidličky).

24/sl. 3, 25/ sl. 3.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 56/57 přečtěte – pro nás částečně opakování. Které společné znaky živočichů platí i pro člověka? Odpověď najdete v učebnici.

Pracovní sešit str. 51 vyplňte podle návodu pro kočku domácí.

GEOMETRIE

OBVODY MNOHOÚHELNÍKŮ. Vypracujte 24/1A/1C podle zadání. Obvod si představte jako plot kolem zahrady. Vzdálenost mezi dvěma modrými body měří 1 cm.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

Nezapomeňte na procvičování z následující tabulky.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

UČEBNICE

 • str. 56 – 57, poslech ke stažení zde: https://uloz.to/file/EPEQnytBoOr9/aj-strory-5-mp3
 • kdo si nechce stahovat, tak jen přečíst a snažit se porozumnět příběhu

PRACOVNÍ SEŠIT

 • str. 56-57 (kromě cv. 5,6)

PROCVIČOVÁNÍ

 

Pracovní sešit posílejte pouze v případě zájmu o kontrolu, jinak posílat nemusíte. 

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 • učebnice str. 54-55:
 • cv. 1, 2, 3  - trénovat čtení
 • cv. 4 – vypracovat do velkého sešitu      
 •  opsat slovíčka učebnice str. 55/5            
 • pracovní sešit str. 56-57 kromě cvičení 5 (zasílat nemusíte, pouze pokud potřebujete zkontrolovat)
 • další cvičení na zopakování probrané látky na následující straně → pokud mi zašlete, můžete získat jedničku
 • pracovní list (druhá strana)

 

Tělesná výchova

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 11. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

POD. JMÉNA

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

Slovesa, osoba, číslo, čas – určujeme: https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

MATEMATIKA

Dělení a násobení 10, 100, 1000 - procvičování: ZDE

 

MATEMATIKA

Násobení dvojciferného a trojciferného čísla jednociferným pod sebou: https://publi.cz/books/12/03.html

NÁSOBENÍ DVOJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ: https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/putovani-vesmirem/priklady1.htm

NÁSOBENÍ TROJCIF. JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM, PROCVIČOVÁNÍ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida//pisemne-nasobeni-jednocifernym-cinitelem/martanska-hlidka/priklady1.htm

Násobení jednociferným číslem po sebou: https://www.youtube.com/watch?v=DzP_HcUeDho

Násobení jednociferným číslem, složitější příklady: https://www.youtube.com/watch?v=-J51knzsXMY

NÁŠ SVĚT

Klíčení fazole, růst: https://www.youtube.com/watch?v=oDBX2gCXxYw

Společné znaky živočichů: https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 11. – 15. 5. 2020

VV

Nakreslete obrázek a napište přání mamince, babičce nebo paní, kterou potkáváte v domě, u vás v ulici. Víte, že bydlí sama a nikdo za ní nechodí. Vždy se na vás usmívá, pěkně si s vámi povídá. Udělejte někomu velkou radost. Všem, kdo tak učiní, od srdce děkuji.

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO ČTVRTKA

 4. – 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

Písnička o pádech na úvod, zopakujte si pády: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Nejprve si zopakujte pomocí odkazů PROCVIČOVÁNÍ podstatná jména.

Slovesa str. 106/107 co označují, čas minulý, přítomný a budoucí, znát obsah žlutých rámečků zpaměti.

Ústně 106/1a/2/3/4a/ přečtěte, zdůvodněte a napište jako diktát do volného sešitu, podtrhejte slovesa. 107/1a/1b/2/3/ a 108/4a/4b/. 108 znát jednoduché a složené slovesné tvary – tabulka.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova, slovní druhy a podstatná jména.

WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Na konci dubna doručte další knížku do Čtenářského deníku.

Str. 104/105 přečtěte básničky a odpovědět na otázky, rozluštěte hádanky. Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 22/podle návodu doplň. Do řádků Diktát a Docvičuj, opravuj – napiš šest názvů rostlin s velkým počátečním písmenem.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 32/1/2 víc nedělejte. Str. 34/1/3/ a cv. 2 napište jako DÚ do volného sešitu. Doplňte pouze označené str. a cv.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 56/1g /pozor na příponu -ičko/.

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK,

127/1a ústně, do volného sešitu napište 127/1b, 127/4 sl. 1+2 + zkoušku. (240:3= 24:3= 8 a musíme připsat 0, výsledek je 80)

DÚ 126/13 sl. 1+2 (30+40x4= 30+160= 190) Násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, už jsme několikrát stejné příklady počítali.

Opakujte zpaměti násobilku, dělení se zbytkem, + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Str. 11/sl. 2, 24/sl. 2, 25/ sl. 1+2 (170:10=17, 17:1= 17, 300:10=30, v dělenci i děliteli škrtneme stejný počet nul a výsledek je stejný), (30:1=30, u tohoto příkladu nulu neškrtáme). Výpočet si ověřte na kalkulačce,).

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 50/51 přečtěte – pro nás částečně opakování.

Pracovní sešit str. 49/ 50 vyplňte podle návodu, obrázky očíslujte. Odpovědi najdete v učebnici.

GEOMETRIE

Vypracujte 22/3/4 podle zadání.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

Nezapomeňte na procvičování z následující tabulky.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

21. lekce Personal factfiles = osobní údaje
1) učebnice
 • str.53/6 - zazpívej si písničku
 • str.54/1 - poslouchej a čti
 • str.54/2 - čti a snaž se vytvořit celé věty - ústně, př. This is George. He is from London...
 • str. 55/3 - do sešitu si nadepiš 3 sloupce: Numbers, Names, Colours, poté poslouchej se zavřenou učebnicí a snaž se do každého sloupce napsat, co nejvíce věcí, poslouchej několikrát dle potřeby, poté otevři učebnici s zkontroluj
 • str.55/5 - nová slovní zásoba do sešitu
2) pracovní sešit
 • str.54/1 - vytvoř personal factfile alespoň o dvou lidech (někdo z rodiny, kamarád, známá osobnost), jako vzory slouží texty v učebnici na str. 54-55
 • str.55/2 - doplň dopis údaji o sobě, Dear - je oslovení na začátku dopisu, jméno kamaráda, kterému píšeš si vymysli, Love - používáme při rozloučení, za ním následuje tvé jméno
3) procvičování

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 4. – 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

POD. JMÉNA

Písnička o pádech na úvod: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

Procvičování pádů: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm

ČESKÝ JAZYK

SLOVESA

Slovesa – osoba, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni2.htm

Hledáme slovesa mezi slovními druhy – označujeme je: https://www.umimecesky.cz/strilecka-slovesa?source=explicitKC#  

Hledáme slovesa ve větě: https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3270

MATEMATIKA

Násobení a dělení 10,100 … - procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady3.htm

Dělení a násobení 10, 100, 1000 - procvičování: ZDE

 

NÁŠ SVĚT

Rostliny, popis, části těla, dělení, …: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

Kořenový systém, růst rostlin: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

Stonek, nadzemní část rostliny: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

 

 

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

 

 

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 27. – 30. 4. 2020

TV

UČÍTELKA – TĚLOCVIK PRO ZÁJEMCE: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

PROCVIČUJTE PROSÍM OPAKOVANĚ PROBRANOU LÁTKU,

UPEVŇUJTE SVÉ VĚDOMOSTI.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO ČTVRTKA

 27. - 30. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

 

 

Písnička o pádech na úvod: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Podstatná jména str. 102/103 skloňování pod. jmen + pádové otázky, znát obsah žlutých rámečků zpaměti.

DÚ na čtvrtku A4 vyrobte celou tabulku 102/2 a naučte se ji zpaměti. 1. pád Kdo, co? – kamarád/ 2. pád Bez koho, čeho? – bez kamaráda/ … 4. pád Vidím koho, co?  - vidím kamaráda/ atd. Pádové otázky požívat při určování pádů pod. jmen v textu.

Pak ústně 102/1a/1b/2, 103/3/4/6a/.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova, slovní druhy a podstatná jména.

WWW ŠKOLÁKOV

VIDEO

ČÍTANKA

Na konci dubna doručte další knížku do Čtenářského deníku.

Str. 102/103 přečtěte básničky /najděte rýmy, odpovědět na otázky, ústně/, odhalte hádanky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 21/podle návodu, opiš básničku, podtrhej rýmy. Docvičuj, opravuj – napiš šest užitkových rostlin, které znáš /Náš svět ti pomůže./.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 16/ celou, nejprve potrhejte pod. jména /fretka, tučňák/. Na každé pod. jméno se ptejte vždy celou pádovou otázkou. /tučňáků – Bez koho, čeho? – bez tučňáků/2. p., č. mn./, fretku – Vidím koho, co? – Vidím fretku /4. p., č. j./. POUŽIJTE SVOJI TABULKU 102/2.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 56/1f. Předpona vy/vý jen tehdy, pokud můžeme nahradit jinou smysluplnou předponou /vynikající, zanikající/vypni, zapni/.

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ MIMO OBOR NÁSOBILEK,

124/1 ústně, /2x10= 2x1=2 a připíšeme 0, 2x10=20/,

/10x84= 1x84=84 a připíšeme 0, 10x84=840/,

/9x300= 9x3=27 a připíšeme 00, 9x300=2700/,

už jsme několikrát stejné příklady dělali.

DÚ 120/43 sloupeček 1+2+3, do volného sešitu 124/4 celé.

Opakujte zpaměti násobilku, dělení se zbytkem, + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Str. 24/sl. 1.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 44/45 prohlédněte – pro nás opakování, str. 46/47 prostudujte celé.

Pracovní sešit str. 48/ vyplňte podle návodu, obrázky očíslujte. Odpovědi najdete v učebnici.

GEOMETRIE

-------------------------------

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

Jako první v Čj udělejte tabulku 102/2 a naučte se pádové otázky.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

     

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) učebnice str. 52/1 - poslechni si básničku (viz příloha), nauč se jí číst a pokud máš možnost, pošli mi nahrávku svojí četby (např. přes mobilní telefon)
                      str. 52/2 - tabulku přepsat do sešitu, všimni si, že pro osoby he, she, it - používáme jiný tvar slovesa - has got
                      str. 52/3 - přečíst Fredův popis rodiny a pak nakreslit
                      str. 53/7 - nová slovní zásoba do sešitu
2) pracovní sešit - str. 52 -celá, str. 53 - 5,6
3) odpočiň si, zatancuj si/ zazpívejhttps://www.youtube.com/watch?v=hwTwt4oIW3U
4) procvičuj:
slovní zásoba https://quizlet.com/403855805/unit-20-flash-cards/
video quiz (doplň have got/haven´t got/has got/hasn´t got) https://en.islcollective.com/video-lessons/has-got-have-got

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

 • Učivo naleznete ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 27. – 30. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Písnička o pádech na úvod: https://www.youtube.com/watch?v=gkVmAv0XLgk

Určujeme pád podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni3.htm

ČESKÝ JAZYK

Procvičování rodu a životnosti podstatných jmen formou hry Tetris:

https://www.umimecesky.cz/tetris-rody

Určování čísla u podstatných jmen (jednotné nebo množné číslo): http://v.vasiljevicova.sweb.cz/Opakovani%20podstatnych%20jmen-c.2.htm

A ještě jednou určováná čísla jednotného a množného: 

http://www.kaminet.cz/ces/sklonovani/podscislo1.php

MATEMATIKA

Násobení 10,100 … - procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady3.htm

 

NÁŠ SVĚT

Rostliny, popis, části těla, dělení, …: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

Kořenový systém, růst rostlin: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

Stonek, nadzemní část rostliny: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

NÁŠ SVĚT

Lovci záhad, Tichý svět rostlin, 26:27.

Bobulové ovoce: https://edu.ceskatelevize.cz/moje-zahradka-bobulovite-ovoce-5e4418fd17fa7870610ed29a

Živá půda: https://edu.ceskatelevize.cz/ziva-puda-5e4422a4e173fa6cb524acfd

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

 

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 27. – 30. 4. 2020

NÁMĚT NA ZAMYŠLENÍ, PO NÁVRATU DO ŠKOLY BUDEME URČITĚ MALOVAT, KRESLIT, PŘIPRAVTE SI NÁMĚTY, NÁPADY, SKICI. CO A JAK BUDETE DĚLAT?

STONOŽKA

Vyhlašuje novou výtvarnou soutěž

„Stonožka je, aby děti byly šťastné“.

U příležitosti 30 výročí založení hnutí Na vlastních nohou.

Témata:

Život dětí, jak pomáhám, co pro mne znamená rodina, dětský svět – hry, kamarádi, škola, co se děje kolem nás, kam rád chodím, mé oblíbené místo, příroda… Pomoc v ohrožených oblastech, stavba a vybavování škol… Světci, církevní architektura…

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO PÁTKU

 20. - 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Podstatná jména str. 100/životnost pod. jmen rodu mužského, 101/číslo pod. jmen/ znát obsah žlutých rámečků zpaměti.

Ústně 100/1/2/3/4, 101/1a/1b/2a/2b/3a/3b/, VŠE ÚSTNĚ.

DÚ 100/4 do volného sešitu.      

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z. Zopakujte si řady. Opakujeme slovní druhy a podstatná jména, životnost, neživotnost u podstatných jmen rodu mužského.

WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Na konci dubna doručte další knížku do Čtenářského deníku.

Str. 100/101 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 19/podle návodu tak, že je dnes 22. dubna.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 14/cv. 3/4, str. 15/celou. DÚ 14/4 přečíst a zdůvodnit, pak napsat jako diktát do volného sešitu.

17/1 Můj kamarád/ka/ - na A4 nakreslete a napište 5 vět, jak vypadá.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 55/1d/1e.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z. WWW ŠKOLÁKOV

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 121/44 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

121/45 do volného sešitu a DÚ 119/36 /jen 4. 5. 6. sloupeček + zkoušku, 56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56/ do volného sešitu.

120/41/42 jen ústně.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. TABULKU NÁSOBKŮ

/MALÁ NÁSOBILKA / POŽÍVEJTE UŽ JEN KE KONTROLE.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

ŠKOLÁKOV

MA

POČETNÍK č. 2

Str. 23/sl. 3,4 /tabulku násobků používejte jen ke kontrole/.

Doplňte chybějící výpočty na str. 5/6.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 38/39 přečtěte celé + prohlédněte si rostliny str. 40/41 naučte se je znát /část učiva je opakováním/.

Pracovní sešit str. 46/47 doplňte, nalepte a použijte učebnici.

Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Pracovní sešit str. 22/1/2 doplňte.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

 

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) učebnice str. 51/5 - zápis do sešitu
2) pod zápis do sešitu (pokud je možnost) vytisknout, doplnit a nalepit tabulku (viz úložiště)
3) pracovní sešit - str.50/4, str. 51/6, 7
4) procvičování předložky, same/different (viz úložiště)
5) procvičování have got/haven´t got, zkus přeložit všechny věty ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE následně
    pro ty, kteří mají možnost tisku přikládám pracovní list k videu (úložiště)
 
Odkaz na úložiště: https://ulozto.cz/tamhle/m3myuURNkfN7
 
Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

1) pracovní sešit str. 50 – 51 → vyplnit všechna cvičení

2) úkol na známky pro všechny: do velkého sešitu nakreslit a vybarvit svůj obličej a následně se popsat 5-8 větami (stejným způsobem jako v PS 50/4 nebo v uč. 50/4) → pak prosím ofotit a zaslat na vallova.lucie@zsbrve.cz (pokud nemáte možnost ofocení, alespoň mi prosím napište email, že bude ke kontrole až po návratu do školy)

3) dopsat a doučit se slovíčka - uč. 51/8

4) kdo chce, může si procvičovat části obličeje (i těla) online:

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.
 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 20. - 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slovních druhů /pexeso, třídění apod./ můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

Procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/742

Procvičování rodu a životnosti podstatných jmen formou hry Tetris:

https://www.umimecesky.cz/tetris-rody

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem s ukázkou a vysvětlením, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 

MATEMATIKA

Procvičování dělení se zbytkem pro ty, kterým to moc nejde, názorné příklady: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

 

NÁŠ SVĚT

Rostliny, popis, části těla, dělení, …: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

Kořenový systém, růst rostlin: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/koren/ucime-se/prezentace.htm

Stonek, nadzemní část rostliny: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/stonek/ucime-se/prezentace.htm

NÁŠ SVĚT

Jarní rostliny, jarní příroda: https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-rostliny-5e44241a4908cf0125157f4c

Vzácné rostliny naší přírody: https://edu.ceskatelevize.cz/vzacne-rostliny-v-lete-5e4424444908cf0125157ff3

Luční rostliny…: https://edu.ceskatelevize.cz/lucni-rostliny-a-vresoviste-5e4424454908cf0125157ff9

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

 

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA

WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

 

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 20. – 24. 4. 2020

VYPRACUJÍ POUZE ZÁJEMCI

EKOLOGIE

V roce 1990 byl 22. duben prohlášen za Mezinárodní den Země. V tento den se konají nejrůznější ekologické akce. Cílem je prosazovat zákony na ochranu životního prostředí. Poprvé se slavil Den Země v roce 1970.

Napište mi, co přejete planetě Zemi, aby byla stále krásná a zdravá. Zeptejte si rodičů a prarodičů, sourozenců /A4, obrázek a přání/.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO PÁTKU

 10. - 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Podstatná jména str. 99/rod + číslo/ znát obsah žlutého rámečků zpaměti. Pro nás částečně opakování

Ústně 98/1a /1b/1c/2/3, 99/4/5a/5b/7a, VŠE ÚSTNĚ.

PRO RYCHLÍKY/KDO CHCE 96/1/2/3/4/5 – ústně, něco můžete napsat do sešitu na DÚ.

DÚ 99/6a do volného sešitu, nejprve odůvodněte, pak napište jako diktát.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z. Opakujeme slovní druhy. WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Čtenářské deníky až na výjimky doplněné

Str. 98/99 přečíst celé, ústně odpovědět + tvoje morální poučení?

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 18/podle návodu, Docvičuj, oprav. = napiš podstatná j. z vyjmenovaných slov.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 11/12/13/cv. 2 jen ústně, 14/cv.1/2.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 54/2 ústně, 54/4.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z. WWW ŠKOLÁKOV

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 12O/39 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

12O/40 do volného sešitu a DÚ 119/36 /jen 1. 2. 3. sloupeček + zkoušku, 56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56/ do volného sešitu.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA.

KDO POTŘEBUJE, POUŽÍVÁ TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

 

MA POČETNÍK č. 2

Str. 23/sl. 1,2 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

KDO MÁ CHUŤ, UDĚLEJTE STR. 3/4.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 36/37 nejprve přečíst /část učiva je opakováním/.

Pracovní sešit str. 44/45 doplňte a použijte učebnici.

Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Pracovní sešit str. 16/2A/2B, 17/1D/1E.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

 

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) video na vazbu There is/there are - vysvětlení+procvičení: https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko&fbclid=IwAR2DlIiaUz3a-qstafd5LtAeP71tpEvWXKziXSj-vE8x_DDt_zAwQZqe058
2) videonávod pro kresbu velikonočního zajíčka, zkus a pochlub se výsledkem: https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs
3) učebnice str. 51/8 - nová slovní zásoba do sešitu, následně procvič zde: https://quizlet.com/394071013/unit19-flash-cards/
                      str.50/ 1,2 - čti nahlas
                       str.50/3 - utvoř správná slovní spojení, alespoň 5 jich napiš do sešitu
4) pracovní sešit - str. 50/1,2,3
 
Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě dotazů, nejasností ohledně učiva apod. mě můžete kontaktovat telefonicky, možnost konzultací rovněž přes Skype či WhatsApp.
 
Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové - úkoly na 13. -17. 4.

Unit 19 – This is me! (To jsem já!)

 • uč. 50/ 1, 2 → nahlas přečíst (správnou výslovnost lze ověřit na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head, stačí kliknout na reproduktor u UK)
 • uč. 50/3, 4 → říkat si nahlas, ve cv. 4 přečíst a pak říct stejný text sám o sobě
 • uč. 50/5 → opsat do velkého sešitu na gramatiku + naučit se
 • pracovní sešit 50/1, 2, 3, 4
 • uč. 51/8 – začít opisovat do slovníčku a učit se slovíčka
 • + stále mi můžete za jedničku poslat pracovní list s procvičováním z minula

V případě nejasností, či pokud potřebujete s něčím pomoct, můžete napsat na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo zavolat.

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 13. 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slovních druhů /pexeso, třídění apod./ můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

 

Procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/742

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem s ukázkou a vysvětlením, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 

MATEMATIKA

Procvičování dělení se zbytkem pro ty, kterým to moc nejde, názorné příklady: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

 

NÁŠ SVĚT

Houby, popis, nákresy, rozmnožování, …: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

NÁŠ SVĚT

Rostliny, popis - části, dělení, …: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

 

 

 

 

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

 

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 13. 17. 4. 2020

VYPRACUJÍ POUZE ZÁJEMCI

Vv

Na A4 nakreslete nějaké zvíře, člověka, stroj, věc, dopravní prostředek atd. Napište k němu nějaká citoslovce. (ggrrr, chrrrr, mňau,…) Udělejte pěknou školní pomůcku. Pošlete mi a přineste do školy. Nejzdařilejšími si vyzdobíme třídu.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO STŘEDY

 8. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Předložky str. 93, Spojky str. 94, Částice str. 94, Citoslovce str. 95 – pro nás částečně opakování.  Znát obsah žlutých rámečků zpaměti.

Ústně 93/1a/2a/3, 94/1/2, 94/1/2a/2b, 95/1/2/3a/3b/ VŠE ÚSTNĚ.

DÚ 94/2 do volného sešitu, napište jako diktát.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

ČÍTANKA

Doručte Čtenářský deník – přečtenou knížku za březen.

Str. 88/89 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky. Zeptejte se rodičů, prarodičů, jaké byly jejich Velikonoce, když jim bylo 10 let.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 20/ vypracujte podle návodu. Str. 18+20 nepište.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NOVÉ UČIVO TVAROSLOVÍ.

Str. 7/8/9/cv. 5 jen ústně/10/cv.1 jen ústně/ doplnit celé. Někteří mají již doplněny str. 6/7.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

TENTO TÝDEN NIC. SEŠIT NEVYHAZUJTE.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 119/33 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

119/34 do volného sešitu a DÚ 118/31 /jen 4. 5. 6. sloupeček + zkoušku, 56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56 do volného sešitu.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA.

KDO POTŘEBUJE, POUŽÍVÁ TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

MA POČETNÍK č. 2

Str. 22/sl. 3,4 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

KDO MÁ CHUŤ, UDĚLEJTE STR. 1/2.

NÁŠ SVĚT

Učebnice  ------

Pracovní sešit str. 69/cv. 5+6 udělejte jenom za sebe, ptejte se rodičů, prarodičů. Str. 71/celé /nespojujte, jen očíslujte/.Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

-----------------

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden.

Vím, že je krátký týden, nejprve doplňte pracovní sešity z Čj, Ma, Ns a DÚ. Pak zbytek ústně. Pokuste se doplnit co nejvíc, snad vše.

Co se nepodaří zvládneme společně po návratu do školy .

Hlavně s učivem Čj jsme ve skluzu…

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

1) Vyplnit v pracovním sešitě 48/1, 49/4, 5.

2) Dvakrát si nahlas přečíst a přeložit si/pochopit komiks v učebnici na str. 48-49.

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) učebnice str. 48-49
 • přečti si nahlas příběh, snaž se porozumnět, nová slovní zásoba je napsána dole v šedém rámečku
 • následně písmeně do sešitu odpověz na otázky: Kolik postav se v příběhu vyskytuje?, Jak se jmenují?, Kde se příběh odehrává?, Co se v příběhu řeší za problém a jak to dopadne?
2) pracovní sešit str. 48/1, str.49/4,5
3) procvičování vazby There is/are na následujících odkazech:
4) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakresli obrázek svého pokoje a popiš alespoň 10 věcí, které se v něm nachází (anglicky), pomůže ti slovní zásoba z lekcí 16-18
 
Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě dotazů, nejasností ohledně učiva apod. mě můžete kontaktovat telefonicky, možnost konzultací rovněž přes Skype či WhatsApp.
 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slovních druhů /pexeso, třídění apod./ můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem s ukázkou a vysvětlením, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 

MATEMATIKA

Procvičování dělení se zbytkem pro ty, kterým to moc nejde, názorné příklady: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

 

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA WWW ŠKOLÁKOV.

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

 

 

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 3. 4. 2020

VYPRACUJÍ POUZE ZÁJEMCI

ČESKÁ VLAJKA

30. 3. 2020 uplynulo 100 let od schválení Státní (národní) vlajky československé. Podívejte se, jak vypadaly tehdejší návrhy a napište mi, kdo je autorem vítězného návrhu.

SVĚTOVÝ DEN DĚTSKÉ KNIHY

+ Vv

2. 4. je dnem dětské knihy. Proč? Který spisovatel má v tento den narozeniny? Přečtěte si některou pohádku H. CH. Andersena nebo B. Němcové a nekreslete ilustraci a tu mi pošlete.

Vv + Pč

Pokud máte možnost upleťte si pomlázku, obarvěte vajíčka, udělejte si velikonoční výzdobu (podobnou jste již dělali na Vánoce). Pomozte doma s pečením a vařením. Pošlete mi foto.

Tv

Využijte veškeré možnosti k pohybu za dodržování všech doporučených opatření.

 

 

 

 

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 
 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Slovní druhy str. 85/ známe přehled a rozdělení na ohebné a neohebné, umíme říci příklady.

Přídavná jména str. 89, Zájmena str. 90, Číslovky str. 91, zpaměti znát žluté rámečky. Příslovce str. 92/umět se zeptat Kam? Kde? Jak? Kdy? - u tohoto slovního druhu jen orientačně.

Ústně 89/1,2,3,4, 90/2/Říkejte: Jakub - ten Jakub. /90/1 číslovky, 91/1,2 tvořte dvojice, pracujte podle návodu, 92/1,2 /pilný – Jak? pilně/ VŠE ÚSTNĚ.

DÚ 92/3 do volného sešitu.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 96/ 97 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 16/17 vypracujte podle návodu.

Napište mamce vzkaz.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NOVÉ UČIVO TVAROSLOVÍ.

Str. 4/5/6 doplnit celé.    5/11 jen česká jména.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 55/1c -  použijte portfolio. VÍC NEVYPLŇUJTE!

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 118/28 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

DÚ 118/29 a DÚ 118/31 /jen tři sloupečky + zkoušku,

56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56 do volného sešitu.

POČÍTÁME JIŽ SE ZBYTKEM 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA.

POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA. Můžete i bez!!!

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

MA POČETNÍK č. 2

Str. 22/sl.1,2 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 74 přečtěte celé. Povídejte si o tom doma s rodiči, prarodiči…

Pracovní sešit str. 68/ u cv. 3 krátké věty. Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Tento týden nic.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden.

Kdo má chuť a čas, napište mi na A4: Jak pomáháte sobě, rodičům, prarodičům, sourozencům, sousedům v dnešní těžké době. Přidejte klidně obrázek a pošlete mi na mail. Těším se.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

     

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové - studijní materiály 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

 • procvičování předložek pomocí interaktivních pracovních listů:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_tf36818sg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_yk241ll
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Where_is_the_cat$_aj462md
 • procvičování slovíček lekce 17 na Quizlet, při kliknutí na možnost LEARN se žáci učí: https://quizlet.com/_6d0pjj?x=1jqt&i=zgawm
 • učebnice str. 46/1, 2, str. 47/3 - přečíst si věty následně se podívat na zelenou tabulku cv. 4 a udělat do sešitu zápis:
Vazba there is/there are
Používáme když chceme popsat, že se někde něco nachází.
Pro jednotné číslo používáme vazbu there is(there´s), př. - vypsat ze zelené tabulky v učebnici str. 47.
Pro množné číslo používáme vazbu there are, př. -  vypsat ze zelené tabulky v učebnici str. 47.
 • napsat slovní zásobu UNIT 18
 • pracovní sešit str. 46-47
Prosím o zpětnou vazbu k domácím úkolům na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě dotazů, nejasností ohledně učiva apod. mě můžete kontaktovat telefonicky, možnost konzultací rovněž přes Skype či WhatsApp.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 27 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Slovní druhy str. 85/ zpaměti se naučit přehled – domeček /pro nás to je opakování/ + 85/žlutý rámeček

K jednotlivým slovním druhům znát příklady /1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10/.

Podstatná jména str. 86/zpaměti znát žluté rámečky.

Ústně 85/1, 86/1,2

DÚ 87/3a, 87/4 – slovní spojení napsat do volného sešitu.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 93/ 94 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 14/15 vypracujte podle návodu.

Docvičuj, opravuj – napište písmena, která vám dělají potíže.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NOVÉ UČIVO TVAROSLOVÍ.

Str. 2/3 doplnit celé. Na str. 3/cv.1 nepište věty do sešitu, jen si je řekněte.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 55/1a, 1b -  použijte portfolio. VÍC NEVYPLŇUJTE!

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 117/21 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

DÚ 117/22 do volného sešitu.

DĚLIT SE ZBYTKEM 1, 2, 3. HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

KOMU TO JE MÁLO MŮŽE SI NAPSAT DO VOLNÉHO SEŠITU DÚ z početníku 21/ sl. 4  - 10 příkladů.

MA POČETNÍK č. 2

Str. 21/sl.3,4 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 72/73 přečtěte celé mimo „Lékárnička“. Povídejte si doma, kde? a kdy? se vám může stát něco nepříjemného. Jak se máte bezpečně chovat.

Pracovní sešit str. 65/66 vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Učebnice MA str. 116/ zopakujte přenášení úseček /tři možnosti/.

DÚ na volný list papíru – cvičení v modrém rámečku. / Úsečky jsou shodné = jsou stejně dlouhé. / Kolik takových úseček zde máme?

Pracovní sešit str. 17/1A 1B 1C – podle zadání, zakroužkujte písmena, která označují pravý úhel. Správnost ověřte trojúhelníkem s ryskou.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet. Práci si rozvrhněte na celý týden.

 

            Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 AJ - skupina Mgr. Štěrbové:

1) učebnice Unit 17 - str. 44-45 - přečíst + do sešitu zepředu přepsat zelenou tabulku na str. 45
2) látku následně procvičit v pracovním sešitě str. 44 - 45
3) opakovat zájmena - osobní (I, you, he...) a přivlasťnovací (my, your, his ...)
4) písnička pro dobrou náladu: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
 

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

 

PRÁCE PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Ústně str. 82/83 vyjmenovaná slova po ústně Z.

Znát zpaměti vyjmenovaná slova po Z.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

Používat portfolio.

DÚ 82/3, 82/4 - věty napsat do volného sešitu.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 90/ 92 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 12/13 odpovědět na otázky, napsat přání.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 30/ 2, 3, doplnit, 31/1a, 1b celé.

POZOR, 0 až 17 NEVYPLŇOVAT.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 49/4 + 50/1,2 + 52/53/celé /BRZI-ČKO/ + 54/1 použijte náš školní přehled.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 115/16/18 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

DÚ 115/17 +  do volného sešitu, DÚ z početníku 21/ sl. 3 do sešitu napište 10 příkladů.

DĚLIT SE ZBYTKEM 1, 2, 3. HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ - tabulka malé násobilky 

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

 

MA POČETNÍK č. 2

Str. 9/ sl. 3,4 + 21/sl.1,2

 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. --------

Pracovní sešit str. 67/ vyplňte podle návodu.

Pracovní sešit str. 42/ odpovědi najdete v učebnici str. 24-34, vyplňujte nejprve to, co znáte.

 

GEOMETRIE

Pracovní sešit. Kdo nemá, dokončit str. 13/ + 17/1A 1B 1C.

Seřiďte prosím dětem kružítka. Děkuji.

 

Pořiďte prosím dětem jeden sešit, do kterého budou psát Ma i Čj. Pište datumy a stranu + číslo cvičení.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji pěkné dny. Zdeněk Chvojka.

 

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Ústně str. 80/81-3,4,5, vyjmenovaná slova po Z.

Znát obsahy žlutých rámečků ROZLIŠUJTE 80/81.

Znát zpaměti vyjmenovaná slova po Z.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Používat portfolio.

DÚ 81/4 - věty napsat do volného sešitu.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 86/ přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 11/ odpovědět na otázky.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 30/ 1,2, doplnit.

28/1 pozvánka – text + obrázek.

POZOR, 0 až 17 NEVYPLŇOVAT.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 49/3 použijte náš školní přehled.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 114/11, 12 ústně.

DÚ 114/13 do volného sešitu

DĚLIT SE ZBYTKEM 1, 2, 3. HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ.

Spočítejte písemně 10 příkladů typu 14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. 

MA POČETNÍK č. 2

Str. 9/sloupeček 1, 2. 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. --------

Pracovní sešit str. 64/ vyplňte podle návodu.

Str. 63/ celé ústně.   

GEOMETRIE

Pracovní sešit  ---- zatím nic.

Seřiďte prosím dětem kružítka. Děkuji.

 

Pořiďte prosím dětem jeden sešit, do kterého budou psát Ma i Čj. Pište datumy a stranu + číslo cvičení.

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji pěkné dny. Zdeněk Chvojka.

 

 • AJ - skupina Mgr. Vallové (práce na následujících 14 dní)
  • trénovat čtení uč. 40-41
  • učebnice 42-45 projít + vypracovat cvičení, kde je to zadané, do velkého sešitu
  • do slovníčku opsat a naučit se uč. 38/3 a 39/6, 43/7, 45/5
  • vypracovat PS 40-45
 • AJ - skupina Mgr. Štěrbové:
  • dodělat zvláštní domácí úkoly - žáci, kterých se to týká, mají označeno /jsou dva/
  • dodělat všechna cvičení v pracovním sešitě, která chybí, až do str. 43
  • zápis slovíček Unit 17 na str. 45
  • příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme -Unit 14 - zájmena, sl. zásoba