Domácí úkoly pro 3.B

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti.

UČIVO DO PÁTKU

 10. - 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Podstatná jména str. 99/rod + číslo/ znát obsah žlutého rámečků zpaměti. Pro nás částečně opakování

Ústně 98/1a /1b/1c/2/3, 99/4/5a/5b/7a, VŠE ÚSTNĚ.

PRO RYCHLÍKY/KDO CHCE 96/1/2/3/4/5 – ústně, něco můžete napsat do sešitu na DÚ.

DÚ 99/6a do volného sešitu, nejprve odůvodněte, pak napište jako diktát.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z. Opakujeme slovní druhy. WWW ŠKOLÁKOV

ČÍTANKA

Čtenářské deníky až na výjimky doplněné

Str. 98/99 přečíst celé, ústně odpovědět + tvoje morální poučení?

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 18/podle návodu, Docvičuj, oprav. = napiš podstatná j. z vyjmenovaných slov.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 11/12/13/cv. 2 jen ústně, 14/cv.1/2.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Doplňte 54/2 ústně, 54/4.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z. WWW ŠKOLÁKOV

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 12O/39 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

12O/40 do volného sešitu a DÚ 119/36 /jen 1. 2. 3. sloupeček + zkoušku, 56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56/ do volného sešitu.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA.

KDO POTŘEBUJE, POUŽÍVÁ TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

 

MA POČETNÍK č. 2

Str. 23/sl. 1,2 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

KDO MÁ CHUŤ, UDĚLEJTE STR. 3/4.

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 36/37 nejprve přečíst /část učiva je opakováním/.

Pracovní sešit str. 44/45 doplňte a použijte učebnici.

Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Pracovní sešit str. 16/2A/2B, 17/1D/1E.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden, doplňte pracovní sešity.

 

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) video na vazbu There is/there are - vysvětlení+procvičení: https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko&fbclid=IwAR2DlIiaUz3a-qstafd5LtAeP71tpEvWXKziXSj-vE8x_DDt_zAwQZqe058
2) videonávod pro kresbu velikonočního zajíčka, zkus a pochlub se výsledkem: https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs
3) učebnice str. 51/8 - nová slovní zásoba do sešitu, následně procvič zde: https://quizlet.com/394071013/unit19-flash-cards/
                      str.50/ 1,2 - čti nahlas
                       str.50/3 - utvoř správná slovní spojení, alespoň 5 jich napiš do sešitu
4) pracovní sešit - str. 50/1,2,3
 
Prosím o zpětnou vazbu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě dotazů, nejasností ohledně učiva apod. mě můžete kontaktovat telefonicky, možnost konzultací rovněž přes Skype či WhatsApp.
 
Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové - úkoly na 13. -17. 4.

Unit 19 – This is me! (To jsem já!)

 • uč. 50/ 1, 2 → nahlas přečíst (správnou výslovnost lze ověřit na: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head, stačí kliknout na reproduktor u UK)
 • uč. 50/3, 4 → říkat si nahlas, ve cv. 4 přečíst a pak říct stejný text sám o sobě
 • uč. 50/5 → opsat do velkého sešitu na gramatiku + naučit se
 • pracovní sešit 50/1, 2, 3, 4
 • uč. 51/8 – začít opisovat do slovníčku a učit se slovíčka
 • + stále mi můžete za jedničku poslat pracovní list s procvičováním z minula

V případě nejasností, či pokud potřebujete s něčím pomoct, můžete napsat na vallova.lucie@zsbrve.cz nebo zavolat.

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 13. 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slovních druhů /pexeso, třídění apod./ můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

 

Procvičování slovních druhů:

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovni-druhy-1-uroven/742

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem s ukázkou a vysvětlením, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 

MATEMATIKA

Procvičování dělení se zbytkem pro ty, kterým to moc nejde, názorné příklady: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

 

NÁŠ SVĚT

Houby, popis, nákresy, rozmnožování, …: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

NÁŠ SVĚT

Rostliny, popis - části, dělení, …: https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny

 

 

 

 

Další TIPY pro on-line procvičování: 

https://www.zsbrve.cz/novinky/on-line-procvicovani-uciva

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA WWW ŠKOLÁKOV, www.educt.cz

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

 

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 13. 17. 4. 2020

VYPRACUJÍ POUZE ZÁJEMCI

Vv

Na A4 nakreslete nějaké zvíře, člověka, stroj, věc, dopravní prostředek atd. Napište k němu nějaká citoslovce. (ggrrr, chrrrr, mňau,…) Udělejte pěknou školní pomůcku. Pošlete mi a přineste do školy. Nejzdařilejšími si vyzdobíme třídu.

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO STŘEDY

 8. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Předložky str. 93, Spojky str. 94, Částice str. 94, Citoslovce str. 95 – pro nás částečně opakování.  Znát obsah žlutých rámečků zpaměti.

Ústně 93/1a/2a/3, 94/1/2, 94/1/2a/2b, 95/1/2/3a/3b/ VŠE ÚSTNĚ.

DÚ 94/2 do volného sešitu, napište jako diktát.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

ČÍTANKA

Doručte Čtenářský deník – přečtenou knížku za březen.

Str. 88/89 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky. Zeptejte se rodičů, prarodičů, jaké byly jejich Velikonoce, když jim bylo 10 let.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 20/ vypracujte podle návodu. Str. 18+20 nepište.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NOVÉ UČIVO TVAROSLOVÍ.

Str. 7/8/9/cv. 5 jen ústně/10/cv.1 jen ústně/ doplnit celé. Někteří mají již doplněny str. 6/7.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

TENTO TÝDEN NIC. SEŠIT NEVYHAZUJTE.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 119/33 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

119/34 do volného sešitu a DÚ 118/31 /jen 4. 5. 6. sloupeček + zkoušku, 56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56 do volného sešitu.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA.

KDO POTŘEBUJE, POUŽÍVÁ TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

MA POČETNÍK č. 2

Str. 22/sl. 3,4 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

KDO MÁ CHUŤ, UDĚLEJTE STR. 1/2.

NÁŠ SVĚT

Učebnice  ------

Pracovní sešit str. 69/cv. 5+6 udělejte jenom za sebe, ptejte se rodičů, prarodičů. Str. 71/celé /nespojujte, jen očíslujte/.Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

-----------------

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden.

Vím, že je krátký týden, nejprve doplňte pracovní sešity z Čj, Ma, Ns a DÚ. Pak zbytek ústně. Pokuste se doplnit co nejvíc, snad vše.

Co se nepodaří zvládneme společně po návratu do školy .

Hlavně s učivem Čj jsme ve skluzu…

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové

1) Vyplnit v pracovním sešitě 48/1, 49/4, 5.

2) Dvakrát si nahlas přečíst a přeložit si/pochopit komiks v učebnici na str. 48-49.

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

1) učebnice str. 48-49
 • přečti si nahlas příběh, snaž se porozumnět, nová slovní zásoba je napsána dole v šedém rámečku
 • následně písmeně do sešitu odpověz na otázky: Kolik postav se v příběhu vyskytuje?, Jak se jmenují?, Kde se příběh odehrává?, Co se v příběhu řeší za problém a jak to dopadne?
2) pracovní sešit str. 48/1, str.49/4,5
3) procvičování vazby There is/are na následujících odkazech:
4) ZNÁMKOVANÝ DÚ: nakresli obrázek svého pokoje a popiš alespoň 10 věcí, které se v něm nachází (anglicky), pomůže ti slovní zásoba z lekcí 16-18
 
Prosím o zaslání úkolu na sterbova.dagmar@zsbrve.cz, předmět: jméno+třída do 10.4. V případě dotazů, nejasností ohledně učiva apod. mě můžete kontaktovat telefonicky, možnost konzultací rovněž přes Skype či WhatsApp.
 

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA • 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Procvičování slovních druhů /pexeso, třídění apod./ můžete využít cvičení na následujícím odkazu: https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy

 

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem s ukázkou a vysvětlením, můžeme si připomenout na videu: https://www.youtube.com/watch?v=5rtcKBuoHEM

 

MATEMATIKA

Procvičování dělení se zbytkem pro ty, kterým to moc nejde, názorné příklady: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem

 

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA

DALŠÍ MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ NALEZNETE NA WWW ŠKOLÁKOV.

POZOR, NĚKTERÉ APLIKACE NEMUSÍ JÍT SPUSTIT, ZÁLEŽÍ NA VAŠEM PC.

 

 

PRÁCE PRO ZVÍDAVÉ • 3. 4. 2020

VYPRACUJÍ POUZE ZÁJEMCI

ČESKÁ VLAJKA

30. 3. 2020 uplynulo 100 let od schválení Státní (národní) vlajky československé. Podívejte se, jak vypadaly tehdejší návrhy a napište mi, kdo je autorem vítězného návrhu.

SVĚTOVÝ DEN DĚTSKÉ KNIHY

+ Vv

2. 4. je dnem dětské knihy. Proč? Který spisovatel má v tento den narozeniny? Přečtěte si některou pohádku H. CH. Andersena nebo B. Němcové a nekreslete ilustraci a tu mi pošlete.

Vv + Pč

Pokud máte možnost upleťte si pomlázku, obarvěte vajíčka, udělejte si velikonoční výzdobu (podobnou jste již dělali na Vánoce). Pomozte doma s pečením a vařením. Pošlete mi foto.

Tv

Využijte veškeré možnosti k pohybu za dodržování všech doporučených opatření.

 

 

 

 

Všem dětem děkuji za vypracované úkoly a všem rodičům, prarodičům za pomoc a spolupráci.

Pěkné zdravé dny, ZCH.

 
 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Slovní druhy str. 85/ známe přehled a rozdělení na ohebné a neohebné, umíme říci příklady.

Přídavná jména str. 89, Zájmena str. 90, Číslovky str. 91, zpaměti znát žluté rámečky. Příslovce str. 92/umět se zeptat Kam? Kde? Jak? Kdy? - u tohoto slovního druhu jen orientačně.

Ústně 89/1,2,3,4, 90/2/Říkejte: Jakub - ten Jakub. /90/1 číslovky, 91/1,2 tvořte dvojice, pracujte podle návodu, 92/1,2 /pilný – Jak? pilně/ VŠE ÚSTNĚ.

DÚ 92/3 do volného sešitu.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 96/ 97 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 16/17 vypracujte podle návodu.

Napište mamce vzkaz.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NOVÉ UČIVO TVAROSLOVÍ.

Str. 4/5/6 doplnit celé.    5/11 jen česká jména.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 55/1c -  použijte portfolio. VÍC NEVYPLŇUJTE!

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 118/28 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

DÚ 118/29 a DÚ 118/31 /jen tři sloupečky + zkoušku,

56:6= 9(zb.2), 9x6= 54+2= 56 do volného sešitu.

POČÍTÁME JIŽ SE ZBYTKEM 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA.

POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA. Můžete i bez!!!

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

MA POČETNÍK č. 2

Str. 22/sl.1,2 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 74 přečtěte celé. Povídejte si o tom doma s rodiči, prarodiči…

Pracovní sešit str. 68/ u cv. 3 krátké věty. Vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Tento týden nic.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Práci si rozvrhněte na celý týden.

Kdo má chuť a čas, napište mi na A4: Jak pomáháte sobě, rodičům, prarodičům, sourozencům, sousedům v dnešní těžké době. Přidejte klidně obrázek a pošlete mi na mail. Těším se.

 

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

     

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Vallové - studijní materiály 

Anglický jazyk: skupina paní učitelky Štěrbové

 • procvičování předložek pomocí interaktivních pracovních listů:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_tf36818sg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Prepositions_of_place_yk241ll
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/Where_is_the_cat$_aj462md
 • procvičování slovíček lekce 17 na Quizlet, při kliknutí na možnost LEARN se žáci učí: https://quizlet.com/_6d0pjj?x=1jqt&i=zgawm
 • učebnice str. 46/1, 2, str. 47/3 - přečíst si věty následně se podívat na zelenou tabulku cv. 4 a udělat do sešitu zápis:
Vazba there is/there are
Používáme když chceme popsat, že se někde něco nachází.
Pro jednotné číslo používáme vazbu there is(there´s), př. - vypsat ze zelené tabulky v učebnici str. 47.
Pro množné číslo používáme vazbu there are, př. -  vypsat ze zelené tabulky v učebnici str. 47.
 • napsat slovní zásobu UNIT 18
 • pracovní sešit str. 46-47
Prosím o zpětnou vazbu k domácím úkolům na sterbova.dagmar@zsbrve.cz. V případě dotazů, nejasností ohledně učiva apod. mě můžete kontaktovat telefonicky, možnost konzultací rovněž přes Skype či WhatsApp.

 

PRÁCE PRO ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 27 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Slovní druhy str. 85/ zpaměti se naučit přehled – domeček /pro nás to je opakování/ + 85/žlutý rámeček

K jednotlivým slovním druhům znát příklady /1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10/.

Podstatná jména str. 86/zpaměti znát žluté rámečky.

Ústně 85/1, 86/1,2

DÚ 87/3a, 87/4 – slovní spojení napsat do volného sešitu.

Procvičujte stále vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 93/ 94 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 14/15 vypracujte podle návodu.

Docvičuj, opravuj – napište písmena, která vám dělají potíže.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

NOVÉ UČIVO TVAROSLOVÍ.

Str. 2/3 doplnit celé. Na str. 3/cv.1 nepište věty do sešitu, jen si je řekněte.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 55/1a, 1b -  použijte portfolio. VÍC NEVYPLŇUJTE!

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 117/21 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

DÚ 117/22 do volného sešitu.

DĚLIT SE ZBYTKEM 1, 2, 3. HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ – MALÁ NÁSOBILKA.

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

KOMU TO JE MÁLO MŮŽE SI NAPSAT DO VOLNÉHO SEŠITU DÚ z početníku 21/ sl. 4  - 10 příkladů.

MA POČETNÍK č. 2

Str. 21/sl.3,4 /kdo potřebuje, může použít tabulku násobků/.

 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. 72/73 přečtěte celé mimo „Lékárnička“. Povídejte si doma, kde? a kdy? se vám může stát něco nepříjemného. Jak se máte bezpečně chovat.

Pracovní sešit str. 65/66 vyplňte podle návodu.

GEOMETRIE

Učebnice MA str. 116/ zopakujte přenášení úseček /tři možnosti/.

DÚ na volný list papíru – cvičení v modrém rámečku. / Úsečky jsou shodné = jsou stejně dlouhé. / Kolik takových úseček zde máme?

Pracovní sešit str. 17/1A 1B 1C – podle zadání, zakroužkujte písmena, která označují pravý úhel. Správnost ověřte trojúhelníkem s ryskou.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet. Práci si rozvrhněte na celý týden.

 

            Děkuji za zvládnutí učiva a přeji „zdravé“ dny. Zdeněk Chvojka.

 AJ - skupina Mgr. Štěrbové:

1) učebnice Unit 17 - str. 44-45 - přečíst + do sešitu zepředu přepsat zelenou tabulku na str. 45
2) látku následně procvičit v pracovním sešitě str. 44 - 45
3) opakovat zájmena - osobní (I, you, he...) a přivlasťnovací (my, your, his ...)
4) písnička pro dobrou náladu: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo
 

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

 

PRÁCE PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY • 3. B • 2019/2020

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Ústně str. 82/83 vyjmenovaná slova po ústně Z.

Znát zpaměti vyjmenovaná slova po Z.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z.

Používat portfolio.

DÚ 82/3, 82/4 - věty napsat do volného sešitu.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 90/ 92 přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 12/13 odpovědět na otázky, napsat přání.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 30/ 2, 3, doplnit, 31/1a, 1b celé.

POZOR, 0 až 17 NEVYPLŇOVAT.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 49/4 + 50/1,2 + 52/53/celé /BRZI-ČKO/ + 54/1 použijte náš školní přehled.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V/Z.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 115/16/18 podle knihy určete násobky ústně /nekreslete do učebnice/.

DÚ 115/17 +  do volného sešitu, DÚ z početníku 21/ sl. 3 do sešitu napište 10 příkladů.

DĚLIT SE ZBYTKEM 1, 2, 3. HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ - tabulka malé násobilky 

14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou.

 

MA POČETNÍK č. 2

Str. 9/ sl. 3,4 + 21/sl.1,2

 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. --------

Pracovní sešit str. 67/ vyplňte podle návodu.

Pracovní sešit str. 42/ odpovědi najdete v učebnici str. 24-34, vyplňujte nejprve to, co znáte.

 

GEOMETRIE

Pracovní sešit. Kdo nemá, dokončit str. 13/ + 17/1A 1B 1C.

Seřiďte prosím dětem kružítka. Děkuji.

 

Pořiďte prosím dětem jeden sešit, do kterého budou psát Ma i Čj. Pište datumy a stranu + číslo cvičení.

 

S případnými dotazy se samozřejmě můžete na mne obracet.

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji pěkné dny. Zdeněk Chvojka.

 

Pro všechny děti – doplňte chybějící.

UČIVO DO PÁTKU 

 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Ústně str. 80/81-3,4,5, vyjmenovaná slova po Z.

Znát obsahy žlutých rámečků ROZLIŠUJTE 80/81.

Znát zpaměti vyjmenovaná slova po Z.

Procvičujte vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V. Používat portfolio.

DÚ 81/4 - věty napsat do volného sešitu.

ČÍTANKA

Na konci března přinést Čtenářský deník, zapsat jednu další přečtenou knihu.

Str. 86/ přečíst celé, ústně odpovědět na otázky.

Čteme si svoji knížku.

PÍSANKA č. 2

Str. 11/ odpovědět na otázky.

ČJ NOVĚ

VELKÝ SEŠIT č. 2

Str. 30/ 1,2, doplnit.

28/1 pozvánka – text + obrázek.

POZOR, 0 až 17 NEVYPLŇOVAT.

HRAVÁ vyjmenovaná slova

Str. 49/3 použijte náš školní přehled.

Opakujeme vyjmenovaná slova B/L/M/P/S/V.

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem str. 114/11, 12 ústně.

DÚ 114/13 do volného sešitu

DĚLIT SE ZBYTKEM 1, 2, 3. HLEDÁME NEJBLÍŽE NIŽŠÍ NÁSOBEK ČÍSLA. POUŽÍVÁME TABULKU NÁSOBKŮ.

Spočítejte písemně 10 příkladů typu 14:3=4 (4x3=12 a kolik je 14? a2 je 14, zbytek 2) Výsledek = 4(zb. 2)

Opakujte zpaměti násobilku!!! Dále + a – do 1000 zpaměti i pod sebou. 

MA POČETNÍK č. 2

Str. 9/sloupeček 1, 2. 

NÁŠ SVĚT

Učebnice str. --------

Pracovní sešit str. 64/ vyplňte podle návodu.

Str. 63/ celé ústně.   

GEOMETRIE

Pracovní sešit  ---- zatím nic.

Seřiďte prosím dětem kružítka. Děkuji.

 

Pořiďte prosím dětem jeden sešit, do kterého budou psát Ma i Čj. Pište datumy a stranu + číslo cvičení.

Děkuji za zvládnutí učiva a přeji pěkné dny. Zdeněk Chvojka.

 

 • AJ - skupina Mgr. Vallové (práce na následujících 14 dní)
  • trénovat čtení uč. 40-41
  • učebnice 42-45 projít + vypracovat cvičení, kde je to zadané, do velkého sešitu
  • do slovníčku opsat a naučit se uč. 38/3 a 39/6, 43/7, 45/5
  • vypracovat PS 40-45
 • AJ - skupina Mgr. Štěrbové:
  • dodělat zvláštní domácí úkoly - žáci, kterých se to týká, mají označeno /jsou dva/
  • dodělat všechna cvičení v pracovním sešitě, která chybí, až do str. 43
  • zápis slovíček Unit 17 na str. 45
  • příprava na písemku, která nás čeká, až se uvidíme -Unit 14 - zájmena, sl. zásoba