Domácí úkoly pro 3.A

Učivo na týden 22.6. - 26.6. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Učivo na týden 15.6. - 19.6. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Učivo na týden 8.6. - 12.6. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Učivo na týden 1.6. - 5.6. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Učivo na týden 25.5. - 29.5. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

Učivo na týden 18.5. - 22.5. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Učivo na týden 11.5. - 15.5. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova

 

 

Učivo na týden 4.5. - 7.5. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Učivo na týden 27.4. - 30.4. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

Učivo na týden 20.4. - 24.4. 2020

Učivo ke stažení ZDE

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

 

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

 

Učivo na týden 14.4. - 17.4. 2020

Učivo ke stažení ZDE 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

 

Učivo na týden 6.4. - 8.4. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

30.3. - 3.4. 2020

Učivo ke stažení ZDE

 

23.3.- 27.3. 2020

Český jazyk

 • učebnice - str. 91 - 95 - přečíst žluté rámečky (slovesa, příslovce, předložky, částice a citoslovce) - u každého slovního druhu zkusit slovy vysvětlit, co znamená, a zapamatovat si k němu pár příkladů (např. předložky - u, nad, pro, s; částice - ano, ne ať, kéž, nechť)
 • vypracovat (jednotlivé strany v učebnici si například rozdělit do jednotlivých dnů): UČ 92/1 ústně, 92/2 a) i b) písemně do sešitu, 92/3 písemně do sešitu, 92/4 ústně, 93/1 a - ústně - zkusit propojit nové předložky z angličtiny: židle - a chair: na židli - on the chair, u židle - at the chair, pod židlí - under the chair apod., 93/2 - do sešitu vypsat předložky a slovesa, 94/1 na fólii, 94/2 - napsat jako diktát, 94/1 - ústně, 94/2 a) - vypsat do sešitu všechna slova a zkusit u nich určit slovní druhy, 95/1 - ústně, 95/3 a) a b) - ústně, c) do sešitu, 95/4 do sešitu opsat a určit slovní druhy
 • zopakovat všechny řady vyjmenovaných slov (ústně si je vyjmenovat) - procvičit ve žlutém PS - str. 41 - dodělat cvičení, která chybí
 • Písanka - str. 18 a 19
 • Čítanka - str. 90-91, přečíst a ústně si odpovědět na otázky
 • pokračovat ve čtení vlastní knížky - zapisovat do Kulturního deníku

Matematika

 • procvičovat dělení se zbytkem - Početník 21/1. sloupec, 22/1. sloupec, písemné sčítání a odčítání - str. 5 a 8 celé, opakovat řady násobků (2 - 10) - zkusit ústně vyjmenovat vzestupně i sestupně a postupně zrychlovat
 • slovní úlohy - písemně do sešitu (rozdělit si např. do jednotlivých dnů):

1. Veverka Linda má 3 děti. Dnes přinesla do doupěte 11 oříšků (víc by jich stejně asi neunesla) a každému svému veverčátku dala spravedlivě stejný počet oříšků. Kolik oříšků jí zbylo?

2. Perníková chaloupka je postavena z luxusního perníku, který ježibaba upekla v Pardubicích. Celkem potřebovala ke stavbě 56 perníčků, na jeden plech se jich ale vešlo jenom 8. Kolikrát musela ježibaba plech naplnit?

3. Rok 2019 měl, tak jako většina roků, 365 dní. Rok 2020 byl ale přestupný, tedy měl o jeden den více. Kolik celkem dní měly tyto dva roky dohromady?

4. Šest pirátů uloupilo 30 zlaťáků a 4 drahokamy. Každý drahokam prodali za 6 zlaťáků. Zlaťáky si potom mezi sebe spravedlivě rozdělili. Kolik zlaťáků každý z nich dostal?

TIP k on-line procvičování: https://www.umimematiku.cz/

Anglický jazyk

 • znovu si projít UČ - str. 44 - 47 a učit se nová slovíčka; doplňovat si cvičení, která v pracovním sešitě zůstala vynechaná; pro zpestření využívat některé elektronické výukové programy - např. Duolingo - https://cs.duolingo.com/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

16. - 20.3. 2020
 
Český jazyk
 • opakovat si všechny již naučené řady VS, stavbu slova - rozlišování předpony, kořene a přípony ve slově, učit se řadu slovních druhů a ke každému slovnímu druhu umět pár příkladů (např. příslovce - rychle, zdola, už)
 • učebnice - 80/2 - na fólii; 81/5 - do sešitu; 81/6 - napsat jako diktát; 84/1 - projít si ústně, 84/2 a), b) - zadávám jako dobrovolný úkol - děti znají, přinesou na lístečku napsané, 84/3 - projít si ústně
 • zápis do sešitu ČJ školní dle strany 85 - tabulka "Slovní druhy" - zkusit si podobný "domeček" udělat do sešitu - tedy vypsat názvy jednotlivých slovních druhů a k nim příklady - barevně a přehledně si vyznačit, žlutý rámeček pod tím již neopisovat
 • 86, 87, 89 a 90 - přečíst zejména žluté rámečky (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky) a zkusit si udělat ústně cvičení 86/2, 87/2, 89/3, 4, 5
 • velký PS - str. 29, 30, 31 a pak na str. 2/1
 • žlutý PS - 50/2, str. 52
 • Písanka - str. 16 a 17
 • Čítanka - str. 88 - 89, přečíst a ústně si odpovědět na otázky
 • pokračovat ve čtení vlastní knížky - zapisovat do Kulturního deníku
 
Matematika
 • procvičovat dělení se zbytkem a násobilku, trénovat dělení se zbytkem 2, 3 a pokud už děti rozumí principu, mohou zkoušet dělit se zbytkem i vyššími čísly (např. 27:4, 53:5 apod.)
 • učebnice - str. 114 - celou projít a do sešitu udělat cvičení 12 (JEN - 3., 4. a 5. řádek si podobně překreslit do sešitu), dále cvičení 13, 14 a 15 písemně do sešitu
 • stále procvičovat zaokrouhlovánínásobilkusčítání a odčítání s přechodem - pamětné i písemné
 
Anglický jazyk
 • opakovat veškerou slovní zásobu
 • znovu projít UČ str. 44 a 45; projít si nově strany 46 a 47, zejména zelený rámeček - podívat se na vazbu: There is, there are - budeme procvičovat hlavně ve škole, ale seznámit se s ní;  kdo chce, může si přečíst komiks na stranách 48 a 49
 • pracovní sešit: 42/2; 43/4, 5; 44/1, 2
informace od pí. učitelky Vallové (AJ) zůstávají:
 • trénovat čtení uč. 40-41
 • učebnice 42-45 projít + vypracovat cvičení, kde je to zadané, do velkého sešitu
 • do slovníčku opsat a naučit se uč. 38/3 a 39/6, 43/7, 45/5
 • vypracovat PS 40-45
Náš svět
 • Pracovní sešit - str. 66 a 67

 

Dobrý den,

zasílám pro děti učivo na zbytek tohoto týdne (středa - pátek) a prosím o jeho postupné doplnění. Prosím také o to, aby děti individuálně procvičovaly to, co jim dělá největší potíže. Přeji Vám klidné dny a hlavně hodně trpělivosti. S pozdravem Natálie Šťávová

 • Český jazyk - procvičovat vyjmenovaná slova - zejména po "V" a správně rozlišovat slova s předponou "vy" a "vý" - pozor na slova, ve kterých se po "v" píše y/ý, ale nejedná se o předponu vy/vý (povykovat, výšina, vykat, zavýsknout), a na slova, která sice předponu mají - ale není to předpona vy nebo vý (přivítat - předpona - při, zvítězit - předpona z) - využívat pro kontrolu, ověření i dopomoc svoje portfolio - procházet si ho, hledat si v něm
  • učebnice - 82/1, 2 - projít si ústnĚ
  • velký PS - 27/4, 28/1, 2, 3 - Napsat jako "diktát".
  • žlutý PS - 49/3, 50/1, 3, 51/4
  • Písanka - str. 15
  • Čítanka - str. 86 - 87, přečíst a ústně si odpovědět na otázky
  • pokračovat ve čtení vlastní knížky - zapisovat do Kulturního deníku
  • opakovat řady VS, řadu slovních druhů a ke každému slovnímu druhu se naučit pár příkladů (např. příslovce - rychle, zdola, už)
 •  Matematika - začínáme dělení se zbytkem - proto hodně procvičovat násobilku
  • učebnice - str. 112 - celou projít ještě jednou - zejména cvičení 112/5, str. 113/9 - vypracovat do sešitu, 113/10 na fólii
  • zápis do sešitu M- školní:
  • Dělení se zbytkem - Zbytek musí být VŽDY MENŠÍ než dělitel.
   • 7:3 = 2 zb. 1 (příklady opsat a vypočítat)
   • 16:3 =
   • 1:3 =
   • 4:3 =
   • 26: 3 =
  • Početník - str. 5/1. a 2. sloupeček - při písemném sčítání a odčítání nezapomínat psát vždy: jednotky pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky
  • stále procvičovat zaokrouhlování - 86/5 a 6 - projít ústně, 86/7 písemně do sešitu
  • PS Geometrie - 28/1 C, E, F; 29/1 B, 
 • Anglický jazyk - opakovat veškerou slovní zásobu, znovu projít UČ str. 42 a 43, podívat se na zelený rámeček a připomenout si rozdíl při psaní neurčitého členu: a doll - an aeroplane, a banana - an apple, a monkey - an elephant - začíná-li podstatné jméno na samohlásku - tvar neurčitého členu se z "A" změní na "AN", projít si strany 44 a 45 - do slovníčku zapsat nová slovíčka a naučit se předložky
  • opakovat otázky a odpovědi typu:
   • Where are you? I am at school.
   • Where are your friends? My friends / they are at school. Where are your parents?  My parents / they are at work. Where are you from? I am from Pardubice.
   • Where is your mum from? My mum / she is from Prague.
   • Who is at home? My dog is at home.
   • Are you from Prague? Yes, I am. / No, I am not.
   • Is your mum at home? Yes, she is. / No, she isn´t.
   • Is your grandpa at work? Yes, he is. / No, he isn´t.
  • pracovní sešit: 41/ 6, 7; 42/1
  • informace od pí. učitelky Vallové - Anglický jazyk:
   • trénovat čtení uč. 40-41
   • učebnice 42-45 projít + vypracovat cvičení, kde je to zadané, do velkého sešitu
   • do slovníčku opsat a naučit se uč. 38/3 a 39/6, 43/7, 45/5
   • vypracovat PS 40-45
 • Náš svět 
  • Učebnice - projít str. 75, zkusit si nacvičit telefonický rozhovor na tísňovou linku, zopakovat důležitá telefonní čísla
  • Pracovní sešit - str. 65