Domácí úkoly pro 2.C

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Domácí úkoly na týden 6.4. - 8.4. 2020

6. 4. – pondělí

Tento týden budou úkoly propojené s nadcházejícími Velikonocemi. Týden bude kratší, jen do středy, protože ve čtvrtek máte prázdniny a pak už Velikonoce až do pondělí J

 • Český jazyk: doplň správně slabiky bě, pě, vě, mědo neúplných slov /list v příloze/
 • Matematika: procvičování násobení a dělení 2,3 a příklady na sčítání a odčítání do 100, listy v příloze
 • Náš svět: Velikonoce – pracovní list v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • Psaní: písanka str. 22 /přeskočili jsme kvůli velikonočním svátkům/

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

7. 4. – úterý

 • Český jazyk: doplň správně slabiky bě, pě, vě, mědo neúplných slov /list v příloze/
 • Matematika: slovní úlohy – doplňpodle návoduv pracovním listě/ v příloze/
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čtení o Velikonocích z listů v příloze

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

8. 4. – středa

 • Český jazyk: naučit se Velikonoční básničku – Koleda /v příloze/
 • Matematika: spoj správně vajíčka, nalep se slepičkou na papír a tento úkol mi opět můžete poslat podle vašich možností
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čtení o Velikonocích z listů v příloze
 • Psaní: písanka str. 23 /přeskočili jsme kvůli velikonočním svátkům/

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

30. 3. – pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 75/4 písemně do domácího sešitu, procvičení psaní slabik dě, tě, ně, mě, bě, pě, vě, pracovní sešit str. 28
 • Matematika: pracovní sešit str.24  –  úkoly 6 – 9 / pozor na příklady se závorkou, nejprve řešíme příklady v závorce/ a  procvičovat násobilku 2,3 a dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 47, stromy na jaře, stavba nebo části kvetoucího stromu
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk
 • Psaní: písanka str. 16

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

31. 3. – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 75/5 písemně do domácího sešitu, napište věty se slovními spojeními nebo jen opište spojení v barevných rámečcích – procvičení psaní slabiky mě, pracovní sešit str. 29
 • Matematika: dělení 3,pracovní sešit str. 25 – úkoly 1 - 2, procvičovat násobilku a dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

1. 4. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 75/6 písemně, nadepište na papír A4 na šířku slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a vypište pod ně do sloupečků slova z tohoto cvičení, která tyto slabiky obsahují - na procvičení těchto slabik. Pak si znovu celé cvičení v učebnici přečtěte a o každém větném celku rozhodněte, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí. Kdo zapomněl, podívejte se na str.19.
 • Matematika: pracovní sešit str.25 – dělení třemi , cvičení 3 - 6,  procvičovat násobilku a dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. 

2. 4. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 76/1 -  písemně do domácího sešitu, můžete vyzkoušet i jako diktát, pracovní sešit str. 30
 • Matematika: pracovní sešit str. 26 – cvičení  1 - 4 , procvičovat násobení a dělení 2,3 a odčítání  a sčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 17
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

3. 4. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str.76/3 doplňte do slov správnou slabiku a vždy tuto trojici vzniklých slov očíslujte podle abecedy
 • Matematika: pracovní sešit str. 26 – cvičení 5 - 8 , procvičovat násobení, dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: Jaro – jaro u vody, učebnice str.48 – 49, prohlédněte si pečlivě oba obrázky a vyhledej všechny živočichy, najdi si na internetu nebo v nějaké encyklopedii, čím je zajímavá kukačka
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly 23.3. - 27.3. 2020

23. 3. – pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 73/8 písemně do domácího sešitu, ústně 73/9 – říkej hbitě  a ukazuj slabiky dě, tě, ně
 • Matematika: pracovní sešit str.22  –  úkoly 1 – 2 a  procvičovat násobilku a dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: hodiny, naučit se určovat čas podle hodin s pomocí ručiček na ciferníku i digitálně pomocí čísel, pracovní list
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/
 • Psaní: písanka str. 14

Více v emailu od třídní učitelky

24. 3. – úterý

 • Český jazyk: pracovní list – procvičení probraného učiva / tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky a slabiky dě,tě,ně
 • Matematika: pracovní sešit str. 22 – úkoly 3 - 5, procvičovat násobilku a dělení a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním /čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

25. 3. – středa

 • Český jazyk: bě, pě, vě, mě – nové učivo, ústně učebnice str.74 – přečíst žlutý rámeček a písemně vypracovat úkol 1.
 • Matematika: pracovní sešit str.23 – násobení třemi , cvičení 1 - 3, cvičení č. 4 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním / čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

26. 3. – čtvrtek

 • Český jazyk: bě, pě, vě, mě, učebnice str. 74/2 -  ústně, pracovní sešit str. 27
 • Matematika: pracovní sešit str. 23 - cvičení č. 5 vypracovat do domácího sešitu písemně,  procvičovat násobení a dělení 2, násobení 3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 15
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním / čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

27. 3. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str.74/3 napiš o své mamince podle bodů v osnově, jaká je
 • Matematika: pracovní sešit str. 24 – úkoly 1 – 5, procvičovat násobení, dělení 2, násobení 3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: Jaro – učebnice str.46 – přečti stránku, namaluj květinu i s kořeny a popiš její části podle vzoru v učebnici dole
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním / čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Domácí úkoly 12.3.- 20.3. 2020 

12. 3. – čtvrtek

 • Český jazyk: str. 70/10, pečlivě opsat, modře vybarvit všechny tvrdé a červeně všechny měkké slabiky, v pracovním sešitě vyplnit str. 20
 •  Matematika: pracovní sešit str. 17, cvičení 1 - 4, cvičení č. 5 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 •  Psaní: písanka str. 11
 •  Čtení: tiché a hlasité čtení s porozuměním
 •  / Více v emailu od třídní učitelky. /

 13. 3. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 71/11 písemně do domácího sešitu, ústně 71/12, pracovní sešit str. 21
 • Matematika: pracovní sešit str. 17, cvičení 6 - 10, cvičení č. 11 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 39 - 42
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

 16. 3. – pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 71/14 písemně do domácího sešitu, ústně 71/13, pracovní sešit str. 22
 • Matematika: pracovní sešit str. 18 – příprava na dělení, procvičovat násobilku 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 39 - 42
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • Psaní: písanka str. 12
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

 17. 3. – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 71/15 písemně do domácího sešitu, ústně 71/13, pracovní sešit str. 23
 • Matematika: pracovní sešit str. 19, procvičovat násobilku a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

  18. 3. – středa

 • Český jazyk: dě, tě, ně, učebnice str. 72/1 písemně, pracovní sešit str. 24-25
 • Matematika: pracovní sešit str. 20, cvičení 1 - 3, cvičení č. 4 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

   19. 3. – čtvrtek

 • Český jazyk: dě, tě, ně, učebnice str. 72/2 - 3 ústně, pracovní sešit str. 26
 • Matematika: pracovní sešit str. 20, cvičení 5 - 9, procvičovat násobení a dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 13
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

 20. 3. – pátek

 • Český jazyk: dě, tě, ně, učebnice str. 73/4 písemně, str. 73/5 a 9 ústně, pracovní sešit str. 9
 • Matematika: pracovní sešit str. 21, na prázdný list papíru rýsovat přímky a úsečky s popisem, procvičovat násobení, dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 43 - 45
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

11.3.2020

 • Český jazyk: učebnice str. 70/7 - písemně do domácího sešitu napsat rozkazovací věty a k tomu v pracovním sešitě "Procvičujeme" cvičení na straně 34/, 3 doplnit.
 • Matematika: procvičovat násobilku 2 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě dodělat stranu 16
 • Čtení: hlasité a tiché čtení

Více v emailu od třídní učitelky.