Domácí úkoly pro 2.C

Domácí úkoly na týden 22.6. - 26.6. 2020

22. 6. – pondělí.

 • Český jazyk: učebnice str. 93/18, napište toto cvičení do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.20/ 4 - 5  , procvičování násobení a dělení a počítání do 100
 • Náš svět: procvičování  učiva příloze
 • Psaní: písanka str. 38
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

23. 6. – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 94/19 do domácího sešitu opiš pečlivě báseň Léto, další procvičující pracovní listy v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.21/ 1, 2, 4 /úkol č. 3 vynecháme/, pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

24. 6. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 94/20a napiš do domácího sešitu a vyznač všechna slovesa, případně další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str. 21/5-8, dalšíprocvičování v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

25. 6. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 95/16 – opište do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str. 22/celá stránka – nové učivo- dělení 8
 • Psaní: písanka str. 39
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

26. 6. – pátek

 • Český jazyk: napište svoji představu pomocí pár vět/ 4-5/, jaké byste chtěli prožít prázdniny a pošlete mi to i s nakresleným obrázkem, kde bys chtěl strávit prázdniny. Bude to váš poslední písemný úkol v tomto školním roce.
 • Matematika: pracovní sešit str.23/celá stránka
 • Náš svět: procvičování učiva v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly na týden 15.6. - 19.6. 2020

15. 6. – pondělí.

 • Český jazyk: učebnice str. 90/7, opište toto cvičení do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.17/ 1 - 2, dělení  7 - nové učivo, procvičování  násobení 7 a počítání do 100
 • Náš svět: procvičování  učiva příloze
 • Psaní: písanka str. 36
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

16. 6.  – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 92/14c do domácího sešitu vypiš, další procvičující pracovní  listy v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.17/ 3 – 6, pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

17. 6. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 92/15 slož ze slov a napiš do domácího sešitu  věty,  případně další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str. 18/ 1 -3, dalšíprocvičování v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

18. 6. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 93/16 – opište do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str. 18/4 – 6,procvičování učiva, násobení a dělení, příklady do 100, slovní úlohy
 • Psaní: písanka str. 37
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

19. 6. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 93/17a vypiš do domácího sešitu všechna slovesa, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.19/1 – 3, nové učivo – násobení 8, další procvičování v příloze
 • Náš svět: procvičování učiva v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly na týden 8.6. - 12.6. 2020

8. 6. – pondělí.

 • Český jazyk: učebnice str. 89/3, opište toto cvičení do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.14/ 4 - 6, procvičování  násobení 7 a počítání do 100
 • Náš svět: Léto v lese, str. 62 - 63
 • Psaní: písanka str. 34
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

9. 6.  – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 90/4, procvičující pracovní  listy v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.15/ 1 – 3, cvičení 2 poslední dva sloupečky pečlivě  do domácího sešitu z matematiky. Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

10. 6. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 90/6 opište a doplňte slova ve správném tvaru do domácího sešitu  a věty si utvořte jen ústně,  případně další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str. 15/ 4 -6, dalšíprocvičování v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

11. 6. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 91/9 – opište do domácího sešitu nebo poproste rodiče, aby vám toto cvičení nadiktovali a doplňte k tomu úkol a i b
 • Matematika: pracovní sešit str. 16/1 - 3procvičování učiva, násobení a dělení, příklady do 100, slovní úlohy
 • Psaní: písanka str. 35
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

12. 6. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 91/11 a 12 opiš do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.16/4 – 7, cvičení 4 do domácího sešitu z matematiky
 • Náš svět: procvičování učiva v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly na týden 1.6. - 5.6. 2020

1. 6. – pondělí.

 • Český jazyk: učebnice str. 87/5, opiš toto cvičení do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.11/ 4 - 6, procvičování dělení 6 a počítání do 100
 • Náš svět: Léto na louce - křížovka
 • Psaní: písanka str. 32
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

2. 6.  – úterý

 • Český jazyk: slovní druhy - procvičující pracovní listy v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.12/ 1 – 3, cvičení 7 do domácího sešitu z matematiky Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

3. 6. – středa

 • Český jazyk: nové učivo - vlastní jména, psaní velkých písmen, učebnice str. 88, opište a doplňte do domácího sešitu cvičení 3,  pracovní list v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str. 12/ 4 - 8, dalšíprocvičování v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

4. 6. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 88/4 -do domácího sešitu, procvičování v příloze
 • Matematika: procvičování učiva, násobení a dělení, příklady do 100, slovní úlohy
 • Psaní: písanka str. 33
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

5. 6. – pátek

 • Český jazyk: místní jména, učebnice str. 89/3, opiš do domácího sešitu, procvičování i-y v příloze
 • Matematika: nové učivo – násobení 7, pracovní sešit str.13/1 – 3
 • Náš svět: Léto
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly na týden 25.5. - 29.5. 2020

25. 5. – pondělí.

 • Český jazyk: učebnice str. 85/2, napiš toto cvičení do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.9/ 4 - 6, procvičování násobilky a počítání do 100
 • Náš svět: Léto str. 58 – 59
 • Psaní: písanka str. 30
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

26. 5.  – úterý

 • Český jazyk: procvičující pracovní listy v příloze
 • Matematika: pracovní sešit str.10/ 1 – 3, cvičení 7 do domácího sešitu z matematiky Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

27. 5. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 85/3, opište krásně a pečlivě bez chyb do domácího sešitu a podtrhněte podstatná jména rovnou čarou a slovesa vlnovkou
 • Matematika: pracovní sešit str. 10/ 4 - 8, dalšíprocvičování v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

28. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 86 další slovní druh – Předložky – nové učivo,  procvičování v příloze
 • Matematika: procvičování učiva, násobilka do 6, příklady do 100, slovní úlohy, pracovní sešit str.11/4 do domácího sešitu, nezapomeň, jak se řeší závorky závorky.
 • Psaní: písanka str. 31
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

29. 5. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 87/1, opiš do domácího sešitu a doplň číslicí nad slova slovní druhy, procvičování i-y v příloze
 • Matematika: nové učivo – dělení 6, pracovní sešit str.11/1 – 3
 • Náš svět: Léto, učebnice str. 60 - 61
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

 

Domácí úkoly na týden od 18.5. do 22.5. 2020

18. 5. – pondělí.

 • Český jazyk: pracovní list č.29  
 • Matematika: pracovní sešit str.8/ 1 – 4 a cvičení 4. do domácího sešitu z matematiky. Ve cvičení jsou příklady se závorkami. Vzpomínáte si? Ty musíte vypočítat jako první a pak teprve dál pokračovat. Pro rychlíky pracovní listy v příloze. Kdo má zájem, může si vyzkoušet těžší příklady se závorkami                / v příloze/.
 • Náš svět: Léto str. 57 – přírodní společenstvo vytvořené člověkem
 • Psaní: písanka str. 28
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk.

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

19. 5.  – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 83/ 8, 9 – cvičení 9. napište do domácího sešitu
 • Matematika: pracovní sešit str.8/ 5 - 9. Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

20. 5. – středa

 • Český jazyk: slovesa - učebnice str. 84/10, napište do domácího sešitu věty s vhodným slovesem ze závorky.
 • Matematika: procvičování a opakování násobilky 1 – 5 v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

21. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: slovesa  a podstatná jména, učebnice str. 84/11 napiš do domácího sešitu, další procvičování v příloze
 • Matematika: procvičování příkladů do 100 na sčítání a odčítání, slovní úlohy, procvičení násobilky 1 – 5. K tomu můžete využít listy v příloze.
 • Psaní: písanka str. 29
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

22. 5. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 84/12 vypiš slovesa do tří sloupců, procvičování i-y v příloze
 • Matematika: nové rozšiřující učivo, násobilka 6,pracovní sešit str. 9/ 1 – 3. Pro rychlíky můžete využít procvičování v příloze.
 • Náš svět: Léto, učebnice str. 58
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list v příloze.

/ Více každý den upřesňující info od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Domácí úkoly na týden od 11.5. do 15.5. 2020

11. 5. – pondělí.

 • Český jazyk: podstatná jména - učebnice str. 81/6 – vypište všechna podstatná jména. Některá podstatná jména mohou být i v různých tvarech od jednoho slova – například slovo máma je podstatným jménem také ve tvaru mámou, mámě, mami, mámy… Na to si dejte v tomto cvičení pozor.
 • Matematika: nové učivo - dělení 5, opět budeme rozdělovat celek po pěti a budeme se ptát, kolik pětic jsme vytvořili nebo celek budeme rozdělovat na 5 stejných částí a budeme se ptát, kolik je v každé části prvků, pracovní sešit str.6/ 1 - 3. Pro rychlíky pracovní listy v příloze. /Stranu č. 5 přeskočíme a vypracujeme si ji, až budeme všichni ve škole – geometrie, polopřímky./
 • Náš svět: kvíz – Co už vím
 • Psaní: písanka str. 26
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk.

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

12. 5.  – úterý

 • Český jazyk: slovní druhy – slovesa – nové učivo, učebnice str. 82 – žlutý rámeček a cvičení 1,2,3, procvičení v pracovních listech
 • Matematika: pracovní sešit str.6/ 4 -  6. Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

13. 5. – středa

 • Český jazyk:  slovesa - učebnice str. 82/4, napište do domácího sešitu  slova seřazená podle časové posloupnosti
 • Matematika: pracovní sešit str 7/ 1 - 3. Pro rychlíky můžete využít procvičování v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list v příloze.

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

14. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: slovesa  a další procvičování /v příloze/
 • Matematika: pracovní sešit str 7/ 4 – 7, příklady z přílohy přepište a vypočítejte do domácího sešitu. Cvičení č. 8 nebudeme dělat / písemné odčítání s přechodem/ až budeme všichni ve škole, procvičení násobilky 1 – 5. K tomu můžete využít listů v příloze.
 • Psaní: písanka str. 27
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

15. 5. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 83/7, napište do domácího sešitu a podtrhněte slovesa vlnovkou, případně poproste maminku nebo tatínka, aby vám cvičení nadiktovali jako diktát.
 • Matematika: slovní úlohy v podobě kvízu. Pro rychlíky můžete využít procvičování v příloze.
 • Náš svět: Léto, učebnice str. 56
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list v příloze.

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova

 

Domácí úkoly na týden od 4.5. do 7.5. 2020

4. 5. – pondělí.

 • Český jazyk: podstatná jména - učebnice str. 81/4  a doplň slovní druhy do tabulky v příloze.
 • Matematika: pracovní sešit str.3/ 3 – 6, procvičování násobilky 5. Pro rychlíky pracovní listy v příloze.
 • Náš svět: učebnice str. 54 – 55, přečíst.
 • Psaní: písanka str. 25
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk.

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

5. 5.  – úterý

 • Český jazyk: slovní druhy – podstatná jména, doplň do pracovního listu a procvič si psaní slov v přiloženém listu
 • Matematika: pracovní sešit str.4/ 1 - 3 a cvičení 4 do domácího sešitu. Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu.

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

6. 5. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 81/5, napište do domácího sešitu s vhodnými podstatnými jmény.
 • Matematika: pracovní sešit str 4/ 5 - 9. Pro rychlíky můžete využít procvičování v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit čtecí list v příloze.

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

7. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: báseň o mamince, opiš, nauč se jí zpaměti a dokresli obrázek /v příloze/.
 • Matematika: procvičení násobilky 1 – 5. K tomu  můžete využít listů v příloze.
 • Psaní: písanka str. 26
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk či četba textu s úkoly v příloze

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Domácí úkoly na týden od 27.4. do 30.4. 2020

27. 4. – pondělí.

 • Český jazyk: podstatná jména, učebnice str. 79, pozorně si přečtěte žlutý rámeček o podstatných jménech a pak písemně 79/2 do domácího sešitu vypište do tří sloupců pod sebe z první básně všechny osoby, z druhé zvířata a věci ze třetí básně. To všechno jsou podstatná jména.
 • Matematika: nový pracovní sešit číslo 7, str.1 kromě úkolů 4 a 7 – ty budou zítra do domácího sešitu. Pro rychlíky pracovní listy v příloze.
 • Náš svět: Hospodářská zvířata a jejich mláďata – procvičení, pracovní listy
 • Psaní: písanka str. 21
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

28. 4. – úterý

Dnes se pustíme do dělení 4 /čtyřmi/.

 • Český jazyk: slovní druhy – podstatná jména, ukazujeme na ně ten, ta, to. Vybarvi podle návodu podstatná jména v pracovním listu tak, že kde se hodí ke slovu ten – modře, kde ta – červeně a kde to – žlutě. Nebo si můžeš napsat či jen doplnit cvičení z pracovního sešitu.
 • Matematika: pracovní sešit str.1/ 4 a 7 do domácího sešitu, pozor na závorky – ty počítáme jako první.  Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

29. 4. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 80/3a písemně do domácího sešitu vypište do tří sloupců pod sebe osoby, zvířata a věci z této pohádky. Procvičujte si přehled slovních druhů i s pořadovými čísly. Můžete využít listů v příloze. Ale nejdříve si zkus nahlas říci pohádku podle obrázků.
 • Matematika: pracovní sešit str.2 kromě cvičení 1. Písemné sčítání a odčítání si necháme, až budeme všichni ve škole, abychom to dělali všichni stejně, jednotně. Pro rychlíky můžete využít procvičování v příloze.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst a vyřešit list v příloze

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

30. 4. – čtvrtek

 • Český jazyk: pracovní list – procvičování učiva
 • Matematika: pracovní sešit str. 3/1-2, násobení 5 – pěti – nové učivo. Násobky 5 jsou velmi jednoduché, protože buď končí na nulu nebo na pětku. Určitě se je rychle naučíte.
 • Psaní: písanka str. 24
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk či četba textu s úkoly v příloze

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

Domácí úkoly na týden od 20.4. do 24.4. 2020

20. 4. – pondělí

Dnes nás hlavně čekají slovní druhy – nové učivo.

 • Český jazyk: učebnice str. 78 – Slovní druhy – přehled. Dnes se začneme učit názvy všech slovních druhů, především je umět správně vyjmenovat, jak jdou za sebou.
 • Matematika: procvičovat násobení 2, 3, 4, dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100, pracovní listy v příloze
 • Náš svět: učebnice str. 51 Ptáci a jejich hnízda. Najdi si na internetu nebo v encyklopedii, jak se liší od sebe vlaštovka a jiřička a zda se od sebe odlišují kos a kosice ve vzhledu.
 • Psaní: písanka str. 19
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

21. 4. – úterý

 • Dnes se pustíme do dělení 4 /čtyřmi/.
 • Český jazyk: slovní druhy – umět vyjmenovat, jak jdou za sebou, doplnit správné písmeno do neúplných slov a spojení v pracovním listu nebo si napsat cvičení z pracovního sešitu
 • Matematika: dělení 4 - čtyřmi, ale pozor – násobení, dělení dvěma, třemi, pracovní sešit str.29. Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze.  
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

22. 4. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 90/7 písemně do domácího sešitu, doplňte do slov a spojení správná písmena a procvičujte si vyjmenovávat přehled slovních druhů i s pořadovými čísly.
 • Matematika: pracovní sešit str.30
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

23. 4. – čtvrtek

 • Připravte si ostře ořezané tužky, pravítka nebo trojúhelníky, budeme rýsovat.
 • Český jazyk: pracovní list – procvičování učiva
 • Matematika: pracovní sešit str. 31 -geometrie, opakování učiva z geometrie
 • Psaní: písanka str. 20
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba  jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

24. 4. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str.  – doplňte do vět vhodná slova a cvičení napište do domácího sešitu
 • Matematika: pracovní sešit str. 32, souhrnné opakování učiva z pracovního sešitu č. 6
 • Náš svět: učebnice str. 52 - 53 Hospodářská zvířata. Umíte vyjmenovat zvířecí rodiny hospodářských zvířat /např. kráva, být, tele/. Jak je to s kobylou a klisnou?
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba jiné knihy vhodné pro tento věk, případně přečíst přiložený text a doplnit odpovědi do pracovního listu

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

 

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Domácí úkoly na týden 6.4. - 8.4. 2020

14. 4. – úterý

Tak jak jste prožili Velikonoce? Doufám, že jste si je užili i přes ta omezení. Já jsem využila alespoň trochu toho sluníčka. Ale dnes už zase musíme pracovat. Dnes se hlavně pustíme do násobení 4 /čtyřmi/.

 • Český jazyk: doplnit  správné písmeno do neúplných slov a spojení v pracovním listu nebo si napsat jedno ze cvičení z pracovního sešitu na str. 31
 • Matematika: násobení 4 - čtyřmi, ale pozor – násobení, dělení dvěma,pracovní sešit str. 27 – úkoly 1 – 3. Pro rychlíky můžete využít ještě listy v příloze a procvičovat násobilku a dělení 2,3 či sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky   / závěr knihy/ či jiné knihy vhodné pro tento věk

Pro náročné rychlíky ještě posílám opáčko o Velikonocích J

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

15. 4. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 76/4 písemně do domácího sešitu
 • Matematika: pracovní sešit str.27 cvičení 4 - 5, pro rychlíky můžete využít ještě nějaké listy v příloze na procvičení učiva
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

16. 4. – čtvrtek

 • Český jazyk: doplnit  správné písmeno do neúplných slov a spojení v pracovním listu
 • Matematika: pracovní sešit str. 28 – cvičení  1 - 4 , cvičení 28/2 písemně do domácího sešitu z matematiky, procvičovat násobení a dělení 2,3 a odčítání  a sčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 18
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

17. 4. – pátek

 • Český jazyk: pracovní sešit str.30/5 – doplňte do vět vhodná slova a cvičení napište do domácího sešitu
 • Matematika: pracovní sešit str. 28 – cvičení 5 - 8 , procvičovat násobení, dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 50, prohlédni si dobře obrázek a vyhledej všechny rostliny a živočichy podle čísel. Pro rychlíky – najdi na internetu nebo v encyklopediích zajímavosti o čmelákovi.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Domácí úkoly na týden 6.4. - 8.4. 2020

6. 4. – pondělí

Tento týden budou úkoly propojené s nadcházejícími Velikonocemi. Týden bude kratší, jen do středy, protože ve čtvrtek máte prázdniny a pak už Velikonoce až do pondělí J

 • Český jazyk: doplň správně slabiky bě, pě, vě, mědo neúplných slov /list v příloze/
 • Matematika: procvičování násobení a dělení 2,3 a příklady na sčítání a odčítání do 100, listy v příloze
 • Náš svět: Velikonoce – pracovní list v příloze
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • Psaní: písanka str. 22 /přeskočili jsme kvůli velikonočním svátkům/

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

7. 4. – úterý

 • Český jazyk: doplň správně slabiky bě, pě, vě, mědo neúplných slov /list v příloze/
 • Matematika: slovní úlohy – doplňpodle návoduv pracovním listě/ v příloze/
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čtení o Velikonocích z listů v příloze

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

8. 4. – středa

 • Český jazyk: naučit se Velikonoční básničku – Koleda /v příloze/
 • Matematika: spoj správně vajíčka, nalep se slepičkou na papír a tento úkol mi opět můžete poslat podle vašich možností
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čtení o Velikonocích z listů v příloze
 • Psaní: písanka str. 23 /přeskočili jsme kvůli velikonočním svátkům/

/ Více každý den v emailu od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly 30.3. - 3.4. 2020

30. 3. – pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 75/4 písemně do domácího sešitu, procvičení psaní slabik dě, tě, ně, mě, bě, pě, vě, pracovní sešit str. 28
 • Matematika: pracovní sešit str.24  –  úkoly 6 – 9 / pozor na příklady se závorkou, nejprve řešíme příklady v závorce/ a  procvičovat násobilku 2,3 a dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 47, stromy na jaře, stavba nebo části kvetoucího stromu
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk
 • Psaní: písanka str. 16

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

31. 3. – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 75/5 písemně do domácího sešitu, napište věty se slovními spojeními nebo jen opište spojení v barevných rámečcích – procvičení psaní slabiky mě, pracovní sešit str. 29
 • Matematika: dělení 3,pracovní sešit str. 25 – úkoly 1 - 2, procvičovat násobilku a dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

1. 4. – středa

 • Český jazyk: učebnice str. 75/6 písemně, nadepište na papír A4 na šířku slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a vypište pod ně do sloupečků slova z tohoto cvičení, která tyto slabiky obsahují - na procvičení těchto slabik. Pak si znovu celé cvičení v učebnici přečtěte a o každém větném celku rozhodněte, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí. Kdo zapomněl, podívejte se na str.19.
 • Matematika: pracovní sešit str.25 – dělení třemi , cvičení 3 - 6,  procvičovat násobilku a dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. 

2. 4. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice str. 76/1 -  písemně do domácího sešitu, můžete vyzkoušet i jako diktát, pracovní sešit str. 30
 • Matematika: pracovní sešit str. 26 – cvičení  1 - 4 , procvičovat násobení a dělení 2,3 a odčítání  a sčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 17
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

3. 4. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str.76/3 doplňte do slov správnou slabiku a vždy tuto trojici vzniklých slov očíslujte podle abecedy
 • Matematika: pracovní sešit str. 26 – cvičení 5 - 8 , procvičovat násobení, dělení 2,3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: Jaro – jaro u vody, učebnice str.48 – 49, prohlédněte si pečlivě oba obrázky a vyhledej všechny živočichy, najdi si na internetu nebo v nějaké encyklopedii, čím je zajímavá kukačka
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním, čítanka nebo četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky či jiné knihy vhodné pro tento věk

/ Více v emailu od třídní učitelky. /

 

Domácí úkoly 23.3. - 27.3. 2020

23. 3. – pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 73/8 písemně do domácího sešitu, ústně 73/9 – říkej hbitě  a ukazuj slabiky dě, tě, ně
 • Matematika: pracovní sešit str.22  –  úkoly 1 – 2 a  procvičovat násobilku a dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: hodiny, naučit se určovat čas podle hodin s pomocí ručiček na ciferníku i digitálně pomocí čísel, pracovní list
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/
 • Psaní: písanka str. 14

Více v emailu od třídní učitelky

24. 3. – úterý

 • Český jazyk: pracovní list – procvičení probraného učiva / tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky a slabiky dě,tě,ně
 • Matematika: pracovní sešit str. 22 – úkoly 3 - 5, procvičovat násobilku a dělení a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním /čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

25. 3. – středa

 • Český jazyk: bě, pě, vě, mě – nové učivo, ústně učebnice str.74 – přečíst žlutý rámeček a písemně vypracovat úkol 1.
 • Matematika: pracovní sešit str.23 – násobení třemi , cvičení 1 - 3, cvičení č. 4 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním / čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

26. 3. – čtvrtek

 • Český jazyk: bě, pě, vě, mě, učebnice str. 74/2 -  ústně, pracovní sešit str. 27
 • Matematika: pracovní sešit str. 23 - cvičení č. 5 vypracovat do domácího sešitu písemně,  procvičovat násobení a dělení 2, násobení 3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 15
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním / čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

27. 3. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str.74/3 napiš o své mamince podle bodů v osnově, jaká je
 • Matematika: pracovní sešit str. 24 – úkoly 1 – 5, procvičovat násobení, dělení 2, násobení 3 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: Jaro – učebnice str.46 – přečti stránku, namaluj květinu i s kořeny a popiš její části podle vzoru v učebnici dole
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním / čítanka a četba knihy Dobrodružství veverky Zrzečky/

Více v emailu od třídní učitelky

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

Domácí úkoly 12.3.- 20.3. 2020 

12. 3. – čtvrtek

 • Český jazyk: str. 70/10, pečlivě opsat, modře vybarvit všechny tvrdé a červeně všechny měkké slabiky, v pracovním sešitě vyplnit str. 20
 •  Matematika: pracovní sešit str. 17, cvičení 1 - 4, cvičení č. 5 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 •  Psaní: písanka str. 11
 •  Čtení: tiché a hlasité čtení s porozuměním
 •  / Více v emailu od třídní učitelky. /

 13. 3. – pátek

 • Český jazyk: učebnice str. 71/11 písemně do domácího sešitu, ústně 71/12, pracovní sešit str. 21
 • Matematika: pracovní sešit str. 17, cvičení 6 - 10, cvičení č. 11 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 39 - 42
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

 16. 3. – pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 71/14 písemně do domácího sešitu, ústně 71/13, pracovní sešit str. 22
 • Matematika: pracovní sešit str. 18 – příprava na dělení, procvičovat násobilku 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 39 - 42
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • Psaní: písanka str. 12
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

 17. 3. – úterý

 • Český jazyk: učebnice str. 71/15 písemně do domácího sešitu, ústně 71/13, pracovní sešit str. 23
 • Matematika: pracovní sešit str. 19, procvičovat násobilku a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

  18. 3. – středa

 • Český jazyk: dě, tě, ně, učebnice str. 72/1 písemně, pracovní sešit str. 24-25
 • Matematika: pracovní sešit str. 20, cvičení 1 - 3, cvičení č. 4 vypracovat do domácího sešitu písemně, procvičovat násobilku a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

   19. 3. – čtvrtek

 • Český jazyk: dě, tě, ně, učebnice str. 72/2 - 3 ústně, pracovní sešit str. 26
 • Matematika: pracovní sešit str. 20, cvičení 5 - 9, procvičovat násobení a dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Psaní: písanka str. 13
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

 20. 3. – pátek

 • Český jazyk: dě, tě, ně, učebnice str. 73/4 písemně, str. 73/5 a 9 ústně, pracovní sešit str. 9
 • Matematika: pracovní sešit str. 21, na prázdný list papíru rýsovat přímky a úsečky s popisem, procvičovat násobení, dělení 2 a sčítání, odčítání do 100 s přechodem
 • Náš svět: učebnice str. 43 - 45
 • Čtení: hlasité a tiché čtení s porozuměním
 • / Více v emailu od třídní učitelky. /

11.3.2020

 • Český jazyk: učebnice str. 70/7 - písemně do domácího sešitu napsat rozkazovací věty a k tomu v pracovním sešitě "Procvičujeme" cvičení na straně 34/, 3 doplnit.
 • Matematika: procvičovat násobilku 2 a sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě dodělat stranu 16
 • Čtení: hlasité a tiché čtení

Více v emailu od třídní učitelky.