Domácí úkoly pro 2.B

Domácí úkoly na týden 14. 4. - 17. 4. 2020

14. 4. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

15. 4. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

16. 4. - čtvrtek

 • Český jazyk: pracovní sešit str. 31/2 c – doplnit, nahlas a zřetelně přečíst
 • Psaní: Písanka s. 20 (opis, přesmyčky a opak. abecedy)
 • Čtení: Čítanka str. 113 – přečíst, Co způsobil pravopis – napsat správně do dom. sešitů (Pozor – slova jsou vyměněná – Plod jabloně je jablko…
 • Matematika: do sešitu:

15 : 3        3 : 3

27 : 3        6 : 3

21 : 3       30 : 3

12 : 3       24 : 3

18 : 3       9 : 3

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/najdi-vetrelce/pocitame.html

(více v emailu od třídní učitelky)

17. 4. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 76/2 - doplnit slabiky a tato slova napsat do sešitu (potěšení, kotě, botě, tě, běží, běž, měla, dědoušek, dvě a očíslovat podle abecedy
 • Čtení: Čítanka str. 114
 • Matematika: násobení čtyřmi – do sešitu:

4 . 2        4  . 5

4 . 7        4 . 6

4 . 8        9 . 4

4 . 10      4 . 9 (zopakovat PS s. 24/4 – změníme-li pořadí…)

(více v emailu od třídní učitelky)

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Učivo na týden 6.4. - 8.4. 2020

6. 4. - pondělí

 • Český jazyk: opakování slabiky , pracovní sešit str. 30/3, 5 (nejprve doplnit do slov, pak slova do vět – náměstí, paměť, předměty, měsíc), všechno nahlas přečíst
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: násobení čtyřmi, pracovní sešit str. 27/1, vyplnit pracovní list - příloha č.4

(více v emailu od třídní učitelky)

7. 4. - úterý

 • Český jazyk: opakování slabiky , pracovní sešit str. 30/6, 7
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: pracovní sešit str. 27/2, 3 – říkat násobky č. 4 nahoru a dolů

 (více v emailu od třídní učitelky)

8. 4. - středa

 • Český jazyk: procvičení psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, pracovní sešit str. 31/1 (dělo, děda, těstoviny, kotě, podběl, bělásek, medvěd, devět)
 • Psaní: Písanka s. 22 – napíší jen kluci (nápověda – pomlázka), 23 – napíší jen holky (nápověda – kraslice)
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: pracovní sešit str. 27/4, 5

(více v emailu od třídní učitelky)

Učivo na týden 30.3. - 3.4. 2020

30. 3. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

31. 3. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

1. 4. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

2. 4. - čtvrtek

(více v emailu od třídní učitelky)

3. 4. - pátek

5 . 3                      2 . 6

2 . 9                      3 . 8 … (více v emailu od třídní učitelky)

(více v emailu od třídní učitelky)

Učivo na týden 23.3. - 27.3. 2020

23. 3. - pondělí

24. 3. - úterý

25. 3. - středa

26. 3. - čtvrtek

27. 3. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 73/7 ústně (např. spatřil, šplhala…), cv. 8 písemně
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 24 – dodělat stránku 
 • https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/mlsny-zajic/nasobeni3priklad1.htm
 • Náš svět: PS s.56 celá str. – doplnit (do 1. sl. 4, 12, 10…, 2. sl. doplní podle obrázků např. 4 – Š, 12 – I…)

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

12. - 20. 3. 2020

12. 3. - čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 70/7, 8, 9 – ústně (odůvodňovat), Ps s. 34/3 doplnit
 • Psaní: Písanka s. 12
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 19/1, 2, 3, 4

13. 3. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 70/10 – ústně, odůvodňovat
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 20/5, 6
 • Náš svět: PS. S. 51 – dokončit (dopsat roční období), nové učivo – učebnice s. 43 – přečíst, PS s. 52 - doplnit

16. 3. - pondělí

 • Český jazyk: učebnice s. 71/11 dodělat cvičení ústně, odůvodňovat, Ps s.35/5, 6 - doplnit
 • Psaní: Písanka s. 13
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 20/7, 9
 • Náš svět: učebnice s. 44 – přečíst, PS s. 53 - doplnit

17. 3. - úterý

 • Český jazyk: učebnice s. 71/12 – ústně, Ps s. 35/7 - písemně
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 21 zatím přeskočíme, doděláme až ve škole, s. 22/1 - doplnit

18. 3. - středa

 • Český jazyk: Ps s. 36/1 a, b doplnit
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: Ps s. 22/2a, b

19. 3. - čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 71/14 - písemně
 • Psaní: Písanka s. 14
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 22/2 c, d

20. 3. - pátek

 • Český jazyk: Ps s. 36/1 c - doplnit
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 22/3, 4 doplnit
 • Náš svět: učebnice s. 45 – přečíst, PS s.54 - doplnit

11. 3. 2020

 • Český jazyk: učebnice s. 70/6 - 5. až 8. věta (1. až 4. větu měly děti za úkol z úterý 10. 3.) a k tomu v pracovním sešitě s. 35/4 doplnit.
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě dodělat s. 19
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)