Domácí úkoly pro 2.B

Domácí úkoly na týden 22.6. - 26.6. 2020

22. 6. - pondělí

 • Čtení: čtení vlastní knížky
 • Matematika: s. 21/7 – vypočítej jen v pracovním sešitě, pro rychlíky cv. 4, 6, s. 22/2, pro rychlíky cv. 3

 

23. 6. - úterý

 • Čtení: čtení vlastní knížky
 • Matematika: s. 23/3 – ústně, pro rychlíky cv. 4, 5, 7

 

24. 6. - středa

 • Čtení: čtení vlastní knížky
 • Matematika: s. 25/celá stránka

 

25. 6. – čtvrtek

 • Čtení: čtení vlastní knížky
 • Matematika: s. 28/1, 2, 6

 

26. 6. – pátek

 • Čtení: čtení vlastní knížky
 • Matematika: s. 30 – celá stránka. Děti by měly umět zpaměti násobení a dělení do čísla 5 (tzn. i příklady 5x8, 5x9…). Ostatní příklady mohou hledat v tabulce na obale tohoto sešitu - docvičíme na začátku 3. třídy. Učivo geometrie doučíme ve 3. třídě, pracovní sešit 7 nevyhazovat, budeme potřebovat GEOMETRII. Zbylé příklady si mohou přes prázdniny dodělat.

 

Domácí úkoly na týden 15.6. - 19.6. 2020

15. 6. - pondělí

 • Český jazyk: učebnice s. 91/11 – napiš do sešitu (Umyj si ruce před jídlem! Neztrať knihy! Naplň si doma pero! Ořež si tužky!) Zopakuj si druhy vět – oznamovací, rozkazovací, tázací, přací.
 • Čtení: čítanka s. 158
 • Matematika: s. 14/3, 4, 5, děti mohou používat tabulku -  na začátku tohoto sešitu, pro rychlíky - příloha 14 - sloupek č. 53
 • Náš svět: pracovní sešit s. 69 (do mobilu – rybník, les, louka, stavení)

(více v emailu od třídní učitelky)

 

16. 6. - úterý

 • Český jazyk: učebnice s. 91/12 – jen ústně. Zopakuj si slova protikladná.
 • Psaní: Písanka s. 39
 • Čtení: čítanka s. 159
 • Matematika: s. 15/1, 2 – písemně jen zelený sloupek, ostatní ústně, pro rychlíky -  příloha 14 - sloupek č. 54

(více v emailu od třídní učitelky)

 

17. 6. - středa

 • Český jazyk: učebnice s. 91/14 – napiš do sešitu. Zopakuj si, kde se píší velká písmena.
 • Čtení: čítanka s. 160
 • Matematika: s. 17/2, 3, pro rychlíky - příloha 14 - sloupek č. 55

(více v emailu od třídní učitelky)

 

18. 6. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 93/17 – Opiš nadpis a 4 řádky. Ostatní ústně. Zopakuj si měkké a tvrdé slabiky.
 • Čtení: čítanka s. 161
 • Matematika: s. 18/4, pro rychlíky - příloha 14 - sloupek č. 56

 (více v emailu od třídní učitelky)

 

19. 6. – pátek

 • Český jazyk: s. 93/18 – ústně, zopakuj si druhy vět a vlastní jména
 • Psaní: Písanka s. 40
 • Čtení: čtení vlastní knížky
 • Matematika: s. 20/1, 2, 3, 4 – jen 1. sloupek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Domácí úkoly na týden 8.6. - 12.6. 2020

8. 6. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

 

9. 6. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

 

10. 6. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

 

11. 6. – čtvrtek

 (více v emailu od třídní učitelky)

 

12. 6. – pátek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Domácí úkoly na týden 1.6. - 5.6. 2020

1. 6. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

 

2. 6. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

 

3. 6. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

 

4. 6. – čtvrtek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

5. 6. - pátek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Domácí úkoly na týden 25.5. - 29.5. 2020

25. 5. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

 

26. 5. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

 

27. 5. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

 

28. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 86/1 . nakresli do nelink. sešitu, nadepiš PŘEDLOŽKY. Do obrázku piš předložky (např. u kočky – pod, k obrazu nad, u židle vedle, u vázy na…), můžeš dokreslit i jiné věci a dopsat další předložky podle učebnice
 • Psaní: Písanka s. 34 – vypsat měsíce (leden, únor, březen, duben…), rébusy – listopad, srpen, květen
 • Čtení: čítanka s. 147
 • Matematika: s. 9/1, 2, příloha č. 11, sloupek 44. Můžeš vyzkoušet těžší příklady: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

(více v emailu od třídní učitelky)

 

29. 5. - pátek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Tělesná výchova:

 • Týdenní výzva (25. - 31. května) T-běh s badmintonistou Adamem Mendrekem. Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka. Disciplína pro hbitost a výbušnost. Nejdříve začněte našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký uděláte výkon v této disciplíně. Budete moci poměřit své síly s předním českým badmintonistou Adamem Mendrekem, jehož výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek v pátek 29. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=1gM_KdsqE48

 

Domácí úkoly na týden 18.5. - 22.5. 2020

18. 5. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

 

19. 5. - úterý

 • Český jazyk: učebnice s. 84/11 – jen říkat (nepatří: rychlík, přítel, krokodýl – toto jsou podstatná jména, ostatní jsou slovesa)
 • Psaní: Písanka s. 31 (Blanka, Sváťa, Anička, Pepíček, Běta, Daníček, Zdenička, Eda – pozor na psaní správných tvarů velkých písmen)
 • Čtení: hlasité a tiché čtení, čítanka s. 135, 136 - dočíst
 • Matematika: s. 7/2 – stačí procvičit ústně, pro rychlíky sloupek č. 34

(více v emailu od třídní učitelky)

 

20. 5. - středa

 • Český jazyk: učebnice S. 84/12 – napiš do sešitu do tří sloupců (stačí do každého sloupce 3 slovesa)
 • Čtení: hlasité a tiché čtení, čítanka s. 137
 • Matematika: s. 7/3, 4, 5, 6, pro rychlíky sloupek č. 35

(více v emailu od třídní učitelky)

 

21. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: pracovní sešit s. 38/3b, c
 • Psaní: Písanka s. 32 – opiš říkanku a vlnovkou podtrhni slovesa, přesmyčky – Slunce, Měsíc, hvězdy
 • Čtení: hlasité a tiché čtení, čítanka s. 138, 139
 • Matematika: s. 8/1, 3, pro rychlíky sloupek č. 36

 (více v emailu od třídní učitelky)

 

22. 5. - pátek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Tělesná výchova

 • Týdenní výzva (18. - 24. května) skok z místa s halovou mistryní Evropy Denisou Helceletovou (Rosolovou). Své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žákaTato disciplína Olympijského diplomu testuje ohebnost dolních končetin. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jaký výkon uděláte v této disciplíně. Můžete poměřit síly s Denisou Helceletovou (Rosolovou), její výsledek zveřejníme na sociálních sítích a na webu v pátek 22. května.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ce_06rEGHC8

 

Domácí úkoly na týden 11.5. - 15.5. 2020

11. 5. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

 

12. 5. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

 

13. 5. - středa

 • Český jazyk: znovu si pusť video a zopakuj si slovní druhy a podstatná jména a slovesa:nhttps://www.youtube.com/watch?v=o9FZdVWkVhQ
 • Psaní: Písanka s. 30 (petrklíč, tulipán, kosatec)
 • Čtení: hlasité a tiché čtení, čítanka s.132
 • Matematika: s. 4/7, 8, 9, sloupek č. 28

(více v emailu od třídní učitelky)

 

14. 5. – čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 83/6 (říkej - např. letí, krájí, mňouká, čte, svítí, plazí se, čaruje). Do sešiti napiš 3 věty (např. Letadlo letí. Sluníčko svítí. Ježibaba čaruje.) Rovnou čarou podtrhni podstatné jméno, vlnovkou sloveso.
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: s. 6/1

(více v emailu od třídní učitelky)

 

15. 5. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 83/7. Popros někoho, aby ti nadiktoval 3 věty. Vlnovkou podtrhni slovesa (jíme, obědváme, usmažíme, nakrájíme, štípou, máte)
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: s. 6/2
 • Náš svět: pracovní sešit s. 62 (nápověda - pro okrasu)

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Tělesná výchova

 

Domácí úkoly na týden 4.5. - 7.5. 2020

4. 5. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

5. 5. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

6. 5. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

7. 5. - čtvrtek

 • Český jazyk: zopakovat vyjmenování slovních druhů, zopakovat, že na podstatná jména ukazujeme ten, ta, to. Pusť si video o slovních druzích: https://www.youtube.com/watch?v=_MwAqakd-G4
 • Psaní: Písanka s. 28
 • Čtení: čítanka s. 128 – Svátek matek nebo vlastní knížka
 • Matematika: pracovní sešit s. 3/ 4, 5.

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (4. - 10. května) postoj čápa s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou. Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak si změřte, jak dlouho vydržíte v postoji čápa (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Můžete poměřit síly s olympioničkou Kristýnou "Kiki" Hoidarovou Kolocovu, její výsledek zveřejníme na sociálních sítích v pátek 8. května.
 • Výzva (4. – 10. května):  https://www.youtube.com/watch?v=33gg6_aFtZY

 

Domácí úkoly na týden 27. 4. - 30. 4. 2020

27. 4. - pondělí

 • Český jazyk: učebnice str. 80/3a - písemně vypiš do domácího sešitu do tří skupin 3 osoby, 3 zvířata a 3 věci z této pohádky. Zkus vypravovat pohádku podle obrázků. Zopakuj si všechny slovní druhy.
 • Čtení: čítanka s. 120 nebo čtení vlastní knížky
 • Matematika: pracovní sešit s. 32/polovina stránky (geometrii dokončíme ve třetí třídě, proto některé stránky přeskakujeme)
 • Náš svět: učebnice s. 53 – Dokončit hospodářská zvířata, dokončit PS s. 61, využijte obrázky a videa: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=27

(více v emailu od třídní učitelky)

28. 4. - úterý

 • Český jazyk: pracovní sešit s. 37/2b - doplnit, zopakovat slovní druhy zpaměti, jak jdou po sobě
 • Psaní: Písanka s. 25 (skřivani – A, vlaštovky – A, sýkory – N, kukačky – A, vrabci – N, jiřičky – A)
 • Čtení: čítanka s. 121 nebo čtení vlastní knížky
 • Matematika: pracovní sešit s. 32 - dokončit

(více v emailu od třídní učitelky)

29. 4. - středa

 • Český jazyk: učebnice s. 81/5 – ústně, připomenout si, že na podstatná jména ukazujeme ten, ta, to
 • Čtení: čítanka s. 122 nebo vlastní knížka
 • Matematika: pracovní sešit č. 7 s. 1 – cv.2 (dobrovolné, je trochu těžší), cv. 3 – doplnit tabulku, sloupek č. 22 (příloha č. 6)

(více v emailu od třídní učitelky)

30. 4. - čtvrtek

(více v emailu od třídní učitelky)

 

Tělesná výchova
 • Týdenní výzva (27. dubna - 4. května) trojskok s Tomášem Vernerem (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Jak doleko doskočíte v trojskoku? Dostaňte se do formy našimi průpravnými cviky a pak poměřte síly s olympionikem a mistrem Evropy Tomášem Vernerem. Jeho výsledek zveřejníme na webu a sociálních sítích v pátek 1. května.
 • Trojskok

 

Domácí úkoly na týden 20. 4. - 24. 4. 2020

20. 4. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

21. 4. - úterý

 • Český jazyk: učebnice s. 78 – naučit se slovní druhy zpaměti, jak jdou po sobě
 • https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM – slovní druhy vysvětlení
 • Psaní: Písanka s. 21
 • Čtení: čítanka s. 116
 • Matematika: pracovní sešit s. 29/3, 4, sloupek 18 - dobrovolné

(více v emailu od třídní učitelky)

22. 4. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

23. 4. - čtvrtek

(více v emailu od třídní učitelky)

24. 4. - pátek

(více v emailu od třídní učitelky)

Tělesná výchova

 • týdenní výzva 20.4. - 26.4.  KLIKY

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – výzva 13. – 19. dubna

 • Týdenní výzva (6. – 12. dubna) leh-sedy s Mirkou Topinkovou Knapkovou (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Mirka za dvě minuty zvládla 95 leh-sedů, její výsledek jsme zveřejnili 12. dubna na sociálních sítích.
 • Týdenní výzva (13. – 19. dubna) hluboký předklon s Šárkou Kašpárkovou: https://www.youtube.com/watch?v=WSyCIIVe7TI&feature=emb_title (své výsledky nezapomeňte zapsat na kartu žáka). Výsledek Šárky Kašpárkové zveřejníme na sociálních sítích v pátek 17. dubna.

Domácí úkoly na týden 14. 4. - 17. 4. 2020

14. 4. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

15. 4. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

16. 4. - čtvrtek

 • Český jazyk: pracovní sešit str. 31/2 c – doplnit, nahlas a zřetelně přečíst
 • Psaní: Písanka s. 20 (opis, přesmyčky a opak. abecedy)
 • Čtení: Čítanka str. 113 – přečíst, Co způsobil pravopis – napsat správně do dom. sešitů (Pozor – slova jsou vyměněná – Plod jabloně je jablko…
 • Matematika: do sešitu:

15 : 3        3 : 3

27 : 3        6 : 3

21 : 3       30 : 3

12 : 3       24 : 3

18 : 3       9 : 3

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/najdi-vetrelce/pocitame.html

(více v emailu od třídní učitelky)

17. 4. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 76/2 - doplnit slabiky a tato slova napsat do sešitu (potěšení, kotě, botě, tě, běží, běž, měla, dědoušek, dvě a očíslovat podle abecedy
 • Čtení: Čítanka str. 114
 • Matematika: násobení čtyřmi – do sešitu:

4 . 2        4  . 5

4 . 7        4 . 6

4 . 8        9 . 4

4 . 10      4 . 9 (zopakovat PS s. 24/4 – změníme-li pořadí…)

(více v emailu od třídní učitelky)

Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

Učivo na týden 6.4. - 8.4. 2020

6. 4. - pondělí

 • Český jazyk: opakování slabiky , pracovní sešit str. 30/3, 5 (nejprve doplnit do slov, pak slova do vět – náměstí, paměť, předměty, měsíc), všechno nahlas přečíst
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: násobení čtyřmi, pracovní sešit str. 27/1, vyplnit pracovní list - příloha č.4

(více v emailu od třídní učitelky)

7. 4. - úterý

 • Český jazyk: opakování slabiky , pracovní sešit str. 30/6, 7
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: pracovní sešit str. 27/2, 3 – říkat násobky č. 4 nahoru a dolů

 (více v emailu od třídní učitelky)

8. 4. - středa

 • Český jazyk: procvičení psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, pracovní sešit str. 31/1 (dělo, děda, těstoviny, kotě, podběl, bělásek, medvěd, devět)
 • Psaní: Písanka s. 22 – napíší jen kluci (nápověda – pomlázka), 23 – napíší jen holky (nápověda – kraslice)
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: pracovní sešit str. 27/4, 5

(více v emailu od třídní učitelky)

Učivo na týden 30.3. - 3.4. 2020

30. 3. - pondělí

(více v emailu od třídní učitelky)

31. 3. - úterý

(více v emailu od třídní učitelky)

1. 4. - středa

(více v emailu od třídní učitelky)

2. 4. - čtvrtek

(více v emailu od třídní učitelky)

3. 4. - pátek

5 . 3                      2 . 6

2 . 9                      3 . 8 … (více v emailu od třídní učitelky)

(více v emailu od třídní učitelky)

Učivo na týden 23.3. - 27.3. 2020

23. 3. - pondělí

24. 3. - úterý

25. 3. - středa

26. 3. - čtvrtek

27. 3. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 73/7 ústně (např. spatřil, šplhala…), cv. 8 písemně
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 24 – dodělat stránku 
 • https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/mlsny-zajic/nasobeni3priklad1.htm
 • Náš svět: PS s.56 celá str. – doplnit (do 1. sl. 4, 12, 10…, 2. sl. doplní podle obrázků např. 4 – Š, 12 – I…)

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

12. - 20. 3. 2020

12. 3. - čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 70/7, 8, 9 – ústně (odůvodňovat), Ps s. 34/3 doplnit
 • Psaní: Písanka s. 12
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 19/1, 2, 3, 4

13. 3. - pátek

 • Český jazyk: učebnice s. 70/10 – ústně, odůvodňovat
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 20/5, 6
 • Náš svět: PS. S. 51 – dokončit (dopsat roční období), nové učivo – učebnice s. 43 – přečíst, PS s. 52 - doplnit

16. 3. - pondělí

 • Český jazyk: učebnice s. 71/11 dodělat cvičení ústně, odůvodňovat, Ps s.35/5, 6 - doplnit
 • Psaní: Písanka s. 13
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 20/7, 9
 • Náš svět: učebnice s. 44 – přečíst, PS s. 53 - doplnit

17. 3. - úterý

 • Český jazyk: učebnice s. 71/12 – ústně, Ps s. 35/7 - písemně
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 21 zatím přeskočíme, doděláme až ve škole, s. 22/1 - doplnit

18. 3. - středa

 • Český jazyk: Ps s. 36/1 a, b doplnit
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: Ps s. 22/2a, b

19. 3. - čtvrtek

 • Český jazyk: učebnice s. 71/14 - písemně
 • Psaní: Písanka s. 14
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 22/2 c, d

20. 3. - pátek

 • Český jazyk: Ps s. 36/1 c - doplnit
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě s. 22/3, 4 doplnit
 • Náš svět: učebnice s. 45 – přečíst, PS s.54 - doplnit

11. 3. 2020

 • Český jazyk: učebnice s. 70/6 - 5. až 8. věta (1. až 4. větu měly děti za úkol z úterý 10. 3.) a k tomu v pracovním sešitě s. 35/4 doplnit.
 • Matematika: procvičovat násobení a dělení dvěma, sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, v pracovním sešitě dodělat s. 19
 • Čtení: hlasité a tiché čtení (knihy, které mají děti rozečtené)