Domácí úkoly pro 2.A

14. 4. - 17. 4. 2020

Úterý 14. 4.

 • Český jazyk - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - učebnice s. 76 cvičení 1 -  ústně
 • Pracovní sešit s. 16 - cvičení 1, modře zakroužkuj ve slovech skupiny bě, pě, vě, mě
 • Písanka s. 20 - báseň Jarní, opis
 • Čtení - Četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 26 cvičení 1, 2, 3
Středa 15. 4.
 • Český jazyk učebnice s. 76 - slova se skupinami bě, pě, vě, mě, cvičení 2, 3 - pouze ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 25 cvičení 1 - pouze do slov přidáváme slabiky dě, tě, ně
 • Pracovní sešit s. 16 - cvičení 2
 • Čtení - Čítanka s. 88 - Slonům vstup zakázán
 • Matematika s. 26 cvičení 4, 5, 6
 • Já a můj svět - učebnice s. 47 - Stromy na jaře
 • https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=24
Čtvrtek 16. 4.
 • Český jazyk učebnice - skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - s. 76 cvičení 4 - ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 26 cvičení 2 - pouze pojmenuj obrázky
 • Pracovní sešit s. 16 cvičení 4
 • Písanka s. 20 - Přesmyčky - měsíce
 • Matematika s. 26 cvičení 7, 8
 • Já a můj svět - pracovní sešit s. 59
 • https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2_PS/JaMS2_PS.mc&maintitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=57
Pátek 17. 4.
 • Český jazyk učebnice - skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - s. 77 cvičení 1 - ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 26 cvičení 3
 • Pracovní sešit s. 17 cvičení 1
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 27 cvičení 1, 2
Tělesná výchova

Školy jsou sice zavřené, ale projekt Sazka Olympijský víceboj jede dál.  Víme, že v rámci online výuky mají čeština nebo matematika přednost, zároveň je ale pravidelný pohyb teď důležitější než kdy jindy.

Náš tým připravil týdenní výzvy, do kterých se může zapojit úplně každý. Výzvy obsahují tři cviky, kterými se dostanete do formy pro jednotlivé disciplíny Sazka Olympijského víceboje. Každý pátek můžete změřit své síly se sportovci.

Počítáme s fair play přístupem, že děti budou uvádět reálné výsledky, kterých dosáhly. Navíc přidáme motivaci v podobě porovnání se známými sportovci, aby to byla větší zábava,“ řekl manažer projektu Richard Adamec.

Tak pojďme do toho! Týdenní výzva leh-sedy 

6.4. - 8.4. 2020

Pondělí 6. 4.

 

Úterý 7. 4.

 • český jazyk učebnice s. 75 - slova se skupinami bě, pě, vě, mě, cvičení 5 - ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 24 cvičení 1, 2 - slova neopisujte do sešitu, pouze ve slovech modře podtrhněte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Pracovní sešit s. 15 - cvičení 4
 • Písanka s. 18 - Rébusy s obrázky
 • Čtení - Čítanka s. 87 - Dva raci
 • Matematika s. 25 cvičení 3, 4
 • Já a můj svět https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS2/JaMS2.mc&pageord=24

 

Středa 8. 4.

 • Český jazyk učebnice - skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - s. 75 cvičení 6 - ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 24 cvičení 4
 • Pracovní sešit s. 15 cvičení 5
 • Písanka s. 19, celá
 • Čtení - Čítanka s. 87 - Jazykolam
 • Matematika s. 25 cvičení 5, 6
 • Já a můj svět - pracovní sešit s. 58

 

30. 3. - 3. 4. 2020

Pondělí 30. 3.

 • Český jazyk - opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 23 cvičení 5
 • Pracovní sešit s. 14 - slova s dě, tě, ně cvičení 1, 2
 • Písanka s. 16 - polovina stránky, básnička Prokop
 • Čtení - Čítanka, s. 81 - Velikonoce - svátky jara
 • Matematika s. 23 cvičení 1, 2, 3

 

Úterý 31. 3.

 • Český jazyk učebnice s. 74 - Slova se skupinami bě, pě, vě, mě, cvičení 1 - ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 23 cvičení 6
 • Pracovní sešit s. 14 - cvičení 3, 4, 5
 • Písanka s. 16 - Rébusy s obrázky
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 23 cvičení 4, 5
 • Já a můj svět - pracovní sešit s. 56

 

Středa 1. 4.

 • Český jazyk učebnice - procvičování slov se skupinami bě, pě, vě, mě - do domácího sešitu s. 74 cvičení 2 - červeně  zakroužkovat slabiky s ě
 • Pracovní sešit s. 15 cvičení 1
 • Čtení - Čítanka s. 82, 83 - Terezka nebude prašivá
 • Matematika s. 24 cvičení 1, 2, 3

 

Čtvrtek 2. 4.

 • Český jazyk učebnice s. 74 cvičení 3 - Sloh - Povídání o mámě, do školního sešitu
 • Písanka s. 17 - polovina stránky
 • Čtení - Čítanka - s. 83, Přemýšlejte - uhodnete
 • Matematika s. 24 cvičení 4, 5, 6
 • Já a můj svět - pracovní sešit s. 57

 

Pátek 3. 4.

 • Český jazyk učebnice s. 71 cvičení 15 - Diktát, opis do školního sešitu
 • Pracovní sešit s. 15 cvičení 2
 • Písanka s. 17 - Diktát - slova: šiška, dům, rýže, Jirka, úkol, rytíř, vaří, hračky, tatínek, koníček, drahý, úl, ryba, košík, léky, září - 2 až 3 řádky
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Výtvarná výchova - obrázek Moje maminka
 • Matematika s. 24 cvičení 7, 8, 9
23.3. - 27.3. 2020
Pondělí 23. 3.
 • Český jazyk - opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 22 cvičení 4 c
 • Písanka s. 14 - polovina stránky
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 21 cvičení 1, 2
 
Úterý 24. 3.
 • Český jazyk učebnice s. 73 cvičení 8 - do školního sešitu, modře podtrhneme skupiny dě, tě, ně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 22 cvičení 4 d
 • Písanka s. 14 - celá stránka
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 21 cvičení 3, 4
 • Já a můj svět - pracovní sešit s. 55
 
Středa 25. 3.
 • Český jazyk učebnice - opakování slov se skupinami dě, tě, ně do domácího sešitu s. 73 cvičení 6 - modře podtrhnout ve slovech skupiny dě, tě, ně
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 21 cvičení 5, s. 22 cvičení 1
 
Čtvrtek 26. 3.
 • Český jazyk učebnice s. 70 cvičení 10, první čtyři věty - opis do školního sešitu, modře podtrhneme tvrdé slabiky, žlutě podtrhneme měkké slabiky
 • Písanka s. 15 - polovina stránky
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Matematika s. 22 cvičení 2, 3
 
Pátek 27.3.
 • Český jazyk učebnice s. 70 cvičení 10 - prosím, nadiktujte dětem 4 věty - píšeme do sešitu Diktáty
 • Tvrdé a měkké slabiky s. 22, cvičení 4 e, f
 • Písanka s. 15 - celá stránka
 • Čtení - četba knihy, časopisu
 • Pracovní sešit - máme hotovo až po s. 13 (kdo nestihl udělat nějaké cvičení minulý týden, dodělá si během tohoto týdne)
 • Matematika s. 22 cvičení 4, 5

Tělesná výchova

 • Máme možnost po dobu 30 dní využít zdarma zábavné online lekce tance, doporučuji: http://www.degezetko.cz
 • Ani v této situaci bychom neměli zapomínat, jak je pohyb důležitý. Navozuje dobrou náladu, posiluje imunitu a fyzické zdraví.

Přeji hodně sil, držte se!

16. 3. - 20. 3. 2020

Český jazyk

 • s. 73 - cvičení 6 do školního sešitu, do domácího sešitu cvičení 8, ostatní cvičení pouze ústně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 18 - 21
 • Písanka s. 12, 13
 • Pracovní sešit s. 10 - 13
 • Čítanka s. 80, oblíbená kniha, časopis

Matematika

Já a můj svět učebnice s. 45
Svět se mění - četba článku
Pracovní sešit s. 53, 54 - vypracování úkolů

 

Pátek 13. 3.

 • Český jazyk učebnice s. 73 - napsat do školního sešitu cvičení 4, modře podtrhnout ve slovech slabiky dě, tě, ně
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 17 - celá
 • Pracovní sešit s. 10 cvičení 1, 2
 • Čítanka s. 78, 79 - Jak se Škubánek vyklubal, ústně otázky
 • Matematika s. 18 - Příprava na dělení, cvičení 1, 2, 3

 

Čtvrtek 12. 3.

 • Český jazyk učebnice str. 72 - ústně cvičení 2, do školního sešitu cvičení 3 - modře podtrhnout ve slovech slabiky dě, tě, ně
 • Písanka s. 11
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 16 - celá
 • Pracovní sešit s. 9 cvičení 4
 • Matematika s. 17 - celá
 • Já a můj svět - učebnice s. 44, Části dne - četba článku
 • Pracovní sešit s. 52, vypracování úkolů

 

 11.3.2020

 • Český jazyk učebnice s. 71 cvičení 14, s. 72 - Slova se skupinami dě, tě, ně, cvičení 1
 • Písanka s. 10 - celá
 • Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky s. 15
 • Pracovní sešit s. 9 cvičení 2, 3
 • Čtení - oblíbená kniha
 • Matematika s. 17 cvičení 1- 8