O Vaše děti se starají:

O vaše děti se starají:

   Mgr. Leona Abrahamová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Sajnzaja Bajarová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
Bäuchel Bohuslav    Bohuslav Bäuchel
 • školník
 • vedoucí údržby, vedoucí úklidu
  Miroslav Bažant
 • zástupce HC Dynamo Pardubice
 • hokejový trenér
 • licence 2, pedagogické minimum

    Mgr. Michaela Bednářová

 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • 1. stupeň

   Mgr. Silvie Benešová

 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • angličtina, hudební výchova
     Mgr. Zuzana Beníšková
 • asistentka pedagoga
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • biologie
     Gabriela Blažková, DiS.
 • vychovatelka
 • VOŠ pedagogická Praha
 • vychovatelství
     PhDr. Petr Borovec, PhD.
 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • dějepis, zeměpis
   Mgr. Sabina Cejnarová
 • zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň, hlavní koordinátor ŠVP
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
Mgr. Martin Čepek    Mgr. Martin Čepek
 • učitel, koordinátor ICT
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, chemie, informatika
     Petra Češková, DiS.
 • asistentka pedagoga
 • VOŠ zdravotnická
 • kurz pro asistenty pedagoga

     Ing. Kristýna Čiháková
 • učitelka
 • Vysoká škola chemicko technologická Praha
 • doplňující pedagogické studium
 • přírodopis, hudební výchova
   Mgr. Ondřej Doktor
 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • tělesná výchova, výchova k občanství, zeměpis
   Mgr. Iva Dubovči
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, informatika, aplikovaná informatika
   Petra Dvořáčková
 • vedoucí vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Boskovice
 • vychovatelství
   Mgr. Radka Eliášová
 • učitelka 
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Barbora Glosová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, ruský jazyk

    Mgr. Nicola Gottsteinová

 • vychovatelka ŠD
 • Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
 • resocializační pedagogika
   Mgr. Sylvie Harvánková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • dějepis, výtvarná výchova, výchova k občanství
Mgr. Ivana Herynková    Mgr. Ivana Herynková
 • statutární zástupce ředitele školy, výchovný poradce
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • matematika, zeměpis
Mgr. Iva Hlavová    Mgr. Iva Hlavová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Ing. Eva Hynková, Ph.D.
 • učitelka
 • Fakulta chemicko technologická Univerzity Pardubice
 • fyzika, chemie, matematika
   Mgr. Zdeněk Chvojka
 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, výtvarná výchova
Mgr. Lenka Indráčková    Mgr. Lenka Indráčková
 • učitelka, koordinátor výtvarné výchovy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Jana Jadrná
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • anglický jazyk, matematika
   Mgr. Božena Jarešová
 • asistentka pedagoga, šéfredaktor školního časopisu
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, dějepis
    Mgr. Kateřina Kajerová
 • asistentka pedagoga
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • anglický jazyk, občanská výchova
   Mgr. Martina Kapustová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, občanská výchova
   Mgr. Marta Karásková
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • vychovatelství, sociální pedagogika
   Mgr. Kamila Kohoutová
 • učitelka
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha
 • tělesná výchova
    Mgr. Jana Konvičná
 • učitelka
 • Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno
 • informatika
   Jitka Kořínková
 • asistent pedagoga
 • SOU chemické
   Zuzana Kovářová
 • asistent pedagoga
 • Gymnázium Mozartova
   Mgr. Ivana Krásná
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň
 • učitelství pro 1. stupeň, pracovní činnosti
Mgr. Pavlína Kreižová    Mgr. Pavlína Kreižová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika, etopedie, logopedie
   Mgr. Lenka Krištofíková, MBA
 • ekonom
   Jana Krupičková
 • asistentka pedagoga
   Mgr. Jitka Křenková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika
   Mgr. Jitka Kšandová
 • učitelka
 • Fakulta pedagogická Technické univerzity Liberec
 • český jazyk, dějepis
   Mgr. Petra Kulhánková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Technická univerzita Liberec
 • český jazyk, anglický jazyk
   Mgr. Jiří Kumstát
 • učitel
 • Fakulta hum. studií Univerzity Pardubice, Fakulta filozofická ZČU Plzeň
 • anglický jazyk, tělesná výchova, výchova k občanství, kom. dovednosti
   Mgr. Dana Lambertová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, hudební výchova

   Kristýna Landsperská

 • asistentka pedagoga

 

RNDr. Jana Laštovičková    RNDr. Jana Laštovičková
 • učitelka, koordinátor ŠVP pro 2. stupeň
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno
 • fyzika, matematika

   Miroslava Látová
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (DPS)
 • vychovatelství, pedagogika volného času
   Mgr. Martina Lukáčová, DiS. 
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, hudební výchova
   Hana Machková
 • účetní
   Iva Marešová
 • asistent pedagoga
 • Střední ekonomická škola Pardubice
Mgr. Andrea Mičulková    Mgr. Andrea Mičulková
 • učitelka, školní metodik prevence
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • český jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví
   Bc. Markéta Moučková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, výtvarná výchova
 Mgr. Petra Nádvorníková
 • učitelka
 • University of Western Ontario, London (Kanada)
 • anglický jazyk
   Alena Ovčariková
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • doplňující pedagogické studium - vychovatelství
   Libuše Pavlíková
 • vedoucí školní jídelny
 Mgr. et Mgr. Dana Pekařová
 • učitelka
 • Filozofická fakulta Masarykova Univerzita Brno
 • ruský jazyk, překladatelství
   Mgr. Hana Pražanová
 • personalistka, mzdová účetní
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

   Bc. Lucie Randáková

 • vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Most
 • vychovatelství

   Mgr. Petra Rybecká
 • učitelka, koordinátor ŠVP pro 1. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika
   Mgr. Jitka Sedláčková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, tělesná výchova
   Mgr. Zdenka Semerádová
 • učitelka, projektová manažerka, předsedkyně Školské rady
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • fyzika, matematika, základy techniky
   Mgr. Hana Synková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Leoš Šebela, MBA
 • ředitel školy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • komunikativní dovednosti, zeměpis, informatika
   Mgr. Jaroslava Šlechtová
 • sekretariát
 • úrazy, BOZP, PO
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n/L.
   Mgr. et. Mgr. Lenka Šťastná Klárová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hr. Král., Univerzita J. A. Komenského Praha
 • speciální pedagogika - učitelství, sociální pedagogika
   Mgr. Petra Tomášková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • anglický jazyk, tělesná výchova, občanská výchova
   Michal Viečorek
 • vedoucí kuchař
  Mgr. Eva Viečorková
 • školní psycholog
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu
Mgr. Ivana Viktorinová    Mgr. Ivana Viktorinová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
 • český jazyk, německý jazyk, pracovní činnosti


Foto pedagogického sboru 2020-2021

 

Starší fotografie pedagogického sboru

    

2019-20          2018-19        2017-18          2016-17         2015-16     

 

  

   2014-15       2013-14     2012-13