O Vaše děti se starají:

O vaše děti se starají:

   Mgr. Leona Abrahamová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Sajnzaja Bajarová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
Bäuchel Bohuslav   Bohuslav Bäuchel
 • školník
 • vedoucí údržby, vedoucí úklidu
  Miroslav Bažant
 • zástupce HC Dynamo Pardubice
 • hokejový trenér
 • licence 2, pedagogické minimum

  Eva Berková

 • mzdová účetní
  Mgr. Sabina Cejnarová
 • zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň, hlavní koordinátor ŠVP
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
Mgr. Martin Čepek   Mgr. Martin Čepek
 • učitel, koordinátor ICT
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, chemie, informatika
  Mgr. Eva Čermáková
 • školní psycholog
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu
  Mgr. Anna Drápalíková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • český jazyk, dějepis, občanská výchova
  Mgr. Iva Dubovči
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, informatika, aplikovaná informatika
  Mgr. Radka Eliášová
 • učitelka 
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň

   Mgr. Nicola Gottsteinová

 • vychovatelka ŠD
 • Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
 • resocializační pedagogika
  Mgr. et Mgr. Ivana Havlová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, výchova k občanství
Mgr. Ivana Herynková   Mgr. Ivana Herynková
 • statutární zástupce ředitele školy, výchovný poradce
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • matematika, zeměpis
Mgr. Iva Hlavová   Mgr. Iva Hlavová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
  Ing. Eva Hynková, Ph.D.
 • učitelka
 • Fakulta chemicko technologická Univerzity Pardubice
 • fyzika, chemie, matematika
  Mgr. Zdeněk Chvojka
 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, výtvarná výchova
Mgr. Lenka Indráčková   Mgr. Lenka Indráčková
 • učitelka, koordinátor výtvarné výchovy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
  Mgr. Jana Jadrná
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • anglický jazyk, matematika
  Mgr. Božena Jarešová
 • asistentka pedagoga, šéfredaktor školního časopisu
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
  Mgr. Martina Kapustová
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, občanská výchova
  Mgr. Kamila Kohoutová
 • učitelka
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha
 • tělesná výchova, výchova ke zdraví
  Mgr. Věra Konířová
 • učitelka, koordinátor environmentální výchovy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • přírodopis, chemie
  Jitka Kořínková
 • asistent pedagoga
 • SOU chemické
    Mgr. Ivana Krásná
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň
 • učitelství pro 1. stupeň, pracovní činnosti
Mgr. Pavlína Kreižová   Mgr. Pavlína Kreižová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika, etopedie, logopedie
  Mgr. Lenka Krištofíková, MBA
 • ekonom
  Jana Krupičková
 • asistentka pedagoga
  Mgr. Jitka Křenková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika
  Mgr. Jitka Kšandová
 • učitelka
 • Faukulta pedagogická Technické univerzity Liberec
 • český jazyk, dějepis
  Mgr. Jiří Kumstát
 • učitel
 • Fakulta hum. studií Univerzity Pardubice, Fakulta filozofická ZČU Plzeň
 • anglický jazyk, tělesná výchova, výchova k občantsví, kom. dovednosti
  Mgr. Dana Lambertová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, hudební výchova
  Miroslava Látová
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (DPS)
 • vychovatelství, pedagogika volného času
RNDr. Jana Laštovičková   RNDr. Jana Laštovičková
 • učitelka, koordinátor ŠVP pro 2. stupeň
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno
 • fyzika, matematika
  Mgr. Martina Lukáčová, DiS. 
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, hudební výchova
  Hana Machková
 • účetní
  Iva Marešová
 • asistent pedagoga
 • Střední ekonomická škola Pardubice
Mgr. Andrea Mičulková   Mgr. Andrea Mičulková
 • učitelka, školní metodik prevence
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • český jazyk, výchova k občanství, výchova ke zdraví
  Alena Ovčariková
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • doplňující pedagogické studium - vychovatelství
  Libuše Pavlíková
 • vedoucí školní jídelny
  Veronika Plecháčová, DiS.
 • vychovatelka ŠD
 • VOŠ pedagogická Litomyšl
 • předškolní a mimoškolní pedagogika
 • speciální pedagogika
  Mgr. Hana Pražanová
 • sekreatariát
 • personalistka, BOZP, PO
 • úrazy

  Bc. Lucie Randáková

 • vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Most
 • vychovatelství

  Mgr. Petra Rybecká
 • učitelka, koordinátor ŠVP pro 1. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika
  Mgr. Jitka Sedláčková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, tělesná výchova
  Mgr. Zdenka Semerádová
 • učitelka, projektová manažerka, předsedkyně Školské rady
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • fyzika, matematika, základy techniky
  Petra Sobotková
 • vedoucí vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Boskovice
 • vychovatelství
  Mgr. Hana Synková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta 
 • učitelství pro 1. stupeň
  Mgr. Leoš Šebela, MBA
 • ředitel školy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • komunikativní dovednosti, zeměpis, informatika
  Bc. Dagmar Štěrbová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • anglický jazyk, ruský jazyk
  Mgr. et. Mgr. Lenka Šťastná Klárová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hr. Král., Univerzita J. A. Komenského Praha
 • speciální pedagogika - učitelství, sociální pedagogika
  Mgr. Natálie Šťávová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity 
 • učitelství pro 1. stupeň
  Mgr. Petra Tomášková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • anglický jazyk, tělesná výchova, občanská výchova
  Mgr. Lucie Vallová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, anglický jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti
  Michal Viečorek
 • vedoucí kuchař
Mgr. Ivana Viktorinová   Mgr. Ivana Viktorinová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
 • český jazyk, německý jazyk, pracovní činnosti


Foto pedagogického sboru 2019-2020

 

Starší fotografie pedagogického sboru

      

 2018-19       2017-18           2016-17           2015-16           2014-15       2013-14        2012-13