O Vaše děti se starají:

O vaše děti se starají:

   Mgr. Leona Abrahamová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Sajnzaja Bajarová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Bohuslav Bäuchel
 • školník
 • vedoucí údržby, vedoucí úklidu

   Mgr. Silvie Benešová

 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • angličtina, němčina
     Mgr. Zuzana Beníšková
 • asistentka pedagoga
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • biologie
      Bc. Lucie Bezděková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Ruský jazyk, základy techniky
     PhDr. Petr Borovec, PhD.
 • učitel
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • dějepis, zeměpis
   Mgr. Sabina Cejnarová
 • zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň, hlavní koordinátor ŠVP
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Martin Čepek
 • učitel, koordinátor ICT
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, chemie, informatika
   Petra Češková, DiS.
 • asistentka pedagoga
 • VOŠ zdravotnická
 • kurz pro asistenty pedagoga

     Ing. Kristýna Čiháková
 • učitelka
 • Vysoká škola chemicko technologická Praha
 • doplňující pedagogické studium
 • přírodopis, chemie, hudební výchova
   Mgr. Jitka Čížková
 • učitelka, metodik prevence
 • Fakulta pedagogická Technické univerzity Liberec
 • český jazyk, dějepis
   Mgr. Iva Dubovči
 • učitelka, výchovný a kariérový poradce
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, informatika
   Petra Dvořáčková
 • vedoucí vychovatelka ŠD
 • Střední pedagogická škola Boskovice
 • vychovatelství
   Mgr. Radka Eliášová
 • učitelka 
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
     Bc. Jindřich Kunc
 • učitel, kondiční trenér HC Dynamo
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu se specializaci na lední hokej
 • tělesná výchova, trenérská licence B
   Michaela Forštová
 • asistentka pedagoga
 • SOU elektrotechnické
 • kurz pro asistenty pedagoga
   Mgr. Barbora Glosová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, ruský jazyk

    Mgr. Nicola Gottsteinová

 • vychovatelka ŠD
 • Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
 • resocializační pedagogika
   Mgr. Sylvie Harvánková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • dějepis, výtvarná výchova, výchova k občanství
   Mgr. Ivana Herynková
 • učitelka
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • matematika, zeměpis
   Mgr. Iva Hlavová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
     Petr Hoffman
 • vedoucí kuchař
 • SOU
     Ing. Petra Holečková
 • asistentka pedagoga
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • kurz pro asistenty pedagoga
   Petra Holubová
 • školní asistentka
 • SOU elektronické
 • kurz pro asistenty pedagoga
   Ing. Eva Hynková, Ph.D.
 • učitelka
 • Fakulta chemicko technologická Univerzity Pardubice
 • fyzika, chemie, matematika
   Mgr. Jana Jadrná
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • anglický jazyk, matematika
 Valerie Jakoubková
 • učitelka 2. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • ruský jazyk, biologie
   Mgr. Božena Jarešová
 • asistentka pedagoga, šéfredaktor školního časopisu
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, dějepis
    Mgr. Kateřina Kajerová
 • asistentka pedagoga
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • anglický jazyk, občanská výchova
   Mgr. Martina Kapustová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, občanská výchova
   Mgr. Marta Karásková
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • vychovatelství, sociální pedagogika
   Mgr. Kamila Kohoutová
 • učitelka
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha
 • tělesná výchova
    Mgr. Jana Konvičná
 • učitelka
 • Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno
 • informatika
   Jitka Kořínková
 • asistent pedagoga
 • SOU chemické
 • kurz pro asistenty pedagoga
   Mgr. Marianna Kořínková
 • učitelka, metodik prevence
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Ivana Krásná
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň
 • učitelství pro 1. stupeň, pracovní činnosti
   Mgr. Pavlína Kreižová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika, etopedie, logopedie
 Mgr. Nikola Krejčí
 • psycholožka
   Mgr. Lenka Krištofíková, MBA
 • ekonom
   Jana Krupičková
 • asistentka pedagoga
   Mgr. Jitka Křenková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika
   Mgr. Petra Kulhánková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Technická univerzita Liberec
 • český jazyk, anglický jazyk
   Mgr. Jiří Kumstát
 • učitel
 • Fakulta hum. studií Univerzity Pardubice, Fakulta filozofická ZČU Plzeň
 • anglický jazyk, tělesná výchova, výchova k občanství, kom. dovednosti
   Mgr. Dana Lambertová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň, hudební výchova
 Kristýna Landsperská
 • asistentka pedagoga
 • Obchodní akademie Trutnov
 • kurz AP
   RNDr. Jana Laštovičková
 • učitelka
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno
 • fyzika, matematika

   Miroslava Látová
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (DPS)
 • vychovatelství, pedagogika volného času
   Mgr. Martina Lukáčová, DiS. 
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, hudební výchova

   Hana Machková

 • hospodář
 • správce majetku
   Iva Marešová
 • asistent pedagoga
 • Střední ekonomická škola Pardubice
  Mgr. Olga Marcelínová
 • vychovatelka ŠD
 • Resocializační pedagogika
 • Univerzita Pardubice
  Mgr. et Mgr. Žaneta Michková
 • učitelka 1. stupeň
 • Univerzita Karlova učitelství pro 1. stupeň
 • Ostravská univerzita – Sociální pedagogika – prevence a resocializace
   Mgr. Markéta Moučková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • matematika, výtvarná výchova
   Mgr. Lucie Mrňávková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Petra Nádvorníková
 • učitelka
 • University of Western Ontario, London (Kanada)
 • anglický jazyk
 Soňa Nováková
 • asistentka pedagoga
 • Labská hotelová škola Pardubice
 • kurz pro AP
   Alena Ovčariková
 • vychovatelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • doplňující pedagogické studium - vychovatelství
    Bc. Kateřina Podsztavková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
 • anglický jazyk
   Mgr. Hana Pražanová
 • personalistka, mzdová účetní
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • učitelství pro 1. stupeň
  Linda Rozsypalová
 • asistentka pedagoga
   Mgr. Petra Rybecká
 • učitelka, koordinátor ŠVP pro 1. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogika
   Šárka Sommer
 • vedoucí školní jídelny
 • SPŠ potravinářská Pardubice
    Mgr. Klára Stýblová
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Univerzity Ostrava
 • český jazyk, výchova k občanství
   Mgr. Hana Synková
 • učitelka
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • učitelství pro 1. stupeň
   Mgr. Leoš Šebela, MBA
 • ředitel školy
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • komunikativní dovednosti, zeměpis, informatika
   Mgr. Jaroslava Šlechtová
 • sekretariát
 • úrazy, BOZP, PO
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
   Mgr. et. Mgr. Lenka Šťastná Klárová
 • učitelka, výchovná poradkyně
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hr. Král., Univerzita J. A. Komenského Praha
 • speciální pedagogika - učitelství, sociální pedagogika

   Ivana Štěpánková

 • recepční
   Mgr. Petra Tomášková
 • zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • anglický jazyk, tělesná výchova, občanská výchova
   Mgr. Lucie Vallová
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • český jazyk, francouzský jazyk
     Mgr. Denisa Zímová
 • učitelka 1. stupeň
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • učitelství pro 1. stupeň

Foto pedagogického sboru 2022-2023

Starší fotografie pedagogického sboru

     

2021-22        2020-21                   2019-20         2018-19       2017-18        

 

    

2016-17           2015-16            2014-15        2013-14     2012-13