Výběrové řízení - volná místa

V současné době nenabízíme žádná jiná volná místa. Své aktuální strukturované profesní životopisy spolu s motivačním dopisem zasílejte na e-mailovou adresu reditel@zsbrve.cz

V souvislosti s tímto výběrovým řízením uděluje každý uchazeč souhlas se zpracováním všech poskytnutých informací (osobních údajů), ve smyslu znění nařízení známého jako GDPR a s ohledem na zákon 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) výhradně pro účely výběrového řízení. Poskytnuté údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení výběrového řízení. Následně jsou skartovány. Žádný z údajů není poskytován dalším subjektům ke zpracování. U některých pozic (učitel/ka, vychovatel/ka, asistent/ka pedagoga atp.) uchováváme po dobu 1 roku. Pro případ otevření další pozice v tomto období. Svůj souhlas může uchazeč kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným na doručovací adresu správce, osobně v kanceláři školy – po předchozí domluvě termínu či datovou zprávou do datové schránky správce.

 

 

 

 

Uchazeč o zaměstnání musí poskytnout osobní údaje, především o své profesní kariéře, v opačném případě by bylo znemožněno vedení výběrového řízení a případné plnění pracovní smlouvy.

            Další údaje, které uchazeč neposkytl zaměstnavateli osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

 (pokud dohledáváte na sociálních sítích, atp.)