Veverčí desatero - pravidla chování

  1. umíme pozdravit, poprosit a poděkovat
  2. dbáme na dobré vztahy mezi sebou, pomáháme si navzájem
  3. dáváme pozor, abychom nikomu neublížili
  4. staráme se o svou třídu i celou školu, uklízíme po sobě a neničíme zařízení
  5. chodíme včas do školy a připraveni na vyučování
  6. posloucháme se a neskáčeme si do řeči
  7. řídíme se pokyny dospělých
  8. mluvíme jen slušně, sprostá slova nepoužíváme
  9. ve škole netrávíme čas s mobilem, ale věnujeme se kamarádům
  10. chodíme slušně oblečení, přezouváme se a čepice necháváme v šatně