Spolek rodičů při škole

Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice 

Finanční podpora spolku, kterou jako formu daru pro letošní školní rok odsouhlasili členové spolku a zástupci rodičů všech tříd, je stanovena na částku 500,- Kč za každé dítě a 350,- Kč za každého dalšího jeho sourozence navštěvujícího tuto školu. 

Jako v předchozích letech, tak i v tomto školním roce zakoupí spolek za vybrané finanční prostředky potřebné movité věci na zkvalitnění výchovy, které následně daruje škole. Dále přispěje na odměny pro aktivní žáky či žáky reprezentující školu. V neposlední řadě přispěje na školní akce.

  • kontaktní e-mail: spolek@zsbrve.cz
  • IČO: 031 73 470
  • č. účtu: 240 066 9263 / 2010
  • adresa: Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice, ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice
  • předseda: Petra Táborská
  • místopředseda: René Živný

Účetnictví: