Vzdělávací semináře

Vzdělávací semináře s besedou pro rodiče

 

Milí rodiče,

od tohoto školního roku budete mít možnost účastnit se pravidelných seminářů, které pro vás připravuje naše školní psycholožka a sociální pedagožka. Každý seminář bude zaměřen na konkrétní téma vztahující se k problematice učení a výchovy. Koncipován bude jako přednáška s následnou diskuzí, důraz bude kladen především na praktické využití předávaných informací. Seminář bude probíhat v budově školy, bude trvat 90 minut a kapacita bude omezená na 25 účastníků. Pokud se budete chtít zúčastnit, prosíme o přihlášení na e-mailovou adresu psycholog@zsbrve.cz. Seminář je pro rodiče našich žáků zdarma.

 

Témata a termíny:

Speciální vzdělávací potřeby u dětí                      24. 10. 2018 od 16h

- Co se rozumí pojmem speciální vzdělávací potřeby

- Podpůrná a vyrovnávací opatření v rámci školy

- Vhodná podpora ze strany rodiny

 

Porucha pozornosti a aktivity (ADHD)                   4. 12. 2018 od 16h

- projevy ADHD a diagnostika

- možnosti léčby

-  přístup k dítěti s ADHD doma i ve škole                               

 

Práce s pravidly doma i ve škole                            26. 2. 2019 od 16h

- význam pravidel a řádu pro život dítěte a rodiny

- řešení opakovaného nedodržování pravidel dětmi (pozdní příchody, neplnění povinností, aj.)

-  téma odměny a trestu                             

 

Rizikové chování u dětí                                           duben 2019